Geopolitinių kliedesių logika

2014, 29 balandžio, 4:24 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (7) | peržiūrų 606 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

sarmatas.lt publikuos eilę straipsnių, parinktų internete, Ukrainos įvykių tematika, kurie bus apžvelgiami iš skirtingų požiūrių bei ideologinių taškų, ir, kurie dažniausiai prieštaraus vieni kitų dėstomoms pozicijoms. Jie tikrai prieštaraus, tačiau – tokiu būdu informacija bus pateikiama ne tam, kad skaldyti šioje erdvėje skirtingai interpretuojančias ir priimančias Ukrainos įvykius visuomenės grupes.

Tai bus daroma tuo tikslu, kad mes pagaliau visi suvoktume, jog pasaulis labai margas ir negalima reikalauti (ar net norėti), kad visi jame galvotų būtent taip, kaip kažkam iš mūsų galbūt norisi, ir, jog visi, galvojantys kitaip, nei valdančioji dauguma, kai kurios partijos ar visuomeninės grupės ar mes patys asmeniškai – yra tautos ar Lietuvos priešai, arba Rusijos/Vakarų/Rytų agentai. Tai tik kitaip galvojantys žmonės, galbūt matantys kitokį visuomenės vystymosi kelią. O gal tik turintys kitokių, nei mes patys, žinių apie tuos pačius įvykius.

Laikas Lietuvos piliečiams pradėti viską vertinti nauda ar žala, kurią tam tikras konkrečių subjektų elgesys atneš Lietuvai. Ne Ukrainai, ne NATO, ne ES, o būtent Lietuvai. Mes suvokiame, kad visuomenės skaldymas yra didžiausia žala, nes mūsų žmonės jau net tarpusavyje nebesusišneka, o tam tikros visuomenės dalies įvardijimas “priešais, agentais” ar dar kažkuo panašiu, būtent ir yra tas skaldymas, kuriuo siekiama prastumti šalyje savo tikslus.

Mums nurodo kaip priešus kažkur užsienyje – Rusijoje, tačiau šiandien mes matome, kad po šia priešų „demaskavimo“ priedanga Lietuvoje yra uždraudžiamas vienas referendumas pilnai, o kito data nustumiama nepatogiausiam laikui, o tuo pačiu ruošiamasi perduoti Lietuvos finansinio valdymo svertus į užsienio darinio rankas ECB atsisakant lito.. ir čia apie Tautos atsiklausimą net nešnekama. Jau net kalbėt neverta apie kitus dalykus, kaip sakykime „Justitia Juvenalis“ projektą liečiantį mūsų šeimų ateitį bendrai ir mūsų vaikus konkrečiai. Ir kad viską tą prastumt būtina suskaldyt visuomenę, kad ji negalėtų susivienyti ir pasipriešinti šiems planams. Todėl tam reikalui šiandien pasinaudojama įvykiais užsienyje.

Kaip jau visi žino ir supranta – visuomenės skaldymas į tam tikras grupes (interesų, politinių/ideologinių požiūrių, priklausomybių, lyties skirtumų ir t.t.) yra ne kas kita, kaip vieningo bei darnaus iki tol organizmo pjaustymas į sudedamąsias dalis, kas neabejotinai tam organizmui suteikia tik žalą ir sumažina jo galimybes priešintis žalingam išoriniam poveikiui.

Tad šių straipsnių serija tiesiog bandoma parodyti, jog nepriklausomai nuo mūsų norų pasaulyje gyvuoja bei gyvuos daugybė pozicijų vienu ir tuo pačiu klausimu bei ideologijų savaip interpretuojančių tuos klausimus, ir mums telieka su tuo tik susitaikyti, arba, jei nesutinkame su tam tikra pozicija – argumentuoti, tačiau ne klijuoti priešų ar agentų etiketes oponentams. Išmokime ramiai priimti svetimus teiginius, tuo pačiu ramiai, blaiviai ir pagarbiai mąstyti bei diskutuoti – tada ir patys būsime gerbiami.
redakcija

paveikslėlisGalbūt jūs irgi turite giminių Rusijoje. Arba pažįstamų. Ir jūs ko gero tam tikru metu taip pat nustebote, jog neįmanoma jiems nieko paaiškinti iš to, kas vyksta pas mus. Čia. Ukrainoje. Lyg kažkokia nematoma siena būtų mus atskyrusi Vieni ir tie patys įvykiai bei faktai tačiau visiškai skirtingai interpretuojami.

