Migracijos krizė Europoje ir jos užsakovai [2]

2016, 9 kovo, 1:01 | kategorija Metodologija | 3 komentarai | peržiūrų 1 103 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

migracijos srautaiEUROPOS TAUTŲ PAKEITIMAS

Šitą revoliuciją daugelis tyrinėtojų vadina demografine katastrofa, nes Europoje nutrūko gyventojų atsinaujinimas (žmonės nustojo gimdyti). Iš dabar Europoje gyvenančių 728 milijonų žmonių 2050 metais liks 600 milijonų (neskaitant imigracijos). Netektis atitinka bendrą žmonių skaičių gyvenančių Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Paskutinį kartą toks didelis gyventojų skaičiaus sumažėjimas buvo tik per 1347-1352 metų maro epidemiją.[11]

Ypatingai rimta padėtis Vokietijoje (iki 2050 metų gyventojų sumažės nuo dabartinių 82 iki 59 milijonų), Latvijoje, Vengrijoje, Portugalijoje. Tokiose šalyse, kur gimstamumas didelis (D.Britanija, Prancūzija, Švedija), jis toks yra tik dėl imigrantų musulmonų. Vokietijos užsienio politikos tarybos Rusijos ir NVS valstybių skyriaus direktorius A.Raras kartą sakė: «Mes esame kryžkelėje ir sunku pasakyti kur nueisime… Taip, galima sakyti, kad „baltoji rasė“ išmiršta… Atvirai šitą klausimą svarstyti sunku, nes yra rinkėjai.»

Natūralu, kad tokia padėtis veda link ES sugebėjimo išlaikyti esamą socialinę tvarką mažėjimo: artimoje ateityje ims katastrofiškai trūkti darbininkų ir dėl to kyla grėsmė žlugti visai socialinio aprūpinimo sistemai. Kol kas Europoje dar dirba po antrojo pasaulinio karo gimusieji (liberalinė demografinė revoliucija pradėta daryti gerokai vėliau ir todėl kol jos nebuvo žmonės gimdė daug vaikų. P.V. pastaba), bet kai jie išeis į pensiją, tai sistema turės keistis iš esmės. Todėl Europos politikai mėšlungiškai blaškosi ieškodami sprendimo – didina pensijinį amžių, peržiūri socialines pašalpas invalidams ir t.t.; taip jie siekia kiek tik įmanoma atitolinti aukšto gyvenimo ir vartojimo lygio standartų nuosmukį. Bet pokario kartai išėjus į pensiją vis tiek neišvengiamas greitas nuosmukis.

Todėl pagrindinė sąlyga neleisti įvykti nuosmukiui yra nuolatos didėjančios imigrantų porcijos. Vienoje slaptoje Prancūzijos vyriausybės ataskaitoje dar 2000-siais buvo rašoma, kad Europos Sąjungai būtina įsivežti 75 milijonus imigrantų.[12] Prancūzijos ekspertai pripažino, kad visuomenėje tai sukels rasines problemas.

Tačiau Europos politikai niekada nesiryš ką nors keisti. Jie darys gražius ir ryžtingus pareiškimus apie multikultūrizmo politikos žlugimą, organizuos parodomąsias antiimigracines akcijas, bet niekada nekeis savo politinio kurso, nes imigracija — tai transnacionalinio valdžios luomo (kapitalo) strateginė linija tarnaujanti vien tik jo interesams.

