A. Lukašenkos kreipimasis į Baltarusijos tautą ir Nacionalinį susirinkimą

2014, 30 balandžio, 17:41 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (10) | peržiūrų 779 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisVyriausybės rūmų salėje vyko bendras Atstovų Rūmų ir Respublikos Tarybos posėdis, kur kasmetinį pranešimą perskaitė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Į renginį buvo sukviesti aukščiausi šalies pareigūnai, vyriausybės atstovai, valstybės valdymo organų, stambiausių įmonių vadovai, diplomatinio korpuso, informacijos priemonių atstovai.

Lukašenka pavedė Prezidento Administracijai sumažinti pernelyg didelius valdininkų įgaliojimus.

„Neseniai mes smarkiai sumažinome mūsų valdininkų skaičių. Nežiūrint į tai, kad jis ir taip buvo nedidelis, lyginant su kitomis valstybėmis. Baltarusijoje valdininkų skaičius vienam tūkstančiui darbuotojų yra mažiausias Europoje ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugoje. Pas mus – 35 žmonės, Rusijoje – 75, Kazachstane – apie 50, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje – taip vadinamosiose „rinkos šalyse“ – iki 70 žmonių, dvigubai daugiau, nei pas mus“, – teigė valstybės vadovas. Ir šiandien, jo nuomone, atėjo laikas dar didesnei užduočiai – sumažinti ne jų skaičių, o pernelyg didelius įgaliojimus. „Pavedu Prezidento Administracijai nedelsiant užsiimti šiuo pamatiniu klausimu. Aptarimui pasitelkite ne tik valdininkus, bet ir verslininkus, eilinius piliečius, masines informacijos priemones, ekspertus, ir iki metų pabaigos ši sistema turi pradėti veikti. Tai liečia ir viso mūsų gyvenimo debiurokratizaciją, apie kurią mes daug kalbėjome ir priėmėm atitinkamą direktyvą, už kurios vykdymą atsako valstybės vadovas. Ir ši užduotis kur kas sudėtingesnė, nei valdininkų skaičiaus optimizavimas. Tačiau išsprendus ją, efektas bus gerokai didesnis“, – pabrėžė Aleksandras Lukašenka.

Taip pat, Baltarusijos lyderio manymu, valstybės aparatas turi radikaliai atsisakyti nuostolingų ir nebūdingų jam funkcijų.

„Jis turi imtis tik tokių įgaliojimų, kurių niekas, išskyrus valstybę, negali ir neprivalo vykdyti. Likusius reikia atiduoti tautai – eiliniams piliečiams, įmonėms ir rinkai. Ir aš turiu omeny ne tik formalius įgaliojimus“, – paaiškino jis.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad administracinėse procedūrose jau įvesta atitinkama tvarka. „Tačiau egzistuoja ir garsusis „administracinis resursas“. Jei tik koks viršininkas įsigeidžia, sakykim, apmokestinti kokį verslininką, tai jis ras tūkstantį būdų išsukioti tam verslininkui rankas. Ir formaliai viską atliks įstatymų ribose“, – sakė Aleksandras Lukašenka.

Prezidentas pabrėžė, kad kalbama ne tik apie civilių valdininkų įgaliojimus, bet ir apie karines struktūras, kontrolierius. „Nereikia pamiršti: tie, kurie privalo kovoti su korupcija dažnai patys yra jos šaltiniu. Karinių struktūrų siūlomas verslo „stogas“, susidorojimas su konkurentais, prisidengiant ta pačia kova su korupcija, reketavimas, gąsdinant baudomis ir bylomis, asmeninių santykių suvedinėjimas – visa tai, deja, karinių struktūrų bėdos“, – mano Baltarusijos lyderis.

„Štai, pavyzdžiui, taip vadinamas užsakomasis patikrinimas. Kokiam nors verslininkui reikia prispausti konkurentą. Jis paperka teisėsaugininką ir tas ima spausti įmonę – konkurentą. Ir daro tai prisidengdamas kovos su korupcija vėliava. Atseit, turime signalą, įtarimą, mums reikia viską patikrinti. Tuo metu įmonės darbas visiškai blokuojamas. Gali būti, kad tąkart nieko ir neras, tačiau juk verslas jau sužlugdytas. Formaliai viskas teisinga, bet iš esmės tai – nusikaltimas! Ir tokių situacijų nemažai“, – sakė Prezidentas.

