Vardan ko atsisakome Lietuvos praeities?

2010, 15 kovo, 20:19 | kategorija Istorija | atsiliepimų (16) | peržiūrų 1 416 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Lietuvos praeitis, istorija – tai gėda, ar mūsų pasididžiavimas?

Lietuvos praeitis, kokia ji buvo, jei atmesti tai, ko mokoma istorijos vadovėliuose. Ko atsisakėme (buvome priversti) ir vardan ko? – Ką praradome ir ką gavome mainais už protėvių išdavystę, nes atleiskite kitaip to veiksmo pavadinti negaliu.
Istorijos klastojimas vyksta visur ir totaliai. Bet nežiūrint į tai, vis išlenda į paviršių vienas, kitas faktas, rodantis, kad buvo taip, o ne kitaip, kaip teigia oficiali istorija.

Kalba dabar eina apie dabartinę „Nepriklausomą“ Lietuvą. Rašau kabutėse, nes net juridiškai nesame nepriklausomi, nors mus bando įtikinti esant atvirkščiai tie, kurie kadaise stovėjo prie sąjūdžio vairo, o dabar sėdi valdžioje. Jau vien faktas, kad kažkas gali reguliuoti Lietuvai, kokius jai įstatymus leisti, pasako viską apie tą atsiprašant „Nepriklausomybę“. O jei pridėti tai, kad ir finansinė sistema priklausoma nuo užsienio bankų, šalies auksas guli užsienio banke, tai nepriklausomybė atrodo labai iliuzinė. Nors mus bando įtikinti priešingai.

Ir kur tik įmanoma klykiama apie Rusijos grėsmę, lyg kitų grėsmių Lietuvoje nebūtų. Lyg narkomanija, bei alkoholizmas, kurie plinta jau pradedant 11-mečiais mūsų vaikais, būtų mums pakišti rusų, o ne išgirtųjų Vakarų. Lyg „demokratija“ mums siūlytų tikrąją žodžio laisvę, o ne pilną dezinformaciją, arba informacijos blokadą, kas vyksta iš tiesų.

Lyg rusai, o ne tie, kas dabar sėdi ir sėdėjo anksčiau valdžioje, išpardavė Lietuvos strategines įmones tiems, kurie dabar reguliuoja šildymo, kuro kainas, nuo kurių tiesiog verkia gyventojai.

Prieš 20 metų žmonės, kurie paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę, pagrįstai galėjo didžiuotis nuveikę žygdarbį, vertą mūsų protėvių, 1918 metais atkūrusių Lietuvos Nepriklausomybę, nuo bet kokių valstybių ryšių.
Deja, jau po 14 metų, Lietuva tą Nepriklausomybę prarado ir to pasekmes matome dabar. Iš Lietuvos Konstitucijos buvo pašalintas straipsnis, kad „Lietuvos Respublikoje negalioja jokios kitos valstybės konstitucija“, tuo paliekant galimybę ES reguliuoti Lietuvai gyvybiškai svarbias sferas.

Nebuvo surengtas net referendumas dėl šio straipsnio panaikinimo, nes vargu ar Lietuvos piliečiai būtų sutikę savanoriškai atsisakyti taip sunkiai iškovotos Nepriklausomybės. Viskas buvo padaryta tyliai, pasiremiant vien tik žmonių noru būti ES sąjungoje, bet to stojimo sąlygos buvo nutylėtos. O pati ES konstitucija buvo priimta net jos neskaičius, neišvertus į lietuvių kalbą ir be jokių svarstymų!  – 2008 metais buvo priimta Lisabonos sutartis. Citata iš svarstymo:
Parlamentarai nepritarė Rimanto Smetonos siūlymui papildyti sutarties ratifikavimo įstatymą pabrėžiant, jog Europos Sąjungos institucijos ir teisės aktai negali pažeisti Lietuvos suvereniteto ir pamatinių vertybių bei paveldo.
Europos reikalų komiteto pirmininkas konservatorius Andrius Kubilius sakė, kad darbas, kurį siūlo nuveikti R. Smetona, esąs jau padarytas priimant atitinkamą Seimo rezoliuciją. Įtraukti papildomas nuostatas į pačią ratifikavimo sutartį, anot konservatoriaus, esą nenaudinga, nes tegali sukelti tik teisines kolizijas.

