Arvydas Daunys. Atgimstanti cenzūra – SSSR nostalgija?

2020, 21 balandžio, 8:43 | kategorija LPT | 23 komentarai | peržiūrų 576 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Subyrėjus SSSR džiaugėmės atgautu pasauliu, atgautomis, o kai kam pirmą kartą gyvenimą pamatytoms sąžinės, žodžio, tikėjimo laisvėmis. Teise į privatumą. Galimybe drąsiai sakyti ką galvoji, kaip matai, kuo tiki…

Tai buvo puikus laikas. Šie, mano minimi dalykai buvo deklaruojami visų pasaulio valstybių, jie buvo kertiniu žmogaus teisių pagrindų akmeniu.

Kodėl sakau buvo?

Nes šiandien taip jau nebėra. Šie dalykai pamažu bandomi naikinti, kaip, esą kenkiantys tiems, kurių naudai anuomet jie buvo priimti. Kaip kenkiantys visuomenei, ir kurių atsisakoma tos pačios visuomenės labui. Kažkur jau tai labai girdėta.

Judėjimo laisvė, esą kenkia epidemiologinei situacijai, nutylint, kad tai situacijai jau daugybę dešimtmečių aktyviai kenkiama leidžiant chemijos koncernams teršti dirvožemį, o sekant tuo ir mūsų vartojamą maistą, nuosekliai didinant leidžiamas chemijos normas, kurios lygiai taip pat nuosekliai naikina natūralų dirvožemio biobalansą ir, tikėtina, lygiai taip pat balansą mūsų organizme, griaunant mūsų natūralų imunitetą.

Anksčiau aukštinta visuomenėje žodžio laisvė, pasirodo, ėmė kenkti tai pačiai visuomenei, nes neįvardinti arba konkrečiai neapibrėžti subjektai ėmė jai kenkti masiškai tiražuodami dezinformaciją, nuo kurios, kaip skelbia Europos komisija, reikia gintis.

Europos komisija siūlo naudotis tik patikimais oficialiais informacijos šaltiniais ir nesidalinti abejotinų šaltinių nepatikima informacija (čia apie Covid-19). Ta prasme, preziumuojant, jog visi kiti informacijos šaltiniai lyg ir nereikalingi, nes jums pakaks ir tos informacijos, kuri yra oficialiuose.

Ar tikrai pakaks? Ar gali oficialūs valstybinės informacijos šaltiniai pakeisti visą žiniasklaidą, kuri remiasi kur kas platesne, nei vienos valstybės patirtimi?

Vargu, nes šiandien valstybių priimami sprendimai Covid-19 atžvilgiu daugumoje atvejų remiasi žiniasklaidos paskelbta informacija apie kitose valstybėse vykstančius procesus, jų priimamus sprendimus ir iš tų sprendimų kylančias pasekmes.

Pavyzdžiui, Lietuvoje, mano žiniomis, nevykdomi jokie fundamentalūs tyrimai Covid-19 viruso atžvilgiu. Todėl savo patirtimi grįstų žinių apie šį virusą mūsų valstybė neturi. Viską susirankioja iš to, kas nubyra iš kitur. Ir viso to nubyrėjimo pagrindu priima sprendimus. Kuriuos mes ir matome šiandien Lietuvoje.

Ir dauguma pasaulio valstybių gyvena lygiai taip pat, kai savo informacijos neturi ir yra priverstos tenkintis tuo, kas yra. O yra nedaug. Todėl Kinija turi galimybę naudotis situacija, aprūpindama pasaulį, kaip skelbia net valstybės – nekokybiškais Covid-19 testais. Reikėtų turėti omenyje, kad, galimai, remdamosi tokių testų rezultatais valstybės vykdo savo karantino politiką.

Spauda gi, sužinojusi panašius dalykus – kritikuoja valdžios struktūras, prieidama ir iki pačios aukščiausios ES vadovybės, taip smukdydama jos autoritetą, kuris, reikia pripažinti, pastaruoju metu patyrė savo populiarumo žemumas. Dėl jos pačios „nulinio“ vaidmens kritiškiausiu epidemijos metu.

