Valdymo priemonės – ekonominė ir ideologinė vergija

2012, 26 vasario, 20:38 | kategorija Ideologija | 33 komentarai | peržiūrų 1 492 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Apie ekonomines valdymo priemones arba ekonominę vergiją daugelis šiandien yra gerai informuoti, tad ties tuo apsistosime visai trumpai.

paveikslėlisKaip žinome pagrindinis pavergimo ekonomikoje įrankis yra palūkanos. Kai žmogus/įmonė dėl kažkokių priežasčių nesugeba gražinti paskolų ar net palūkanų laiku. Tos priežastys gali būti pačios įvairiausios ir jų visų tiesiog neįmanoma numatyti, bet pagrindinės jų yra – prekybos partnerių nemokumas, negerai apskaičiuotas verslo planas/paklausa, galų gale nekokia ūkio padėtis šalyje.
Paskutiniais metais tai įvardijama, kaip ekonominė krizė, už kurią atsakingi patys bankai.

Tai dėl jų veiklos pasaulyje kilo ši krizė, bet nežiūrint į tai daugumoje atvejų nukentėjo ne bankai, o įmonės ėmusios kreditus tuose bankuose bei privatūs asmenys ir dėl bendro ūkio nuosmukio šalyse nesugebėję tų kreditų gražinti.
Lietuvoje šiu atveju privatiems asmenims gerokai sunkiau, nes nėra fizinių asmenų bankroto įstatymo ir pagal dabar galiojančią tvarką asmuo praranda turimą turtą, bei lieka bankui skolingas tol, kol skola nebus gražinta. Arba iki gyvos galvos.
Tai konkreti ekonominė vergija, jei neskaityt to, kad gali būti skolingas bankui ir taip, tiesiog pasiėmęs būsto paskolą 25 metams, kas šiais laikais irgi reiškia tiesiog vergovę, nes negali šioje situacijoje nei susirgti, nei prarasti darbą – tai būtų tiesiog viso gyvenimo krachas.
Balansuoji ties išlikimo riba, ką sunku pavadinti pilnaverčiu gyvenimu. Čia reikėtų paminėti, kad šeima gyvenanti tokiomis sąlygomis dažnai konfliktuoja – joje pastoviai jaučiama įtampa.

Ir skyrybų atveju, kas neretai įvyksta šiais laikais, reikia tartis su bankais dėl skolos padalijimo, jie nesutinka taip paprastai jos perkelti vienam iš šeimos narių, jei iki tol ji(paskola) buvo apiforminta abiejų asmenų vardu. Juk tuo sumažėja banko galimybės labiau kontroliuoti skolos gražinimo užtikrinimą.

Kalbant apie valstybės ekonominę vergiją čia gerokai sudėtingiau, nes skola sudaroma visų piliečių arba kitaip sakant šalies vardu, tiems piliečiams dažnai net nieko apie tai nežinant.
Ir kai prie valstybės vairo stovi ūkio valdymo, monetarinės politikos ir sociologijos neišmanantys žmonės, dažnai sprendimus priimantys remdamiesi tik matematikos išmanymu, valstybės skola tik didėja, kas verčia pradėti taupyti socialinių išmokų, viešųjų išlaidų, atlygimų karpymo ir t.t. sąskaita, ko pasekoje traukiasi visas šalies verslas ir gamyba, kuri Lietuvoje ir šiaip jau yra minimali.
Mažėja sumokami mokesčiai, kas atitinkamai verčia vėl karpyti išlaidas ir skolintis papildomai, kol skola pasiekia tokį grėsmingą dydį, kad šalis sugeba tik mokėti procentus nuo pasiskolintos sumos, kas reiškia tiesioginę ekonominę vergiją neturint jokių galimybių tų skolų gražinti.

Tokiai valstybei skolinantis bankas gali diktuoti kokias tik nori sąlygas ir ji neturi jokių galimybių atsisakyti, nes be papildomos pinigų injekcijos tiesiog taps nemoki.
Lietuvoje ši riba labai slidi, nes savos pramonės beveik neturime, todėl dalis visos pasiimtos paskolos nueina apmokėti pensijoms, o kita dalis grįžta į Europą, nes neturint savos kažkurios pramonės srities, palaikome tą sritį kitose šalyse, kuriose ji yra.
Bet apie tai jau buvo kalbėta anksčiau, tad galime pereiti prie kitos – vergijos srities.

Ideologinė vergija – kas tai?

„Ideologija – tai siūlomas pasaulio/gyvenimo modelis besiremiantis kokia nors idėja, kaip įrodymų nereikalaujančia aksioma, kurios tikrumas neginčytinas ir suprantamas lyg ir savaime“.

Tarybiniais(SSSR) laikais žmonėms buvo gerokai praplautos smegenys apie socializmo, komunizmo gėrį. Nuo vaikystės vaikai jau buvo politizuojami aiškinant apie garbę priklausyti spaliukų (spalio 7) gerbėjų organizacijai ir nešioti parodantį šią priklausomybę ženkliuką.
Na vaikai ir lieka vaikais – jie visada tiki tuo, ką sako suaugusieji, nes patys dar nepažįsta melo.
Vėliau vyresnėse klasėse jie buvo priimami į pionierių, o dar vėliau į komjaunuolių ir galų gale komunistų partiją.
Visu tuo metu mokyklose ir darbovietėse vykdavo totalus smegenų plovimas, nekalbant apie televiziją ir viešąją erdvę, kur kabodavo marios plakatų ir transparantų, šlovinančių SSKP ir komunizmą.

Ir nežiūrint į visa tai didžioji žmonių dalis jautė ir matė neatitikimus tarp deklaruojamų dalykų ir tikrovės, ir suprantama, kad, kai tik atsirado galimybė viso to atsikratyti – už rankų susiėmė visa Lietuva ir išreiškė savo valią.
Prievarta primesta ideologija neturėjo tokio visaapimančio poveikio, kaip būtų galima pagalvoti matant propagandos mastus.

Tačiau deja, to negalima pasakyti, apie lyg ir savo noru prisiimamų ideologijų poveikį. Nors sakant „savo noru“ turima galvoje, kad niekas akivaizdžiai lyg ir nesipriešino.
Bet nesipriešinama ne todėl, kad būtų siūlomi geri dalykai, o todėl, kad nesuprantama to dalyko povandeninių uolų.