Už šią sutartį balsavo 83, prieš 5, susilaikė 23 parlamentarai. Viso balsavo 111 parlamentarų. Įdomu kur buvo likę 30 tokio svarbaus balsavimo metu?  Ir kokias teisines kolizijas gali sukelti mūsų apsaugos nuo kitos NEVALSTYBĖS įsikišimo įstatymas, ar ratifikavimo pataisa?!  Ir dar klausimas – Kam nenaudinga „ Įtraukti papildomas nuostatas į pačią ratifikavimo sutartį“ ? Kas čia už visą Tautą sprendžia kas jai naudinga, o kas ne?

Kitaip tariant buvome apgauti. Elementariai išdurti tų, kuriems patikėjome valstybės vairą.
Apie šią didžiulę apgavystę istorija nutyli, pateikdama tuos įvykius, kaip didžiulį Lietuvos politikų laimėjimą. Kas yra absoliutus melas.

Dabartinė „Demokratija“ mums siūlo daugumos teisę, bet kai Lietuvos DAUGUMA pareiškia, kad ji nenori homoseksualių „šeimų“, homoseksualios propagandos, bei homoseksualistų paradų, pasakoma:
Jūs homofobai ir mes jums pritaikysime ES teisę, kuri aukštesnė už bet kokius, nesveikus, daugumos norus“. Mes jums įkišime, norite jūs to, ar ne, Gender Mainstreaming programą, kuri numato, kad pasaulyje egzistuoja 5 lytys žmonių, o ne 2 kaip mums įdiegė mūsų protėviai ir kuo mes kol kas dar šventai tikime. Ir pradėsime nuo vaikų darželių, kas jau buvo padaryta, bet kilus visuomenės triukšmui laikinai numarinta. Bet tai sugrįš, kai visuomenei bus papildomai praplautos smegenys, arba ES bus priimtas įstatymas, kad ES narėms privalu vykdyti šią programą.

Štai kokia ta demokratija ir tai vyksta visais klausimais, kurie apibrėžti ES teisėje. ES, kuri savo esme yra net ne valstybė, o tik valstybių sandrauga (t.y. turėtų būti). Mūsų politikai ES parlamente neatstovauja Lietuvos piliečių interesų, jie atstovauja patys save, arba užima geriausiu atveju statistų vaidmenį.

Demokratija

Demokratija

Demokratiškiausia Vakarų visuomenė, kuri dabar yra mūsų sąjungininkė NATO bloke, link savos „demokratijos“ ėjo per kraują ir genocidą, per ekonominį šantažą. Bet jos demokratijos pasiekimais kažkodėl neabejojama, atmetant net akivaizdžius istorijos faktus, kad JAV buvo išnaikinti ir alkoholiu demoralizuoti jos tikrieji gyventojai, amerikos indėnai, kuriems įsigalėjus dabartinei „Demokratijai“ turėtų būti sugrąžintos jų protėvių žemės (bent jau). Nieko panašaus, kam jie rūpi, jei jie neturi balso. Jie neturi galios, todėl nėra demokratijos subjektas.

Arba imkime akivaizdų faktą apie karą Persijos įlankoje, kurį pradėjo JAV, okupaciją Irake, kur „demokratija“ buvo diegiama per kraują pasiremiant išgalvotu „branduoliniu“ ir „cheminiu“ pretekstu. Apie karą Afganistane, kur Lietuva irgi įdeda savo indėlį aiškindama tai, kaip pagalbą Sąjungininkams. Nors Sąjungininkams Lietuva, kaip karinis vienetas yra tiesiog NULIS, jiems reikalingas tik ideologinis jų grobikiškų planų palaikymas pasaulio akyse. Štai kokia mūsų rolė.
Ir mes (t.y. valdantieji), arba mūsų visų vardu, ši misija pristatoma, kaip Lietuvos indėlis kovoje už demokratijos pasiekimus??!