Mes liūdime – jie džiaugiasi. Mes džiaugiamės – jie nesupranta. Socialiniuose tinkluose kalbama apie zombinimą ir smegenų plovimą. Apie tai, kad agresyvios propagandos dėka, didžioji Rusijos žmonių dauguma pradėjo iškreiptai ir tendencingai suvokti įvykius vykstančius mūsų šalyje (Ukrainoje – vert. pastab.). Žmonės ir toliau eina į darbą, auklėja vaikus, ima kreditus, sveikinasi su kaimynais. Ir tik Ukrainos atžvilgiu jie demonstruoja aiškiai neadekvatų požiūrį. Padidintą emocionalumą, egzaltaciją, nenorą nagrinėti faktus, fragmentinį mąstymą. Kaip tas galėjo įvykti?

Paaiškinimų siūlau ieškoti klinikinėje psichologijoje. Ji tiria patologinių klinikinių procesų eigą. Kaip keičiasi žmonių elgesys, mąstymas, jausmai streso, ligos ar agresyvios propagandos sąlygomis. Kaip mes galime apibūdinti masinę rusiškąją sąmonę klinikinės psichologijos požiūriu? Man atrodo, kad tai yra kliedesių būsenos variantas. Klinikinėje psichologijoje kliedesiai vertinami, kaip mąstymo sutrikimas. Žmogus gyvenantis kliedesių vizijose pilnai orientuojasi aplinkoje, gali įvardinti datą ir laiką, gali identifikuoti save patį. Tačiau, tuo pačiu metu yra visiškai įsitikinęs, kad jo kaimynai – CŽV agentai, žmona ir vaikai nori jį nunuodyti, arba jis randasi prie fantastiško mokslinio atradimo slenksčio Tokio kliedinčio žmogaus įsitikinimai nepasiduoda jokiai kritikai. Jie yra tiesiog aukščiau bet kokios kritikos. Kritika jų nepaliečia. Pavyzdžiui, Baltosios Brolijos nariai buvo įsitikinę, kad visi žmonės yra biorobotai, ir tik Baltosios Brolijos nariai tėra paskutinieji normalios žmonijos atstovai. Biorobotai nori išgalabyti paskutinius normalius žmones, todėl biorobotais negalima tikėti, negalima iš jų imti vaistų, negalima su jais bendrauti. Ir visos psichiatrų pastangos dirbti su Baltaisiais Broliais buvo beviltiškos.

Būna persekiojimo kliedesiai, maniakinis kliedesys, būna santykio kliedesys, kai žmogui atrodo, jog visi pasaulio įvykiai turi tiesioginį santykį jo paties atžvilgiu. Kliedesių elementai gali būti sutinkami mūsų kasdieniniame gyvenime, tiesiog mes retai kreipiame į tai dėmesį. Skubėdami gyventi mes ne visuomet atrandame laiko išsiaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, buvę sutuoktiniai pradeda neapkęsti vienas kito. Kodėl jų paaiškinimai aplinkiniams atrodo keisti. Kodėl jie po daugelio kartu išgyventų metų, staiga tampa įsitikinę, kad buvęs sutuoktinis nusiteikęs būtinai jiems pakenkti, sugadinti turtą ar net sujaukti gyvenimą. Aplinkiniams tai atrodo, kaip nesąmonė ir niekai, o pačiam sutuoktiniui tokie paaiškinimai subjektyviai išrodo labai svarūs.

Jei mes, esant kažkokiai būtinybei bandome išsiaiškinti jų santykių peripetijose, tai su nuostaba atrandame tam tikrą logiką jų įsivaizdavimuose. Įvairialypiai faktai, nuomonės, jausmai rikiuojasi kiekvieno eks sutuoktinio mąstyme tokiu keistai įdomiu būdu, kad pirmu metu jis (ji) gali netgi įtikinti pašalinį stebėtoją savo teisumu. Na, iš tiesų, kitas sutuoktinis užsiima smulkiu šeimyniniu kenkimu, dergia patyliukais, sumąstė kažką negero. Ir tik neskubiai išanalizavus šią vidinę logiką, pasikalbėjus su kita puse, kaimynais, giminėmis, mes galime prieiti išvados, kad tai kliedesių logika. Įmantri, neįprasta, vidujai darni, kartais pakankamai įtaigi ir įtikinama, bet visgi liguista kliedesių logika.

