Valdymo priemonės – ekonominė ir ideologinė vergija

2012, 26 vasario, 20:38 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (33) | peržiūrų 1 525 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Apie ekonomines valdymo priemones arba ekonominę vergiją daugelis šiandien yra gerai informuoti, tad ties tuo apsistosime visai trumpai.

paveikslėlisKaip žinome pagrindinis pavergimo ekonomikoje įrankis yra palūkanos. Kai žmogus/įmonė dėl kažkokių priežasčių nesugeba gražinti paskolų ar net palūkanų laiku. Tos priežastys gali būti pačios įvairiausios ir jų visų tiesiog neįmanoma numatyti, bet pagrindinės jų yra – prekybos partnerių nemokumas, negerai apskaičiuotas verslo planas/paklausa, galų gale nekokia ūkio padėtis šalyje.
Paskutiniais metais tai įvardijama, kaip ekonominė krizė, už kurią atsakingi patys bankai.

Tai dėl jų veiklos pasaulyje kilo ši krizė, bet nežiūrint į tai daugumoje atvejų nukentėjo ne bankai, o įmonės ėmusios kreditus tuose bankuose bei privatūs asmenys ir dėl bendro ūkio nuosmukio šalyse nesugebėję tų kreditų gražinti.
Lietuvoje šiu atveju privatiems asmenims gerokai sunkiau, nes nėra fizinių asmenų bankroto įstatymo ir pagal dabar galiojančią tvarką asmuo praranda turimą turtą, bei lieka bankui skolingas tol, kol skola nebus gražinta. Arba iki gyvos galvos.
Tai konkreti ekonominė vergija, jei neskaityt to, kad gali būti skolingas bankui ir taip, tiesiog pasiėmęs būsto paskolą 25 metams, kas šiais laikais irgi reiškia tiesiog vergovę, nes negali šioje situacijoje nei susirgti, nei prarasti darbą – tai būtų tiesiog viso gyvenimo krachas.
Balansuoji ties išlikimo riba, ką sunku pavadinti pilnaverčiu gyvenimu. Čia reikėtų paminėti, kad šeima gyvenanti tokiomis sąlygomis dažnai konfliktuoja – joje pastoviai jaučiama įtampa.

Ir skyrybų atveju, kas neretai įvyksta šiais laikais, reikia tartis su bankais dėl skolos padalijimo, jie nesutinka taip paprastai jos perkelti vienam iš šeimos narių, jei iki tol ji(paskola) buvo apiforminta abiejų asmenų vardu. Juk tuo sumažėja banko galimybės labiau kontroliuoti skolos gražinimo užtikrinimą.

Kalbant apie valstybės ekonominę vergiją čia gerokai sudėtingiau, nes skola sudaroma visų piliečių arba kitaip sakant šalies vardu, tiems piliečiams dažnai net nieko apie tai nežinant.
Ir kai prie valstybės vairo stovi ūkio valdymo, monetarinės politikos ir sociologijos neišmanantys žmonės, dažnai sprendimus priimantys remdamiesi tik matematikos išmanymu, valstybės skola tik didėja, kas verčia pradėti taupyti socialinių išmokų, viešųjų išlaidų, atlygimų karpymo ir t.t. sąskaita, ko pasekoje traukiasi visas šalies verslas ir gamyba, kuri Lietuvoje ir šiaip jau yra minimali.
Mažėja sumokami mokesčiai, kas atitinkamai verčia vėl karpyti išlaidas ir skolintis papildomai, kol skola pasiekia tokį grėsmingą dydį, kad šalis sugeba tik mokėti procentus nuo pasiskolintos sumos, kas reiškia tiesioginę ekonominę vergiją neturint jokių galimybių tų skolų gražinti.