Jei kalbėtume apie krikščionybę – Bibliją, tai daugelis suprato ir pamatė tas paslėptas uolas, kurios ugdo vergų visuomenę, nesistengiančią gyventi padoriai, kaip ir priderėtų žmonėms, o žinančią, kad tereikia atgailauti ir Dievas viską atleis.
Tačiau iš kitos pusės kita tos visuomenės dalis žino, kad galima apiplėšinėti likusią visuomenės dalį skolinant pinigus už palūkanas ir dievas tą leidžia – citata iš Biblijos:
„„tu skolinsi visiems, bet nesiskolinsi pats
Arba ši citata leidžia nelygybę visuomenėje:
kas dievo dievui, kas ciesoriaus ciesoriui

Na, bet šiuos dalykus daugelis jau žino ir kuo gražiausiai puolė prie kitų, nemažiau gražiai pateiktų ideologijų.
Nepriklausomybės pradžioje buvo labai madinga žongliruoti demokratijos sąvoka ir aiškinti apie tai, kokia ta demokratija turi būti ir apskritai koks tai gėris. Šiandien tų ditirambų srautas gerokai apmažėjo, nes tą gėrį įtikinamoje šviesoje parodė emigracijos mastai ir gyventojų mažėjimas šalyje.
Kai žmonėms išgyventi nebeįmanoma – jų mažėja.
Ir jokie kiti argumentai to paneigti negali.

paveikslėlisČia jau nebekalbėsime apie liberalias laisvosios rinkos idėjas – jos seniai save diskreditavo, juk jų dėka ir vyksta didžiosios šalies gyventojų daugumos gyvenimo lygio blogėjimas. Ir visų partijų neaptarinėsime, nes jos tarpusavyje skiriasi tik žmonių esančių jų sąrašuose pavardėmis, bet ne valdymo modeliais. Nepriklausomai nuo to, kuri jų bebūtų valdžioje – šalies skola tik didėja, o šalies gyventojų gyvenimas blogėja.
Mes tiesiogiai matome mūsų blogybių kaltininkus, tačiau arba nenorime patikėti akivaizdžiais dalykais, arba vis dar bandome tikėtis Dievo teisingumo, kad jis anuos nubaus ir atstatys teisybę.

O dabar artėjame prie svarbiausio dalyko – prie to, kas neleidžia daugumai visuomeninių grupių sutarti tarpusavyje ir sau įvardinti bendrą veiklos kryptį – pašalinti įteisintą neteisybę šalyje, kartu su tos neteisybės vykdytojais ir kūrėjais.
Juk jau žinome svarbiausią šalies piliečių šūkį – „Kai neteisybė tampa įstatymu – pasipriešinimas tampa pareiga“.

O neleidžia pagrindinai skirtingų kelių matymas, siekiant lyg ir bendro tikslo . Vieni siūlo keisti sistemą, kiti siūlo pradžioj keistis patiems, treti siūlo šalinti susikompromitavusius politikus ir išrinkti naujus, dar kiti siūlo keisti rinkimų tvarką, penkti aiškina trūkstant „demokratijos“ elementų valdyme, o dar dar kiti siūlo grįžti prie tvarkos ir pasaulėžiūros egzistavusios kadaise ir t.t. ir pan.

Tai kaip gi galima kažką sutarti, kai visi kažką siūlantys ir net veikiantys siūloma susitarti kryptimi, mato visai skirtingus kelius, o atitinkamai ir skirtingas visų negerovių priežastis. Ir įdomu, kad visi įsitikinę esą teisūs. Ir jie iš tiesų teisūs, bent jau dalinai.

Juk visų nesutarimų pagrindas, tai matymo kampas, kuris priklauso būtent nuo vyraujančios ideologijos individo smegeninėje.

O ideologijų šiai dienai, kaip jau minėjau marios ir verta būtų paminėti keletą iš jų, kurios nėra dar labai plačiai pasklidusios/populiarios ir todėl mažiau žinomos, nors jau pakanka jų plėtrą skatinančių entuziastų, manančių, kad tai vienintelės, nepakartojamos ir teisingos ideologijos, vertos to, kad įdiegti jas į gyvenimą.

Beje – jie nevadina jų ideologijomis – jie įvardija tai protėvių palikimu ateities kartoms ir aiškina, kad protėviai juk nenorėtų blogo savo ainiams.

Viena iš tokių ideologijų – tai vadinamoji Anastasija grupė pagrindu imanti V. Megre knygas. Šios ideologijos prasmė atskirų gamtinių gyvenviečių kūrimas, kas beje populiarėja ir tarp neišpažįstančių jos žmonių. Tiesiog žmonės tikisi taip galintys atsijungti iš dabartinės ydingos sistemos ir minimaliai su ja kontaktuoti nusipirkus kažkur žemės, sukūrus kaimo gyvenvietes ir pilnai iš to apsirūpinant pragyvenimui.

Paviršutiniškai viskas atrodo labai gražu, kol neįsigilini į viso to esmę. Pabandykime žvilgtelėti į perspektyvą:
žmonės atsiriboja nuo miesto reikalų, įkuria kaimo gyvenvietes, užsidaro siaurame pasaulėlyje ir gyvena laimingai tol, kol jų tokių nesusidaro kritinė masė, o miestai gerokai pratuštėja. Partijos kietai suima visas valdymo vadžias savo rankose, miestuose apgyvendina atvykėlius emigrantus ir kietai įkala visiems naujiesiems kaimiečiams žemės bei produkcijos mokesčius, kuriems anie niekaip negali pasipriešinti, mat seniai nutraukė bet kokius ryšius su visuomenine veikla, o visuomeninių organizacijų, kaip ir nebeliko visai.

Ir visa esmė tame, kad anot patarlės – „šventa vieta ilgai tuščia nebūna“ – miestus greit užims svetimi, kuriems naujųjų kaimiečių reikalai visai nerūpės, nes juk jokių ryšių tarp jų nėra, kaip ir bendrų reikalų.

Pasitraukus ir nebekontroliuojant valdžios negalima net svajoti apie tai, kad sistema paliks jus ramybėje. Juk jai reikalingos lėšos išsilaikyti, o jos nekontroliuojant valdžiažmogių apetitai išaugs oi oi kaip..
Ir vėliau tuos apetitus sumažinti bus nepalyginamai sunkiau (jei apskritai įmanoma), nei kontroliuoti juos pastoviai nenuleidžiant akių ir rankų.
Čia vienos iš naujesnių ideologijų paviršutiniška apžvalga. Ir visiškai aišku kam naudinga kad ji įsigalėtų masiškai – apie tai tik ką rašiau.

Kita atitraukianti nuo dabarties ideologija vadinasi „Slavų Arijų Vedos“. Čia klausimas sudėtingesnis, nes matant pavadinimą galima suprasti, jog ji skirta būtent slavams, o kadangi pateikiama rusų kalba suprantame, kad skirta konkrečiai rusams.
Internete pilna filmų ir temų šia tematika – kiekvienas norintis gali tai pamatyti pats, todėl nevarginsiu jūsų aprašinėdamas slavų vedų teiginius.

paveikslėlisGaliu pasakyti tiek, kad kažkas labai pasistengė sukurdamas šį pusiau dokumentinį pusiau fantastinį kūrinį tam, kad rusų tauta turėtų atspirties tašką, turėtų kuo didžiuotis ir tai turėtų padėti jos dvasiniam atsibudimui.
Šiame kūrinyje įdėta tikrai daug pasaulio paveldo – tačiau šias dėstomas vertybes mes lengvai galime surasti visur kitur – jos nėra išskirtinė Slavų Vedų nuosavybė, tačiau jose visa tai yra labai sukoncentruota, kas daro jas tikrai galingu kūriniu miniai.

