Kas kaltas ir kas toliau?

2022, 22 kovo, 17:37 | kategorija Ideologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 435 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

sarmatas.lt nesiūlo aklai tikėti tuo, kas čia rašoma, tačiau medžiaga verta jūsų, mieli skaitytojai, dėmesio. Tiesiog tam, kad įsivaizduotumėt situaciją ne taip paprastai, kaip ji yra pristatoma viešojoje erdvėje. Gali būti daugybė neįvardintų dedamųjų, o gali ir taip, kad įvardintosios neatitiks tikrovės.

Kur link krypsta Rusijos ir Ukrainos taikos derybos?

Žvelgiant iš dangiškos politikos perspektyvos, „specialioji karinė operacija dėl padėties Donbase“ yra ne kas kita, kaip Kremliaus bandymas naujame hibridiniame Trečiajame pasauliniame kare iš strateginės vienatvės pozicijos pereiti į strateginį kontrpuolimą.

Kontrpuolimo tikslas oficialiai susiveda į politinius Rusijos Federacijos reikalavimus JAV ir NATO, žadant, jei jie bus ignoruojami, atsakyti karinėmis ir karinėmis-techninėmis priemonėmis. Reikalavimai buvo išdėstyti Riabkovo „ultimatume“ 2021 m. gruodžio 15 d.

Iš pat pradžių buvo aišku, kad NATO nenusileis ultimatumui ir negrįš prie 1997 m. pozicijos. Tai reiškia, kad karines ir karines-technines prievartos priemones iš anksto suplanavo Rusijos Federacijos karinė-politinė vadovybė, paskatinta URM ir Generalinio štabo.

Rusijos smurto politikos karinio ir karinio-techninio tęstinumo planas yra Gynybos ministerijos rankose. Ministras Šoigu yra RF prezidento artimiausios aplinkos patikėtinis.

Galima daryti prielaidą, kad Kremliaus karinis ir karinis-techninis atsakas yra nauja pasaulio tvarka.

O vietą šiame naujajame informacinės visuomenės pasaulyje Rusija savo vietą derybose pagal eilinę Didžiojo Žaidimo partiją tarp pasaulinių projektų lems iš karinės jėgos pozicijos.

Penkių branduolinių valstybių vadovų bendras pareiškimas dėl branduolinio karo prevencijos, datuotas 22.01.03, buvo Rusijos Federacijos strateginės karinės žvalgybos karinės paramos jos sumanymui sėkmė.

Bandymas įspėti šalį apie galimą sumanymo nesėkmę buvo į atsargą išėjusio generolo pulkininko L. Ivašovo kreipimasis į Rusijos prezidentą ir Rusijos piliečius, kurį jis padarė 22.02.06. Visos Rusijos karininkų susirinkimo (įsikūrusio FSB 3-iojoje valdyboje – karinėje kontržvalgyboje) vardu.

Federalinės saugumo tarnybos direktorius Naryškinas subtiliai pademonstravo savo nepritarimą planui, kai 21.02.22 d. per atvirą Rusijos saugumo tarybos posėdį murmėdamas į kamerą parodė, kaip žmonės sako: „Aš ne aš ir arklys ne mano“.

Specialioji karinė operacija, susijusi su padėtimi Donbase, prasidėjo 2022.02.24 ryte nuo masinio Ukrainos karinės infrastruktūros puolimo ugnimi ir Rusijos ODP desantinių dalinių desanto iš sraigtasparnių nusileidimo aerodrome netoli Kijevo. Būtent išsilaipinimas Ukrainos sostinėje, o ne smūgis fronte yra žvalgybinis ženklas, kad operacija buvo skirta prezidentui V. Zelenskiui suimti ir priversti jį duoti įsakymą nesipriešinti.

Rusijos karinės žvalgybos klaidingas apskaičiavimas pasireiškė tuo, kad buvo sužlugdyta desanto misija, o kartu ir viltis pasiekti žaibišką pergalę, taip pat tuo, kad operacija užsitęsė, o situacija Ukrainoje gali peraugti į diversinį ir partizaninį karą.

Rusijos Federacijos politinė žvalgyba ir specialioji propaganda suklydo, neįvertinusi Ukrainos karių ir gyventojų, susitelkusių atremti „brolišką pagalbą“, moralinės ir psichologinės būsenos.

Rusijos Federacijos silpnybė susiduriant su Vakarais yra ta, kad ji remiasi vien tik interesais, o kolektyviniai Vakarai yra saistomi liberalizmo vertybių, t. y. tų pačių vertybių, kuriomis remiasi liberalioji demokratinio pasirinkimo Rusija. O ką reiškia lotyniška raidė Z, kurią Rusijos tankai ant šarvuočių veža Ukrainos žmonėms, Rusijos propaganda, vykdanti informacinį reikšmių karą, nutyli.

Keturių dienų pakako, kad būtų galima iš naujo įvertinti specialios karinės operacijos Maskvoje perspektyvą. 2022.02.28 prasidėjo Rusijos ir Ukrainos prezidentų atstovų derybos be išankstinių sąlygų dėl ugnies nutraukimo, konflikto sureguliavimo ir Ukrainos sutvarkymo pasibaigus karo veiksmams.

Galiausiai 2022.03.13 Rusijos atstovas derybose L. Sluckis paskelbė, kad šalys padarė didelę pažangą. Jis tikisi, kad „ši pažanga jau artimiausiomis dienomis gali virsti bendra abiejų delegacijų pozicija ir dokumentais, kurie bus pasirašyti“.

Norint suprasti ne specialios karinės operacijos, o viso Rusijos strateginio kontrpuolimo nematomoje dalyje tikslus, reikėtų atkreipti dėmesį į istorinę konfrontaciją tarp LKP CK „pietinių“ ir „šiaurinių“ grupių, kurioms dabar atstovauja senieji partiniai klanai Rusijos valdžios ir verslo užkulisiuose.

Konceptualiai stalinistų „šiaurės grupė“ rėmėsi stačiatikių senolių doktrina su „šlovės karaliumi“ dogmoje. Tuo tarpu „pietinė grupė“, kuri perestroikos metu perėmė valdžią, priima Jėzų Kristų kaip „žydų karalių“ ir orientuojasi į Saliamono planą. Pagal šį planą 2022 m. Ukrainos pietuose turėtų atsirasti žydų valstybė laikinu pavadinimu „Naujoji Chazarija“, kuri būtų įkurta Krymo Respublikos pagrindu Dnepro, Zaporožės, Chersono, Nikolajevo ir Odesos srityse.

Izraelio valstybės veikla, susijusi su padėtimi Ukrainoje, derybos dėl susitarimo ir Ukrainos politinė struktūra nematomoje dalyje yra Ordino žvalgybos objektas, o dėmesio centre yra Saliamono planas.

Siekiant visą kampaniją nuo strateginių Putino-Šojgu interesų nukreipti į dvasines informacinės visuomenės vertybes pagal Saliamono planą, užkulisiuose kuriamas teisinis pagrindas, kaip iš valdžios Rusijoje pašalinti ir liberalus (mėlynuosius), ir ura-patriotus (juoduosius), o iki 2025 m. į naują darinį, laikinu pavadinimu SSRS-2, surinkti ne Vakarų civilizacijų šalis ir tautas.

Ir būtent ši informacija socialiniuose tinkluose yra metama į visuomenės, kuri buvo auklėjama „teisinės valstybės“ teze, protus:

Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 354 straipsnyje nustatyta, kad „už agresijos karo planavimą, rengimąsi jam ar jo pradžią baudžiama laisvės atėmimu iki penkiolikos metų; už agresijos karo vykdymą baudžiama laisvės atėmimu iki dvidešimties metų“.

1974 m. gruodžio 14 d. priimtos JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 3314 (XXIX) 1 straipsnyje agresija apibrėžiama kaip valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę, arba bet kokiu kitu su JT Chartija nesuderinamu būdu.

JT Chartija ir 1907 m. spalio 18 d. Hagos IV konvencija dėl sausumos karo papročių reikalauja, kad konfliktuojančios valstybės imtųsi visų priemonių karui išvengti. Jei šalys nesusitaria taikiai, turi būti paskelbtas ultimatumas arba paskelbtas karas. Rusijos Federacija nėra paskelbusi karo.

JT Saugumo Taryba turi teisę nustatyti agresijos faktą, t. y. valstybės ginkluotos jėgos panaudojimo prieš kitą valstybę faktą, pažeidžiantį JT Chartiją.

