Dolerio karas

2015, 18 kovo, 10:25 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (6) | peržiūrų 1 097 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisJAV dolerį jau daug kartų laidojo, bet jis vis dar gyvas. Breton Vudso pinigų sistemos žlugimo išvakarėse dolerio dalis pasaulio valiutų atsargose artėjo prie 80% (1970 m. – 77,2%; 1972 m. – 78,6%). Po to, perėjus prie Jamaikos pinigų sistemos, ji pamažu mažėjo ir 1995 metais pasiekė žemiausią lygį – 59,0%. Esant finansinės globalizacijos bangai doleris vėl sustiprėjo (1999-2001 m. jo dalis pasiekė 70-71%), bet po to dolerio lyginamasis svoris tarptautinėse valiutų atsargose vėl sumažėjo – iki žemiau kaip 61% lygio 2014 metais. Nepaisant to, tai yra daugiau nei 1995metų rodiklis.

Pagal Tarptautinių atsiskaitymų banko duomenis, 2010 metų balandyje dolerio dalis operacijose tarptautinėje valiutų rinkoje buvo 84,9%, tai 2013 metų balandyje ji išaugo iki 87. Palyginimui: per tą patį laikotarpį euro dalis krito nuo 39,1 iki 33,4%. Į akis krenta disproporcija tarp dolerio padėties pasaulio finansuose ir JAV padėties pasaulio ekonomikoje. Šiandien JAV dalis pasaulio BVP yra maždaug 20%. Pagal BVP dydį Kinija jau pralenkė JAV (skaičiuojant pagal valiutų perkamosios galios paritetą), bet juanio dalis pasaulio valiutų rinkos operacijose 2013 metų balandyje buvo tik 2,2%. Tikslių duomenų apie juanio dalį pasaulio valiutų atsargose nėra, bet ekspertų vertinimai rodo, kad ji šiek tiek didesnė už 1%.

Šios disproporcijos labai primena XIX a. pabaigos – ХХa. pradžios pasaulinę ekonomikos  panoramą. Tais laikais įvyko pasaulio ekonomikos lyderių persigrupavimas. Pagal pramonės ir žemės ūkio produkcijos dydį į pirmą vietą išėjo Jungtinės Valstijos. Pagal kai kurias pozicijas į antrą vietą pradėjo išeiti Vokietija. O Didžioji Britanija, kuri XIX a. didžiąją dalį turėjo „pasaulio dirbtuvės“ statusą, pradėjo ristis į trečią vietą pasaulyje. Tuo pačiu Didžiosios Britanijos svaras sterlingų, kaip ir anksčiau, liko pasauline valiuta, kuri vykdė rezervinės priemonės ir tarptautinių atsiskaitymų priemonės funkcijas.

Štai pasaulio atsargų pagal valiutų rūšis struktūra Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, 1913 metais (%): svaras sterlingų – – 47; Prancūzijos frankas – 30; Vokietijos markė – 16; JAV doleris – 2; kitos valiutos – 5 (Officer, Lawrence H. „Between the Dollar-Sterling Gold Points: Exchange Rates, Parity, and Market Behavior“. Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Kaip matome, JAV dolerio dalis buvo labai nereikšminga. Disproporcija tarp JAV ekonominio išsivystymo ir dolerio pozicijų pasaulio finansų sistemoje buvo maždaug tokia pati, kaip šiandien disproporcija yra tarp Kinijos ekonominio išsivystymo ir juanio padėties.

Pasaulio bankininkams, kurie pastatė ant dolerio, prieš šimtą metų buvo reikalingas pasaulinis karas, kad doleris galėtų užimti vietą po saule. 1913 metais JAV Kongresas, spaudžiamas „pinigų maišų“, balsavo už Federalinės rezervų sistemos sukūrimą, kuri 1914 metais pradėjo leisti dolerį, kaip JAV bendrą valiutą, o po pusmečio prasidėjo pasaulinis karas. Karas pakeitė pagrindinių didžiųjų valstybių jėgų ir jų valiutų santykį.