Kodėl tvirtinu, kad tai mūsų laikų kūrinys(prieš 15 metų apie jas dar niekas net nebuvo girdėjęs), o ne istorinis palikimas? Čia reikėtų suprasti ką vadiname istoriniu palikimu – ar pačias „Slavų Vedas“, kurias jų propaguotojai bando parodyti kelių dešimčių tūkstančių metų senumo, ar kai kuriuos faktus, kurie pateikiami tame kūrinyje.

Tai štai, rašto-runų pavyzdžiai pateikiami jose tikrai yra senoviniai – čia nėra jokių abejonių, tačiau jie yra tik dalelytė tikrovės visame kūrinyje. Ir papildomai reikėtų pridėti, kad tie rašto pavyzdžiai yra randami visur kitur ir tikrai nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Kiekvienas iš mūsų gali tų rašto pavyzdžių susirasti savarankiškai visai nesusijusių su šiuo kūriniu ir susidėti kur tik nori.

Iš esmės visos šios „Slavų Vedos: pateikiamos, kaip ideologija rusams, aiškinant, kad rusų-slavų kalba yra tiesioginis Arijų genčių palikimas ir kad konkrečiai jie yra tiesioginiai jų ainiai. Tuo tarpu žymūs rusų kalbininkai (V.V.Ivanov ir V.N.Toporov) konkrečiai sako, kad rusų kalba yra kilusi būtent iš lietuvių(baltų), kad mes esame pusbroliai ir sekant iš to, tais ainiais turėtume būti mes, nes būtent iš mūsų tiesiogiai išsivystė slavų kalba. http://www.lietuvos.org/istorija/gedgaudas/slavai_pusbroliai_1.htm
Tačiau apie tai „Slavų Arijų Vedose“ net neužsimenama, nors nėra ko stebėtis, juk tai literatūros kūrinys skirtas ne atspindėti tikrovę, o būtent pakelti rusų dvasiai. Ir šį uždavinį jos gerai atlieka. O mums irgi nėra ko rautis į tiesioginius ainius, nes ši knyga skirta ne mums.

Ir nesuprantu ko ten lįsti lietuviams, ieškant kažkokių šaknų ten, kur jų niekada nebuvo? Beje, tų „Slavų Vedų“ duomenys gali būti surinkti dar Hitlerio Vokietijos laikais. Jei atsimenate vokiečiams buvo skiepijama mintis, kad jie tiesioginiai antžmogių arijų palikuonys, o visos kitos rasės žemesnės. Tam įrodyti buvo sukurta speciali grupė „Ahnenerbe“ rinkusi protėvių paveldą ir pritaikanti tai ką rasdavo prie kuriamos naujosios ideologijos vokiečiams. Kaip žinome karą laimėjo SSSR ir Vokietijos surastas paveldas tapo jos paveldu. Ir atrodo šiandien mes matome šį paveldą išplaukiant jau kaip „Slavų Arijų Vedas“

Tą versiją dalinai patvirtina tai, kad niekur nepateikiami absoliučiai jokie „Slavų Arijų Vedų“ atsiradimo šaltiniai. Siūloma tiesiog tikėti tuo kas rašoma be jokio patvirtinimo. Tačiau tai jau kaip suprantame būtent religijos ir ideologijos pateikimo reikalavimas – tikėjimas be įrodymų. Ir įklimpus į tokį tikėjimą jis tampa tikra vergija, nes juk tikima, kad tai gryna, tik neįvertinta tiesa. Ir ne tik vergija, tačiau ir vienu iš visuomenės skaldymo įrankių…

Tad grįžtant prie ideologijų įtakos mūsų šalies piliečių gyvenimui ir mums tiesiogiai – aiškiai matome, kokie povandeniniai kalneliai stabdo mūsų ėjimą link susitarimo. Skirtingas ideologinis pagrindas, o ryšium su juo ir skirtingas problemos bei sprendimo matymas.
Ir dar svarbus dalykas:
Nukreipus mūsų dėmesį į kapstymąsi praeityje ir mums paskendus ginčuose dėl jos, realiai mąstantys politikai šiandien – čia ir dabar kuria rytdieną mūsų vaikams ir anūkams. Arba kalbant kitaip – užverčia ant jų papildomą skolų naštą. Kol mes šiandien skęstame ideologijų liūne ir rietenose dėl jų, už mūsų nugarų sudaromos sutartys dėl naujų AE, naujų paskolų, piliečiai išsivažinėja, šalis iš lėto miršta.
Čia visada yra vienas būdas, kuriuo galima bent maždaug atsekti tiesą iš to, kas pateikiama mums.
Tai pora klausimų užduodamų sau pateikiamos temos atžvilgiu:

1. Kam tai naudinga?
2. Kokiu tikslu tai pateikiama?
3. Kokiai publikai tai skirta?
4. Ką gausiu aš priėmęs visa tai ir visuomenė?

Į juos atsakius susiklosto visai kitoks paveikslas, nei dažniausiai piešia temos propaguotojai. Tad neklimpkime į naujus tikėjimus, religijas ar ideologijas – jų šiandien tikrai daug ir dažniausiai sunku atsirinkti kur tiesa, nes visuomenė šiandien tiesiog paskendusi misticizme(mituose, mitologijoje).

Tad nepamirškime tų klausimų – jie padės neprarasti aiškaus proto, o tiems, kurie dabar puls neigti tai kas parašyta – siūlyčiau daugiau kreipti dėmesį į lietuvių šviesuolių (S. Daukanto,  Vydūno, Maironio ir kt.) raštus ir į „čia ir dabar“, kas dažnai gali padėti grįžti į realybę iš tolimos praeities ūkų.

Papildymas

Kadangi atsirado keletas skaitytojų bandančių įrodyti, kad „Slavų Arijų Vedos“ tai ir lietuvių kelias – įdedu papildomą video medžiagą apie tuos „Slavų Vedų“ propagandistus.. Juk jie skleidžia tą ideologiją, ant kurios dabar pakibę kai kurie mūsų tautiečiai. Tiesiog pažiūrėkite ką apie jų „S.A. Vedinius“ teiginius sako patys rusai. Tiesa, video medžiaga rusiškai – atsiprašau, kad neišverčiau į lietuvių kalbą, tačiau tie kas supranta pamatys, kokie „dvasingi“ yra tie „vedamanai“ ir „vedagorai“. Ir suprantama pamatys ko vertas visas jų išmanymas bei teiginiai, kuriais čia bando remtis kai kurie skaitytojai.

Vedinių šarlatanų – A. Trechlebovo demaskavimas (Pavadinimo vertimas)

Ir dar įdedu papildomas nuorodas, kur apie šiuos visus „Vedistus“, iš kurių semiasi „išmintį“ kai kurie lietuviai, yra daug „gero“ ir temos pavadinimas gana iškalbingas:

Провокаторы-Авторитеты рвутся возглавить Славянство? – (Provokatoriai – Autoritetai veržiasi vadovauti slavams – pavadinimo vertimas):
Originalus temos puslapis: http://dokumentika.org/ru/religiya/provokatori-rvutsya-vozglavit-slavyanstvov-slavyano-ariyskie-vedi-i-ich-falsifikatsiya
Šioje temoje kas norės ras viską ko trūksta tam, kad sudėti visus taškus ant „i“ liečiančius „Slavų Arijų Vedas“. Protingiems klausimų nekils, na o tikintiems… tepadeda jiems Dievas.