Tokiai valstybei skolinantis bankas gali diktuoti kokias tik nori sąlygas ir ji neturi jokių galimybių atsisakyti, nes be papildomos pinigų injekcijos tiesiog taps nemoki.
Lietuvoje ši riba labai slidi, nes savos pramonės beveik neturime, todėl dalis visos pasiimtos paskolos nueina apmokėti pensijoms, o kita dalis grįžta į Europą, nes neturint savos kažkurios pramonės srities, palaikome tą sritį kitose šalyse, kuriose ji yra.
Bet apie tai jau buvo kalbėta anksčiau, tad galime pereiti prie kitos – vergijos srities.

Ideologinė vergija – kas tai?

„Ideologija – tai siūlomas pasaulio/gyvenimo modelis besiremiantis kokia nors idėja, kaip įrodymų nereikalaujančia aksioma, kurios tikrumas neginčytinas ir suprantamas lyg ir savaime“.

Tarybiniais(SSSR) laikais žmonėms buvo gerokai praplautos smegenys apie socializmo, komunizmo gėrį. Nuo vaikystės vaikai jau buvo politizuojami aiškinant apie garbę priklausyti spaliukų (spalio 7) gerbėjų organizacijai ir nešioti parodantį šią priklausomybę ženkliuką.
Na vaikai ir lieka vaikais – jie visada tiki tuo, ką sako suaugusieji, nes patys dar nepažįsta melo.
Vėliau vyresnėse klasėse jie buvo priimami į pionierių, o dar vėliau į komjaunuolių ir galų gale komunistų partiją.
Visu tuo metu mokyklose ir darbovietėse vykdavo totalus smegenų plovimas, nekalbant apie televiziją ir viešąją erdvę, kur kabodavo marios plakatų ir transparantų, šlovinančių SSKP ir komunizmą.

Ir nežiūrint į visa tai didžioji žmonių dalis jautė ir matė neatitikimus tarp deklaruojamų dalykų ir tikrovės, ir suprantama, kad, kai tik atsirado galimybė viso to atsikratyti – už rankų susiėmė visa Lietuva ir išreiškė savo valią.
Prievarta primesta ideologija neturėjo tokio visaapimančio poveikio, kaip būtų galima pagalvoti matant propagandos mastus.

Tačiau deja, to negalima pasakyti, apie lyg ir savo noru prisiimamų ideologijų poveikį. Nors sakant „savo noru“ turima galvoje, kad niekas akivaizdžiai lyg ir nesipriešino.
Bet nesipriešinama ne todėl, kad būtų siūlomi geri dalykai, o todėl, kad nesuprantama to dalyko povandeninių uolų.

Jei kalbėtume apie krikščionybę – Bibliją, tai daugelis suprato ir pamatė tas paslėptas uolas, kurios ugdo vergų visuomenę, nesistengiančią gyventi padoriai, kaip ir priderėtų žmonėms, o žinančią, kad tereikia atgailauti ir Dievas viską atleis.
Tačiau iš kitos pusės kita tos visuomenės dalis žino, kad galima apiplėšinėti likusią visuomenės dalį skolinant pinigus už palūkanas ir dievas tą leidžia – citata iš Biblijos:
„„tu skolinsi visiems, bet nesiskolinsi pats
Arba ši citata leidžia nelygybę visuomenėje:
kas dievo dievui, kas ciesoriaus ciesoriui

Na, bet šiuos dalykus daugelis jau žino ir kuo gražiausiai puolė prie kitų, nemažiau gražiai pateiktų ideologijų.
Nepriklausomybės pradžioje buvo labai madinga žongliruoti demokratijos sąvoka ir aiškinti apie tai, kokia ta demokratija turi būti ir apskritai koks tai gėris. Šiandien tų ditirambų srautas gerokai apmažėjo, nes tą gėrį įtikinamoje šviesoje parodė emigracijos mastai ir gyventojų mažėjimas šalyje.
Kai žmonėms išgyventi nebeįmanoma – jų mažėja.
Ir jokie kiti argumentai to paneigti negali.

