Demokratija – oligarchijos veidas

2017, 20 balandžio, 14:52 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (23) | peržiūrų 1 654 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

demokratijaVisi gatvės lyderiai savinosi teisę kalbėti žmonių vardu, tačiau demokratijos mitas – fikcija.

„Oranžinių revoliucijų“ banga, Maidanas ir „arabų pavasaris“ vyko prisidengus demokratizacijos lozungu. Visi gatvės lyderiai savinosi teisę kalbėti žmonių vardu ir tvirtino, kad vykdo jų valią. Ši demagogija neverta nė grašio; aišku, kad tikrieji tikslai tų, kurie nuvertė teisėtą valdžią, nieko bendro neturi su žmonių valia. Bet tuomet kyla klausimas: ar demokratija iš principo įmanoma? Kalbu apie demokratiją jos tikrąja prasme, tai yra apie liaudies valdžią, o ne apie politinių šarlatanų ir manipuliatorių.

Atmetę idealistinius gyvenimo įsitikinimus, kiekvienas pastebės, kad liaudis – tai sudėtinga ir itin ne vienapusė struktūra, susidedanti iš eilės socialinių grupių, kurių interesai ne šiaip skiriasi, o kartais netgi visiškai priešingi. Susiskaldymas, idealų konfliktas – tai ne nukrypimas nuo normos. Kaip tik priešingai: tik rečiausiais atvejais, ištikus baisiai bėdai, visuomenės vidinė kova atsitraukia į antrą planą. Visus sutelkia bendra nelaimė. Taip vilkas kartu su kiškiu bėga nuo gaisro miške. Bet tik gyvenimas grįžta į pradines ramias vėžes, iš karto įsiplieskia socialinis konfliktas.

Tokiu būdu liaudies veidą formuoja ta jos dalis, kuri laimėjo socialinėje kovoje ir likusiems primetė savo valią, savo pasaulėžiūrą, savo idealus. Todėl „visuomenės nuomonė“ – tai tik tos visuomenės dalies nuomonė, kuri dominuoja. Suprantama, kad laimi ne tas, kas gerai žaidžia, o tas, kas nustato žaidimo taisykles, tai yra elitas. Todėl elitas bus nenugalimas tol, kol sugebės konkurentams įpiršti savo taisykles.

Turtuolių valdžios atstovai puikiai supranta, jog geriausias būdas išsaugoti išskirtinę savo padėtį – mažinti intelektinį konkurentų lygį. Tai įliustruoja mokyklinės programos sistema, kurios dėka elito vaikai įgauna milžinišką pirmenybę, o iš paprastų žmonių auginami Byviai ir Tešlagalviai. Nenuostabu, kad bukinančios mokymo metodikos vadinamos efektyviausiomis.

Be to, elitas sąmoningai naudoja politiką, stimuliuojančią žmonių susiskaldymą į naujas socialines grupes, kad pastarieji įklimptų į nuolatinio vaidijimosi tarpusavyje liūną. Jų bevertė kova ir butaforinės pergalės yra visaip reklamuojamos ir aptariamos MIP, kurias kaip tik ir finansuoja bei visiškai kontroliuoja elitas.

Tačiau visais laikais elitą kamavo klausimas – kaip pateisinti savo teisę į valdžią. Ir jau civilizacijos aušroje elitas sugalvojo tipišką manipuliacinį šios problemos sprendimą. „Mes valdome todėl, kad esame geriausi“, – štai elito atsakymas į užduotą klausimą. Galiausiai elitas paruošė naują savo teisės į valdžią pateisinimą. Taip atsirado kitas principas: „Mes valdome todėl, kad jūs patys mus išrinkote“. Kitaip sakant, į visuomeninę politinę areną išėjo demokratija. Tačiau nebuvo atsisakyta ir senojo principo – priešingai, jis įgavo naują kvėpavimą.

Valdžia, iš tikro niekinanti likusią gyventojų dalį, ėmė visokeriopai meilikauti „paprastiems žmonėms“, girti jų išmintį bei įžvalgumą.

