Lietuvos medikų sąjūdis, reikšdamas nepasitikėjimą ministru A. Veryga, rekomenduoja imtis politinių žingsnių ir paskirti į jo vietą kariškį

2020, 25 kovo, 11:59 | kategorija LPT | atsiliepimų (17) | peržiūrų 447 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

SAM nuotr.

Visuomeninė organizacija, Lietuvos medikų sąjūdis (LMS), susikūrusi 2017 metais, t.y. praėjus beveik metams po 2016 metų rinkimų, kai įstatymų leidžiamąją valdžią iškovojo „valstiečiai“ savo Facebook puslapyje paskelbė tokio turinio pranešimą, kuriame be medikams būdingų terminų ir patarimų atitinkančių jų kvalifikaciją bei darbo sritį, galima atrasti nemažai įstatymų leidėjų (politikų) kompetencijai atitinkančių primygtinių rekomendacijų, raginimų ir reikalavimų keisti politinę vadovybę, LMS požiūriu tinkamos srities asmenimis (pvz. kariškiais) ir specialistais:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PADĖTIES
KOVOJANT
SU COVID-19 IR NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO

Lietuvos medikų sąjūdis (toliau – LMS), būdamas socialiai atsakinga, rūpestinga ir dalykiška organizacija, jungianti ir atstovaujanti Lietuvos Respublikos medikus, aktyviai dalyvaudama kovoje su infekcinės ligos COVID-19 (koronaviruso SARS-CoV-2) plitimu, prisidėdama prie sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų aprūpinimo būtinomis darbo apsaugos priemonėmis, rengdama metodinius nurodymus bei rekomendacijas specialistams, koordinuodama renkamas paramas, užtikrindama bendradarbiavimą tarp gydymo įstaigų, specialistų, pacientų, verslo atstovų bei socialinių partnerių, apibendrindama pastarųjų 8 (aštuonių) dienų sukauptą patirtį, kreipiasi į Jus, gerbiamus šio laiško adresatus:

(1) atkreipdama dėmesį į iki šiol itin lėtai besikeičiančią situaciją, kovojant su esama valstybės lygio ekstremalia situacija – infekcinės ligos COVID-19 (koronaviruso) plitimu;
(2) išreikšdama ypatingą susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų ir apsaugos nuo COVID-19 priemonių stokos bei nesavalaikio šių apsaugos priemonių tiekimo;
(3) medicinos bendruomenės vardu pareikšdama nepasitikėjimą esamam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai;
(4) prašydama imtis neatidėliotinų veiksmų, valdant esamą situaciją, griežtinant bei tikslinant visuomenės saviizoliacijos ir privalomos izoliacijos sąlygas, įtraukiant į priimtų teisės aktų vykdymo kontrolę teisėsaugą;
(5) teikdama savo siūlymus ir rekomendacijas.

Pirma, LMS reikalauja ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 23 d. (pirmadienio) 24:00:
1.1. pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 27 d. potvarkį Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“;
1.2. vietoje esamo Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos paskirti kvalifikuotą, kompetentingą ir patyrusį panašaus pobūdžio ir lygio krizių valdymo vadovą (atsižvelgus į kitų pasaulio šalių ir ES valstybių narių gerąją patirtį, tai gali būti ir Lietuvos kariuomenės atstovas);
1.3. numatyti, kad naujam Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui turi patarti šie sveikatos sistemos specialistai – epidemiologas, imunologas, virusologas, taip pat kiti kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai.

Antra, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00:
2.1. pradėti visų sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių pagalbą pacientams, PGR tyrimus;
2.2. tęsti visų sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių pagalbą pacientams, būklės stebėseną, atliekant periodinius tyrimus;
2.3. sveikatos priežiūros specialistui atsiradus klinikiniams infekcinės ligos COVID-19 požymiams, pakartotinai atlikti PGR tyrimą;
2.4. imtis neatidėliotinų veiksmų, kad ne vėliau kaip nuo 2020 m. kovo 27 d. (penktadienio) PGR tyrimai būtų prieinami kuo platesnei Lietuvos visuomenės daliai, išplečiant atvejo aprašą ir indikacijas.