2000-siais ir pirmojo dešimtmečio pradžioje kasmet prieglobsčio prašėsi po apie 400 tūkstančių žmonių, o nelegaliai į Europą atvykdavo daugiau kaip 500 tūkstančių. Bendras nelegalų skaičius dabar yra nuo 5 iki 7 milijonų (tai apytiksliai skaičiai, nes oficialios nelegalų apskaitos nėra). Daugiausia nelegalių imigrantų yra Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje; kiekvienoje po 1-1,5 milijono ir kasmet jų pagausėja maždaug po 100 tūkstančių. Pagrindinis srautas eina iš Šiaurės Afrikos per Ispaniją, o kitas — iš Turkijos per Graikiją, Albaniją į Italiją. Srautas ženkliai padidėjo 2011 metais — „arabų revoliucijų metai“ — tik per 9 mėnesius į ES atvyko 113 tūkstančių.[13] O jau 2014 metais per Viduržemio jūrą į Europą atvyko jau 626 tūkstančiai žmonių.[14]

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenimis dabar pasaulyje yra 175 milijonai migrantų, iš kurių 56 gyvena Europoje, o 27,5 milijonai dirba (kas antras). Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Liuksemburge ir Šveicarijoje imigrantai sudaro virš 25% darbo jėgos.[15] Daugiausiai jie dirba darbą, kurio nenori dirbti vietiniai; tai purvinas, sunkus mažiau kvalifikacijos reikalingas darbas, paslaugų sritis, namų tvarkymas, sezoninis darbas, aptarnavimas turizmo srityje.

Milžinišką ir praktiškai nekontroliuojamą darbo rinkos dalį užima nelegalūs migrantai, kurie TDO duomenimis sudaro apie 1/3 visų migrantų. Visi jie dirba daugiausiai smulkaus verslo ir šešėlinės ekonomikos srityse, o pastaroji visame pasaulyje labai sparčiai plečiasi. Eurokomisijos duomenimis šešėlinis verslas siekia nuo 8 iki 30% BVP, o Europos vidurkis yra 20%.

Neskaitant Rytų Europos, didžiausias šešėlinis verslas yra Graikijoje (~35%), Italijoje (27,8%), Ispanijoje (23,4%) ir Belgijoje (23,4%). Kiek mažesnis Airijoje, Kanadoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje (14,9 – 16,3%).[16] Ypatingai greitai šešėlinis sektorius ėmė augti po 2008 m. krizės. Didžiausia jo dalis yra narkotikų prekyba, kurios pagrindinė bazė Europoje yra Kosovas (amerikiečiai jame įvedė demokratiją. P.V. pastaba). Narkotikų prekyba turi labai plačiai išsišakojusį tinklą, kuriame darbuojasi Kosovo albanų, bulgarų, turkų ir čekų kurjeriai, Anglijos tarpininkai (angl. Broker-dealer) ir Italijos mafija su  Cosa Nostra imtinai.[17]

Bet jie visi yra tik žemiausia narkomafijos grandis, o aukščiau stovi labai įtakinga bendraeuropinė viršvalstybinė struktūra turinti tvirtą spectarnybų paramą. Toji struktūra Europos valstybių vyriausybėse vykdo „nematomo menedžerio“ vaidmenį ir labai aktyviai įtakoja vyriausybių politiką. Nelegali migracija narkomafijai yra vertingiausias ir nepakeičiamas narkotikų gabentojų šaltinis, iš kurio samdomi vis nauji ir nauji patekę į labai sunkią padėtį šešėlinės narkotikų gabentojų armijos vežėjai.

Dėl minėtų procesų įtakos Europoje vyksta milžiniški etnokultūriniai pokyčiai, kurie Europą vis labiau daro panašią į tautų lydymo katilą» (visiško rasių sumaišymo koncepcija, kurią stumia sionistų sąjunga nuo XX amžiaus pradžios). Europiečius keičia kitataučiais, kurie tarpusavy besikryžmindami iš tikrųjų sudaro „migrantų naciją“ arba „naujuosius klajoklius“.