22.02.26 JT Saugumo Tarybos posėdyje Rusijos atstovas užblokavo šį sprendimą ir klausimas buvo perduotas JT Generalinei Asamblėjai. 2022 m. kovo 2 d. buvo priimta JT Generalinės Asamblėjos vienuoliktosios neeilinės specialiosios sesijos rezoliucija ES-11/1 „Agresija prieš Ukrainą“.

Ją bendrai parėmė 96 šalys. Dokumente smerkiama Rusijos invazija į Ukrainą ir reikalaujama visiškai išvesti Rusijos karius bei atšaukti sprendimą pripažinti separatistines Donecko ir Luhansko liaudies respublikas. Rezoliucija buvo priimta 141 nariui balsavus už, 5 – prieš (Rusija, Baltarusija, Sirija, KLDR ir Eritrėja) ir 35 susilaikius (KLR, Indija, Pietų Afrika, Kuba, CAR, Iranas, Irakas, Kazachstanas, Pakistanas ir kt.).

Taigi, Rusijos Federacijos denacifikacijos Ukrainoje moraliai pagrįstą tezę pakeitus neteisėta agresija, sudaromos prielaidos visuomenės sąmonėje įvykti lūžiui, kai bus sustabdytos derybos dėl „deeskalacijos vardan taikos“ ir panaikinta Ukrainos „neonacistinio režimo“ demilitarizacija.

Rusijos Federacijos specialiosios karinės operacijos Ukrainoje kilnios prasmės menkinimas jau nuėjo branduolinės grėsmės keliu. Čia pravartu prisiminti SSRS „kapituliaciją dėl taikos“ Šaltojo karo metais ir vėlesnę Naujosios Rusijos kovą dėl saugumo garantijų galios trikampyje: JAV – RF – KLR.

Kelyje iš Šaltojo karo į pasaulį be branduolinių ginklų Trečiasis pasaulinis karas

Prisimenant penkių branduolinių valstybių vadovų bendrą pareiškimą dėl branduolinio karo prevencijos, priimtą 2022.01.03, tampa aiškus mechanizmas, kaip sulaikyti specialiąją karinę operaciją Ukrainoje nuo eskalavimo ir jos globalizacijos. Tai susiję su Kinijos pozicija „nei jums, nei mums“.

2022 m. vasario 26 d. Kinija susilaikė balsuodama JT Saugumo Taryboje dėl rezoliucijos, kuria Rusija smerkiama už karinę agresiją Ukrainoje; Rusija, pasinaudodama veto teise, balsavo prieš rezoliuciją. Vakarai Kinijos žingsnį priėmė „su audringu džiaugsmu“, o Rusijos – „su susitaikymu“.

Kinija, kuriai atstovavo Kinijos užsienio reikalų ministras, pakartodama savo tradicinę formuluotę apie „visų šalių suvereniteto ir teritorinio vientisumo gerbimą ir apsaugą“, viena vertus, patenkino proukrainietiškos Vakarų stovyklos ambicijas, kita vertus, netiesiogiai palaikė Rusiją, pabrėždama būtinybę „atsižvelgti į teisėtus suinteresuotų šalių saugumo interesus“.

Kinijos taikdario pozicija yra tokia: „Objektyviai vertinant, Rusijos strateginis kontrpuolimas prieš JAV padeda Kinijai laimėti laiko ir įgyti daugiau erdvės politiniam manevravimui. Rusijai būtina, nesirūpinant savo užnugariu, užbaigti kovą su JAV ir Vakarais ir taip išeikvoti Amerikos strateginius rezervus, priversti Ameriką prarasti politinę valią, neleisti Amerikai toliau išlaikyti pasaulinės hegemonijos… Šis tikslas yra aukščiausia KLR siekiamybė.

Taigi, Kinija, būdama trečioji šalis, savo naudai objektyviai įveda į šalių santykius trejopos darnos veiksnį, neleisdama augti aštriai priešpriešai tarp Rusijos ir Vakarų koalicijos.

Kalbant apie ginkluotame konflikte Ukrainoje ir aplink ją dalyvaujančių šalių ir tautų politinį susitarimą, Kinija, žvelgdama į derybų procesą, yra ir „teisėja virš kovos“, ir suinteresuota pasaulinio pokarinio sureguliavimo Solomono plano, kurį 2017 m. Pekine Kinijai paskelbė Rusijos prezidentas, dalyvė, Didžiosios Eurazijos projekto (SSRS-2) pavidalu.

vertė: Alenas Kostiugovas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top