Ir dabar JAV, šių faktų fone, pateikiama mums kaip „Vakarų demokratijos tvirtovė“. Ar norėtume tokios demokratijos savo šalies atžvilgiu? – Ar negalime įsivaizduoti, kaip Lietuvoje, jai tapus nemokia, o dabartinės politikos atveju tai pilnai įmanoma, joje įvedamas „Demokratiškas tiesioginis valdymas“, įvedant „taikdarių kariuomenę“. Pažiūrėkite kokiomis sankcijomis grasinama Islandijai už tai, kad ji neužkrovė savo gyventojams Bankų prisidarytų skolų, o nusprendė viską išspręsti referendumu. Bankai nacionalizuoja šalies nuostolius, privatizuodami tik pelną.

Grįžtant prie 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo, to meto politinės ir visuomeninės sąjungos plačiai naudojo savo protėvių naudotą simboliką ir atributiką. Apie ką dabar nutylima, arba net aktyviai neigiama, neatsižvelgiant net į realius faktus, kuriuos nesunku patikrinti. Atsisakoma visko, kas galėtų sieti dabartinę Lietuvą su jos praeitimi, pavyzdžiui 1935 m Lietuvos skautų, Svastikos ordinas, kuriuo buvo apdovanoti Biržų skautų Vyčiai:

Skautų Svastikos Ordinas

Skautų Svastikos Ordinas

Šis ordinas buvo įsteigtas 1925 metais ir visiškai nesusijęs su jokiais Hitleriais, nes kaipo tokio, ano dar nebuvo nei valdžioje, nei planuose. Tuo tarpu ką matome dabartiniame skautų judėjime, nors judėjimo aprašyme parašyta:
citata: „Organizacija tęsia prieškario Lietuvoje įsikūrusios „Lietuvių skautų sąjungos“ (1918 m.) veiklą“ http://www.trysmilijonai.lt/2009/10/prozektorius-lietuviu-skautu-sajunga-lss/
Deja ta veikla tik kopija, nes tęstinumo nėra jokio, jei jau atsisakyta senosios simbolikos, jei gėda didžiuotis savo protėvių palikimu mums.

Latvijos Politikė Helmi Staltė išdidžiai nešioja protėvių svastikas, nes kildina save iš jų, didžiuojasi jais. O iš ko kildiname save MES?

Latvija_politik_Helmi_Stalte

Latvija politik Helmi Stalte

1916-17 metais įkurta Tautos pažangos partija, kuri 1924 m. rugpjūčio 17 d.–19 d. vykusioje konferencijoje tapo Lietuvių tautininkų sąjunga. Pirmuoju vadovu išrinktas prof. Vincas Krėvė-Mickevičius:

svastika_lts_zenkliukas

LTS ženkliukas

Kokią simboliką naudoja dabartinė tautininkų sąjunga ir ką bendro ji turi su mūsų praeitimi? – Spręskite patys. Jie patys atsisakė savos nepriklausomybės prisišlieję prie TS (konservatorių). http://www.tautininkai.lt/istorija.htm
Tik gražūs šūkiai.

Kaip matome 1918 metų Nepriklausomoje Lietuvoje buvo plačiai naudojama mūsų protėvių simbolika, kurios tikrumu niekas neabejojo. Tuo tarpu dabar ši simbolika pripažįstama, kaip nusikalstama. Kas mes tokie, kad kaltinti savo protėvius už jų įsitikinimus, kai tik jų dėka išliko Lietuva, kaip valstybė? – Kodėl saujelė politikierių sprendžia kokia yra, ar buvo mūsų istorija, tam imdamiesi bet kokių priemonių istorijos falsifikavimui?

Galų gale, kam naudinga, kad lietuviai pamirštų savo tikrąsias šaknis, kurios rėmėsi toli gražu ne į pelno siekį? Visais laikais iki šių dienų, Lietuvos valstybės veikėjai saugojo ir puoselėjo Lietuvos nepriklausomybę, rūpinosi tautos doroviniu auklėjimu, rūpinosi savo kaimu.

O ką matome dabar? Ir pakartosiu klausimą, kam Lietuvoje naudinga falsifikuoti istoriją?

foto

Dabartinis dievas

Atsakymas paprastas: tiems, kam ištiesu nerūpi Lietuvos nepriklausomybė, nes visais laikais nepriklausomybė buvo siejama su didvyriška protėvių veikla, praeityje buvo semiamasi stiprybės dabartiniams sprendimams, praeityje buvo ieškoma atsakymų į dabarties klausimus. Praeityje gyveno didūs žmonės, kurių fone mūsų politikai atrodo tiesiog apgailėtinai.

