- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Kvietimas į Kovo 11-osios eitynes Vilniuje

paveikslėlis

Tautinis jaunimas, rezistentai, Sąjūdžio iniciatoriai,
signatarai, visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai kviečia
vienytis nacionalinėse eitynėse kovo 11 d. Vilniuje!

paveikslėlis

1990-aisiais Lietuva pasauliui paskelbė atstatanti valstybės nepriklausomybę ir dangun iškėlė Trispalvę. Prieš 24 metus mūsų Tauta buvo drąsi, vieninga, susitelkusi vieninteliam siekiui – Laisvei.

Kiek laisvės Lietuvoje šiandien? Kiek šiandien valstybėje Tautos? Kiek nacionalinių siekių šiandieną Seime ir prezidentūroje? Kiek Konstitucijos Lietuvos teisėje? Kiek Tautos valios valstybės kūrimo darbuose?

Laikas Lietuvą sugrąžinti Tautai! Laikas Tautai vėl prisiminti priesaiką Tėvynei! Laikas kurti laisvą, garbingą, didžią Lietuvą!

paveikslėlis

Programa:

15val. renkamės Rotušės aikštėje;
16val. eitynių pradžia Gedimino prospektu;
17val. Kovo 11-osios paminėjimo šventė Nepriklausomybės aikštėje:
– Laisvės ugnies įžiebimas, trumpos drūtos kalbos, skambios dainos.
– Šventę vainikuos Laisvės varpo dūžiai ir Lietuvos himnas.

Kviečiame visus į Laisvės žygį!

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, Žemės gynėjų sąjūdis, Lietuvių tautinis centras, Lietuvos šeimų
sąjūdis, Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, rezistentai, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai, kiti Lietuvą mylintys piliečiai ir visuomeninės
organizacijos
.
paveikslėlis

Sarmatai