Faktiškai šis EK kvietimas, mano nuomone, – tai raginimas cenzūruoti viską, kas nesutampa su oficialių struktūrų tvirtinimu, ir tai visomis prasmėmis kertasi su žodžio laisvės sąvoka. Tame raginime suplakta viskas, pradedant sukčių siūlomais vaistais nuo Covid-19 iki neigimo to, kad prie koronaviruso plėtros galėjo prisidėti 5G technologija.

Kas įdomu, jog 5G nekenksmingumas argumentuojamas tuo, jog, „Nėra jokių įrodymų, kad 5G technologija kenktų žmonių sveikatai“, ką galima tuo pačiu kontrargumentuoti (jei tokio lygio išsireiškimus galima apskritai vadinti argumentacija) – „Nėra jokių įrodymų, kad 5G technologija nekenkia žmonių sveikatai“.

Mano kuklia nuomone – jei kažko „nėra“ – tai nėra ir argumentų, kad tai saugu ar kenkia. Jeigu „nėra“ – reikia daryti skaidrius tyrimus ir jų rezultatus pateikti visuomenei, kad jie „būtų“ įtikinami. Oponentų pusė teigia, kad nejonizuojančios radiacijos (radijo bangų) įtaka organizmui yra pakankamai ištirta ir liudija, jog ji yra žymi.

Skaitant tokią argumentaciją ES vadovybės puslapyje visai nenuostabu tai, kad panašia naudojasi ir mūsų lietuviškosios, anksčiau vadintos tik žiniasklaidos, o dabar dar ir cenzūros priemonės.

Tiesa, tos cenzūros priemonės kol kas turi galią tik socialiniame Facebook tinkle. Tai Delfi ir 15min. Galią užblokuoti skelbiamą informaciją per Facebooko sukurtą programą. Paskelbiant informaciją, kaip Fake News.

Dabar atviras klausimas:

Ar užsiimanti cenzūra žiniasklaidos priemonė gali būti vadinama žiniasklaidos priemone?

Pradžioje dėl aiškumo: ką vadiname cenzūra?

Tai būdas uždrausti informaciją, jei ji netenkina to, kuris turi galią tą informaciją uždrausti.

Kai žiniasklaidos priemonė užsiima cenzūra, dėl kurios kažkam yra užčiaupiama burna, galima daryti prielaidą, jog ji iš informacijos skleidėjos perėjo į informacijos cenzūravimo-uždraudimo sritį.

Kodėl ji tą daro? – todėl, kad turi interesą. Koks jis – beveik neabejotina, jog bus atsakyta – visuomenės ir bendro gėrio labui, siekiant uždrausti dezinformaciją. O koks jis iš tiesų?

Prielaidų gali būti keletas, pirma iš kurių – apginti savo atstovaujamą poziciją nuo oponentų, kai argumentacijos nebėra arba ji visai silpna.

Antra – kai to reikalauja finansuojanti pusė, kuriai realiai kenkia oponuojanti informacija, sklindanti socialiniuose tinkluose, kurie šiandien patys tapo žiniasklaidos priemonėmis.

Trečia – parodyti savo galią kitoms žiniasklaidos priemonėms, į kurias apie ketvirtadalį skaitytojų ateina iš socialinių tinklų.

Ketvirta – Apsiginti nuo savo skelbiamos informacijos kritikos ir galimo jos klaidingumo, taip apsaugant savo „feikus“, nuo demaskavimo.

Ir penkta – dusinti savo galimus potencialius konkurentus žiniasklaidos srityje, neleidžiant jiems pakilti aukščiau vidutinio lygio – juk Lietuvos informacinė rinka tokia maža ir pajamos iš jos tokios ribotos. Tą liudija neseniai užsidarę tokie portalai kaip Lietuvos žinios, faktai.lt, kuriuose tikrai buvo ką paskaityti.

Tokios tos prielaidos.

Absoliuti galia cenzūruoti kitus – svaigina. Atrodo jog nėra tokios jėgos, kuri galėtų sustabdyti, nes veiksmas vyksta lyg ir ne Lietuvos jurisdikcijos teritorijoje ir yra aprobuotas tos teritorijos savininkų.

Tačiau informacijos sklaida lietuviškos kalbos erdvėje patenka į Lietuvos jurisdikciją – mes negalime Facebooke skelbti ką norime nebaudžiami, į tai tuojau pat atkreipia dėmesį atsakingos Lietuvos institucijos, atitinkamai parodydamos, kad tai jų jurisdikcijai priklausanti erdvė, kadangi liečia LIETUVOS piliečius.

Ir todėl cenzūrą tokioje erdvėje, mano nuomone, gali vykdyti tik tiesiogiai pats tos erdvės savininkas, remdamasis nuosavais kriterijais, apibrėžtais jo šalies įstatymų.

Kodėl taip manau?

Todėl, kad Lietuvos įstatymai cenzūrą draudžia. Draudžia cenzūrą kaip procesą ir draudžia cenzorius, kaip to proceso vykdytojus Lietuvos subjektų atžvilgiu, Kur jie bebūtų. Ta prasme, Lietuvos subjektai negali cenzūruoti kitų Lietuvos subjektų, remdamiesi svetimos šalies subjekto suteikta teise.

Įdomu dar ir tai, kad skelbdami, jog visa tai daro Lietuvos žmonių labui, šios cenzūros autoriai nesusisiekia su ginčytino turinio autoriais ir nepasiūlo panaikinti ar pataisyti jų skelbiamą informaciją, kas labiau atitiktų žurnalistinį principą „išklausyk abi puses“, jei sieki objektyvumo, o ne iškart jį blokuoti. Bent jau infa.lt atžvilgiu tas nebuvo padaryta. Buvome tiesiog užblokuoti, Facebook pranešus, kad tas atlikta „peržiūrėjo 15min“ teikimu. Vieną iš keleto tokių blokavimų pavyzdžių galima pamatyti paspaudus čia

Nenuostabu, jog prieš kelias dienas Facebooke susikūrusi grupė „UNFOLLOW 15min.lt“ (Nustok sekti 15min.lt) jau surinko virš 15 000 žmonių, pasisakančių prieš 15min cenzūrą, kurią pats leidinys vadina „faktų tikrinimu“.

Gali būti, jog po kažkurio laiko tokia pati grupė susikurs ir Delfi portalo atžvilgiu, nes vakar skaičiau vienos pasipiktinusios Facebooko naudotojos įrašą, kuriame buvo rašoma, jog Delfi užblokavo bendrą „pasaulinę“ meditaciją, ir pasidalino to blokavimo nuotrauka.

Grįžtant prie faktų tikrinimo, mano kuklia nuomone – faktų tikrinimas apsiriboja tuo, kad kompetentingi aptariamos srities specialistai, o ne aktualijų žurnalistai, patikrina paskelbtus duomenis, sutikrina su faktiškai egzistuojančiais ir visa tai paskelbia viešai, kad niekam nekiltų jokių abejonių. O žmones pasitikrina patys, kuri medžiaga yra pagrįsta tikrove, o kuri tiesiog feikas. Tai yra – žmonės patys daro savo išvadas. Jiems nebrukama viena „teisinga nuomonė“ kitą paprasčiausiai užblokuojant socialiniuose tinkluose. Nes tai, galų gale ir neefektyvu, ir atsisuka prieš patį cenzorių.

Ir tą labai gerai patvirtina SSSR laikų cenzūra, taip ir nesugebėjusi iš žmonių atminties ištrinti nepriklausomos Lietuvos vizijos. Visomis prasmėmis nepriklausomos – kaip minties, taip ir sąžinės bei žodžio laisvės prasmėmis. Nesugebėjusi žmonių įtikinti, kad komunizmas vienintelis tikras kelias į kurį veda neklystanti komunistų partija.

Tačiau, panašu, jog ta SSSR patirtis jau išsitrynė iš kai kurių galvų. Ir jos patikėjo, jog suteiktos galios cenzūruoti – tai jų aukštos reputacijos įvertinimas. Nepamąstydamos, kad pats jų vykdomos cenzūros faktas – tą reputaciją šiandien jau griauna. Tegu pamažu, bet .. lašas po lašo… tūkstantis po tūkstančio prieš tai pasisakančių žmonių grupėse.

Aš suprantu, kad pagunda būti arbitru be atsakomybės ir niekuo neįsipareigojus – labai didelė, bet… gyvenime viskas kur kas sudėtingiau.

Viduje visi suvokiame, jog vyksta informacinis karas.

Tik va klausimas – su kuo ir už ką, vardan ko?

O juk taip norėjome nešti žmonėms ne ginklus, o dvasinį peną – kur tos vizijos?

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 23

 1. saul says:

  Tikrai neblogi pastebėjimai.Viskas taip ir vyksta.Tik….pasigedau įvardintų priežasčių.Jų,aišku,daug.Ir,tikrai,kad čia nėra vien Lietuvos problema.Visas pasaulis darosi agresyvesnis.Manau,kad tas vyksta jau netoli 20metų.Cenzura,vienu ar kitu būdu,pasireiškia visose šalyse,be jokių išimčių.Tik vienur neleidžiama rašyti apie vieną,na o kitur,apie ką kitą.Yra šalių,kur cenzųruojamas ir internetas.Ir jų nemažai.Argi tas buvo 2000 metais? Lietuva nedaugžodžiavo apie Rusiją,o pastaroji beveik,nekabino savo mažųjų kaimynų.Laikai pasikeitė.Mes džiaugiamės autokratiškais vadovais.Keikiame demokratiją,bet……..pasigendame demokratijos.Aplinkui Lietuvą,jau ,beveik,nebeliko neautoritarinių valstybių vadovų.Tai ko tada stebėtis,kad tas pats ateina ir pas mus.Mes atvirai džiaugiamės Trumpo išsišokimais,Orbano nacionalll……izmu ar net,tos pačios, Lenkijos teisėjų suvaržymais.Į kurią tik pusę bepažvelgtai,koneveikiama ta pati demokratija ir po to norima,kad……….nebūtų cenzūros. ir viskas būtų labai liberalu.Liberalai blogai,bet liberali spauda būtų super.Aišku,tik pas mus-kitose šalyse geriau jau viskas vyktų bet kaip DDD Keikiame valdžios cenzurą,bet tik duok mums patiems valią……patys cenzuruotume dar daugiau.Tarp,kitko ir šiame tinklapyje buvo blokuojami komentarai ar komentatoriai,nors…..gali,niekas nieko, ir neįžeidinėti ar keiktis.Čia net ne priekaištas-tą daro beveik visa,alternatyvioji spauda.O po to,patys stebimės…-VA ŽIŪRĖK,O JIE…tą ar tą padarė.Ką MES patys pasėjome,tą jau pradėjome pjauti.Jokio pakantumo,jokios tolerancijos.Bet čia,aš manau,dar tik pradžia.

 2. Socialistas says:

  Subyrėjus SSSR džiaugėmės atgautu pasauliu, atgautomis, o kai kam pirmą kartą gyvenimą pamatytoms sąžinės, žodžio, tikėjimo laisvėmis. Teise į privatumą. Galimybe drąsiai sakyti ką galvoji, kaip matai, kuo tiki…
  Arvydai, arba tu propagandistas, arba neišmanėlis.
  Papasakok apie šitas sąžinės žodžio ir tikėjimo laisves A. Paleciui.
  Teigiamai pasisakyk apie TSRS laikotarpį,
  Pasmerk pokario banditizma ,
  Išdrįsk kvestionuoti oficiozinę 01.13 versiją
  ir tavo deklaruojama tavo sąžinės, žodžio, tikėjimo laisvė pasireikš visu grožiu represyviais metodais.

 3. Bitvaldas says:

  Anot,jau amzinatilsio, disidento Vladimiro Bukovskio, Europos Sajunga yra Sovietu Sajungos tesinys,Taip,kad nieko cia nuostabaus. Jei idomu paklausykit youtube:Vladimir Bukovsky: EU = USSR
  Be to paziurekit:EU poster 2012 tiesiog google ir pamatysit kaip ten didziulej masonisku suskiu zvaigzdej,kujis ir pjautuvas pavaizduotas net penkis kartus. Nesusiprateliai vis plysauja apie samokslo teorijas,tarsi niekur neegzistuotu samokslo praktika. Tas terminas buvo sugalvotas Frankfurto mokyklos (Frankfurt School) ir labai isplito po Kenedzio nuzudymo CZV pastangomis. O lietuvoje samokslo teorija yra viskas ko neraso Delfis ir nerodo Panorama.

