Žmonės, praradę tikrąsias vertybes, išnyksta. Išnyksta ir tokios visuomenės

2010, 4 vasario, 23:22 | kategorija Ideologija | 1 atsiliepimas | peržiūrų 1 265 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Yra toks dalykas kaip savisaugos instinktas. Yra asmeninė savisauga, yra kolektyvinė, aišku, kai yra bendrumo jausmas. Kolektyve žmogus jaučiasi saugesnis, priešintis lengviau. Savisaugos instinktas suveikia puolimo atveju. Tai pajaučiama intuityviai arba matoma tiesiogiai. Tačiau puolimai gali būti įvairūs.

Karinius puolimus pergyvenom, matėm, ką reiškia Tautos vienybė, dalyvavom išsikovojant Lietuvos laisvę, stovėjom Baltijos kely, netgi bandėme kurti Nepriklausomą valstybę.

Visiškai kitoks informacinis karas. Ne visi jį pastebi, kiti net neigia jo buvimą. Tai agresyvus karas. keičiantis žmogaus pasaulėžiūrą, vertybes, doros sampratą, naikinantis sarmatą.

Formuojama vartotojiška visuomenė. AŠ tampa ašimi, apie kurią sukasi pasaulis. AŠ ir mano norai tampa svarbiausi, dingsta bendrumo jausmas, kiekvienas traukia paklodę į save. Savaime niekas nevyksta, visi procesai subjektyviai kontroliuojami. Nuomonės formuojamos visokiausiais klausimais, norim mes tą pripažint ar ne. Einama lengviausiu keliu – skatinant norą patirti malonumą.

Kiek žmogus džiaugiasi įsigijęs naują automobilį ar kompiuterį – pusę metų, gal metus. Tada vėl norisi patirti tą malonų džiaugsmą, ir kankinasi, jei nepatiria. Tas pats ir lytiniame gyvenime, kaskart norisi kažko naujo. Baisiai nelaimingi, jei to nepatenkinam. Visa tai įvaro priklausomybes, depresijas, nerimo priepuolius.

Diegiama, kad santuoka – tai kliūtis laisvei, vaikai – bereikalinga atsakomybė, moters teisių suvaržymas. Homoseksualumas – išsilaisvinusio žmogaus idealas. Noras pasitenkinti – meilė. Labai didelis noras pasitenkinti – labai didelė meilė, nesvarbu į kurią skylę. Supratimas, kad meilės vaisius – vaikai, nėr vaikų – bevaisė meilė, skelbiamas esant atgyvena.

Žmonės greit supriešinami, dingsta bendrumas, vienybė, nesusikalbama. Pavienius žmones lengviau paveikti, pavieniai žmonės negali tam priešintis. Pradedamos spausti vyriausybės, per visokius fondus skiriamos lėšos totaliai propagandai švietimo ir ikimokyklinėse įstaigose (http://www.genderloops.eu).

Penkių lyčių lygybės įgyvendinimas per ikimokyklinį švietimą ir įsikišimą ankstyvame amžiuje, kai vystosi vaiko pažintiniai gebėjimai, pasirinktas todėl, kad per ilgą laiką tai duoda didžiausią efektą.

Tačiau toks ugdymas žaloja vaikų psichinę sveikatą ir gali sukelti lytinės tapatybės sutrikimą vaikystėje. Panašūs daugina panašius. Tai vienas iš siekiamų tikslų. Per jį siekiama mažinti nenaudingų globalistams žmonių skaičių žemėje.

Natūralus savisaugos instinktas reikalauja gintis nuo daromo spaudimo. Formuojasi vidinis pasipriešinimas primetantiems savo diktatą. Tai pradeda vienyti žmones, dar išlaikiusius dalelę sveiko proto. Baimė ištirpti globalioje visuomenėje, atsidurti atmatų duobėje, verčia prisiminti savo Tautiškumą, atsiriboti nuo belyčių, betaučių ir beveidžių žmogystų, kurių idealai apsiriboja savo egoizmo tenkinimu.

Stručio principas tinka tik tiems, kurie paslėpę galvas, atstatę užpakalius, plaukia pasroviui globalistų kuriama srove. Žmonės, praradę tikrąsias vertybes, išnyksta, išnyksta ir tokios visuomenės.

Ar toks Nepriklausomos Lietuvos tikslas? Mes nieko neskolingi kitataučiams, niekada nebuvom prisivežę vergų ir nebuvom pamynę jų teisių. Nieko, žemai lenkdamiesi, ir neprašėm atvažiuoti mūsų gelbėti, vaduoti ir maitinti. Bet kažkodėl labai norime mokytis demokratijos iš tų, kurie yra darę visus aukščiau paminėtus dalykus.

Todėl lietuvius kaltinti rasizmu ar tolerancijos stoka – mažu mažiausiai kiauliška. Vilniuje gyvename ir dirbame su įvairių tautybių žmonėmis, nėra jokių priežąsčių konfliktams.

Tačiau yra norinčių sėti nesantaiką, kiršinti žmones, priešpastatant vienus prieš kitus. Labai sėkmingai tai daroma apšaukiant lietuvius naciais, žydšaudžiais, antirusais, antisemitais, antilenkais, homofobais, patriotais, tautininkais, lietuviais ir t. t. Atsiranda skriaudėjai ir skriaudžiamieji. „Skriaudėjai“, neteisingai apkaltinti, vienijasi gynybai, tuo sukeldami dar didesni šmeižto ir melo protrūkį. Formuojama nuomonė apie Lietuvą, kurioje greit reiks svetimų valstybių įsikišimo,įvesti tvarkai.

Mat Lietuvoje skriaudžiamos mažumos, nėr tolerancijos – moterys verčiamos gimdyti, diskriminacija pavardžių rašyme (galima atskirti kur vyras, kur moteris, dar baisiau, jog matyti, kuri netekėjus), pasuose rašoma tautybė, nėra kitakalbiams mokyklų, negrai į televizijas neįleidžiami, čigonams draudžiama narkotikais prekiauti, žlugdomas alkoholio verslas, valdovui trukdo valdovų rūmus statyti, nori sąžiningų milijonierių turtą apmokestinti, nemažina mokytojams atlyginimų, blogai švenčia Lietuvos šventes, Gugenheimo muziejaus maro metu nestato ir apskritai, dar paskutinių kelnių nenusimovė.

Matyt, todėl mes ir skurdinami per globalias finansines struktūras, kad nuogi seksualiau atrodytume, kad matytųsi pro kur mus dar „išdurti“. Tai kaip čia nesivienysi, kai į tokį kampą įvaro. Nori nenori arba tapsi patriotu, arba turi atsiduoti visagalio globalizmo egoistinei „meilei“ už prieinamą kainą. Čia jau kaip kam patogiau.

Lietuva demokratinė valstybė. Vadinasi, dauguma diktuoja mažumai. Daugumos diktatūra. Išsirenkame, balsavimo būdu, sau ir savo valstybei tarnus, priverčiam juos vykdyti daugumos valią. Lietuvoje kol kas daugumą dar sudaro lietuviai, vadinasi jie ir diktuoja, pagal demokratijos taisykles, savo poreikius atitinkančias sąlygas. Kas moka – tas ir muziką užsako. Turėtų būti maždaug taip.

Nesuprantu, kodėl tas mechanizmas neveikia. Ar ne dauguma diktuoja, ar ne balsavimo būdu renkamės, ar ne tarnus, ar ne lietuviai dauguma, o gal ne mes muziką užsakome?

Peršasi mintis, kad vis dėlto gyvename vergovinėje santvarkoje, tik su laisvės iliuzija. Yra vergvaldžiai, yra minią valdantis elitas ir mes. Globalinės finansinės struktūros vadovauja savo kapitalo augimui, valstybių vyriausybės prižiūri ir įgyvendina tų struktūrų tikslus, o mes tenkinamės laisvės iliuzija. Tikime, kad esame laisvi, elgiamės savo valia, tvarkomės savo namuose, turtiname savo šalį ir save, vaikus auklėjam savo nuožiūra, rūpinamės valstybės ateitimi, rūpinamės visuomenės nariais, tikime iškraipyta Lietuvos istorija, tikime mūsų svarbumu pasaulio akivaizdoje, tikime, kad esame finansiškai stipresni, kad kažkas tikrai mumis dar geriau pasirūpins, priglaus, pamylės.

O gal pigiau vieną kartą atsimerkti ir apsidairyti, kur atsidūrėme. Gal spjaut visiems „geradariams“ į barzdą ir prisiimt atsakomybę už Lietuvą, kad anūkams nebūtų gėda į akis pasižiūrėti. Ką, argi mes „kairės rankos pirštu daryti“ ir neturim jokios savigarbos, ar mums vis lyderių reikia, kurie vestų į šviesų rytojų.

Vienyti mus turi noras išgyventi, noras atstatyti doros ir darnos sampratą. Tik per tai gali ateiti laisvė, tik asmeniškai prisiimta atsakomybė už savo veiksmus suteikia laisvę. Tik pasipriešinimas svetimai, primetamai ideologijai, savos valstybės ateities vizijos kūrimas ir įgyvendinimas gali suteikti šansą Lietuvai, sulaukti dar ne vieno tūkstantmečio.

Tik tada kitataučiai Lietuvoj jausis kaip namie, kai visom išgalėm prisidės prie Lietuvos klestėjimo. Norint būti namie, reikia jaustis ir elgtis taip, kaip namie elgiesi. Deja, net ir dalis lietuvių, pagal jų elgesį Lietuvoje, nelaiko jos savo namais. Jiems tai tik įtakos sfera, veiklos regionas, „runkelių“, nesuprantančių jų interesų, kraštas – pajuokos objektas. Turi keistis požiūris: ne ką man duos Lietuva, o ką aš galiu duoti Lietuvai ir savo bendrataučiams, kaip galiu atsilyginti Tėvynei Lietuvai už suteiktus namus ir šansą gyventi laimingai.

Mes turim galimybę pasinaudoti šia galimybe, kaip pasinaudojome galimybe išsikovoti Nepriklausomybę. Tik bendras tikslas ir bendras darbas gali duoti rezultatus. Savo ateitį turime kurti tokiu principu: nepatinka – kritikuok, kritikuoji – siūlyk, siūlai – daryk, darai – atsakyk.

Negali, žmogau, matydamas darant blogį, nestabdyti jo visais įmanomais būdais, kitaip tampi bendrininku.

Darius Šlapakauskas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Urtika says:

    Ačiū.Įdomus ,atviras ir teisingas straipsnis.Jei tokie dabar visi jautrūs,gal reikėtų tiems kitataučiams,ar kitų maažumų atstovams,kurie nori gyventi taikai ir kurti sąžiningai, neveidmainiaudami,gražesnę Lietuvą skirti daugiau šilumos ir skatinti geru žodžiu.Taip būtų skatinama santaika ir sugyvenimas su dorais žmonėmis kokios tautybės ar mažumos jie būtų. Neseniai laidoje apie homoseksualus,kai kiti skundėsi kaip jie Lietuvoje skriaudžiami,Rokas Žilinskas išsakė priešingą nuomonę,kad niekas jo neskriaudžia ir savo jausmais galima džiaugtis namuose,jų nedemonstruojant.(gal netiksliai,atsiprašau Roko).Kad jis nemato nei vieno homofobo,jei jų yra,tai visos žmonių grupės jų turi ar ne.Tai labai papiktino suinteresuotus laidos dalyvius.,buvo laidoje pavadintas „prisitaikėliu“.Straipsniuose skaičiau kaip seksualinių mažumų ,ar jiems prijaučiantys tuos nepasitenkinimus ir pasipiktinimus,išsakė,kad R. Žilinskas kalbėjo,kaip mąsto ne kaip reikia.Manau toks Žilinsko garbingas elgesys sako,kad seksualinių mažumų tarpe yra žmonių,kurie nori gyuyventi ramiai savo gyvenimą tarp žmonių gerbdami juos ir dirbti Lietuvai.manau tokie žmonės drąsūs, ir verti ,bent mano tai tikrai ,pagarbos.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top