paveikslėlisČia jau nebekalbėsime apie liberalias laisvosios rinkos idėjas – jos seniai save diskreditavo, juk jų dėka ir vyksta didžiosios šalies gyventojų daugumos gyvenimo lygio blogėjimas. Ir visų partijų neaptarinėsime, nes jos tarpusavyje skiriasi tik žmonių esančių jų sąrašuose pavardėmis, bet ne valdymo modeliais. Nepriklausomai nuo to, kuri jų bebūtų valdžioje – šalies skola tik didėja, o šalies gyventojų gyvenimas blogėja.
Mes tiesiogiai matome mūsų blogybių kaltininkus, tačiau arba nenorime patikėti akivaizdžiais dalykais, arba vis dar bandome tikėtis Dievo teisingumo, kad jis anuos nubaus ir atstatys teisybę.

O dabar artėjame prie svarbiausio dalyko – prie to, kas neleidžia daugumai visuomeninių grupių sutarti tarpusavyje ir sau įvardinti bendrą veiklos kryptį – pašalinti įteisintą neteisybę šalyje, kartu su tos neteisybės vykdytojais ir kūrėjais.
Juk jau žinome svarbiausią šalies piliečių šūkį – „Kai neteisybė tampa įstatymu – pasipriešinimas tampa pareiga“.

O neleidžia pagrindinai skirtingų kelių matymas, siekiant lyg ir bendro tikslo . Vieni siūlo keisti sistemą, kiti siūlo pradžioj keistis patiems, treti siūlo šalinti susikompromitavusius politikus ir išrinkti naujus, dar kiti siūlo keisti rinkimų tvarką, penkti aiškina trūkstant „demokratijos“ elementų valdyme, o dar dar kiti siūlo grįžti prie tvarkos ir pasaulėžiūros egzistavusios kadaise ir t.t. ir pan.

Tai kaip gi galima kažką sutarti, kai visi kažką siūlantys ir net veikiantys siūloma susitarti kryptimi, mato visai skirtingus kelius, o atitinkamai ir skirtingas visų negerovių priežastis. Ir įdomu, kad visi įsitikinę esą teisūs. Ir jie iš tiesų teisūs, bent jau dalinai.

Juk visų nesutarimų pagrindas, tai matymo kampas, kuris priklauso būtent nuo vyraujančios ideologijos individo smegeninėje.

O ideologijų šiai dienai, kaip jau minėjau marios ir verta būtų paminėti keletą iš jų, kurios nėra dar labai plačiai pasklidusios/populiarios ir todėl mažiau žinomos, nors jau pakanka jų plėtrą skatinančių entuziastų, manančių, kad tai vienintelės, nepakartojamos ir teisingos ideologijos, vertos to, kad įdiegti jas į gyvenimą.

Beje – jie nevadina jų ideologijomis – jie įvardija tai protėvių palikimu ateities kartoms ir aiškina, kad protėviai juk nenorėtų blogo savo ainiams.

Viena iš tokių ideologijų – tai vadinamoji Anastasija grupė pagrindu imanti V. Megre knygas. Šios ideologijos prasmė atskirų gamtinių gyvenviečių kūrimas, kas beje populiarėja ir tarp neišpažįstančių jos žmonių. Tiesiog žmonės tikisi taip galintys atsijungti iš dabartinės ydingos sistemos ir minimaliai su ja kontaktuoti nusipirkus kažkur žemės, sukūrus kaimo gyvenvietes ir pilnai iš to apsirūpinant pragyvenimui.

Paviršutiniškai viskas atrodo labai gražu, kol neįsigilini į viso to esmę. Pabandykime žvilgtelėti į perspektyvą:
žmonės atsiriboja nuo miesto reikalų, įkuria kaimo gyvenvietes, užsidaro siaurame pasaulėlyje ir gyvena laimingai tol, kol jų tokių nesusidaro kritinė masė, o miestai gerokai pratuštėja. Partijos kietai suima visas valdymo vadžias savo rankose, miestuose apgyvendina atvykėlius emigrantus ir kietai įkala visiems naujiesiems kaimiečiams žemės bei produkcijos mokesčius, kuriems anie niekaip negali pasipriešinti, mat seniai nutraukė bet kokius ryšius su visuomenine veikla, o visuomeninių organizacijų, kaip ir nebeliko visai.

