- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Rusija atsigauna nežiūrint į sankcijas

(„Bloomberg“, JAV)
Matthew A. Winkler

paveikslėlis

šaltinis: Bloomberg

Sankcijos Rusijos atžvilgiu, pritaikytos prieš metus, kad nubausti ją už Krymo aneksiją, turėjo suduoti stiprų smūgi Rusijos verslui. Taip ir įvyko. 2014-aisais rusų akcijos, obligacijos ir žaliavinės prekės pademonstravo blogiausius rodiklius tarp besivystančių rinkų.

Bet tas buvo 2014-aisiais. Šiandien paveikslas keičiasi: 2015-aisiais investuotojai ėmė vertinti Rusiją žymiai palankiau. Rublis, kuris pereitais metais, po Krymo aneksijos tapo nestabiliausia valiuta pasaulyje, pamažu stabilizuojasi. Šiais metais jo kurso svyravimai sumažėjo – didesniu lygmeniu, nei bet kurios kitos iš 30-ies labiausiai prekiaujamų valiutų.

Šiais metais investuotojai, įdėję lėšas į rublinius valstybės vertybinius popierius, jau gavo pelną, ekvivalentišką 7% skaičiuojant doleriais, jei vertinti pagal rusų suverenių obligacijų Bloomberg Indeksą. Tarp kitko, investuotojai pasitikėję kitų besivystančių rinkų valstybių obligacijomis prarado 1,1%.

Situacija atrodo dar labiau palanki rusiškų kompanijų obligacijų savininkų atžvilgiu. 2015-aisiais jų bendras pajamingumas siekė 7,3%, kas tapo pačiu žymiausiu, besivystančių rinkų korporatyvių obligacijų indekso prieaugiu. Ir tuo pačiu metu, kai pasaulinių besivystančių rinkų akcijų savininkai tegavo viso 1,7% pelno, 50 rusiškų akcijų iš MICEX (MMVB) indekso pakilo 11,9% – tai aukščiau, nei Standard & Poor’s 500 ir bet kurios kitos Šiaurės Amerikos rinkos indekso akcijos.

Lyginamoji rublio vertė padeda paaiškinti, kodėl investuotojai tapo labiau palankūs Rusijos atžvilgiu. Nors 2015-aisiais tebelieka labiausiai svyruojančia valiuta 31 labiausiai prekiaujamų valiutų tarpe, jo kurso svyravimas gerokai mažėja. Tai tampa akivaizdžiu, jei peržiūrėti paslėptų svyravimų rodiklius. Po staigaus svyravimų padidėjimo 2014-ųjų pabaigoje, stiprėjančios Ukrainos krizės fone, šiandien rublio kursas svyruoja taip, kaip jis tą darė 2009-aisiais.

Verslas taip pat palaipsniui atsistato. Maždaug 78% rusiškų kompanijų, įeinančių į MICEX (MMBБ) indeksą, pademonstravo didelį pardavimų augimą visame pasaulyje, nežiūrint į tai, kad šių rusiškų kompanijų akcijos, pagal Bloomberg duomenis, atsiliko nuo savo tarptautinių konkurentų. Tai pilnai atitinka dviejų metų rusiškų kompanijų lyginamosios vertės augimo trajektoriją.

Kokios tokio augimo priežastys? Viena iš šių priežasčių – Vakarų sankcijos. Dabar, kai daugelis užsienio prekių tapo neprieinamomis, rusai yra priversti rinktis tėvyninės gamybos prekes ir paslaugas.

Nežiūrint į problemas, iššauktas sankcijų taikymo, rusiškos kompanijos iš (MMBБ) indekso yra pačios pelningiausios, jei vertinti jų rentabilumą pagal EBITDA (rentabilumas iki mokesčių, procentų ir amortizacinių atskaitymų), lyginant su kompanijomis, įtrauktomis į MSCI Emerging Market indeksą.

Eilė rusiškų kompanijų demonstruoja labiau aukštesnius rodiklius, nei jų pasauliniai analogai. Ryšium su tuo reikėtų pažymėti AB „Magnit“, valdančią ekonominės klasės super-marketų tinklą, kurios suminė rinkos vertė siekia 16 milijardų dolerių. Metinis šio tinklo pelno prieaugis sudarė 31.66%, tada, kai jo užsienio konkurentų šis rodiklis sudarė viso 0,87%.

Dar vienas pavyzdys – tai AB „Novatek“, nepriklausomas Vakarų Sibiro dujų tiekėjas, kurio suminė rinkos vertė sudaro 22,8 mlrd dolerių. Kompanijos pardavimai išaugo 19,5%, lyginant su 0,76% dujų sektoriaus augimu pasaulyje.

Be to, verta paminėti ir apie „Rosneft“, – kompaniją vertą 41 mlrd dolerių, kurios įmonės dirba Vakarų Sibire, Sachaline,, Vakarų Kaukaze, ir Arktyje, ir kurios pardavimų augimas sudarė 18,26%, tada, kai pasauliniai konkurentai pranešė apie 0,76% augimą.

Ar pasaulio investuotojai tiki, kad rusiškos korporacijos užtikrintai ir toliau eis atsistatymo keliu?Akivaizdu, jog tiki. Patalpintos stambiausio amerikiečių biržos investicinio fondo akcijos, sekančio rusų kompanijų būseną – virš 90% šio biržos investicinio fondo kompanijų yra rusiškos – kol kas šiais metais išaugo 5%.

Tuo tarpu, biržos investicinis fondas, pristatantis pinigų srautus į ir iš rusiškų aktyvų, pademonstravo 27% augimą. Putino kampanija Ukrainoje situaciją regione padarė nestabilia ir apsunkino Rusijos santykius su Vakarais, tačiau ji nesugebėjo sunaikinti investuotojų pasitikėjimo rusų kompanijomis.