Kiek dar kęsime rezidentų valdžią Lietuvoje?

2011, 3 kovo, 15:11 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (12) | peržiūrų 1 006 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Praėjo jau dvidešimt nepriklausomybės metų, jau senai laikas pasižiūrėti, ką mes pasiekėme ir kokiu keliu einame. Įdomu, kaip mūsų pasiekimus vertina nepriklausomi Vakarų analitikai, žiūrėdami iš šalies. Pateikiu trumpą ištrauką iš Kanados laikraščio Global Research 2010 04 09 straipsnio The Coming European Debt Wars“ (Busimieji skolų karai Europoje):

paveikslelisAkivaizdu, kad posovietinės Rytų Europos ekonomikos (ūkiai) iš pat pradžių buvo nukreiptos tarnauti užsienio, o ne savo šalių piliečių interesams tenkinti. Pavyzdžiui, Latvijoje darbas apmokestintas daugiau kaip 50% (darbininko, darbdavio ir socialinis mokesčiai) ir tai yra taip daug, kad jų darbas tampa nekonkurencingas. Tuo tarpu turto mokesčiai mažesni kaip 1%, kas sukelia nesutramdomą spekuliaciją. Šitaip perkreipta mokesčių filosofija „Baltijos tigrus“ ir Vidurio Europą pavertė Švedijos ir Austrijos bankų kreditų rinka. Tačiau šių šalių darbininkai negali rasti gerai apmokamo darbo savo šalyse. Nieko panašaus, t. y. tokių siaubingų darbininkų teisių apsaugos įstatymų, nerasite nei Vakarų Europoje, nei Šiaurės Amerikoje, nei Azijoje.

Suprantama, kad skolintojai neareštuos naujosios Europos plačiųjų gyventojų sluoksnių atlyginimų ir taip pat aišku, kad neįmanoma juos priversti visą gyvenimą mokėti skolas vakariečiams. Būsimieji santykiai tarp naujosios ir senosios Europų priklausys nuo to, ar senoji bus pasiruošusi pervesti rytiečių ekonomikas (ūkius) į normalią padėtį, kad būtų didinamas darbininkų užimtumas, gamyba būtų konkurencinga ir sugebėtų mokėti mokesčius. Jei mokesčių sistema liks kaip dabar, t. y. skatins tik rentininkus ir spekuliantus, kas skatina akcijų burbulo pūtimą, spekuliacijas, žlugdo gamybą ir sukelia nesulaikomą darbininkų emigraciją, konfliktas tarp senosios ir naujosios Europų bus neišvengiamas. Įsisenėjęs konfliktas tarp skolininkų ir skolintojų prives prie Europos skilimo į dvi priešiškas stovyklas. Kol nebus išspręsta skolų problema, senosios ir naujosios Europų susiliejimas neįvyks. Vienintelis būdas išspręsti skolų klausimą yra derybos dėl skolų nurašymo.“

Kanadiečiai, būdami ne ES nariai, t. y. nesuinteresuota pusė, labai paprastai ir aiškiai sako, kad visų buvusių socialistinių Rytų Europos valstybių ekonomikos (ūkiai) nuo pat nepriklausomybės pradžių nukreiptos tarnauti ne savo piliečių, o užsienio interesams tenkinti. Kaip taip galėjo atsitikti? Taip atsitiko todėl, kad vakariečiai sąjūdžio vadovus, stovėjusius ant bačkos, t. y. kai dar sąjūdis kovojo su komunistais dėl valdžios, užverbavo, nusipirko. Tas pats atsitiko ir visose kitose Rytų Europos šalyse. Dėl to ir turime – mūsų visų vyriausybių vadovai ir aukšti valdininkai nuolatos kalba vien tik: „Gavome namų užduočių. Vykdome namų užduotis...“ ir panašiai. Jie net neslepia, kad vykdo Briuselio nurodymus. Mūsų valdžioje sėdi užsienio valstybių rezidentai. Mūsų visos vyriausybės nuo pat nepriklausomybės pradžios tarnauja ne lietuvių tautai, o svetimšaliams. Kaip tik tą ir sako kanadiečių laikraštis.

Dėl to mūsų išrinktieji prieš rinkimus kalba vienaip, o po rinkimų daro visiškai kitaip negu žadėjo – meta savo programas į šiukšlių dėžę ir vykdo įsakymus. Įsakymas vasalams –marionetėms yra – duoti karių į okupacinę kariuomenę ir duoti pinigų jai išlaikyti. Mūsų vyriausybė klusniai vykdo Vašingtono įsakymus, kartoja žodis žodin amerikiečių propagandinę demagogiją ir didžiuojasi – esą jie yra Amerikos sąjungininkai. Faktiškai mūsų kariuomenė perdaroma pagal JAV poreikius, kad jie mūsų karius galėtų panaudoti kaip okupacinę kariuomenę okupuotuose kraštuose. Dėl to ir pratybos tokios vyksta ir ginklai tokie perkami ir mūsų kariai siunčiami į amerikiečių okupuotus kraštus tvarkai palaikyti. Lietuva apmoka visas išlaidas. Mūsų kariai jau gina JAV interesus buvusioje Jugoslavijoje, Afganistane, Irake. Afganistane ir Irake prieš okupantus vyksta partizaninis karas ( neturi reikšmės kaip amerikiečiai pravardžiuoja kovotojus ). Šiuolaikinės susisiekimo ir ryšio priemonės leidžia kovotojams smogti okupantui smūgį bet kurioje pasaulio vietoje. Taip ir vyksta. Dėl to kyla baisus skandalas apie taip vadinamą tarptautinį terorizmą.

Viskas daroma tenkinant svetimus interesus, nieko bendro neturinčius nei su Lietuvos saugumu, nei su Lietuvos gynyba. Ką mainais tikisi už šitą tarnybą gauti mūsų vyriausybė iš JAV? Ogi pažadą, kad mus apgins. Pažadai, pažadai…Mums duoda pažadą, o patys iš mūsų gauna mūsų karius ir milijonus litų tvarkai okupuotuose kraštuose palaikyti. Mūsų išrinktieji veržiasi daryti tvarką pasaulyje, tai gal pas save, Lietuvoje, jau padarė idealią tvarką, galinčią būti pavyzdžiu pasauliui. Palyginkime – tviskančios kareivinės ir nušiurusias su išlaužytomis durų spynomis ir irstančiomis sienomis policijos skyrių būstines. Tarp atlyginimų kariuomenėje ir policijoje santykis toks pats. Apie policijos aprūpinimą byloja tokie faktai, kad dažnai policininkai negali nuvykti į įvykio ar nusikaltimo vietą, nes neturi benzino, o kariai turi skraidymams ir važinėjimams po Afganistano kalnus ir Irako dykumas.

Visame pasaulyje, visos normalios valstybės gina savo gamintojus ir rinkas, griežtai seka, kad nebūtų dempingo. Kad būtų suprantamiau, verta pasakyti kas yra dempingas. Dempingas – prekių eksportas nuostolingomis kainomis, siekiant išstumti konkurentus ir perimti užsienio rinkas. Vakariečiai kaip tik tą ir daro Lietuvoje, periminėja rinkas, gamyklas, ištisas veiklos sritis. Taip buvo naikinamas „Akmenės cementas“. Norvegų „Skansen“ Lietuvoje pardavinėjo cementą pigiau, negu jiems patiems kainavo gamyba, ir tokiu būdu su mūsų buvusio premjero, gerai žinomo žmogaus, pagalba žlugdė mūsų cemento gamintojus, o po to norėjo perimti ir pačią gamyklą. Didžiausia gamykla Lietuvoje – „Mažeikų nafta“ – buvo atiduota už dyką ir dar pridėta pinigų, bet „strateginis“ investuotojas net ir tokiomis sąlygomis bankrutavo.

Žlugdoma ištisa gamybos šaka – tai verpėjai, audėjai, siuvėjai. Kaip jie gali parduoti savo gaminius, kai kiekviename mieste ir miestelyje pilna dėvėtų , atvežtų iš vakarų ir ten gautų už dyką, drabužių parduotuvių? Šitokie veiksmai vadinami labdara, gaunama iš užsienio. O iš tikrųjų ar tai labdara, jei pardavinėjama už pinigus, jei importuotojai – pirkliai iš to uždirba pinigus, o mūsų lengvosios pramonės darbininkai lieka be darbo? Didelė dalis Lietuvos dėvi drabužius, pirktus iš tokių parduotuvių. Ekonominė žala milžiniška. Jei kas iš užsienio duotų Lietuvos žmonėms viską, ko tik gyvenime reikia, už dyką, t.y. padarytų tokią labdarą, tai nereikėtų nė metų, kad sustotų bet kokia gamyba, bet koks darbas ir viskas sugriūtų. Kas atsitiktų kai tokią „labdarą“ nutrauktų? Kur žiūri mūsų išrinktieji? Savaime suprantama – jie vykdo namų užduotis.

