Idiotai, Zealotai, Elitistai ir patriotai: keturios „Išmintingosios modernios visuomenės beždžionės“

2018, kovo 26, 1:01 | kategorija Ideologija | 5 komentarai | peržiūrų 623 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

BeždžionėsAtsižvelgiant į tai kaip jie reaguoja į informaciją, moderni visuomenė yra sudaryta iš keturių žmonių archetipų – idiotų, zealotų, elitistų ir patriotų. Idiotai atsisako informacijos, zealotai neigia informaciją, elitistai piktnaudžiauja informacija, patriotai siekia informacijos ir ja dalinasi. Šie archetipai yra viso pasaulio patriarchalinėse visuomenėse, ir taip, greičiausiai, buvo nuo tada, kai Homo habilis buvo berniukas.

Nuoseklūs visose kultūrose šie archetipai buvo įvairiais būdais padalinti, atsirado daug skirtingų pavadinimų, ir jų tarpusavio santykiai laikas nuo laiko šiek tiek kito. Bet esminė visuomenės dinamika niekada nesikeitė. Net ir po didžiulių sukrėtimų ar neatšaukiamų pokyčių, tas pats modelis istoriškai laikui bėgant pasitvirtino.

Idiotai, Zealotai, Elitistai ir Patriotai

Šie keturi socialiniai archetipai yra neišvengiamai persipynę ir jų tikslai visiškai suderinami. Nors jų elgsena yra nepanaši, jų skirtumai sutelpa į vieną prastai funkcionuojančią visumą, apimančią visuomenės kolektyvinius santykius su informacija ir iš tikrųjų savo pačių tiesa.

Kad išplėstume aukščiau pasiūlytus terminus, idiotai vengia visos naujos susijusios informacijos tam, kad būtų išlaikyta jų perspektyva, niekada nekvestionuojant status quo. Zealotai užduoda tam tikrus klausimus apie tam tikrą informaciją, ignoruodami nepatvirtintą informaciją tam, kad išlaikytų savo perspektyvą, visomis išgalėmis palaikant status quo. Elitistai ieško informacijos tam, kad manipuliuotų ir iš to gautų naudos, iš tų, kurie to nežino, gaudami naudą iš status quo. Patriotai ieško informacijos tam, kad šviestųsi patys ir pasidalintų ja su kitais tam, kad galėtų tobulėti už status quo ribų.

Nepaisant dramatiškų pokyčių pasaulio geopolitiniame žemėlapyje, ir kai kurių fluktuacijų tarp individų iš vienos vaidmens grupės į kitą, dinamika tarp šių grupių istoriškai išliko tokia pati. Technologijų amžiuje pasikeitė tai, kad mes turime daugiau būdų naudoti, piktnaudžiauti, neigti ar atsisakyti informacijos.

Šiandien, kaip ir visados, idiotai vengia visos naujos aktualios informacijos, stengdamiesi išlaikyti ribotą, komfortabilią perspektyvą. Zealotai tiki, kad jie „turi atsakymą“. Jie užduoda tam tikrus klausimus apie tam tikrą informaciją. Elitistai ieško informacijos tam, kad manipuliuotų tais, kurie tos informacijos neturi, savo pačių naudai. Patriotai – tikrieji patriotai – ieško informacijos, kad šviestųsi patys ir tuo pasidalintu su kitais tam, kad visi galėtu progresuoti.

Šie archetipai galėtu atrodyti kaip bendra taisyklė; taip ir yra. Taip pat jie yra senoviniai ir visuotini struktūruotose visuomenėse. Kaip žmonės elgiasi su nauja informacija, tai kartu ir pirmykštis atsakas, ir patirtinis programavimas, taigi šių archetipų supratimas gali daug ką atskleisti apie žmones ir jų charakterį. Remiantis mano, kaip tiesos ieškotojo ir aktyvisto – patrioto – patirtimi, tai yra vienintelis modelis ar prielaida, kuri gali iš tikrųjų mums padėti suprasti kaip žmonės reaguoja į informaciją, ir dėl to, kaip mes galėtume geriausiai su jais susieti informaciją.

Keturios išmintingosios beždžionės

Eilėje archetipinių beždžionių yra senovės pasakojimas ir paveikslėlis kuris atvaizduoja žmonių mąstymą ir buvimą; Negirdėk blogio, nematyk blogio ir nekalbėk blogio.