Ir visa esmė tame, kad anot patarlės – „šventa vieta ilgai tuščia nebūna“ – miestus greit užims svetimi, kuriems naujųjų kaimiečių reikalai visai nerūpės, nes juk jokių ryšių tarp jų nėra, kaip ir bendrų reikalų.

Pasitraukus ir nebekontroliuojant valdžios negalima net svajoti apie tai, kad sistema paliks jus ramybėje. Juk jai reikalingos lėšos išsilaikyti, o jos nekontroliuojant valdžiažmogių apetitai išaugs oi oi kaip..
Ir vėliau tuos apetitus sumažinti bus nepalyginamai sunkiau (jei apskritai įmanoma), nei kontroliuoti juos pastoviai nenuleidžiant akių ir rankų.
Čia vienos iš naujesnių ideologijų paviršutiniška apžvalga. Ir visiškai aišku kam naudinga kad ji įsigalėtų masiškai – apie tai tik ką rašiau.

Kita atitraukianti nuo dabarties ideologija vadinasi „Slavų Arijų Vedos“. Čia klausimas sudėtingesnis, nes matant pavadinimą galima suprasti, jog ji skirta būtent slavams, o kadangi pateikiama rusų kalba suprantame, kad skirta konkrečiai rusams.
Internete pilna filmų ir temų šia tematika – kiekvienas norintis gali tai pamatyti pats, todėl nevarginsiu jūsų aprašinėdamas slavų vedų teiginius.

paveikslėlisGaliu pasakyti tiek, kad kažkas labai pasistengė sukurdamas šį pusiau dokumentinį pusiau fantastinį kūrinį tam, kad rusų tauta turėtų atspirties tašką, turėtų kuo didžiuotis ir tai turėtų padėti jos dvasiniam atsibudimui.
Šiame kūrinyje įdėta tikrai daug pasaulio paveldo – tačiau šias dėstomas vertybes mes lengvai galime surasti visur kitur – jos nėra išskirtinė Slavų Vedų nuosavybė, tačiau jose visa tai yra labai sukoncentruota, kas daro jas tikrai galingu kūriniu miniai.

Kodėl tvirtinu, kad tai mūsų laikų kūrinys(prieš 15 metų apie jas dar niekas net nebuvo girdėjęs), o ne istorinis palikimas? Čia reikėtų suprasti ką vadiname istoriniu palikimu – ar pačias „Slavų Vedas“, kurias jų propaguotojai bando parodyti kelių dešimčių tūkstančių metų senumo, ar kai kuriuos faktus, kurie pateikiami tame kūrinyje.

Tai štai, rašto-runų pavyzdžiai pateikiami jose tikrai yra senoviniai – čia nėra jokių abejonių, tačiau jie yra tik dalelytė tikrovės visame kūrinyje. Ir papildomai reikėtų pridėti, kad tie rašto pavyzdžiai yra randami visur kitur ir tikrai nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Kiekvienas iš mūsų gali tų rašto pavyzdžių susirasti savarankiškai visai nesusijusių su šiuo kūriniu ir susidėti kur tik nori.

Iš esmės visos šios „Slavų Vedos: pateikiamos, kaip ideologija rusams, aiškinant, kad rusų-slavų kalba yra tiesioginis Arijų genčių palikimas ir kad konkrečiai jie yra tiesioginiai jų ainiai. Tuo tarpu žymūs rusų kalbininkai (V.V.Ivanov ir V.N.Toporov) konkrečiai sako, kad rusų kalba yra kilusi būtent iš lietuvių(baltų), kad mes esame pusbroliai ir sekant iš to, tais ainiais turėtume būti mes, nes būtent iš mūsų tiesiogiai išsivystė slavų kalba. http://www.lietuvos.org/istorija/gedgaudas/slavai_pusbroliai_1.htm
Tačiau apie tai „Slavų Arijų Vedose“ net neužsimenama, nors nėra ko stebėtis, juk tai literatūros kūrinys skirtas ne atspindėti tikrovę, o būtent pakelti rusų dvasiai. Ir šį uždavinį jos gerai atlieka. O mums irgi nėra ko rautis į tiesioginius ainius, nes ši knyga skirta ne mums.

Ir nesuprantu ko ten lįsti lietuviams, ieškant kažkokių šaknų ten, kur jų niekada nebuvo? Beje, tų „Slavų Vedų“ duomenys gali būti surinkti dar Hitlerio Vokietijos laikais. Jei atsimenate vokiečiams buvo skiepijama mintis, kad jie tiesioginiai antžmogių arijų palikuonys, o visos kitos rasės žemesnės. Tam įrodyti buvo sukurta speciali grupė „Ahnenerbe“ rinkusi protėvių paveldą ir pritaikanti tai ką rasdavo prie kuriamos naujosios ideologijos vokiečiams. Kaip žinome karą laimėjo SSSR ir Vokietijos surastas paveldas tapo jos paveldu. Ir atrodo šiandien mes matome šį paveldą išplaukiant jau kaip „Slavų Arijų Vedas“

Tą versiją dalinai patvirtina tai, kad niekur nepateikiami absoliučiai jokie „Slavų Arijų Vedų“ atsiradimo šaltiniai. Siūloma tiesiog tikėti tuo kas rašoma be jokio patvirtinimo. Tačiau tai jau kaip suprantame būtent religijos ir ideologijos pateikimo reikalavimas – tikėjimas be įrodymų. Ir įklimpus į tokį tikėjimą jis tampa tikra vergija, nes juk tikima, kad tai gryna, tik neįvertinta tiesa. Ir ne tik vergija, tačiau ir vienu iš visuomenės skaldymo įrankių…

Tad grįžtant prie ideologijų įtakos mūsų šalies piliečių gyvenimui ir mums tiesiogiai – aiškiai matome, kokie povandeniniai kalneliai stabdo mūsų ėjimą link susitarimo. Skirtingas ideologinis pagrindas, o ryšium su juo ir skirtingas problemos bei sprendimo matymas.
Ir dar svarbus dalykas:
Nukreipus mūsų dėmesį į kapstymąsi praeityje ir mums paskendus ginčuose dėl jos, realiai mąstantys politikai šiandien – čia ir dabar kuria rytdieną mūsų vaikams ir anūkams. Arba kalbant kitaip – užverčia ant jų papildomą skolų naštą. Kol mes šiandien skęstame ideologijų liūne ir rietenose dėl jų, už mūsų nugarų sudaromos sutartys dėl naujų AE, naujų paskolų, piliečiai išsivažinėja, šalis iš lėto miršta.
Čia visada yra vienas būdas, kuriuo galima bent maždaug atsekti tiesą iš to, kas pateikiama mums.
Tai pora klausimų užduodamų sau pateikiamos temos atžvilgiu:

1. Kam tai naudinga?
2. Kokiu tikslu tai pateikiama?
3. Kokiai publikai tai skirta?
4. Ką gausiu aš priėmęs visa tai ir visuomenė?

Į juos atsakius susiklosto visai kitoks paveikslas, nei dažniausiai piešia temos propaguotojai. Tad neklimpkime į naujus tikėjimus, religijas ar ideologijas – jų šiandien tikrai daug ir dažniausiai sunku atsirinkti kur tiesa, nes visuomenė šiandien tiesiog paskendusi misticizme(mituose, mitologijoje).

Tad nepamirškime tų klausimų – jie padės neprarasti aiškaus proto, o tiems, kurie dabar puls neigti tai kas parašyta – siūlyčiau daugiau kreipti dėmesį į lietuvių šviesuolių (S. Daukanto,  Vydūno, Maironio ir kt.) raštus ir į „čia ir dabar“, kas dažnai gali padėti grįžti į realybę iš tolimos praeities ūkų.