Pabandykime išsiaiškinti rusiškojoje kliedesių logikoje, aktualaus išorinio politinio konflikto atžvilgiu. Ir taip, rusiškasis geopolitinis kliedesys, kuris ilgą laiką buvo latentiniu, mažai pastebimu, tačiau pastaruoju metu agresyvios propagandos dėka perėjo į aktyviai pavojingą fazę. Kame kliedesių logikos uždavinys? Įrodyti, kad viskas, kas vyksta Ukrainoje yra dėsninga, tikslinga ir vienintele įmanoma iš galimų. Kad ukrainiečiai patys savo veiksmais ar neveikimu išprovokavo Rusijos vadovybę adekvatiems veiksmams. Kad aptariamoje situacijoje netinka naudoti aštrių išsireiškimų, kaip: aneksija, užgrobimas, agresija, išdavystė, melas, apgaulė. Reikia naudoti minkštus išsireiškimus: susijungimas, istorinės teisybės atstatymas, susitaikymas, simetriniai veiksmai.

Iškreiptame kliedesių pasaulio paveiksle būtinai egzistuoja pagrindiniai branduoliai, sąvokų mazgai, kurie ilgesnį laiką leidžia išsaugoti iškreiptą mąstymo būdą. Jie sudaro kliedesių logikos struktūrą. Mūsų minimu atveju tokie sąvokų-prasmių mazgai yra sekantys:

 • Tai didžioji geopolitika. Pasaulyje vyksta didžiųjų valstybių priešprieša. Mes kovojame su Vakarais. Taip įvyko, kad Ukraina tapo globalios priešpriešos vieta. Pati savaime Ukraina mums įdomi tik priešpriešos Vakarų valstybių jėgos demonstracijos atžvilgiu. Tokia geopolitinė košė.
 • Ukrainos, kaip pilnavertės valstybės nėra. Yra iškaba, o valstybės nėra – tai efemerinis darinys. Yra broliška ukrainiečių tauta, kuri kankinasi šioje neįvykusioje valstybėje. Todėl neįmanoma sugriauti to, ko nėra.
 • Ukrainiečiai, kaip atskira tauta neegzistuoja. Ukrainiečiai – tai tokia nukirsta, didžiosios rusų tautos šaka. Ukrainiečiai mums savi, kaip mes patys. Neįmanoma kariauti su tais, kurie neegzistuoja.
 • Ukraina neegzistuoja, kaip politinis subjektas. Ukraina visiškai priklausoma nuo mitinių Vakarų sprendimų, Vašingtono „apygardos komiteto“. Todėl kalbėti ir tartis reikia su Vakarų lyderiais, o ne su ukrainiečių vadovais. Mes pabrėžtinai nepastebime Ukrainos.
 • Vieninga Ukrainos vadovybė neegzistuoja, – yra abejotino legitimumo Kijevo vadovybė. „Kijevo chunta“. Ši vyriausybė neatstovauja visai Ukrainai – tai Vakarų vyriausybių statytiniai ir Vakarų Ukrainos išeiviai. Nėra su kuo diskutuoti. Jie nieko neatstovauja.
 • Valdžia Kijeve užgrobta ginkluoto maišto metu, prisidengiant automatų vamzdžiais. Valdžią kontroliuoja nacistai, neofašistai, ekstremistai. Tai labai agresyvi valdžia, nešanti pražūtį rusams ir rusiškai kalbantiems ukrainiečiams. Mes tokioje valdžioje nematome dialogų partnerių. Tai ne valdžia, o maištininkų saujelė.
 • Ukraina ugnyje. Gatvėmis slankioja žmonės su automatais, užpuolantys visus , kurie jiems nepatinka. Šalyje įsigalėjo chaosas ir betvarkė. Mes stebime humanitarinės katastrofos požymius. Reikia gelbėti šalį.
 • Atsakomybės peradresavimas. Jūs vyručiai patys tai užsitarnavote. Reikia tą sąžiningai pripažint. Sėdėtumėte sau tyliai, neruoštumėte jokių maidanų – nieko nebūtų. O dabar nesiskųskite. Jūs ukrainiečiai patys dėl visko kalti.
 • Pilietinio karo iliuzija. Pas jus ten didžiulė pilietinė priešprieša, susiskaldymas tarp Vakarų ir Rytų, tarp kalbančių rusiškai ir kalbančių ukrainietiškai. Mes privalome apginti rusus ir rusiškai kalbančius nuo pasiutusių šovinistų. Reikia nutraukti rimtą vidinį konfliktą.
 • Mitas apie brolišką tautą. Mes nekariaujame su ukrainiečiais. Mes net negalime sau įsivaizduoti karo su ukrainiečiais. Mes kovojame su ekstremistais.
 • Mes nepuolame – mes ginamės. Tai jūs pritraukiate prie mūsų sienų konfliktus, chaosą, betvarkę. Mes tiesiog esame priversti gintis. Mes neturime kitos išeities.
 • „Banderininkų“ mitas. „Banderininkai“ — tai nepribaigti nacistai, kurie visą laiką buvo latentinėje būsenoje. O dabar pamaitinti ir priglausti Vakarų atgijo ir ėmė sparčiai daugintis „Banderininkai“ – principiniai priešininkai visko kas rusiška ar tarybiška. Į „banderininko“ atvaizdą projektuojama viskas, kas yra labiausiai atstumiančio ir baisaus rusiškoje (ir tarybinėje) masinėje sąmonėje. Tai visatos blogio sinonimas, išsilaisvinimas iš kurio tampa savaime suprantamu gėriu.
 • Istorinė teisybė. Tai, kas vyksta yra istorinės neteisybės atitaisymas. Visus šiuos metus mes gyvenome jausdami didžiulę neteisybę, su negyjančia žaizda širdyje. Mes neimame svetimo – mes susigrąžiname savo.

