Arvydas Daunys. Kur Lietuvos elitas?

2020, 9 kovo, 13:27 | kategorija LPT | atsiliepimų (11) | peržiūrų 717 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas Daunys

Kur Lietuvos elitas? Tie žmonės paskui kuriuos Tauta su pasitikėjimu eitų mirti, gyventi ir dirbti Tėvynei? Žmonės, dėl kurių padorumo niekam nekiltų klausimų ar abejonių?

Kur tas elitas, pasiryžęs su visa asmenine atsakomybe vesti visuomenę į rytdieną, o susiklosčius nesėkmingoms aplinkybėms būtų pasiryžęs pirmas padėti savo galvą ant likimo aukuro?

Kur tie milžinai, su širdyse degančia liepsna, pasiryžę paaukoti viską valstybės ir visuomenės vardan, asmeninį pasitenkinimą gaudami iš tarnystės savo visuomenei?

Vis labiau spaudžia smegenis kartus suvokimas, kad tie žmonės – praeities valstybės ir visuomenės kertiniai akmenys – nuėjo į nebūtį negrįžtamai, ir būtent tai atspindi dabartinis visapusiškas Lietuvos nuosmukis, ypač moraliniame lygmenyje.

Kai kurie dalykai ypač rėžia akį tiems, kas vis dar negali su juo susitaikyti – tai teismų sprendimai, kai kuriai visuomenės daliai sužadinantys tiesiog įsiūtį – neįmanoma suprasti, kaip sužalojęs mergaitę ir siekęs ją išprievartauti žmogus (kuriam sutrukdė klasiokai) yra teismo nuteisiamas lygtine bausme, pasiremiant tuo, kad nusikalto pirmą kartą, prisipažino (prispaustas įkalčių), o be to teismo motyvas nėra nubausti žmogų, o stengtis, kad jis pasitaisytų (!)

Tokie motyvai – mažiausiai ką daro – tai stebina, nes pirmiausias teismo motyvas turi būti atstatyti teisingumą, ypač nukentėjusiojo atžvilgiu, o ne rūpintis nusikaltėlio auklėjimu.

Bet prisiminus atvejį, kai TV laidų vedėjas J. Radzevičius, 2014 metais būdamas girtas (2,53 promilės) pėsčiųjų perėjoje automobiliu užmušė žmogų ir gavo 3 metų 8 mėnesių lygtinę bausmę, kurios net neatliko iki galo, nes teismas panaikino apribojimus anksčiau – tokio atvejo kol kas dar niekas neperspjovė.

Todėl teisėjai, matomai, šiandien remdamiesi tokiais precendentais, už kažkokį ten sumušimą, žandikaulio sulaužymą ir trachėjos sužalojimą siekiant išprievartauti nepilnametę, ir skiria tokias, visuomenės požiūriu juokingas bausmes, lygtines. Nes teisingumas šiandien – tai ne bausmė – tai auklėjimo priemonė nusikaltėliui. (Facebooke plinta peticija reikalaujanti nubausti nusikaltėlį realia laisvės atėmimo bausme)

Aš nenoriu pasakoti visų nusikaltimų valstybės atžvilgiu, kurie buvo įvykdyti politikų ar ištisų partijų, juos visi žinote, pakanka paminėti kai kuriuos pavadinimus ir akyse iškyla pagrindinių veikėjų vardai, veidai, jų dalyvavimo procese aplinkybės, padaryta apytikslė žala (kartais šimtai milijonų) ir trūksta vieno – teismo proceso pradžios ir verdikto paskelbimo datų.

Mažeikių Nafta, Ignalinos AE uždarymas, LEO LT, Independence.. – tai tik maža dalelė to, kas sugriovė ir toliau griauna Lietuvos piliečių pasitikėjimą valstybe (apie ekonomiką jau nekalbu), jos demokratine santvarka, teismų sistema ir politiniu „elitu“ (Seimo reitingai vieni žemiausių).

Ir kai visa „senoji gvardija“ pradeda prieš rinkimus pasakoti apie rengiamas „reformas“ – imi suprasti, kad jie dar ne viską padarė, kad yra dar kažkas, ką galima „privatizuot“ arba pakeist įstatymų nuostatas taip, kad dar labiau save apsaugot nuo Temidės atpildo ateityje.