Čia tinka pacituoti ikirevoliucinį publicistą Sidį, daugiau kaip prieš šimtą metų aprašiusį šį būdą:

„Gatvės oratorius pasilipa ant kelmo ar vežimo ir pradeda postringauti priešais minią. Kuo grubiausiai jis šlovina didį liaudies protą ir sąžinę, piliečių narsą, mikliai pareikšdamas savo klausytojams, jog turėdami šias savybes jie privalo aiškiai matyti, kaip šalies klestėjimas priklauso nuo tos politikos, kurią jis skelbia, nuo tos partijos, kurios narsiu gynėju jis besąs. Jo įrodymai negrabūs, motyvai niekingi, tačiau dažniausiai jis pajungia savo valiai mases, jei tik nepakliūna kitas oratorius ir nepašaukia jų kiton pusėn“.

Spąstai veikia paprastai: jei liaudis tokia protinga ir kompetentinga, tai ji ir išrenka labiausiai nusipelniusius savo atstovus. Pelėkautai užsispaudžia, likimo ratas apsisuka aplink ir grįžta ten, kur viskas ir prasidėjo. Ėjimas, nebijokime to žodžio, genialus. Jei anksčiau beveik kastinis elito uždarumas visiems buvo akivaizdus, tai dabar kiekvienas įgavo teisę rinkti ir būti išrinktas. Lygybė ir didelių galimybių pasaulis! Bet juk mes su jumis suprantame, jog tai tik iliuzija ir nieko daugiau – juk sistema veikia taip, kad paprastas žmogus iš principo nėra pajėgus apmokėti rinkiminės kampanijos išlaidų. Laimi tik tie, už kurių stovi dideli pinigai.

Niekam ne paslaptis, jog rinkimų kampanijai surengti vien srities mastu, reikia milijonų dolerių. Ką jau kalbėti apie prezidentinius mastus! Principo „Kas moka, tas ir muziką užsako“ niekas nepanaikino, todėl žinomi politikai yra vieši atitinkamų įtakingų grupių atstovai. Povandeninė ledkalnio dalis niekam nerodoma, tačiau nėra sunku susigaudyti, jog ji susideda iš stambių kapitalo savininkų, kurių rankose taipogi ir masinės informacijos priemonės (skaityk: manipuliacijos).

Tačiau turtai (o kartu ir valdžia) gaunami labai sunkiai. Prieš imant skraidyti, reikia gerokai pašliaužioti! Tie nedaugelis, kurie iš apačios sugebėjo prasimušti į viršų, perėjo visus galimus pažeminimus. Jiems teko išsisukinėti, meilikauti, įtikti. O kai kuriais atvejais, gal būt, neapsieita ir be nusikaltimų. Jiems teko dantimis išgriaužti vietą po saulę, papildomai darbuojantis alkūnėmis. Jie kiekvieną akimirką rizikavo gauti kulką nuo konkurentų… Nejaugi jūs manote, kad po viso šito, prisikasę iki valdžios ir pinigų, jie sutiks, kad juos kontroliuotų „paprasta liaudis“? Būkite ramūs, šis žmogus, iš kailio išsinėręs, kad taptų elito dalimi darys viską, kad išlaikytų savo statusą ir perduotų jį savo vaikams.

Suprantama, daugelis elito narių savo padėtį paveldėjo. Jiems nereikėjo kilti aukštyn – jie jau gimė ten, viršuje. Purviną ir niekšingą darbą už juos atliko jų protėviai. Jei protėviai buvo išeiviai iš apačios, tai palikuoniai nuo pat pradžių yra kito pasaulio atstovai. Elitinę moralę, ypatingą kultūrą, elgesio tipą ir netgi kitokią kalbą jie gavo su motinos pienu. Tapti tokiais, kaip visi jiems yra neįmanoma. Ir ne atsitiktinai nuskurdę milijonieriai kartais mieliau paleidžia sau kulką į kaktą. Tai yra, gyventi paprasto žmogaus gyvenimą yra blogiau, nei mirti. Žinoma, blogai būti vargšu, tačiau dar blogiau pradžioje paragauti turtų ir valdžios, o paskui tapti beteisiu vargšu. Be to, liaudis elitui yra potenciali konkurencijos grėsmė, todėl elitas ją supranta ne tik kaip svetimą, tačiau ir kaip grėsmingą masę.