DOVANA VERSLUI

Dabartinė migracijos banga yra beprecedentinė, nes ji pasirodo yra labai gerai organizuotas procesas, valdantis pabėgėlių srautus iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos. Pabėgėlių srautą sukėlė įvykiai Sirijoje, iš kurios į kaimynines šalis pasitraukė virš keturių milijonų žmonių (JTO pabėgėlių agentūros duomenys).[18]

Nuo metų pradžios į Europą atvyko virš 500 tūkstančių žmonių. Tik per rugpjūčio mėnesį atvyko 156 tūkstančiai. Ekspertai teigia, kad iki metų pabaigos atvyks iki milijono migrantų.[19] (šį straipsnį autorė rašė 2015 metų rugsėjo mėnesį. O kaip žinome per visus metus vien į Vokietiją atvyko daugiau kaip 1 mln. užsiregistravusių atbėgėlių ir virš 300 tūkstančių neužsiregistravusių. P.V. pastaba)

ZZfXmFTačiau masinės informavimo priemonės (MIP) rašo tik apie pabėgėlių patiriamas bėdas ir kančias, o apie tai kas organizuoja ir finansuoja pabėgėlių srautą nė žodžio. Taip pat tylima ir kodėl tarp pabėgėlių vien tik jauni ir sveiki vyrai, kurie labai vieningai ir organizuotai prasiveržia per visas pasienių užkardas. Tiesa, pastaruoju metu jau užsimenama apie pabėgėlių krizės dirbtinumą ir apie galimus žmonių persikėlimo organizatorius.

Pavyzdžiui, Austrijos žurnalistai gavę informacijos iš spectarnybų ėmė rašyti, kad gyventojų persikėlimą į Europą organizuoja JAV fondai, kurie moka algas žmonėms lydintiems migrantus ir rodantiems jiems kelią . Kiti žurnalistai teigia, kad pabėgėlius organizuotai veda Rotšildų finansuojamos „žmogaus teisių gynimo organizacijos“.

O serbų leidinys «Pesat», mėnesį atidžiai stebėjęs gerai organizuotą Kosovo albanų emigraciją į Vakarus, teigia, kad albanų emigraciją organizavo Islamo Kalifatas (angl. ISIS), kuris nusprendė į Europą perkelti 4 tūkstančius savo kovotojų (2 tūkstančiai jau atvyko)[20].

Būdinga, kad stipriai pasikeitė MIP nuostatos ir tonas. Ir anksčiau pabėgėliai pergyvendavo ir bėdas, ir tragedijas, bet niekas jiems nerodė tokios meilės ir susirūpinimo. O čia staiga viskas apsivertė. Sirijos žurnalistas Mustafa Al-Mikdadas rašo: «Dabar, kai teroristų karas prieš mus išsekino mūsų atsargas, organizuotas mūsų jaunimo išvežimas į Europą įgavo didelį užmojį, kas verčia galvoti, kad vykdomas naujas planas, kurio tikslas atimti iš Sirijos jos žmogiškuosius ir mokslo resursus.

Ypatingai stengiamasi žaisti su labai jautriais žmonių jausmais, kaip pavyzdžiui, „nepakeliamos migrantų kančios“ — taip stengiamasi paveikti Vakarų viešąją nuomonę… Gal būt jie priims net specialius įstatymus skirtus vien tik Sirijos emigrantams… Pastarasis migracijos organizatorių žingsnis iš Sirijos atims tos amžiaus grupės žmones, kurie turi jėgų nugalėti terorizmą ir po karo atstatyti šalį; o tai reiškia, kad Vakarų agresija tęsiasi toliau, tik jau kitomis priemonėmis, bet tikslai tie patys — tai teroristinio karo plėtra.»[21]

Kol MIP rėkia apie Briuselio biurokratijos bejėgiškumą, apie migrantų antplūdžio keliamą baimę europiečiams, stambus Europos verslas atvirai džiaugiasi, kad antplūdis jam yra didžiausia dovana arba „stebuklinga staigmena“ — taip išsireiškė vienas ekspertas teigdamas, kad verslas gaus daug labai pigios darbo jėgos ir tai atsitiko prieš pasirašant TTIP sutartį. Kaip rašė minėtas A.Raras: „dabar pabėgėlius tiesiog nešios ant rankų“.

Pagaliau pradeda ryškėti bendras vaizdas rodantis Europą valdančio luomo veidmainiškumą — pas save palikti naudingus imigrantus, kuriuos galima įdarbinti, o visus radikalus (džihadistus) ir kriminalinius elementus išsiųsti į Rytų Europą.

Pagrindinę naudą gavo Vokietijos stambusis verslas vieningai remiantis imigrantų priėmimą. Vokietijos pramonininkų susivienijimo (BDI) prezidentas ir Bilderbergo klubo narys Ulrichas Grillo dar 2014 metų pabaigoje sakė, kad Vokietija jau seniai yra imigrantų šalis ir tokia turi likti: „Kaip klestinti šalis krikščioniškos meilės vedama mūsų valstybė turi leisti priimti dar daugiau pabėgėlių“[22] (būtent Grillo pasmerkė Vokietijos pramonininkus už simpatijas Rusijai teigdamas, kad verslininkų interesai turi nusileisti ekonominėms sankcijoms ir politikai, ir, kad svarbiausiais užsienio politikos klausimas Vokietijos pramonė visada buvo svarbus veiksnys [23]).

Jam antrina Vokietijos ekonomikos ministras ir vice-kancleris Zigmaras Gabrielis (vok. Sigmar Gabriel). Jo teigimu migrantų antplūdis Vokietijai padės susidoroti su gyventojų senėjimu ir darbininkų trūkumu pagrindinėse pramonės šakose: „Jei mums pavyks juos greitai išmokyti ir įdarbinti, tai mes išspręsime pagrindinę mūsų ekonomikos problemą — kvalifikuotos darbo jėgos stygių“[24]. Interviu Vokietijos TV kanalui ZDF jis sakė, kad per kelis artimiausius metus Vokietija gali priimti ne mažiau kaip 500 tūkstančių pabėgėlių kasmet („Aš tuo neabejoju. Gal būt mes priimsime ir daugiau pabėgėlių“). Iš tikrųjų vien tik šiais metais Vokietijoje tikimasi priimti nuo 800 tūkstančių iki 1 milijono pabėgėlių, kas yra keturis kartus daugiau negu 2014 metais[25].

Didžiausias optimistas pasirodo yra korporacijos Daimler generalinis direktorius Dyteris Cečė (vok. Dieter Zetsche); sakydamas kalbą Frankfurte prie Maino pareiškė, kad dabartinis migrantų srautas gali tapti naujuoju Vokietijos ekonomikos stebuklu, lygiai taip pat kaip ir XX amžiaus šešto-septinto dešimtmečių imigracija padarė stebuklą. (http://www.rtdeutsch.com/32037/inland/profite-mit-fluechtlingen-daimler-chef-zetsche-freut-sich-auf-hoch-motivierte-arbeitskraefte/ )

Labai įdomiai elgiasi Angela Merkel; ji migrantų antplūdį pavadino pritrenkiančiu ir pareiškė, jog migrantai kelia grėsmę Vokietijai, bet tuo pačiu metu ji liepė pagreitinti pabėgėlio statuso suteikimo procedūrą ir tam skyrė lėšų, o taip pat paragino kitas šalis daryti tą patį.[26]

Vokietijos analitikai paskaičiavo, kad 2030 metais Vokietijoje trūks 6 milijonų darbininkų tokiose srityse kaip viešbučių verslas, krovinių pervežimas, sveikatos apsauga ir pasenusiųjų slaugymas. BDI teigia, kad esant 6,4% nedarbui šalyje stigs 140 tūkstančių inžinierių, programuotojų ir technikos specialistų. Profesinio-techninio mokymo sistemoje, į kurią įtrauktos visos šalies pramonės įmonės, jau dabar yra neužpildyta 40 tūkstančių vietų. O jeigu niekas nesikeis, tai analitinis centras Prognos teigia, kad 2020 metais trūks 1,8 milijono darbininkų ir apie 3,9 milijono 2040-siais[27].

Kiti prognozuoja, kad Vokietijos ekonomikai 2030 metais trūks 10 milijonų darbininkų. Todėl absoliuti dauguma atvykstančių yra jauni žmonės, kuriems visas gyvenimas dar prieš akis; visi pabėgėliai vidurinės klasės atstovai ir yra gerai išsilavinę. Todėl tikimasi, kad naujoje vietoje jie stengsis įsitvirtinti, kad galėtų realizuoti savo sugebėjimus.

Esant tokiai padėčiai tie 10 milijardų €urų, kuriuos Vokietija skiria pabėgėlių išlaikymui 2016-iems metams, nėra tokia didelė suma, juo labiau, kai biudžeto perteklius yra 21 milijardas €u.[28].

Kalbant apie atvykėlių įdarbinimą, tai ruošiamasi išplėsti jau nuo 2013 metų veikiančią programą „Darbas mano gyvenime“ („The Job of my Life“). Programa sukurta tiems kas ieško darbo Europos Sąjungoje; mokoma kalbų ir amatų. Ulrichas Grillo teigia, kad jau dabar vis daugiau kompanijų kviečia pas save naujai atvykstančius. Verslininkai patvirtino pasiūlymų sąrašą kaip greičiau pripažinti atvykėlių profesinę kvalifikaciją ir siūlo finansuoti kalbos mokymo kursus.

Morališkai ruošiami ir patys vokiečiai. ZDF televizijos kanalo atlikta apklausa rodo, jog liepos mėnesį remti pabėgėlius buvo pasiryžę 54% vokiečių, o rugpjūtyje jau 60%. O žurnalo Spiegel duomenimis, rugpjūčio pabaigoje pusė vokiečių norėjo, kad atvyktų dar daugiau pabėgėlių.[29]

išnašos: [11] http://crisis-blog.ru/documents/1287.html
[12] Уткин А., Turto polius prieš gyventojų polių, НГ, 26.03.2003, № 59 (2896)
[13] http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1321686240
[14] http://www.voltairenet.org/article188621.html
[15] Косенко О.И., „Užsieniečiai darbo rinkoje“, Rusijos strategija. М., № 10, ноябрь 2010 г.
[16] Šešėlinė ekonomika ir ekonominis nusikalstamumas // http://polbu.ru/shadow_economy/ch02_all.html
[17] Овчинский В., „Pasaulių karas. «Nepriklausomybė» Kosovas šešėlinės politikos veidrodyje“
[18] http://www.unhcr.fr/559e2ca6c.html
[19] http://www.alterinfo.net/
[20] http://www.mondialisation.ca/les-albanais-font-ils-le-trafic-des-islamistes/5469310
[21] http://www.lelibrepenseur.org/syrie-lhypocrisie-occidentale-des-lumieres/
[22] http://www.businessinsider.com/afp-german-industries-make-economic-case-to-welcome-refugees-2015-9
[23] http://gordonua.com/
[24] http://lenta.ru/news/2015/09/10/germany_changing/
[25] http://www.interfax.ru/world/465544
[26] Pabėgėlio statusas leis likti šalyje 3 metų bėgyje, po ko žmogus galės duoti prašymą gauti pastovų leidimą gyventi.
[27]  http://lenta.ru/news/2015/09/10/germany_changing/
[28] http://tengrinews.kz/europe/10-milliardov-evro-pridetsya-potratit-germanii-bejentsev-280368/
[29] 07/31001-20150907ARTFIG00080-l

(Laukite tęsinio, 2-os dalies pabaiga)

Parengė: Pranas Valickas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 3

  1. pestininkas says:

    Kaip gaila,bet viskas pagal „urodu“planą vyksta,bakchanalija tesiasi beveik nevaržomai.Per 25 met.padarė iš piliėčių zombius,dabar turime pasekmęs.

  2. Mindaugas says:

    pėstininkui: O jūs nemanote, kad pats esate užzombintas?

  3. to mindaugas says:

    Cia jau labai rimta. Kaip aplink vieni ligoniai ir tik vienas sveikas, mindaugas, tai jam matomai labai sunku, nes nera su kuo ‘protingai’ padiskutuoti, perduoti savo marksistines patirties…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top