1928 metais pasaulinių valiutų atsargų pasiskirstymas atrodė taip (%): svaras sterlingų – 77; JAV doleris – 21; Prancūzijos frankas – 2. (Officer, Lawrence H.). Tai yra svaras sterlingų, nepaisant smarkaus Didžiosios Britanijos ekonomikos susilpnėjimo, ne tik nesusilpnino savo padėties, bet netgi papildomai sustiprėjo. JAV doleris gerokai padidino savo lyginamąjį svorį lyginant su 1913 metais ir užtikrintai užėmė antrą vietą. Kitos valiutos – konkurentės išėjo iš distancijos. Siekiant galutinai nugalėti Didžiosios Britanijos svarą sterlingų, FRS šeimininkams teko parengti ir organizuoti dar vieną pasaulinį karą, po kurio doleris buvo prilygintas auksui ir iš esmės tapo vienintele pasauline valiuta.

Šiuo metu formaliai dolerio padėtis pasaulyje yra nebloga, bet Federalinės rezervų sistemos pagrindinių akcininkų negali netrikdyti tai, kad disproporcija tarp JAV BVP ir dolerio padėties didėja. Doleris tampa vis labiau nestabiliu. Norint keletas didelių valstybių gali koordinuoti savo pastangas, suvienyti išteklius, pradėti dolerio atsargų nusimetimą ir sužlugdyti dolerį. Bet FRS šeimininkų jėga tame, kad jie visada mokėjo aktyviai veikti. Štai ir dabar yra daug požymių, kad jie imasi praktinių žingsnių dolerio apsaugai ir pirmiausia didelio karo parengimui. Tokio karo sukėlimui „pinigų savininkai“ (FRS spausdinimo mašinos savininkai) turi keletą priežasčių.

1.Spausdinimo mašinos savininkams reikia palaikyti savo produkcijos paklausą ir kainą. Savanoriškas „bėgimas paskui dolerį“ Europoje pasibaigė daugiau kaip prieš pusę amžiaus. Racionalių ekonomikos paskatų įsigyti dolerius pasaulyje nesimato. Juk dolerių masė, išeinanti iš FRS spausdinimo mašinos, šiandien daug kartų viršija viską, kas sukuriama JAV ekonomikoje. O JAV aukso atsargos, nors ir didžiausios pasaulyje (daugiau kaip 8000 t), padengia tik „žaliųjų“ visos masės procento dalis. Lieka viena: visam pasauliui primesti „prekę“, kurią gamina Federalinis rezervas, jėga. Šiandien vienintelis dolerio užtikrinimas yra JAV Ginkluotosios pajėgos, kurių pagrindinė funkcija yra garantuoti paklausos „žaliajam popieriui“ palaikymą. Jungtinėse Valstijose klasikinis karinis pramoninis kompleksas (KPK) jau seniai transformavosi į karinį bankinį kompleksą (KBK).

Po Breton Vudso pinigų sistemos žlugimo į jos vietą atėjo Jamaikos pinigų sistema, kuri  yra naftos dolerio sistema, nes 8 –ame dešimtmetyje įvyko dolerio pririšimas prie juodojo aukso (naftą pradėjo pardavinėti tik už dolerius). Nafta iki šiol išlieka dolerio sistemos pagrindu. Nors šiandien Amerika jau beveik nepriklauso nuo naftos importo, bet ji kontroliuoja naftą išgaunančias valstybes. Kontrolės tikslas yra neleisti juodojo aukso prekyboje pereiti prie kitų, nei doleris, valiutų. Dėl to esant reikalui Vašingtonas imasi karinių veiksmų naftos išgavimo regionuose. Pirmiausia, Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose. Muamaras Kadafis buvo nuverstas ir žiauriai nužudytas dėl to, kad iš pradžių atsiskaitymuose už naftą nuo dolerio perėjo prie euro, o po to planavo pereiti prie auksinio dinaro.