Tačiau kyla pagrįstų įtarimų, kad ir pačią lietuviškąją „Temidę“ didžiąja dalimi laikas būtų sodint ant to suolo, ant kurio nė vienas žmogus nesėda savanoriškai, o yra atvesdinamas.

Įdomiausias periodas Lietuvos „politikoje“ prasideda likus metams ar dar mažiau iki rinkimų į Seimą (beveik kasmet). Tada imasi skubiai kurtis naujos partijos žadančios rinkėjams vienybę, susitelkimą, didesnį minimalų atlyginimą ir mažesnius mokesčius.

Visa tai žadama vykdyti TIK teisėtu būdu, laikantis galiojančių įstatymų. Kurie nieko iš to, kas žadama dažniausia net nenumato.

Kiti net žada įvesti revoliucinius pasikeitimus teismų sistemoje ir politikoje. Teismuose specialų prokurorą, politikoje Aukštesniuosius Seimo rūmus ar Senatą…

Dar kiti žada griebtis revoliucinių pertvarkų su LRT, tautine politika, lietuvybe, istorijos interpretavimu ir pan.

Buvo ir tokių judėjimų (nevardinsiu kas), kurie dar prieš 4 metais viešai skelbė, jog nepasitiki partijomis ir partine sistema, kad juos sieti su rinkiminiais tikslais – nesusipratimas, kad jie netiki naujos partijos kūrimu kaip priemone Lietuvos politinei padėčiau pagerinti, kad, galų gale, jų įstatai neleidžia jiems būti partijų nariais ir t.t. Šiandien jie kuria naują partiją.

Kodėl? Kam ta partija? – Juk jos kūrėjai netiki politinės partijos nauda siekiant keisti Lietuvos situacijai. Ar pažiūros jau pasikeitė? Keturi metai pasikeist pažiūroms – vos viena kadencija…

Politinė Lietuvos erdvė yra visiškai nestabili ir sudaryta iš visiškai nestabilių nei savo pažiūromis, nei savo nuostatomis politinių darinių ir juos sudarančių žmonių, neskaitant kelių sisteminių proliberalių ar atvirai liberalių partijų, turinčių konkrečių savo klano interesų. Ne valstybės naudai.

Kodėl toks išsibarstymas? Kodėl vienybę siūlo tie politiniai dariniai, kurie patys per visą savo egzistavimo laikotarpį nesugebėjo su niekuo susivienyti? Kaip jie įsivaizduoja tą vienybę? Turbūt likusių jungimąsi prie jų?

Visa Lietuvos bėda tame, kad autoritetai joje yra profesoriai, Seimo nariai ar kiti asmenys, jau užimantys kažkokias aukštas pareigas, kuriems tarsi pagal statusą yra skirta būti lyderiais, ir kurie, tačiau, pagal savo dvasinę-mentalinę būseną visiškai nėra skirti tam vaidmeniui.

Tuo galime įsitikinti peržvelgę visų dabartinių partijų lyderius ir beveik kiekvieno sugebėjimais atitikti tą vaidmenį galima suabejoti.

Vienas iš pavyzdžių, TS-LKD lyderis, G. Landsbergis – apskritai atsisakė vesti savo vadovaujamą partiją į rinkimus, pasirinkęs nepartinę Į. Šimonytę, kurios visuomeninis-šeiminis statusas irgi kelia nemažai klausimų.

Pavyzdžiui, kodėl politikė neturi šeimos, kodėl niekas jos nemato susitinkant su vyrais, o gal vyrai jos apskritai nedomina? Klausimai iš tos pačios serijos sklido tarp žmonių ir buvusios prezidentės D. Grybauskaitės atžvilgiu. Į juos iki šiol irgi aiškiai neatsakyta. Negražu klausti? Kodėl? O skaidrumas, pažeidžiamumas?

Ar tokie turi būti partinio sąrašo lyderiai? Bet, kai geresnių nėra… Ir visose partijose lyderiai nėra skaidrūs, nėra aiškiai įvardiję savo pažiūrų, požiūrio į žmogų, šeimą, šeimos statusą valstybėje ir pan.

Šiandien mes galime įvardinti kas gi yra tie visų judėjimų, politinių partijų, grupelių lyderiai – tai ne elitas paskui kurį norėtų sekti visuomenės dauguma.

Tai tik interesų grupių, kurių kiekviena yra labai nedidelė net Lietuvos mastu, vadai. Tik tiek.