„Per artimiausius kelis metus šalyje būtina realizuoti eilę sisteminių veiksmų kovoje su korupcija“, pabrėžė valstybės vadovas.

Jei situacija Ukrainoje pereis į karinę fazę ir abi šalys imsis ginklų, tai numalšinti konfliktą bus neapsakomai sudėtinga

„Svarbiausia, kas šiandien vyksta Ukrainoje, yra tai, kad liaudis ten pamišo, ją apkvailino politikai ir ji nežino, kaip tai išspręsti. Vieni šaukia apie asociaciją, kiti – apie federalizaciją, treti – dar apie ką nors, – sakė Prezidentas. – Liaudis juk nežino, kas yra asociacija, federalizacija, juos į barikadas kviečia provokatoriai, padugnės iš visų pusių. Reikia liautis, reikia žmonėms paaiškinti, kas tai yra. Reikia leisti žmonėms pagalvoti ir sąmoningai apsispręsti. O tam reikalingi normalūs, neapsimelavę lyderiai, nepaskendę korupcijoje, iš Ukrainos žmonių neprisistatę savo namų ir ne susikrovę turtų“.

„Štai šiandienos esmė: ne tankai, ne ginklai. Jei ten prasidėtų šaudymas, iš dviejų, ar trijų pusių, šito konflikto mes nenumalšinsim niekada“, – mano Aleksandras Lukašenka.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad pasaulyje yra daugybė samdomų žudikų ir banditų, kurie dosniai finansuojami ir aprūpinami pačiais naujausiais ginklais. „Ir visus juos sutelks. Visi pasaulio konfliktai bus numalšinti ir visus juos sutelks prieš Rusiją. Ukraina liepsnos (iš to Ukrainos tautai naudos jokios nebus), Rusija grius. Šito leisti negalime“, – pabrėžė Prezidentas.

Aleksandras Lukašenka konstatavo, kad dėl Ukrainos konflikto vyksta informacinis karas. „O esmė viena: sunku žmonėms, blogai yra žmonėms. Ir žinote, manau, kad tuo viskas nesibaigs. Mano manymu, eilinio maidano ten neužteks, jei situacija nenurims“, – sakė valstybės vadovas.

Mes bendradarbiausime su mūsų Ukraina, kad ir kaip bus sunku

„Baltarusija, kaip artimiausia kaimynė, suinteresuota vieninga, stabilia, augančia Ukraina ir pasiruošusi visais būdais tai palaikyti“ – pabrėžė Aleksandras Lukašenka.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad Baltarusija vysto integracinio bendradarbiavimo NVS šalyse politiką. Pirmininkaujant Sandraugoje 2013 metais buvo pravesta 70 reikšmingų renginių. „Ir dabar, kai Ukraina atsisakė pirmininkauti, mes ėmėmės šių pareigų ir atsakingai vykdysime įsipareigojimus, todėl kad čia kūrėsi NVS, čia yra jos štabas ir todėl, kad mes – tauta, kuri, atleiskite už nekuklumą, labiausiai suinteresuota integracijai“, – sakė Prezidentas.

Aleksandras Lukašenka taip pat pažymėjo, kad Baltarusija ir toliau gerins santykius su Kazachstanu, Turkmėnistanu, Azerbaidžanu ir kitomis respublikomis.

Nekenčiu tarpininkavimo

Viena parlamentarių pasiūlė dabartinėmis sąlygomis paversti Baltarusiją naujų tarptautinių ir tarpreliginių idėjų bei strategijų kūrimo aikštele, taip pat ir NVS šalių formate.

Į tai Aleksandras Lukašenka atsakė, kad paskutiniu metu Baltarusijai siūlomi įvairaus plauko tarpininkavimo būdai. „Tai tiesa, ir aš iš kart, net neišklausęs iki galo, sakau ne. Nekenčiu tarpininkavimo“, – sakė valstybės vadovas.

„Mano gyvenime buvo daug tarpininkavimų. Atvažiuodavo pas mane įvairiausi, ir „trenkti“, ir buvę „naftalininiai“ politikai, siūlydavo man tarpininkauti tarp ES, JAV ir taip toliau. Visada savo VRM sakydavau: mums tarpininkų nereikia, – pažymėjo Prezidentas. – Jei kas nors ES ar Amerikoje norės su mumis kalbėtis, tai mes pasiruošę kalbėtis be jokių tarpininkų. Todėl kad tarpininkavimas – tai visada pozicijos iškraipymas“.

