Migracijos krizė Europoje ir jos užsakovai [1]

2016, 6 kovo, 15:25 | kategorija Metodologija | 13 komentarų | peržiūrų 1 677 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Babelio bokštasKol masinės informavimo priemonės (MIP) visuomenę gąsdina migracijos krize ir Europos Sąjungos vienybės žlugimu, transnacionalinės korporacijos sparčiai stato savo europinį Babelio bokštą, kuriame gyvens būsimoji «eurazinė negroidų rasė (ENR)» savo išvaizda panaši į senovės egiptiečius. ENR pakeis visą Europos tautų įvairovę, kuri išnyks visus europiečius sukryžminus su imigrantais, o naujajai rasei vadovaus dvasinė žydų vadovų kasta.

DAR KARTĄ APIE DVASINĮ EUROPOS TĖVĄ

Europos politikai labai gerbia Pan-europinės Sąjungos ideologijos kūrėją R.N.Kudenhove-Kalergį (Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi 1894-1972), kurį vadina Europos Sąjungos „dvasiniu tėvu“. 1978 metais buvo įsteigta jo vardo premija, kuri kas antrais metais įteikiama labiausiai Europos vienijimui nusipelniusiam žmogui. Jos laureatai yra Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis, Hermanas van Rompujus (Herman van Rompuy), Angela Merkel ir kiti. paveikslėlisKudenhove-Kalergio veikalai „Pan-Europa“ [Pan-Europa (1923), Paneuropa Verlag] ir „Kova už Pan-Europą“ [Kampf um Paneuropa (3 Volumes, 1925–28)] gerai žinomi ir laikomi Europos Sąjungos kūrimo manifestu. Juose išdėstyti ES kūrimo tikslai ir uždaviniai, kurie iki šiol yra nekeičiami ir nuosekliai vykdomi.

Anot Kudenhove-Kalergio pagrindinė sąlyga Europos ekonominei ir politinei vienybei yra vieningos «europiečių nacijos» sukūrimas. Jis manė, kad kraujo giminystės laikymas nacijos pagrindu yra didžiulė klaida. Pagal jį nacijos pagrindu reikia laikyti „dvasios vienybę“ turinčią tuos pačius dvasinius mokytojus[1].

Kudenhove-Kalergis nacionalines problemas siūlė spręsti naciją atskiriant nuo valstybės (panašiai kaip anksčiau nuo valstybės buvo atskirta bažnyčia). Tuomet tautinis klausimas taps antraeilis ir kiekvienam žmogui grynai asmeninis. O kadangi tautinis ir pilietinis klausimai taps antraeiliai, tai bus lengva išspręsti ir valstybinių sienų klausimus: „Yra tik vienas radikalus būdas Europoje ilgam išspręsti sienų klausimus. Tai ne sienų kilnojimas, o jų panaikinimas. Europietis… visą savo energiją turi nukreipti sienų panaikinimui įgyvendinti, t.y. panaikinti valstybių, tautų ir ekonomines sienas… Valstybių sienos taps regioninėmis ribomis ir praras bet kokią reikšmę.“[2]

Tačiau be viešų tikslų kaip reikia pertvarkyti Europą Kudenhove-Kalergis siauram ratui žmonių parašė atskirą veikalą ir išleido nedideliu tiražu. Tai 1925 metais išleistas „Praktinis idealizmas“[3], kuriame parašė kaip turės atrodyti būsimoji „europinė nacija“.