Papildymas

Kadangi atsirado keletas skaitytojų bandančių įrodyti, kad „Slavų Arijų Vedos“ tai ir lietuvių kelias – įdedu papildomą video medžiagą apie tuos „Slavų Vedų“ propagandistus.. Juk jie skleidžia tą ideologiją, ant kurios dabar pakibę kai kurie mūsų tautiečiai. Tiesiog pažiūrėkite ką apie jų „S.A. Vedinius“ teiginius sako patys rusai. Tiesa, video medžiaga rusiškai – atsiprašau, kad neišverčiau į lietuvių kalbą, tačiau tie kas supranta pamatys, kokie „dvasingi“ yra tie „vedamanai“ ir „vedagorai“. Ir suprantama pamatys ko vertas visas jų išmanymas bei teiginiai, kuriais čia bando remtis kai kurie skaitytojai.

Vedinių šarlatanų – A. Trechlebovo demaskavimas (Pavadinimo vertimas)

Ir dar įdedu papildomas nuorodas, kur apie šiuos visus „Vedistus“, iš kurių semiasi „išmintį“ kai kurie lietuviai, yra daug „gero“ ir temos pavadinimas gana iškalbingas:

Провокаторы-Авторитеты рвутся возглавить Славянство? – (Provokatoriai – Autoritetai veržiasi vadovauti slavams – pavadinimo vertimas):
Originalus temos puslapis: http://dokumentika.org/ru/religiya/provokatori-rvutsya-vozglavit-slavyanstvov-slavyano-ariyskie-vedi-i-ich-falsifikatsiya
Šioje temoje kas norės ras viską ko trūksta tam, kad sudėti visus taškus ant „i“ liečiančius „Slavų Arijų Vedas“. Protingiems klausimų nekils, na o tikintiems… tepadeda jiems Dievas.

Šios temos vertimas lietuviškai: forumas.sarmatas.lt

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 33

 1. Kazys says:

  Cituoju:Vėliau vyresnėse klasėse jie buvo priimami į pionierių, o dar vėliau į komjaunuolių ir galų gale komunistų partiją.
  Jūsų žiniai: nei pionieriai, nei komjaunuoliai nebuvo jokios partijos nariais. Pionieriai-paauglių organizacija, komjaunuoliai-komunistinio jaunimo sąjunga. Bet tai nebuvo partinės organizacijos ir valstybės valdyme nedalyvavo.
  Dar paskaitykite Amerikos lietuvės istorikės knygą apiue lietuvių kilmę. Ten sukritikuota visa jūsų fikcija apie sarmatus. Lietuviai priskiriami „gudams“(gotams, getams) ir jos versija, kad iš Lietuvos žmonės pasklido po europą(dabartiniais terminais emigravo iš Lietuvos). Dakinai jos versiją papildo Česlovas Gudavičius. Deja apie sarmatus -lietuvius nėra rašytinių šaltinių, tik fantazijos vaisiai.

 2. artas says:

  Kaziui:
  citata:
  „Pionieriai-paauglių organizacija, komjaunuoliai-komunistinio jaunimo sąjunga. Bet tai nebuvo partinės organizacijos ir valstybės valdyme nedalyvavo.“
  O kur parašyta, kad jie dalyvavo valstybės valdyme? Ten kalbama apie smegenų plovimą gerbiamasis – nenukrypkite į lankas.

  Ir kur matote kažkokią fikciją apie sarmatus? Straipsnyje apie tai nieko nekalbama. Ir apskritai šioje svetainėje niekur nekalbama apie sarmatus-lietuvius – ne toks jos tikslas :)

 3. liudas gira says:

  Grb. autoriau, pasidomėk daugiau ir tada rašyk neužsiminėdavas pigiu politikavimu, o tai labai liberastinis mąstymas pas tave….Matyt nukritęs iš Mėnulio būsite:))))))

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top