Būtent todėl visi jų šūkiai apie vienijimąsi vardan didesnės minimalios algos, teismų bei politinės reformos ir nepasiekia plačiosios visuomenės ir kitų judėjimų narių širdžių.

Nes visuomenei jau per maža minimalios algos padidinimo. Ji netiki ir specialiojo prokuroro pareigybės ar Aukštųjų Seimo rūmų galimu efektu.

Ji nori aiškios valstybės vizijos ir tiesiai skaidriai nubrėžto kelio į ją. Valstybės politikos, nukreiptos ne į ES planų, ideologijų ir privalomų sprendimų, o į siekių teisingos Lietuvos link, vykdymą.

ES direktyvos negali būti vykdomos nacionalinės valstybės gerovės sąskaita. Ir Lenkija tą demonstruoja aiškiai. Mes turime kuo sekti, jei jau nebegalime išsiauginti nuosavo, valstybiškai mąstančio elito.

Ir mūsų politinės klasės (ne elito) bejėgiškumą akivaizdžiai demonstruoja tai, kad ji nesugeba net sekti pozityviais šalių-kaimynių pavyzdžiais.

Ir būtent todėl ši klasė neturi visuomenėje palaikymo ir pasitikėjimo. Nes vykdo antivalstybinę politiką.

Amoralią ir demoralizuojančią, antitautinę, antivisuomeninę ir antivalstybinę politiką. Kurią, apibendrinus, viską, kas buvo „pasiekta“ per 30 metų galime pavadinti valstybės išdavyste.

30 metų trunkančia valstybės išdavyste. Žingsnis po žingsnio. Steb by step, kaip dabar madinga sakyti.

Ir to sustabdyti nepavyks įsteigus dar vieną naują partiją ar judėjimą, susikursiantį iš tos pačios publikos, kuri iki šiol nesuprato savo bėdų šaknų.

Iš tos publikos, kuri turėdama profesoriaus, daktaro laipsnius ar Seimo nario statusą nesuvokia, kad Seimas, koks jis yra dabar, nevaldo politinių sprendimų priėmimo ir jų vykdymo valstybės naudai proceso.

Jei būtų priešingai, jokia žvalgyba nedrįstų sekti politinių procesų dalyvių be teismų sprendimų.

Nenoriu svaidytis „vieninteliais“ išsigelbėjimo receptais, nepagrįstomis viltimis, tačiau matau kritinę (ir tuo pačiu palankią) situaciją valstybėje, kai Lietuvoje susikuria sąlygos, tarsi Feniksui iš pelenų, užgimti naujam elitui, pasiryžusiam savo gyvenimą pašvęsti savo gimtajai šaliai.

Ne Mamonai, o savo gimtajam kraštui, kurį taip nuostabiai apdainavo mūsų poetai, savo tradicijoms, išauginusioms mums tuos didvyrius, kuriais didžiuojamės gilindamiesi į Lietuvos istoriją;

savo atminčiai, folklorui ir tam paprastam Lietuvos žmogui, kuriam iš tiesų tereikia tiek nedaug, kad jis būtų laimingas savo Tėvynėje ir būtų pasirengęs užgriuvusios bėdos atveju paaukoti už ją savo gyvybę.

Ir žinoma, visi, kas dar patys auklėjame savo vaikus – turime tam atiduoti visas pastangas, kad jie išaugtų verti savo didvyrių, sektų jų pavyzdžiu, ir atėjus jų laikui, būtų pasiryžę tapti tuo, ko mums šiandien taip katastrofiškai trūksta – tikruoju Lietuvos elitu.

Tam prireiks apie 30 metų. Turime būti kantrūs ir suvokti savo atsakomybę. Mūsų vaikai, – tai mūsų ir jų, ir valstybės ateitis. Kitas kelias vargu ar yra. Feniksas turi pakilti.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 11

 1. konkurencijos nėra says:

  Ant Lt tokio nerasta!!!(eLITO)