Visi aukščiau išvardinti tvirtinimai yra mažų mažiausiai ginčytini. Pabrėžiu dar kartą – kalba eina apie subjektyvų suvokimą, apie tai, kaip priimama įprasta mums realybė masinėje šiaurinio kaimyno sąmonėje. Kliedesių logika tam tikru būdu programuoja individualią sąmonę, nepalikdama vietos asmeninei nuomonei, savo ypatingam požiūriui į tai kas vyksta.

Kiekvienas iš šių sąvokų-prasmių mazgų atskirai paėmus atrodo nerimtai. Tačiau visi kartu jie sudaro loginę kliedesių struktūrą. Ši struktūra iškreipia realybę, padeda laisvai interpretuoti faktus, pašalina aiškius trūkumus ar neaiškumus argumentacijoje. Suderintas visų šių branduolių darbas leidžia nejausti nerimo, sąžinės graužimo, gėdos pojūčio masiniam rusų žmogui. Tokia loginė struktūra garantuoja apsaugą nuo akivaizdžių mums, ukrainiečiams egzistencinių klausimų: „Kaip buvo galima užpulti giminaičius didžiausios silpnybės minutę, pasinaudojant ciniškomis ir įžūliomis priemonėmis? Susigundyti teritorijos gabalu ir nusispjauti į bendrą istoriją ir tragišką likimą? Paaukoti Amžiną dėl materialaus? Išpūsti savo puikybę, pažeminant pačius artimiausius?

Galima kalbėti būtent apie patologinį psichinį procesą masinėje sąmonėje, nes atrodo mes turime reikalą su rimtais psichologinės nesveikatos požymiais: atviru priešiškumu, atviru vertinančių išsireiškimų naudojimu, aiškiu džiūgaujančiu kerštingumu.

Priešiškumo aukomis pirmoje eilėje tapo ukrainiečių žurnalistai. Šis priešiškumas iššauktas tuo, kad būtent iš žurnalistų išplaukia kliedesių idėjų kritikos grėsmė. Jų demaskavimo grėsmė. Net jei žurnalistas ir nekritikuoja kliedesių atvirai, tiesiogiai. Vis tiek potencialiai jis pajėgus sugriauti visą kliedesių konstrukciją. Užduoda nesuprantamus klausimus, domisi, priekabiauja, o po to dar išstatys mus viešai nepritinkančia poza. Todėl geriau su juo nekalbėti ir pagal galimybes sukulti jo kamerą.

Mes tapome masinių, emociškai neigiamai nuspalvintų, dažniausiai įžeidžiamų išsireiškimų panaudojimo liudininkais: fašistiniai smogikai, Kijevo chunta, nacių veikėjai, ekstremistai. Tai atpažįstamas tarybinės propagandos stilius. Tokie išsireiškimai pilnai devalvuoja oponentų žmogiškąją vertę, tiesiogiai provokuoja atsakomąją agresiją. Sudėtinga palaikyti dialogą, kai vienas iš pašnekovų nusirita į įžeidinėjimų lygmenį.

Ir galų gale atviri džiūgaujančio kerštingumo pergyvenimai. Nugalėtojų, triumfatorių suvažiavimas, ovacijos stovint, skandavimas. Mes rusai, koks susižavėjimas! Priešas sutryptas, istorinis teisingumas atstatytas. Imperija gyvuos, Vladimiras Vladimirovičius bus pavadintas Vladimiru Didžiuoju! Mes nušluostėme nosį visiems: Europai, Amerikai, Ukrainai! Žiūrėti iš šono į šiuos spingstančius nuo savo didybės ir susižavėjimu savimi masinius pasireiškimus būna labai liūdna. Todėl, kad aktyvi aštrių kliedesių fazė visada užsibaigia, o karštligišką džiūgavimą neišvengiamai pakeičia nyki tuštuma.

Ir kas toliau? Ar galimas išgijimas daktare? O toliau reikia nuosekliai ir sistematiškai sugriauti pagrindinius kliedesių logikos sąvokų-prasmių mazgus. Mes esame. Mes skiriamės nuo jūsų. Ukraina yra. Mūsų vyriausybė yra. Jūs kariaujate su mumis, o ne su Amerika. Pas mus nėra vidinio konflikto – yra išorinis. Pas mus nėra chaoso, tiksliau nebuvo, kol neatėjote jūs. „Banderininkai“ – tai mitinis jūsų uždegimo apimtos sąmonės darinys. Mūsų vadovybė visiškai legitimi.

Ramiai metodiškai pasakoti, rodyti. Klausti, kaip jie jaučiasi, kodėl naudoja tokią neįprastą leksiką, kodėl sudirgę virš normos. Ką mes galime padaryti, kad juos nuraminti. Kokių duomenų ar faktų jiems trūksta, kad galėtų priimti pasvertus sprendimus? Taip, mes visi truputį sudirgę, tai suprantama, situacija neįprasta, sudėtinga, todėl paprasčiausiai imkime ir pamirškime geopolitiką. Grįžkime į Žemę, susikoncentruokime ties žmogiškais tarpusavio santykiais. Ir tokiu būdu po truputį propagandos nudegimai būtinai praeis, neišvengiamai įvyks prablaivėjimas. Būtent mes turime padėti išgijimo procesui.

hvylya.org

vertė: Arvydas Daunys

Susiję straipsniai:

Vienintelis nugalėtojas – daugybė pralaimėjusių

„Foreign Policy“: Putino nugalėti nepavyks – jis jau laimėjo

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Atviras vokiečių laiškas V. Putinui

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 7

 1. katinas says:

  Praktika rodo, kad zmogus šnekėdamas apie kokius nors įvykius, dažniausiai pasakoja apie save. Kaip liaudis sako : „kas ant kito sako – ant savęs pasisako“. Tai galioja visiems, tiek rusams – tiek ukrainiečiams ar prancūzams. Tai bendražmogiška ir nuo ideologijos, tautybes, išsilavinimo ar įsitikimu nepriklauso.
  Ir kai šio straipsnio autorius, pradeda aiškinti, jog kita pusė serga, ką tai parodo? Kad pats serga, o kita pusė nebūtinai, nors tiesos tame gali ir būti. Labai panašu į mūsiškių koncervatorių retorika. Kurie kaip gydytojai ekspertai diagnozuoja visiems, kas ne su jais, įvairias ligas.
  Aišku negalima sakyti, jog įvardindamas kokią negerovę, visada pats ją turėsi. Čia esminis dalykas yra ar šneki iš emocijų ar iš proto. Net gi, reaguodamas į kokį nors reiškinį emocingai, pats toks iš pradžių nebūdamas, didelė tikimybė jog toks tapsi. Užtat yra labai svarbu nepasiduoti emocijoms, ką dauguma tautiečių ir ne tik, sėkmingai daro.
  To visiems ir linkiu – neteisti, kas teisus – kas ne, nepasiduoti emocijoms. Taip išliksim atokiau nuo visų dabartinių įvykių, jie mažiau arba visai mūsų nepaveiks. Visų pirma mūsų viduje. O išorė yra labiau kolektyvinė realybė.

 2. Vytautas says:

   Kokį čia šlamštą spausdinate, Sarnatai ? Autorius nedraugauja su sveiku protu arba  dirba už atlyginimą .

 3. trolis says:

  ->> Vytautui,
  pasiskaitykite gerbiamasis straipsnio įžangą – ten tokiems, kaip jūs paaiškinta kodėl spausdinami tokie straipsniai.

  Beje, delfi lygio komentatoriai renkasi kitu adresu. Čia komentuoja protingi žmonės, sugebantys rast argumentus ir tikrai turintys ką pasakyt.

  O straipsnis tikrai geras, jei skaitysime jį nebūdami iš anksto nusistatę prieš tokią informaciją. Iš šio straipsnio galima pasimokyti tam tikros argumentacijos ir propagandos būdų :)

 4. Pritariu Vytautui says:

  Autorius akivaizdziai vienas is maidaunu. Suprantu SARMATU nora parodyti ju idiotiska  (kartais net juokinga) propaganda, bet juk mes tokiu pat idiotizmu kasdien galime pasiskaityti oficialioje MSM, nezinau ar cia reiktu papildomai ju sapaliojimus spausdinti, norintiems nagrineti ju kliedesius tereikia atsiversti expertus, alkus, delfius, ypatingai pasizymi Klaipedos Diena ir Vakaru Ekspresas , Sarmatai ne vieta „benderovcu“ propagandai.
  Aciu SARMATAMS uz likusius labai gerus straipsnius.

 5. trolis says:

  Gerbiamieji –
  duota nuoroda iš kur verstas straipsnis – galite puikiai pasižiūrėt kas autorius ir ko jis vertas, bet juk esmė visai ne ta.

  Čia kalba eina apie tai, kad jums pakaktų proto nepriimt jokios propagandos, nes ji profesionaliai pilama, kaip iš vienos taip ir iš visų kitų pusių. Štai ką jums norėjo pasakyti redakcija. Ir kad tų visų MIP propagandų formuojama masių pozicija pradeda pjautis tarpusavyje fiziniu būdu.

  Todėl čia nekalbame apie banderovcus maidauninkus ir kitas etiketes. Jo yra ne kas kita, kaip tos pačios propagandos produktas. O protingi žmonės šnekasi ne etiketėmis, bet argumentais.

  Tad, jei norime kažką pasakyti – siūlau kalbėti argumentuotai ir į temą. Tema nėra tarpusavio ginčai – tema tai straipsnis ir jo įžanga, kur parašyta šis tas daugiau.. ir net tai, kas vyksta čia, tarp mūsų, kur dėl ideologinių požiūrių suformuotų MIP , jau bando vystytis kažkoks kvailas pozicijų išsakymas, nors niekas čia to net neklausė.

  Kiek aš suprantu, čia palaikomas sveikas mąstymas, o ne pozicija, kokia ji bebūtų. Tad ir mąstykime gerbiamieji ir išsakykime savo mintis, o ne MIP.

 6. Joris says:

  Gudrus straipsnis. Pridėčiau jį prie NLP (neurolingvistinio programavimo) pavyzdžių. Ir su tokiais verta susipažinti, tik svarbu nepamiršti, kad po jo mintys gali „susijaukti“ ir patraukti į priešingą, bet dažniausiai į abejingumo pusę (juk iš karto ožį nepriversi manyti, kad esa jautis, reikia pirma, kad jis taptų abejingu savo identitetui, o jau po to…).

 7. liuci says:

  sarmatai, auu? ar jusm viskas gerai, kad tokius straipsnius pradejote spausdinti ? tokių krūvos delfiuose, tarsi trūktų mėslo?

  Straipsnio įžangą įdėmiai skaitėte gerbiamoji? – Jei ne, – siūlymas pasiskaityti dar kartą.
  su pagarba – moderatorius

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top