Trečia, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 sugriežtinti karantino sąlygas, susijusias su Lietuvos visuomenės judėjimo šalies viduje ir apsaugos priemonių naudojimo tvarka, kaip antai:
3.1. pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. V-453 „Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse“ iš esmės, numatant draudimą rinktis ne tik viešosiose erdvėse, bet ir privačioje aplinkoje, daugiau negu vienos šeimos nariams ir ne daugiau negu 4 asmenims vienu metu, išskyrus daugiavaikes šeimas ir šeimynas;
3.2. nustatyti buvimo maisto prekių parduotuvėse sąlygas, užtikrinant, kad atstumas tarp pirkėjų prie kasų turėtų būti ne mažiau 2 metrų prie kiekvienos kasos;
3.3. įpareigoti visuomenę naudoti apsaugos priemones (respiratorius (FFP1, FFP2, FFP3) kaukes bei vienkartines pirštines), lankantis viešosiose vietose, įskaitant, bet neapsiribojant maisto prekių parduotuvėmis, degalinėmis ir kitomis vietomis.

Ketvirta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 23 d. (pirmadienio) 24:00 karantino sąlygoms kontroliuoti ir judėjimo ribojimo sąlygas prižiūrėti pritraukti Lietuvos policijos pareigūnus, o esant būtinumui – Lietuvos kariuomenės specialistus, aprūpinant juos būtinomis apsaugos priemonėmis. Turi būti užtikrintas karantino sąlygų vykdymas, tiek informuojant visuomenę dėl galimų pasekmių, tiek dėl sankcijų, nesilaikant karantino sąlygų.

Penkta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 imtis papildomų neatidėliotinų priemonių apsaugoti farmacijos specialistus (vaistininkus ir jų padėjėjus), dirbančius vaistinėse ir aptarnaujančius pacientus – teikti išsamią informaciją apie COVID-19 plitimą, apsaugos priemonių naudojimą, rengti siūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos organizavimo; užtikrinti, kad kiekvienoje vaistinėje tarp farmacijos specialisto ir pacientų būtų apsauginis barjeras.

Šešta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 imtis neatidėliotinų veiksmų apsaugoti maisto prekių ir paslaugų sektorių darbuotojus, įskaitant, bet neapsiribojant, maisto prekių parduotuvių kasų darbuotojus, maisto turgų prekybininkus, veterinarijos prekių ir veterinarijos vaistinių darbuotojus, degalinių kasų darbuotojus-operatorius, kitą šiuo metu teisėtai dirbantį personalą), užtikrinant, kad minėti darbuotojai būtų aprūpinti apsauginėmis pirštinėmis, dezinfekcijos priemonėmis, respiratoriais arba apsauginėmis kaukėmis.

Septinta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 23 d. (pirmadienio) 24:00 karantino sąlygoms kontroliuoti ir judėjimo ribojimo sąlygos prižiūrėti pritraukti Lietuvos policijos pareigūnus, o esant būtinumui – Lietuvos kariuomenės specialistus, aprūpinant juos būtinomis apsaugos priemonėmis. Turi būti užtikrintas karantino sąlygų vykdymas, tiek informuojant visuomenę dėl galimų pasekmių, tiek dėl sankcijų, nesilaikant karantino sąlygų.

Aštunta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 kreiptis į Lietuvos mokslo bendruomenę, įvertinti jos turimas žinias, įgūdžius, įrangą bei technologinius pajėgumus gaminti Lietuvos Respublikoje reikalingus tyrimų reagentus, tyrimo terpes, kitas būtinas priemones, sudaryti planą šiems veiksmams atlikti.

Devinta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 parengti strateginį kovos su infekcine liga COVID-19 (koronavirusu) planą, numatant kasdienius veiksmus, atsakingas organizacijas ir asmenis, kontaktinius duomenis bei apibrėžiant kitą aktualią informaciją. Paviešinti šį planą visuomenei, specialistams, verslui bei socialiniams partneriams. Įtraukti į šio plano rengimą visas suinteresuotas puses.

Dešimta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. (antradienio) 24:00 įvertinti naujos izoliacijos infrastruktūros sukūrimo galimybę, naudojantis šiuo metu valstybės dispozicijoje (LMS žiniomis, Teisingumo bei Vidaus reikalų ministerijų žinioje) esančia laisve infrastruktūra, kurioje būtų sudaryti galimybę individualizuotai laikytis saviizoliacijos sąlygų.