Pagrindinė knygos idėja yra judaizmo dvasinės viršenybės Europos civilizacijoje būtinybė. Dvasinė viršenybė įgyvendinama žydus paverčiant „Europos dvasinio vadovavimo rase“. Tai išplaukia iš jo siūlomos visuomenės hierarchinės struktūros sandaros. Visą europiečių masę jis vadina „kiekybės žmonėmis“, kuriems vadovauti turi dvi „kokybės rasės“ — tai senoji Europos aristokratija arba dvarininkai ir antra rasė — žydai. Šios dvi rasės ir sudarys naująją Europos aristokratiją. Tačiau šios naujos aristokratijos branduolys vis dėl to yra žydai, nes „jie turi ypatingą etinį pasaulio matymą“, o taip pat turi didelį proto pranašumą prieš dvarininkus; kitaip sakant „žydai yra dvasios aristokratai“ ir todėl jie yra vadovai kovoje už žmonijos suvienijimą ir vadovavimą jai suvienijus. Tipiniais „dvasios aristokratais“ jis vadino Lasalį, Trockį, Einšteiną, Bergsoną ir kitus.

(tokią ES vėliavą siūlė Kudenhove-Kalergis; žinoma be savo atvaizdo ir be žydiškos žvaigždės. Ji tokia ir yra išskyrus geltoną skritulį su kryžiumi. P.V. pastaba)

Apie „kiekybės žmones“ jis rašo:

Tolimos ateities žmogus bus mišrūnas. Įveikus atstumus, laiką ir prietarus rasės ir klasės išnyks. Būsimoji eurazinė-negroidų rasė bus panaši į senovės egiptiečius. ENR pakeis visas tautas ir visas asmenybes“.[4]

Tai yra Europos ateitį Kudenhove-Kalergis mato tokią: europiečiai susimaišys su visomis kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyks kaip baltoji rasė ir kaip atskiros tautos, o jų elitas bus dvasinė žydų vadų kasta.

Planai po šiai dienai nepakito ir Europos Sąjunga vykdo savo „dvasinio tėvo“ sukurtą projektą ir akivaizdžiai matyti, kad ES planai nesuderinami nei su valstybių nepriklausomybe, nei su jų sienų neliečiamybe, nei su tautinėmis valstybėmis, nei su pačių tautų buvimu. Taigi, tvirtinimas, jog Europos politikai varydami beprotišką migracijos politiką patys nesupranta ką išdarinėja, yra akiplėšiškas melas.

EUROPOS ŠEIMININKAI

Dabar Europoje vykstantis gerai suplanuotas ir valdomas „migrantų chaosas“ yra ne netikėtas antplūdis, o tik eilinė taktinė Europos perdarymo operacijos detalė. Ši detalė ardo tautines valstybes ir stiprina ES centrinio aparato valdžią, o pats centrinis ES valdžios aparatas atstovauja ne piliečių interesams, bet stambiam Europos ir transnacionaliniam kapitalui, kuris ir valdo visas virš-nacionalines struktūras.

Europos apvalusis stalasČia svarbiausią vaidmenį vaidina 1983 metais įkurtas Europos pramonininkų apvalus stalas arba Europos apvalusis stalas (ERT – angliškai) vienijantis 45 stambiausias Europos korporacijas, tarp kurių įtakingiausios yra Bayer, Shell, BP, DaimlerChysler, Ericsson, Nestle, Nokia, Petrofina, Renault, Siemens, Solvay, Total ir Unilever. Jų vadovai dalyvauja visuose Bilderbergo klubo susirinkimuose. Šiuo metu ERT vadovauja švedų kompanijos Ericsson direktorių tarybos pirmininkas Leifas Johansonas (Leif Johansson).

ERT yra viena pagrindinių grupių darančių didžiausią įtaką aukščiausiems politikams ir formuojančių strateginę sąjungą tarp stambaus kapitalo ir Eurokomisijos narių. Iš pradžių buvo skelbiama, kad organizacijos tikslas „Europos pramonės konkurencingumo pasaulinėje rinkoje didinimas“, bet iš tikrųjų jos pagrindinis tikslas visą laiką yra Europos Sąjungos valdymo būdo pakeitimas visiško unifikavimo kryptimi, nes stambaus kapitalo tikslas yra tokia ekonominė sistema, kurioje visus sprendimus priiminėtų vienas centras.