Trys beždžionėsDažnai žinomos kaip Išmintingosios beždžionės arba Trys išmintingosios beždžionės, tipiškai jos dažnai atvaizduojamos sėdinčios eilėje, viena šalia kitos. Viena yra užsidengusi akis, save akinanti. Antroji užsidengia ausis, save darydama kurčia. Trečioji užsidengia savo burną, save nutildanti. Iš visų šių, taip vadinamų išmintingųjų beždžionių, nė viena neatrodo nė kiek išmintinga dėl savo nežinojimo. Tiesą sakant, kiekviena iš jų, vienaip ar kitaip sau kliudo patirti jas supančią aplinką – tiesą ir informaciją. Ir vis tiek šis senovinis pasakojimas apie „išmintį“ yra plačiai priimtas.

Ko dauguma žmonių nesupranta, tai būtent to, kad šios „Trys Išmintingosios beždžionės“ yra sąmoningai nepilnas naratyvas; iš tikrųjų yra ketvirta Išmintingoji Beždžionė, kuri vakarų interpretacijoje yra labai retai atvaizduojama. Reprezentuojanti dorybę „Nebijok blogio“, ketvirtoji beždžionė sėdi susidėjusi rankas po pilvu. Tai yra patriotas, kuris nebijo blogio, ieško informacijos tam, kad išmoktu ir dalintųsi su kitais, kad visi galėtu progresuoti. Ir realiai tai yra vienintelė iš visų beždžionių kuri rodo kažkokią išmintį.

Beždžionės

Keturios išmintingosios beždžionės atspindi keturias archetipines reakcijas į informaciją. Oligarchinėje, kaip mūsų visuomenėje, kuri struktūrizuota taip, kad duotų naudą tik keliems, daugumos sąskaita, idiotai uždengia savo akis prieš visą tą informaciją, kuri prieš jų akis atskleidžia šią realybę, ir paprasčiausiai atsisako mokytis. Zealotai karštai palaiko oficialų naratyvą; jie uždengia savo ausis ir negirdi to, kas realiai vyksta, bet yra nusiteikę vis tiek toliau kalbėti. Elitistai laiko savo burnas užčiauptas ir neatskleidžia to, ką mato ar girdi, supranta tai kas vyksta, bet mieliau pasirenka tylėjimą. Patriotai, rečiausiai paplitusi beždžionė, naudoja visus savo pojūčius; jos stebi bet nereaguoja į baimę.

Keturių išmintingųjų beždžionių archetipai laikomi viena iš seniausių aksiomų su atitinkamu atvaizdu. Originalus konceptas turi savo šaknis Kinų filosofijoje ir gali būti atsektas iki pat VIII amžiaus. Japonijoje jis yra interpretuojamas kaip „Auksinė taisyklė“ bei taip pat yra žodžių žaismas. Japoniškai beždžionės vadinamos saru, ir japonai naudoja verbalines formas kurios skamba kaip žodis beždžionė; mizaru, kikazaru, iwazaru ir shizaru. Už Japonijos ribų, pasaulyje, dominuojančiame keturių išmintingųjų beždžionių pristatyme trūksta ketvirtosios beždžionės, nebijok blogio, shizaru.

Budistai ir daugelis kitų, išmintingąsias beždžiones interpretuoja kaip karminį priminimą nedalyvauti bet kokioje blogio formoje, bet yra daugiau nei tai. Šis tradicinis interpretavimas teigia, kad tu neturėtum matyti, girdėti ar kalbėti nenuosekliai. Tai yra tiesa, kad nereikšmingų dalykų vengimas yra išmintingas, bet tai tik dalis tiesos. Azijoje žmonės konceptualizavo, kad visas judėjimas, fizinis ir metafizinis, prasideda ir yra įtvirtinamas pilvo srityje arba „dantiem“, energijos taške kiek aukščiau bambos. Ketvirtoji beždžionė nebijo ir nepalūžta, ramiai stebi ir klausosi, nuleidusi žemai rankas. Kaip ir jos kompanionai savo įvairovėje, ketvirtoji beždžionė žiūri, klausosi ir komunikuoja, bet nereaguoja su baimę į tai ką mato, girdi ar sako.

Nenuostabu kodėl ketvirtoji beždžionė yra visur ištrinta iš archetipinės šių išmintingųjų beždžionių pasakojimo reprezentacijos. Iš tikrųjų, iš keturių tik ji vienintelė yra išmintingoji beždžionė, patriotas. Ketvirtoji beždžionė be baimės susiduria su tiesa, ne taip kaip kitos trys, akivaizdžiai išgąsdintos beždžionės. Tai yra senas pavyzdys apie pilnos tiesos nebuvimą ir dalinį reprezentavimą. Trūkumas paprastai nėra svarstomas ar manomas reikšmingu, bet padeda atkreipti dėmesį į išmintingųjų beždžionių maksimos pamoką.

plačiau: wakeup-world.com

vertė: Alenas Kostiugovas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 5

 1. Dainius V. says:

  Buvo „Respublikoje“ straipsnis apie amerikiečius ir jų išsilaipinimą Mėnulyje,tai po straipsniu nemažai komentarų buvo,kurių autorius kitaip kaip idiotais pavadinti negalėjau arba tai buvo masinė psichologinė ataka įteigti skaitantiesiems kad Žemė yra plokščia.Su vadinamais zealotais susidurti tenka dažnai,ir tikrai gryna tiesa,jie gina savo nuomonę karštai ir užtikrintai,nors vėliau faktai parodo ką kita,tokių žmonių dažniausiai pasitaiko viduriniame sluoksnyje,kurie nei turtingi,bet ir ne vargšai ir pakankamai gerai gyvena.Iš savo aplinkos tiems elitistams galiu priskirti kelis ,kurie gyvena žymiau turtingiau už mano pažįstamus zealotus ir tikrai savo žinojimu nori gauti iš visur kokią tai naudą,o jeigu kaip tokios nėra,tada geriau tylės,nors ir matys,kad kažkam tas jų žinojimas praverstų.O vadinami patriotais realybėje yra pačios kvailiausios beždžionės,nes dar tiki meile,taika,santarve ir bando mokinti to kitus,tačiau juk kažkam reikia tą daryti .Kaip jūs manote?

 2. Dainius V. says:

  Kaip regiu,komentarų nėra.Visi kaip vandens į burną prisiėmę: ką,protingos vištos ,neturite supratimo ką parašyti?Visi tokie p ro tin giii,gerai A.Rustauskas viename savo straipsnių rašė “ … sugalvojau, steigsiu TSKP – Tešlagalvių Sprendimų Keitimo Partiją. Programa iš vieno sakinio, kiekvienas įstengs iš plakato skanduoti …“pas mus.lietuvius ,tiek priviso ekonomistų ,kad kiekvienas po savo svariu komentaru gali dėti vos ne herbinį anspaudą,tačiau kas iš to “ …Jei batsiuvys be batų, tai psichiatrui tikrai nieko netrūksta…A.R“ Didesnė pusė aptarnauja Europos senbuvius,o kita pusė rašo be le ką ir be le kaip,su tuo ir sveikinu visus šio idiotų portalo skaitytojus.

 3. Romanas says:

  Dainiau, kaip su tokiu posakiu : „Kas ant kito sako – tas ant savęs pasisako“ ? Aš manau , kad šitas straipsnis priklauso serijai – skaldyk ir valdyk .

 4. Alvydas says:

  Pyktis, nebūtinai teisumo ženklas. O tiesa ji yra reliatyvi, priklauso nuo atskaitos sistemos. Einšteinas. Jei dainiui patinka sorašistinis delfų NLP prašom, vakarais su mišiomis kvietkauskų, valatkų, bet tik nuo jų Lietuvėlė kaip kluone tuščia, likusiam galūlaukėje.

 5. Dainius V. says:

  Alvydai visų tamstai aš turiu būti “JŪS“, nes ,jeigu leisti sau asmeniškumus,tai su pačiu gerb,piemeniu tamsta gyvulių kaimenės neganiau ir dar kartą sakau visiems šio portalo lankytojams: jeigu mano teisybė kažkam akis bado,lai tegul pasigano Eurosojuzo lankose žydų valdomoje provincijoje „its name of Lithuania: pigaus alaus ir lengvai prieinamų kekšių kaime…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top