„Todėl paskutiniu metu, kai man sako, kad Lukašenka, Baltarusija gali tapti tarpininku Ukrainos įvykių klausimu… Dėl Dievo meilės, mes nenorim niekam tarpininkauti. Mes tuo neužsiimam. Jei kas nori, kad mes kokiomis idėjomis, apie kurias ir jūs kalbate, pasiūlymais ir kažkokiais aktyviais veiksmais padėtumėm Ukrainos žmonėms, mes nedelsiant pasiruošę važiuoti, kad tik būtų tyla ir ramybė tame žemės lopinėlyje. Todėl, kad Ukrainos žmonės nenusipelnė to, kas dabar su jais atsitiko“, – sakė Aleksandras Lukašenka.

Kas liečia pasiūlymus, Prezidentas pabrėžė, kad šiandien jaučiasi naujų idėjų, tame tarpe ir įvaizdžio, deficitas. „Šias idėjas, jei jos bus geros, mes pasiruošę demonstruoti Baltarusijos pavyzdžiu“, – sakė valstybės vadovas.

Baltarusijos vidaus rinkos nevalia atiduoti užsieniečiams

„Vidaus rinkos vystymas – tai, taip sakant, mūsų ekonominio kurso ašis ateinantiems metams“, – sakė Prezidentas.

„Mes kartais didžiuodamiesi pagalvojam: mūsų ekonomika pati atviriausia pasaulyje. Užsienio prekybos apyvarta daugiau nei pusantro karto viršija BVP. Tačiau, jei atvirai, lieka neaišku, kuo čia džiaugtis? Tai juk milžiniška priklausomybė nuo užsienio rinkos būklės, – sakė Prezidentas. – Ėmėmės eksporto. Ir tai visiškai natūralu. Devyniasdešimtųjų pradžioje mūsų piliečiai mažai ką galėjo sau leisti – trumpai tariant, neturėjo pinigų. Vidaus rinka buvo labai maža, neturtinga ir silpna. Ir didžiąją dalį pinigų buvo galima uždirbti tik užsienio rinkoje“.

Valstybės vadovas pastebėjo, kad nuo to laiko situacija gerokai pasitaisė. Pirmiausia – daug kartų išaugo žmonių pajamos. Vidaus rinkoje šiandien galima užsidirbti, ir gana nemažai. Antra, su pelnu išaugo ir žmonių poreikiai bei gyvenimo kokybės reikalavimai. Tuo pačiu ir visas pasaulis padarė milžinišką išsivystymo šuolį – atsirado šimtai naujų produktų ir paslaugų. Trečia, padidėjo pasaulinės rinkos konkurencija. Priežasčių tam nemažai: finansinė krizė, vis labiau atvira rinka, naujų rinkos dalyvių iš Azijos atsiradimas“, – sakė Prezidentas.

„Šios aplinkybės rodo mums – laikas atsisukti į vidaus rinką. Išorinės rinkos sunkumus galime kompensuoti vidine. Tačiau už ją jau reikia kovoti, kadangi ir čia mus gali išstumti konkurentai. Ir reikia pasikliauti ne tik prekių gamyba, tačiau taip pat ir paslaugomis“, – mano Prezidentas.
Aleksandras Lukašenka pastebėjo, kad vidaus rinkos vystymas, „paslaugų ekonomikos“ kūrimas, artimiausiais metais turi tapti naujos ekonominės politikos ašimi. Tuo pačiu, žinoma, eksportas buvo ir liks prioritetu, sakė Baltarusijos lyderis.

Jis pabrėžė paslaugų teikimo atvykėliams svarbą. „Rusija – milžiniška turtinga šalis. Kur važiuoti poilsiauti vidutiniam Rusijos gyventojui? Net jei ir į Krymą, vis tiek mažai vietos. Jie rado normalų komfortą Baltarusijoje“, – sakė Prezidentas.
„Šiuo metu labai daug ukrainiečių važiuoja į Baltarusiją, pasiūlykite jiems paslaugas, juk jiems visiems jų reikia, uždirbsite kapeiką“, – pridėjo valstybės vadovas.