Vienuolikta, ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. (trečiadienio) 24:00 priimti atitinkamus teisės aktų pakeitimus ir papildymus, susijusius su visapusiška verslo ir socialinių partnerių integracija į sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą būtinomis priemonėmis, įranga, reagentais, kitomis medžiagomis ir priemonėmis procesą, užtikrinant efektyvią ir savalaikę kovą su infekcinės ligos COVID-19 plitimu.

LMS atkreipia Jūsų dėmesį, kad visi šie sprendimai turi ne tik faktinį, bet ir išsamų, nuoseklų ir tvirtą teisinį pagrindą, kuris aprašytas LMS ir jos partnerių atliktoje Lietuvos Respublikos kovos su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) teisinės aplinkos ir siūlomų sprendimų pagrindimo analizėje (parengta pasidalinimui).

Tikimės ir viliamės, kad LMS ir visų Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų balsas bus išgirstas, į pateiktus siūlymus bus operatyviai ir dalykiškai atsižvelgta, taip užtikrinant šalies gerovę, stabilumą bei tvarumą. Tikimės, kad LR Prezidentas, kaip populiariausias tiesiogiai Lietuvos žmonių išrinktas politikas, imsis lyderystės šiuo sunkiu šaliai laikotarpiu.

Esame pasiruošę atsakyti į visus Jūsų klausimų, jeigu tokių būtų.

infa.lt komentaras:

Šie medikų reikalavimai, siūlymai, primygtinės rekomendacijos, infa.lt vertinimu, dauguma yra politinio, o ne medicininio pobūdžio, pavyzdžiui, kalbant apie „ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. (trečiadienio) 24:00 priimti atitinkamus teisės aktų pakeitimus ir papildymus„, arba dar geriau:

pareikšdama nepasitikėjimą esamam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

vietoje Aurelijaus Verygos paskirti kvalifikuotą, kompetentingą ir patyrusį panašaus pobūdžio ir lygio krizių valdymo vadovą ([…] tai gali būti ir Lietuvos kariuomenės atstovas)

Ties tuo ir apsistokime: „Lietuvos kariuomenės atstovu“ – gal kas galėtų priminti kokiose krizėse yra dalyvavę mūsų kariuomenės atstovai ir jas savarankiškai sėkmingai išsprendę? Gal kas galėtų priminti iš kur Lietuvoje atsirado LMS siūlomi „kompetentingi“ specialistai, kai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje tokia pandeminė krizė yra pirmoji, ir tik joje priimti sprendimai vėliau bus vertinami kaip patirtis, kuria remsis vėlesnių (jei tokių bus) krizių sprendimų vadovai?

Keistai iš medikų pusės skamba ir siūlymas kariuomenės atstovus skirti į taikos sąlygomis vykstančios epidemijos situacijos valdymą – ar Lietuvoje karo metas, ypatingoji situacija, kurios metu žmones reikėtų ginti ginklu nuo kažkokio priešo? Tokioje situacijoje kariuomenė galėtų prisidėti savo resursais – transportu, gyvąja jėga, bet ne vadovavimu grynai civiliams procesams, kuriems turime išrinktąją civilinę valdžią.

LNK apklausa Beje, su ankstesniu medikų siūlymu (primename, jog šis medikų pareiškimas FB buvo paskelbtas kovo 23 dieną) labai koreliuoja vakar pas Lietuvos prezidentą apsilankę Lietuvos karo vadovybės atstovai ir pateikę jam „planą kaip suvaldyti situaciją„, kurios iš principo specialiai „suvaldyti“, ir dar pasitelkus kariškius nėra jokio reikalo, nes niekas nesipriešina (nei ginklu, nei šiaip), už lango taika.

Todėl tam visiškai pakanka mūsų išrinktų vyriausybės narių, kurie, beje, turi visišką visuomenės pasitikėjimą, ką liudija LNK paskelbta apklausa, kurios metu du trečdaliai pasisakiusiųjų išreiškė pasitikėjimą vyriausybe, veikiančia epideminės krizės sąlygomis. Papildomai, reikia turėti omenyje, kad laidos metu pasisakė beveik 4 kartus daugiau žmonių, nei įprastinių agentūrų vykdomų apklausų metu. Šia nuotrauka savo Facebook paskyroje pasidalino Seimo narys Dainius Kepenis.

