Istorija, religija, tiesa – visuomenės programavimo įrankiai

2012, 17 balandžio, 13:25 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (42) | peržiūrų 50 740 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslelisPoreikis parašyti šį straipsnį atsirado matant visuotinį nesusikalbėjimą tarp visuomenės grupių ir atskirų jos narių. Pasigilinus į viso to priežastis išlindo įdomūs dalykai… Informacijos gausa internete leidžia kiekvienam pagal poreikius ir suvokimo laipsnį susidaryti savo asmeninį požiūrį-nuomonę bet kuriuo klausimu. Ir štai šiuo metu gimsta viena asmeninė „tiesa“, kurią žmogus gina visomis jam prieinamomis priemonėmis, nes paprasčiausiai ja tiki. Jam tai Tiesa.

O kas čia blogai galima būtų paklausti?

Blogai čia tik tas, kad ši asmeninė „tiesa“, yra tiesa tik pačiam individui. Visi kiti turi savas tiesas ir kai tik kalba prieina iki šių „tiesų“ ribų, iki to atrodo tarpusavyje suprantamai kalbėję ir bendravę žmonės pradeda vienas kito nebesuprasti, arba dar blogiau – matyti savo pašnekovo asmenyje oponentą, kurį iki to, galbūt laikė net savo bendraminčiu.

Kaip tai įvyksta ir kokios to priežastys?

Štai čia ir prasideda visas įdomumas. VSK (Visuomenės Saugumo Koncepcijoje) yra paminėta, kad norint statyti rytdieną reikia žinoti tai, kas vyko vakar, bent jau tam, kad nedaryti tų pačių klaidų ir turėti kažkokios patirties pagrindą. Ir istorinis-chronologinis veiksnys užima svarbią antrą vietą visuomenės vystymosi poveikio priemonių sąraše: https://www.sarmatas.lt/wp-content/uploads/vs11.gif

Iš to seka, kad manipuliuojant mūsų vakar dienos įvykių eiga galima nustatyti tam tikrą norimą visuomenės vystymosi kryptį šiandien, tuo siekiant savų konkrečių tikslų. Kitaip sakant – vykdomas kryptinis nestruktūrinis valdymas, kuris turi tuo didesnį poveikį, kuo mažiau yra pastebimas.

Paimkime pavyzdį:

Sakykime, norime supriešinti visuomenę tautiniu pagrindu tam, kad galėtume stumti globaliai Europai(ne tautinei Lietuvai) palankius įstatymus, kurie šalyje iššauktų mažiausią įmanomą pasipriešinimą. Kaip tą padaryti?

Vienas iš poveikio būdų – susilpninti visuomenės pasitikėjimą pačios visuomenės pagrindu – valstybės moralumu, teisėtumu, dorumu ir t.t. griaunant prieš tai buvusių valdovų autoritetą.

Ir pradedant Mindaugu, kaip Lietuvos valstybės įkūrėju.

Mes visi žinome(arba bent jau manomės žinantys), kad Mindaugas kadaise buvo paskelbtas Lietuvos karaliumi ir to pagrindu šiandien šalyje turime Mindaugo karūnavimo šventę.
Atrodo viskas tvarkoje, turėjome valdovą – turime jo karūnavimo šventę.

Tačiau tas „tvarkoje“ ilgai netruko – neužilgo atsirado Mindaugą kompromituojantys faktai, kurių iki pat valstybinės karūnavimo šventės paskelbimo niekas nežinojo ir niekam jie nerūpėjo. Ir čia prasidėjo: Mindaugas ir šioks, ir anoks(amoralus), kaip galima švęsti tokio valdovo šventes(atsirado kelios tai  vertinančios grupės, nors iki tol buvo viena vienintelė(buvo valdovas – yra šventė). Ir ta šventė kažkuriai daliai visuomenės tapo ne visai švente…

Tikslas buvo pasiektas ir šiuo atveju visai nesvarbu ar tie pateikti faktai teisingi, ar ne. Čia jų nevertinsime.  Svarbu tai – kokiu metu ir kokiame kontekste jie buvo ištraukti į dienos šviesą ir kokį padarė poveikį visuomenėje. Jų teisingumui patikrinti mes neturime jokių priemonių, tačiau jų poveikį mes matome akivaizdžiai. Kiekvienas turime pažįstamų šiuo klausimu galvojančių kitaip, nei mes patys.

Juk apie kitus Lietuvos valdovus mes irgi turime kažkokių galbūt negražių „duomenų“, tačiau jie niekam nerūpi, nes neskaitant istorijos, šiandienos valstybės gyvenime tie buvę valdovai neužima jokios vietos.

Ir taip, apie Lietuvos valdovą Mindaugą šiandien turime kelias tiesas, kurios sėkmingai atlieka savo vaidmenį – priešina visuomenę. Ir kas tas tiesas skleidžia, ir beje, kokiu tikslu?
Pasidomėkime tuo kiekvienas sau patys, nors, kad tikslas nėra Lietuvos visuomenės suvienijimas – tai visiškai aišku.

Ir tai tik vienintelis pateiktas istorinio-chronologinio ginklo veikimo pavyzdys, parodantis, kaip manipuliuojant istoriniais (ne)faktais galima sėti visuomenėje skaldymosi nuotaikas. Juk dabar mes jau žinome, kad net žemaičiai kalba apie kažkokį autonominį Žemaitijos kraštą ar atskirą žemaičio pilietybę. Ir tai dėka tų istorinių „tiesų“ ir „faktų“. Ir tai irgi faktas. Tik jau šių dienų.

Iš tikro nei mes visi, nei tie, kas skelbia visus neva tikrus istorinius duomenis nieko tiksliai nežino. Jie naudojasi kažkieno paliktais ir per amžius dešimtis kartų perrašytais užrašais, kuriuos dar ir interpretuoja savaip, kaip suprato patys. Tai apie kokią istorinę tiesą čia galima kalbėti?

Apskritai paėmus istorija nėra mokslas – ją galima pavadinti delikačiu, parsiduodančios mergaitės vardu(įvardinimu), kuri interpretuojama kaskart savaip, priklausomai nuo to, kas ją dėsto.

Apie religines sroves galima pasakyti tą patį, jos tiesiogiai reikalauja tik tikėjimo, nepateikdamos jokių įrodymų ar nuorodų. Taip ir sakoma – tikėjimo dogmos. Teko kartą diskutuojant laiškais skaityti net tokį pasiūlymą – „tereikia patikėti ir viskas taps aišku“.

Tačiau, kaip ir istorija, religinės srovės tėra smegenų plovimo, programavimo ir visuomenės valdymo įrankis.

Ir niekas daugiau.

Kai kalbu apie religines sroves, tai į jų tarpą įeina ir tokie senovės kultūrų rašytiniai paminklai, kaip Indijos Vedos, kurias šiandien bandoma pristatyti, kaip sektiną gyvenimo būdo-pasaulėžiūros pavyzdį, kai iš tiesų jos yra religinis-mitinis-filosofinis rašytinės kultūros paminklas Indijos istorijoje.

Į kitas kalbas yra išversta ir išspausdinta tik Rigveda. Pilnai išversta į vokiečių ir rusų kalbas, bei iš dalies į prancūzų. Į rusų kalbą vertė T. J. Jakovlevna, senovės indų kalbos, vedų ir sanskrito specialistė, ir šis darbas jai užėmė 35 metus.. Tai 1028 himnai… Visa kita neišversta, nors „specialistų“ ir „centrų“ vediniais klausimais turime nors grėbliu grėbk. Tačiau vertimas tai juodas darbas, kurio vaisiais gali pasinaudoti kiti, todėl jie bevelija tai palikti pasišventėliams, o patys užsiima tik interpretacijomis…

Lietuvoje šiuo metu internete galime surasti nemažai „Vedų kultūros centrų“, kurie siūlo įvairius mokymus norintiems gyventi kitaip: efektyvius būdus, kaip gyventi ir siekti aukštesnių moralės, etikos bei kultūros vertybių, žengti fizinio ir dvasinio tobulėjimo keliu.

