Zigmas Vaišvila. Dėl 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių Nacionaliniam saugumui vertinimas“

2016, 31 kovo, 12:15 | kategorija LPT | atsiliepimų (5) | peržiūrų 858 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Zigmas Vaišvila

LR Seimui 2016-03-31 Vilnius

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Generaliniam prokurorui

LR VSD ir AOTD vadovams

DĖL 2015 m. VSD ATASKAITOS, VSD ir AOTD „GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS“

2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbti 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.

Konstitucinių pagrindų apsaugos“ dalies skyriuje “Rusijai parankūs politiniai visuomeniniai judėjimai“ šios valstybės specialiosios tarnybos pateikė Seimui ir sąmoningai viešai paskelbė ne tik žinomai melagingą informaciją apie signatarą ir buvusį VSD Generalinį direktorių Zigmą Vaišvilą, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos pirmininką, 1991 m. sausio 13-osios naktį prasidėjus atvirai TSRS karinei agresijai prieš Lietuvą paskirtą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju, vieną Lietuvos kariuomenės, pasienio apsaugos, muitinės ir VSD atkūrėjų. Ši žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija paskelbta ir apie signatarą Rolandą Paulauską, Seimo narį Audrių Naką, kitus asmenis, judėjimus „Mūsų gretos“, „Nacionalinis interesas“, interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“, Birželio 3-iosios grupę.

Šios specialiosios tarnybos teigia, kad signataras Zigmas Vaišvila bando konsoliduoti jėgas prokremliškai Rusijos veiklai. Viešai komentuodamas signatarų Zigmo Vaišvilos ir Rolando Paulausko paminėjimą ataskaitoje apie grėsmes nacionaliniam saugumui, vakar VSD vadovas Darius Jauniškis paaiškino: „Veiksmai kalba patys už save“, „Mes ne teisine prasme vertinome signatarų veiklą. Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad yra žmonių, kurie pritaria Rusijos ekspansinei politikai ir taip toliau“. Labai blogai, jei saugumo institucijos negerbia teisės.

Po šios žinomai melagingos ir šmeižikiškos informacijos paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje ir jos komentaruose kilo didžiulė šmeižto banga, grąsinimai susidoroti, įvairios nesantaikos kurstymai. Tai nenuostabu, nes šią pirminę informaciją paskelbė Lietuvos valstybės specialiosios tarnybos, kurias įstatymas įpareigoja ne tik rūpintis valstybės ir jos piliečių saugumu, bet ir gerbti įstatymus, jų laikytis.

Šiuose VSD ir AOTD dokumentuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija. Tai patvirtina faktai, kurių šios tarnybos negali nežinoti iš viešai mano ir kitų asmenų skelbtos informacijos:

1. 2015 m. birželio 3-iosios forumą dėl mūsų valstybės ateities organizavo ne Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas, o Lietuvos mokslų akademija, dalis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių ir dalis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų. Forumą pasveikino ir sėkmės jo darbui sveikinimo raštu palinkėjo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vadovaujantis tokia logika ir Respublikos Prezidentę reikėjo įtraukti į gėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą.

2. Birželio 3-iosios grupėje yra tik fiziniai asmenys, bet ne organizacijos ar partijos.

3. Identišką šmeižikišką informaciją 2016-01-24 d. ir 2016-03-13 d. viešai paskelbė LRT TV programa „Savaitė“, ją sutartinai vienu metu pakartojo aibė interneto svetainių.

4. Pirmą kartą šią šmeižikišką informaciją apie mano ir kitų tų pačių asmenų antivalstybinę veiklą Rusijos valstybės naudai tariamai vykdomą prieš Lietuvos Respubliką paskelbta 2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt straipsnyje “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608). Paminėta 10 interneto svetainių „Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt., signatarai Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, kiti asmenys.

Nedelsdamas 2015-08-03 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl savo ir kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 Vilniaus apygardos prokuratūros įsiteisėjusiu 2015-12-17 d. nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tokiu būdu prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija apie tariamai antivalstybinę veiklą.

Tokiu būdu prokuratūros nutarimu, kuris yra privalomas ir VSD bei AOTD, nustatė šiuos faktus:

– informacija, paskelbta minėtame www.15min.lt straipsnyje, yra šmeižtas ir melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų (BK 285 str.);

– šiame ikiteisminiame tyrime liudytojas ir šio www.15min.lt straipsnio autorius Dovydas Pancerovas parodė, kad jis šią publikaciją paskelbė, nes šio žurnalisto atsisakyti įvardinti nenurodytos valstybinės institucijos pareigūnai išsikvietė jį ir davė jam medžiagą šiam straipsniui.