Pagal šiuos principus valdžios atstovai nėra jokie liaudies tarnai. Jie stengiasi maksimaliai išnaudoti liaudį saviems tikslams. Taip buvo ir ankstesnėse epochose, todėl kokią bepaimtume valdymo sistemą, gausime elitaristinį modelį (oligarchiją). Dabar, kuomet elitui labiau apsimoka ne itin afišuoti savo vaidmenį, kaip dekoracija naudojama demokratija, kuri paskelbta pačia progresyviausia, pačia geriausia iš visų anksčiau buvusių sistemų. Ir masės tuo patikėjo.

Tačiau liaudies valdžios idėja, kad ir kaip išoriškai būtų patraukli, neatlaiko jokios kritikos.

Spręskite patys. Pagal demokratijos principus laikoma, kad balsuoti, o tuo pačiu netiesiogiai valdyti šalį gali kiekvienas sulaukęs pilnametystės. Žmonės taip smarkiai patikėjo šios idėjos šventumu, kad net nepastebi jos absurdiškumo. Argi leistumėte kiekvienam pilnamečiui operuoti ligonį? Žinoma ne. Prieš tai reikėtų keletą metų pasimokyti aukštojoje medicinos mokykloje. Ar leistumėte žmogui, remdamiesi vien tik tuo, kad jis jau pilnametis, vairuoti automobilį? Vėl ne. Prieš tai reikia išlaikyti vairavimo egzaminą. Tai negi valdyti valstybę yra paprasčiau, nei automobilį?! Nejau priimant teisingus sprendimus politikoje ir ekonomikoje nereikia specialių žinių?

Tereikia tik šiek tiek susimąstyti šia tema, ir iš karto pasidaro akivaizdi milžiniška perspektyva. Jeigu demokratijos principas būtų realizuojamas praktikoje, tai milijonams absoliučių neprofesionalų būtų suteikta teisė užsiimti sudėtingiausiais dalykai, o dar – jie manytų, kad ši jų teisė yra savaime suprantama. Įsivaizduokite šalį, kurioje universitetuose dėsto kiemsargiai, taksistai neturi vairuotojo pažymėjimo, o ligoninėse operuoja asenizatoriai. Sakysite, kad tai kliedesiai, taip negali būti? Be kodėl gi? Juk tai laikoma aukščiausiu politinės minties pasiekimu.

Demokratijos šalininkai mėgsta sakyti, kad kiekvienas žmogus turi teisę rūpintis savo likimu. Taip, bet tik savo. Ne mano ir ne kažkieno kito. Ir jei pas „gydytoją“, kuris neturi diplomo, aš galiu neiti, tai sprendimas, kurį priima nekvalifikuota dauguma tampa įstatymu, ir aš privalau jo laikytis. Kitaip sakant, visuomenė tampa mažaraščių minios įkaitais.

Eikime toliau. Ar įmanoma demokratija armijoje? Ne. Kareiviai nerenka savo vado. Ar įmanoma demokratija mokykloje? Ne. Ar įmanoma demokratija komercinėje įmonėje? Netgi akcininkų susirinkimas – eilinė fikcija, kadangi viską sprendžia kontrolinio akcijų paketo savininkai, tai yra ne visi akcininkai, o tik nedaugelis jų.

Kitaip sakant, kur pažvelgsi, kokią gyvenimo sferą paimsi, niekur nėra demokratijos ir būti negali. Daugumai niekur neleidžiama laimėti. Tai kurių galų miniai reikėtų atiduoti valstybės likimą?! Įsivaizduokite, jeigu klausimas kada sėti kviečius būtų iškeliamas visuotiniam balsavimui, ir nieko nesuprantantys žemės ūkyje žmonės dauguma balsų nuspręstų už valstietį, kaip jam elgtis. O jeigu jis nepaklus bendram sprendimui, tai jį kaip maištininką pasodins už grotų… Neįtikėtina? Absurdas? O kaip gi, juk šitaip veikia liaudies valdžia! Referendume priima pagrindinį šalies įstatymą, referendumais sprendžia žemės, finansų ir kitus itin svarbius klausimus. Ypatingai stebina, jog yra nemažai žmonių, netgi nesidominčių politika ir ekonomika, tačiau einančių „atlikti pilietinę pareigą“.

Beje, kurių visuomenėje daugiau – talentingų ar kvailų ir pilkų? Žinoma, kvailų ir pilkų. Kadangi demokratija yra daugumos valdžia, tai vadinasi tai yra vidutinybių valdžia. Vadinasi praktikoje demokratijos principas gali būti realizuotas tik kaip ochlokratija.

Bet nejaugi jūs manote, kad elitas sutiks tapti masių kaprizo įkaitu? Aišku, kad ne. Dėl to valdantieji investuoja milžiniškus pinigus į visuomenės nuomonės manipuliavimo technologijų vystymą. Tad galiausiai gyventojai iš tikro nieko nesprendžia – jiems tik atrodo, kad jie gyvena savo valia. Tikrovėje jų norus ir siekius iš anksto nustato elitas.

Nenuostabu, kad dėl intensyvaus smegenų plovimo žmonės patikėjo, neva demokratinis pasaulis egzistuoja šimtmečius, tačiau yra ne taip. Jei nekalbėtume apie pirmykščius laikus, apie kuriuos mažai težinome, tai žmonijos istorijoje niekada nebuvo tikros demokratijos. Taip vadinama antikinė graikų demokratija savo esme buvo tipiška oligarchija, stambių vergvaldžių valdžia – juk dauguma Graikijos miestų gyventojų neturėjo rinkimų teisės. Balsuoti galėjo tik laisvieji žmonės, savarankiškai vykdantys ūkinę veiklą ir atitinkantys turto cenzą.

Ankstesnių epochų Vakarų „demokratijos“ niekaip negalime vadinti daugumos valdžia dėl to, kad tuomet galiojęs turto cenzas atkirsdavo absoliučią daugumą gyventojų nuo rinkimų veiklos. Ką čia ir kalbėti, juk dar vos prieš 70-80 metų Europą valdė totalitariniai režimai! Hitleris Vokietijoje, Cankovas Bulgarijoje, Frankas Ispanijoje, Musolinis Italijoje, Salazaras Portugalijoje, Antonesku Rumunijoje, Pilsudskis Lenkijoje, Chortis Vengrijoje…

Taip, šiandien masės turi kažkokias teises ir laisves. Tačiau, jei reikia, kaukė lekia šalin. Vis dėl to, jei elito valdžia gali būti siaubinga ir šlykšti kartais, tai minios valdžia yra siaubinga ir šlykšti visuomet. Ir ačiū Dievui, kad masėms niekada nepavyko ilgai išsilaikyti už valdžios vairo.

Todėl turime atminti, jog tas, kuris lenkiasi visuomenės nuomonei, tas, kuris dievina liaudį, iš tikro lenkiasi mažumos nuomonei, o demokratijos kaip tokios apskritai nėra.

parengė: Darius Dimbelis

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 23

 1. mb says:

  Super parasyta.Bent kazkiek besidomintiems sitie dalykai seniai zinomi,bet taip graziai ir paprastai sudeti akcentai tikiuosi prabudins bent keleta zmoniu. O siaip iki idealaus valstybes valdymo modelio siais laikais manau niekaip neprieisim.Jis aisku yra dar senoveje israstas,taciau elitas per daug giliai suleides nagus. Tiek intelektualiai tiek resursu atzvilgiu per didele takoskyra tarp ju ir paprastu zmogeliu, tad belieka tik kuo daugiau atsiriboti nuo viso sito brudo.

 2. EJ says:

  Parasyta protingai. Isanalizuota. Bet kazkodel neikvepia- kazko truksta. Dariau Dimbeli, vien protu manipuliuojant, Demokratijos neisanalizuosi. Paziurekime i pasaulio Didziuosius Vyrus, kurie budami valdzios virsuneje, kovojo uz paprastu pilieciu lygias teises, laisve. Uz sias aukstas idejas daugelis ju atidave savo gyvybes.

  Darius Dimbelis nerašė šio straipsnio. Jis jį tik parengė spaudai. Išvertė, suredagavo. Bet ačiū, kad rūpinatės. Beje, galite papildyti, kad įkvėptų.
  moderatorius

 3. konkurencijos nėra says:

  Labai teisingai.
  Kaip gerai čia tinka LEVITAVIMO PAGRINDAI.

 4. konkurencijos nėra says:

  Levitavimo pagrindai.
  Žmonių populiacijos valdymo pradžiamokslis

 5. kindziulis says:

  stiprus sttaipsnis. Puikios mintys,gaila tik, kad jis nepasieks daugumos kvailiu, kurie ir turetu buti tiksline auditorija

 6. būtšaknis says:

  „Ypatingai stebina, jog yra nemažai žmonių, netgi nesidominčių politika ir ekonomika, tačiau einančių „atlikti pilietinę pareigą“. O šitoje vietoje geriau pasakyti ir neįmanoma,turiu dešimtis tokių pvz. Šiaip tai šis straipsnis nenorom verčia prisiminti indų kąstas.Tai kas geriau būtų žmonijai? Tokia „demokratija“ ir gyvenimas „pačių išrinktų“ valdyme ar griežtas suskirstymas į kąstas jau nuo pat gimimo? Kaip suprantu,straipsnyje trečias variantas neduotas.

 7. Dalia says:

  konkurencijos nėra, knyga “Levitavimo pagrindai“, kurią specialiai nagrinėjau, apmasčiau, parašyta neturint pilno apreiškimo. Labai daug tiesos sumaišyta su neturėjimu apreiškimo, tarsi medaus statinė su keliais (!) šaukštais deguto. Kad pasidarę bloga. Ginčitis neverta. Aiškinti taip pat. Kam duota, tas supras. Viena iš esmių, kad Roma “gerai padirbėjo“ per šitiek amžių, dėl to ir gimsta tokios pusiau protingos knygos. Ir dar tai, kad norint diskutuoti ir aptarti šią knygą išsamiai garsiai išnagrinėjant ( kas šiuo atveju yra būtina siekiant tiesos), neverta gaišti rašinėjant tik kokius dvidešimt komentarų, bet būtina susirinkti ir kelis vakarus kartu susėsti. Vienas žymus amerikietis žydas, David Icke ( viena iš jo knygų vadinasi “Beribė meilė -yra vienintelė tiesa, visa kita iliuzija“) kur išleido ir daugiau knygų, vat, su juo tai labai norėčiau padiskutuoti. Visur medaus statinėj šaukštas deguto.

 8. Algirdas Minkauskas says:

  >Dalia Nuo kada David Icke amerikietis? O tai, kad jis žydas, jis Jums pats sakė ar kaip? Manding, jis anglas ir jo tėvai taip pat.

 9. Algirdas Minkauskas says:

  Ti pasirodo jau ir dermokratija nebeveikia :)) O tai kas veikia tada? Kiek laiko jau degraduojam? Manding, lygiai tiek kiek gyvenam prievartinėse santvarkose. Sakiau, kad grįžimas prie prigimtinės tvarkos neišvengiamas ir savo nuomonės nepakeisiu. Grįžtam jau, dar stipriai biesas mus už škvarniko laiko, ale gręžiamės jau anarchijos link ir šito niekas nepakeis niekas nesustabdys.

 10. konkurencijos nėra says:

  Dalia Dalia…

 11. saul says:

  Demokratija-prisiminkite kada ir kur ji atsirado.Pagalvokite apie jos pagrindus ir tiesas.Kaip bebutu,jos pagrindais besivadovaujancios salys ir tautos yra pasaulyje pirmaujancios.Taip,demokratija,kaip ir kiekviena santvarka ar principas turi savo minusu.Pagrindinis is ju-nesugebejimas pasipriesinti autokratijai,melui.cinizmui,prievartai.Kaip pavyzdys:3 inteligentai tamsioje gatveje sutinka 1 ginkluota recidyvista-pasekmes bus nenuspejamos ,sunkios arba baisios.Kad si situacija issispres taikai ar be precedento ….galimybe apie10proc.Dar mazesne tikimybe,kad konflikto atveju,laimetojais liktu inteligentu trijule.

 12. EJ says:

  Mums visiems reiktu neuzmirsti pasaulio sviesiu asmenybiu kaip prezidentas A.Linkolnas (A.Lincoln), mahatma Gandis, prezidentas J.F.Kenedis (J.F.Kennedy), kurie atidave savo gyvybes uz tikraja Demokratija.