Įdomiausia, kad Indijoje, kur saugomos Vedos(anot jų garbintojų – išminties ir dvasinis lobynas), iki šiol yra išlikusi vergiška visuomenės sanklodos varnų(kastų) sistema, kuri iš esmės net blogesnė už tiesioginę vergiją, nes yra paveldima. Iš vergijos dar galima išsipirkti. Tačiau, kai turi vergo sąmonę, apie išsipirkimą net mintis nekyla. Ir saugo Vedas brahmanai, Indijos dvasininkų(aukščiausia kasta), palaikančių tą kastų sistemą, luomas.

Manoma, kad šudrų(žemiausia kasta) luomas susidarė iš karo belaisvių ir vergų, arijams atsikėlus į Indiją. Vedos tai paveldimai kastų(vergijos) sistemai neprieštarauja, nes yra visos tos sistemos dalis.(vad. varnų sistema (varnašramadharma), t.y. visuomenės pasidalijimas į keturis pagrindinius luomus (dvasininkų, administratorių bei karių, verslininkų ir darbininkų,- povediniu laikotarpiu šie luomai suskilo į daugybę smulkių profesinių grupių,- vad. kastų)

Turiu prisipažinti – dar visai neseniai pats maniau, kad Vedos tai vien išminties ir žinių skrynia(vėliau supratau klydęs), tačiau tą patį galima pasakyti ir apie Bibliją, kurioje tikrai daug gerų dalykų, jei atmestume patį pagrindinį – ji skirta valdyti nuolankią visuomenę, kurią pati ir padaro nuolankia.

Ir Biblija ir Vedos formuoja konkretų visuomenės mąstymo modelį, kurį galima valdyti programuojant jo reakcijas į tą ar kitą valdžios veiką ar šiaip įvykį, ir atitinkamai į tas reakcijas planuojant savo veiksmus. Nors išoriškai žiūrint abi skirtos sukurti geresnei visuomenei. Tačiau šiame straipsnyje jų nevertinsime – ne toks jo tikslas. Kiekvienas gali pagal savo sąmoningumo lygį įvertinti kiek gera ar bloga yra egzistuojanti kastų sistema, ypač tuo atveju, jei įsivaizduos žemiausiame šudrų sluoksnyje save patį ir savo šeimą.

Kiek tos visuomenės tapo geresnėmis galime matyti iš to, kad vienoje egzistuoja paveldima kastų sistema, o kitoje demokratija, kaip santvarka gimusi vergovinėje senovės Graikijoje ir iš esmės netoli nuo jos nuėjusi, nes realiai piliečiai patys nesprendžia šalies valdymo klausimų.

Tad, kiekviena nauja religinė srovė, kiekvienas naujas istorijos teiginys, kiekviena nauja ideologija susirenka savo pasekėjų(aukų) būrį, atimdama jų dalį iš prieš tai buvusių, tuo padidindama visuomenės grupių skaičių ir automatiškai sumažindama galimybę joms susišnekėti tarpusavyje.

Juk bandoma pateikti, kaip svarbiausią dalyką, kaip aksiomą, kad pasaulyje egzistuoja tik viena vienintelė tiesa ir, kad siūloma kryptis ir yra būtent ta TIESA.

paveikslėlisManyčiau, kad iš tikro tų tiesų yra daugybė ir visos jos teisingos žiūrint iš jas pateikiančiojo taško, jei jis pats jomis tiki. Galų gale žodis TIESA ir jo sąvoka yra sugalvoti žmonių.

Pažiūrėkime į raudoną paveikslėlį, kurio stačią figūrą galima apžvelgti iš įvairių pusių ir įvairiu kampu. Plokščios figūros parodo, kaip ji yra matoma iš skirtingų pusių.

Kiekvienas matantysis matys tą pačią figūrą, bet vis kitoje pozicijoje, kitokiame apšvietime, kitu kampu ir kas svarbiausia – jie visi matys ją skirtingai(kvadratinę, trikampę, iš viršaus apvalią)…..

Ir kiekvienas sakys, kad jis teisus. Ir iš tiesų visi bus teisūs. Ir jiems tai bus TIESA, nes jie ją MATO. Tik mažai kas supras, kad kalba iš esmės apie tą pačių figūrą. O juk kalbant apie gyvenimo tiesas susikalbėti gerokai sunkiau.

Gamtoje neegzistuoja Tiesos, kaip ir Teisingumo sąvokos.