P.S. Lietuvos padėtis COVID-19 pandemijos fronte tikrai nėra blogiausia Europoje, greičiau jau – atvirkščiai.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 17

 1. konkurencijos nėra says:

  Neklysta tie, kurie nedirba, plis dar tai, kad aplinkui vien protingi, nėr ką ir pasiūst…

 2. Akivaizdu says:

  Vietinis “Deep State” taip lengvai nepasiduos ir išnaudos visas priemones savo išsaugojimui, tik apmaudu, kai ,regis, išsilavinę žmonės pasiduoda liberkonservinių bolševikų manipuliacijoms.

 3. Myndė says:

  Tikrai išsilavinę nepasiduoda. Tai įrodė apklausa.
  O kad visada atsiranda mėgėjų pagaudyti žuvį drumstame vandenyje, arba dar patiems prieš tai padrumsti – tai kas čia naujo?

 4. Algirdas says:

  „….paskelbė tokio turinio pranešimą, kuriame galima atrasti nemažai įstatymų leidėjų (politikų) kompetencijai atitinkančių primygtinių rekomendacijų, raginimų ir reikalavimų keisti politinę vadovybę….“

  Platus ir pakankamai savalaikis karantino įvedimas išgąsdino „opoziciją“. Neturint ką rimto pasiūlyti, iems, vis gi, pakako kvailumo paskelbti visiškai neadekvačius situacijai reikalavimus, Tai atsišauktų ir rudens rinkimuose jiems valdžia vėl „nešviestų“. Ši kvailystė privertė juos įjungti Grybauskaitę ir šiuos medsąjudiečius, taip mėginant sutrikdyti sveikatos krizės valdymą ir diskredituoti vyriausybę.

  Jie tie medsąjudiečiai atstovautų medikus, tai pirmiausiai jie nuolat morališkai palaikytų pirmose barikadų juostose besikaunančius gydytojus, slaugytojus ir sanitarus, kartu nuolat reikalaudami ir atitinkamo materialinio atlyginimp jiems.

 5. Vytas says:

  Iš to, kad viruso sutramdymui tenka imtis tokių drastiškų priemonių, darytinos bent dvi išvados. Pirma, pirma versija. Visuomenei pateikiama apie viruso COVID-19 informacija neatitinka tikro viruso keliamo pavojaus lygio. Arba nei medikų nei politikų viršūnės VISIŠKAI nežino, kas tai per virusas ir kaip su juo kovoti. Versija mažai tikėtina, nes kinai su juo, jei tikėti žiniasklaida, susitvarko. Ir Rusija. Bent pakol kas. Antra versija. Visas tas ažiotažas skirtas išbandyti vyriausybių galimybę suvaldyti visuomenę. Pasauliniu mastu. Prieš bandant viešai paskelbti apie PASAULINĖS VYRIAUSYBĖS sukūrimą. Kad ir kovos su virusu pretekstu, nes tik bendromis jėgomis esą (ko pakol kas nesimato) galima nugalėti virusą (ar įveikti kitą sudėtingą situaciją). Perskaičius LMS straipsnį linkstu prie antros versijos, nes NEI VIENOJE pasaulio šalyje niekas neturi patirties kovojant su tuo, ko dar nebuvo. Tą versiją netiesiogiai patvirtina ir pasiūlymas situacijos suvaldymui paskirti kariškį. Mane tik stebina Lietuvos vyriausybės bei SAM ministro neįgalumas. Jei plinta virusas, tuo labiau nežinomas, kas su juo turi susiremti? Medikai. Ne SAM klerkai, o ligoninių bei poliklinikų personalas. Kodėl jie iki šiol nėra aprūpinti pakankamu apsaugos priemonių kiekiu? Juk apie virusą sužinota ne vakar, o prieš kelis mėnesius. Buvo pakankamai laiko, Kinijos praktika žinoma. O juk reikia saugoti pirmoje eilėje tuos, kas kovos su virusu, t.y MEDIKUS. Visai lengva viską uždrausti: nevaikščioti, neiti į parduotuves, stabdyti darbus. Na, kiek išgyvensime laiko su šitokiais metodais? O juk laiko pasiruošti buvo. Bent jau kad medikams ir viešojo sektoriaus darbuotojai būtų aprūpinti saugos priemonėmis. O dabar Veryga siūlo patiems pasigaminti „lipdukus“ ant veidų, nors ankščiau skelbė, kad jie neveiksmingi. Tai kada ministras buvo teisus?

 6. graudu says:

  G.Nausėda: “kovoje su koronavirusu Lietuvos kariuomenė pasirengusi padėti!”