Baltarusija į bet kokią sąjungą stos tik lygiomis teisėmis

„Gyvensime mes, Baltarusijos piliečiai, savo žemėje, savo valstybėje. Taikiai ir draugiškai sugyvensime su kaimynais, ir į bet kokią sąjungą stosime tik lygiomis teisėmis, tik savanoriškai ir tik mūsų žmonių labui“, – pažymėjo Baltarusijos lyderis.

„Labai ilgas buvo mūsų istorinis kelias į nepriklausomybę. Daug kraujo ir ašarų praliejo mūsų seneliai ir proseneliai, kovodami su daugybe pavergėjų už teisę laisvai gyventi savo žemėje ir patiems spręsti savo likimą“, – pastebėjo Prezidentas.

„Todėl ši teisė mums yra milžiniška neįkainojama vertybė, ir kad išsaugotumėme ją, visa nacija turi būti vieninga“, – įsitikinęs Aleksandras Lukašenka.

Baltarusijoje planuojama didinti valstybės tarnautojų atlyginimus.

Baltarusijos lyderio manymu, laikas grįžti prie valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimo.
„Tai liečia taip pat ir mokytojus, ir gydytojus. Kalbant apie biudžetinę sferą aplamai, tai šiandienos biudžetininkų ir bendro šalies vidutinio atlyginimo santykis nėra optimalus – šiek tiek daugiau nei 70%“, – pažymėjo Aleksandras Lukašenka.

„Man svetimos koncepcinės nuomonės, vyraujančios Rusijoje. Imkim, ir mokėkim valdininkams 10 kartų daugiau, po to ir 100 kartų, o vėliau iš vis paverskim išlaikomu valstybės, ir tada jis taps sąžiningu. Visiškas niekalas. Viskas susiveda į žmogiškumą. Juk kuo žmogui daugiau tenka, tuo daugiau jis siekia, duosi milijoną, rytoj jis užsinorės dviejų, todėl reikia kelti atlyginimą“, – mano Aleksandras Lukašenka. Baltarusijos lyderis mano, kad to reikia tam, kad valdininkai vertintų savo darbą, taip pat ir iš materialinės pusės. „Reikia, kad tas darbas taptų prestižiniu, tačiau taip pat reikia kelti jiems didesnius reikalavimus‘, – apibendrino Prezidentas.

Baltarusiai nei sekundei nepamiršta apie bendras istorines savo šaknis su Rusija ir Ukraina

Kaip pastebėjo Prezidentas, Baltarusija – savaip unikali šalis. Joje susikerta rytietiška ir vakarietiška krikščionybės šaka (pravoslavai ir katalikai), vienoje žemėje gyvena baltarusiai, rusai, žydai, lenkai, totoriai ir kitų tautų žmonės. „Ir mūsų unikalumas tame, kad daugelį metų jie gyvena taikiai ir draugiškai, padėdami vieni kitiems, išsaugodami savo kalbą, kultūrą, tuo pačiu jausdamiesi didelės – baltarusių tautos – dalimi, – sakė valstybės vadovas. – Žinoma, tai ne visiems ir ne visada patiko. Bandymų drumsti ramybę Baltarusijos viduje buvo ne vienas. Tačiau visi jie patyrė nesėkmę“.

Aleksandras Lukašenka priminė, kad kažkada Baltarusiją bandė kaltinti tuo, jog šalyje lyg tai buvo varžomi lenkai ar katalikai. „Tačiau netgi patys aršiausi mūsų nedraugai toje pačioje Lenkijoje gėdingai suslėpė savo išmąstymus į archyvą“, – pastebėjo Baltarusijos lyderis.

„Šiandien radosi dar nuostabesnių pamąstymų apie tai, kad pas mus, atseit pradeda varžyti ar tai rusų teises, ar rusų kalbą. Žinoma, išmąstyti dar didesnę kvailystę sunku“, – pabrėžė Prezidentas.

„O dėl rusų teisių varžymo, kaip kai kurie mūsuose bando primesti tą idėją… Šia tema net kalbėti nenoriu, – sakė valstybės vadovas. – Šiandien Baltarusijoje neįmanoma surasti patį didžiausią baltarusį ir išskirti tą jo baltarusišką kraują, apie kurį man kalba. Pas mus viskas persimaišę“.

„Todėl kalbos apie rusiškumą, baltarusiškumą, prorusiškumą, proukrainietiškumą – tai žingsnis link tos pačios nesantaikos. Matyt šito kažkas ir nori“, – pastebėjo Baltarusijos lyderis.

„Todėl mes visada kovojome su vakarietiškomis melo idėjomis iš NATO ir iš kitų. Visada pavedu teisėtvarkos organams, KGB, nedelsiant nutraukti tokias kalbas, nesvarbu kas jas pradėjo“, – pareiškė Prezidentas.

Aleksandras Lukašenka nemato nieko keisto tame, kad iš vienos dvasinės kultūrinės šaknies išauga skirtingos valstybės. „Tai visiškai natūralu. Žinoma, visos istorinės paralelės šlubuoja, tačiau prisiminkime: kažkada Didžioji Britanija įkūrė didžiausią pasaulio istorijoje imperiją. Tuo pačiu suteikė pagrindą gimti naujoms nacijoms ir valstybėms, turinčioms anglosaksų šaknų“, – pažymėjo Prezidentas.

„Šiandiena mes, baltarusiai, nei sekundei nepamirštame apie savo bendras istorines šaknis su mūsų Rusija ir mūsų Ukraina“, – pridėjo Aleksandras Lukašenka.

„Bet koks kvietimas perversmui ir nesantaikai, prievartos propaganda bus naikinama iš pašaknų, dar neužgimę“.

„Šiandien kreipiuosi ne tik į tuos, kurie palaiko šiandieninę valdžią (o tokių, kaip parodė vietos rinkimai, dauguma). Noriu kreiptis ir į tuos, kurie dėl įvairių priežasčių kritiškai vertina valdžią, – sakė Prezidentas. – Esu giliai įsitikinęs: žmonės privalo taikytis su nuomonių įvairove, diskusijomis ir kritika. Ir tuo pačiu – nepakęsti prievartos, neapykantos ir revoliucijų“.

„Mes priimsime bet kokią opoziciją, kuri veiks įstatymų ribose. Esame atidūs bet kokiai kritikai, padiktuotai nuoširdaus susirūpinimo valstybe, o ne užsakymo iš išorės. Mes atviri bet kokiam dialogui, jei jo tikslas – Baltarusijos gerovė, o ne asmeniniai, juolab užsienio, interesai“, – pareiškė valstybės vadovas.

„Dar ne viskas. Valdžia pasiruošusi laipsniškai, gyvenimo padiktuotai evoliucijai. Tačiau nepakęsim revoliucijos. Aš esu prieš griovimą iki pamatų, – pabrėžė Aleksandras Lukašenka. – Visi maišto kėlėjai yra ne tik valdžios ar Prezidento priešai. Tai visų pirma mūsų šalies, tautos priešai. Tai mūsų vienybės priešai, o tai reiškia – Baltarusijos nepriklausomybės priešai“.

„Toks radikalizmas bus malšinamas dar užuomazgoje. Mes neleisim prieiti iki provokacijų ir susirėmimų. Bet koks perversmo, nesantaikos skelbimas, bet kokia propaganda bus aršiai naikinama dar negimusi. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad šiuo klausimu mus palaiko visa tauta. Ir ne tik mūsų“, – pareiškė Prezidentas.

„Nei mūsų tauta, nei istorija neatleis tiems garbėtroškoms, kurie asmeniniais tikslais bandys pasėti neapykantą ir suskaldyti tautą, kad įtiktų užsienio kenkėjams“, – pridėjo Aleksandras Lukašenka.

Lukašenka mano, kad neteisinga bandyti „privatizuoti“ rusų kalbą

Kaip pažymėjo Aleksandras Lukašenka, šiandien girdisi įstabių kalbų apie tai, kad Baltarusijoje „lyg ir pradeda varžyti ar tai rusų teises, ar rusų kalbą. Žinoma, išmąstyti dar didesnę kvailystę sunku“, – pabrėžė Prezidentas.

„Kalbėsiu be užuolankų – nėra pasaulyje kitos valstybės, kur taip saugotų didingą rusų kalbą ir didingą rusų kultūrą. Įskaitant ir pačią Rusiją. Mes rusų kalbą valstybine paskelbėme dar tada, kai Rusijos ir rusų žeminimas posovietinėje erdvėje buvo laikomas norma (jau nekalbu apie Vakarus), o žodžius „integracija“, „brolybė“ buvo bijoma net ištarti grasiai“, – pažymėjo valstybės vadovas.

„Visgi mes manome (aš apie tai daug kalbėjau), kad rusų kalba – bendras trijų boliškų tautų – ukrainiečių, baltarusių ir rusų – turtas. O taip pat ir kitų tautų, su kuriomis gyvenome vienoje šalyje“, – įsitikinęs Prezidentas.