Panašiai žlugdoma dar viena verslo sritis – tai žemės ūkis ir maisto pramonė. Ar kas susimąstė, ką reiškia dotacijos augintojams, gamintojams ir subsidijos eksportuotojams, kurios mokamos ES šalyse? Valstybė moka dotacijas augintojams. Tada perdirbėjas gali mokėti ir moka mažesnę kainą už superkamą iš augintojų produkciją, kurią naudoja kaip žaliavą. Čia valstybė nušauna du zuikius vienu šūviu. Pirma neperka, neimportuoja iš užsienio žaliavų, nes gali pigiau nusipirkti savo šalyje. Antra, perdirbėjai, pigiau nupirkę žaliavas, parduoda pigesnę produkciją. Laimi visi valgytojai. Valstybė moka subsidijas eksportuotojams, kad būtų pigiai ir greitai parduota į užsienį tai, kas nesuvartota viduje. Subsidijuojama, kad būtų greitai parduota ir vidaus rinkoje būtų išlaikytas stabilumas, nekristų kainos ir nekiltų krizė. Kad šitokia sistema nežlugtų ir sėkmingai funkcionuotų, nepritrūktų pinigų dotacijoms ir subsidijoms ir nebūtų piktnaudžiaujama, jie pas save augintojams įvedė kvotas – kiek kas ir ko gali auginti. Mūsų pirkliai perka dotuojamą ir subsidijuojamą ES produkciją, kurią parduoda Lietuvoje pigiau, negu pas mus užaugintą. Aišku aiškiausiai matosi, kad ES mūsų atžvilgiu vykdo dempingą. Tai daroma jau daug metų. Rezultatas – milžiniški dirvonų plotai ir minių minios bedarbių. Pasirodo, valgydamas maistą, gaunamą už dyką, sotus nebūsi. Čia dar ne viskas. Vakarų Europoje viskas, kas išbrokuojama ir netinka žmonių maistui, turi būti sunaikinama arba parduodama į užsienį. Mūsų perdirbėjai šitą dalyką irgi senokai jau įsisavino. Atsiveža išbrokuotą ir atiduodamą vos ne veltui skerdieną ir iš jos pridaro aukščiausios rūšies dešrų. Amerikiečiai valgo tik vištų krūtinėles, o visa kita eina į sąvartyną. Amerikietis, pirkdamas krūtinėlę, sumoka už visą vištą. Mūsų pirkliams tai tikra aukso kasykla. Gautas už dyką vištų šlauneles jie veža į Lietuvą. Čia jų pilnos visos parduotuvės. Amerikiečiams irgi naudinga – nereikia atliekų utilizuoti, sutaupomi pinigai.

Tai dar vienas smūgis žemės ūkiui ir ne tik jam. Dažnai tenka išgirsti per žiniasklaidą agituojant: „Taip jiems ir reikia, mužikams. Dirbti nemoka. Tingi. Mes nusipirksime maisto iš užsienio.“ Bet griaunamas žemės ūkis smogia baisų ir žiaurų smūgį miestui. Kadangi laukai dirvonuoja, nesėjama ir nepjaunama, tai žemdirbiai iš miestiečių gamintojų neperka nei technikos, nei trąšų, nei augalų apsaugos priemonių, statybinių medžiagų taip pat neperka, buitinės technikos irgi neperka ir apskritai jokios technikos ir jokių miesto gaminių neperka, taip pat ir laikraščių. Mokesčių valstybei irgi nemoka. Maisto kaimiečiai patys sau užsiaugina. Drabužių perkasi iš naudotų drabužių parduotuvių („labdaros“) už kelis litus. Miestiečių popieriai prastesni. Neįkanda už dyką gaunamo maisto. Tenka dėti dantis ant lentynos, arba skubiai mauti iš Lietuvos į vakarus, nes badas yra baisesnis už visus „-izmus“ kartu sudėjus.