Jei tigrui atrodo labai teisinga suėsti antilopę – tai tai pačiai antilopei šis atvejis yra didžiausia neteisybė – juk ji dar galėjo tiek laiko gyventi! Tad tiesą kiekvienas turi savo… ir nėra jokios vienintelės ar absoliučios tiesos.

Gamtoje egzistuoja Įvairovė, Išlikimas ir Tikrovė. Ir ta Tikrovė dažnai neturi nieko bendro nei su Tiesa, kaip ją supranta žmonės, nei su teisingumu, kaip jį supranta skriaudžiamieji. Tad ta teisybė-teisingumas tarp žmonių bus tik toks, kokį mes sugebėsime išsikovoti-išsireikalauti patys.

Žinoma, tuo atveju, jei nesibarsime tarpusavyje bandydami apibrėžti Tiesos – Teisybės sąvokas ir reikšmes.

Tad ką tikrovėje matome iš visų tų religinių-filosofinių srovių? – Nieko – visos jos yra įsivaizduojami dalykai, kurie gali būti, bet gali ir nebūti. Arba-arba. Tačiau visuomenėje dėl tų įsivaizduojamų dalykų laužomos ietys, o tikrovėje tuo tarpu bandoma parduoti Lietuva – per žemės užsieniečiams pardavimą, per naujos IAE statybą, per bankų bankrotus, kai sakoma, kad viską apmokės Lietuvos indėlių draudimas, piliečių pinigų neprireiks, tačiau nepasakoma iš kokių pinigų tas pats Lietuvos indėlių draudimas gaus lėšas apmokėti tokioms sumoms.

Pasirodo indėlių draudimo fondui vyriausybė skirs 3,3 mlrd. LT paskolą. Suprantama iš mūsų visų pinigų, kurių neprireiks. 15min.lt/naujiena/pinigai/Snoro-istorija/3,3 mlrd

Tai prireiks ar neprireiks Lietuvos piliečių pinigų gražinant bankrutuojančio banko skolas? Ir ar kam nors tai rūpi? Visuomenėje nėra poreikio spręsti šiuos klausimus, kur kas svarbiau įrodyti, kad Vedos tai mūsų protėvių(arijų) paveldas, kažkaip patekęs į Indiją.

Tuos „protėvius(arijus) bando savintis visi kas tik netingi – ir vokiečiai, ir rusai, ir lietuviai…Lyg tai, kas buvo mūsų protėviai prieš N tūkstančių metų, ką nors keistų mūsų šiandienos gyvenime.

Arba, kad karalius Mindaugas buvo toks ar anoks, ir kad karūnavimo metinės netinkama Lietuvai šventė.

Arba, kad Tiesa yra tik viena, ir štai ši siūloma kryptis ir yra ta tiesa.

Visa tai tik smegenų plovimo ir programavimo priemonės, skirtos padaryti mus prognozuojamais zombiais ir lengvai valdoma žmonių minia. Ne veltui šios ideologinės ir religinės kryptys yra skirtos ne asmenybėms, o masėms.

Masėms manančioms ir tikinčioms, kad jos tai jau aukštesnės asmenybės, tačiau savarankiškai nesugebančioms suvokti, kad visos jų mintys kyla būtent iš to šaltinio, kurį jos gina iš visų jėgų. Iš vieno centro, kuris iš jų to ir tikisi.

Tačiau mes galime išmokti pakančiai žiūrėti į galvojančius kitaip ir turinčius kitokį, nei mūsų požiūrį. Sugyvenimo vardan. Vienybė nereiškia vienodumo ar vienodo mąstymo.

Ir, jei nematysime vienas kitame priešo tik todėl, kad galvojame kitaip vienu ar kitu klausimu – galime sutarti.

Sėkmės mums visiems šiame susitaikymo su savimi kelyje.

Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti tai, ką galiu pakeisti ir išminties, kad suprasti skirtumą tarp šių dviejų dalykų.