„Todėl dar kartą noriu pasakyti tiems, kurie bando „privatizuoti“ rusų kalbą. Ji – mūsų. Ne rusų ir ne ukrainiečių. Mūsų. Tai gyvas visų mūsų, įskaitant ir baltarusius, palikimas, – pabrėžė Baltarusijos lyderis. – Kaip padalinti tarp mūsų su Rusija, pavyzdžiui, genialųjį Dostojevskį, kurio giminės šaknys Baltarusijoje? O kaip nustatyti, kam – Ukrainai ar Rusijai – priklauso Nikolajus Vasiljevičius Gogolis? Manau, pats klausimo kėlimas yra absurdiškas“.

„Mūsų trys tautos susietos bendra istorine atmintimi, bendromis didžiomis pergalėmis, bendromis pravoslaviškomis tradicijomis. Mūsų lopšys – Kijevo Rusia, galinga ir kilni Europos valstybė su sostine prie Dnepro, – pažymėjo valstybės vadovas. – Taip istoriškai susiklostė, kad iš vieno pravoslaviško lopšio, Šventos Rusios, išaugo trys broliškos, tačiau savitos tautos, kiekviena jų šiandien kuriančios savas valstybes“.

„Mes nesame prorusiški, proukrainietiški ar prolenkiški. Mes ne rusai, mes – baltarusiai! Mūsų šalis – Baltoji Rusia. Šalis, kur gyvena ir rusai, ir ukrainiečiai, ir lietuviai, ir lenkai, žydai, totoriai ir daugelis kitų. Tai Baltosios Rusios vaikai, vienos valstybės piliečiai – Baltarusijos“, – pabrėžė Aleksandras Lukašenka.

Mums nereikia pilkos, nuolankios ir viskam abejingos bendruomenės

„Tautos vienybė dar nereiškia vieningo mąstymo. Mums nereikia pilkos, nuolankios ir viskam abejingos bendruomenės. Tokia bendruomenė – neturinti vertybių, šaknų, tikėjimo savimi – lengvai taps priešiškai nusiteikusių, vidaus ar išorės jėgų grobiu“, – pažymėjo Prezidentas.

„Mums reikia gyvos šalies, turinčios įvairių nuomonių bei idėjų, su aktyvia visų piliečių pozicija. Tik taip mes išgyvensime bet kokią audrą“, – pabrėžė Baltarusijos lyderis.

Pasak Aleksandro Lukašenkos, šiandien ne tik Baltarusija, bet ir visa Europa randasi ties istoriniu epochos lūžiu. „Kiekviena valstybė turi duoti atkirtį laikmečio išbandymams. Koks bus mūsų atkirtis, priklauso ne tik nuo valdžios, Prezidento, tačiau ir nuo kiekvieno iš mūsų“, – pastebėjo valstybės vadovas.

„Nuoširdus tautos dialogas – patikimiausia susiskaldymo ir nesantaikos apsaugos garantija“, – pridėjo Prezidentas.
„Privalome bet kokia kaina išsaugoti svarbiausią mūsų vertybę – šalies nepriklausomybę, šventą teisę gyventi savo žemėje ir patiems spręsti savo likimą“.

„Kreipiuosi į jus sudėtingu metu. Valstybės, supančios mus, nerimauja. Kunkuliuoja Ukraina, visu savo istoriniu ūgiu bando išsitiesti Rusija. Mūsų akyse griūna senos valstybinės sienos. Ir pirmąkart per daugelį metų Europoje pakvipo bombų sukeltu dūmeliu“, – sakė valstybės vadovas.
Kaip pažymėjo Prezidentas, posovietinis periodas baigėsi, prasideda nauja era, ir kokia ji bus, deja niekas pasakyti negali. „Laimei, mūsų šalies viduje ramu. Ir tarptautinėje arenoje mus vis dar laiko atsakingu ir patikimu partneriu, linkinčiu kitoms tautoms taikos ir gerumo. Mūsų neįtraukė į išorinius konfliktus, – sakė Aleksandras Lukašenka. – Ir vis dėl to yra dėl ko nerimauti. Gyvename ne pamirštoje vandenyno saloje. Bet kokie geopolitiniai kataklizmai, ypač vykstantys Rytų Europoje, būtinai palies ir mus“.

„Susidarius tokioms aplinkybės mes privalome bet kokia kaina išsaugoti svarbiausią mūsų vertybę – šalies nepriklausomybę, šventą teisę gyventi savo žemėje ir patiems spręsti savo likimą“, – pabrėžė Prezidentas.

Pasak valstybės vadovo, tam reikalingi mažiausiai trys dalykai: baltarusių tautos vienybė, mokymasis iš savo ir kaimynų klaidų ir aiškus Baltarusijos ateities projektas, gebantis suvienyti ir įkvėpti vyresniąją bei jaunąją šalies kartas.

„Apie tautos vienybę mes kalbame dažnai. Ir tai ne ritualiniai žodžiai. Dar senoji Biblija mokė: „Namas, išardytas dalimis, stovėti negalės“. Šiandien istorija demonstruoja mums tragišką šios tūkstančio metų senumo tiesos įrodymą“, – pastebėjo Prezidentas.

„Mes, baltarusiai, nenorime ir negalime leisti tautos susiskaldymo. Mūsų nepriklausomybė ir jaunas valstybingumas, žinoma daugelį erzina. Ir jei mūsų vienybėje rasis įtrūkimas, būtinai atsiras tokių, kurie bandys tuo pasinaudoti“, – pabrėžė Baltarusijos lyderis.

Aleksandras Lukašenka pažymėjo, kad vienybės dėka per dvidešimt paskutinių metų Baltarusijoje sukurta pirmoji istorijoje nepriklausoma Baltarusijos valstybė – tai, apie ką daugelį amžių svajojo mūsų protėviai. „Mūsų tikslas išpuoselėtas visos tautos – jaunosios ir senosios kartos, darbininkų ir valstiečių, verslininkų ir inteligentų, valdžios šalininkų ir jos kritikų. Visų, kurie neabejingi Tėvynei ir myli Baltarusiją. Ir jei mes vis dar saugosim savo vienintelę vertybę – mūsų vienybę – tai Baltarusija išsaugos nepriklausomybę ir tęs savo tvirtą kelią į ateitį, – įsitikinęs Prezidentas. – Tik vienybės dėka mes išsirinkome savo ekonomikos kelią – kelią, grįstą sveiku protu ir teisingumu. Mes neleidome išdraskyti turto, neleidome suskirstyti bendruomenės į vargšus ir turtuolius, užstojome ir palaikėme darbo žmogų. Pas mus neliepsnoja barikados, negriūna pastatai, vidury baltos dienos neplėšiami ir nežudomi žmonės“.

A. Lukašenkos kalbos video įrašas:


news.uvaga.by

Vertė: Darius Dimbelis

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 10

 1. Gintaras says:

  Kuo jau ta rusų kalba tokia didinga. Nesuprantu….tikriausiai seniausia pasaulyje

 2. Patriotas says:

  šaunuolis

 3. Leonas says:

  Taip pati seniausia.

 4. karkisss says:

  Seniau lietuviai taip pat rašydavo slaviskai tik berods vienuoliai su savo lotynų kalba viską iškraipė.

 5. Dario says:

  O man lietuvių ir rusų pačios gražiausios. O pati Prezidento kalba iš tikrųjų labai nebloga ir tikiuosi, kad tai ne tik kalba, bet ir bus įgyvendinta.

 6. rrrg says:

  Štai kaip turi kalbėti tikras patriotas. Ir, svarbiausia, daryti tai, ką pasako. O ne tai, kaip pas mus – abstraktūs triedaliojimai ir išdavystė kiekviename veiksme.

 7. Rena says:

  Pritariu aukščiau rašiusiems, tai tikro prezidento kalba. Kaip jį bekoneveiktų – vis tiktai nusipelno pagirų.

 8. Barbora says:

  Puiki kalba

 9. kremliaus agentas says:

  Neoficiali informacija apie dabartinę Baltarusiją-be mūsų valdžiagyviams įprasto melo,šmeižto ir putojimo:

  http://koment.lt/node/740

  http://www.komentaras.lt/?p=338

 10. Aštrus says:

  Talentingas Prezidentas Aleksandras,tikras Baltarusių Tautos sūnus,mylintis savo žmones,gelbsti juos sunkiuose gyvenimo vingiuose.Didi pagarba šiam nuostabiam,darbščiam,teisingam žmogui.Laime gyventi su tokiais kaimynais,kurie mus labai gerbia …..

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top