- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

1990 Kovo 11 Lietuvos Nepriklausomybės diena [video]

Įdomiausia čia yra V. Lansbergio kalba, kurioje sakoma, kad Lietuvos Respublikoje
negalioja jokios kitos valstybės Konstitucija. Niekas neatsimena, kad Lietuvoje būtų
surengtas referendumas dėl NEEGZISTUOJANČIOS valstybės konstitucijos viršenybės
prieš Lietuvos Konstituciją. Lietuvos Konstitucija buvo pakeista tyliai, be triukšmo,
tik seimo deputatų valia, pasiremiant tuo, kad Lietuvos Tauta balsavo už stojimą į
Europos Sąjungą. Nors tame referendume nebuvo nė žodelio apie tokį faktą, kaip ES
Konstitucijos viršenybė prieš Lietuvos Konstituciją. Žiūrim istorinius faktus.