Naujajam Generaliniam prokurorui ir Gabrieliui Landsbergiui Sausio 13-osios byla – nepakeliama našta

2016, 15 kovo, 17:43 | kategorija LPT | atsiliepimų (14) | peržiūrų 504 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

zigmas vaišvilaZigmas Vaišvila

2014 m. lapkričio 3 d. Generalinė prokuratūra nutraukė Sausio 13-osios bylą 9-iose jos dalyse dėl TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką 1990 – 1991 m. dėl valstybės perversmo ruošimo, kolaborantų veiklos, TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo, spaustuvės Maironio gatvėje Vilniuje užpuolimo, dalies sausio 13-osios įvykių, Lietuvai šių įvykių tyrime talkinusių „Ščit“ organizacijos ekspertų sulaikymo, įvykių pasienyje, mūsų jaunuolių grobimo 1991-03-27 – 1991-05-19 d., 1991 m. rugpjūčio 19-23 d. įvykių ir kt.

Gavęs šį 2014 m. lapkričio 3 d. prokuroro G. Paškevičiaus nutarimą, sužinojau, kad esu pripažintas nukentėjusiuoju. Todėl šį nutarimą apskundžiau teismui, pranešiau Respublikos Prezidentei, Seimui. Prezidento kanceliarija atsakė, kad Prezidentė supažindinta ir priminė, jog valstybės vadovė „visada pabrėžė, kad nusikalstamos veikos, padarytos prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones valstybės aneksavimo ir okupacijos laikotarpiu, taip pat po nepriklausomybės atkūrimo, turi būti deramai ištirtos, o kalti asmenys turi sulaukti atsakomybės… net ir už atskirus pavienius nežmoniško elgesio veiksmus“.

Mano teisminiai ginčai dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo baigėsi teisėjo Stasio Lemežio mūsų valstybės vardu priimta Vilniaus apygardos teismo 2015-04-16 nutartimi, išaiškinus, kad TSRS vidaus kariuomenė, 1990-04-20 d. mus sumušusi spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje, nėra užsienio valstybės karinės agresijos įvykių visumos dalis, o:

„… įsiveržus būtent į Lietuvos Respublikos valstybinę leidybos įmonę „Spauda“, nebuvo žudoma“ ir dar paaiškino, kad „Šiuo atveju, pareiškėjas (t.y. Zigmas Vaišvila – ZV pastaba) su kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir gumines lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose…

Šiuo atveju, metaliniai šalmai ir guminės lazdos nepriskirtinos pažeidžiančioms tarptautines sutartis ar visuotinai pripažintus tarptautinius papročius karo priemonėmis, o žmonių išvedimas iš pastato jėga – uždraustu kariavimo būdu.“

Sužinojome, kad mes kalti, nes priešinomės „mūsų teisėsaugos“ funkcijas vykdžiusiai okupacinei kariuomenei. Be to, „… buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai luošinti priemonės – guminės lazdos.“ Tačiau neturinčios atsitiktinai suluošinti priemonės vis tik suluošino 20 Lietuvos piliečių. Generalinė prokuratūra nesidomi ir kuo baigėsi dėl Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputato Zigmo Vaišvilos sužalojimo Europos žmogaus teisių teismo pradėta byla „TSRS deputatas – atvejis Nr.1”, nors Lietuvos Aukščiausioji Taryba dėl to 1990 m. priėmė specialų Kreipimąsi.

2016-01-26 d. kreipiausi į naująjį Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo Sausio 13-osios byloje atnaujinimo dalyse, nutrauktose 2014 m. lapkričio 3 d. nutarimu, ir dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teisėjo St. Lemežio neteisėtų veiksmų, valstybės vardu talkinanat TSRS okupacinės kariuomenės kariškiams, ignoruojant teismo nustatytus faktus, kad 1990 – 1991 metais TSRS vykdė agresiją prieš Lietuvą ir kad nuo 1990-03-11 d. Lietuvoje veikė ne TSRS, o Lietuvos Respublikos įstatymai.

Naujasis Generalinis prokuroras E. Pašilis 2016-02-08 nutarimu atmestė Z. Vaišvilos prašymą dėl Sausio 13-osios byloje nutraukto ikiteisiminio tyrimo atnaujinimo. Generalinis prokuroras net nepasisakė dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teisėjo St. Lemežio, panaudojusio valstybės jam suteiktus įgaliojimus mūsų valstybės vardu atvirai veikti prieš mūsų valstybę ir sukurti precedentą TSRS kariškių išteisinimui ir Sausio 13-osios byloje, ir OMON bylose, ir galimose būsimuose užsienio kariškių veiksmuose prieš Lietuvos valstybę bei jos piliečius. Todėl šiandien kreipiausi į Generalinį prokurorą, prašydamas priimti procesinį sprendimą dėl mano prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo St. Lemežio neteisėtų antivalstybinių veikų.

Atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą 2014-11-03 prokuroro G. Paškevičiaus nutarimu 9-iose Sausio 13-osios bylos dalyse, Generalinis prokuroras atsisakė šiais argumentais:

1. Tariamai Z. Vaišvila nenurodė naujų aplinkybių. Z. Vaišvila jas nurodė – teisėjo St. Lemežio veiksmai, kuriais ne tik neužtikrintas nešališkas ir nepriklausomas teismo procesas, bet ir atvirai veikta prieš valstybę. Tačiau Generalinis prokuroras dėl to net nepasisakė.
2. TSRS kariškių veiksmais (Generalinis prokuroras, skirtingai nei teisėjas St. Lemežis, bent pripažino, kad tai buvo TSRS kariškiai, o ne mūsų teisėsaugos funkcijos vykdę pareigūnai) nesukeltos pasekmės (nebuvo nukentėjusiųjų sunkių sužalojimų), kad taikyti BK nuostatas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Neaptarinėsiu 7 smūgių guminėmis lazdomis į galvą, po kurių netekau sąmonės. Praėjus dar 25 metams, kitam prokurorui ir teisėjui būtų dar “aiškiau”, nes ir nukentėjusiųjų nebebūtų. Generalinis prokuroras net nepasisakė dėl to, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas be jokių motyvų!
3. Nukentėjusieji nebuvo pripažinti tokiais pagal Respublikos Prezidentės inicijuotas ir Seimo priimtas BK nuostatas dėl nusikalstamų veikų, kurioms netaikoma senatis. O kodėl prokuroras to nepadarė?
4. EŽTT Kuolelio, Bartoševičiaus ir Burokevičiaus prieš Lietuvą byloje 2008-02-29 sprendime ir Vilniaus apygardos teismo 1999-08-23 nuosprendyje M. Burokevičiaus ir kt. byloje nurodyta, kad ne po 1990 m. kovo 11 d., o 1991 m. sausio 11-13 d. tarybinė kariuomenė vykdė atviras karines operacijas prieš Lietuvos Vyriausybę. Todėl Generalinis prokuroras mano, kad su Z. Vaišvila ir kitais asmenimis susiję įvykiai Vilniuje 1990 m. balandžio 20 d. ir kitomis dienomis nėra TSRS kariuomenės veiksmai prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius. P. Generalini prokurore, vien dėl 1990-04-20 d. įvykių nukentėjusiais pripažinti 20 Lietuvos piliečių, t.y. daugiau nei dėl 1991 m. sausio 11 d. įvykių. Sausio 13-osios byloje ir mano pateiktuose šaltiniuose nurodyti faktai, kad TSRS gynybos ministro pavaduotojas V. Ačalovas patvirtino, jog po LKP atsiskyrimo nuo TSKP 1989 m. gruodžio 19-20 d.d. M. Gorbačiovo nurodymu jis slapta ruošė TSRS kariuomenės panaudojimą prieš Lietuvą ir Latviją. Pirmasis epizodas, dėl kurio šis ikiteisiminis tyrimas nutrauktas 2014-11-03 prokuroro nutarimu – TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimas 1990 m. kovo 25 d., naudojant TSRS kariškius ir įkuriant joje perversmo prieš Lietuvos valstybę organizavimo ir antivalstybinės veiklos vieną štabų.
5. Generalinis prokuroras nevertino ne tik nusikalstamų veikų kitose 8-iose nutrauktose ikiteisminio tyrimo dalyse (ne tik 1990-04-20 d. įvykių dalyje), bet ir visų šių 9-ių dalių nusikalstamų veikų atitikimą ne tik BK 100, 101, 102 str., bet ir BK 111 ir 112 str. nustatytoms veikoms. Kodėl šie įsakymai TSRS kariuomenei ir šie nusikaltimai prieš civilius asmenis laikytini ne užsienio kariuomenės agresijos veiksmais?..

Tenka konstatuoti, kad Sausio 13-osios byla yra tabu ir naujajam Generaliniam prokurorui. Klausimas dar ir toks – kodėl Generalinė prokuratūra Sausio 13-osios bylos nenutraukė daug anksčiau? Matyt, laukė drąsios Lietuvos Prezidentės…
Prokuratūrą padrąsinti galėtų Landsbergių šeima. Kviečiu Tėvynės Sąjungos paskirtąjį naują pirmininką Gabrielių Landsbergį prisiminti, kad jis iki šiol neatsakė į www.alkas.lt redaktoriaus Jono Vaiškūno 2015-06-02 d. klausimą Seimo spaudos konferencijoje dėl Sausio 13-osios bylos nutraukimo 2014-11-03 prokuroro G. Paškevičiaus nutarimu.
Jei Sausio 13-osios byla jums, ponai, tokia nepakeliama našta, tai bent viešai nieko nežadėkite.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 14