 13. Panzer says:

  Straipsnis paprastai paaiškina dabartinio pasaulio realijas. Kaip kažkada paprasti žmogeliai manė, kad karaliaus valdžia nuo dievo, taip ir dabar piliečiai tiki demokratijos sakralumu. Baisumas ne valdžios teisėtume,bet kad prisidengiant demokratija yra griaunamos valstybės ir net dabar Boris Johnson, UK užsienio reikalų ministras patvirtino, kad jav kvietimo spręsti Sirijos konflika ginklų būtų sunku atsisakyti. Irako ir Libijos demokratizacija pasirodė visu gražumu, o didžiausias pasaulio šiukšlintojas ir resursų naudotojas jav nerimsta, nes remia jav korporacijų tikslus. JTO tyli kai vykdoma Afrikos ekonomine kolonizacija,bet tai nestebina, nes ši organizacija pavirto į marionetę. Ateis laikas kai Afrika pakils ir taip vadinamas vakarų rojus, kuris sukurtas kitų tautų išnaudojimu subliukš,nes pasaulis senai nematė tiek išnaudojimo ir neteisybės. Nebegalima laukti kol išnaudotojai paleis kulka patys sau, reiktų masėms pakilti ir sumurkdyti tuos išnaudotojus į purvą. Vakarų valstybių piliečiai nereikalauja iš savo lyderiu teisybės pasaulyje, vietoj to jie nebyliai pritaria išnaudojimui. Pasaulio tragedija ne už kalnų…

 14. konkurencijos nėra says:

  Bravo Panzer!

 15. gyvate,ryjanti pati save... says:

  ka turejo omenyje A.Ensteinas pasakydamas,kad demokratija,tai padugniu diktatura?

 16. konkurencijos nėra says:

  O tai, kad prie valdžios vidutinybės ir trejetukininkai

 17. saul says:

  Vakarų valstybių piliečiai nereikalauja iš savo lyderių teisybėe pasaulyje,vietoj to jie nebyliai pritaria išnaudojimui“-raso panzer.Na o rytu valstybiu pilieciai reikalauja( Kinija ,Rusija,Indija,Pakistanas,Vietnamas ir ,praktiskai,visos likusios).Tarp kitko,didziausias pasaulio siukslintojas-Kinija.Kazkaip tai….daug klaidu .P.s. liaudis jau buvo pakilusi pries simtmeti Rusijoje.Kas is to isejo……..zino visi.

 18. urwinis says:

  Straipsnio esmė suprantama ir priimtina, tačiau pateikiami pavyzdžiai šiek tiek stringa. Na pavyzdžiui autoriaus pavyzdys su ligoniu operavimu.. Tai čia turima omenyje vyriausybę. Kuri šiaip jau teoriškai ir turėtų profesionalų vyriausybė. T.y. sveikatos ministerijoje turėtų dirbti medicinos atstovai, žemės ūkio ministerijoje tūrėtų dirbti agronomai ir t.t Ar šioje vietoje autorius šnekėdamas apie seimūnus tikisi visų galų meistrų ateisiančių į seimą? :DDD Ir dailidės, ir daktarai, ir santechnikai, ir ekonomistai, ir t.t., nes priima įstatymus visais klausimais. Kažkaip užmirštama apie pažiūras pakalbėti. O jeigu iš esmės būčiau oponuojantis straisniui tai ir sakyčiau: „Be abejo, kad pilka liaudis negali spresti, kada sėti kviečius. Dėl to jie ir turi išsirinkti laiudies atstovus, auksinių svogūnų lauretus, gražiūjų šukuosenų tūrėtojus išmintinguosius mūsų „populiaristinius“ populistus poilitkierius“. :) Bet straipsnis vertas jo esmės.

 19. Alvydas says:

  Kažkada bus išrastas sąmoningumo matuoklis. Jis rinkėjo teisę įvertintų balais ir rinkimus lemtų sąmoningiau renkančių rinkėjų balsai.Įdomu, utopiška.

 20. Svetimas says:

  Sveiki Kur galiu surasti Levitavimo pagrindai?Aciu

 21. gyvate,ryjanti pati save... says:

  >Alvydas-(is kazkokio filmo):“jei rinkimai ka nors lemtu-juos uzdraustu…“

 22. pestininkas says:

  Konkurentas! Biskuti paklydai, priė valdžios lovio nemažai ira ir su aukštaisiais, ir net ne po viėną turinčius. Klausimas kitas, kokį gėrį patiria LR piliėčiai iš jų išsimokslinimo?

 23. konkurencijos nėra says:

  pestininkas—- O rezultatas: pirštai į save lenkti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top