 2. Vytas says:

  Viskas lig teisinga, lig nuoširdu, bet kur tie vyrai ir moterys, kurie galėtų išvesti valstybę iš aklavietės. Ir, pirmiausia, iš teisinės aklavietės. Nes eiliniam žmogui nesimato vallstybėje ir valdžioje to atramos taško, atramos , prie kurių prisiglaudęs jis galėtų bent tikėtis TEISINGO jo problemos sprendimo. NĖRA ir taškas. Užtenka prisiminti, kad trispalvė jau tapo nusikaltimo daiktiniu įrodymu, ir policija ją konfiskuoja. Signataras Z.Vaišvila tampomas po teismus, stabdomas mieste kaip koks nusikaltėlis blokuojant mašiną, iškeltoje byloje domėn imami tik fiktyvūs, klastoti duomenys, ignoruojant net kito teismo sprendimus. A.Peleckis kalinamas 1,5 metų be teismo, leidėjas ir vertėjas teisiamas už išvertimą ir išleidimą knygos, kuri laisvai prieinama internete, Klaipėdoje politikas nuteisiamas už tai, kad neigiamai atsiliepė apie pokario partizanus, nors buvusi prezidentė D.Grybauskaitė savo lietuviškoje daktaro disertacijoje įrodė, kad partizanai išžudė daugiau nei 13 tūkstančių civilių. Ir t.t., neužteks ir viso puslapio valdžios „griekų“ per 30 metų išvardijimui. O kad pridengti galutinai visas nuodėmes, siūloma rinkimų sistemoje palikti tik sąrašinį – partinį metodą. Bet kas, galu gale, išdrįs pasakyti karaliui. kad jis yra nuogas? Manau, kad tokių asmenybių , lietuviško Trampo, nei politinių partijų, nei politikų tarpe šiandien nėra.

 3. says:

  Taip, Dauny, skauda ir man, todėl einu su Nacionaliniu susivienijimu.

 4. konkurencijos nėra says:

  Lietuva šiandien:

  vz.ru/politics/2020/3/9/991301.html

 5. MikasA says:

  Nes jei krizė bus didesnė, tai galimybė prastumti pasikeitimus bus didesnė…
  Šoible
  Kitaip…
  Vargas privers žmones nusilenkti..
  Dar konkrečiau…
  Viskas ko mums reikia yra tikrai didelė krizė, ir nacijos tada pripažins naująją pasaulio tvarką… David Rokefeler…
  Gal kas pamanėt ne į temą…
  Sakau.. Viskas kas vyksta, artina mus prie NWO, naujos pasaulio tvarkos.
  Tik..
  Lietuvai vis pavykdavo pasinaudoti tokiomis krizėmis , ir pakeisti savo būseną…
  Ir dabar pavyks, jei bus raštingų (ryžtingų) žmonių…

 6. Socialistas says:

  Baigiamosios eilutės pilnos tuščios pompastikos ir vaikiško naivumo. Feniksas nepakils, nes kilimui nėra objektyvių priežasčių. Rašyt skambiai galima daug, bet naudos – nulis, išskyrus savęs guodimą, kad va papūsiu ir fenisksas jau kyla ir pro rožinius akinius matau šviesų rytojų savo vaikams.

 7. Lietuvos elitas says:

  3min. lt/video/2108

 8. Rokas says:

  taip, lyderiai turi būti dvasiniai lyderiai. Manau jau pagaliau tąsosi pinigų ir politikos agonija.

 9. saul says:

  Nesiveliant į diskusijas ir be ilgo diskurso,mano nuomonė,čia Daunio nevilties odė.Neviltis dėl Janutienės veiksmų,dėl …..įsižeidimo,dėl to ,kad reikia išimti,svarbią jam pačiam,medžiagą.Nors….ji ir ne jo paties.Taigi….pasirodo,kad ir kiti nieko nedaro dykai,iš idėjos.Bet….istorija mus ir moko,kad ,labjausiai,visuomenei pavojingi,žalingi esti ,būtent,kietakakčiai idėjiniai veikėjai ir kitokie beprecedentiški ideologiniai užsispyrėliai.Kaip čia,kiti rašo…-be pykčio,man tai,taip čia,iskas išrodo.Aišku,kam čia ta mano nuomonė ir įdomi DDD

 10. VAIDAS says:

  PASKAICIAU ,NEPANAŠU,KAD ELITAS RAŠYTŲ. VISKAS NUKRIEPTA Į VIENUS VARTUS. IR KOMENTUOSE PANAŠUS.JOKIU SARMATIZMU ,NET NEKVEPIA.

 11. VAIDAS says:

  KIEK LAIKO SUGAIŠAU. VATNYKAI -PASIVADINO SARMATAIS. JO ELITAS CIA . JUOKINGA

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top