Septyni amerikietiškosios hegemonijos dešimtmečiai priartėjo prie savo pabaigos

2017, 14 kovo, 1:01 | kategorija Ideologija | 4 komentarai | peržiūrų 1 038 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Haris Trumenas

Haris Trumenas pasisako prieš kongresą 1947 kovo 12 d.

Prieš 70 metų JAV prezidentas Haris Trumenas pasakė kalbą Kongrese. Šis pasisakymas vėliau buvo pavadintas „Trumeno doktrinos“ pateikimu – amerikiečių pretenzijų įsikišimui į svetimus reikalus ir šiaip pretenzijų į pasaulinį viešpatavimą pagrindimu. Praėjus 70 metų naujasis Baltųjų rūmų šeimininkas jau galvoja apie tai, kaip sugrąžinti Ameriką namo – ar jam tai pavyks?

1947 metų kovo 12, JAV prezidentas paprašė savo parlamento skirti keletą šimtų milijonų dolerių pagalbai Graikijai ir Turkijai. Bet pinigai buvo tik pretekstas naujos geopolitinės doktrinos pagrindimui:

Vienas iš pagrindinių Jungtinių Valstijų užsienio politikos tikslų – sukurti būtinąsias sąlygas, kuriose mes ir kitos pasaulio tautos būsime pajėgūs apginti žmonių, laisvų nuo bet kokios prievartos, gyvenimo būdą. Tai tapo pagrindine karo su Vokietija ir Japonija priežastimi. Mūsų pergalė buvo pasiekta prieš šalis, kurios siekė primesti savo valią ir savo gyvenimo būdą kitoms nacijoms…

Neseniai daugeliui pasaulio tautų buvo primesti totalitariniai režimai prieš jų valiąAš manau, jog Jungtinės Valstijos turi palaikyti laisvas tautas, kurios priešinasi išoriniam spaudimui ar ginkluotos mažumos agresijai. Mano manymu mes turime padėti išsilaisvinti tautoms, kad jos pačios galėtų nuspręsti savo pačių likimą“.

Tai buvo istorinis momentas – JAV peržengė rubikono liniją, vienareikšmiškai išsakiusios savo pretenzijas į pasaulinį viešpatavimą. Ir įgarsino tą žmogus, kuri prieš pusantrų metų davė įsakymą panaudoti branduolinį ginklą prieš Japoniją.

Haris Trumenas tapo JAV prezidentu didele dalimi atsitiktinai – buvusį artilerijos kapitoną 20-ųjų pradžioje pastebėjo Misūrio valstijos politinis šeimininkas. Trumenas buvo paimtas į apyvartą ir jau 30-ųjų viduryje jis tapo senatoriumi. 1941-ųjų birželio pabaigoje jis suformulavo tikrąjį amerikiečių elito požiūrį į pasaulinį karą:

Jeigu mes pamatysime, jog laimi Vokietija, tai mums reikia padėti Rusijai, o jeigu arčiau pergalės bus Rusija, – tai mums reikia padėti Vokietijai, ir tegu jie užmuša kiek galima daugiau, nors man prie jokių aplinkybių nesinori matyti Hitlerio nugalėtoju“.

1944-aisiais Trumenas netikėtai buvo pastatytas į porą rinkimuose su ketvirtą kartą perrenkamu Franklinu Ruzveltu (Franklin Roosevelt)– kad būtų pašalintas populiarus ir konfliktavęs su isteblišmentu vice-prezidentas Henris Volesas (Henry A. Wallace). Ir, kai po pusmečio prezidentas netikėtai mirė, Trumenas įsikėlė į Baltuosius rūmus. Iki pergalės prieš Vokietiją buvo likęs mažiau, nei mėnuo – o iki Hirosimos dar trys. Trumenas susitiko su Stalinu, „nugalėjo“ Japoniją – ir tapo galingiausios pasaulyje šalies vadovu.

Europa buvo griuvėsiuose, Anglija išlydėjo amžinojo poilsio Čerčilį, Kinijoje vyko pilietinis karas. JAV žiūrėjo į pasaulį, kuriame vienintelis jų priešininkas buvo Tarybų Sąjunga – ir nežinojo ką joms daryti. Jų kariuomenė buvo Berlyne, Paryžiuje, Tokijuje – tačiau dar nebuvo aišku ar ilgam. Būtent valdant Trumenui JAV nusprendė, jog visiems laikams – pasirinkimas pasaulinės hegemonijos pusėn buvo padarytas 1947 metų kovo 12 dieną.

Reikia prisiminti, jog Jungtinėse Valstijose visada buvo stiprios izoliacionistinės tendencijos – tai yra nenoras užsiimti svetimais reikalais. Europos politika nepatiko amerikiečiams, o ir jėgų jai jie neturėjo – jie nenorėjo, kad Europa kištųsi į „jų“ Lotynų Amerikos reikalus, o visą likusį pasaulį paliko anglų ir prancūzų rūpesčiams. Dvejoti jie pradėjo tik 20 amžiaus ribose – po karo su Ispanija. Prezidentas Teodoras Ruzveltas (Theodore Roosevelt) susidomėjo didžiąja politika – ir buvo, pavyzdžiui, tarpininku rusų-japonų derybose. Ir, nors į Pirmąjį pasaulinį karą JAV įstojo tik 1917-aisiais, būtent Valstijos tapo pagrindiniu jo nugalėtoju. Netgi ne JAV valstybė – o tas nacionalinis kapitalas, kuris stūmė Valstijas į priekį, kovoje už pasauline lyderystę.

Beje, pilna apimtimi pasinaudoti Pirmojo pasaulinio karo rezultatais JAV negalėjo – Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos galia vis dar buvo tokia, jog apie jokį Amerikos pripažinimą net pirmąja tarp sau lygių kalba nėjo. Amerikiečiai turėjo labai didelių finansinių interesų Vokietijoje, tačiau pagrindiniai finansiniai raktai vis dėlto buvo Londono rankose – ir kai kontinente prasidėjo didelis karas, pasilikti nuošalyje Vašingtonas nesiruošė.

Po JAV įstojimo į karą su Japonija ir Vokietija tapo aišku, jog pergalės atveju Amerika vienareikšmiškai taps pačia galingiausia šalimi pasaulyje. Taip ir įvyko. Tik niekas tada neįtarė, jog tuo metu šaliai vadovaus Trumenas.

„Šaltasis karas“ tarp TSRS ir JAV iš tiesų nebuvo iš anksto apspręstas, nors Čerčilis ir vertino TSRS kaip istorinį priešą ir pagalvodavo apie tai, kaip rusams smogti smūgį jau 1945-ųjų pavasarį. Ruzveltas niekada to nebūtų ėmesis. Trumeną pasirodė paprasčiau teisingai suorientuoti – Čerčilio kalba Fultone, pasakyta prie amerikiečių prezidento 1946 metais tapo „šaltojo karo“ pradžios repeticija.

.Oficialiai jį paskelbė Trumenas – būtent 1947 kovo 12 dienos kalba yra amerikiečių žygio į pasaulinį viešpatavimą pradžia, jų teisės įsikišti į užsienio valstybių reikalus pagrindimas. Naujuoju priešu buvo apskelbtas „totalitarizmas“ – ir visi suprato, jog kalba eina apie TSRS.

Suprantama, jog Vakarai bijojo komunizmo – kuris, kaip antikapitalistinė ir antiimperialistinė ideologija užimdavo pozicijas tada Europoje ir Azijoje. Bet buvo neteisinga paaiškinti komunistinio judėjimo pergales TSRS machinacijomis ir dar tuo labiau kaltinti Maskvą tuo, jog „griaunamąja ideologija“ ji maskuoja savo tikslus pavergti „laisvas tautas“. Šis kaltinimas buvo reikalingas JAV, siekiant pateisinti savo teisę kištis į kitų šalių vidaus reikalus.

O tam, kad gautų palaikymą į šią teisę iš amerikiečių elito, Trumenas (ir ekspansionistinė amerikiečių isteblišmento dalis) ir pasinaudojo „raudonąja grėsme“. Būtinybė greičiau išvesti JAV į pirmuosius vaidmenis buvo iššaukta dar ir tuo, jog tada jau vyko pagreitintas Britanijos imperijos demontažas, ir Londonas negalėjo kontroliuoti situacijos net savose Europos dalyse (konkrečiai toje pačioje Graikijoje). Nuo šiol Senojo Pasaulio valdymą prisiėmė sau Jungtinės Valstijos – atsiranda Maršalo planas, NATO, prasideda slaptos operacijos neleidžiant ateiti į valdžią Europos šalyse kairiesiems, tai yra, simpatizuojančioms Maskvai jėgoms.