Šios temos vertimas lietuviškai: forumas.sarmatas.lt

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 33

 1. Ilona says:

  Pritariu šalis iš lėto miršta,vaikai mūsų išsivažinėja …todėl negalim sėdėti rankas sudėję ….turim visi susivienyti ….ŽEMĖ MŪSŲ

 2. Td says:

  Teisingai, Arvydai , mūsų tikslas vienas, bet keliai skirtingi, todėl labiau įsitikinusiems, jog jo kelias yra teisingiausias, jis atmeta kitus kelius. Tačiau tavo nuomonės nepastebėjau, nes tu turi turėti irgi kažkokį kelią į tikslą. Koks jis ? Kaip reikia suvesti visus į vieną didelį kelią ?

 3. Rimantas says:

  Be idėjos niekaip nesusitvarkysime, nes bet kokioje visuomenėje veiksminga tik daugumą vienijanti idėja. Anksčiau vienijo religijos, dabar turėtų vienyti globalus gamtos vienybės jausmas ( ideologija ), bet pateikiamas aiškiomis mokymo apie tai programomis. Tai atsakymas – ateities vizija bus projektuojama ta linkme, nes kitų kelių nebėra – prisiklaidžiojome, prisikariavome…

 4. Valentinas says:

  Autorius suplaka į vieną ideologijas, religijas, pasaulėžiūras. 100% matyti, kad prieš rašydamas net neperskaitė tų pačių „Slavų-arijų vedų“, plaka į vieną vedines žinias, administratorius, kurie gal būt ir turi tikslą ganyti savo bandą. Labai norėčiau pamatyti tą vietą kad ir tose pačiose „slavų-arijų“ vedose, kur, kaip teigia Daunys, cituoju, „Siūloma tiesiog tikėti tuo kas rašoma be jokio patvirtinimo“.
  Pačiose vedose yra kalbama apie tai, kad bet kokią informaciją reiktų patikrinti, nes gali būti iškraipymų.
  Kitas dalykas, autorius klaidingai suvokia, kad vedinės žinios – tai istorija.

 5. arvydas says:

  Juk pasakiau – atsigręžkime į savo šviesuolius skaitykime juos, ten parašyta viskas ko mums galėtų prireikti. Ten ir idėjos ir praeitis ir šiandiena ir ateitis.
  Neieškokite jūs savų kelių pas svetimus, kai yra savi ir patikrinti.
  Pasiskaitykime čia, Lietuvoje:
  http://www.lietuvos.org/istorija/gedgaudas/
  Ir tai tik mažytė visa ko dalelė, o juk yra visas vandenynas, tik atsimerkime ir matykime.
  man keista siūlyti jums tai, ką turėtumėte gerai žinoti patys – juk mes Lietuvos piliečiai – pilies iečiai (nuo žodžio ietis), gynėjai.
  Tad ir pamatykime savo kelią, atsimerkime galų gale – jokios idėjos ar ideologijos nepadarys už jus to, kas skirta padaryti jums, mums visiems. Tad ir darykime.

 6. Antanas says:

  Geras straipsnis.Arteja Lietuvos zemes ispardavimas uzsienio pilieciams.Reikia rinkti parasus ir sustabdyti si nusikaltima,kol laikas.Galime viska parduoti,bet veliau jau pardave,vargu ar atpirksim.Pamastykit apie tai.Aciu.

 7. Sniegė says:

  Labai teisingos mintys – ačiū autoriui.

 8. azuolas says:

  Lietuvos Žemė – tai Šventa. Tai paskutinis šansas.
  Lietuvos išdavikai norėtu buržujams (tipo nuodytojams srutomis danų kiaulininkams) išparduoti supirktas žemes ir po 2014m. Pranciškus Šliužas siūlo skelbti referendumą dėl Lietuvos žemės nepardavimo svetimšaliams-atėjunams-globalistams ir po 2014m balandžio.

  Pažiurekime, įdomu. Pagrinde kalba ūkininkas Pranciškus Šliužas. Trukmė 1.03min:
  youtube.com/watch?v=3ETKEDBkrj8

  (jei yra tarpai susitraukite)

  Taip pat pokalbis ta pacia tema su ūkininku Pranciškumi Šliužu, trukme 44min.:
  ziniur.lt/archyvas/2011/18/prie-pietu-stalo/15016/pokalbis-su-ukininku-pranciskumi-sliuzu

 9. 5.Koki efekta tai duoda? says:

  Pries kelis metus, vieno filosofo paragintas (-„esi tyros sielos, tau reikia sitai perskaityti“-), uzsimojau perskaityti K.Markso veikalus. Ir kagi? Perskaiciau net tris puslapius, kad suprasciau kodel si ideologija nudazyta kraujo spalva. Beklaidziodamas tiesos pajieskose uzklydau „slovintoju vedu“ ideologijon. Jau tituliniame puslapyje ikeltoje paskaitoje susiduriau su abejonemis sios ideologijos tyrumu. Tai buvo neargumentuotu teiginiu kratinys. O labiausiai nesusipratimo sukele teiginys, jog pries daug tukstanciu metu buvo kalbama isskirtinai rusu kalba. Ir pabrezta,- ne senoves rusu, o butent siuolaikine rusu kalba.Veliau si paskaita dingo is to tinklapio. Kagi. Emiausi is kito galo. Permeciau zmoniu atsiliepimus. Tarp daugybes slovinanciu, keliu niekinanciu aptikau ir vertu demasio. „Vedos- (isvertus)zinios, zinojimas negali priklausyti nei rusam, nei slavam ar dar kam nors. Tai yra zinios. Zinios sukauptos ivairiu tautu ir kulturu.“. Bet labiausiai istrigo sios ideologijos keliamas efektas. Tai ispazystanciuju saves kelimas auksciau kitu, „isrinktuju“ pojutis. Kazkur jau girdeta.

  Lipti ant greblio ar ne, kiekvieno asmeninis reikalas.

 10. a.grumbinas says:

  kas nelinkes aklai patikėti pirmu pasitaikiusiu šaltiniu,tegu paskaito Statkutes-Rosales knygas.Bus viena iš versiju apie „didžia“ slavų kilme.