Mūsų protėviai karste apsiverstų sužinoję, kad Lietuvos Nepriklausomybė buvo iškeista į abejotiną sąjungą, net ne su valstybe, o su kažkokiu neaiškiu dariniu, pavadintu Europos Sąjunga. Kurio pirmas reikalavimas buvo atsisakyti energetinės nepriklausomybės. Įsivaizduojate? – Atsisakome politinės Nepriklausomybės ir kad parodyti, kad darome tai savo noru, esame verčiami papildomai atsisakyti dar vienos nepriklausomybės, t.y. energetinės.

Čia Lietuva taip norėjo likti be Nepriklausomybės, kad buvo pasiruošusi dėl to paaukoti viską, politinę, energetinę, teisinę nepriklausomybę. Ar TU to norėjai, ir, ar tavęs kas nors to paklausė??

Dėl viso to, kas išvardinta aukščiau ir falsifikuojama istorija, apskelbiami Rusijos agentais tie, kas bando pasakyti tiesą, nes Vakarų vertybės, kaip ir neabejotinos. Nors tose vertybėse neabejotina tik viena, t.y. tai, kas buvo išvardinta aukščiau. Visa kita yra tikrai ginčytina ir abejotina.

Reziumė:
Tai ką gavome iš vakarų dabar, yra tik skolos, vaikų narkomanija ir alkoholizmas, totali visuomenės ir šeimos demoralizacija, žemės ūkio sužlugdymas, masinė emigracija, genetiškai modifikuoti produktai, bei totalus nepasitikėjimas valdančiaisiais. Papildomai totalus smegenų plovimas per masinės informacijos priemones, kad visa tai yra gerai. Pasiremiant tuo, kad TVF pritaria tam, kas daroma Lietuvoje.

Nekalbame apie tai, kad 1990 metais Lietuva nebuvo skolinga nė vienai užsienio valstybei. Dabar kasmet, vien už skolų administravimą mokėsime 1 mlrd litų. Nors tos skolos ne Lietuvos gyventojų veiklos pasekmė, tos skolos sėdinčių valdžioje veiklos pasekmė.

Galima išeitis iš tos situacijos būtų grįžti atgal, nuo kur prasidėjo visos klaidos. Bent jau į 1918 metus ir susirasti prioritetus, kuriais vadovaujantis buvo atkurta to meto Nepriklausomybė. Pamatysime, kad nuo dabartinės Lietuvos prioritetų jie skiriasi, kaip diena ir naktis. Dabartinės Lietuvos Nepriklausomybė jau istorija, apie tai gerai yra parašęs Romualdas Ozolas https://www.sarmatas.lt/03/antroji-lietuvos-respublika-istorija/ , bet šį istorijos tarpsnį geriau prisiminti, kaip vieną iš Lietuvos klaidų ir nepamiršti jos, kad ateityje ji neturėtų galimybės pasikartoti.

Tad  klausimas turėtų būti toks: ar Lietuva paskelbusi Nepriklausomybę turėjo kokią kitą išeitį, nei valdančiųjų sprendimas stoti į ES bet kuriomis sąlygomis, nepasitarus su visa Tauta, net neskaičius tų sąlygų. Atsisakius energetinės, bei politinės nepriklausomybės.

Diskusijos šiuo klausimu vyksta: http://www.forumas.hetero.lt/

Gyvenkime pagal šiuos priesakus: https://www.sarmatas.lt/02/priesakai/ ir tada jausimės tvirti prieš bet ką, kas bando griauti mūsų vertybes.

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 16

 1. zoot says:

  Bėda yra tame kad atrodo net galvoti nebėra kam kas kad kalbame Lietuviškai ? Dar sovietų laikais gal 84ais m. man besimokant vasario16 kursiokai iškėlė ant centrinio pastato plakatą nepriklausomybės tematika.Netruko saugumas pradėjo tardymus. Iš esmės tiesioginių įrodymų nebuvo,pradėjo spausti psichologiškai.Ir ką jūs manote iš 20 tiktai du laikė liežuvį likę tuojau išklojo viską ką žinojo ką kas sakė ką kas darė nors tiesiogiai nei vienas nebuvo prie to prisidėję ir nieko iš esmės apie plakato kabinimą nežinojo.Saugumiečiai tyrė toliau pradėjo siaurinti ratą ir tikėtina kad priartėjo labai arti tačiau taip ir neišaiškino kas rate teko ir man būti ir jausti kgb ranką iki pat cccp griūties,Šendien manau kad jie nors ir neįrodė tačiau gal net pasamonės lygmeniu jautė kas galėjo .Kodėl aš čia rašau tuos senai buvusius košmarus? Ogi tikėtina kad tie 18 ir 20 ir dabar tokie patys todėl manau kad visuomenėje procentas normalių neparsidavėlių išliko o ir kitoks nebuvo 5-10%.Reikia labai didelių pastangų ir l.daug darbo kad tas % didėtų.Straipsnis geras tačiau gyvulio tipo ar zombio psichikos tipo žmonės to nesupranta,fiziškai to manau negali.

 2. arvydas says:

  Viskam reikia laiko, juk žmonėms tiek laiko išbuvusiems komunizmo-socializmo santvarkoje tie visi tautiniai dalykai tapo gana tolimi. Istorija buvo nuslėpta ir apie tikrąją istoriją žinojo nedaugelis. Negalima atmesti ir sovietinės propagandos poveikio, todėl taip ir vyko viskas.
  Dabar viskas gerokai pasikeitę, informacija labiau prieinama, tegu ir ne per masinės informacijos priemones, tegu ribotai, bet ji prieinama.
  Reiškia turime galimybę pateikti TIKRĄ informaciją, tikrus istorinius faktus, ką ir darome. Kiek tai paveiks žmones labai priklausys nuo mūsų pačių ir nuo esamos padėties.
  Jei ekonominė padėtis būtų geresnė, manau mažai kam rūpėtų ši informacija. Ji parūpsta tada, kai žmonėms nėra kur dėtis ir kur ieškoti pagalbos. Deja tai tiesa.

 3. zoot says:

  Kiek reikia laiko?Ar suvokiate kad laiko nebėra.Vyksta totalus genocidas.Vyksta globalizacijos procesai visa gamyba Kinijoje ar kt azijos šiltoje šalyje pas mus bankrutavo viskas kas tiktai galima,jūs manote kad mus kas nors šers dykai?(šers naudoju todėl kad mus laiko gyvuliais banda). Kažkodėl Rusai gali vadovautis nors kaikuriomis KOB normomis ir pasipriešino globalizacijai ar aš čia ko nors nebesuprantu ar globalizatoriu tikslai pasikeitė?Suprasti reikia kad mus išnuodys totaliai ir ne per metus ar 5m o per 20-30m nebeliks čia nieko.Ką manote?http://www.topvideo.lt/?p=496 http://www.topvideo.lt/?p=501
  Norėčiau paklausti kodėl mano logo zoot oranžine spalva nudažė? Manyti kad kažkaip sąmoningumas ar suvokimas padidės naivu aš asmeniškai visus tuos 18 visą gyvenimą viena akimi stebiu.Pokyčių jokių jie visą gyvenimą žino kad yra išdavę,,pardavę draugus netgi praėjus 20 metu jaučiasi nepatogiai,vengia kviesti į kurso susitikimus vengia gatvėj susitikti,bėga į kitą gatvės pusę.Šiandien keli iš jų užima postus,lenda į partijas ir be galo bijo kad aš šios istorijos nepaviešinčiau.Netikiu kad kokiu nors stebuklingu būdu kada nors visi ims ir supras to tikrai nebus gal tik labai nežymiai tas procentas keisis.Utopija laukti sąmoningumo supratimo.Manau suprasti galėtų tiktai tie 15 ar10 procentų.Ką manote?Ir nuimkite tą oranžinį ar pasakykite kaip?

 4. arvydas says:

  Na spalva tik rodo jūsų, kaip nario statusą ir tiek, niekas čia spalvų nereguliuoja, jei atsijungsite, kaip narys, spalvos neliks. :) t.y. jei tapsite, kaip svečias, kuriam reikia įvesti savo el.pašto adresą.
  Beje būtų įdomu išgirsti jūsų pasiūlymus aukščiau paminėtais klausimais, nes kol kas matoma tik: „Reikia veikti, kažką daryti“.
  Mūsų darbo principas yra toks:
  „Nepatinka – kritikuok, kritikuoji – siūlyk, siūlai – daryk, darai – atsakyk“.
  Viską ką pasiūlome darome patys, žinoma tai neliečia jūsų, nes nesate mūsų komandoje, bet pasiūlymą pateikti tikrai galite ir jei jis bus protingas tikrai jį apsvarstysime.
  Juk tam čia ir esame, bei dirbame.
  P.S. pasiūlymą geriau siųskite per „Kontaktai“ mygtuką, kuris randasi pačiame puslapio viršuje.
  Su pagarba.