2. Kai JAV doleris pradeda kristi, Amerika įtraukia visus svertus silpnėjančio dolerio sustiprinimui (politinių situacijų įvairiose pasaulio dalyse destabilizavimo operacijos; pilietiniai ir regioniniai karai). Šiuo požiūriu Amerika, nepaisant jos didėjančios ekonomikos degradacijos, tampa dirbtine „stabilumo sala“. Kapitalai iš įvairių pasaulio kampelių pradeda eiti į Ameriką, padidindami „žaliojo popieriaus“ kursą. Kam Amerikai reikalingas aukštas dolerio kursas? Atsakyti yra nesunku.

Pirmiausia, JAV gauna pigaus importo galimybę, kuris užtikrina vidaus vartojimą. Spausdinimo mašina kartu su pervertintu JAV piniginio vieneto kursu yra ideali sąlyga valstybės -parazito egzistavimui.

Antra, padedant brangiam doleriui, Amerika (tiksliau FRS savininkai) gauna galimybę  visame pasaulyje pigiai supirkti gamtos išteklius, įmones, nekilnojamą turtą, kitą turtą. Susiklosčiusi dolerio sistema FRS savininkams bus reikalinga iki tol, kol visas pasaulis nepereis į jų kontrolę.

3. „Pinigų savininkams“ (FRS pagrindiniams savininkams) gali būti reikalinga ne tik regioninė, bet ir pasaulinė destabilizacija, tai yra pasaulinis karas. Toks destabilizavimas gali sunaikinti arba mažiausiai susilpninti visas potencialias Amerikos konkurentes. Vašingtonui (tiksliau Federaliniam rezervui) reikalingas tik monocentristinis pasaulio modelis. Be didelio karo šio modelio nepastatysi. Pasaulinis karas leis išspręsti daugelį Amerikos ekonomikos problemų, kurios artimiausiu metu gresia tapti kritinėmis.

Pavyzdžiui, 2013 metų pabaigoje JAV valstybės skola jau buvo 104,5%. O štai Europoje, kuri jau keletą metų išgyvena skolų krizę, šis rodiklis yra mažesnis. 2013 metų pabaigoje euro zonos šalių rodiklis buvo lygus 92,6%. Ne mažiau aktuali Vašingtonui yra užsienio skolos problema. 2014 metų rugpjūtyje šios skolos santykinis lygis pasiekė 107% BVP. Skolų tvarkymui tenka išleisti vis didesnę pajamų dalį. Šiandien JAV biudžeto išlaidose valstybės skolos procentai nėra dideli (apie 7%), bet juk ir palūkanų normos JAV ekonomikoje dėl kiekybinio palengvinimo (QE) programos buvo grynai simbolinės.

QE programa nutraukiama, išlaidos valstybės ir visų kitų skolų tvarkymui smarkiai išauga. Esant tokiai situacijai JAV valdantieji sluoksniai tikriausiai prisimena šimto metų senumo istoriją. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Amerika užėmė jau pirmą vietą pagal pramonės gamybą, bet tuo pačiu turėjo didžiulę užsienio skolą (pirmiausia, Didžiajai Britanijai). Pirmasis pasaulinis karas kardinaliai pakeitė situaciją. JAV tapo stambiausia tarptautine kreditore. Tuo pačiu metu jos pagrindinės sąjungininkės kare – Didžioji Britanija ir Prancūzija – tapo stambiausiomis Amerikos skolininkėmis. Pagal Antrojo karo rezultatus Amerika sukaupė 70%pasaulio aukso atsargų (be Sovietų Sąjungos). Toks JAV sustiprėjimas ir leido legalizuoti dolerio, kaip pasaulinės valiutos, padėtį (tarptautinės konferencijos Breton Vudse 1944 metais sprendimai).

Tuo atveju, jeigu JAV sugebės tapti trečiojo pasaulinio karo vienintele beneficiare (naudos gavėja), senų skolų problema išnyks savaime. Tada Vašingtonas galės vienašališkai iš savo balanso nurašyti kitų valstybių skolas,  savo nuožiūra nustatydama, kurios valstybės yra „kaltos“ dėl karo. „Kaltų“ valstybių piniginiai reikalavimai Amerikai anuliuojami pagal apibrėžimą, būtent taip elgėsi Antantės šalys Vokietijos atžvilgiu 1919 metų Paryžiaus taikos konferencijoje. Be to, Amerika, kaip laimėtoja, galės „kaltoms“ valstybėms paskirti reparacijas ir kontribucijas. Panašiai, kaip tai padarė Antantės šalys toje pačioje konferencijoje Paryžiuje 1919 metais.