Tarp kitko, apie tą pačią Graikiją, kurios patekimu į raudonųjų partizanų rankas gąsdino Kongresą Trumenas, viskas buvo labai akivaizdu – šalyje vyko pilietinis karas tarp raudonųjų ir baltųjų, į kurį Stalinas kategoriškai atsisakė kištis. Jungtinės Valstijos įsigudrindavo vykdyti ardomąją veiklą ir Europos rytuose ir jų pačių užimtoje teritorijoje – apie CŽV operacijas „Gladio“, nukreiptas diskredituoti kairiąsias jėgas Vakarų Europoje, taps žinoma tik 1990-aisiais. Ir tai buvo ne kampanija spaudioje – o, pavyzdžiui, teraktai, vykdomi esą pačių kairiųjų.

Bet JAV gąsdino ne tik europiečius – 1947 metų kovo 12 pasekme tapo ir makartizmas, tai yra šnipomanija ir kairiųjų sutriuškinimas Jungtinėse Valstijose. O ir šiaip izoliacionistinės nuotaikos pasirodė JAV užspaustos š kampą – bet kokios abejonės tuo, jog Jungtinėms Valstijoms priskirta šventa pareiga palaikyti tvarką visame pasaulyje, kovoti su totalitarizmo blogiu (labai toliaregiškai tada Trumenas nepanaudojo žodžio „komunizmas“), idėjiniu požiūriu buvo traktuojama kaip nepatriotiška, vos ne kaip nacionalinių interesų išdavystė.

Artimiausiomis Trumeno doktrinos pasekmėmis tapo ne tik „šaltasis karas“ su TSRS ir NATO sukūrimas, bet ir daugiau nei karštas karas Korėjoje (kur JAV atėjo apginti korėjiečių „teisę“ būti suskaldyta nacija). O sekančiais dešimtmečiais ir dešimtis karinių intervencijų ir perversmų visame pasaulyje – ir kaip rezultatas plataus masto karinių bazių tinklas visame pasaulyje.

Visa tai pradžioje buvo pateisinama būtinybe sulaikyti tarybinę grėsmę, o po to, griuvus TSRS, paprasčiausiai pareiga palaikyti taiką, likviduoti „terorizmą remiančius režimus“ ir demokratijos plėtrą. Afganų moterų išlaisvinimas nuo „viduramžių siaubų“ vyksta jau šešioliktus metus, Irakas sugriautas visiškai, Artimieji Rytai liepsnoja – ir pačios Jungtinės Valstijos nežino kaip joms pasitraukti iš karštų taškų.

Prireikė septynių dešimtmečių, kad Baltuosiuose rūmuose atsirastų prezidentas abejojantis amerikiečių teise vadovauti pasauliui – vien jau Trampo lozungas „Amerika pirmiau visko“ kelia siutą globalistams-interventams, puikiai suprantantiems apie izoliacionistines šios frazės šaknis. Žinoma, Donaldui Trampui bus labai sudėtinga pakeisti amerikietiškojo laivo judėjimo kryptį – vis dar plaukiančio Hario Trumeno užduotu kursu. Į uolas, į kurias atsitrenkęs jis neišvengiamai suduš.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 4

 1. konkurencijos nėra says:

  „Jeigu mes pamatysime, jog laimi Vokietija, tai mums reikia padėti Rusijai, o jeigu arčiau pergalės bus Rusija, – tai mums reikia padėti Vokietijai, ir tegu jie užmuša kiek galima daugiau, nors man prie jokių aplinkybių nesinori matyti Hitlerio nugalėtoju“.

  Ką komentuot…?

 2. būtšaknis says:

  gal kartais reiktų pasiskaityti ir nuo komentarų susilaikyti,bet uta debilų,kurie trokšta kažką komentuoti net jeigu nieko nesugeba pakomentuoti

 3. To konkurencijos nera says:

  Manyciau, sunku paciam gyvenime, bunant tokiu isverstakuriu.

 4. saul says:

  Joks jis neisverstaskuris.Zmogelis aiskai pasake,kad ,bet kuriuo atveju,palaiko roSSieja.Ta jis daro stabiliai ir sistemingai.Cia visiems labai patinka jo,be konkurencijos geriausios,nuorodos i ruSSiskuopsius tinklapius.Negana to ,jis jau pradejo komentuoti hieroglifais( o gal ten… kokia tai, kirilica,vienas biesas tezino)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top