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 42

 1. Baudadarijus says:

  Puiku, Arvydai, laikas kilti i aukstesni lygi;) 
  Juk kam dar kuri masems nauja religija, tikejima. Rinka perpildyta. Tu pazinai ta viena tiesa, kad nieko nera ir gali buti laisvas,  o tikinciai bandai nepadesime niekuo, kol neatsiras toje bandoje prabudusi dusia kuri pajaute tiesa, tiesos akimirka, tikrove, nieka ar kokiu kitu zodziu isreiksta neiskreipta buties busena;)

 2. esme says:

  Po truputi judam su straipsniais i prieki.
  Manau ateina laikas kaip visuomineje  reikes ivardinti ir pripazinti,kad zmonys yra skirtingu samones lygiu,kaip kam tai ir dabar tai aisku.Tikriausiai butu sunku ivardinti tiksliai samones kategorijas ir procentus kiek kokiu yra.Didzioji zmoniu dalis patenka i tam tikra samones vidurki.Ir jau visiems aisku kad visaip stengemasi tos samones vidurki temti i dugna vakarietiska kultura,seksualizacijom ir t.t.Kad dar lengviau butu galima valdyti.Kokiam samoningumui priskirti tuos kurie tempe i ta dugna,sunku pasakyti.Bet yra ir kito samoningumo zmoniu dalis,sviesesne aukstesne,dvasininkai (nebutinai tai religiju atstovai) .Kaip pagal indu kastas auksciausia kasta.Kuri senden yra pogrindije.Jai koki zmogu ir parodo per zinesklaida tai tik tam kad pasisaipytu ir formuotu nuomone.Taip tauta pasiepe tuos kuriu turetu klausytis.Ir ta balsavimo demokratija tai kaip zmoniu vidurkis nusako kaip reikia visiems gyventi.Ce izvelgiu ta pavyzdi su sunum palaidunu,kaip tauta prisiklaidzios,prisikentes,atsigres i tuos pajuokemus sviesuolius.Aisku jai nedegreduos ir nenuklys i nebuti.

 3. Anonymous says:

  Straipsnio autoriaus samprotavimai labai panasus i A. B. Breiviko samprotavimus. Pasiulysiu kolegoms pasidometi sio itartino piliecio veikla ir sveikata. Taip pat, patalpinus i spec. gydymo istaiga trims menesiams, gydytojai pasakytu, ar sis pilietis yra sveikas ir ar nekelia pavojaus visuomenei.

  Kažkodėl ponas anonime slepiate savo veidą po proxy
  serverio kauke. Net to ką kalbate savo vardu pasakyti nedrįstate, tai apie ką tada su tokiu
  anonimu galima šnekėt? Juk straipsnio autorius tiesiai šviesiai pasirašė, o jūs net
  savo komentaro nedrįsote savo IP adresu pasirašyti…

 4. P.S. indėlių draudimas surenkamas taip pat iš mokesčių mokėtojų pinigų tiesiog sumažinant terminuotų indėlių palūkanas ir taip išmokant mažesnius procentus už laikomą sumą… Taigi tie 1,6 mlrd. taip pat mūsų pinigai..

 5. Valdas says:

  Breivikas yra šventasis žiauriausiu būdu parodęs norvegams jų lėtą mirtį žmogus net apsiverkė ir buvo pasiryžęs mirti.o psichiatrai yra sistemos įrankiai.Straipsnis gali daug kam nepatikti,mat griaunama zombizavimo sistema.Anonymusas klausimas kuriems priklauso ar zombizuotiems ar pasipiktinusiems zombizuotojams?Autorius puikiausiai išdėstė mintį kad istorijos pagalba galima valdyti mases.tų programavimo įrankių yra daugiau,kai kurie mums netgi nėra žinomi kadangi mes neesame 13 žydų gentis ir mums gojams tokių žinių niekas neduoda,tačiau ima ir atsiranda protingų gojų ir ima aiškęti kaip valdoma žmonių populiacija.

 6. Giedrius says:

  Vėl kažkokį „gogel-mogel“ parašė autorius. vietoj to, kad tinkamai įsigilinti į tam tikras žinias, vėl paviršutiniški svaičiojimai apie kastas, varnas (čia du skirtingi dalykai ir tik neišmanančiam jie atrodo vienodi).
  Kaip mano Arvydas: gyvenimas (kvėpavimas, valgymas, bendravimas, veikimas ir t.t.) yra tik įsivaizduojamas dalykas ar tikrovė?
  Ar toje tikrovėje egzistuoja kažkokie dėsniai, dėsningumai ir pan. ar ne? Ar, atsižvelgiant į tuos dėsnius, galima kalbėti apie teisingą (optimalų veikimą, pasirinkimą ir t.t.)?

  Primityviai pateikiamas istorinių dalykų supratimas. (Mindaugo atvejis). Išmintingas žmogus nekreiptų dėmesio į tam tikras interpretacijas. Kaip suprantu Arvydą, jam suprantamas tik Mindaugo karūnavimo faktas ir Mindaugo „šmeižimo“ faktas, ko pasekoje lietuvių tarpe atseit kilęs konfliktas. Taip mąstyti gali tik „šudros“ suvokimo lygmens žmogus. Išmintingas žmogus pamatys, kad būtent nuo Mindaugo karūnavimo ir prasidėjo Lietuvos valstybės žlugimas. Kitaip sakant, Mindaugas buvo prastas valdovas, nes priėmė neteisingus žingsnius, ko pasekoje turime tokius rezultatus, kokius turime.
  Galima sutikti su vienu teiginiu, kad nebūtina nesugebantiems aiškinti to, ko jie vie tiek nesupras. Yra tik ėjimas. Kaip tu eisi – kiekvieno asmeninis reikalas. Galima pačiam galva sienas daužyti, galima pasinaudoti sukaupta patirtimi.

  Be ginčų. Apie varnas ir kastas:
  http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0udra

 7. Baudadarijus says:

  Koks cia anonimus, nejau ausu nematote kysanciu! Juk jis buvo su breiviku susitikes ir uzduoti jam perdaves, bei pazadejo garbe tarptautine, paminkla pazadetoje zemeje ir puikias salygas liukso apartamentuose iki gyvenimo pabaigos. Arvydai, reiktu pasidometi tau duotu pasiulymu ir ar aptarnavimas butu kaip riterio-saulio valdiskuose namuose. Izraeli pavyzdiuj yra isrinktuju kalejimai(po blatu) kur atskiras namas, sodas ir jokiu mokesciu.:)

 8. Valdas says:

  Ko čia nesupranti Giedriau ,viskas labai aišku ir paprasta kad istorija,religijos(biblija,vedos) tėra labai sėkmingas žmogaus sąmonės programavimo įrankis. O ten kad pats kitaip supranti Mindaugą ar nesupratai ar nesutinki su straipsnio pagrindine mintimi tik parodo kad esi valdomas.

 9. Mindaugas Vilkis says:

  Dėl Giedriaus aš nesukčiau galvos – jei žmogui įdomu, tai su laiku, po truputį tikrai šį tą daugiau supras. Spėju, kad nepasigilinęs, gal net neatidžiai perskaitęs pakomentavo.
  Dėl Anonymous ne taip linksma – arba čia tiesiog piktas pokštas (nes taip ir nesupratau, kur čia ryšys su kažkokiu Breiviku), arba ten yra asmuo/struktūra, iš tiesų suvokiantys ką daro ir kam rašo būtent tokį komentarą o ne kitokį…

 10. daunukas says:

  Kas 100% pritariat straipsnio autoriui – irgi esat valdomi. Su valdymu susiduriame kiekvieną dieną, valandą minutę. Istorija, religijos – valdymo įrankiai. Kartais jie naudojami kaip programavimo priemonės. Mąstantiems žmonėms tas nebaisu. Gyvenime turime rinktis – turime vienokią ar kitokią pasirinkimo laisvę ir valią rinktis arba ne. Lozungais „aišku, neaišku“ tik nesusigaudantys „mąsto“.
  Todėl vaidinti, kad esi neva nevaldomas gali tik paskutinis kvailys.
  Valdai, ar esi nevaldomas?

  Tai brangusis anonime nutarėte pasikeisti vardą?
  Bet juk kaip sėdėjote pasislėpęs už proxy serverio, taip ir dabar sėdite, juk bijote
  savo tikrą veidą parodyti, kad kas nesusietų to, ką sakote su jūsų asmeniu.
  Matyt turite ką slėpti.. :)

 11. daunukas says:

  Klausimai nepatogūs, kad ne į temą pavarei, admine?