Intensyvus ERT narių vadovaujančių kadrų apdirbimas liberalizmo dvasia privedė prie to, kad devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje dar buvo ryškiai pastebimas protekcionizmas, jau dešimtajame dešimtmetyje visi ERT nariai tapo globalistais ir visi ėmė vienbalsiai reikalauti visiško visų rinkų ir sienų atvirumo, o taip pat visi ėmė remti euroatlantinę integraciją. Globalizacija ir stambūs virš-nacionaliniai projektai tapo pagrindinėmis jų svarstymo temomis.[5]

Šiuo metu pagrindinis ERT dienotvarkės klausimas yra Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) sudarymas. Tai laisvos prekybos sutartis tarp JAV ir ES. D.Britanijos premjeras Davidas Kameronas ją pavadino „pačia svarbiausia istorijoje dvišale prekybos sutartimi“.

Šią sutartį buvo planuota pasirašyti 2014 metų pabaigoje, po to atidėta 2015 metams, o dabar jau žadama 2016-siais.[6] Planuojama, kad TTIP stambiajam kapitalui ir korporacijoms suteiks visišką ekonomikos ir socialinių reikalų sprendimo laisvę, o bet koks valstybės reguliavimas bus panaikintas. Dėl to derybos dėl sutarties yra slaptos, o trumpą atitinkamų dokumentų apžvalgą €urokomisija paskelbė tik 2015 metų sausį.

Sutarties rengimo eiga tokia: 1990 m. – priimta „Transatlantinė deklaracija“, 1995 m. – sukurta iniciatyvinė verslininkų grupė „Transatlantinio verslo dialogas“, 1998 m. – konsultacinis komitetas „Transatlantinė ekonominė partnerystė“, o 2007 m. – „Transatlantinė ekonominė taryba“, kurios dalyviai yra stambiausios Vakarų firmos. Galų gale 2011 m. buvo sukurta aukščiausio lygio ekspertų grupė, kuri 2013 metais pradėjo rengti sutarties projektą ir pradėjo derybas.

Europos apvalaus stalo vadovaujantį vaidmenį puikiai rodo 2013 metų ERT vadovų pasitarimo su A.Merkel ir F.Olandu rezultatai; Prancūzijos ir Vokietijos ERT darbo grupės kartu su savo šalių vadovais svarstė vieningą tarptautinės prekybos strategiją tarnausiančią tik stambiausioms Europos kompanijoms. Į darbo grupę įėjo tik tų kompanijų atstovai. Vienas apžvalgininkas išsireiškė: „ERT reikalavimai yra tokie, kad ES tarnautų verslo korporacijoms ir nieko daugiau“.[7] Grupė pateikė 32 ultraliberalias rekomendacijas sudarančias europiečių siūlomos TTIP sutarties pagrindą. Svarbiausi pasiūlymai — rinkų atvirumas, investicijų apsauga ir darbo rinkos reforma, kurios tikslas „padidinti konkurencingumą“.

ERT glaudžiai susijusi su galingu euro-atlantiniu politiniu lobi Transatlantiniu politiniu tinklu (TPT), kuris iki 2020 metų planuoja padaryti ne tik bendrą transatlantinę rinką, bet ir vieningą euro-atlantinį politinį karinį bloką, o taip pat rengia TTIP sutarties dokumentus. TPT suburtas 1992 metais, o jo nariai yra stambiausios transnacionalinės korporacijos ir bankai, tarp kurių yra Boeing, EADS et United Technologies Corporation, Ford, IBM, Microsoft, Siemens, BASF, Bertelsmann, AT&T, Nestle, Deutsche Bank, Citigroup, Warner & Walt Dysney.

