- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Vaikų gerovė – „gynėjų“ čiuptuvuose

seserys dvynukės

nuotrauka Arvydo Daunio

Justina GAFUROVA | Respublika

Seime nerimsta kovos dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo. Pateikti nauji pakeitimų siūlymai, tarp kurių – įstatyme numatyti biologinės šeimos prioritetą, pagalbos viršenybę vaikui ir jo šeimai prieš valstybės prievartos priemones. Ramūno Karbauskio pateiktuose siūlymuose vėl ketinama numatyti, kad skurdas nelaikomas nepriežiūra, o vaiko žinių vertinimas – psichologiniu smurtu. Taip pat siūloma grąžinti ir „tiesioginio pavojaus“ sąvoką. Į tokius siūlymus aršiai reagavo Norvegijos vaiko teisių apsaugos sistemą palaikančios organizacijos.

Tai nevyriausybinės organizacijos, susivienijusios į koaliciją „Už vaiko teises“. „Vakaro žinios“ jau yra rašiusios apie tai, kokį finansavimą iš tarptautinių fondų, tarp jų ir norvegiškų, gavo šios organizacijos, kai paramą skirstė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, kuriam tuomet vadovavo Dovilė Šakalienė. Esame rašę ir tai, kad 2015 m. ši koalicija išplatino viešą pareiškimą, kuriame išreiškė pasitikėjimą Norvegijos vaiko teisių apsaugos sistema. Beje, dalis šios koalicijos, kurią sudaro vos 13 organizacijų, veikia ir formuojant vaiko teisių apsaugos politiką.

Pavyzdžiui, dalyvauja Tarpžinybinės vaiko gerovės komisijos arba Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinės stebėsenos grupės veikloje. O štai asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ ryšių su visuomene atstovė Rasa Žemaitė yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimas“ specialistė, atsakinga už vaikų srities rodiklių ir duomenų analitiką. Ministerijoje įdarbinta 2018 m. birželio 8 d.

Ši koalicija „Už vaiko teises“ kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru, kuriam vadovauja Seimo nario Juliaus Sabatausko, dukra Birutė Sabatauskaitė, kreipėsi į šalies vadovus ir Seimo narius ir išreiškė nepritarimą pateiktiems projekto pataisų siūlymams. Išplatintame rašte organizacijos tikina, esą akivaizdu, kad vaiko teisių apsaugos tema mūsų šalyje yra tapusi politinių diskusijų objektu pavojingai pataikaujant tam tikroms visuomenės grupėms.

„Vakaro žinių“ kalbintas pakeitimus siūlantis R.Karbauskis sakė negalintis suprasti, kokiais motyvais vadovaujasi asmenys, pasisakantys prieš įstatymo pakeitimą. „Tai organizacijos, remiančios D.Šakalienės požiūrį ir jos poziciją. Ji ir Seime įrodinėjo, kad Norvegijos sistema yra labai gera ir teisinga. Mes dirbame su šeimoms atstovaujančiomis organizacijomis, įstatymą deriname su ministerija. Viską darome tam, kad įstatymas pirmiausia gintų šeimą, užtikrintų vaiko saugumą, o paėmimas iš šeimos būtų kraštutinė priemonė.

Su naujais siūlymais keičiasi įstatymo konceptas ir žinoma, jog D.Šakalienė bei jai pritariančios organizacijos nenori tokių pokyčių. Nes įstatymo variante, kuris buvo priimtas anksčiau, buvo padaryta klaidų. Tada patikėjome tam tikrų Seimo narių patikinimais, kad aptakios formuluotės leis įvesti tvarką, bet rezultatas parodė daugybę klaidų.

Naujose pataisose viršenybė numatyta šeimos ir vaiko interesams. Esu tikras, kad visuomenė, įsigilinusi į pakeitimus, pritars jiems. Yra tik maža besipriešinančių grupelė. Nejau tai, kad visuomenėje kilo įtampa, o vaikai vaikų darželiuose ėmė klausinėti, ar tarnybos jų nepaims, prieštaraujantiems įstatymo pakeitimams atrodo normalu? Man sunku suprasti, kokiems interesams atstovauja žmonės, sakantys, kad įstatymo visai nereikėjo keisti.

Gali būti kokie nori kreipimaisi, bet mes artėjame link to, kad įstatymas būtų toks, kokio reikia institucijoms atlikti pareigas – apsaugoti vaikus nuo galimų grėsmių, nesukeliant visuomenei panikos. Net nereikia būti specialistu, kad suprastum, jog šeimos išardymas ir ryšių nutraukimas nėra pagalba šeimai“, – sakė R.Karbauskis.

Paklaustas, ar taisydamas vaiko teisių sistemą kartais nenori Sauliui Skverneliui užtikrinti didesnio rinkėjų palaikymo prezidento rinkimuose, R.Karbauskis tikino, jog rinkimai čia niekuo dėti: „Dabar kiekvienas mūsų siūlymas taip vertinamas. Jeigu siūlymas geras – vertinamas kaip priešrinkiminis, jeigu blogas, sakoma, kad „valstiečiai“ kvailiai.

NVO koalicijos „Už vaiko teises“ nariai

– Žmogaus teisių stebėjimo institutas

– Labdaros ir paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

– VšĮ „Paramos vaikams centras“

– VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

– VšĮ „Vaikų linija“

– Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“

– VO „Gelbėkit vaikus“

– Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

– VšĮ „Šeimos santykių institutas“

– Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

– VšĮ „Vaiko labui“

– Lietuvos autizmo asociacija

– „Lietaus vaikai“

– „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas