CETA – prieštaringai vertinamas ekonomikos ir prekybos susitarimas įsigalios jau liepos mėnesį

2017, 22 balandžio, 14:29 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (13) | peržiūrų 713 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

protestas prieš CETA ir TTIP Berlyne

Pernai rugsėjį Berlyne vykęs protestas prieš CETA ir TTIP

Lietuvos politikai ir valdininkai vengia kalbėti ir informuoti visuomenę apie tai, kad jau nuo liepos mėnesio bus pradėtas laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Kanados išsamusis ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS, angl. CETA). Laikinai, nes jį dar turi ratifikuoti visų ES valstybių narių parlamentai, tarp jų ir Lietuvos Respublikos Seimas. Tačiau pakeisti šio susitarimo nebeįmanoma — galima tik atmesti: jeigu nors vienas parlamentas nepritars, CETA žlugs.

Prancūzijos Parlamento nariai iškart atidavė šį susitarimą šalies Konstituciniam Teismui — įvertinti, ar CETA atitinka Prancūzijos teisę. Tai rengiasi padaryti ir slovėnai, taip pat kitų valstybių politikai. Olandai ruošiasi referendumui dėl CETA. Tuo tarpu Lietuvoje — kapų tyla.

Adelė Panomorovaitė

Dar daugiau galių Briuseliui

„Naujuoju išsamiuoju susitarimu CETA steigiamos naujos viršnacionalinės ir viršeuropinės institucijos: investicinių teismų sistema ir Jungtinis komitetas. Šioms institucijoms suteikiama galia vertinti ir atmesti nacionalinius teisės aktus bei keisti europinius teisės aktus ir standartus — demokratinė kontrolė joms nebus taikoma“, — susitarimą aiškino Europiečių iniciatyvos prieš CETA ir TTIP koordinatorius Lietuvoje Karolis Klimka.

Susitarimo kritikai pažymi, kad šios naujos institucijos galės bausti ES valstybes nares dėl priimamų ar keičiamų visuomenei naudingų įstatymų. Jungtinis komitetas bet kada galės keisti ir patį CETA susitarimą.

Negana to, išankstinio įspėjimo (angl. early warning) principas įpareigos ES ir jos valstybes nares teikti teisės aktų projektus CETA jungtiniam komitetui anksčiau nei nacionaliniams parlamentams ar Europos Parlamentui. Jungtinis komitetas turės galią atmesti pasiūlymą kaip neatitinkantį investuotojų interesų.

Daugiau laisvės GMO, mažiau maisto saugos

Liberalizavus žemės ūkio rinkas, keisis maisto saugos standartai, nes per CETA Jungtinį komitetą bus blokuojami teisės aktų pakeitimai ir skatinamas tolesnis reguliavimo panaikinimas.

CETA nustatytas bendradarbiavimo mechanizmas, kurio tikslas – peržiūrėti ir suderinti genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO) taikomas taisykles taip, kad dabartiniai ES standartai būtų švelninami, ne taip griežtai taikomi ir rečiau tobulinami ateityje. Siekiama aiškaus tikslo – „skatinti patvirtinti biotechnologijų produktus“ (t.y. GMO ir kitus naujoviškus produktus).

„Iš susitarimo teksto neaišku, kaip bus užtikrinamas žemės ūkio produktų ženklinimas, atsekamumas ir tikros kilmės nuorodos apsauga“, – sakė K.Klimka.

Sveikatos priežiūra, vaistai, vanduo turi būti prieinami

CETA kritikai ragina politikus pripažinti, kad šiuo susitarimu sukuriamos prielaidos visuotinės svarbos paslaugų (socialinių, sveikatos priežiūros, švietimo, vandens tiekimo) kokybės standartams smukti ir šių paslaugų prieinamumui (įperkamumui) mažėti.

CETA sulaukė daug kritikos dėl to, kad remiantis šiuo susitarimu visos politinės priemonės, taikomos viešajame sektoriuje, gali būti skundžiamos arbitražiniam teismui.

Protestas prieš CETA Strasbūre

Protestas prieš CETA prie Europos Parlamento Stasbūre šių metų vasarį

Susitarime nenumatyta išimties viešiesiems vandentvarkos paslaugų teikėjams. Užsienio investuotojai galės teikti skundus (ieškinius) dėl nacionalinių politikos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti galimybę naudotis švariu ir saugiu geriamuoju vandeniu.

CETA kelia grėsmę viešosios politikos priemonėms visuomenės sveikatos sektoriuje: užsienio investuotojai įgyja teisę apskųsti šias priemones pagal nuostatas dėl užsienio investicijų.

CETA paveiks vaistų kainas: intelektinės nuosavybės teisės yra neįveikiama kliūtis užtikrinant gyventojams lygias galimybes gauti įperkamų vaistų.

Derybų dėl CETA metu visos ES valstybės narės turėjo galimybę pareikalauti nacionalinių išlygų, t.y. išvardyti sritis, kurių nenori atverti liberalizacijai. Skirtingai nei, pvz., Suomija ir net naujokė Bulgarija, Lietuva į nacionalinį sąrašą neįtraukė sveikatos priežiūros, švietimo, vandens tiekimo ir skirstymo, energijos tiekimo, vaistų platinimo, alkoholio platinimo ir kitų jautrių sričių — t.y. atvėrė šias sritis liberalizacijai, dereguliacijai ir privatizacijai.

Brangs bankų paslaugos

Dėl CETA vyriausybės turės mažiau galimybių imtis reguliavimo veiksmų finansinio nestabilumo problemoms spręsti. CETA nuostatomis finansų sektorius skatinamas prisiimti didesnę riziką ir daryti spekuliatyvias investicijas, kad išgyventų labiau konkurencingoje tarptautinėje rinkoje. Bankai ir kiti finansinių paslaugų teikėjai neišvengiamai brangins paslaugas ir nepaisys mažiau pasiturinčių klientų interesų.

Siekdamas užimti rinkas finansų sektorius imsis rizikingesnių priemonių, parduos daugiau didelės rizikos finansinių produktų ir teiks mažiau paslaugų nepasiturintiems klientams.

Švietimo laukia privatizacija, darbo kodeksą vėl teks liberalizuoti

CETA susitarimu užtikrinamas platesnis rinkos atvėrimas švietimo paslaugų srityje, visų pirma ikimokyklinio ugdymo, vidurinio lavinimo ir aukštojo mokslo bei suaugusiųjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityse.

CETA sukėlė Europos profesinių sąjungų pasipiktinimą, nes šiuo susitarimu neužtikrinamas 8-ių pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų įgyvendinimas ir nenumatytos jokios sankcijos už darbuotojų teisių pažeidimus. Be to, CETA susitarime nenumatyta jokia veiksminga stebėsenos procedūra, kurioje dalyvautų ir socialiniai partneriai bei pilietinės visuomenės atstovai.

Daugės bedarbių ir nepasiturinčiųjų

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę, kurioje perspėja, kad dėl CETA Europos Sąjungoje bus prarasta 204 000 darbo vietų. Dėl visų sektorių sutrikdymo numatomas ilgalaikio nedarbo augimas.

Komiteto ataskaitoje taip pat pažymima, kad CETA susitarime nenumatyta jokia parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms: jos turės konkuruoti su didžiosiomis Šiaurės Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, dėl to pavojuje atsidurs dar 90 mln. darbo vietų.

Protestas Vilniuje prieš CETA

Protestas prieš CETA Vilniuje, priešais Europos namus, šių metų sausį

Labiausiai nukentės regionai, kaimo vietovės

Pačios Europos Komisijos ataskaitoje prognozuojamas vietos gamybos apimties ir ES produkcijos gamybos vertės sumažėjimas dėl CETA. Mažės supirkimo iš mažų ūkininkų kainos.

„Itin didelį CETA poveikį patirs kaimo vietovės: mažės darbo vietų ir galimybių pragyventi iš žemės ūkio veiklos. Nebebus taikomi ir remiami tradicinio ūkininkavimo modeliai. Dėl iš dalies liberalizuojamų tarifų CETA prisidės prie opių žemės ūkio sektorių (pvz., jautienos, kiaulienos ir pienininkystės) perprodukcijos”, —susitarimo grėsmes vardijo K.Klimka.

Susitarime nėra konkrečių nuostatų dėl gyvūnų gerovės. Jame numatytos „abipusio pripažinimo“ procedūros leis ES rinkoje platinti produktus, pagamintus ir patvirtintus pagal Kanados ir JAV standartus, be papildomo tvirtinimo pagal ES, kur kontrolė gerokai griežtesnė, įstatymus.

Neliko vietos žmogaus teisėms

Skirtingai nei ankstesniuose prekybos susitarimuose, CETA nėra žmogaus teisėms skirtos dalies. Šiuo susitarimu ES prisiima naujų įsipareigojimų dėl tarpvalstybinių duomenų srautų. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertas Alfred de Zayas pasmerkė CETA susitarimą, pavadindamas jį nesuderinamu su teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principais. Jis netgi paragino visas ES valstybes nares surengti nacionalinius referendumus dėl CETA.

Nešvariausias sandėris pasaulyje

CETA susitarime nėra nė žodžio apie iškastinio kuro atsisakymą, ekologiškų energijos šaltinių naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą žemės ūkio sektoriuje. Kanados vyriausybė sėkmingai pasinaudojo derybomis, kad atvertų kelius nešvariausio kuro pasaulyje — bitumingojo smėlio naftos — importui į ES.

CETA neužtikrinamas pagrindinių tarptautinių aplinkosaugos susitarimų ratifikavimas. CETA leis įsitvirtinti praktikai aplinkos apsaugos priemones skųsti arbitražo teismui kaip „neteisėtas kliūtis prekybai“. O dėl investicijų apsaugos bet kokios nacionalinės reformos tampa pernelyg brangios, nes nacionalinė valdžia verčiama tiesiogine prasme susimokėti už savo sprendimus. Lietuva čia jau turi skaudžios patirties: tarptautinė verslo korporacija „Veolia“ pateikė 100 milijonų eurų ieškinį Lietuvai Vašingtono arbitraže — ir paaiškino kodėl: esą Lietuvos valdžios institucijos priėmė daugiau nei 50 šiai korporacijai nepalankių įstatymų pakeitimų.

Vadinamas „zombiu“

Net kuriai nors iš šalių nutraukus CETA susitarimą, investicijų apsaugos nuostatos galios dar 20 metų nuo susitarimo nutraukimo dienos. Dėl to šis susitarimas vadinamas „zombiu“ – jis veiks net pasibaigęs.

Lietuvos teisininkams neramių minčių kelia ir laikinas susitarimo taikymas, jo dar neratifikavus Seime: ką tik išėjusios monografijos „Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinio pobūdžio susitarimų sudarymas: praktiniai aspektai ir poreikio tobulinti reguliavimą Lietuvoje vertinimas“ autorių Agnės Limantės ir Aistės Augustauskaitės nuomone, tarptautinių sutarčių ratifikavimas parlamente suteikia galimybę įstatymų leidėjui peržiūrėti vykdomosios valdžios parengtą ir suderintą susitarimą – atstovaujamoji valdžia tokiu būdu yra įgaliota atlikti vykdomosios valdžios parlamentinę kontrolę. „Laikinas sutarties taikymas sumažina parlamento vaidmenį“, – rašo jos.

CETA jau išniro Seimo pavasario sesijos darbotvarkėje, tačiau šis punktas dar nėra registruotas. Pasak K.Klimkos, naujoji Seimo dauguma privalo išsamiau pasidomėti ar CETA atitinka ES ir Lietuvos Respublikos teisę bei interesus. „Ratifikavimas reiškia parlamentinę kontrolę, o ne automatinį pritarimą. Lietuva turi unikalią progą pasielgti oriai ir atsikratyti lėlių teatro įvaizdžio“, — sakė Europiečių iniciatyvos prieš CETA ir TTIP koordinatorius Lietuvoje, Karolis Klimka.

infa.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 13

 1. konkurencijos nėra says:

  Štai ir demokratijos pabaigos pabaiga.

 2. Ec says:

  Seimui ir kitų šalių parlamentams tai šaka ant kurios jie sėdi, o balsavimas tai pjūklas jų rankose. Kad pjaus, tai aišku, tik klausimas kurioje pusėje. Demokratija yra eilinė utopija ir visiškai nesuderinama su kapitalizmu.Demokratiškai išrinktieji tegali planuoti į priekį tik savo kadencijos ribose, t.y. 4-5 metus. Bet koks verslas gi planuoja gyventi žymiai ilgiau. Kai planuoja, tai ir gyvena, išauga ir, savaime aišku, nustelbia tą kas neauga o kas 4 – 5 metus nupjaunamas ir turi augti iš naujo. Neblogas agronominis palyginimas gavosi :) . Sutinku su konkurencijos nėra, kad tai pabaigos pabaiga, tik ne demokratijos, o jos imitacijos. Ir kokie gi debilai turi būti žmonės eisiantys į rinkimus po tokio dalyko įsigaliojimo :)

 3. Dovydas says:

  …. kokie rinkimai?! Atsibuskit. Bus paskirtieji, o ne rinktieji…. Matau nesupratot, apie ką parašyta….

 4. Dalia says:

  Pabaigos pradžia…

 5. Dalia says:

  saul, ar dar roSSieja baisesnė? :(

 6. saul says:

  Dalyte,mano drauge,as ir vel,sulaukiau Jusu demesio menkai savo esybei.Tik ,truputeli ,nesupratau,uz cia ta roSSieja baisesne ? Bet as….dargana ar vejas ,diena ar naktis ,pasiruoses diskusijai su Jumis.Zodziu-„vsegda gotov“Mums gi….,su Jumis,jau niekas nebaisu ir niekas nesutrukdys kovoje su babele ar visais kitais goblinais ir chimtreilais,nes mes jau ivaldeme pacius geriausius ir garsiausius kovos budus ir metodus( as cia apie,visu zinoma ir pripazinta,apsisaugojimo metoda garinant acta)

 7. Dalia says:

  Gal tu daugiau acto nebegarink. Uždaviau paprastą klausymą.

 8. saul says:

  Jusu Dalyte klausimas nera paprastas.Klausete:-saul,ar dar roSSieja baisesne? Pasikartosiu,nes nesupratau.Prasau paaiskinti Jus dar karta,jei chimtreilai trukdo tai padaryti:- UZ KA TA ROSSIEJA BAISESNE ? Norint,kad Jums atsakyciau noreciau suzinoti,su kuom as ta roSsieja tureciau sulyginti-su drugeliu,gelele,krokodilu,musu valdziagyviais,Siaures Koreja ar dar su kokiu biesu.Arba ,Jus ,ponia apsirukiusi ,arba Jus savo klausimus ,Googl pagalba ,verciate is…. velniai-zino-kokios kalbos. Pvz.Norint kazka tai palyginti-reikalinga bent viena alternatyva palyginimui……Lietuviu kalbos zodynas -zodis-PALYGINIMAS. P.s. geriausi linkejimai visiems zyniams,pranasams,raganoms ir kitiems ivairiausiu tikejimu nostradamams.

 9. Aleksas says:

  Dalia, nenervuokite sauliuko. Jis, matyt, gydomas kokiais eksperimentiniais medikamentais, ne visada supranta ko jo klausiama. O jei ir pasitaiko tokiu „laimingu“ dienu ,kai supranta, tai atsakyti niekada neturi ka. Be daugtaskiu, zinoma – jie yra prasmingiausia jo komentaru dalis:)

 10. Lietuvis says:

  To Aleksas. Butu idomu suzinoti kokiais medikamentais pats gydomas?

 11. saul says:

  Liošai jau jokie vaistai nebepadeda.Jis net ir komentuoti nesugeba-jo darbas…savo pykti islieti.

 12. Aleksas says:

  lietuviui – ar tau, kaip ir sauliukui, tokie pat simptomai? Matai, kad jam tie eksperimentiniai medikamentai nepadeda, tai kitur pagalbos ieskai LOL. Deja, niekuo tokiems kaip tu ir sauliukas negaliu padeti, jus jau beviltiski. Bandyk delfyje pasiklausineti, ten daugiau tokiu kaip jus yra, gal kas ir zinos.

 13. stebetojas says:

  zmones, baikit trolinti, cia perdaug rimta.
  iki EU subyrejimo tarp 2018 ir 2022 si sutartis dar labai gali zalos pridaryti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top