* * *

Trečiasis pasaulinis karas iš esmės bus kitoks, nei pasauliui iki šiol buvo žinoma. Jis prasidės be oficialaus paskelbimo. Ir nors mes iki galo to dar nesuvokiame, bet karas greičiausiai jau prasidėjo. Panaudojant samdinius (privačias karines kompanijas), pasiremiant penkta kolona atskirų valstybių viduje, aktyviai panaudojant „maidano” technologijas, įtraukiant Vašingtono kontroliuojamą žiniasklaidą, paskelbiant ekonomines sankcijas ir t.t. Šis nepaskelbtas karas vykdomas su kovos prieš terorizmą, „radikalų islamą“, „Rusijos agresiją“, žmogaus teisių pažeidimą ir t.t., ir pan. vėliava.

Tokio nepaskelbto pasaulinio karo metu „pinigų savininkai“ (FRS akcininkai) spręs susikaupusias dolerio problemas. Pavyzdžiui, su kovos prieš terorizmą ir „nešvarius pinigus“ vėliava JAV gali įvykdyti „pinigų reformą“. Jos esmė labai paprasta. FRS išleidžia naujus dolerius ir organizuoja jų mainus į seną „žaliąją masę“. Be to, senų dolerių pateikėjai turi pateikti patikimus jų kilmės teisėtumo įrodymus. Kontrolės filtrai gali būti tokie griežti, kad senų dolerių liūto dalis nepraeis „egzamino“ ir pavirs į šiukšles. Taip bus pašalinta „dolerio lubų“, kurios slegia dėdę Semą, problema. Tačiau JAV ir tas variantas yra neidealus – vienkartinis viso pasaulio apvogimas, gali kitas valstybes pastūmėti tarptautiniuose atsiskaitymuose naudoti savo nacionalines valiutas, sukurti regionines valiutas, visiškai atsisakyti dolerio.

Todėl trečiajame nepaskelbtame pasauliniame kare gali būti panaudoti ir kiti ekonominiai metodai. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad „žalioji masė“ užpildė visą pasaulį, dolerio perkamoji galia prekių rinkose yra pakankamai didelė. Jokios hiperinfliacijos grėsmės nesimato. Viskas labai paprasta.

Visos spausdinimo mašinos produkcijos liūto dalis eina į finansų rinkas. Tačiau yra 101 būdas sumažinti arba net visiškai likviduoti tas pačias finansų rinkas. Tada visa „žalioji masė“ plūstelės į prekių rinkas. Kils hiperinfliacija, prilyginama tai, kurią patyrė Veimaro respublika ХХ amžiaus 3 –ojo dešimtmečio pradžioje.

Geriausiu atveju iš dabartinio dolerio perkamosios galios liks 1%. Katastrofa?  Kaip pažiūrėsi. Juk tokiu atveju trilijonų dolerių turėtojų rankose visame pasaulyje, liks vien tik šiukšlės. Tik Kinijos oficialiosios tarptautinės atsargos jau viršijo 4 trilijonus dolerių, be to, „žaliajam popieriui“ tenka mažiausiai 1/3. Po to Amerika vykdo pinigų reformą ir įveda naują visavertį dolerį. Maždaug prieš penkerius metus buvo aktyviai svarstoma tokios „pinigų reformos“ galimo vykdymo problema, tik vietoje naujo dolerio tada pranašavo piniginį vienetą pavadintą „amero“. Buvo manoma, kad tai bus trijų valstybių – JAV, Kanados ir Meksikos bendra valiuta. Dolerio pakeitimo į „amero“ variantas dar gali būti reanimuotas, bet iš Vašingtono bus pareikalauta labai rimto jėgos užtikrinimo.