Be korporacijų ir bankų TPT nariais yra 60 Europarlamento narių (iš 22-ų Europarlamento komisijų 8-ioms vadovauja TPT nariai) ir 37 JAV Kongreso nariai.[8] TPT naudojasi vadinamų smegenų centrų darbais (Karališkas tarptautinių santykių institutas/ Chatham House, Aspeno institutas, Europos-Amerikos verslo taryba, Tarptautinių santykių taryba, Brukingso institutas, Europos strateginių tyrimų institutas, Prancūzijos tarptautinių santykių institutas, Strateginių ir tarptautinių tyrimų centras ir kiti).[9]

Naudodamas efektyvius politinio ir informacinio spaudimo svertus, pirmiausia tokius kaip „rusai puola“, ir euro-atlantinio solidarumo būtinybė E-parlamentas 2015 metų liepą priėmė TTIP sutarčiai pritariančią rezoliuciją (436 balsavo už ir 241 prieš). Nors ją vykdyti neprivaloma, bet ji puikiai rodo E-parlamento narių nusiteikimą, o nuo jo priklauso TTIP sutarties ratifikavimas — E-parlamentas pademonstravo pasirengimą ratifikuoti. Svarbiausia, kad ir šitame sutarties rengimo etape valdžia neleido viešo sutarties svarstymo, nes didžioji dauguma europiečių nepritaria tokiai sutarčiai, kuri įtvirtina visišką korporacijų valdžią ir visiems laikams laidoja kol kas dar išlikusius Europos kultūros, ekologijos ir socialinių santykių likučius.[10]

Tačiau jokio rimto pasipriešinimo būti negali, nes europiečių visuomenę stipriai suskaldė jau 20 metų vykdoma demografinė revoliucija, kuri yra vienas pagrindinių veiksnių leidžiančių korporacijoms išlaikyti valdžią.

(laukite tęsinio)

Nuorodos:
[1] Куденхове-Калерги Р. «Пан-Европа» //http://www.paneuropa.ru/home.php?id=4&id2=0&id3=6&lang=
[2] Тen pat
[3] žr.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925,
http://www.mediafire.com/?wwyl5p4stattbqm
[4] Тen pat
[5] Balanya B., Doherty A., Hoedeman O. Ma’anit A. & Wesselius E. Europe Inc. Comment les multinationals  construisent l’Europe et l’economie mondiale. Marseille cedex 20, 2005, р. 58
[6] http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
[7] http://www.politis.fr/Ces-industriels-qui-conseillent,22807.html
[8] http://www.no-transat.be/plus-infos/un-parlement-europeen-sous-influence-2eme-volet
[9] http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/bloc-euro-atlantique-unifie-en-55452
http://www.chaos-controle.com/archives/2013/06/07/27351099.html
[10] http://inosmi.ru/op_ed/20150713/229060533.html

Pirmos dalies pabaiga

parengė: Pranas Valickas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 13

 1. trakas says:

  Pasaulis apklotas voratinkliu, kurio galus laiko pinigų lordai. Blogiausia, kad visuomenių elitas yra apakintas ir savo kelią mato ne savo tautomis, o būtent su jų priešais, ir beje, pačiais didžiausiais. Tiesa, guodžia tai, kad visgi atsiranfa tokių, kurie mato esmę ir nebijo apie ją parašyti. Ačiū už straipsnį.

 2. konkurencijos nėra says:

  anglai bėga iš es http://www.vz.ru/news/2016/3/7/798235.htmln

 3. Trakui says:

  Pritariu tau, tikrai puikus straipsnis, parodantis kaip valdžios  mus mulkina, o iš tikrųjų dirba magnatams, kuriems svarbiausia biznis, pinigai. Paprastas žmogus ir jo nuomonė yra bevertė, net neklausiama žmonių, o daroma viskas tyliai už akių.

