- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Vasario 16 – laikmečio ženklai

Tautvilas RinkevičiusMetraštininkams, aprašant laikmečio ženklus ne mažiau reikšmingas ir vaizdinis palikimas: piešiniai, paminklai, atminimo medaliai ir kt.

Man (dail. Tautvilas Rinkevičius) kuriančiam atmintiną ženklą, šių laikų vienai iš svarbesnei datai 1918-02-16, minties vaizduotei pirmenybę suteikė – ANGELAS. Kol kasdienybėje vyrauja aukštesnių jėgų kultas, angelą sargą priskiriu prie Lietuvos valstybės globėjų, kurio dėka dar vis išlaikome savąją Lietuvos istoriją ir jos tęstinumą.

Tikėjimas savo ANGELU, veda mus išlikimo bei pergalių laimėjimais visose srityse ir visame pasaulyje.

Emblemoje įrašas anglų kalba Lithuanian independence act, skelbia pasaulio tautoms Lietuvos Respublikos pasirinkimo valią bei teisę į nepriklausomybę.

Tačiau, kaip istorija liudija, raštai bejėgiai prieš klastotes ir karus. Bet, tik rašto dėka, Lietuvos įvykius nuo 1009 metų priimame kaip savo tautos tęstinumą. Lietuvio patrioto-kovotojo genuose teka kraujas  pavadinimu – LIETUVA.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS 1918-02-18

Šį Lietuvai svarbų dokumentą pasirašė dvidešimt Lietuvos Tarybos narių – signatarų, Vilniuje, Signatarų namuose (anksčiau žinomas kaip Štralio namas) …„skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

Pirmą kartą spaudoje buvo paskelbtas vokiečių kalba. Berlyne leistuose laikraščiuose „Vossische Zeitung“ (1918 m. vasario 18 d.) ir „Taegliche Rundschau“ (1918 m. vasario 19 d.) „Das Neue Litauen“, „Kreuzzeitung“.

Plakato dail. Tautvilas Rinkevičius 2020 m., Kaunas, Lietuva

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas