Atviras vokiečių laiškas V. Putinui

2014, balandžio 22, 19:38 | kategorija Ideologija | 2 komentarai | peržiūrų 532 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

Ideologijos ateina ir praeina, o valgyt noris visada....

sarmatas.lt publikuos eilę straipsnių, parinktų internete, Ukrainos įvykių tematika, kurie bus apžvelgiami iš skirtingų požiūrių bei ideologinių taškų, ir, kurie dažniausiai prieštaraus vieni kitų dėstomoms pozicijoms. Jie tikrai prieštaraus, tačiau – tokiu būdu informacija bus pateikiama ne tam, kad skaldyti šioje erdvėje skirtingai interpretuojančias ir priimančias Ukrainos įvykius visuomenės grupes.

Tai bus daroma tuo tikslu, kad mes pagaliau visi suvoktume, jog pasaulis labai margas ir negalima reikalauti (ar net norėti), kad visi jame galvotų būtent taip, kaip kažkam iš mūsų galbūt norisi, ir, jog visi, galvojantys kitaip, nei valdančioji dauguma, kai kurios partijos ar visuomeninės grupės ar mes patys asmeniškai – yra tautos ar Lietuvos priešai, arba Rusijos/Vakarų/Rytų agentai. Tai tik kitaip galvojantys žmonės, galbūt matantys kitokį visuomenės vystymosi kelią. O gal tik turintys kitokių, nei mes patys, žinių apie tuos pačius įvykius.

Laikas Lietuvos piliečiams pradėti viską vertinti nauda ar žala, kurią tam tikras konkrečių subjektų elgesys atneš Lietuvai. Ne Ukrainai, ne NATO, ne ES, o būtent Lietuvai. Mes suvokiame, kad visuomenės skaldymas yra didžiausia žala, nes mūsų žmonės jau net tarpusavyje nebesusišneka, o tam tikros visuomenės dalies įvardijimas “priešais, agentais” ar dar kažkuo panašiu, būtent ir yra tas skaldymas, kuriuo siekiama prastumti šalyje savo tikslus.

Mums nurodo kaip priešus kažkur užsienyje – Rusijoje, tačiau šiandien mes matome, kad po šia priešų „demaskavimo“ priedanga Lietuvoje yra uždraudžiamas vienas referendumas pilnai, o kito data nustumiama nepatogiausiam laikui, o tuo pačiu ruošiamasi perduoti Lietuvos finansinio valdymo svertus į užsienio darinio rankas ECB atsisakant lito.. ir čia apie Tautos atsiklausimą net nešnekama. Jau net kalbėt neverta apie kitus dalykus, kaip sakykime „Justitia Juvenalis“ projektą liečiantį mūsų šeimų ateitį bendrai ir mūsų vaikus konkrečiai. Ir kad viską tą prastumt būtina suskaldyt visuomenę, kad ji negalėtų susivienyti ir pasipriešinti šiems planams. Todėl tam reikalui šiandien pasinaudojama įvykiais užsienyje.

Kaip jau visi žino ir supranta – visuomenės skaldymas į tam tikras grupes (interesų, politinių/ideologinių požiūrių, priklausomybių, lyties skirtumų ir t.t.) yra ne kas kita, kaip vieningo bei darnaus iki tol organizmo pjaustymas į sudedamąsias dalis, kas neabejotinai tam organizmui suteikia tik žalą ir sumažina jo galimybes priešintis žalingam išoriniam poveikiui.

Tad šių straipsnių serija tiesiog bandoma parodyti, jog nepriklausomai nuo mūsų norų pasaulyje gyvuoja bei gyvuos daugybė pozicijų vienu ir tuo pačiu klausimu bei ideologijų savaip interpretuojančių tuos klausimus, ir mums telieka su tuo tik susitaikyti, arba, jei nesutinkame su tam tikra pozicija – argumentuoti, tačiau ne klijuoti priešų ar agentų etiketes oponentams. Išmokime ramiai priimti svetimus teiginius, tuo pačiu ramiai, blaiviai ir pagarbiai mąstyti bei diskutuoti – tada ir patys būsime gerbiami.
redakcija

Prezidentas Putinas 2014 kovo18 d. savo kalboje, Krymo prijungimo proga, kreipėsi tiesiogiai į Vokietijos tautą. Šis žingsnis sulaukė teigiamo rezonanso, atspindinčio tikrus vokiečių jausmus, kurie buvo išsakyti Ad-hoc apklausoje. Vienapusiški ir priešiški mūsų(vokiečių) spaudos bei politikų pasisakymai Rusijos atžvilgiu, kurstantis Berlyno demaršas bei vis labiau tolstanti karinga ES ir NATO politika neatstovauja Vokietijos visuomenės požiūrio. Dėl viso to skelbiame atvirą laišką prezidentui Putinui, kuris ketvirtadienį bus perduotas Rusijos atstovybei Berlyne:

Gerbiamas pone Prezidente!

Savo kalboje valstybės Dūmoje Jūs prašėte vokiečių supratimo.
Mes esame Vokietijos piliečiai, dauguma iš kurių pergyvenome pokario laikus. Kai 1990 metais pasibaigė šaltasis karas ir mūsų šalis buvo suvienyta, per visą pasaulį nuvilnijo gilus palengvėjimo atodūsis – pastoviai grėsęs branduolinis karinis konfliktas galėjo visam pasauliui atnešti neapsakomų kančių. Vokietija galėjo būti nutrinta nuo Žemės paviršiaus.

Lemiamą indėlį, išvaduojant Europą nuo nacionalsocializmo, sudėjusi dideles aukas, įnešė Tarybų Sąjunga. Lygiai taip pat, 1990 metais ji buvo pasiruošusi ir palaikė Vokietijos susivienijimą, išformuodama Varšuvos pakto karines pajėgas bei nesipriešino suvienytos Vokietijos stojimui į NATO. Tai nebuvo tinkamai įvertinta Vakarų.

Tuometinis JAV pasiuntinys Maskvoje (1987 iki 1991) Jack MAtlock prieš kelias dienas laikraštyje Washington Post patvirtino – prezidentas Bush yra pasakęs, jog prezidento Gorbačiovo dosnumu nebus pasinaudota savanaudiškais tikslais. NATO išplėtimas iki buvusiųjų socialistinių respublikų sienų, karinių bazių kūrimas buvusiose Varšuvos pakto šalyse ir priešraketinio skydo kūrimas Rytų Europoje, tuo pačiu atsisakant vykdyti ABM sutartį (Договор об ограничении систем противоракетной обороны, ПРО, englisch Anti-Ballistic Missile Treaty 1972.05. 26), tai ne šiaip sau sulaužyti pažadai.

Šios priemonės mūsų gali būti suprantamos tik kaip Vakarų vadovų jėgos demonstracija, prisiminus, kad jau nuo 2000 metų visos valstybinės ir ekonominės jėgos mestos šiai jėgai stiprinti. Keir A. Lieber ir Daryl G. Press įtikinamai tai parodė savo straipsnyje „The Rise of U.S. Nuclear Primacy: žurnale :Foreign Affairs:, pabrėždami, kad priešraketinis skydas turi užtikrinti pirmąjį branduolinį smūgį prieš Rusiją.

Ši priešistorė glausta forma mums leidžia įvertinti 2013 m. lapkričio įvykius Ukrainoje. Šiuo metu yra pakankamai duomenų, rodančių, kad JAV teisėtus ukrainiečių tautos protestus išnaudojo savo interesams. Šis modelis mums žinomas iš kitų šalių pavyzdžių: Serbija, Gruzija, Ukraina 2004, Egiptas, Sirija, Libija, Venesuela…

Net trukdymo faktoriai, kaip ES ir OSZE (Europos saugumo ir bendradarbiavimo asamblėja) 12 valandų laikotarpyje, po užsienio reikalų ministrų iš Veimaro trikampio (Prancūzija, Lenkija, Vokietija) pastangos, susitarti dėl taikaus valdžios pakeitimo buvo eliminuotos fašistinių jėgų veiksmais. Kas stovi už šito pučo Kijeve, rodo dabartiniai ministro pirmininko partneriai, pozuojantys Open Ukraine Foundation tinklalapyje.

Vidaus ir tarptautinės teisės klausimai dėl Krymo prijungimo vertinami labai skirtingai. Mes norime įvertinti ir suskirstyti įvykius ne juridiškai, bet išskirtinai politiškai. Turint omenyje įvykius Europoje nuo 1990 metų, 1000 Amerikos karinių bazių dislokavimą visame pasaulyje, JAV jūrų sąsiaurių kontrolę ir pavojų, kilusį nuo Maidano smurtautojų Juodosios jūros laivynui, – mes Krymo prijungimą suprantame kaip gynybinę priemonę ir tuo pačiu įspėjimą: iki čia ir ne toliau! Esminis skirtumas lyginant Kosovo nepriklausomybės paskelbimo atvejį tas, kad jis buvo paskelbtas po NATO bombardavimo, pažeidžiant visas tarptautines teises ir deja, dalyvaujant Vokietijai.

Gerbiamas pone Prezidente, Jūs jau prieš beveik ketverius metus siūlėte ekonominę sandraugą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Tai tarnautų ekonominiu pagrindu – „Europa – bendri namai“. Ukraina galėjo idealiai atitikti tarpiniko vaidmenį kooperacijoje tarp Jūsų siekiamos Eurazijos Sąjungos ir ES, ir nepaskutinėje vietoje kultūriniu atžvilgiu. Mes įsitikinę, kad JAV buvo mestos visos jėgos tam sutrukdyti. ES komisijoje paėmė viršų tos jėgos, kurios pritaria JAV vykdomai politikai prieš Rusiją. Kalba eina apie Europos užsienio reikalų generalinį sekretorių Pierre Vimant, kas nuo šių metų kovo 14 d. yra labai aišku (Euro Activ: „EU shunned from US-Russia meeting on Ukraine“).

Gerbiamas pone Prezidente, mes tikimės, kad Jūsų istorinė kalba 2001 metais Vokietijos Bundestage ir toliau liks pagrindu vystant santykius tarp ES ir Vokietijos. Aktuali apklausa rodo, kad Vokietijos dauguma nenori konfrontacijos su Rusijos Federacija ir supranta Rusijos reakciją susijusią su įvykiais Ukrainoje. Mes neatmetame tų sunkumų politikoje Rusijos atžvilgiu, kuriuos patiria Vokietijos vyriausybė būdama ES ir NATO nare, ir tie sunkumai Jums puikiai žinomi. Mažų mažiausiai mes tikimės, kad Vokietijos politikai elgsis senosios Romos teisės normos ribose – „audiatur et altera pars“ (turi būti išgirsta ir kita pusė). Kas liečia įvykius Ukrainoje – ES to nepadarė.

Rusija niekuomet nėra pareiškus politinių priekaištų Vokietijai dėl 27 milijonų žuvusiųjų Antrąjame pasauliniame kare, net šaltojo karo laikotarpiu. Jau vien tik ši vidinė didybė leidžia mūsų dviem tautoms kūrti kokybiškai naujus tarpusavio santykius. Žmonės Vokietijoje šiuo atžvilgiu turi labai subtilų pojūtį: Kai 1994 metais „Tarybinės karinės pajėgos“ su kariniu orkestru Bonoje buvo išlydėtos iš Vokietijos, tarp žiūrovų ir muzikantų galima buvo stebėti gausias, jaudinančias atsisveikinimo scenas. Atsižvelgiant į tai, kas dabar komentuojama ir rašoma vokiškoje spaudoje, galima pasakyti tik vienu būdvardžiu anglų kalboje: disgusting (šlykštu)

Gebiamas pone Prezidente, nežiūrint kuklių mūsų galimybių, mes pasistengsime, kad numatytas Europos suskaldymas nepavyktų – bus įgyvendinamos Gottfried Wilchelm Leibnitz idėjos. Mes įsitikinę: jei tik valstybės ir tautos Eurazijos kontinente sugebės taikiai, pagarbiai, darniai tvarkytis savo reikalus teisiniais pagrindais be išorinių jėgų įsikišimo, tas galės būti pavyzdžiu ir visam pasauliui. Šia prasme mes suprantame Jus, kaip sąjungininką. Jūsų šiai ir tikimės kitai kadencijai, linkime Jums jėgos, ištvermės, sumanumo ir įgūdžių.

nrhz.de

vertė: Remigijus Sinkevičius

Su pagarba:

Jochen Scholz, Oberstleutnant a.D.
Volker Bräutigam, Journalist
Wolf Gauer, Filmemacher/Journalist
Andreas Hauß, Historiker, Publizist
Regine Naeckel, Redakteurin
Dr. Ludwig Watzal, Journalist und Redakteur, Bonn
Stefan Siegert, Zeichner, Autor
Peter Kleinert, Journalist, Dokumentarfilmer, Herausgeber der Neue Rheinische Zeitung (PK)
Günter Schupp, Rentner
Ulrich Sander, Journalist, Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten
Evelyn Hecht-Galinski, Publizistin und Autorin
Benjamin Hecht
Peter Lommes, Immobilienkfm.
Wilfried Rühe, Rentner, Hauptmann a.D. der NVA, Vorsitzender der Gemeinschaft der 13er e.V.
Claudia Karas, Aktionsbündnis für einen gerechten Frieden in Palästina, Friedensaktivistin
Peter M. Richter, Jurist
Antje Richter, Diplombibliothekarin
Tilo Schönberg, Herausgeber des Informationsportals 0815-info.com
Hartmut Barth-Engelbart, Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher, Historiker
Günter Schenk, membre du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine, Strasbourg
Wolfgang Jung, Herausgeber der LUFTPOST
Ulrich Gellermann, Herausgeber der Rationalgalerie
Tim Bräutigam, Kundenbetreuer
Rainer Rupp, Journalist
Winfried Belz, Dipl.-Theologe, Klinikseelsorger i.R.
Friedrich Gentzsch, Dipl.-Ing. Architekt
Birgit Gentzsch, Lehrerin i.R GEW
Harri Grünberg, Vorsitzender des Netzwerkes Cuba, Mitglied des Bundesausschusses der Partei Die Linke
Dr. Werner Bollendorf, Historiker, selbst. Kaufmann i.R.
Thomas Immanuel Steinberg, Rentner
Fritz Reichert, Physiker
Dr. Manfred Lotze, Arzt
Annette Klepzig, MTA im Ruhestand, Mitglied bei Pax Christi
Dr. Dieter Weber, Historiker und Archivar
Dr. med. Jens Wagner, Assistenzarzt, IPPNW
Johannes Klier, Musiker
Ingrid Hacker-Klier, Übersetzerin
Norbert Bragoner, Rentner
Dr. Albrecht Jebens, Chefredakteur, Lektor und Autor
Samy Yildirim, Dipl. Phys.
Maria Pauli, Kunsthandwerkerin
Kurt Wirth, Dipl.-Kfm./Rentner
Elisabeth Woeckel, Theologin, Dozentin i. Brasilien, Syrien, Sri Lanka, i. R.
Dr. Dirk-M. Harmsen, Physiker, Leitungskreis Forum Friedensethik (FFE) in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Flora Erler, Rentnerin
Irma Dillmann, Rentnerin
Jürgen Rose, Oberstleutnant a. D., Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Darmstädter Signal
Karl-Heinz Walloch, Dokumentarfilmer
René Pauli, Polizeibeamter
Esther Thomsen, Diplom-Theologin
Prof. Dr. Werner Ruf, Politikwissenschaftler
Wolfgang Reinicke-Abel, M.A. phil.päd., Kulturmanager
Christine Reinicke, M.A. , Schulleiterin
Dr. phil. Tatjana Weber, Diplomlehrerin für Russisch und Geschichte
Erasmus Schöfer, ‘Schriftsteller, Köln
Peter Bautsch, Rentner
Gudrun Rafeld, Rentnerin
Dr. Izzeddin Musa, Diplomgeologe i.R., Vorsitzender der Gesellschaft zur Humanitären Unterstützung der Palästinenser e.V.
Dr.-Ing. Dietrich Schulze, Beiratsmitglied NaturwissenschaftlerInnen-Friedensinitiative
Tobias Ganietz, Zimmerer
Hans Christange, Diplom-Jurist, Rentner, Partei DIE LINKE
Prof. Dr. Frank-Rainer Schurich, Publizist
Dr. Hassan Swelim, Physiker
Alexander Bese, Krankenpfleger
Olga Bese Betriebswirtin
Frank Skischus, Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel
Renate Schoof, Schriftstellerin
Ursula Schleier, Ärztin i.R.
Thomas Gotterbarm, Med. Dokumentar/Übersetzer
Rudolf Reddig, Historiker
Wolfgang Behr, Kartograf
Dr. George Alfred Kouchakji , Retired Medical Microbiologist
Frank Skischus, Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel
Maria von Choltitz, Oberstudienrätin a.D., Bündnis90/Die Grünen,Tochter des Eroberers der Krim und des Retters von Paris vor der Zerstörung durch Hitler
Dr. Wolfgang Bittner, Schriftsteller
Dietrich Schulze,
Dr. Almuth Benzel,
Karin Hamacher,
Volker O´Barden,
Tobias Gdanietz-Zimmerer,
Dr. Bernd Bornemann
Gerhard Duemchen, Pfr. i.r.
Ole Chmilewski
Heinz Brüggemann
Günther Wilke, Journalist
Marianne Wilke
Erica Warncke
Marlen Goischke, Rentner
Maaten Slooves, Rentner
Wolfram Jasker
Irmgard Jasker
Helga Meyer
Brigitte v. Winterfeld, Rentnerin
Rainer Mehl, Rentner
Gesa Metzger
Inge Lüers
Valentin Bese, Bürokaufmann
Jochen Vogler, Rentner, Landessprecher der VVN-BdA NRW
Edgar Fries, Dipl.Ing. Stadtplaner/Rentner
Karl Schmidt, Pfarrer i.R.
Helmut Jaskolski, Lehrer i.R., Mitglied Pax Christi
Hanna Jaskolski
Michael Poost, Texter und Programmierer
Dr. Peter Kern, Professor a.D.
Andreas Winterhalder, Lehrer
Frithjof Newiak, Absolvent Staatliche Universität Charkow /Ukraine
Sonja Newiak, ehemals Studierende in Charkow/Ukraine
Hans-Günther Schramm
Christoph, Paschke, EDV-Leiter
Mario Schweizer, technischer Betriebswirt
Susanne Wiesinger, Übersetzerin
Jochen Adolff, Grafikdesigner
Carsten Wölk, Rentner
Jessica Mayer, Mutter und Hausfrau
Dr. Rudolph Bauer, Prof. em.
Dipl.-Psych. Marianne Sörensen-Bauer, Psychotherapeutin
Florian Finke, angehender Student
Wolfgang Ney
Willy Wahl, Herausgeber d. Internet-Blogs Seniora.org
Margot Wahl
Klaus H. Jann, Roter Reporter
Dr. Bernd Bornemann, Kunsthistoriker, Kulturschaffender
Dipl.Ing. Ernst Dokter, VDI
Hans-Ulrich Bünger, Dipl.-Sozialwirt, Rentner
Michael Poost; Journalist
Sybille Maggraf, Literaturpädagogin
Holger Platta, Autor und Wissenschaftsjournalist
Edgar Fries
Anita Binz (Schweiz)
Ursula Schleier
Dr. theol. Holger Müller, Pfarrer, Beauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden fürs Konstanzer Konzil-Jubiläum
Angelika Wolfrum-Daub, Physiotherapeutin
Peter G. Spengler, Redaktion Studien von Zeitfragen
Professor Dr. Hans-Christian Günther, Universität Freiburg
Ulrike Schramm, Kinderkrankenschwester
Werner Schramm, Erziehungswissenschaftler
Manfred Hausherr – Willmann, Selbständiger
Heinz A. Schammert, Erziehungsberater
Brigitte Brecht, Opernregisseurin
Katharina Bachmann, Vors. Die NaturFreunde OG Schopfheim e. V.
Stefan Pertschi, Dessinateur
Udo Stampa, Richter am Landessozialgericht
Werner Heinlein, Justizbeamter i.R
Hans Christange
Inge Baumgart, Rentnerin
Christa Willich-Klein, Dipl.-Psychologin
Christine Ehrlenspiel, Oberstudienrätin i.R.
Dieter Anschütz, Oberstudienrat i.R.
Dr. Theresia Sauter-Bailliet, Rentnerin
Dr. med. Frank Baum, Facharzt f. Allgemeinmedizin, Klin. Geriatrie (IPPNW, Verein demokr. Ärztinnen u. Ärzte, ver.di)
Michael Schoof, Rentner
Dr. Jürgen Koch
Uta Koch
Rainer Kluckhuhn, Lehrer a.D.
Dipl.-Biol. Doris Grunert, Fachärztin für Humangenetik, Universität Bremen
Albert Haller
Dipl.-Ing. Wolfgang Herzig, Oberst a.D.
Helmut Rössler, Rentner
Jens Loewe, Unternehmer, Fa. Bormann & Loewe GbR
Gerhard Zwerenz, Schriftsteller
Ingrid Zwerenz, Autorin
Doris Schilling, Unternehmerin
Sebastian Zachow-Vierrath
Elke Minx Senior Mitglied der Linken
Eva Maria Müller, Diplom-Jurist
Udo Meurer, Industriemechaniker
Dr. Vera Hartlapp, Psychiaterin i.R.
Brigitte Rauscher
Peter Rauscher, Rentner
PD Dr. Hamid Reza Yousefi, Universität Trier
Günter Schroth, Erwachsenenbildner i.R.
CLAUDE GREGOIRE, Luxemburger Staatsbürger
Christa Oppermann, Rentnerin
Dietrich Hyprath, Dipl.-Ing. i.R.
Josef Gottschlich, Lehrer und Referent für Grundschule im IRP Freiburg
Klaus-Dieter Mudra
Jörg Spannbauer, selbständiger Filmtheater Betreiber
Ernst Albers-Buttstaedt, Fachpfleger für Sozialpsychiatrie i.R.
Stefan Buttstaedt, Verwaltungsangestellter i.R.
Dr. med. BG John Heinzow, Arzt/Umweltmedizin
Wolfgang Eschenbacher, Makroökonom
Andreas Gaube, Grafiker
Dipl. Ing. Dusan, Radakovic, Rentner
Peter Bäß, Pfarrer i.R.
Tatjana Heß, private Seniorenbereuerin
Gudrun Fenten, Chemotechnikerin i.R.
Klaus Fenten, Architekt i.R.
Anke Wetekamp, Lehrerin
Walter Mayer, Bibliothekar i.R.
Prof. Hermann Kendel,
Dipl.-Kfm. Christan Ottens, kaufm. Angestellter
Christine Green-Ottens, Diplom Sozialpädagogin
Dr. Christian Fischer, Beratender Ingenieur, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Nachrichtlich an (Medieninstitute):
redaktion@russland.ru, press@itar-tass.com, press@rttv.ru, sales@rian.ru, press@rian.ru, media@pressaru.eu, info@rttv.ru, imandt@web.de, webteam@attac.de, info@zeitschrift-peripherie.de, redaktion@linksnet.de, diplo@monde-diplomatique.de, redaktion@zeit-fragen.ch, woz@woz.ch, webmaster@inprekorr.de, newsletter@german-foreign-policy.com, info@german-foreign-policy.com, net-news-global@t-online.de, info@freace.de, ramsteinerappell@feestrieffler.de, redaktion@linksnet.de, deu@china.org.cn, xxp69@xinhuanet.com, boettigerdrh@web.de, HZingel@aol.com), berlin@dpa.com, kauffmann@epd.de, info@ddp.de,pbosse@epd.de, schiller@epd.de, bonn@kna.de, jacquemain@kna.de, strack@kna.de, ringeifel@kna.de, inland.deu@afp.com,

Daniel.Jahn@afp.com, online.redaktion@nzz.ch, redaktion@nzz.ch, zuschauerservice@prosieben.de, zuschauerredaktion@br-online.de, zured@das-erste.de, vonki2@gmx.de, steinhoff.jutta@dpa.com, kraemer@zeit.de, muenchner-runde@br-online.de, redaktion@bild.de, redaktion@faz.de, redaktion@focus.de, politik@fr-aktuell.de, redaktion@freitag.de, redaktion@jungewelt.de, courrier@monde-diplomatique.de, redaktion.monitor@wdr.de, redaktion@mopo.de, redaktion@nd-online.de, politik@netzeitung.de, redaktion@nzz.ch, redaktion.ausland@nzz.ch,  online.redaktion@nzz.ch, spiegel@spiegel.de, redaktion@sueddeutsche.de, redaktion@tages-anzeiger.ch, online-news@tages-anzeiger.ch, afsane.bahar@googlemail.com

redaktion@wdr.de, radio@wdr.de, redaktion@welt.de,presse@stern.de, thomas.reutter@swr.de, Yassin_Musharbash@spiegel.de, zentrale@bundesnachrichtendienst.de, redaktion@zivilisiert.de, zuschauerredaktion@zdf.de, redac@granmai.get.cma.net, redaktion@nachdenkseiten.de, redaktion@schattenblick.de, tpred@tp.heise.de,robjoa@yahoo.de, larsschall@googlemail.com, flatter@feynsinn.org, redaktion@jungewelt.de, info@selbrundverlag.de, mail@geolitico.de, stefan.niggemeier@gmail.com, info@ruhrbarone.de, redaktion@kontextwochenzeitung.de, wmenne@nachrichtenspiegel.de, info@muslim-markt.de, burks@burks.de, tilo.schoenberg@0815-info.com, as@jungewelt.de, post@rationalgalerie.de, info@freitag.de, Hannes.Nagel@Das-Flugblatt.de

Nachrichtlich an:
Mitglieder des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung

jan.vanaken@bundestag.de, stephan.albani@bundestag.de, katrin.albsteiger@bundestag.de, Agnes.Alpers@bundestag.de, peter.altmaier@bundestag.de, luise.amtsberg@bundestag.de, kerstin.andreae@bundestag.de, nils.annen@bundestag.de,

ingrid.arndt-brauer@bundestag.de, rainer.arnold@bundestag.de, artur.auernhammer@bundestag.de, heike.baehrens@bundestag.de, annalena.baerbock@bundestag.de, ulrike.bahr@bundestag.de, Dorothee.Baer@bundestag.de, Heinz-Joachim.Barchmann@bundestag.de,

Thomas.Bareiss@bundestag.de, katarina.barley@bundestag.de, Doris.Barnett@bundestag.de, Hans-Peter.Bartels@bundestag.de, Klaus.Barthel@bundestag.de, Norbert.Barthle@bundestag.de, matthias.bartke@bundestag.de, Soeren.Bartol@bundestag.de,

Dietmar.Bartsch@bundestag.de, julia.bartz@bundestag.de, Baerbel.Bas@bundestag.de, sabine.baetzing@bundestag.de, guenter.baumann@bundestag.de, Marieluise.Beck@bundestag.de, Volker.Beck@bundestag.de, Dirk.Becker@bundestag.de,

Uwe.Beckmeyer@bundestag.de, maik.beermann@bundestag.de, Herbert.Behrens@bundestag.de, Manfred.Behrens@bundestag.de, Veronika.Bellmann@bundestag.de, sybille.benning@bundestag.de, anfre.berghegger@bundestag.de, Christoph.Bergner@bundestag.de,

ute.bertram@bundestag.de, Peter.Beyer@bundestag.de, Steffen.Bilger@bundestag.de, Karin.Binder@bundestag.de, Lothar.Binding@bundestag.de, Clemens.Binninger@bundestag.de, Matthias-W.Birkwald@bundestag.de, Peter.Bleser@bundestag.de,

burkhat.blienert@bundestag.de, Heidrun.Bluhm@bundestag.de, Maria.Boehmer@bundestag.de, Wolfgang.Bosbach@bundestag.de, Norbert.Brackmann@bundestag.de, Klaus.Braehmig@bundestag.de, Reinhard.Brandl@bundestag.de, Michael.Brand@bundestag.de,

jelmut.brandr@bundestag.de, franziska.brantner@bundestag.de, Willi.Brase@bundestag.de, Ralf.Brauksiepe@bundestag.de, helge.braun@bundestag.de, Heike.Brehmer@bundestag.de, Ralph.Brinkhaus@bundestag.de, Agnieszka.Brugger@bundestag.de, karl-

heinz.brunner@bundestag.de, Christine.Buchholz@bundestag.de, Eva.Bulling-Schroeter@bundestag.de, Edelgard.Bulmahn@bundestag.de, marco.buelow@bundestag.de, Martin.Burkert@bundestag.de,
Cajus.Caesar@bundestag.de, lars.catellucci@bundestag.de, Roland.Claus@bundestag.de, Gitta.Connemann@bundestag.de, Petra.Crone@bundestag.de,

Bernhard.Daldrup@bundestag.de, sevim@dagdelen@bundestag.de, Diether.Dehm@bundestag.de, Ekin.Deligoez@bundestag.de, daniele.deridder@bundestag.de, karamba.diaby@bundestag.de, Alexandra.Dinges-Dierig@bundestag.de, Sabine.Dittmar@bundestag.de,

Alexander.Dobrindt@bundestag.de, michael.dorith@bundestag.de, Thomas.Doerflinger@bundestag.de, Martin.Doermann@bundestag.de, Katja.Doerner@bundestag.de, Marie-Luise.Doett@bundestag.de, Elvira.Drobinski-Weiss@bundestag.de, Katharina-Dröge@bundestag.de, Hansjörg.Durz@bundestag.de,

Harald.Ebner@bundestag.de, Jutta.Eckenbach@bundestag.de, siegmund.ehrmann@bundestag.de, Michaela.Engelmeier-Heite@bundestag.de, Klaus.Ernst@bundestag.de, Petra.Ernstberger@bundestag.de, Saskia.Esken@bundestag.de, Karin.Evers-Meyer@bundestag.de,

Bernd.Fabritius@bundestag.de, hermann.farber@bundestag.de, Johannes.Fechner@bundestag.de, uwe.feiler@bundestag.de, Thomas.Feist@bundestag.de, fritz.felgentreu@bundestag.de, Enak.Ferlemann@bundestag.de, Elke.Ferner@bundestag.de, Ute.Finckh-

Kraemer@bundestag.de, Ingrid.Fischbach@bundestag.de, Axel.Fischer@bundestag.de, Dirk.Fischer@bundestag.de, Maria.Flachsbarth@bundestag.de, Christian.Flisek@bundestag.de, Klaus-Peter.Flosbach@bundestag.de, Gabriele.Fograscher@bundestag.de,

Edgar.Franke@bundestag.de, ulrich.freese@bundestag.de, thorsten.frei@bundestag.de, Dagmar.Freitag@bundestag.de, astrid.freudenstein@bundestag.de, Hans-Peter.Friedrich@bundestag.de, Michael.Frieser@bundestag.de, Michael.Fuchs@bundestag.de, Hans-Joachim.Fuchtel@bundestag.de, Alexander.Funk@bundestag.de,

Sigmar.Gabriel@bundestag.de, Ingo.Gaedechens@bundestag.de, Thomas.Gambke@bundestag.de, matthias.gastel@bundestag.de, Peter.Gauweiler@bundestag.de, Thomas.Gebhart@bundestag.de, Wolfgang.Gehrcke@bundestag.de, Kai.Gehring@bundestag.de,

Michael.Gerdes@bundestag.de, Alois.Gerig@bundestag.de, Martin.Gerster@bundestag.de, Eberhard.Gienger@bundestag.de, Cemile.Giousouf@bundestag.de, Iris.Gleicke@bundestag.de, Nicole.Gohlke@bundestag.de, Diana.Golze@bundestag.de,

josef.goeppel@bundestag.de, katrin.goering-eckardt@bundestag.de Ulrike.Gottschalck@bundestag.de, Kerstin.Griese@bundestag.de, Reinhard.Grindel@bundestag.de, Ursula.Groden-Kranich@bundestag.de, Hermann.Groehe@bundestag.de, klaus-dieter.groehler@bundestag.de, Gabriele.Groneberg@bundestag.de, Michael.Gross@bundestag.de, Michael.Grosse-

Broemer@bundestag.de, Astrid.Grotelueschen@bundestag.de, Annette.Groth@bundestag.de, uli.groetsch@bundestag.de, Markus.Gruebel@bundestag.de, Manfred.Grund@bundestag.de, okiver.grundmann@bundestag.de, Monika.Gruetters@bundestag.de,

herlind.gundelach@bundestag.de, Wolfgang.Gunkel@bundestag.de, Fritz.Guentzler@bundestag.de, Olav.Gutting@bundestag.de, Gregor.Gysi@bundestag.de,christian.haase@bundestag.de, Bettina.Hagedorn@bundestag.de, rita.hagl-kehl@bundestag.de, anfre.hahn@bundestag.de, Florian.hahn@bundestag.de,

Anja,Hajduk@bundestag.de, metin.hakverdi@bundestag.de, ulrich.hampel@bundestag.de, heike.haensel@bundestag.de, Stephan.Harbarth@bundestag.de, Juergen.Hardt@bundestag.de, Michael.Hartmann@bundestag.de, Sebastian.Hartmann@bundestag.de, Gerda.Hasselfeldt@bundestag.de, Britta.Hasselmann@bundestag.de,

matthias.ahuer@bundestag.de, Mark.Hauptmann@bundestag.de, stefan.heck@bundestag.de, dirk.heidenblut@bundestag.de, Matthias.Heider@bundestag.de, helmut.heiderich@bundestag.de, Hubertus.Heil@bundestag.de, Mechthild.Heil@bundestag.de, Rosemarie.Hein@bundestag.de, Frank.Heinrich@bundestag.de,

Gabriela.Heinrich@bundestag.de, Marcus.held@bundestag.de, Marc.Helfrich@bundestag.de, Uda.Heller@bundestag.de, Wolfgang.Hellmich@bundestag.de, Joerg.Hellmuth@bundestag.de, Barbara.Hendricks@bundestag.de, Rudolf.Henke@bundestag.de, jeittrud.henn@bundestag.de, Michael.Hennrich@bundestag.de,

Gustav.Herzog@bundestag.de, Ansgar.Heveling@bundestag.de, Gabriele.Hiller-Ohm@bundestag.de, Peter.Hintze@bundestag.de, Petra.Hinz@bundestag.de, Priska.Hinz@bundestag.de, Christian.Hirte@bundestag.de, heribert.hirte@bundestag.de, Thomas.Hitschler@bundestag.de,

Robert.Hochbaum@bundestag.de, Alexander.Hoffmann@bundestag.de, Anton.Hofreiter@bundestag.de, Inge.Hoeger@bundestag.de, Eva.Hoegl@bundestag.de, Bäerbel.Hoehn@bundestag.de, Karl.Holmeier@bundestag.de, Franz-Josef.Holzenkamp@bundestag.de,

Margaret.Horb@bundestag.de, Bettina.Hornhues@bundestag.de, charles.huber@bundestag.de Anette.huebinger@bundestag.de, Andrej.Hunko@bundestag.de, Sigrid.Hupach@bundestag.de, Hubert.Huppe@bundestag.de,

Matthias.Ilgen@bundestag.de, Erich.Irlstorfer@bundestag.de, Dieter.Janecek@bundestag.de, Christina.Jantz@bundestag.de, Thomas.Jarzombek@bundestag.de, Ulla.Jelpke@bundestag.de, Silvia.Joerrissen@bundestag.de, Andreas.Jung@bundestag.de, Franz-

Josef.Jung@bundestag.de, Xaver.Jung@bundestag.de, Frank.Junge@bundestag.de, Josip.Juratovic@bundestag.de, Thomas.Jurk@bundestag.de, Egon.Juettner@bundestag.de,
Oliver.Kaczmarek@bundestag.de, Johannes.Kahrs@bundestag.de,

Bartholomaeus.Kalb@bundestag.de, Hans-Werner.Kammer@bundestag.de, Steffen.Kampeter@bundestag.de, Christina.Kampmann@bundestag.de, Steffen.Kanitz@bundestag.de, Ralf.Kapschack@bundestag.de, Susanne.Karawanskij@bundestag.de, Alois.Karl@bundestag.de,

Anja.Karliczek@bundestag.de, Kerstin.Kassner@bundestag.de, Bernhard.Kaster@bundestag.de, Gabriele.Katzmarek@bundestag.de, Volker.Kauder@bundestag.de, Stefan.Kaufmann@bundestag.de, Uwe.Kekeritz@bundestag.de, Ulrich.Kelber@bundestag.de,

Marina.Kerber@bundestag.de, Katja.Keul@bundestag.de, Roderich.Kiesewetter@bundestag.de, Sven-Christian.Kindler@bundestag.de, Georg.Kippels@bundestag.de, Katja.Kipping@bundestag.de, Cansel.Kiziltepe@bundestag.de, Aro.Klare@bundestag.de, Volkmar.Klein@bundestag.de, Maria.Klein-Schmeink@bundestag.de,

Juergen.Klimke@bundestag.de, Lars.Klingbeil@bundestag.de, Axel.Knoerig@bundestag.de, Tom.Koenigs@bundestag.de, Jens.Koeppen@bundestag.de, Baerbel.Kofler@bundestag.de, Daniela.Kolbe@bundestag.de, Birgit.Koempel@bundestag.de, Makus.Koob@bundestag.de, Carsten.Koerber@bundestag.de,

Jan.Korte@bundestag.de, Sylvia.Kotting-Uhl@bundestag.de, Kordula.Kovak@bundestag.de, Anette.Kramme@bundestag.de, Michael.Kretschmer@bundestag.de, Gunther.Krichbaum@bundestag.de, Guenter.Krings@bundestag.de, Oliver.Krischer@bundestag.de, Hans-Ulrich.Kruegerr@bundestag.de, Ruediger.Kruse@bundestag.de,

Bettina.Kudla@bundestag.de, Christian.Kuehn@bundestag.de, Stephan.Kuehn@bundestag.de, Roy.Kuehne@bundestag.de, Helga.Kühn-Mengel@bundestag.de, Renate.Kuenast@bundestag.de, Katrin.Kunert@bundestag.de, Markus.Kurth@bundestag.de,

Guenter.Lach@bundestag.de, Uwe.Lagosky@bundestag.de, Christine.Lambrecht@bundestag.de, Karl-A.Lamers@bundestag.de, Andreas-Gottfried.Laemmel@bundestag.de, Norbert.Lammert@bundestag.de, Katharina.Landgraf@bundestag.de, Christian.Lange@bundestag.de,

Ulrich.Lange@bundestag.de, Barbara.Lanzinger@bundestag.de, Silke.Launert@bundestag.de, Karl.Lauterbach@bundestag.de, Caren.Lay@bundestag.de, Monika.Lazar@bundestag.de, Paul.Lehrieder@bundestag.de, Sabine.Leidig@bundestag.de, Katja.Leikert@bundestag.de, Steffi.Lemke@bundestag.de, Steffen-

Claudio.Lemme@bundestag.de, Philipp.Lengsfeld@bundestag.de, Ralph.Lenkert@bundestag.de, Andreas.Lenz@bundestag.de, Philipp.Lerchenfeld@bundestag.de, Michael.Leutert@bundestag.de, Ursula.vonderLeyen@bundestag.de, Antje.Lezius@bundestag.de,

Stefan.Liebich@bundestag.de, Ingbert.Liebing@bundestag.de, Matthias.Lietz@bundestag.de, Andrea.Lindholz@bundestag.de, Tobias.Lindner@bundestag.de, Carsten.Linnemann@bundestag.de, Patricia.Lips@bundestag.de, Burkhard.Lischka@bundestag.de,Wilfried.Lorenz@bundestag.de, Gabriele.Loesekrug-Moeller@bundestag.de, Hiltrud.Lotze@bundestag.de, Gesine.Loetzsch@bundestag.de, Claudia.Luecking-Michel@bundestag.de, Jan-Marco.Luczak@bundestag.de, Daniela.Ludwig@bundestag.de, Kirsten.Luehmann@bundestag.de, Thomas.Lutze@bundestag.de,

Karin.Maag@bundestag.de, Yvonne.Magwas@bundestag.de, Thomas.Mahlberg@bundestag.de, Nicole.Maisch@bundestag.de, thomas.demaiziere@bundestag.de, Birgit.Malechea-Nissen@bundestag.de, Gisela.Manderla@bundestag.de, Caren.Marks@bundestag.de,

Matern.vonMarschall@bundestag.de, hans-georg.vondermarwitz@bundestag.de, Katja.Mast@bundestag.de, Andreas.Mattfeldt@bundestag.de, Hilde.Mattheis@bundestag.de, Stephan.Mayer@bundestag.de, Reiner.Meier@bundestag.de, Michael.Meister@bundestag.de,

Peter.Meiwald@bundestag.de, Angela.Merkel@bundestag.de, Jan.Metzler@bundestag.de, Maria.Michalk@bundestag.de, Hans.Michelbach@bundestag.de, Mathias.Middelberg@bundestag.de, Matthias.Miersch@bundestag.de, Irene.Mihalc@bundestag.de, Klaus.Mindtrop@bundestag.de, Philipp.Missfelder@bundestag.de, Susanne-

Mittag@bundestag.de, Cornelia.Moehring@bundestag.de, Dietrich.Monstadt@bundestag.de, Karsten.Moering@bundestag.de, Marlene.Mortler@bundestag.de, Elisabeth.Motschmann@bundestag.de, Niema.Movassat@bundestag.de, Bettina.Mueller@bundestag.de, Carsten.Mueller-Gemmeke@bundestag.de, Gerd.Mueller@bundestag.de,

Stefan.Mueller@bundestag.de, Beate.Müller-Gemmeke@bundestag.de, Franz.Muentefering@bundestag.de, Philipp.Murmann@bundestag.de, Mutlu.Oezcan@bundestag.de, Rolf.Mutzenich@bundestag.de,
Andrea.Nahles@bundestag.de, Alexander-S.Neu@bundestag.de, Andreas.Nick@bundestag.de, Dietmar.Nietan@bundestag.de,

Ulli.Nissen@bundestag.de, Michaela.Noll@bundestag.de, Thomas.Nord@bundestag.de, konstantin.notz@bundestag.de, Omid.Nouripour@bundestag.de, Helmut.Nowak@bundestag.de, Georg.Nuesslein@bundestag.de,Wilfried.Oellers@bundestag.de, Thomas.Oppermann@bundestag.de, Florian.Ossner@bundestag.de,

Friedrich.Ostendorff@bundestag.de, Tim.Ostermann@bundestag.de, Henning.Otte@bundestag.de, Cem.Oezdemir@bundestag.de, Mamut.Oezdemir@bundestag.de, Aydan.Oezoguz@bundestag.de,
Ingrid.Pahlmann@bundestag.de, Sylvia.Pantel@bundestag.de, Markus.Paschke@bundestag.de, Martin.Patzelt@bundestag.de,
Martin.Paetzold@bundestag.de, Petra.Pau@bundestag.de, Lisa.Paus@bundestag.de, Christian.Petry@bundestag.de, Harald.Petzold@bundestag.de, Ulrich.Petzold@bundestag.de, Joachim.Pfeiffer@bundestag.de, Sibylle.Pfeiffer@bundestag.de, Jeannine.Pflugradt@bundestag.de, Detlev.Pilger@bundestag.de,

Richard.Pitterle@bundestag.de, Ronald.Pofalla@bundestag.de, Eckhard.Pols@bundestag.de, Sabine.Poschmann@bundestag.de, Joachim.Poss@bundestag.de, Achi.Post@bundestag.de, Florian.Post@bundestag.de, Brigitt.Pothmer@bundestag.de, Wilhelm.Priesmeier@bundestag.de, Florian.Pronold@bundestag.de,

Sascha.Raabe@bundestag.de, Simone.Raatz@bundestag.de, Martin.Rabanus@bundestag.de, Thomas.Rachel@bundestag.de, Kerstin.Radomski@bundestag.de, Alexander.Radwan@bundestag.de, Alois.Rainer@bundestag.de, Peter.Ramsauer@bundestag.de,

Mechthild.Rawert@bundestag.de, Stefan.Rebmann@bundestag.de, Eckhardt.Rehberg@bundestag.de, Katherina.Reiche@bundestag.de, Gerold.Reichenbach@bundestag.de, Carola.Reimann@bundestag.de, Martina.Renner@bundestag.de, Lothar.Riebsamen@bundestag.de, Josef.Rief@bundestag.de, Heinz.Riesenhuber@bundestag.de,

Andreas.Rimkus@bundestag.de, Soenke.Rix@bundestag.de, Dennis.Rohde@bundestag.de, Johannes.Roering@bundestag.de, Martin.Rosemann@bundestag.de, rene.roespel@bundestag.de, Tabea.Roessner@bundestag.de, Norbert.Roettgen@bundestag.de, Ernst-

Dieter.Rossmann@bundestag.de, Claudia.Roth@bundestag.de, Michael.Roth@bundestag.de, erwin.rueddel@bundestag.de, Corinna.Rueffer@bundestag.de, Albert.Rupprecht@bundestag.de, Susann.Ruethrich@bundestag.de, Bernd.Ruetzel@bundestag.de,

Johann.Saathoff@bundestag.de, Manuel.Sarrazin@bundestag.de, Annette.Sawade@bundestag.de, Hans-Joachim.Schabedoth@bundestag.de, Axel.Schaefer@bundestag.de, Anita.Schaefer@bundestag.de, Wolfgang.Schaeuble@bundestag.de, Elisabeth.Scharfenberg@bundestag.de,

Ulle.Schauws@bundestag.de, Annette.Schavan@bundestag.de, Nina.Scheer@bundestag.de, Andreas.Scheuer@bundestag.de, Gerhard.Schick@bundestag.de, Marianne.Schieder@bundestag.de, Karl.Schiewerling@bundestag.de, Jana.Schimke@bundestag.de, Norbert.Schindler@bundestag.de, Tankred.Schipanski@bundestag.de,
Michael.Schlecht@bundestag.de, Dorothee.Schlegel@bundestag.de, Heiko.Schmetzle@bundestag.de, Frithjof.Schmidt@bundestag.de, Gabriele.Schmidt@bundestag.de, Matthias.Schmidt@bundestag.de, Ulla.Schmidt@bundestag.de, Carsten.Schneider@bundestag.de,

Patrick.Schnieder@bundestag.de, Andreas.Schockenhoff@bundestag.de, Nadine.Schoen@bundestag.de, Ole.Schroeder@bundestag.de, kristina.schroeder@bundestag.de, Ursula.Xhulte@bundestag.de, Bernhard.Schulte-Drueggelte@bundestag.de, Swen.Schulz@bundestag.de, Kordula.Schulz-

Asche@bundestag.de, Klaus-Peter.Schulze@bundestag.de, Uwe.Schummer@bundestag.de, Ewald.Schurer@bundestag.de, Armin.Schuster@bundestag.de, Frank.Schwabe@bundestag.de, Stefan.Schwartze@bundestag.de, Andreas.Schwarz@bundestag.de,

Rita.Schwarzeluehr-Sutter@bundestag.de, Christina.Schwarzer@bundestag.de, Johannes.Selle@bundestag.de, Reinhold.Sendker@bundestag.de, Patrick.Sensburg@bundestag.de, carsten.sieling@bundestag.de, Bernd.Siebert@bundestag.de, Thomas.Silberhorn@bundestag.de, Johannes.Singhammer@bundestag.de, Petra.Sitte@bundestag.de,

Tino.Sorge@bundestag.de, Jens.Spahn@bundestag.de, Rainer.Spiering@bundestag.de, Norbert.Spinrath@bundestag.de, Svenja.Stadler@bundestag.de, Martina.Stamm-Fibich@bundestag.de, Carola.Stauche@bundestag.de, Frank.Steffel@bundestag.de,

Sonja.Steffen@bundestag.de, Wokfgang.Stefinger@bundestag.de, Albert.Stegemann@bundestag.de, Peter.Stein@bundestag.de, Erika.Steinbach@bundestag.de, Peer.Steinbrueck@bundestag.de, Dorothea.Steiner@bundestag.de, Sebastian.Steineke@bundestag.de,

Johannes.Steiniger@bundestag.de, kersten.steinke@bundestag.de, Frank-Walter.Steinmeier@bundestag.de, christian.stetten@bundestag.de, Dieter.Stier@bundestag.de, Rita.Stockhofe@bundestag.de, Gero.Storjohann@bundestag.de, Stephan.Stracke@bundestag.de,Christoph.Straesser@bundestag.de, Max.Straubinger@bundestag.de, Matthaeus.Strebel@bundestag.de, Karin.Strenz@bundestag.de, Thomas.Stritzl@bundestag.de, Hans-Christian.Stroebele@bundestag.de, Thomas.Strobl@bundestag.de, Lena.Strothmann@bundestag.de, sabine.Suetterlin-Waack@bundestag.de, Michael.Stuebgen@bundestag.de,

Kerstin.Tack@bundestag.de, Kirsten.Tackmann@bundestag.de, Azize.Tank@bundestag.de, Peter.Tauber@bundestag.de, Claudia.Tausend@bundestag.de, Frank.Tempel@bundestag.de, Harald.Terpe@bundestag.de, Michael.Thews@bundestag.de, Franz.Thoennes@bundestag.de, Wolfgang.Tiefensee@bundestag.de,

Antje.Tillmann@bundestag.de, Astrid.Timmermann-Fechter@bundestag.de, Carsten.Traeger@bundestag.de, Markus.Tressel@bundestag.de, Juergen.Trittin@bundestag.de, Axel.Troost@bundestag.de,
Hans-Peter.Uhl@bundestag.de, Alexander.Ulrich@bundestag.de, Volker.Ulrich@bundestag.de,

Arnold.Vaatz@bundestag.de, Oswin.Veith@bundestag.de, Ruediger.Veit@bundestag.de, Julia.Verlinden@bundestag.de, Thomas.Viesehon@bundestag.de, Michael.Vietz@bundestag.de, volkmar.vogel@bundestag.de, Kathrin.Vogler@bundestag.de,

Ute.Vogt@bundestag.de, Sven.Volmering@bundestag.de,
Dirk.Voepel@bundestag.de, Christel.Vossbeck-Kayser@bundestag.de, Kies.deVrees@bundestag.de,Johann.Wadephul@bundestag.de, sahra.wagenknecht@bundestag.de, Doris.Wagner@bundestag.de, Beate.Walter-Rosenheimer@bundestag.de, Marco.Wanderwitz@bundestag.de,

Nina.Warken@bundestag.de, Halina.Wawzyniak@bundestag.de, Gabi.Weber@bundestag.de, kai.wegner@bundestag.de, Albert.Weiler@bundestag.de, Harald.Weinberg@bundestag.de, Marcus.Weinberg@bundestag.de, Anja.Weisgerber@bundestag.de, Peter.Weiss@bundestag.de, Sabine.Weiss@bundestag.de,

Ingo.Wellenreuther@bundestag.de, Karl-Georg.Wellmann@bundestag.de, Marian.Wendt@bundestag.de, Katrin.Werner@bundestag.de, Bernd.Westphal@bundestag.de, Kai.Whittaker@bundestag.de, peter.wichtel@bundestag.de, Andrea.Wicklein@bundestag.de, annette.widmann-mauz@bundestag.de

Klaus-Peter.Willsch@bundestag.de, Valerie.Wilms@bundestag.de, Elisabeth.Winkelmeier-Becker@bundestag.de, Oliver.Wittge@bundestag.de, Dagmar.Woehrl@bundestag.de, Waltraud.Wolff@bundestag.de, Birgit.Woellert@bundestag.de, Barbara.Wollmann@bundestag.de, Joern.Wunderlich@bundestag.de,Guellstan.Yuekstel@bundestag.de,

Hubertus.Zdebel@bundestag.de; Tobias.Zech@bundestag.de; Heinrich.Zertig@bundestag.de; Emmi.Zeulner@bundestag.de; Dagmar.Ziegler@bundestag.de; Stefan.Zierke@bundestag.de; Matthias.Zimmer@bundestag.de; Jens.Zimmermann@bundestag.de;

Pia.Zimmermann@bundestag.de; Sabine.Zimmermann@bundestag.de; manfred.zoellmer@bundestag.de; Gudrun.Zöllner@bundestag.de; Brigitte.Zypries@bundestag.de

Nachrichtlich an:
– Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, kontakt@germany.usembassy.gov
– Botschaft des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
ukingermany@fco.gov.uk,info@britischebotschaft.de

Weitere Informationen unter v.braeutigam@googlemail.com
Tilo Schönberg sammelt auf seiner kleinen Seite www.0815-info.de alle Nachmeldungen und verlängert damit die Namensliste der Unterzeichner.

Susijusios temos:

Vienintelis nugalėtojas – daugybė pralaimėjusių

„Foreign Policy“: Putino nugalėti nepavyks – jis jau laimėjo

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 2

  1. Aleksandr says:

    Rekomenduoju perskaityti. Proto balsas skamba vis garsiau „Sveiko Proto“, klausantis tie išgirsta…

  2. robo says:

    Pagarba Sarmatas

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

top