 4. Tai bent reikaliukai.... po perkūnėliais says:

  Ir vėl vyksta bukagalviškas kurstymas prieš žydus!!! Valickų Praniukui kažkas-kažkur niežti ir norįsi pasikasyti…. O gal koks nors lietuviškas didžiavyris prieš šimtą-kitą metų gal irgi yra parašęs („tipo“) veikalą, kad reikia nugalėti visą Europą, sėdus ant arklių ir su kuvaldom rankose?! Ir pagirdyti juos visose Europos ir neeuropos upeliuose?:) Kada baigsis tas tautinis kurstymas?! Ar tai nėra dalis to nelaimelio pono Coudenhove-Kalergio vizijų įgyvendinimo? Gerai pamąsčius – tai tikrai tik taip ir susidėlioja ši keista politįnė puzzle:)

 5. konkurencijos nėra says:

  Ką siūlai rekaliukas?

 6. Ec says:

  Reikaliuk, paskaityk talmudą, manau, suprasi, kad kursto jie o ne prieš juos kurstymas vyksta

 7. Gražios citatos iš talmudo says:

  Kodėl žydai buvo persekiojami, dėl savo tikėjimo”, „Talmudas yra žydų religinio mokymo pagrindas” – straipsnis iš knygos „Faktai, kuriuos nuo mūsų slepia vyriausybė ir masinės informavimo priemonės”.
  Taip kaip ir jūs, mes savo laiku galvojome, kad skirtumas tarp žydų ir krikščionių tik tas, kad žydai savo tikėjime remiasi Senuoju Testamentu, o krikščionys Naujuoju. Tiesa yra tokia, kad tikroji žydų biblija yra Talmudas. Žydiškoje knygoje „The Mitzbeach” yra teigiama, kad „nėra nieko aukščiau už šventąjį talmudą”.
  Tuo metu, kai žydai demonstruoja visam likusiam pasauliui, kad jie tiki Senuoju Testamentu, realiai jis nėra žydų religijos pagrindas. Jų šventoji knyga yra Talmudas.
  Egzistuoja keletas žydų religijos atšakų (ortodoksai, reformatoriai, liberalieji, konservatoriai), tačiau visos šios žydų religijos šakos savo sinagogose naudoja Talmudą, panašiai kaip krikščionybės atšakos naudoja Bibliją.
  Talmudas yra sudarytas iš 63 knygų ir 524 skyrių, bei dažnai išleidžiamas 18-oje didelių tomų. Jį parašė rabinai tarp 200 ir 500 mūsų eros metų. Jos turinio pagrindu yra įstatymai, kurie nustato santykius tarp pačių žydų ir tarp žydų ir gojų (ne žydų, pagal Talmudą).
  Aštuoni Romos popiežiai pasmerkė Talmudą. Protestantiškos bažnyčios įkūrėjas Martinas Liuteris ragino deginti talmudą. Popiežius Klementas VIII pasakė: „visos nedoros Talmudo ir Kabalos knygos, kaip ir kitos piktybiškos žydų knygos, visada turi būti smerkiamos ir uždraustos, ir šio įstatymo turi būti griežtai laikomasi”.
  Talmude yra teigiama, kad tik žydai yra pilnaverčiai žmonės, o likusieji – gojai (tai reiškia „gyvuliai” arba „ žvėrys”). Toliau rašomas tekstas jus gali kiek šokiruoti, bet tai yra tikslios (kiek įmanoma verčiant) citatos iš įvairių talmudo dalių.
  1. Sanhedrin 59a: “Užmušti gojų tas pats kas užmušti laukinį gyvūną”.
  2. Aboda Zara 26b: “Net geriausius iš gojų reikia žudyti”.
  3. Sanhedrin 59a: “Gojus, įkišęs nosį į įstatymą (Talmudą), yra kaltas ir baudžiamas mirtimi”.
  4. Libbre David 37: “Pranešimas gojams apie mūsų religinius santykius prilyginamas visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti”.
