Chevrono ir elito puota maro metu

2013, 13 balandžio, 20:28 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (11) | peržiūrų 876 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Skalūnų aferos pristatymas elitui

paveikslėlisŠ.m. balandžio 15d., pačiame Vilniaus centre, prabangiame Kempinski viešbutyje Chevron ir JAV ambasada organizuoja elitinį skalūnų aferos pristatymą. Startuojama net nuo 7 valandos ryto iki neformalaus vakarėlio po. Matyt, garbūs pranešėjai- užsieniečiai turi daug ką papasakot. Kvietimai – vardiniai, svečiai- rinktiniai. Žemaičių bendruomenė, kurią ruošiamasi sprogdinti – gavo tik vieną kvietimą.
Kas yra Chevron ir kas vyksta?

Chevron reputacija-tarptautiniai nusikaltėliai

Išgyvename itin kritinį Lietuvai laikotarpį, kai bet kuriuo momentu į Vakarų Lietuvos laukus gali išriedėti CHEVRON tankai su misija užnuodyti Lietuvos auksą – gėlą Vandenį, nepataisomai išdraskyti ir išsprogdinti visiems mums brangią Žemę ir jos gelmes, lėtinei mirčiai ir ligoms pasmerkti joje gyvenančius žmonės, būsimas kartas.

Viskas vyksta su aukščiausių Lietuvos pareigūnų, Lietuvos Prezidentės palaiminimu ir palaikymu, nes, kaip rodo faktai, jie tarnauja ir atstovauja kitų šalių okupacinėms struktūroms bei privačioms korporacijoms, garsėjančiomis itin prasta ir nusikalstama reputacija, sukėlusioms ne vieną ekologinę, socialinę ir ekonominę katastrofą.

Paprasčiau tariant, samdomi darbuotojai (įgalioti asmenys, valstybės pareigūnai) sudarinėja sutartis su trečiosiomis šalimis (Chevron), neturėdamos tam įgaliojimų ir už veltui atiduoda mūsų bendrą turtą. Atiduodami turtą mums palieka sunaikintą gyvenamą aplinką, užteršia žemių gelmes ir pasikėsina į ypatingai, gyvybiškai svarbius mums visiem išteklius – VANDENĮ. Atliekami kai kurių asmenų veiksmai turi visus nusikaltimui būdingus požymius, o trečiosios šalys „Chevron‘‘ turi tarptautinių nusikaltėlių statusą. (Gedimino Paplausko citata)

Tėvynės išdavystė

Su skausmu turime pripažinti, kad didžioji dalis valstybės pareigūnų nebeatstovauja ir nėra pajėgūs apginti Lietuvos žmonių interesų, nes kiekvienas sveiko proto žmogus, kuris yra nors kiek yra įsigilinęs į skalūnų žvalgybos ir gavybos ypatumus ir problematiką, suvokia, kokia tai beprotybė.

Telieka tik cituoti Ukrainos žaliųjų atstovo Vladimiro Berezino žodžius: „Visiems, kas kalba apie skalūnines dujas, reikėtų lipnia juosta užsilipdyti veidus. Tai būtų geriausia išeitis. Negalima apie tai kalbėti iš viso. Negalima kalbėt apie naujų taršos šaltinių kūrimą mūsų regione, nes tai būtų TĖVYNĖS IŠDAVYSTĖ.’’

Premjeras Algimantas Butkevičius žadėjo bendruomenėms, kad jokių veiksmų nebus imtasi prieš jų valią, bet kaip matome – nuolatiniai žemaičių bendruomenės kryžiaus žygiai į sostinę, kreipimaisi, prašymai, reikalavimai neturi jokio poveikio – žmonių  nuomonės nėra paisoma. Vadovaujantys politikai be jokių diskusijų  šią savaitę įjungė žalią šviesą ir planuoja kuo skubiau pasirašyti sutartį su „Chevron“ lobistais, nepaisant to, kad  pažeidžia teisinę bazę, ginančią žemę, vandenį ir žmogų ir kad faktiškai nėra jokių apsaugos mechanizmų. Naudojantis apsauginės teisinės bazės silpnumu bei spragomis- kas labai patrauklu lobistiniams rykliams- skubama visa tai įgyvendinti KUO GREIČIAU, kad žmonės nespėtų susivokti.

Visuomenė, pilietinės iniciatyvos stumiamos į užribį, kaip nereikalinga, įkyri našta ir trukdis didžiųjų ryklių kelyje.

Grubūs teisiniai pažeidimai

Grubiai pažeidžiama Lietuvos Konstitucija, Tarptautinė Orhuso, Europos Kraštovaizdžio Konvencijos, Žemės Gelmių įstatymai (toksinių medžiagų laidojimas žemės gelmėse) – paminamos žmogaus prigimtinės teisės į informaciją, sveikatą ir sveiką aplinką.

Chevronas, kurio metinis biudžetas kelis kartus viršija Ukrainos metinį biudžetą, turi galybę puikių, brangiai apmokamų teisininkų, kurie, kaip rodo Ekvadoro atvejis (sukelta Černobylio masto ekologinė katastrofa) , tvarko viską taip, kad gali tik stebėtis kaip tai įmanoma. Jie nėra sumokėję nei vienos jiems priteistos, milijardines sumas siekiančių kompensacijų už padarytą, neatitaisomą žalą Gamtai ir Žmonėms.

Pasekmės – negrįžtamos

Žvalgybos ir gavybos metu sukeltos pasekmės, kaip teigia Lietuvos mokslininkai – negrįžtamos, neatstatomos ir neprognozuojamos.

„Taip negrįžtamai ir neatstatomai bus pažeistos žemės gelmės..<..> didelės storymės, sandaros ir savybių pakeitimo padariniai pasireikš arba bus aptikti po ilgesnio laiko, jau pasibaigus gavybai <..> pasikeis pažeisto sluoksnio fizinės savybės ir jo atsakas, galimos deformacijos, žemėdrebų tikimybė ir jų pavojus.‘‘  (Mokslų Akademijos išvados, geologas Gediminas Motuza)

Profesorius išvadose pabrėžia, kad didžiuliais kiekiais į žemės gelmes pompuojamos cheminės medžiagos pateks į gelmes daugelyje etapų: hidroardymo, sprogdinimo, gręžimo, gręžinių skylių cementavimo metu. Tarp jų yra toksinių ir kancerogeninių, tiksli sudėtis neviešinama, dalis jų liks žemės gelmėse (pažeidžiamas Žemės gelmių įstatymas 11str.2p.). Viename gręžinyje tos medžiagos galėtų sudaryti šimtus tonų!  (gręžinių skaičius, sėkmės atveju, gali siekti tūkstantį) Jos gali reaguoti su uolienomis, keisti uolienų fizines savybes, migruoti žemės gelmėse, patekę į tektoninių lūžių zonas – kelti žemėdrebas ir t.t.

Žemė tai gyvas Superorganizmas

Žemė, Vanduo – visa tai gyva ir tai žinojo Mūsų Protėviai, tą nesąmoningai jaučiame ir mes, jaučia kiekvienas, išlaikęs nors kruopelę sąmoningumo, ryšį su žeme ir turintis širdį.

Juk kiekvienas blaiviai mąstantis suvokia, kad žemė  yra superorganizmas. Tai superorganizmas, kuris sudarytos iš daug individų ir kuriame individai negali egzistuoti vienas be kito. Biosfera (visi gyvi organizmai), atmosfera, hidrosfera (vanduo) ir pedosfera (viršutinis Žemės sluoksnis – dirvožemis) viskas sujungta į sudėtingą sistemą. Viskas susiję ir sąveikauja tarpusavyje. Mes – irgi Žemės dalis.

Galime tik įsivaizduoti kokią grandininę reakciją sukels tokie plėšymai ir sprogdinimai, kiek gyvybės formų bus sunaikinta, sužalota ar kitaip paveikta. Kaip tai paveiks visą gyvybės grandinę ilgoje perspektyvoje? Vardan ko? Kelių vargingų procentų, pigių dujų mito ?

Žvalgybos Mitas

Žvalgyba, kurią taip nekaltai bandoma pristatyti – yra ta pati gavyba (tiksliau „Bandomoji Gavyba‘‘), naudojamas tas pats primityvus ir barbariškas hidraulinis plėšymas ir toksiniai chemikalai. Skiriasi tik mąstai. Jokia žvalgyba nėra tikslinga, kai jos gavyba yra negalima. Juolab, jų vienintelis skirtumas – gręžinių skaičius ir mastas.

Matome vienintelį kelią – uždrausti skalūnų žvalgybą ir gavybą Lietuvos Respublikos Teritorijoje kaip itin pavojingą žmogaus sveikatai ir aplinkai, tuo pačiu stiprinant žemės, gelmių vandens apsaugos teisinę bazę. Nes dabar esame kaip atviras organizmas, kurio imuninė sistema blokuota, tad  į ją lengvai gali patekti išoriniai virusai bei parazitai. Tiesą sakant, jie jau čia – ant mūsų namų slenksčio, karaliauja mūsų virtuvėje, blokuoja mūsų smegenis (korumpuoti valstybės tarnautojai, apgaulės būdu patekę atstovai), kurios siunčia melagingus signalus, ignoruodamos pavojų ir vesdamos susinaikinimo link.

Kas atsakingas?

Taigi kas bus atsakingas? Kas atsakė už „Mažeikių naftą“, Nacionalinio stadiono statybas, Valdovų rūmus, Ignalinos AE uždarymui skirtus iššvaistytus milijardus? Atsakingų nėra. O kas yra šalies šeimininkas? Lietuvos Konstitucijoje parašyta – Tauta. Tad jeigu mes esame šių žemių šeimininkai,  ginkime jas, tą daryti mus įpareigoja Konstitucija:

‘’Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. (3 str)’’

O kiekvienas geras šeimininkas privalo rūpintis ir ginti tai kas jam priklauso. Supraskime tai  pagaliau ir nebelaukime naujo mesijo, naujo lyderio, naujo pono  – kuris išspręs visas bėdas ir problemas – tik mes, mes patys galime ir privalome prisiimti atsakomybę ir inciatyvą į savo rankas ir pareikalauti atsakomybės iš kitų, reikalauti ataskaitos už tai kas vyksta mūsų šalyje.

Tik mums labai sunku išeiti iš baudžiauninko mentaliteto, per amžių amžius mus pratino gyventi ir mąstyti kaip vergus. Bet mes ne vergai, mes – šios žemės šeimininkai. Nuo to ir turime pradėti. Keisti mąstymą. Tik tada įmanomi pokyčiai.

Juk taip paprasta – elkimės kaip elgiasi šeimininkai savuose namuose!

Būkime budrūs, sąmoningi ir pilietiški. Gyvename stebuklingų pokyčių laikais. Labai sunku šiame chaose įžvelgt galimybę, bet krizės akimirką atsiveriantis langas,  matantiems atveria neregėtų ir neįsivaizduojamų galimybių horizontus.

Atgimkime naujai šioje epochų sandūroje, kurioje viskas gali pasikeisti per labai trumpą laiką.  Išmokykime matyti, svajoti, kurti.  Kartu. O tam reikia šviesaus proto, švarios sąžinės ir atviros širdies.

Jau pats laikas. Esame ant pokyčių slenksčio. Šitie labai garbūs ponai pamiršo, kad laikai jau keičiasi, ateina nauji laikai, nauji žmonės, su nauju mąstymu. Taip, istorija kartojasi, bet būtent dabar mes turime tą neeilinį šansą ją pakreipti visai kita linkme. Kiekvienas pasirinks ir tas pasirinkimas lems ateitį. Pradėkime nuo savęs.