Bet kuriuo atveju, tikėtis, jog sumažės nestabilumas pasaulyje, nereikia. Tas nestabilumas – tai dolerio silpnumo ženklas ir FRS spausdinimo mašinos savininkų agonija. Kaip sužeistas žvėris jie kovos iki galo. Jeigu dar neseniai buvo kalbama, jog pasaulyje Vašingtonas platina „valdomą chaosą“, tai dabar jau akivaizdu, kad chaosas tampa nevaldomu. Beje, ir pirmieji du pasauliniai karai pasibaigė ne taip, kaip planavo juos pradėję bankininkai.

Valentin Katasonov

koment.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 6

 1. Mindaugas says:

  Jau praėjo dienos, kada JAV galėdavo smaugti pasaulio ekonomiką mosuodama doleriais, o pačios dolerių imperijos žlugimas tėra laiko klausimas.Jungtinės Valstijos yra ant kracho slenksčio dėl išsigimusio gyvenimo būdo tiek materialiniame, tiek ir dvasiniame bei kultūriniame gyvenime. JAV kapitalistai plačiai skleidžia reakcinę ideologiją ir kultūrą bei korumpuotą buržuazinį gyvenimo būdą, kad užsmaugtų darbo masių bundantį sąmoningumą ir padarytų jas jiems paklusniais pinigų vergais.
  JAV sistemingai rengia nusikaltėlius „gansterių universitetuose“ ir „kišenvagių mokyklose“, neturinčiuose precedentų istorijoje. Įvairūs nusikaltimai, o tame tarpe ir nusikaltimai susiję su šaunamaisiais ginklais ir narkotikais, yra kasdieniai atvejai amerikiečiams, kurių dvasinis ir kultūrinis gyvenimas yra išsigimęs. Ginkluoti nusikaltimai tapo nepagydoma liga. Su narkotikais susiję nusikaltimai tapo dar vienu galvos skausmu JAV. Švietimas Jungtinėse Valstijose yra dar labiau apgailėtinas. Visi šie faktai aiškiai rodo, kad „Amerikietiškosios imperijos“ žlugimas virsta tikrove.

 2. Tikra tiesa says:

  Super straipsnis.

 3. jonas says:

  Visi didziausi Federalinio Rezervo akcininkai yra zydai. Tai labai aiskiai isdestyta Eustace Mullins knygoje “ The secrets of the Federal Reserve“. Vien tik sios nedideles knygos pakanka sios grobuoniskos sistemos atskleidimui. Jeigu ja iigyti sudetinga ar per brngu galite paziureti jo konferencijas youtube.

  O Antras Pasaulinis Karas, kuris beje nebuvo pradetas Adolfo, buvo Vokietijos bandymas issilaisvinti is sios zydu bankininku priespaudos, o ne pries anglus, prancuzus ar rusus. Kaip beje ir pries tu paciu bankininku financuota komunizma. Nor tuo pat metu butu neapdairu neigti visas nuoskaudas musu proteviu patirtas tiek is vokieciu tiek is rusu, per pastaruosius 200 metu kile karai yra tu paciu zydu bankininku darbas.