  5. Libbre David 37: “Jeigu žydas bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris
  nesilaikys šio įstatymo, bus sunaikintas”.
  6. Yebhamoth 11b: “Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite”.
  7. Schabouth Hag 6d: “Žydas gali melagingai žadėti atsikalbinėdamas”.
  8. Hikkoth Akum x1: “Negelbėkite gojų esant pavojui ar gręsiant mirčiai”.
  9. Hikkoth Akum x1: “Gojams nereikšti geraširdiškumo”.
  10. Chosen Hamm 388, 15: “Jeigu įrodoma, kad kas nors atidavė izraeliečių pinigus gojams, tai turi būti surastas būdas tokį žmogų nušluoti nuo žemės paviršiaus”.
  11. Choshen Hamm 266,1: “Žydas gali pasiimti viską, jei tai priklauso Akumu (gojui). Tas, kuris grąžina nuosavybę gojui, nusideda įstatymui, didindamas nusikaltėlių jėgą. Tačiau tas poelgis vertas pagyrimo, kai jis priverčia krikščionis liaupsinti žydus ir žiūrėti į juos kaip į sąžiningus žmones”.
  12. Szaaloth-Utszabot, Jore Dia knyga 17: “Žydas gali ir privalo meluodamas prisiekinėti, kai gojai jo klausia, ar yra jų knygose kas nors prieš juos.”
  13. Baba Necia 114, 6: “Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys”.
  14. Simeon Haddarsen, 56-d: “Kai ateis mesijas, kiekvienas žydas turės po 2800 vergų”.
  15. Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehova sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai – tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį”.
  16. Aboda Sarah 37a: “Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta”.
  17. Gad Shas 22: “Žydai gali turėti nežydę merginą, bet negali jos vesti”.
  18. Tosefta Adoba Zara B 5: “Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą, jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas, nužudęs gojų, atsakomybėn netraukiamas”.
  19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Leidžiama užmušti atskleidusius žydų kėslus visur, netgi leidžiama juos žudyti dar nepriartėjus prie tiesos”.
  20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Visų kitų nacijų nuosavybė priklauso žydų nacijai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų”.
  21. Tosefta Aboda ZaraVIII, 5: “Kaip apibrėžti žodį vagystė? Gojui uždrausta vogti, grobti moteris ir vergus pas kitą gojų arba žydą. Bet žydui gojų atžvilgiu to daryti neuždrausta”.
  22. Seph. Jp., 92,1: “Dievas davė teisę žydams valdyti visų nacijų kraują ir nuosavybę”.
  23. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: “Žydui uždrausta gerti vyną iš indo, prie kurio buvo prisilietęs gojus, nes gojaus prisilietimas galėjo vyną padaryti nešvariu”.
  24. Nedarim 23 b: “Tas, kuris nori, kad jo pažadai, duoti kam nors per metus, taptų negaliojančiais, tegul metų pradžioje atsistoja ir taria: “Viskas, ką aš pažadu per metus, yra anuliuojama. Dabar jo pažadai negaliojantys”.
  Galima būtų pateikti kur kas daugiau iškrypėliškų citatų iš tos knygos, bet esmė yra aiški. Galima iškelti klausimą, kiek toks “religinis” mokymas ir jį išpažįstančių žydų elgesys yra prisidėjęs prie antisemitizmo, išplitusio pasaulyje…