 11. Giedrius says:

  Vienas mūsų šviesuolis, pvz., Vidūnas, taip pat rėmėsi vedomis (verstomis į vokiečių kalbą) http://www.ziqz.info/zodynelis/node/48. Gal kalba eina ir apie kitus kokius šviesuolius.
  Išmintingam žmogui galima skaityti bet kokias vedas. Tuose pačiuose „slavų-arijų“ vedose niekur nekalbama apie slavų išskirtinumą. Apie tai kalba atskiri vedų aiškintojai arba tokie pat nesusipratėliai, kurie, neskaitę, mato kažkokius išrinktuosius ir t.t. Reikia skirti žinias, nuo jų asmeninių interpretavimų.
  Jeigu patys rusų tyrinėtojai pripažįsta, kad slavų kalba atsirado iš senosios lietuvių kalbos, tai gerai, vadinasi tas slavų-arijų vedas galime laikyti kaip mūsų protėvių palikimą, nes, kaip ir pats autorius mini, rašto-runų pavyzdžiai pateikiami jose tikrai yra senoviniai, ir, kaip teigia pats autorius, galimai yra mūsų pačių.
  Todėl man visiškai neaiškūs autoriaus tikslai. Ar tikslas yra sumenkinti vieną vedinių žinių šaltinių, kuris, kaip matyti, yra kilęs iš senųjų lietuvių raštų-runų? Negi vadovausimės principu „skaldyk ir valdyk“.

 12. Td says:

  Teisingai, tai yra tik žinios , kurios yra visų. Gerai, Lietuviai šaunūs, bet taip maitinti savo Ego ir nužeminti kitus. Mes visi esam žmonės. Ir mum reikia laisvės. Kaip ją pasiekti ? Skaityti tokias žinias būtina, Kovoti prieš sistemą, jos pasekmes ? Visais atvejais lieki ten, kur buvai, neišeini iš narvo. Ką daryti ?

 13. Valentinas says:

  Levas Tolstojus: Kiekvienas galvoja pakeisti pasaulį, tačiau niekas negalvoja keisti save.

 14. arvydas says:

  Gerb. Giedriau,
  nenoriu čia nieko sumenkinti – juk parašyta – pacituosiu: – „sukurdamas šį pusiau dokumentinį pusiau fantastinį kūrinį tam, kad rusų tauta turėtų atspirties tašką, turėtų kuo didžiuotis ir tai turėtų padėti jos dvasiniam atsibudimui.“
  Kur čia matote kokį menkinimą? Tai pagirtinas dalykas – duoti savo tautai galingą ir jai padedantį atsigauti kūrinį.

  Tiesiog siūlau pamatyti tai kas yra iš tiesų – tai ne lietuviams skirtas kūrinys. O kad jose įdėta senojo rašto – runų pavyzdžių – nieko nesako. Aš taip pat galiu įdėti į savo bet kokius tekstus runų pavyzdžių, bet tai nereikš, kad galėsiu jį pristatyti, kaip senovės tekstus.

  Ir jei patys rusų tyrinėtojai rašo, kad rusų kalba kilusi iš lietuvių – reiškia „Slavų Arijų Vedose“ tiesiog meluojama, nes tiesiogiai jų pavadinimas sako, kad tai – „Slavų Vedos“, kurių tiesiog negalėtų būti, jei lietuviai būtų tiesioginiai arijų ainiai. O jei meluoja net pats pavadinimas, tai ką tada galima kalbėti apie turinį?
  Atsimerkite galų gale – niekas čia nenori menkinti jokių šaltinių, tiesiog siūlau atskirti šaltinius, nuo ideologijų ir religijų.

  Aš jums pasiūlysiu pasidomėti „Ahnenerbe“ grupe – gal tai padės jums kažką suprasti apie galimą „Slavų Arijų Vedų“ šaltinį. Įveskite šį žodį į paiešką ir kai ką rasite, kas protingam žmogui tikrai daug ką pasakys.

  Beje dėl „skaldyk ir valdyk“.
  Ar straipsnyje pasakyta kažkas kas jus skaldo? Atvirkščiai bandoma jus išlaisvinti nuo iliuzijų apie „Tikras žinias“, kurių vietoje jums bando įpiršti ideologiją ir religiją. Negi nematote, kad ten gryna religija? Tikėjimas ir papildomai visa atributika paaiškinanti to tikėjimo pagrindus.
  „Mūsų protėviai buvo dievai ir atitinkamai mes irgi dievai“. Atskridome iš kitų planetų su 1440 vimanų ir apsigyvenome Žemėje“
  Gal sakyčiau laikas būtų atsibusti. Čia žadinimas, o ne skaldymas. Skaldymas vyksta pakišant tautai ideologijų ir religijų daugumą – kiekvienam pagal poreikius – štai taip ir vyksta skaldymas – laikas tą žinot.

 15. Td says:

  Mes jau dalinai pasikeitę, nes pasikeitė mūsų mastymas skaitant panašią literatūrą ir suprantant pasaulį toks koks yra. Tačiau mes beveik nieko nepakeičiam vien tai žinodami, nes vis dar operuojam sistemoje su visom jos pasekmėm. Tai ką, mėginti keisti pasekmes, ne priežastį (pykimas ant kubiliaus ir tt.) ar išeiti iš baimės sistemos į meilės sistemą , kuriai nepritarė arvydas kad žmonės išeina į ekogyvenvietes.

 16. Giedrius says:

  Gerbiamas Arvydai,

  jūsų norai kilnūs, bet tada matau prieštaravimą dėl pačios svetainės ir jūsų straipsnio. Pvz., šioje svetainėje yra pateikti priesakai, kurie, jei jūs nežinote, yra išversti (kone pažodžiui) iš tų pačių „slavų-arijų“ vedų. Tuo noriu pasakyti, kad pozicija „tinka rusams, bet neskirta lietuviams“, na sutikit, kažkaip dvilypė gaunasi. Čia reikia atskirti du dalykus: pačias žinias ir galimus tų žinių iškraipymus. Manyčiau tikslinga ir netgi būtina būtų perspėti, jei yra kažkokie neatitikimai, kažkokia apgaulė. Bet dabar jūs savo straipsniu paskleidėt žinią, kad visos tos „slavų-arijų“ vedos , o kartu žmogui prisideda visos vedos, yra niekalas, ten viskas netiesa, nes, anot jūsų, pavadinimas net meluoja.
  Patikslinkit, ką norėjot pasakyti dėl “Ahnenerbe” ir vedų, apie kokį ryšį kalbate? Yra tokios metodikos, kaip „paskandinti“ tikras žinias. Pvz., Hitleris naudojo svastiką. Ar tai reiškia, kad tai blogas ženklas, jos dabar jau negalima lietuviams naudoti? Bėja, tas ženklas buvo ir pas tuos pačius slavus. Vadinasi, tarp lietuvių ir slavų tautų yra kažkokie saitai. Na jūs pats juos pateikėte, minėdamas rusų mokslininkus.
  Suprantu, yra problema dėl žinių davimo, šaltinių ir t.t. Internete lietuviškai nerasite kažko panašaus, nei yra rusų kalba.
  Ar jūs esate skaitęs, studijavęs, gilinęsis į Vidūno raštus, minimas „slavų-arijų“ vedas, indiškas vedas?

 17. arvydas says:

  Gerb Giedriau,
  yra amžinosios žmonijos vertybės ir jos tikrai nėra „Slavų Arijų Vedų“ nuosavybė, tuos dalykus mes žinome ir taip.. čia kalbu apie priesakus, kuriuos išverčiau ir susiradau pats, tačiau ne „Slavų Vedose“ o visai atskirame puslapyje.
  Tie visi priesakai parašyti jau mūsų laikais, jei atkreipsite dėmesį ten yra dalykų, kurių tiesiog net negalėjo būti prieš 40 000 metų.. Tikiuosi pastebėsite pats.