Vienos ūkio srities ar šakos žlugdymas ar krizė visada, bet kurioje valstybėje (čia nėra jokių išimčių) sukelia neigiamas pasekmes ir kitose ūkio šakose, o mūsų išrinktieji dažnai iš aukščiausių tribūnų kalba, kad pas mus žemės ūkis per daug visko prigamina, kad reikia mažinti gamybą, kad mums nereikia gaminti vienokių ar kitokių pramonės gaminių, nes gamina kiti, o mes galime atsivežti.

Kodėl mūsų išrinktieji nemato, kad vykdomas dempingas, kad mūsų „draugai“ iš ES ir NATO metodiškai ir nuosekliai naikina mūsų ūkį (ne vien tik žemės )? Kodėl nesiima jokių priemonių? Jie vykdo namų darbus! Atvažiavę prievaizdai iš Briuselio ir Vašingtono tikrina kaip atlikti namų darbai ir sako: „Šaunuoliai, gerai padirbėjote, o jei dar padarysite šitą ir aną, tai dar gausite šitiek milijonų.“ Namų darbai niekad nesibaigia.

Atrodytų, kad labiau sužlugdyti žemės ūkio, o taip pat ir perdirbėjų neįmanoma, bet tai netiesa. Yra dar vienas būdas. Įvairūs supirkėjai ir ypač prekybininkai, matydami kas darosi, rašo sutartį, kad už pristatytą produkciją pinigus gausi po mėnesio, po to rašydami naują – po trijų mėnesių, arba liksi ant rampos. Dar po to – pinigėliai po šešių mėnesių, nors produkciją jie parduoda dažniausiai per kelias dienas. Vėliau, taip išauklėtiems, galima pasiūlyti devynis ar visus dvylika. Čia tai bent biznis. Vieni eina į minusą – kirviu į dugną, kiti nespėja pinigų leisti. Milžiniškos švytinčios parduotuvės auga kaip grybai po lietaus. Jau Lietuvoje jiems vietos maža – stato užsieniuose. Išrinktiesiems, kaip visada, nesvarbu kas darosi Lietuvoje. Jie vykdo…!

Visą įstatymų ir mokesčių sistemą mūsiškiai seimūnai ir vyriausybių nariai sukūrė tokią, kokios reikalavo ir toliau reikalauja Briuselis, t. y. visa įstatymų sistema ir mokesčių sistema ar mokesčių filosofija, kaip rašo kanadiečiai, mums yra primesta iš Briuselio, todėl ir tarnauja ne mums, o vakariečiams. Tas pats yra visoje Rytų Europoje, tik skirtumas tarp šalių toks – vieni uoliau, kiti ne taip uoliai vykdo Briuselio užgaidas. Mūsų visos vyriausybės iki šiol yra Briuselio marionetės. Faktiškai, jie visi yra išdavikai. Jų vykdoma politika varu varo lietuvius iš Lietuvos. Ar mums reikalinga tokia išdavikų vyriausybė?

Atėjo laikas juos visus susodinti į kokį nors laivą (ne taip daug jų yra, tilps) nuvežti į ES-ą ir NATO-ą ir priduoti, nes jie ten rado laimę ir be ES-o ir NATO-o gyventi negali. Mes, čia pasilikę užkirsime kelią visų rūšių dempingui visose srityse ir neleisime įvežti į mūsų šalį jokių atliekų ir išėdų, kaip tai daro Norvegija, Islandija arba Šveicarija.

Lietuvą turi valdyti sava vyriausybė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnis skelbia:

Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
Suverenitetas – tai kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma, kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti socialinę ekonominę sistemą ir valdymo formą.
1992 m. mes priėmėm Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes balsavome už mūsų aukščiausią teisinę padėtį šioje valstybėj. Mes visi šiandien esame VIENINTELIU valdžios šaltiniu valstybėje. Ne partijai ar partijoms, bet mums visiems – Tautai – priklauso suverenitetas valstybėje.
Kviečiame visiems vienytis ir kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje doriems žmonėms būtų gera gyventi, kad visi kartu patys sau užsitikrintume gerovę ir gyvenimo kokybę.