Visi šie faktai viešai paskelbti mano spaudos konferencijose Seime, kurios pagal VSD ataskaitą ir abiejų tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo turinius yra joms žinomos. Todėl šios tarnybos sąmoningai pateikė Seimui ir viešai paskelbė bei atitinkamai pakomentavo žinomai melagingą ir šmeižikišką informaciją. Baudžiamoji atsakomybė dėl šmeižto gali būti tiriama tik tuo atveju, jei dėl to kreipiasi nukentėjęs asmuo. Negaliu to daryti už kitus, todėl šiuo pareiškimu darau tai savo vardu ir kviečiu prie šio pareiškimo prisijungti kitus apšmeižtus asmenis.

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta informacija šiurkščiai pažeidžia mano ir kitų asmenų teises reikšti savo nuomonę, kritikuoti Lietuvos valdžią dėl jos netinkamos veiklos. Tuo specialiosios tarnybos, Lietuvos valdžios kritiką oficialiose savo veiklos ataskaitose pavadinusios veikla, kuriai taikomos Lietuvos specialiųjų tarnybų žvalgybinės veiklos priemonės, šiurkščai pažeidė Lietuvos Konstitucijos 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs), 33 str. (piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką). Šiose VSD ir AOTD ataskaitose šiurkščiai pažeisti šie mūsų Konstitucijos reikalavimai, valdžios įstaigos panaudotos vidiniais politiniais tikslais, nes priešingu atveju save ir įstatymus gerbiančių šių institucijų vadovai nebūtų pasirašę šių žinomai melagingų ataskaitų ir jas nebūtų paskelbę.

Signataras yra viešas asmuo. Tačiau ši žinomai melaginga šmeižikiška informacija apie mane ir kitus asmenis, paskelbta net viešai skelbiamose VSD ir AOTD ataskaitose Seimui, yra patikrinta ir paneigta net ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 jau nustatytais faktais ir prokuroro išvadomis. Signatarų, aktyviai dalyvavusių valstybės nepriklausomybės atkūrime ir jos apgynime bei nevykdantiems antivalstybinės veiklos, jų apšmeižimas tariamai vykdant antivalstybinę veiklą VSD ir AOTD ataskaitose Seimui yra aukščiausias jiems įmanomas šmeižtas, nes paskelbti faktai neatitinka tikrovės. Vakarykštis rezonansas Lietuvos žiniasklaidoje ir faktų interpretavimas bei komentavimas vienareikšmiškai tai patvirtina. 2015 vsd ataskaita

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta, kad didžiausią grėsmę Lietuvai kelia Rusija ir teroristinė veikla. Tačiau Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtas buvęs VSD vadovas Gediminas Grina panaikino VSD antiteroristinį skyrių, kuris iki šiol neatkurtas.

Dėl Rusijos grėsmės pateikiu Jums Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymą į mano klausimą dėl ponios Dalios Grybauskaitės darbo mėnesių 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone JAV. Rusija atsisakė pateikti informaciją apie Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, nes ji iki šiol yra ne tik Rusijos valstybės federaliniais įstatymais saugomas subjektas, informaciją apie kurią galima pateikti tik pačiai p. D. Grybauskaitei, bet ir yra Rusijos valstybės paslaptis, kurią pateikti man atsisakė ir dėl šios priežasties. Raštu kreipiausi į Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl jos sutikimo pateikti šiuos duomenis, tačiau Prezidentės vardu mano gautame Respublikos Prezidento kanclerio rašte atsisakyta suteikti man tokį sutikimą.

Prezidentė D. Grybauskaitė net VRK savo pasirašytose 2009 m. ir 2014 m. kandidato į Respublikos Prezidentus rinkimų anketose pateikė prieštaringus ir žinomai melagingus duomenis apie save dėl priklausymo LKP ar TSKP perversmo prieš Lietuvą organizavimo metu. Prezidentė D. Grybauskaitė, siekdama nuslėpti savo siuntimą į JAV TSRS siuntimu 1991 m. ir darbą TSRS ambasadoje JAV, 2014 m. net pakeitė savo biografiją – nurodė, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį – p. Dalią Grybauskaitę.