  Na o dėl „Ahnenerbe“ galiu pasakyti, kad Hitleris rinko protėvių paveldą visur kur galėjo ir tuo užsiimdavo aukščiau minėta grupė. Jei atsimenate vokiečiai buvo paskelbti arijais ar jų tiesioginiais palikuonimis. Kaip manote iš kur čia viskas ėjo? Tiesiog buvo suklastotas protėvių paveldas, o originalai sunaikinti, kad niekas, niekada nehegalėtų demaskuoti klastotės. Kaip mes žinome karą laimėjo SSSR ir kaip laimėtoja perėmė daugelį Vokietijos dokumentų ir darbų.. Kur dabar manote tas Ahnenerbe darbas dingo, kuris vokiečius arijais padarė?
  Ir iš kur čia prieš 15 metų staiga išdygo tos „Slavų Arijų Vedos“? Sakau išdygo, nes iki tol jų niekas nei regėti, nei girdėti negirdėjo. Galiu pasakyti, kad tik prieš 15 metų Rusijoje (ir pas mus) tapo viešai prieinamas internetas ir PC. Štai tada ir atėjo laikas atsirast slavų kūriniui.
  Jei norėsit Giedriau galėsime daugiau apie tai pasikalbėt susitikę, čia tikrai ne vieta diskutuot, čia vieta atsiliepimams apie temą :)

 18. Ra Light says:

  Savo Gyvenimą Žmogus kuriasi pats. Ir tik jam spręsti ar būti laisvu ar vergauti.
  Bankai, ideologijos visa tai tik mokytojai, padedantys suvokti Tiesą.

 19. Giedrius says:

  Gerbiamas Arvydai,

  matau, kad visgi suprantate tą dalyką, jog vedinės žinios tikrai nėra „Slavų-arijų“, indiškų ar kokių kitokių vedų „nuosavybė“. Jas galima laikyti universaliomis žiniomis su sava terminologija ir kažkokiomis interpretacijomis priklausomai nuo tautos ar kokios žmonių bendruomenės. Būtent taip ir derėtų išmintingiems žmonėms žiūrėti į bet kokias vedas. Todėl mane ir nustebino tokia pozicija, išdėstyta straipsnyje. Suprantama, kad kažkokioje knygoje bus leidimo metai, pvz., 2010. Bet tai pačių žinių vertės nesumažina.
  Vokiečiai panaudojo gautas žinias netinkamai, už tai teko atsakyti. Iš jūsų straipsnio ir paaiškinimų nemąstantis žmogus mato tik tokią žinią: rusai, kaip ir vokiečiai – šovinistai. Tuo tarpu, jei pažiūrėtumėte tuos pačius video įrašus, tai surastumėte, kad, pvz., toks Trexlebov kaip tik ir aiškina, kad nežiūrint į nieką, negalima kelti slavų tautos virš visų kitų, būti didžiai tautai – didžiulė atsakomybė prieš kitas tautas, kad reikia padėti kitoms tautoms, kad kiekviena tauta turi teisę ir pareigą gyventi pagal savas tradicijas ir supratimą. Sutikit, tai visiškai priešingi teiginiai, nei skelbiat jūs. Todėl ir klausiu, negi sarmatai vadovaujasi principu „skaldyk ir valdyk“.
  Jūs taip ir neatsakot į klausimą, ar jūs esate skaitęs, studijavęs, gilinęsis į Vidūno raštus, minimas “slavų-arijų” vedas, indiškas vedas? Kadangi diskusiją užvedėt jūs, reaguodamas į mano komentarą, tai sąžininga būtų leisti svečiui atsakyti į jūsų replikas. Jei jūs neskaitėt, nestudijavot minėtų dalykų, tai kokia gali būti diskusija tais klausimais?
  Manau, rašymas apie kažką (šiuo atveju apie „slavų-arijų“ vedas), net nesusipažinus su jų turiniu, o tik remiantis kažkokių asmenų videonuomonėmis (kaip pasirodo, net ir to dorai nepažiūrėjus) ar trečių asmenų komentarais, yra mažų mažiausiai nepadoru. Grubus sarmatiškumo diskreditavimas. Neįsižeiskit, prašau, tokios mano vidinės nuostatos. Daug gerų minčių yra, daug metodų, kaip apgaudinėjami žmonės, pateikiat, bet ir patys ant to kabliuko užkimbate.
  Atleiskite už trukdymą.

 20. arvydas says:

  Gerb Giedriau,
  jei jau apie tai rašau, tai patikėkite kai ką ir skaičiau – tiesa ne viską, bet juk niekas visko nežino.
  Ir kai jūs sakote „vedinės žinios“ nėra „Slavų Arijų“, indiškų ar dar kokių nuosavybė, tai aš jums tuo pačiu ruožtu galiu pasakyti, kad „Slavų Arijų Vedos“ nėra jokios vedinės žinios – tai elementariai žmonijos paveldas, sukauptas šiame kūrinyje, kaip „Slavų vedos“. Iš gabaliukų.
  Bet juk apie ką kalbame – aš bandau paaiškinti, kad mūsų protėviai nerašė jokių „Slavų Arijų Vedų“, kad jos sukurtos jau mūsų laikais, tačiau neginčiju visko, kas jose rašoma – jose, kaip ir Biblijoje yra daug teigiamų dalykų. Jūs paskaitykite kas straipsnyje rašoma – jos net giriamos, kaip priemone prikelti rusų tautai, bet mes jau nukrypome nuo straipsnio tematikos.

  O vedinės žinios surašytos Indiškose Vedose, kurias pasaulis ir žino. Ir tik ten.
  KItų jokių Vedų pasaulis nežino, nes jų tiesiog nėra, kaip atskiro leidinio-kūrinio.
  Tad dabar įsivaizduokime, kad aš susirenku protėvių paveldą(rankraščius, tekstus, archeologinius radinius ir t.t.), kaip sakysim Hitleris ir sukuriu iš jo istoriją apie „Lietuviškąsias Arijų Vedas“. Dalis faktų ten bus tiesa, o dalis pritempta prie mano interpretacijos.
  Ateis toks lietuvis, kaip Trechlebauskas ir pradės aiškint, kad va mes, lietuviai tiesioginiai arijų palikuonys ir t.t. ir pan.
  Ar jis bus teisus tą sakydamas, jei žiūrėti, kad didelė dalis faktų ten bus tiesa? O juk būtent tam ir naudojamos „SLavų Arijų Vedos“ – išaukštinti rusų tautai, kas savaime visai teigiamas dalykas, tačiau lietuviai čia visiškai ne prie ko ir mūsų tai visai neliečia.
  Na bet kuriuo atveju Giedriau, aš galiu suprast, kad nesutinkate su straipsnyje išsakytomis mintimis, bet jos paremtos ne vien emocijomis ir Trechlebovas mumyse tikrai negarbinamas.
  Apskritai apie Trechlebovą gerų filmų yra beveik tiek pat, kiek ir blogų – čia jau priklausys nuo to, kas juos žiūri, bet čia jų neaptarinėsime.
  Ir šiuo jau baigiu diskusijas su jumis, nors tiesą sakant tą žadėjau ir prieš tai:)
  P.s. kodėl rašote, kad nesu susipažinęs su „Slavų Arijų Vedų“ turiniu? Esu susipažinęs, todėl ir rašau apie jas taip, kaip rašau, o štai kad jūs tvirtinate jog nesu susipažinęs net to nežinodamas, tai tas negerai.
  Viso geriausio.