 4. Joris says:

  Jonai, Kaip Hitleris, būdamas žydų kilmės austru, galėjo vaduotis iš žydų bankininkų priespaudos? Pas Hitlerį armijoje tarnavo apie 150 tūkst. žydų nuo eilinio iki generolo… Dėl finansuotojų jūs teisus. Beto, Hitleris karo grobį „realizuodavo“ per šveicarijos bankus, kas gana ilgą laiką buvo tabu žiniasklaidoje.
  ..Žydai iki šiol pjaujasi tarpusavyje dėl įtakos zonų, tik mums visai tai pateikiama, kaip kitų tautų rietenos. Pjudydami kitas tautas tarpusavyje, kaip penktoji kolona jų viduje, jie siekia tik jiems vieniems reikalingo tikslo – absliučios valdžios pasaulyje. Va ir amerikoje savaitė prasideda nuo sekmadienio – pirmos dienos po šabo, kaip ir dera žydų šalyje. Ten dar tokia šventė atsirado – HELL-O-WIN, t.y. Pragaro Pergalė (pasirodo, judaizmas tai ir yra tas pat satanizmas, nes pagal jų kabalos mokymą, vienas iš jų dievo jahvės vardų yra SATAN). Ir kažkodėl visa IŠ_TORI_(I)JA, ta kuri iš toros išeina, kažkaip keistai atitinka Toros ar jos varianto Biblijos koncepciją. Išeina, kad netgi kalbiniu lygiu parazitinė ideologija yra apraizgiusi visą pasaulį. Nueinam į krikščionišką BAŽNYČIĄ (Bažas Ne ČIA – Dievas Ne čia – geras protėvių mums paliktas terminas) ir pačioje garbingiausioje vietoje matome Mirties Kulto simbolį: Ant Kryžiaus Nukankintą Žmogų. Ir nesvarbu, kaip šis simbolis aiškinamas, suprasti jį reikia taip, kaip matome, nebent jei mūsų artimą žmogų kas nors taip nukankintų ir „patalpintų fasade“, o mes šitai priimtume, kaip normalų dalyką, tuomet gal būt ir būtų galima į šitai žiūrėti kaip į normalų dalyką, jei tik mums šitai būtų priimtina. Bet nemanau, kad mes taip žiūrėtume į artimą savo. …Panašu, kad mane truputį nunešė nuo temos…

 5. jonas says:

  Atsakymas i Jorio komentara.
  Tiesa jog del Hitlerio zydiskos kilmes skalido visokiu gandu. Yra net teigianciu jog jis esa buves Rotsildo sunus. Tik va islieka neaisku kodel zydas nutare kovoti su zydu valdoma Sovietu Sajunga, Anglija ir Prancuzija. Nebent tie patys zydai paspende spastus vinam is saviskiu. Tiesa jog buvo daug zydu vermachto armijoj. Kas paneigia teigini esa Hitleris buves rasistas. Ir net norejes iszudyti visus zydus. Ir jam net pavyko issiusti pas kureja sesis milijonus. Nera jokiu irodymu kas sis faktas tikras. Kaip beje ir duju kameru egzistavimas. Tai yra dar viena zydu pasaka gojams. Atseit visi jus esate kalti ir atgailaukite, ir kas be ko apmokekite visas musu saskaitas. Bet visame tame jovale islieka kazkas neaiskaus ir sunkiai apciuopiamo. Is kur kyla ta zydu panieka nezydams? As, po ilgo tyrinejimo ir visapusisko apsvarstymo priejau isvados jog visgi egzistuoja antgamtinis elementas. Visos biblijoje aprasytos istorijos negali buti tiesiog is pirsto islauztos. Mano manymu ta tamsi galia egzistuoja ne musu ismatavime, ir visa kas vyksta musu kasdienybej yra tos ytakos atspindys. Tas pats zydu Jahve arba Jahova arba Jaldabaot,, o aramejiskai Saklas ir yra didziausias zmonijos priesas. Ir gaunasi labai parakoksali situacija. Nes mes vis bauginami Setonu, kai tuo tarpu pats zydu ir krikscioniu ir galiausiai musulmonu dievas ir yra setonas. Tai aisku yra riebus teiginiai ir butu galima paklausti, visai teisetai, kuom as juos galiu paremti. Tiems kas troksta ir nerimauja zinoti galiu nurodyti tyrinejimo verta krypti. Gnostikai jau pries 1600 metu mus ispejo apie sia dvasines infiltracijos gresme. Tai galima paskaityti „Nag Hammady Library in English“. Bet tekstas yra labai subjaurotas ir padrikas todel siulau naudotis skaitymo planu kuri galima rasti: http://www.metahistory.org Jis vadinasi Nag Hammady reading plan. O norintiems gauti nuoseklia santrauka siulau John Lash knyga „Not in his immage“. Tai vinintele tokio pobudzio knyga pasaulyje. Sekmes visiems kurie nuosiddziai iesko.

