- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Šlubas euras su pasoga

paveikslėlis2011 liepos 11 dieną euro zonos valstybės pasirašė, o šių metų vasario 2 dieną atnaujino ESM (Europos Stabilumo (stabilizavimo) Mechanizmas) sutartį. (Visas sutarties tekstas: http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf) ESM paskirtis-telkti lėšas ir teikti finansinę paramą euro zonos šalims. Prie ko čia Lietuva, kai sutartis liečia tik euro zonos valstybes? Pagal ES, Lisabonos, Europos Sąjungos Veikimo sutartis, Lietuva įsipareigojo įsivesti eurą-štai prie ko. O euras juk ne šiaip sau euras, o su pasoga-ESM sutartimi ir fiskalinės drausmės paktu. Manau, jei jau mūsų valdžia siekia įsivesti eurą, mes turime žinoti ką gausime kartu su juo.

Ką jūs darytumėt kamuojami finansinių sunkumų? Ką darytumėt jeigu visi jūsų draugai susidurtų su tais pačiais sunkumais kaip ir jūs? Ar sumažintumėt išlaidas? O gal pasistengtumėt daugiau pasiskolint? Jūs esat laisvi daryti ką norit, tačiau štai Europos Komisija sugalvojo tikrai savotišką būdą euro zonos valstybių finansinėms bėdoms spręsti. Ji sumąstė visus prasiskolinusius nevykėlius (euro zonos valstybių vyriausybes) surinkti į vieną gaują ir įsteigti bendrovę (ESM), kurios įstatinis akcinis kapitalas-700 milijardų EUR, o už bendrovės akcijas nevykėliai susitarė sumokėti savo šalių mokesčių mokėtojų pinigais! Tada, nevykėliai, naujai bendrovei susitarė suteikti teisinį statusą, išimtines teises ir neliečiamumą, įdarbinti tuntą veltėdžių, paskirti Valdytojų ir Direktorių Tarybas bei Generalinį Direktorių, visiems jiems pritaikyti profesinio slaptumo taisykles, suteikti neliečiamybę ir dar nuo mokesčių atleisti! Be to, tos bendrovės nereiks niekur registruoti, jos niekas neprižiūrės, ji galės būti teisinės procedūros šalimi, kai , tuo tarpu, pati naudosis visišku neliečiamumu, išorinį auditą, toje bendrovėje, atliks tik Valdytojų Tarybos patvirtinti auditoriai (tikrins patys save?). Štai toks planas, anot Europos Komisijos, puikiausiai tinka finansinei, euro zonos, krizei įveikti. Man tas jų planas labiau primena reketą, skirtumas tas, kad „treninguota spinta” (kostiumuota Europos Komisija) vietoj “bitkės” mojuoja sutartimi – reketuoja civilizuotai.

Skaitykite ir spręskite patys.

Ištrauka:

ŠIA SUTARTIMI

SUKURIAMAS EUROPOS STABILUMO MECHANIZMAS (ESM) TARP BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, MALTOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS.

SUTARTĮ PASIRAŠANČIOS ŠALYS (aukščiau minėtos) („euro zonos Valstybės Narės” arba „ESM Narės“);

ĮSIPAREIGODAMOS užtikrinti euro zonos finansinį stabilumą;

PRISIMINDAMOS Europos Tarybos išvadas priimtas 2011 Kovo 25 dieną dėl Europos stabilumo mechanizmo sukūrimo;

ATSIŽVELGDAMOS Į :
1. 2010 Gruodžio 17 dieną Europos Taryba pritarė euro zonos Valstybių poreikiui sukurti nuolatinį stabilumo mechanizmą. Tas Europos stabilumo mechanizmas perims Europos Finansinio Stabilumo Fondo (EFSF) ir Europos Finansinio Stabilumo Mechanizmo (EFSM) šiuo metu atliekamas užduotis, suteikiant, ten kur reikia, finansinę pagalbą euro zonos Šalims.
2. 2011 Kovo 25 dieną, Europos Taryba priėmė sprendimą 2011/199/EU (nuoroda:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:091:0001:0002:EN:PDF ) pataisantį Europos Sąjungos Veikimo Sutarties 136 straipsnį, Valstybių kurių valiuta yra euras, stabilumo mechanizmo atžvilgiu, papildydama 136 straipsnį sekančiu skirsniu: „Valstybės, kurių valiuta yra euras*, gali sukurti stabilumo mechanizmą kuris pradėtų veikti esant būtinybei apsaugoti visos euro zonos stabilumą”. Bet kokia reikalinga finansinė pagalba, pagal šį mechanizmą, bus suteikiama tik vykdant griežtas sąlygas.

Štai ir pirmas blynas. O kas gi jiems leido pakeisti Lisabonos Sutartį, be pakartotino ratifikavimo nacionaliniuose parlamentuose? Vengrijoje, vadinasi, savivalė, o čia kas?

ESM Sutartį išvertė ir pastabas parašė:

Algirdas Minkauskas

Gerbiami skaitytojai, visą ESM sutarties tekstą su komentarais galite pasiskaityti pridedamoje PDF rinkmenoje žemiau:

  Europos Stabilumo Mechanizmo (ESM) sutartis (162,4 KiB, 3 939 atsisiuntė)

Sarmatai