 21. Ra Light says:

  Vedose kalbama apie baltuosius žmones, autorius susiaurino baltūjų suvokimą iki slavų, net pamiršdamas arijus. Kyla klausimas: kas tada tie lietuviai žiūrint evoliucijos atžvilgiu?

  Dar viens dalykas: žmoguas buitis (susiaurinta iki sąvokos ekonomika) priklauso nuo pasaulio suvokimo (šiom dienom susiaurinta iki sąvokos ideologija), straipsnyje viskas atvirkščiai – išdėstoma pirma buitinė vergija, po to pasaulio suvokimo. Lyg buitis apsrpęstų pasaulio suvokimą.

 22. Giedrius says:

  Puiku, Arvydai. Sakote, kad aš šneku netiesą. Patikrinam. Tiesą kalbantis žmogus turi pateikti ir įrodymus. Jūsų atveju, jei jūs nemeluojate, tai turėtų būti visai nesunku.

  1. Jūs teigiate, kad

  „jei jau apie tai rašau, tai patikėkite kai ką ir skaičiau – tiesa ne viską, bet juk niekas visko nežino“ bei
  “Mūsų protėviai buvo dievai ir atitinkamai mes irgi dievai”. Atskridome iš kitų planetų su 1440 vimanų ir apsigyvenome Žemėje”
  Gal sakyčiau laikas būtų atsibusti.“

  Prašau nurodyti, kurioje konkrečiai vietoje ‘Slavų-arijų“ vedose yra nurodyta jūsų pateikta citata? Juk jūs tikrai skaitėte tas vedas, jei jau jas cituojate.

  2. Jūs teigiate, kad

  „O juk būtent tam ir naudojamos “SLavų Arijų Vedos” – išaukštinti rusų tautai, kas savaime visai teigiamas dalykas, tačiau lietuviai čia visiškai ne prie ko ir mūsų tai visai neliečia.“

  Pažymėsiu jūsų teiginį – „lietuviai čia visiškai ne prie ko ir mūsų tai visai neliečia“.

  Ką turime: jūs teigiate, kad lietuviams netinka, bet sarmatų priesakus tiesiogiai verčiat iš tų pačių ‘Slavų-arijų“ vedų, kurios lietuviams netinka. Kaip čia suprasi? Vieni dalykai tinka, kiti netinka? Na, sakote, kad tai bendražmogiškos vertybės. Bet tos vertybės kažkodėl surašytos yra būtent ‘slavų-arijų“ vedose ir niekur kitus. Jei esate garbingas žmogus, pateikite kitą, nesusijusį su „slavų-arijų“ vedomis šaltinį, kuriame butų surašyti šie priesakai (indiškas, Hitlerio ar dar kitokias vedas ar kt.).

  Kadangi, kaip bandote parodyti visiems, kad cituojate „slavų-arijų’ vedas, tai įrodymus tikrai sugebėsite pateikti greitai, pvz., iki šios dienos pabaigos.

  3. Jei jau teigiate, kad „lietuviai čia visiškai ne prie ko ir mūsų tai visai neliečia“, tai gal dar galite pateikti kokių įrodymų, kas ir kodėl būtent netinka lietuviams iš to, kad yra pateikta „slavų arijų“ vedose.

  Šiems įrodymams, jei turite, pateikti laiko nelimituosim.

 23. arvydas says:

  Gerb. Giedriau.
  Aš jau seniau supratau, kad kažką bandyti įrodyti tikinčiam yra bergždžias reikalas, bet vis dar kažko tikėjausi, tačiau dabar matau, kad veltui – tad paliksiu jums pačiam šį džiaugsmą – ieškotis įrodymų ten, kur jie guli paviršiuje – tik imkite(bet juk jums jų net nereikia).

  Ir tam, kad jums palengvinti šį reikalą papildžiau straipsnį – peržiūrėkite įdėmiai tą papildomą medžiagą ir galbūt jums kažkiek nušvis akys, na o jei ne.. – skaitykite paskutinį sakinį straipsnyje :)

  Su pagarba.

 24. rytas says:

  O jums nieko nesako pavadinimas „Slabvų Vedos“, kad jos skirtos tik slavams? Ko dar reikėtų, kad patikėtumėte tuo?

 25. Giedrius says:

  Gerbiamas Arvydai,

  jūs net nesistengiate kažką įrodyti, nes nepateikėte jokių savo „tiesos“ įrodymų. Jūs bandote mane įtikinti savo paistalais, bet nesu toks naivus, kad tikėčiau jais.
  Na, kokiam neišmanėliui gal ir padarytų įspūdį jūsų „įrodymai“, kur kelios skirtingos grupės žmonių kovoja dėl teisės vesti avinų bandą. Ten irgi nėra jokių įrodymų, vien tik pasvarstymai „aš žinau, kaip turi būti, tas blogai, anas blogai, ne taip pasakė, ne taip pavadino“. Ir atkreipiu dėmesį, kad nei vienas iš tų „ganytojų“ nepasisakė prieš pačias „slavų-arijų“ vedas, o tik visokiais būdais juodino savo oponentus. Paprasčiausia politika ir metodai, kuriuos ir Arvydas sėkmingai bando panaudoti.
  Nieko naujo. Paėmė Arvydas „slavų-arijų“ vedų pirmą knygą „Perūno (lietuviškai – Perkūno) išminties knyga“ (http://www.rodnovery.lt/literatura_nasledie.html), atsivertė 20 psl., ir nusirašė (išvertė į lietuvių kalbą) į sarmatas.lt Kad kiti nesurastų galų, tai ir pradėjo ant tų „slavų-arijų“ vedų bačkas ridenti. Matyt bijo, kad kiti neperskaitytų ir nesuprastų, kaip Arvydas visus kvailiais laiko. Išsigando, kad avinai nebesirinks po skambia sarmatų vėliava.
  Tiek tos išminties pas tą „sarmatą“ Arvydą.
  Jo nurodytoj nuorodoj vienas dėdulė sako, kad reikia skaityti viską, bet reikia žiūrėti, tikrinti, o ne aklai pasitikėti. Su tuo sutikčiau, bet ne su tuo, kad „slavų-arijų“ vedos yra blogis.
  Kadangi visi gavo progos įsitikinti, kad Arvydas tų vedų daugiau ir neskaitė, tai jis nieko apie jas ir negalėjo daugiau pasakyti, išskyrus tai, ką agentūra VBS pranešė (tai, anot jo, labai svarūs įrodymai). Matyt Arvydui irgi, kaip ir tiems jo pateiktose nuorodose, reikia avinų bandos, kad po sarmatų vėliava galėtų sau ramiai ganyti.
  Arvydai, trinčiau lauk tas savo rašliavas, nedaryčiau gėdos sarmatams. O jei norite paviešinti visokius šarlatanus-vedų (kad ir tų pačių slavų-arijų) aiškintojus, tai ir paruoškite rimtą analitinį straipsnį su rimtais, o ne bobučių turgaus „įrodymais“.
  Ir dar. Slavai lietuviškai reiškia „šlovintojai“. Skaitykit atidžiau savo pateiktas nuorodas, ten būtent apie tai ir rašoma. Pacituosiu:
  Pradėkime nuo neginčytinų pagrindų. Slavų kunigaikščiams labai būdingas pomėgis savo vardus papuošti slav bei mir galūnėmis: Boleslav, Jaroslav, Balamir, Vladimir, Malamir, be tu slav – šlovės bei mir – pasaulio sutaikintojo galūnių niekaip negalėjo apsieiti.
  Ir kai cituojate bibliją, reiktų tikslias nuorodas pateikti, kad žmonės galėtų pasitikrinti.
  Ir šaltinį prie savo priesakų pateikit. Negražu naudotis svetimomis mintimis. Šaltinio nuorodą pateikiau.