 12. Giedrius says:

  Labai išsami ir vertinga informacija. Kokie šaltiniai, tokie ir straipsniai.

 13. Giedrius says:

  Istorija, religijos – yra tam tikro lygmens žmonių valdymo priemonės. Tokia pat priemone galima laikyti peilį: juo galima ir duoną raikyti ir žudyti žmogų. Pasirinkimas priklauso nuo žmogaus išsivystymo lygio. Todėl kalbėti apie „sėkmingus žmogaus sąmonės programavimo įrankius“ yra labai jau vaikiška. bet kuriuo atveju, tai priklauso nuo žmogaus dvasinio išsivystymo lygmens, suvokimo rato ir t.t.

 14. nuomonė says:

  Nieko sau: pasirodo neegzistuoja nei Tiesa nei Teisingumas, net tokios sąvokos pagal autorių neegzistuoja! Reiškia nėra ir gėrio, nėra ir blogio, nėra ir sąžinės. Reiškia nėra ir jokio tų dalykų vertinimo mato (мера). Tada faktiškai nieko negali būti, niekas negali egzistuoti, jeigu neegzistuoja matas, visuotiniai dėsniai, mintis, programa…

  Na kodėl neegzistuoja? Tarp žmonių Tiesa ir Teisingumas, kaip sąvokos egzistuoja. Bet jos nėra objektyvios. Kiekvienoje šalyje gali būti sava tiesa ir savas teisingumas. Net tarp skirtingų žmonių šis supratimas skiriasi. O gamtoje jos neegzistuoja – skaitykite įdėmiau kas parašyta.

  Jeigu nėra Tiesos ir Teisingumo, tai ko tada siekia autorius rašydamas šį straipsnį, koks tada straipsnio tikslas? Kokia tada iš vis to portalo paskirtis. Nuomonių įvairovė? Pliuralizmas, kitaip sakant –pliurpalizmas- dar vienos nuomonės, dar vieno melo skelbimas? Tiesos juk nėra? Jeigu nėra tiesos, nėra gėrio, doros t.y. nėra kriterijų jiems nustatyti , tai ko autorius dar pliurpia, piktindamasis biblijomis, vedomis , Mindaugo kritikais?Gal pacituotumėte, kurioje vietoje matote bent kokį piktinimąsi? Įdomu, pagal kokius kriterijus jis sprendžia, kad biblija blogai, o Mindaugas gerai?Kur parašyta, kad Biblija blogai, o – Mindaugas gerai?

  Tiesa, gėris, dora – yra žmonių sukurtos sąvokos ir, kaip ir tai, ką jau rašiau aukščiau, skirtingose šalyse šios sąvokos gali turėti skirtingą reikšmę. Tad nereikia čia bandyti pasirodyti šventesniu už patį popiežių. Juk sakykime kur nors džiunglėse, laukinių genčių supratimu, suryti kaimyninės genties atstovą bus ir garbė ir gėris, o pas mus bus baudžiamoji atsakomybė, nekalbant apie pasibaisėjimą iš tautiečių pusės. Tad visi šie Gėris, Tiesa, Dora.. yra tik sutartinės mūsų aplinkai skirtos reikšmės(sąvokos), kurios išėjus už tos aplinkos ribų gali visiškai prarasti savo prasmę. Gamtoje jos neegzistuoja – ten egzistuoja – įvairovė, tikrovė ir natūrali atranka. Tačiau tarp tai žmonių egzistuoja ir niekur straipsnyje tas nėra neigiama.

  Žodžiu, visiškai nesueina galai. Manau, autoriui reikėtų gerokai permąstyti tuos dalykus, pajungiant tam ne vien protą, kuris dažnai ir sukuria tokį chaosą galvoje, bet ir kitus vidinius vertinimo kriterijus: jausmus, sąžinę, intuiciją
  Aš siūlyčiau įdėmiau skaityti tai kas parašyta, neprirašinėjant nieko nuo savęs. :)

 15. Anonymous says:

  Straipsnio autorius ir komentatorius po komentaru – vienas ir tas pats asmuo. Esi jau prikabintas. Greit vaziuosim pasitikrinti sveikatos.

  Vargšas Valius.. trūksta dėmesio?