 5. zoot says:

  kritikuok, kritikuoji – siūlyk, siūlai – daryk, darai – atsakyk” Pritariu principas priimtinas
  Girdėjote kad bet kūrę SMS telefoninį pokalbį internetinę žinutę tarnybos nesunkiai gali perimti manau visi žinome kam dirba viso pasaulio spec tarnybos? Informacijos plitimo jie negali sustabdyti tai per KOB akivaizdžiai įrodo.Tačiau perimti vieni juokai ir pvz apstu ,
  Viena yra komentarai internetiniai visuomenei visiškai kita yra strategijos kūrimas,kad ir koks kvailas ar protingas pasiūlymas būtų nemanau kad apie tai reikia rėkti išėjus į stadiono vidurį .Ką manote.?
  Gali būti keli požiūriai :
  ,, tai teisybės ieškotojas,, Tai tada reikia atsiskirti nuo šeimos ,artimūjų ir kaip su vėjo malūnais būsi sudirbtas apdergtas per kontroliuojamas masinio info.priem.Su tokiais jiems lengviausiai kovoti.
  Kitas požiūris optimalus protingas vertinant esamą situaciją vadovautis nuojauta dirbti pagal sukurtą strategiją koreguojant tikslo siekimo vektorius pagal esamą momentą siekti tikslo pagal pilną valdymo funkciją .
  Ką manote?

 6. artas says:

  O ka čia manyti? – atmetant visus protingus žodžius, veikla turi būti organizuota ir kryptinga, turint aiškų tikslą prieš akis ir žinant priemones, kuriomis reikės naudotis.

 7. zoot says:

  Būtent .
  Manau reikės grįžti netgi prie tokios idėjos http://tiesa.ucoz.net/load/video/mirovozrenie/grazhdanin_i_zemlja_2009/13-1-0-20
  ir ne todėl kad mums tai patinka ko gero tai greitai taps būtinybe ?

 8. arvydas says:

  Įdėjau šias nuorodas į Forumą http://www.forumas.sarmatas.lt/viewforum.php?f=6
  Jei kas norės pažiūrėti šiuos filmus (kol kas rusų kalba) – visada prašom.

 9. Sarmatas says:

  Tą filmo nuorodą galima būtų ir į šią svetainę patalpinti.

 10. arvydas says:

  Kai išversime į lietuvių kalbą – patalpinsime.

 11. zoot says:

  Džiaugiuosi kad susidomėjote antroje dalyje filmo autorių derėtų pataisyti kad tai ne vien rusai gali kalbėti apie mūsų raštą runomis derėtų sakyti kad tai daug tautų iš tos atšakos išėjo tame tarpe ir Rusai ir Lietuviai. Derėtų i ten pat įkelti Pūko draugą J Šeimys. http://www.pukas.lt/pukas-tv/laidos/227-kitokia-lietuva-20100112.html
  http://www.pukas.lt/pukas-tv/laidos/151-kitokia-lietuva-20091222.html
  Lietuva manau turi ras pačias šaknis kaip ir Rusai (radiniai kasinėjimuose prie Ladogos ež ir radiniai kurie tikėtina nuslėpti Durpės(jeigu teisingai pavadinimas) mūšio vietoje kur M juškauskas užsimena ir netgi į Grybauskaitę laišku kreipėsi .Kiek tai rimta ir kiek visu tuo galima tikėti aš ne specialistas istorikas tikėtina kad istorikai Bumbliauskai visokie ir kt finansuojami iš EU lovio meluoja ir slepia ką žino?
  Ką manote?