 1. Mindaugas says:

  Kaip jie nusibodo su savo bylomis ir su savo knaisiojimaisis po praeitį….senai laikas kurti ateitį, nes iš šitos nedemokratinės ir provincialios valstybės paskutinis gyventojas emigruos…

 2. algimantas says:

  Čia pilnai sutinku su jumis MIndaugai dėl tos praeities, – tik va galvoju, ko pats visą laiką po ją knisatės, vis primindami Uljanovo ir Markso žygdarbius bei mintis? :)

  Gal imkitės kurti ateitį dėl kurios dabar keistai prikaišiojate kitiems, vietoj to, kad gręžiotumėtės atgal bandydamas bent mintyse grįžti į TSRS laikus?
  :)

 3. Mindaugas says:

  algimantui: Žinote, seni žmonės sako, kartais geriau patylėti, sueisite už protingą. Ko jums ir linkiu. Ir dar. Jūsų advokatavimas B3G grupei, man atodo juokingas. Čia šiaip, draugiškas pastebėjimas…

 4. algimantas says:

  >>mindaugui – gerbiamasis – jūsų badymas man taikyti jums skirtus priežodžius, ir dar iš manęs perimtus – atrodo tikrai juokingas. Juk pats niekada nesugebėjote patylėt, nepasakęs kokios nesąmonės – nesugebate ir dabar. Kitiems prikišate tai – ką darote ir pats.

  Dėl mano pritarimo B3 grupei – jūs klystate, nes net nežinote kas ta B3 grupė – tą jau sakiau jums ne kartą, tačiau vėlgi – patylėt nesugebate, todėl eilinį kartą – na suprantate :D Todėl siūlau dar kartą nueit į b3g.lt puslapį ir paskaityt skyrelį „Apie“ – bent ateityje žinosite, kas tai yra B3. Ir būsite mažiau juokingas pats.

 5. apie Lietuvos vergus says:

  Apgailėkite tautą,
  nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, –
  valgančią duoną, kurios pati neaugina,
  ir geriančios vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės.
  Užjauskite tautą,
  kuri pakelia balsą tik tada, kai ištinka paskutinioji,
  kai neturi kuo didžiuotis, vien griuvėsiais,
  ir niekada nesukils,
  nebent, kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos.
  Užjauskite tautą,
  kurios politinis veikėjas yra lapė,
  filosofas – žonglierius,
  o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas.
  Užjauskite tautą,
  kuri naują savo valdovą sveikina trimitais,
  o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais…
  Užjauskite tautą,
  kurios išminčiai – nukvaišę nuo senumo,
  o stipruoliai – dar tik lopšyje.
  Apgailėkite tautą,
  susiskaldžiusią į dalis,
  kai kiekviena dalis save laiko Tauta.

  Kahlilis Džibranas

 6. to algimantas says:

  Sarmatu juokdarys Mindaugelis pilnai pateisina juokdario varda. Aisku, jis stengiasi pasirodyti labai protingas, deja deja- apart prajuokinti jam daugiau nieko neiseina…

 7. konkurencijos nėra says:

  ech Lietuviai Lietuviai…

 8. gojus says:

  Zigmas rinkimams ruošiasi visokiais frontais… Palinkėsim užsigrūdinti kovose, o tada siūlyt sekti paskui ir nugalėti…

 9. Panzer says:

  Vis apie ta patį, ateis, padarys, bet iš tikro šaukštai jau po pietų…Korporacijos su TVF prieš akį neleis valstybėms savarankiškai veikti, nm niekas neskolina pinigų šiaip…

 10. Tzu says:

  Lietuvoje autoritetų tiesa gaji tradicija. Visi teiginiai turi tiesos pilkąją pusę ir aplinkybes kurios lemia tiesos supratimą. Taigi tiek ponui ZV, tiek prokurorams, tiek Džibranui, tiek skaitytojams aplinkybės identiškos yra tiek kiek jų patirtis yra identiška, o susikurta situacija neprieštarauja įsitikinimams. Mane šisyk užkabino eilėraštis. Po Zigmo straipsnio perskaičiau jį naujai. Eilėraštis tinka ir Osmanu ir Libano piliečiui. Taigi kai situacija dviprasmė nereikia mušti galva sienos, tik aiškiai pasakyti ko tikimasi, nurodyti savo tikslą ir kita pusė tai suvoks ne kaip darbą vardan darbo, o kaip siekuamybę. Geros visiems dienos.

 11. Mindaugas says:

  algimantui: ką gi aš į jūsų nelogišką teiginį galiu atsakyti? Tik tai, kad būna žmonių, kurie „nori kalbėti prieš“, bet ką, kaip, kodėl, kam, jie ir patys nežino.

 12. to mindaugas says:

  Praleidai proga patyleti juokdary…

 13. > to mindaugas says:

  Betgi akivaizdu, kad ir pats tokiu progu nepraleidi…

 14. Dalia says:

  to mindaugas,… ir protingo žodio nesurezgi.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top