Parengta naudojant Prano Valicko medžiagą

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 12

 1. Arūnas says:

  Ir ką gi čia komentuoti. Viskas teisingai surašyta, žiūrint iš savo valstybės piliečio pozicijos. Taip ir turime suvokti savo valstybę, jei siekiame išlikti.
  Gali būti, kad Lietuvos teritorija labai geras geidžiamas kasnis, tik štai viena blogybė – čia vis dar gyvena lietuviai. Reik juos išrūkyti iš čia. Tam reikia, kad jie emigruotų, nesidaugintų ir rūpintųsi tik savimi, savaisias malonumais, tai tokią krūvą žmogystų lengva valdyti ir reikalauti iš jų ko tik užsimanai. Galima tokias kylančias mintis vadinti paranoja, bet visa pastarųjų metų eiga, sąmoningai ar ne, eina tokia kryptimi.

 2. Sarmatas says:

  Kakaja krasyvaja naša Palanga, žalj, šo očienj mnogo litovciev…..

 3. Antanas says:

  Labai geras ir aktualus straipsnis.Bet kaip pasodinti i Lietuvos valdzia tikra patriotus,kurie dirbtu savo pilieciams,o ne uzsienio kapitalistams.Juk ju rankose visi svertai:spauda tv,radijas(aciu Dievui internetas ne).Man atrodo mums reiketu pasimokyti is Mahatmos Gandzio(taiki nepaklusnumo akcija)Jis nenaudodamas jegos is Indijos isvare Didziaja Britanija(Indija buvo D.Britanijos kolonija).Paskelbti ir buokotuoti skudurynus(nepirkti ten rubu).Jei niekas nepirks,teks juos uzdaryti,skudurus vezti kitur.Nuleisti tevynines gamybos kainas,kad zmones istengtu nusipirkti sava,nauja ruba,o ne nutrinta svetimsalio.Stai tokie mano pastebejimai.Aciu.

 4. Sarmatas says:

  Gamybos kainas reguliuoja konkretūs žmonės (savininkai). Aišku, daug kas susiję tarpusavyje: pakelia vienas kainas, pvz., naftos, ir kiti paskui kelia. Gaunasi toks uždaras ratas ir tada kaltų nesimato. Tai, kad priklauso ne nuo mūsų (naftos kaina), sukontroliuoti nelabai gaunasi, bet kitus dalykus sukontroliuoti pavyktų. Geriausia būtų, kad verslininkai suprastų, kad viskas yra tarpusavyje susiję. Turime pradėti visi suvokti, kad yra tauta ir kad turi būti balansas dalinantis resursus.

 5. egis says:

  to antanas prie ko tie skudurynai, pirmiausia turi buti buokotas banku, atsisakymas vartoti alkoholio ir t.t
  pas tave viskas susiveda uzsidesi skudura ir gyvenimas taps kitoks.

 6. Tomas says:

  dar pamiršo paminėti žvejybos laivyno pridavimą`į metalo laužą,mokamus pinigus už tai, kad žmonės nedirbtų žemėsirtttt vyksta aiškus sabotažas prieš Lietuvą.