  Taip, padės- šaudys į virusą iš haubicų, vaikysis boxeriais, o paviję užplumpins Boleko Peteliškino nupirktais auksiniais šaukštais.

 7. konkurencijos nėra says:

  Kritikuot lengviausia, be to, Jūs man paskykit, kuris valdžiažmogis yra savarankiškas priimt sprendimus ir juos tikslingai vykdyt? Ryto viena, vakare kita kalba?

 8. Gintas says:

  Šiaip 30 metų valdžia tik imituoja darbą, bet kol nekilo situacijos, kur valdžia turėjo periimti tiesioginį valdymą, jie vis slysdavo. Panašiai kaip kariai, kol karo veiksmuose nedalyvauja, tol ir praktikos nėra. Valdžia parodė savo veidą, nežiūrima kaip pagerinti situaciją, o vyksta kova dėl valdžios.

 9. Pro says:

  ->> Vytui

  Vyriausybė anksčiau nesiėmė todėl, kad ankstesni koronavirusai (SARS, MERS), kaip prasidėjo Kinijoje, taip joje ir užsibaigė, neišėję iš jos ribų.

  Todėl visi tikėjosi, jog ir šį kartą bus taip pat. Deja, nebuvo. O tada visuotinės panikos atveju jau nebuvo iš kur gaut reikalingos įrangos, nes Vokietija ir Prancūzija iškart uždraudė bet kokį eksportą medicinai iį savo šalių, o Kinijai pačiai reikėjo savo resursų tuo metu.

  Todėl užtruko viskas. Bet šiai Veryga tvarkosi visai gerai, greitai susiorientavo, užsisakė iš visur visko ko reikia, susitvarkė šalies viduj kiek sugebėjo.

 10. Algirdas says:

  O tai kur virusas?

 11. Antanas says:

  ->>> Vytui

  Visos ligoninės, didesnės poliklinikos Lietuvoje privalo (bent jau privalėjo) turėti būtiną rezervą, skirtą netikėtiems atvejams – epidemijoms. Už tai atsako ligoninių vyr. gydytojai, direktoriai.
  Niekas neužsisakinėja kaukių, chalatų, akinių ir pan, epidemijai prasidėjus. Tiesiog vėliau užsakoma papildomų priemonių, jei pritrūksta. Konservatoriai metus klykė apie Rusijos grėsmę. Tai kur tie rezervai -chalatai, kaukės ir t.t., skirti medicinos personalui karo atveju? Ką, jie irgi planavo parsisiųsti iš Kinijos, jei rusai pultų :):):)?

  teisingai Gintas sako: <>. O kai dbr valdžia iš tikro ėmėsi tikrų preventyvinių priemonių, kas, jei ne „žmonių partija“ pradėjo šaukti apie neteisingą krizės valdymą> Aš tuos anūkus su grybauskaitėmis nutildyčiau vienu klausimu – kur med.rezervai karo su Rusija atvejui, apie kurį jūs klykiate metų metus?

 12. konkurencijos nėra says:

  👏👍👏👍👏👍🤝🇨🇳

 13. LR BK 114 says:

  Kariskiu mediku cia nereikia.
  Veryga ir tie, kas juo manipuliuoja, turi buti teisiami pagal BK straipsni, pasikesinimas ivykdyti valstybini perversma.
  Virusas svarbu, bet nepateisina Lietuvos ukio griovimo , siekiant islaikyti esama valdzia it po rinkimu- o jei pavyks, ir be rinkimu

 14. saul says:

  Kuris straipsnis BK pažeistas? Konkrečiai ir kaip?

 15. konkurencijos nėra says:

  Sako, tuščias kibiras, garsiai skamba! saul

 16. saul says:

  O tu,negalėtum,apie tai,įmesti, kokią nors,rusišką nuorodėlę,“kak ty liūbiš“ DDDD

 17. konkurencijos nėra says:

  nuorodėlę,“kak ty liūbiš“ DDDD

  Daugiau:
  https://www.sarmatas.lt/03/lietuvos-mediku-sajudis-reiksdamas-nepasitikejima-ministru-a-veryga-rekomenduoja-imtis-politiniu-zingsniu-ir-paskirti-i-jo-vieta-kariski/#comments

  Kaip tik į temą.

  politikus.ru/events/127349-pribaltika-pod-ugrozoy-voennye-nato-raznoschiki-covid-19.html

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top