 6. Vytautas says:

  Jonai pačio pastebėjimas dėl kažko antgamtiško labai teisingas. Pažiūrėkim į šį pasaulį atmerktoms akimis. tam kad išgyventume turim nužudyti, suvalgyti ar šiaip pasinaudoti kita gyvybę. Viso šio proceso metu visi patiria stresą. Maža to viskas šiame pasaulyje suorganizuota taip kad kiekvienam žingsnyje patirtume stresą nesvarbu teigiamą ar neigiamą. Sportas, filmai, karas, santykiai tarp žmonių buityje ir darbe ir t.t. sukelia stresą. To pasekoje mes spinduliuojame energiją o tai kažkam reikalinga. Ir su tą jėga teko susitikti akis į akį. Kada 30km atstume nei iš šio nei iš to tiesiog akyse formuojasi 4 avarinės situacijos, arba bažnyčioje dalyvaujant laidotuvėse ima stoti širdis ir tik išėjus už bažnyčios ribų tai akimirksniu liaunasi supranti kad susidūrei su kažkuo nesuvokiamu ir super galingu. Visos keistenybės vyko 2012m liepos mėnesį ir finale paros laiko komos būsena. Nepasakosiu detaliai. Ilga istorija. Laimei egzistuoja tikrieji mūsų anapusiniai tėvai kūrėjai tai dvi ne materialios amžinos minčių lygio esybės su moteriška ir vyriška logika ne materialiam pasaulyje. Dėka jų aš dar gyvas. Tiesiog atsidūriau tarp mane ginančios ir mane bandančios tiesiogine prasme nužudyti jėgų. Ir galiausiai dabar nelikę tos neigiamos jėgos. Tuo pačiu pasaulį valdantys prarado ryšį su ją ir dabar tik improvizuoja. Jei taip pažiūrėt tai pasaulis savotiškai kybo neapibrėžtume. Seniau buvo griežta programa dabar niekas nežino ką daryti. Nėra jokio valdymo. Esam visiškai laisvi. Aišku nėra jokių apribojimų daryti nesąmones. Tik yra vienas niuansas. Pasaulyje gyvena dviejų tipų žmonės originalai ir kopijos. Čia momentas kad mes mokame klonuoti kažkas taip pasielgė ir su mumis. Vieni esam tikrų kūrėjų vaikai kiti ne. Jau 2m kaip tikriems žmonėms yra saugomi. Suprantama nuo senėjimo ir mirties niekas neapsaugos. Bet mirties originalams ir nėra. O su kitais gali vykti kas tik nori. Jų saugumas jų reikalas. Suprantam jiems mirtimi viskas pasibaigia. Žiauru bet taip yra. Jokie tikėjimai čia ne prie ko. Taip yra nuo gimimo. Seniau tikėjimai tarnavo tai neigiamai jėgai ir žmonėms suteikdavo už lojalumą tam tikros naudos. Dabar tikėjimai visiška tuštuma. Nėra to kam tikėjimais kirti. O tikrųjų kūrėjų tai visiškai nedomina. Ir dar toks praktinis momentas. Atkreipkit į orus Lietuvoje per paskutinius 2 metus. Jie idealūs. Taip mums blogai būti negali :-) Žinau esmę ir esu absoliučiai ramus dėl ateities. Juokas ima iš visų šalių melo. Bent man nėra jokių pasaulio paslapčių. Jokios problemos žinoti kas užsakė Nemcovo nužudymą ir kodėl, kaip ten nutiko su JAV tais dviem pastatais, kaip ten su kelione į mėnulį ir t.t.. Tik momentas kad tai informacija asmeniniam naudojimui. Galiu pasakyt kad tikras vaizdas įdomus ir kaip sakau visi meluoja susiriesdami. Kas liečia ateitį ji dar neįvyko ir jos neįmanoma žinoti. Lieka tik pasitikėti kūrėjais kad jie išspręs problemas kaip išsprendė nematomame lygyje, nes tai ne mūsų jėgoms. Tiesiog ramiai stebėkit ir džiaukitės pavasariu. Jūsų streso energija niekam nereikalinga. :-)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top