- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Politinio korektiškumo žala visuomenei

Vakarus apėmusi politinio korektiškumo manija kelia grėsmę žodžio ir mąstymo laisvei. Taip mano Vladimiras Bukovskis, vienas žymiausių kovotojų su komunistine diktatūra, žmogaus teisių gynėjas, kartu su Lietuvos disidentais ilgus metus kalintas sovietiniuose lageriuose.

Vladimiras Bukovskis – žymus rusų rašytojas, politinis ir visuomeninis veikėjas, mokslininkas-neurofiziologas. Vienas iš disidentinio judėjimo SSRS įkūrėjų.

Per pirmus 34 gyvenimo metus kalėjimuose ir prievartinio psichiatrinio „gydymo nuo kitamaniškumo“ įstaigose praleido 12 metų. 1976 metais sovietinė valdžia iškeitė „antisovietinį chuliganą“ Vladimirą Bukovskį į garsiausią Vakarų politinį kalinį – Čilės komunistų partijos lyderį Luisą Korvolaną. Šiuo metu gyvena Didžiojoje Britanijoje.

Lietuvoje tokio kalibro mąstytojai, deja, kol kas tyli. Arba – o tai dar baisiau – vardan skalsesnio duonos kąsnio patys įsijungia į politkorektiškumo adeptų gretas.

Nekišeninis žmogaus teisių gynėjas

V.Bukovskį puikiai pažįsta sovietmečiu už laisvą Lietuvą kovoję partizanai ir disidentai. Ne vienas jų kartu su šiuo žmogaus teisių gynėju kartu kalėjo Permės lageriuose. V.Bukovskis savo kailiu patyrė, kas yra liūdnai pagarsėjusi Sovietų Sąjungos baudžiamoji psichiatrija.

Dabar Didžiojoje Britanijoje gyvenantis žmogaus teisių gynėjas dėl savo pažiūrų nemėgstamas nei Kremliaus, nei Briuselio. Nuožmiai kritikuodamas Rusijos premjerą Vladimirą Putiną bei jo sukurtą sistemą, sovietmečiu 12 metų už grotų praleidęs V.Bukovskis anksčiau ne kartą buvo įspėjęs apie naują pavojų – beveidžių biurokratų valdomą Europos Sąjungą.

Milijonus eurų vartantys paramos fondai nelepina V.Bukovskio nei dėmesiu, nei pinigais. Kembridžo ir Stanfordo universitetų auklėtinis yra laikomas vienu iš pagrindinių patriotinės Didžiosios Britanijos Nepriklausomybės partijos, kuri per praėjusius Europos Parlamento rinkimus šalyje užėmė antrą vietą, ideologų.

Politkorektiškumas blogiau už leninizmą

Dvidešimties metų senumo įvykiai, kuriuos mes švenčiame – Sovietų Sąjungos krachas ir suirimas – mūsų, disidentų, nenustebino. Bet po to įvyko kažkas keisto. Po Antrojo pasaulinio karo ir nacizmo žlugimo visas politinis spektras pasaulyje pasislinko kairėn. Tai nesunkiai paaiškinama: fašizmas ir nacizmas paprastai tapatinamas su dešiniosiomis ideologijomis (nors šis tapatinimas visiškai neteisingas, tačiau tai visai kita tema). Griuvo komunizmas ir, atrodytų, politinės nuotaikos turėjo pasislinkti dešinėn. Bet nieko panašaus neįvyko. 1992, 1993, 1994 metais į valdžią Europoje ateina kairieji… Socialistinio bloko suirimas sutapo su naujų utopinių ideologijų atsiradimu Vakaruose.

Politkorektiškumas, kaip tarptautinis reiškinys, prasidėjo nuo 1990-ųjų, bet kaip judėjimas jis egzistavo ir anksčiau. Pirmą kartą aš su tuo susidūriau dar 1983 ar 1984 metais. Aš ėjau į savo laboratoriją (V. Bukovskio pagrindinė profesija – mokslininkas neurofiziologas), o priešais laiptais leidosi dvi merginos. Prilaikiau joms duris. Jos pažvelgė į mane su panieka ir „padėkojo“: „Vyriška šovinistinė kiaulė“. Likau nieko nesupratęs ir labai nustebau. Papasakojau apie tai kolegoms, kurie pradėjo juoktis: „Taigi čia paukštytės iš Berklio universiteto. Iš ten išlenda visi kairiųjų radikalų judėjimai. Čia kažkokia nauja mada – feministės; jos sako, kad kai mes, vyrai, elgiamės su moterimis, kaip su moterimis, mes tuo jas žeminame“.

Dirbtinis feminizmas

Feministės moko, kad „moteris“ – tai socialinė koncepcija. Girdi, jei vyrai elgtųsi su moterimis, kaip su vyrais, tai moterys ir taptų vyrais: moterimis jas daro būtent mūsų elgesys jų atžvilgiu, moteris – vyriškų stereotipų auka. Ši Berklyje gimusi koncepcija neįtikėtinai greit paplito po visą pasaulį. 1984 metais mes iš jos juokėmės – po 10 metų ji apėmė visą pasaulį. Visi universitetai atvėrė „genderinių tyrimų“ skyrius. Mano supratimu, per milijoną metų lyčių santykiuose ničniekas nepasikeitė, bet tie pseudomokslai apie vyriškumo nuodėmingumą parodė siaubingą vislumą: ne taip mes į moteris žiūrime ir ne taip su jomis elgiamės.