 16. a.grumbinas says:

  „Tiesa, gėris, dora – yra žmonių sukurtos sąvokos“ .Nesutikčiau.Tiesa,Gėris ir Dora yra tikra.O požiuris (tikėjimas) į jas yra sukurtas žmonių (grupių,tautų,genčių).Tiesa,Gėris ir Dora yra kaip ta figurėlė straipsnio raudoname paveikslėlyje.O va kaip mes ja matom ir yra mūsų,ir nebutinai mūsų suformuotas matymas. „Galų gale žodis TIESA ir jo sąvoka yra sugalvoti žmonių“.Todėl man atrodo kad šis sakinis biški neteisingas.Ne TIESA,o jos sąvoka ( ir žodis kuriuo jį vadinama) yra žmonių sugalvota.

 17. daunukas says:

  Net pačiam dauniui jau nepatogu už savo rašliavą. Taip ir lieka neaišku, kokių tikslų siekė autorius. Iš didelio rašto išėjo iš krašto….

  Vis nerimsti Valiau? Jei bloga galiu atjungt visai :)

 18. stebetojas says:

  Aš irgi nesupratau šio staipsnio tikslų. Viskas neigiama, viskas – smegenų plovimas. Tai kaip gauti kažkokias žinias?

  Gebiamasis, o kas neigiama, gal galėtumėte pacituoti iš straipsnio? Kur matėte bent vieną kažko neiginį? Jūs domėjotės VSK(KOB)? Tai ten parašyta tas pat – aš tik papildžiau. Ten parašyta – visos religijos ir ideologijos valdymo ir smegenų plovimo įrankiai. Kas jums čia naujo?

 19. stebetojas says:

  Straipsnyje teigiama:
  Ir Biblija ir Vedos formuoja konkretų visuomenės mąstymo modelį, kurį galima valdyti programuojant jo reakcijas į tą ar kitą valdžios veiką ar šiaip įvykį, ir atitinkamai į tas reakcijas planuojant savo veiksmus.
  Norėčiau paklausti, o iš ko nustatė autorius, kad Vedos formuoja konkretų (pagal kokius požymius nustatė) visuomenės mąstymo modelį, kurė galima valdyti programuojant reakcijas kokias reakcijas konkrečiai) į valdžios veiką (kur Vedose yra minimas tas dalykas)?

  Vedose, bent jau tose, kurios šiai dienai išverstos, t.y. Rigveda yra 1028 himnai dievybėms. Tai grynai religinis kūrinys. Manyčiau niekam nekyla abejonių, kad religija yra ne kas kita, kaip masių programavimas tam tikram elgesiui, gyvenimo ir mąstymo modeliui. Vedos tai Indijos Biblija. Indijoje vyrauja vedistinė kultūra(koncepcija), kaip pas mus biblijinė koncepcija. Toliau manyčiau jau susidėliosite patys.

 20. stebetojas says:

  Tai autoriaus vedų žinojimas apsiriboja tik Rigveda? O tai Vydūnas apie kokias vedas kalbėjo? Jokių himnų ten neradau. Ir kaip su ta valdžia? Kuriame himne autorius rado programavimą į valdžios veiką?

  Gal galėtumėte gerbiamasis pacituoti ką nors iš tų „Vedų“ kurias skaitė Vydūnas? Ir suprantama nurodyti vietą iš kur citata paimta?

 21. Vytautas says:

  Kad iš esmės absoliučiai viskas skirta žmonių valdymui bent man nekyla abejonių. Tikslas kad žmonės kuo labiau būtų priklausomas nuo vienas kito, valstybės, banko, privačių struktūrų ir t.t.. Tam visai neblogas video http://www.thrivemovement.com/the_movie . Ten galima pasirinkti ir kalbą. Iš kitos pusės informacijos patikimumas, tuo labiau parašytos seniai, kelia didelių abejonių nepriklausomai nuo jos „šventumo“. Normaliai žmogus rašytojas rašo tai kas jam liepiama ar kitaip „švelniai“ įtikintas. Tuo labiau daiktų amžiaus nustatymo metodai nepatikimi. Pats „mokslas“ yra priklausomas nuo finansuotojo, o jo tikslai tikrai nesutampa su eilinių žmonių ir žemės poreikiais. 

 22. