- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Chevrono ir elito puota maro metu

Skalūnų aferos pristatymas elitui

paveikslėlisŠ.m. balandžio 15d., pačiame Vilniaus centre, prabangiame Kempinski viešbutyje Chevron ir JAV ambasada organizuoja elitinį skalūnų aferos pristatymą. Startuojama net nuo 7 valandos ryto iki neformalaus vakarėlio po. Matyt, garbūs pranešėjai- užsieniečiai turi daug ką papasakot. Kvietimai – vardiniai, svečiai- rinktiniai. Žemaičių bendruomenė, kurią ruošiamasi sprogdinti – gavo tik vieną kvietimą.
Kas yra Chevron ir kas vyksta?

Chevron reputacija-tarptautiniai nusikaltėliai

Išgyvename itin kritinį Lietuvai laikotarpį, kai bet kuriuo momentu į Vakarų Lietuvos laukus gali išriedėti CHEVRON tankai su misija užnuodyti Lietuvos auksą – gėlą Vandenį, nepataisomai išdraskyti ir išsprogdinti visiems mums brangią Žemę ir jos gelmes, lėtinei mirčiai ir ligoms pasmerkti joje gyvenančius žmonės, būsimas kartas.

Viskas vyksta su aukščiausių Lietuvos pareigūnų, Lietuvos Prezidentės palaiminimu ir palaikymu, nes, kaip rodo faktai, jie tarnauja ir atstovauja kitų šalių okupacinėms struktūroms bei privačioms korporacijoms, garsėjančiomis itin prasta ir nusikalstama reputacija, sukėlusioms ne vieną ekologinę, socialinę ir ekonominę katastrofą.

Paprasčiau tariant, samdomi darbuotojai (įgalioti asmenys, valstybės pareigūnai) sudarinėja sutartis su trečiosiomis šalimis (Chevron), neturėdamos tam įgaliojimų ir už veltui atiduoda mūsų bendrą turtą. Atiduodami turtą mums palieka sunaikintą gyvenamą aplinką, užteršia žemių gelmes ir pasikėsina į ypatingai, gyvybiškai svarbius mums visiem išteklius – VANDENĮ. Atliekami kai kurių asmenų veiksmai turi visus nusikaltimui būdingus požymius, o trečiosios šalys „Chevron‘‘ turi tarptautinių nusikaltėlių statusą. (Gedimino Paplausko citata)

Tėvynės išdavystė

Su skausmu turime pripažinti, kad didžioji dalis valstybės pareigūnų nebeatstovauja ir nėra pajėgūs apginti Lietuvos žmonių interesų, nes kiekvienas sveiko proto žmogus, kuris yra nors kiek yra įsigilinęs į skalūnų žvalgybos ir gavybos ypatumus ir problematiką, suvokia, kokia tai beprotybė.

Telieka tik cituoti Ukrainos žaliųjų atstovo Vladimiro Berezino žodžius: „Visiems, kas kalba apie skalūnines dujas, reikėtų lipnia juosta užsilipdyti veidus. Tai būtų geriausia išeitis. Negalima apie tai kalbėti iš viso. Negalima kalbėt apie naujų taršos šaltinių kūrimą mūsų regione, nes tai būtų TĖVYNĖS IŠDAVYSTĖ.’’

Premjeras Algimantas Butkevičius žadėjo bendruomenėms, kad jokių veiksmų nebus imtasi prieš jų valią, bet kaip matome – nuolatiniai žemaičių bendruomenės kryžiaus žygiai į sostinę, kreipimaisi, prašymai, reikalavimai neturi jokio poveikio – žmonių  nuomonės nėra paisoma. Vadovaujantys politikai be jokių diskusijų  šią savaitę įjungė žalią šviesą ir planuoja kuo skubiau pasirašyti sutartį su „Chevron“ lobistais, nepaisant to, kad  pažeidžia teisinę bazę, ginančią žemę, vandenį ir žmogų ir kad faktiškai nėra jokių apsaugos mechanizmų. Naudojantis apsauginės teisinės bazės silpnumu bei spragomis- kas labai patrauklu lobistiniams rykliams- skubama visa tai įgyvendinti KUO GREIČIAU, kad žmonės nespėtų susivokti.

Visuomenė, pilietinės iniciatyvos stumiamos į užribį, kaip nereikalinga, įkyri našta ir trukdis didžiųjų ryklių kelyje.

Grubūs teisiniai pažeidimai

Grubiai pažeidžiama Lietuvos Konstitucija, Tarptautinė Orhuso, Europos Kraštovaizdžio Konvencijos, Žemės Gelmių įstatymai (toksinių medžiagų laidojimas žemės gelmėse) – paminamos žmogaus prigimtinės teisės į informaciją, sveikatą ir sveiką aplinką.

Chevronas, kurio metinis biudžetas kelis kartus viršija Ukrainos metinį biudžetą, turi galybę puikių, brangiai apmokamų teisininkų, kurie, kaip rodo Ekvadoro atvejis (sukelta Černobylio masto ekologinė katastrofa) , tvarko viską taip, kad gali tik stebėtis kaip tai įmanoma. Jie nėra sumokėję nei vienos jiems priteistos, milijardines sumas siekiančių kompensacijų už padarytą, neatitaisomą žalą Gamtai ir Žmonėms.

Pasekmės – negrįžtamos

Žvalgybos ir gavybos metu sukeltos pasekmės, kaip teigia Lietuvos mokslininkai – negrįžtamos, neatstatomos ir neprognozuojamos.

„Taip negrįžtamai ir neatstatomai bus pažeistos žemės gelmės..<..> didelės storymės, sandaros ir savybių pakeitimo padariniai pasireikš arba bus aptikti po ilgesnio laiko, jau pasibaigus gavybai <..> pasikeis pažeisto sluoksnio fizinės savybės ir jo atsakas, galimos deformacijos, žemėdrebų tikimybė ir jų pavojus.‘‘  (Mokslų Akademijos išvados, geologas Gediminas Motuza)

Profesorius išvadose pabrėžia, kad didžiuliais kiekiais į žemės gelmes pompuojamos cheminės medžiagos pateks į gelmes daugelyje etapų: hidroardymo, sprogdinimo, gręžimo, gręžinių skylių cementavimo metu. Tarp jų yra toksinių ir kancerogeninių, tiksli sudėtis neviešinama, dalis jų liks žemės gelmėse (pažeidžiamas Žemės gelmių įstatymas 11str.2p.). Viename gręžinyje tos medžiagos galėtų sudaryti šimtus tonų!  (gręžinių skaičius, sėkmės atveju, gali siekti tūkstantį) Jos gali reaguoti su uolienomis, keisti uolienų fizines savybes, migruoti žemės gelmėse, patekę į tektoninių lūžių zonas – kelti žemėdrebas ir t.t.

Žemė tai gyvas Superorganizmas

Žemė, Vanduo – visa tai gyva ir tai žinojo Mūsų Protėviai, tą nesąmoningai jaučiame ir mes, jaučia kiekvienas, išlaikęs nors kruopelę sąmoningumo, ryšį su žeme ir turintis širdį.

Juk kiekvienas blaiviai mąstantis suvokia, kad žemė  yra superorganizmas. Tai superorganizmas, kuris sudarytos iš daug individų ir kuriame individai negali egzistuoti vienas be kito. Biosfera (visi gyvi organizmai), atmosfera, hidrosfera (vanduo) ir pedosfera (viršutinis Žemės sluoksnis – dirvožemis) viskas sujungta į sudėtingą sistemą. Viskas susiję ir sąveikauja tarpusavyje. Mes – irgi Žemės dalis.

Galime tik įsivaizduoti kokią grandininę reakciją sukels tokie plėšymai ir sprogdinimai, kiek gyvybės formų bus sunaikinta, sužalota ar kitaip paveikta. Kaip tai paveiks visą gyvybės grandinę ilgoje perspektyvoje? Vardan ko? Kelių vargingų procentų, pigių dujų mito ?

Žvalgybos Mitas

Žvalgyba, kurią taip nekaltai bandoma pristatyti – yra ta pati gavyba (tiksliau „Bandomoji Gavyba‘‘), naudojamas tas pats primityvus ir barbariškas hidraulinis plėšymas ir toksiniai chemikalai. Skiriasi tik mąstai. Jokia žvalgyba nėra tikslinga, kai jos gavyba yra negalima. Juolab, jų vienintelis skirtumas – gręžinių skaičius ir mastas.

Matome vienintelį kelią – uždrausti skalūnų žvalgybą ir gavybą Lietuvos Respublikos Teritorijoje kaip itin pavojingą žmogaus sveikatai ir aplinkai, tuo pačiu stiprinant žemės, gelmių vandens apsaugos teisinę bazę. Nes dabar esame kaip atviras organizmas, kurio imuninė sistema blokuota, tad  į ją lengvai gali patekti išoriniai virusai bei parazitai. Tiesą sakant, jie jau čia – ant mūsų namų slenksčio, karaliauja mūsų virtuvėje, blokuoja mūsų smegenis (korumpuoti valstybės tarnautojai, apgaulės būdu patekę atstovai), kurios siunčia melagingus signalus, ignoruodamos pavojų ir vesdamos susinaikinimo link.

Kas atsakingas?

Taigi kas bus atsakingas? Kas atsakė už „Mažeikių naftą“, Nacionalinio stadiono statybas, Valdovų rūmus, Ignalinos AE uždarymui skirtus iššvaistytus milijardus? Atsakingų nėra. O kas yra šalies šeimininkas? Lietuvos Konstitucijoje parašyta – Tauta. Tad jeigu mes esame šių žemių šeimininkai,  ginkime jas, tą daryti mus įpareigoja Konstitucija:

‘’Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. (3 str)’’

O kiekvienas geras šeimininkas privalo rūpintis ir ginti tai kas jam priklauso. Supraskime tai  pagaliau ir nebelaukime naujo mesijo, naujo lyderio, naujo pono  – kuris išspręs visas bėdas ir problemas – tik mes, mes patys galime ir privalome prisiimti atsakomybę ir inciatyvą į savo rankas ir pareikalauti atsakomybės iš kitų, reikalauti ataskaitos už tai kas vyksta mūsų šalyje.

Tik mums labai sunku išeiti iš baudžiauninko mentaliteto, per amžių amžius mus pratino gyventi ir mąstyti kaip vergus. Bet mes ne vergai, mes – šios žemės šeimininkai. Nuo to ir turime pradėti. Keisti mąstymą. Tik tada įmanomi pokyčiai.

Juk taip paprasta – elkimės kaip elgiasi šeimininkai savuose namuose!

Būkime budrūs, sąmoningi ir pilietiški. Gyvename stebuklingų pokyčių laikais. Labai sunku šiame chaose įžvelgt galimybę, bet krizės akimirką atsiveriantis langas,  matantiems atveria neregėtų ir neįsivaizduojamų galimybių horizontus.

Atgimkime naujai šioje epochų sandūroje, kurioje viskas gali pasikeisti per labai trumpą laiką.  Išmokykime matyti, svajoti, kurti.  Kartu. O tam reikia šviesaus proto, švarios sąžinės ir atviros širdies.

Jau pats laikas. Esame ant pokyčių slenksčio. Šitie labai garbūs ponai pamiršo, kad laikai jau keičiasi, ateina nauji laikai, nauji žmonės, su nauju mąstymu. Taip, istorija kartojasi, bet būtent dabar mes turime tą neeilinį šansą ją pakreipti visai kita linkme. Kiekvienas pasirinks ir tas pasirinkimas lems ateitį. Pradėkime nuo savęs.

Eiti, dalyvauti, reikalauti, domėtis, organizuoti, informuoti, šviestis ir šviesti kitus, jungtis su bendraminčiais, kurti, stiprinti bendruomenes, bendradarbiauti, iš naujo skaityti Konstituciją – kitais žodžiais tariant, tapti sąmoningais piliečiais. Mano bėda – tavo bėda ir atvirkščiai. Viskas susiję. Kitas kelias atsiveria tik pakeitus mąstymo kampą. Viskas mūsų rankose.

Lietuva –  100 % ekologiškas kraštas, bendruomeniška, žalia, švari, natūrali, su žydinčiais sodais,  vešliais daržais, klestinčiais ekologiškais ūkiais, smulkiaisiais verslais, klegančiais vaikais sodybose gyvuojanti šalis, darnoje su gamta, eko technologijomis – juk tai realu, tiesa ? Teplūsta turistai iš viso pasaulio, tegaivinasi ir gydosi mūsų tyrų šaltinių vandenimis, tegu neatsistebi amatininkų išmanumu, duonos, maisto skanumu, vaikų sveikumu, šeimų tvirtumu.

Made in LIETUVA* –aukščiausios kokybės ženklas, nes su meile, su išmanymu, kodėl gi ne ?  Juk viskas įmanoma jei mes to kartu panorėsime ?

Lietuva – Taiki Šalis
Mes einame, nesiruošdami kovoms, tačiau atremdami, tuos, kurie nori pasikėsinti į mūsų Žemę, į mūsų Laisvę.
Mes giname savo teisę į Tyrą Vandenį, Žemę.
Teisę į Tyrą ir Savarankišką Lietuvą.

autoriai: Iniciatyvinis, neformalus Pilietinis Sambūris, vienijantis visus neabejingus žmones ir organizacijas
„Už Tyrą Vandenį, Už Žemę – už Mūsų Lietuvą“

šaltinis: akcentai.info