Todėl VSD ir AOTD prašau ištirti šiuos faktus ir juos pateikti Seimui. Pripažįstant, kad Rusijos grėsmė yra viena pagrindinių Lietuvos saugumui, Prezidentės Dalios Grybauskaitės provokaciniai veiksmai Rusijos atžvilgiu vertintini kaip potencialiai labai didelė grėsmė Lietuvai, nes jie gali sukelti karinius veiksmus, panašius į tuos, kurie buvo išprovokuoti Kryme ir Rytų Ukrainoje.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašau:

1. Seimą ir Prezidentę – nedelsiant pakeisti diskreditavusius save ir piktnaudžiaujančius VSD ir AOTD vadovus Darių Jauniškį ir Alvydą Šiuparį, taip pat išsiaiškinti ir viešai paskelbti, kokia valstybės institucija ir kokie jos pareigūnai pateikė bei nurodė žurnalistui Dovydui Pancerovui www.15min.lt paskelbti šmeižikišką ir kurstytojišką informaciją.

2. Generalinį prokurorą – dėl 2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbtų 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ bei dėl jų žiniasklaidoje paskelbtų straipsnių, radijo ir TV informacijos, taip pat dėl jų masinių komentarų, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nacionalinės ir kitokios nesantaikos kurstymo, skatinimo susidoroti su manimi ir kitais asmenimis, VSD ir AOTD bei žurnalisto D. Pancerovo slepiamos valstybės tarnybos pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

3. VSD ir AOTD vadovus – atsistatydinti.

4. VSD ir AOTD – pašalinti šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti apšmeižtų asmenų.

5. Atkurti VSD antiteroristinį skyrių.

6. VSD ir AOTD – ištirti ir patikrinti mano nurodytus faktus dėl Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, tyrimų medžiagą Seimui.

 

Priedas – Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymas (rusų kalba)

Zigmas Vaišvila

 

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta infa.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga – jūs galite paremti tinklapį SMS žinute.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. Myndė says:

  Panašu, galima pradėti daryti statymus: 1. V.Z. po kelių eilinių nekokių atsiliepimų apie „pirmus asmenis“ sunervino tuos asmenis; 2. Sveiki sugrįžę į 1937.
  Antruoju atveju belieka tikėtis, kad istorija kartojasi farsu…

 2. Marazma says:

  Cia „jankiu“ nusikalstamos veiklos vykdymas Lietuvos teritorijoje,kaip savo „gubernijoje!! Kol armija,teisesauga,bus ju „apsauga“ ,propaganda,demagogija ,valstybes naikinimas vyks!!

 3. Dalius says:

  Stiprybes ir drasos, musu valstybes tarnautojams, drasiai ir sazininingai atlikti savo pareiga Tautai, ir pateikti aiskius ir nedviprasmiskus atsakymus i sio teksto, p. Zigmo Vaisvilos, pateiktus klausimus. Ir kuo greiciau ir aiskiau tai bus atlikta, tuo daugiau pasitikejimo, tikiuosi, isreiks tauta. Manau kad siais laikais garbe buti drasiam, issukis buti saziningam, o ir visais laikais prisipazinti klydus ar apsimelavus, budas pakilti is purvo. Tereikia vieno grazaus pavyzdzio, kad ir is auksciausio salies pareiguno, ir tikiu kad tauta prades kilti is purvo, paskui vedanti i prieki pavyzdi…… nekantriai to tikiuosi

 4. Mindaugas says:

  Nepalaikau Z.V, tačiau manau, kad absurdiškesnės ataskaitos mūsų žemelė dar nėra mačiusi. Buvęs VSD direktorius Z. Vaišvila VSD ataskaitoje yra įvardijamas kaip grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui! Visiškas marazmas, tačiau rimčiau pagalvojus supranti, kad tai tik paprasčiausias veiklos ir darbo imitavimas – Lietuvoje esant maža „Rusijos agentų“, didelę jų dalį paprasčiausiai tenka „sukurti“, kad tuo būdu būtų galima girtis tariamais savo žygiais ir darbais kovojant su „puolančiu rusu“. Tai, iš vienos pusės, rodo kaip tikriausiai gausūs biurokratų būriai mėgina imituoti darbą, o iš kitos, byloja tolimesnį viešosios nuomonės ruošimą galimiems parodomiesiems ar netgi represiniams veiksmams prieš tariamuosius „Rusijos agentus“ Lietuvoje. Taip pat manau, kad ši ataskaita taip pat skirta VSD gauti papildomų pinigų savo veiklai, kurstant tautinę nesantaiką ir vykdant karo su Rusija propagandą JAV interesų naudai. Ataskaita galimai užtikrins departamento klerkų sotų gyvenimą dar ilgiems metams į priekį…

 5. Panzer says:

  Politikieriai, matyt, mato, kad žmonės nepatenkinti, kad ima klausinėti ir net gi laukia atsakymų, todėl reikia baubo, o lengviausias baubas Rusija.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top