 4. Socialistas says:

  sarmatas cenzūruoja komentarus ir tuo pačiu metu skambiais lozungais aukština tariamą laisvę. Veidmainystė! Ir bendrai esate nemastantys, kritinio mąstymo stokojantys kvialiai, mokat tik garsiai tuščias frazes šaukti ir dūsauti. ES niekada nebus lygi TSRS, nes socializmas niekada nebus lygus kapitalizmui. Kvailys to nesupras jam bile TSRS padaryti atpirkimo ožiu už visas būtas ir nebūtas blogybes.

 5. konkurencijos nėra says:

  mladec

 6. saul says:

  Beveik visos arba didžioji dauguma sąmokslo teorijų prasideda ar užgimsta Rusijoje.Kaip ir Bisvaldo.Masonai ir CCCP. DDDDD

 7. Vytas says:

  Manau, kad straipsnis teisingas, aktualus. Tik tokiu jis tapo jau seniai, dar kai gyvavo TSRS. Tik Vakaruose cenzūra buvo pridengiama subtilesniais būdais ne Tarybų Sąjungoje. O dabar jau ir Vakarai (kapitalizmas) išsigimė. Ir turime tai, ką turime. Sąžiningų ir nepaperkamų žurnalistų žudymai Vakarų pasaulyje jau beveik tapo norma. Pradedant JAV ir baigiant tokia maža valstybe, kaip Malta, ar nauju pretendentu į demokratinę valstybę – Ukraina. Apie cenzūros populiarumą nėra ko ir kalbėti – tai akivaizdus veiksmas VISAME pasaulyje. Tame tarpe ir Lietuvoje. Tik čia reikia valdžios paklausti: kokiu pagrindu „cenzoriais“ parinkti privatūs juridiniai asmenys ir kaip tai dera su LR Konstitucija bei įstatymais? Pabaigai akmenėlis į straipsnio autoriaus daržą: visgi reikėtų gerbti lietuvių kalbą – lietuviškai ne SSSR, o TSRS. Anglicizmų naudojimas pagarbos neprideda.

 8. Bitvaldas says:

  Saul trolini uz VSD?

 9. ARMSTRONGECONOMICS DOT COM says:

  ten viska paaiskina.

 10. socialistas says:

  sąmokslo teorijų korifėjus – mulkis saul.
  Dauny, kur tavo deklaruojamos vertybės?
  Mano komentarus cenzūruoji, o skelbi apie žodžio laisvęs.
  Laikas tau pažvelgtį veidrodį.

 11. saul says:

  Jo.Tik už juos.Jūs labai pastabus.O ką-neblogai moka,tai ne tau,ten….DDD

 12. Simas Simaitis says:

  Perfrazuojant, galima išeiti iš komunizmo, bet komunizmas niekuomet neišeis iš tavęs.
  Kaip turėjome tuos pačius komunustinius avių bandos vedlius, taip jie liko ir iki šiolei. Manote, kad jų atžąlos yra kitokios? Nemanau. Obuolys nuo obels netoli krenta.

 13. Komunistas says:

  Daunio cenzūra – nepatinka nuomonė, blokuoju, bet tegul žydi žodžio ir minties laisvė. Supraskit nei grybauskaitė, nei AMB nei Linkevičius niekas iš jų nebuvo komunistai. Jiie buvo parazituojantys karjeristai, kurie sulindo į partiją, dėl šitlos vietos, o ne komunistinių idealų. Jie pūdė partiją iš vidaus ir kėlė žmonių nepasitenkinimą santvarka. Komunizmas gyvuoja ir šiandien toj pačioj JAV į komunistų konferencijas susirenka 2000 žmonių. Tiems, kas tikrai norit žinių – pasidomėkit, akiratį praplėsit ir pamatysit, kad pasaulis nesibaigia ala alternatyviuose sarmatuos, nu o „visažiniams“ linkiu, kad būklė nepaaštrėtų.

 14. Simas Simaitis says:

  Na taip. Pindosai ir komunizmas – labai įdomus mišinys. Ten komunistų nėra ir nebuvo. Ten iš proto išsikraustę troskistai. Jau vien pasiklausius Sandersą plaukai stojasi piestu, kai tas jaunimui pasakoja, kol puikus buvo išmislas sovietuose lageriai.
  O jaunimas žvygauja, katučių ploja.
  Baikit chebra juokus.

 15. Komunistas says:

  Simai Simaiti lageriai buvo skirti kontrevoliucionieriams ir tarybinės valdžios priešams. Vertinant to laikotarpio įvykius privalu įvertinti laikmetį o ne iš šių dienų pozicijų reikšti „išmintį“. Labai didele dalimi trėmimų nulėmė tie patys miškiniai savo išėjimu į miškus ir nesantaikos kurstymu, žudymais. Atitinkamai vadžia ėmėsi griežtesnių priemonių situacijai suvaldyti. Nūdienoje komunistai nepritaria fiziniam kapitalistų sunaikinimui ir pasisako tik už tai, kad iš kapitalistų klasės būtų atimtos politinės teisės. Bet supraskit kapitalistai taikiai savo privilegijų neatiduos varguoliams. Beje šiandien sukanka 150 metų kaip gimė V. I Leninas. ta proga linkiu geriau susipažinti su komunizmu, o ne remtis nuogirdomis ir kapitalistų antikomunistų propaganda.
  Ir dar pamąstymui Kenedį irgi nužudė, nes tas norėjo padaryti kapitalizmą žmogiškensį eiliniams, bet kapitalistų klasei net ir toks kapitalizmo humanizavimas pasirodė nepriimtinas. Todėl kaltinti komunistus dėl lagerių gali tik kapitalistai, o jūs tokiais nesat. Beje ar girdėjai visą Sanderso kalbą ar tik perskaitei kažkur iš kontesto paimtą frazę?

 16. Pestininkas says:

  Tai čia Chebra pakomentavot!? Jei vienas kitą gyvai matytumet itariu viens kitam gerkles perkastumėt! Išimtis Vytas, S.S., ir Bitvaldas. Blamba kaip panieka kitai nuomonei temdo jūsų protus!

 17. saul says:

  O tu čia ką,save matai,tokiu spec.vertintoju ar mokytoju? Tas,tas-geras,anas-nelabai,o kitie,išvis,niekam tikę.Ir dar….postringauni apie panieką ar toliaranciją DDD

 18. Komunistas says:

  Dalinimasis yra komunizmas.
  Savanoriavimas yra komunizmas.
  Nesavanaudiškumas yra komunizmas.
  Visuomeniškumas yra komunizmas.
  Savitarpio pagalba yra komunizmas.

  Linkiu kiekvienam iš jūsų tapti truputį komunistu.

 19. Komunistas says:

  Dauny kur komentarai?

 20. sarmatas.lt says:

  Noriu informuoti Socialistą-Komunistą, kad jau senokai nebemoderuoju komentarų, ypač jo tauškalų. Kodėl? – Tai man visiškai neįdomu.

  Komentarų moderavimui Sarmatai turi 2 žmones ir programą Akismet, kuri daugelį komentarų perkelia į „Laukimo režimą“, t.y. žmonės, kurie kažkada neužpildė savo pašto adreso ar užpildė skirtingu metu skirtingai – jie tiesiog (aš taip manau) prižiūrimi atidžiau. Kartais tai būna susiję su tam tikrais raktiniais žodžiais, kuriuos tie žmonės naudoja savo tekstuose, o kartais programa dėl kitų priežasčių nusprendžia juos sulaikyti peržiūrai.

  Ir tada tie sulaikyti komentarai turi sulaukti moderatoriaus patvirtinimo. Moderatoriai nesėdi tinklapyje kiaurą parą, nes atlyginimo čia negauna jokio. Todėl, kada prisijungia – tada ir patvirtina. Tai gali užtrukti.

  Kalbant apie Komunisto-Socialisto pretenzijas man – tai jis turėtų man ačiū pasakyti, nes tik mano dėka dar gali čia reikštis – moderatoriai seniai siūlė jį užblokuoti visiems laikams.

  Tačiau aš argumentavau tuo, jog žmonės turi matyti kokias nesąmones siūlo dar gyvi Lenino pasekėjai, kad neužkibtų ant jų kabliuko. Ir būtent dėl to Komunistas dar gali čia reikštis.

  Bet Komunistas nebūtų komunistu, jei už gerą elgesį jo atžvilgiu neatsilygintų puolimu prieš mane.

  Todėl viešai dar kartą pareiškiu, kad Komunisto-Socialisto niekas čia neblokuos tol, kol jis elgsis prisilaikydamas elementarių padorumo taisyklių, kurios susiveda į sekančius dalykus:

  Kalbės apie paskelbtą temą, o ne apie kitus komentuotojus, nieko neįžeidinės ir nepriekabiaus. Tik tiek.

  P.S. Kam mums komentarų moderavimo programa Akismet? – Per dieną interneto robotai paskelbia apie 150-200 komentarų, kuriuos nufiltruoja ši programa. Joks žmogus nesusitvarkytų su tokiu šlamšto srautu, todėl noriu atsiprašyti tų, kurių komentarai buvo sulaikyti – jie vis tiek paskelbiami vėliau, nes kaip minėjau – nepraleidžiami tik komentarai su nuorodomis ir keiksmais.

  Administratorius

 21. Gintas says:

  Atsakykite sau į klausimus, kas yra žiniasklaida? Ar yra valstybė kurioje nėra cenzūros?
  Žiniasklaidos nėra, nes yra žurnalistai kurie aptarnauja pinigų maišus ir kuo didesnis žurnalistų susivienijimas, tuo labiau priklauso nuo pinigų maišo.
  Cenzūra prasideda vos kalba užsisuka apie honorarą. Žinoma, valstybė turi didesnį jėgos instrumentą, nwi privatus asmuo, kuris gali išsipirkti neigiamą straipsnį. Valstybė, tgali tisiog uždrausti domėtis vienomis ar kitomis temomis.
  Kai pasižiūri dabartinę „kultūrą“ pasiilgsti CCCP cenzūros, nes db kiekvieną laisvo elgesio moteriškė jaučiasi lyg didelė žvaigždė, o filmai, laidos, muzika 0 profesionalizmo. Viskas suprantama šaltojo karo žemo lygio vakarietiška, pirminiais instinktai paremta, „kultūra“ nugalėjo CCCP kultūra kur buvo aukštinamas žmogus, jo profesionalumas ir aukšto lygio kinas, literatūra, muzika… Deja, šaltojo karo desinformacija taip giliai įstrigo kai kurių galvose, kad nebesugeba atskirti grūdus nuo pelų…

 22. saul says:

  Komunistėlis rašo…-„Dalinimasis yra komunizmas. Savanoriavimas yra komunizmas. Nesavanaudiškumas yra komunizmas. Visuomeniškumas yra komunizmas. Savitarpio pagalba yra komunizmas“ Taigi…Dalijimasis,nesavanaudiškumas,visuomeniškumas,savanoriavimas egzistavo dar net iki Markso.Mes,aišku,komunizmo dar nematėme ir,manau,kad nepamatysime,bet sovietinį socializmą atsimenam puikiai ir…vių šių išvardintų dalykų net nebuvo.O,jei jau,kažkokios užuomazgos dėl „pakazuchos“buvo ir pradėtos,tai buvo gryna fikcija ir iškrypimas.Savanoriavimas per prievartą,liepus valdžiai,visuomeniškumas-kažkieno aukštesnė valdžia,nesavanaudiškumas buvo tik tarpe pačių žmonių,kurio dar nespėjo ši „gyvulų ūkio“valdžia išnaikinti.

 23. Gintas says:

  Šiaip nesukit galvos dėl cenzūros, nes geitso ir melindos fondas, bei tie kurie spausdina pinigus yra paruoše jums siurprizų. Cenzūra bus nustumta į galą kai iškils klausimas būti ar nebūti…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top