 7. Kęstutis says:

  Na taip, jei dar pridursime, kad žmonės skandinami informacijos sraute, kurio pgr. principas įteigti žmonėms, kad viskas šūdas, išskyrus šlapimą… Okupantai, kurie turi pretenzijų į Lietuvos teritoriją, istoriją ir į žmones, gerai išmano masių valdymo technologijas. Žinodami, kad visada žmogus mąstydamas ir priimdamas sprendimus vadovaujasi taip vadinamais atskaitos taškais, o tas atskaitos taškas tai žmogui Šventas dalykas – šeima, vaikai, giminė, tauta, valstybė, tikėjimas… Patys matote, kaip naikinami žmonėse šventieji atskaitos taškai. Kai tie atskaitos taškai sunaikinami ar pažeidžiami, žmogus instiktyviai ieško geresnių atskaitos taškų, va tada ir galima pakišti ir savo įdeologiją, per kurią vėliau bus galima stumdyti zombiukus. Esame nuolatiniame informaciniame kare su globalistais, Jau atšventėme tūkstantmečio karo metines. Šiai dienai matau kelis kelius. Jei apsispręstu Venskienė ir sukurtu partiją, o vėliau eitu į prezidentus. Kitas kelias, kuris mano manymu būtų pats svariausias, tai nekeičiant konstitucinės santvarkos įvesti dar vieną valdžią. Reikia subūrti Lietuvos garbės tarybą, minty turėtume – išminčių tarybą. Subūrus garbingiausius Lietuvos žmones, kaip pvz. Ozolas, Radžvilas, Juozaitis, būtų tikes Marcinkevičius, aiškinti žmonėms kas Lietuvoje yra kas, aiškiai į vardinti Lietuvos priešus, kenkėjus ir parsidavėlius. Gal ateityje atsirastu išminčių kastą? Be jos tauta kaip be rankų ir akių. Jei ir tai nepavyktu, tada kiekvienas sąmoningas Lietuvis turi pasirinkti davsinio tobulėjimo kelią ir siekti tikrosios dvasinės jėgos. Turime patys tapti jogais, išminčiais, baltaisiais magais. Sąžiningumas, žodžio laikymasis, žmogiškas orumas, skaidrus protas – tai baltosios magijos elementai. per tautinį orumą į laisvę.

 8. Zazas says:

  Sabotažas konkretus, ir kas blogiausiai, mes patys už tai sumokame net.

  Dar priedu, kol priklausome ES, tai europos konstitucija yra aukštesnės galios nei Lietuvos konstitucija, yra toks punktas sutartyje.

 9. rolandas lietuvis says:

  manau, kad problema didžiausia tame, jei norim, ką pakeist, kad šita informacija nepasiekia masių, o mases pasiekia, lietuvos rytas, delfis ir t.t., žmonės skaito propagandą ir nesuvokia, kas vyksta, vat, kaip padaryt, kad šitą informaciją išplatint visiems? leidinį nemokamą kokį tai leisti ar pan…., bet labai brangu, o kas iš mūsų turi daugybę pinigų ir dar gali juos aukot šitam tikslui?…, viskas į tai atsiremia, jei šita informacija tik ir bus šiame tinklapyje ir pasiekiama saujeliai, arba tik atsitiktinai atrandama, tai rezultatų be šansų paiekti, jūs galit būt geriausiais žmonėmis, tautos vedliais, bet pasakykit tai masėms ir ar jos jumis patikės? juk žmonės, ne nesuvoks, kas čia vyksta, galvos eiliniai apsišaukėliai siekia valdžios…

 10. artas says:

  Tikra tiesa Rolandai,
  tik kad čia niekas valdžios nesiekia – norima iš esmės pakeisti sistemą, o kas tą darys jokio skirtumo nėra. Kai atsiras pakankamas kiekis suprantančių kas vyksta ir ką reikia daryti žmonių, tada ir pradės viskas keistis.
  O mūsų užduotis, kaip pateikti šią informaciją kuo didesniam žmonių kiekiui.
  Reiškia vieni tą informaciją pateikia, o kiti stengiasi ją paplatinti visur, kur įmanoma, tame tarpe ir įvairiose svetainėse komentaruose. Kiekvienas darome savo darbą.
  O kas gali – paremia finansiškai svetainę, juk viskas čia daroma visuomeniniais pagrindais ir nuosavomis lėšomis. Sunkoka už viską mokėti iš savos kišenės.
  Tuo bus ir savas sąmoningumas parodytas.

 11. Zenonas says:

  Sveiki, žemiečiai ir tautiečiai,
  Vienas labai protingas ri gudrus žydas, Rokiškis Rabinovičius-Savukynas pažėrė labai protingų minčių:

  ht tp://rokiskis.popo.lt/2010/12/31/metams-baigiantis-apie-blogus-ir-blogosfera/

  Perpasakoju idėją, bet necituoju: Reikia nebeskaityti delfi, komjaunimo-ryto ir kitų, gerai apmokamų iš Merdoko- tipo piniginių degraduojančios ir imunitetą spjaudos. Mes patys galime sau ir esame žiniasklaida, cituotis vieni kitus ir reklamuotis, paliekant tuos propagandinius portalus nuošalėje.

  Visa kita Rabinovičiaus bloge yra labai tendencinga ir vieėnon, holokaustinimo pusėn.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top