Ir prasidėjo grynas Orvelas: girdi, negalima į moterį kreiptis „miss“ arba „missis“ (angl. panelė ir ponia), nes tai yra moters apibrėžimas per jos šeimyninį statusą. Įvedama neįmanoma anglų kalboje konstrukcija „miz“… Jie visą laiką prigalvoja naujų žodžių ir jeigu nekalbi taip, kaip liepta – esi šovinistinė vyriška kiaulė. Net Biblija bandoma perrašyti taip, kad Dievas būtų moteriškos giminės.

Na, sovietinėse psichiatrinėse aš pripratau prie bepročių kompanijos. Bet bėda ta, kad amerikiečių visuomenė visokią idiotišką naujovę iškart paverčia vos ne visuotinai privalomu dalyku. Amerikoje, bet ir Europoje, gyventojai pasižymi neįtikėtinai konformistine elgsena. Viską, ką tau bruką į galvą, reikia priimti, kaip normą. Jei nori, kad tau sektųsi gyvenime, privalai būti konformistas. Iš štai, amerikietiški šablonai plinta visur kaip nepaneigiamos taisyklės, rasdamos atspindį netgi įstatymų leidyboje.

Mažumas išnaudoja aktyvistai

Lygiai taip pat savo reikalavimus pradėjo reikšti ir kitos mažumos – homoseksualistai, juodaodžiai, sektantai ir pan. Atsirado įstatymai dėl “neapykantos kalbos”, kažkas panašaus kaip sovietinio Baudžiamojo kodekso 70 straipsnis, pagal kurį buvau teistas.

“Neapykantos kalba” buvo paskelbti bet kokie paminėjimai apie rasinius skirtumus ar seksualinius polinkius. Jūs neturite teisės pripažinti akivaizdžių faktų. Jeigu jūs juos minite viešai – tai nusikaltimas.
Masinę cenzūrą sustiprina baudžiamoji teisė. Už pokštą apie homoseksualistus galima pakliūti į kalėjimą. Atkreipkite dėmesį, kaip greit reikalas priėjo prie represijų.

Aktyvistai, kurie neva gina mažumų teises – homoseksualinės ir feministinės organizacijos, – iš tikrųjų tomis mažumomis visai nesirūpina. Jie, kaip kitados darbininkus išnaudojo Leninas, išnaudoja mažumas kaip visuomenės spaudimo ir kontrolės instrumentą. Iš tikrųjų mažumoms šie aktyvistai atneša daugiau žalos nei visiems kitiems.

Tai atvedė prie tokios cenzūros, kad mūsų dienomis net Šekspyras kurti negalėtų. Nors pusės jo pjesių jau nebestato: „Venecijos pirklys“ – antisemitizmas, „Otelas“ – rasizmas, „Užsispyrėlės sutramdymas“ – seksizmas… Viena mokytoja Londone atsisakė vesti savo klasę į „Romeo ir Džiuljetą“, pavadinusi spektaklį „šlykščiu heteroseksualiniu reginiu“.

Trumpiau tariant, mes turime reikalą su rimta ideologija, kuri po politinio korektiškumo iškaba bando sugriauti mūsų visuomenę. Kuo mažumoms blogiau, tuo geriau jų lyderiams: bus ką ginti. Bet jų uždavinys – sunaikinti mūsų visuomenę ir tai naujausia, pikčiausia marksizmo versija.

Cenzūra, kurią įvedė „politinio korektiškumo“ gynėjai, apsaugo juos nuo dialogo. Jeigu aš su jais ginčyčiausi, tai sutvarkyčiau juos per keletą minučių. Bet kas gi man leis? Aš, pilnateisis Jungtinės Karalystės pilietis, negaliu parašyti šia tema straipsnio, išleisti knygos, sudalyvauti visuomeniniuose debatuose šia tema – todėl, kad tokių debatų tiesiog nėra. Per televizorių jūs jokių argumentų „už“ ar „prieš“ politkorektiškumą neišgirsite.

“Šią ideologiją mums primeta. Neturiu nieko prieš bepročius – aš praleidau sovietų „psichuškėse“ daugelį metų ir esu jiems labai tolerantiškas. Vienintelė mano sąlyga – nereikia man primetinėti svetimų idėjų. Aš pamenu savo pirmąjį ginčą su KGB tardytoju. Man tada buvo 16 metų. Jis paklausė: „Už ką jūs mūsų taip nekenčiate?“ Aš atsakiau: „Aš jūsų ne nekenčiu. Aš jumis tiesiog netikiu. Jūs norite statyti komunizmą – puiku, statykite. O aš nepageidauju. Ar galiu sau leisti 2 kvadratinius metrus, kuriuose nebus komunizmo?

Vladimiras Bukovskis, Sofija, Bulgarija.
Regions.ru – pagal Bulgarijos spaudą
išvertė: patriotai.lt