  >Gerb Giedriau,
  Kaip jau esu sakęs, su jumis visas diskusijas baigiau,
  ir pasikartosiu dar kartą, tad galite nevargti pildamas pamazgas,
  geriau pradėkite galvoti sava galva, o ne kartoti Trechlebovo mintis,
  kurias kaip pavyzdį pateikėte man.
  Pasiskaitykite ir kitaip mąstančių žmonių atsiliepimus – jūs čia ne vienas.
  Sėkmės bandant pažadinti savo smegenis iš miego

 26. Henry says:

  Pavojingiausia tokie dalykai naiviems žmonėms, o tokių, pripažinkime, yra dauguma. Teko šiek tiek domėtis vedomis, skaičiau keletą Torsunovo knygelių. Jeigu skaitai sveiku protu, galima rasti tikrai neblogų patarimų, bet nereikia visko aklai priimti kas ten rašoma. Tokie pasisakymai kaip: „Šventų dievo vardų kartojimas, jus priartins prie dievo“-skamba daugiau negu juokingai. 

 27. Darius says:

  Gerb. Henry,
  Yra toks dalykas kaip vibracijos, kurios arba harmonizuoja kūną arba daro ardomają veiklą. Va mūsų seneliai traukdavo dainas dirbdami, visokias sutartines, tai tą patį darė. Daivavimas sukelia vibracijas, kurios suderina išsiderinusi kūną. Tą patį daro ir cerkvėse ir bažnyčiose, giesmės vyksta tokiom tonacijom, kad daro poveiki žmogui.
  Na, o priartinimas prie Dievo – išvertus į lietuvių kalbą reiškia – darnesnis žmogus arčiau darnios gamtos, arčiau Dievo sumanymo.

 28. nuomonė says:

  Manau, kad straipsnis gana paviršutiniškas, kaip ir ginčas tarp Arvydo ir Giedriaus. Problema ta, kad aprašomi ir diskutuojami tiktai paviršutiniški ideologiniai dalykai, o nekreipiama dėmesio į gilesnius pasaulėžiūrinius,, pasaulėdarinius dalykus.. Ar neskiriama ideologijos nuo pasaulėžiūros?

  Jeigu slavų -arijų vedos būtų nagrinėjamos per pasaulėžiūros prizmę: kaip jos traktuoja Dievą, Žmogų, koks yra žmogaus santykis su Dievu. kokia Žmogaus vieta Žemėje, Visatoje, koks žmogaus gyvenimo tikslas, paskirtis ir t.t.- viskas atsistotų į savo vietas. Pabandykite išryškinti, atsakyti į tuos klausimus ir įsitikinsite, kad SAV pasaulėžiūrine prasme 100 proc. atitinka Bibliją. Tai viską ir pasako apie SAV, manau.

  O autoraus labai primityviai, kaip labai pavojinga ideologiją, išskirta Anastasijos filosofinė koncepcija būtent pasaulėžiūrine prasme yra VISIŠKAI PRIEŠINGA Biblijai, o tuo pačiu ir SAV, ir visoms kitoms religijoms ir visoms žinomoms filosofinėms srovėms, nes visa tai, visa dabartinė kultūra, civilizacija, dabartinis žmonių gyvenimo būdas buvo sukurta biblinės filosofinės koncepcijos (pasaulėžiūros) pagrindu.

  Todėl Anastasijos pateikta koncepcija-pasaulėžiūra yra ypatingai pavojinga ant melo sukurtai biblijinei sistemai. Tik kodėl dėl tos sistemos galimo sugriovimo taip pergyvena autorius?

  >Jūs visiškai teisus apie paviršutiniškumą, straipsnyje taip ir parašyta:
  „Čia vienos iš naujesnių ideologijų paviršutiniška apžvalga. “
  Jei būtumėte įdėmiau skaitęs, nebūtų tekę to įrodinėti :)
  Bet vis tiek ačiū, kad skaitote.

 29. Pasidomekite says:

  Pagal genomo zemelapi lietuviai ir rusai turi ta pati genomo tipa.
  taigi nera kogincytis, o del saknu-tai paskaitykite Statkutes Rosales knygas.kalba-raktas.
  .nereikia neigti jokiu , kad ir veliau atrandamu saltiniu, bet gi peruno vedos tik patvirtina, kad musu tautos gerbe ta pati dieva. .Del Ansatasijeciu idejos, tai ji gera ir teisinga, nes nera be revoliucijos kito budo atsikratytilupikautoju, .Reikia pradeti is naujo-dirbti savo zeme, gauti is jos maista, nereiks skolintis, beje, bendruomenes nariai dirba ir dirbs ir su kompiuterias, ir gydytojais ir.t.t.
  isvada:lietuviai „sudirba“ bet kokia ideja, kuria iskleia kiti lietuviai,bet patys-nieko nesiulo.ieskokime daug geru veikimo budu, o ne tik kritikuokime. 
  Tautine ideja-senoveje, lietuviu saknyse, tai skleidazia Aivaras Lileika, Statkute de Rosales.Ieskokim kartu, keiskim ir keiskimes, suraskim savo vienybes saltini, vienykimes. 

 30. Kazys says:

  Pirmiausiai, ne spalio 7, o pagal seną kalendorių-spalio 25, pagal naują kalendorių lapkričio 7. Kadangi revoliucija įvyko spalio 25 , vadinama spalio revoliucija pagal seną kalendorių, nors revoliucijos metinės buvo minimos lapkričio 7. Tad spaliukai-spalio revoliucijos anūkai. Tik revoliucija įvyko ne spalio 7, tai netikslu.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top