 12. arvydas says:

  Šiaip norėčiau pasakyti, kad tarp mūsų irgi nėra profesionalių istorikų, todėl visokie ten Bumbliauskai gali remtis bele kuo :)
  Nelabai ką galėsime patvirtinti, arba paneigti, kol nesurasime tikro šaltinio.
  O kad meluoja, tai čia, kaip 2×2=4, nes jau vien tai, ką jis kalba apie svastikos naudojimą lietuvoje kelia juoką. Atrodo šneka ne istorikas, o pasamdytas žurnalistas, kuriam užmokėjo už tai, kad paneigtų bet kokią to galimybę. Tiesa jis pilnai neneigia, bet rašo, kad svastikas daugiau naudojo moterys savo buityje :)
  Na juokinga ir tiek, mes galime pažiūrėti prieinamas foto tiesiog čia, Galerijoje, (mygtukas viršuje), net LTS (Lietuvos tautininkų Sąjunga) 1924 metais naudojo svastiką savo partijos ženklelyje:
  http://www.sarmatas.lt/galerija/?file=Svastika/svastika_lietuvos_tautininku_sajungos_zenkliukas.jpg

  O kas liečia filmus iš Pūko, mes negalime jų įdėti, tai Pūko nuosavybė.

 13. zoot says:

  Lieka J Šeimys. kaip nors surasti? gal tada nebūtų jo nuosavybė?

 14. Titnagas says:

  JEWR(eiskij)O SOJUZ ar SOVIETSKIJ SOJUZ

 15. Giedrius says:

  http://www.lietuvos.org/istorija/letas_palmaitis/index.htm

  ”Nei Rytų, nei Vakarų” mitas kuriamas atneštinio, Lietuvoje prigijusio rusiško mentaliteto ir yra niekas kita, kaip rusiškos eurazinės koncepcijos lietuviška interpretacija. Pažymėtina, kad smerkdami Vakarus, šio mito šalininkai retai kada bekritikuoja Rytus. Pastaroji kritika dažniausiai susijusi tik su akivaizdžiai žiauriomis arba groteskinėmis sovietinės praeities formomis, taigi būna antisovietinė politinė, bet ne ekonominė kultūrinė. Apie Rusiją dažnai sakoma, kad ji jau „pasikeitusi”, „demokratinė”, „nebepavojinga”. Visiškai nutylima dabartinė rusiško kapitalo invazija ir įsigalėjimas Lietuvoje. Matydami pavojų ištirpti Vakaruose, šie kritikai nebemato pavojaus iš Rytų. Pabrėždami lietuvių būdo skirtingumą nuo „supuvusio” vakarietiško, jie beveik nemini šio būdo skirtingumo nuo rusiško (juolab, kad tokio skirtingumo beveik ir nebeliko).

  Iš tikrųjų „nei Rytai, nei Vakarai” yra būtent Rusija.

 16. artas says:

  Giedriui:
  Tai pagal jus išeitų, kad visos blogybės Lietuvoje tik iš Rusijos?:)
  O valstybinė skola, tai blogybė, ar pliusas? Galėčiau pasakyti, kad 1990 metais Lietuva nebuvo skolinga nė vienai užsienio valstybei, o kiek skolinga dabar, galite pažiūrėti čia: http://www.2g.lt/
  ir ta skola pastoviai diėja – kiekvieną minutę. Sakysite irgi Rusija kalta? Ar visgi mūsų pačių valdininkai, kurie patikėję užsienio (Vakarų) dosniai žarstomais pažadais ir brukamomis paskolomis jau beveik su gyventojais praskolino Lietuvą? Gal sakysite Mažeikių Nafta pirmą kartą buvo parduota irgi Rusijai, ar visgi demokratiškiausios pasaulio valstybės (JAV) kompanijai? Ir kas iš to viso išėjo?
  Pačioje Rusijoje dabar viskas vyksta kaip ir pas mus, tos pačios bėdos, per 20 metų gyventojų ten sumažėjo apie 25-30 milijonų, kiek Lietuva niekada neturėjo. Sakysite irgi iš gero gyvenimo?
  Dėl Rusijos kaltės iš Lietuvos bėga žmonės?
  Siūlau jums Giedriau pasiskaityti KOB, arba peržiūrėti video medžiagą. Ir neatmeskite jos, kaip propagandos vien todėl, kad ji dėstoma rusų kalba:) Beje šioje svetainėje jos irgi yra nemažai išverstos į lietuvių kalbą.
  su pagarba.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top