Eiti, dalyvauti, reikalauti, domėtis, organizuoti, informuoti, šviestis ir šviesti kitus, jungtis su bendraminčiais, kurti, stiprinti bendruomenes, bendradarbiauti, iš naujo skaityti Konstituciją – kitais žodžiais tariant, tapti sąmoningais piliečiais. Mano bėda – tavo bėda ir atvirkščiai. Viskas susiję. Kitas kelias atsiveria tik pakeitus mąstymo kampą. Viskas mūsų rankose.

Lietuva –  100 % ekologiškas kraštas, bendruomeniška, žalia, švari, natūrali, su žydinčiais sodais,  vešliais daržais, klestinčiais ekologiškais ūkiais, smulkiaisiais verslais, klegančiais vaikais sodybose gyvuojanti šalis, darnoje su gamta, eko technologijomis – juk tai realu, tiesa ? Teplūsta turistai iš viso pasaulio, tegaivinasi ir gydosi mūsų tyrų šaltinių vandenimis, tegu neatsistebi amatininkų išmanumu, duonos, maisto skanumu, vaikų sveikumu, šeimų tvirtumu.

Made in LIETUVA* –aukščiausios kokybės ženklas, nes su meile, su išmanymu, kodėl gi ne ?  Juk viskas įmanoma jei mes to kartu panorėsime ?

Lietuva – Taiki Šalis
Mes einame, nesiruošdami kovoms, tačiau atremdami, tuos, kurie nori pasikėsinti į mūsų Žemę, į mūsų Laisvę.
Mes giname savo teisę į Tyrą Vandenį, Žemę.
Teisę į Tyrą ir Savarankišką Lietuvą.

autoriai: Iniciatyvinis, neformalus Pilietinis Sambūris, vienijantis visus neabejingus žmones ir organizacijas
„Už Tyrą Vandenį, Už Žemę – už Mūsų Lietuvą“

šaltinis: akcentai.info

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 11

 1. Valdas says:

  Atėjo laikas balnoti žirgus reik karan joti. Normaliai tai armija ginklu mus turi apginti o ne vargšus Afganus ginti nuo nepriklausomybės..

 2. A. says:

  žinot, kai visa tai skaitai, klausai ir matai darosi nebesuprantama kas yra Valstybė (turiu galvoje DEMOKRATINĖ), kas esame mes toje valstybėje, kas yra TA iŠRINKTA valdžia, kam mes mokame mokesčius, kam jie panaudojami… klausimų begalės. atsakymų – nei vieno. ar girdėjote nors vieno iš TŲ 141– no + vyriausybė kokį nors konkretų atsakymą į konkretų, bet JIEMS nepatogų klausimą? aš asmeniškai negirdėjau – papila balą pliurpalų – ir suprask, žmogau, kad tai atsakymas. apie O apie visą situaciją mūsų vargšėje, niekieno neginamoje ir nesaugojamoje Lietuvoje galiu tiek pasakyti: bent jau mes nesiduokime užliūliuojami, nes mus skaido ir skaldo vardan savo interesų Dvaro palaižūnai. mums reikia vienybės ir nepasiduoti visokiems nukrypimams, juk dabar kaip yra: koks 1000 žemaičių kovoja prieš dujų išgavimą, mes žiūrime ir tyliai piktinamės arba žemaičiais arba valdžia, nelygu ko mes norime ar būti neapiplėšti, nes šitoje situacijoje nei vienas iš mūsų nieko nelaimės, o prarasime labai daug (čia nekalbu apie tuos 141 +…), arba trokštame tų ,,labai pigių“ dujų. Dar kokie 1500 –2000 kovoja prieš žemės pardavimą užsieniečiams, bet jie jau pasidalinę: žemdirbiai tą klausimą naudoja kaip įrankį siekiant išsimušti iš kilniosios demokratinės ES išmokas tokio dydžio kaip ir kitose šalyse, o kita dalis yra prieš bet kokį Valstybės pardavimą, bet yra dar dalis mūsų pačių tarpe, kurie svajoja apie tai kiek daug stiklo karolių ir veidrodėlių jie gaus, kai žemė ir valstybę bus galima pardavinėti. mano nuomone, MUMS VISIEMS REIKIA JUNGTIS PO VIENA VĖLIAVA, nes visos tos problemos labai susiję tarpusavyje ir jeigu kažkokio stebuklo dėka nebus leista ševronui kastis po valstybės pamatais, tai JIE ramiai palauks tuos metus, nusipirks žemės – ir tada darys kas tik šaus į galvą. Rašyti galima labai daug, bet kas iš tų rašymų čia jau reikia veikti, o mes dar tik kalbame ir tai nelabai koordinuotai, tik dar noriu atkreipti dėmesį į tai, kad anos pusės veikla atitinka klasikinį modelį: tas 15 –tos dienos renginys ir pati situacija, kai kviečiamas tik vienas bendruomenės atstovas yra tos bendruomenės ar grupės skaldymas – lyderiui tikrai kažkokiu būdu atviru ar paslėptu bus pasiūlyta stiklo karolių arba veidrodėlių, arba jis paprasčiausiai pamatys, kad tie 141+… yra tokie ,,savi vaikinai ir merginos“, kad net nepatogu jiems prieštarauti, tada aniems nereikėtų ir labai išsikaštuoti. Bet kuriuo atveju tas žmogus bus labai sunkioje situacijoje – jis bus vienas priešininkų stovykloje ir niekas jo ten nepalaikys, o žmogus visada yra žmogus, kad nenutiktų, kaip H. Bidstrupo komiksuose, siūlau pažiūrėti ir parodyti tam atstovui:
  ЛидерИсточник: Комиксы и карикатуры Херлуфа Бидструпа

 3. debeselis says:

  Protu nesuvokiama is kur laikosi musu aukstuju pareigunu reitingai?Kas juos kuria ir kieno uzsakymu?

 4. Ramūnas Karbauskis: kaimiečiai trukdo energetikos “pažangai”? Atimsite mūsų pilietybę ar ištremsite? says:

  Tai, kad hidraulinio uolienų plėšimo technologija yra abejotina, byloja viešai paskelbti faktai iš JAV, kur pasipriešinimas skalūnų dujų technologijai yra didžiausias ir neturi nieko bendra su gazpromais. Pavyzdžiui, skelbiama, kad JAV Vajomingo aplinkos apsaugos agentūrai paėmus geriamojo vandens mėginius, 11 iš 39 tikrintų gręžinių aptikta gręžybos teršalų. Pensilvanijoje yra tūkstančiai dujų gręžinių, o kai kurių miestų ir miestelių valdžios ragina negerti vandens iš čiaupo. Kyla klausimas, kodėl Niujorko valstija, kurios gelmėse yra didžiausi ištekliai (Marcellus Formation), imasi skalūninių dujų gavybos ribojimo. Gal visus jos politikus papirko Gazpromas?

  Tie, kas lygina skalūnų dujų gavybą su pieštukų gamyba arba tradinės naftos gavyba, turi suprasti – tam, kad Lietuvos turtais susidomėjusiam „Chevronui” apsimokėtų čia dirbti, turi būti išgręžtas ne vienas, o šimtai, galbūt tūkstančiai gręžinių, po kelis kiekvienam kvadratiniam kilometrui. Gėlo vandens poreikis tokiems gręžiniams yra lyginamas su visos Lietuvos gyventojų ir įmonių vandens vartojimu. Skalūninių dujų gavyba amžiams pakeistų kai kurių Lietuvos regionų gyvenimą. Vienas iš situaciją gerai iliustruojančių pavyzdžių – didžiausias pasaulio žemės ūkio bankas “Rabobank” paskelbė, kad visai neskolins pinigų klientams, kurie kaip užstatą pateikia žemes su jose esančiais skalūninių dujų gręžiniais.

 5. A says:

  Mes priešinsimės. TUO TEGUL NEABEJOJA NIEKAS. Geriau sakykit, kur rašytis. REIKIA PADUOTI TEISMUI PREVENCĮ IEŠKINĮ, su prašymu stabdyti, iki kol bus gautas tautos leidimas referendumu. Aišku, tauta manau jo neduos. SKUBIAI DUOKIT IEŠKINĮ, nebėra laiko

 6. A says:

  Skubiai pateikti prevencinį ieškinį, su prašymu stabdyti, kol bus gautas tautos leidimas referendumu. Vadovautis Konstitucija, Tarptautinėm sutartim. Ieškinys dėl pažeistų piliečių teisių (konstitucinių, kad svarbiausius klausimus sprendžia referendumu ir t.t.) Žemės gelmės, vanduo tai visos Tautos, o ne vietos gyventojų. Tai skubu

 7. justas says:

  Skalūninių dujų revoliucijos žlugimas
  http://www.youtube.com/watch?v=-pcopY-fi5Y

 8. lukas says:

  kokie jus naivus. Jus ka pamiršot kad pas mus plačiai dalyvauja visuomenė kai yra gerai pamokėta.Prisiminkit Baltijos kelią,Mes tik tada susirupinam kai mus asmeniškai liečia, bet tai jau balsas dykumoje.Mes individualistai, taip kad po vieną ir sužlugdys mūsų gražuolę Lietuvą. Žiurėkit kaip į savo pusė turčiai pervilioja ir prezidentę, ir mazuronį ir butkevičius kitaip jau nuolaidžiai kalba.iš tiesų Rusijos laikais neniekino mūsų žemių, o dabar…. kapitalizmo era. greit lietuviai ir vanduo bus už aukso kainą.

 9. Erikas says:

  Amerikas žydai nori sunaikinti paskutine gyva arijų tauta. Padedami Lietuvos valdžiažmogių parsidavėlių. Teisingai tegu Lietuvos kariuomene parodo ka Jie gina, tegu apsaugo Lietuva nuo gresenčio išnykimo.

 10. Joris says:

  Jei norite suprasti, kodėl mūsų politikai elgesi taip, kaip elgesi ir kodėl turime tai, ką turime …
  MES GYVENAME OKUPACIJOS IR IŠVYSTYTOS VERGOVĖS SĄLYGOMIS! Tiktai iš šios pozicijos žiūrint, galima suprasti esančią situaciją! Kuo toliau, tuo labiau valdžia „dėjusi“ ant tautos, nes reikia atidirbti už postus ir už pinigėlius. O laikas spaudžia… Juk tokia nesąmonė negali tęstis iki begalybės! žmonės murma, nerimauja, vis labiau imasi pilietinės iniciatyvos, nes akivaizdu, kad joks „prezidentas“, politikas ar partija dėl mūsų nieko nedarys ir daryti neketina. – visi jie tų pačių parazitų įkaitai, vergai ir išlaikytiniai, tik dar šito nesupranta!
  TIKRIEJI ŠALIES VALDYTOJAI – PARAZITAI, STOVINTYS UŽ POLITINIO „ELITO“ NUGAROS, NORI TIK GERAI UŽSIDIRBTI IR MUMIS ATSIKRATYTI! Už mūsų nugaros – Tėvynė, mūsų vaikų ateitis, kurią apsaugoti galime tik savo krūtine, rankomis ir valia!
  Jau daugiau nei 1000 metų tokios okupacijos praėjo ir ji artėja į pabaigą. Parazitai šitai žino, slėptis jau nebegali ir nebeturi laiko – štai iš kur toks atviras nesiskaitymas su vergais, atsiprašau, žmonėmis!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top