 8. Mindaugas says:

  Slidus straipsnis, nenagrinėjantis gilesnių šio reiškinio priežasčių. Ar egzistuoja žydų klausimas,  ar tai yra vien tiktai konspirologinių kliedesių ir zoologinių rasistinių teorijų objektas? Be abejo, šitoks klausimas egzistavo seniau, kaip ir egzistuoja dabar, būtent tuo, jog „žydiškumas“, paėmus kiek abstrakčiai, neišvengiamai asocijuojasi su vertelgiškumu, galime sakyti, su tuo, kas vadinama „buržuaziškumu“ arba „kapitalizmo dvasia“. Judaizmo religiniame mokyme ir sionizmo ideologijoje egzistuoja radikaliai šovinistinės, ekskliuzyvistinės, rasistinės nuostatos, iškeliančios žydus, kaip tariamą „dievo išrinktąją tautą“, o kitas nurašančias į antrarūšių padarų, vadinamųjų „gojų“, gretas; kaip nekeista, čia, galima pastebėti, kad judaizmą kritikuojantis antisemitinis fašistinis šovinizmas didele dalimi pasireiškia kaip išvirkščias judaizmas, iškeldamas nebe žydų tautą, bet  arijų rasę į aukščiausią poziciją. Nepaneigiamas dalykas, jog šiuolaikinės globalinės kapitalistinės oligarchijos gretose yra neproporcingai didelis skaičius žydų, kaip ir buvo dar XX ir XIX amžiuose. Iš šių aplinkybių kyla įvairios pažiūros, tiek konspirologinės (pavyzdžiui, caro ochranos klastote buvę Siono protokolai), tiek ir „akademinės“, bent kiek mėginančios pretenduoti į moksliškumą, teorijos. Esmė tame, kad kad, kiek tai liečia patį žydų klausimą, kaip tokio, egzistavimo faktą, jos turi tam tikros tiesos elementų, tačiau visos būtinai suklumpa (kaip beje ir šiame straipsnyje) ir griūna dėl to, kad remiasi klaidingomis metodologinėmis prielaidomis, būtent, filosofiniu idealizmu bei metafizinio požiūrio lemiamu abstrakcijų ir idėjų iškėlimu virš gyvenimo ir istorinės praktikos.

 9. pestininkas says:

  Ir kaip gi galima buvo s.protokolus suklastot,jai viskas kas ten parašyta išsipyldė ir pildosi toliau?,viėnas iš pvz. Tai rasiu sumaišymas?,ar apiė komunizmo ir liberalizmo integravima i vysuomenes?kokia tai klastotė tada jai viskas ivike ir eina pagal planą?turiu originala išleista 1903 m.šis straipsnis tai tu pačiu tikslu tasa,taip gad nereikia pasakot kad jai žydu nebutu juos reiktu išgalvot…….

 10. Dalia says:

  Pestininke, pildosi ne pagal tuos jų esamus, ar tariamus protokolus, o pagal Šventajį Raštą. Deja, žydai jo visiškai ir masiškai nesilaiko. Paskaitykit Senajį ir Naujajį Testamentą, Dievo priesakų  nesilaikoma absoliučiai. “Jūs tapsite priežodžiu tautoms“, “Šita tauta kietasprandė“ ir pan. visur Dievas Rašte apie juos taip kalba. O per jų kietasprandiškumą atsirado kelias pas Kristų visoms tautoms. Tokia išvada pagal Raštą. Turiu pasakyti, kad po Nuotakos  (bažnyčios) paėmimo, kai po to prasidės Didysis Sielvartas ir suspaudimas “kokio nebuvo nuo pasaulio sukūrimo“, pasaulis labai sukils prieš žydus. Iš kelių milijonų išsigelbės tik 144 000, t.y Izraelio likutis, po 12 000 iš kiekvienos giminės. Bet šiandien paklausk jų kokiai giminei iš dvylikos tu priklausai, jie nežino. Dievas pakels tarp jų du pranašus, per kuriuos jiems tai bus apreikšta. Ir tada ateis Armegedonas-paskutinis mūšis žemėje. Jie tokie kietasprandžiai, kad tik didžiulis suspaudimas privers šeimos galvas su savo žmonomis ir vaikais užsidaryti namuose ir su ašutinėmis atgailauti “ką mes padarėm, nukryžiavom Mesiją“, o tai jų darbai pasauliui jau iki kaklo… IR TIE VISOKIE TAI SIONO IŠMINČIŲ PROTOKOLAI VISAI NE IŠMINČIŲ, O GRYNAI ŠĖTONIŠKA „IŠMINTIS“, NIEKO BENDRA NETURINTI SU NEIŠSEMIAMA BIBLIJOS IŠMINTIMI IR TIESA. Tfu, taip sakant. Kita visai atskira tema, kad  prikurta “žinovų“  “išvadų“ apie žydų tautą iš kur jie atsirado ir kur viskas vyko. Paklausiau dar ir pezalų pasauliečių (Dieve pasigailėk, jokio apreiškimo, tik menki intelektualiniai, apgailėtini primityvūs pasamprotavimai, kad tik laiką sugaišau besigilindama), kad pvz. Marija Magdalietė buvo Jėzaus žmona, nes viena iš priežasčių, kad ji pirmoji atbėgo prie kapo ir Jėzus jai pasirodė pirmajai :) Jei iš tavęs, žmogau, Jėzus išvarytų kelis demonus, atbėgtum pirmiau už Magdalietę, bet nelaisvas pasaulietis niekada to nesupras… .. Ir daugiau tokių pezalų prirašyta ir prikurta. Jokio asmeninio apreiškimo tik raidė ir nieko daugiau..“ Žiūriu į knygą (Bibliją, o gal ir net nežiūriu), bet matau špygą, todėl ir prikuriu savo versijų, po to jas išplatinu..“ Tfu…

 11. pestininkas says:

  Dalia,tai bibliją rašė diėvas?,pagal jus taip išeina,o abu testamentus skaičiau ir pasibaisėjau tuo kaip žydai naikino kitas gentis,tai baisi tauta jaigu didžiuojasi žūdynėm,o protokolai tai jokiė ne tariami,jus dar karta perskatykit mano komentarą,ten numatyta ķą jiė darys per artimiausius metus,ir dabar mūsų laikais matosi kas jiėms pavyko,o pavyko beveik viskas,tik dabar jiė mus pribaiginėja su migrantais!,taigi tokia tai knyga,jai neskaitėt tai nespreskit jai nežinot,ramybės jums.

 12. Mindaugas says:

  Daliai: Manau, kad jums neverta ginčytis su pėstininku. Sąmokslo teoretikams paprasta žaisti žmonių baimėmis ir išankstinėmis nuostatomis bei baksnoti pirštais į tam tikras grupes. Praeity tai buvo „žydai“, „airiai“, „negrai“, „lenkai“ ar koks nors kitas lengvai įvardijamas taikinys, kuris būtų buvęs apkaltinamas dėl visuomenės negerovių. Ėmimasis selektyvių istorijos interpretacijų ar supaprastintų, holivudiškai inspiruotų politinių ar mokslinės fantastikos naratyvų, pagal kuriuos žemę bando užgrobti milžiniškos reptilijos, gali būti gana patrauklu, ypač į dešinę „linkstantiems“ liaudies sluoksniams.Nėra abejonės, kad žmonės gali konspiruoti ir konspiruoja, kad įtakotų įvykius. Ne viskas gali būti paaiškinama struktūromis, kuriose pašalinamas individualus motyvas. Pavyzdžiui, korporacijos kuria sąmokslus, kad sudarytų kainų kartelius, masinės žiniasklaidos savininkai konspiruoja siekdami viešpatavimo, o valstybiniai-korporaciniai interesai imasi karinių avantiūrų, kad užgrobtų rinkas bei išteklius. Ir taip, bankininkai dėl įvairių priežasčių konspiruoja, kad ribotų kreditus. Bet tai turėtų būti vertinama platesniame imperializmo ir kapitalizmo kontekste. Kapitalizme būtinybė konkuruoti, viešpatauti ir siekti pelno meta ilgus šešėlius ant kiekvienos visuomeninės bei kultūrinės institucijos, nuo valdžios ir politikos iki švietimo sistemos, teisės, žemės ūkio bei pramogų pasaulio.Sąmokslo teoretikai ir jų sekėjai gali pripažinti šito aspektus, bet tiesiog spekuliuos dėl skirtingų žmonių grupių ketinimų ir veiksmų, visiškai nežiūrėdami į tai, kaip šiuos reiškinius formuoja kapitalizmas…

 13. rytas says:

  Aciu uz straipsni. Galetu per LRT zinias ta paskelbti!!
  Kada bus tesinys?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top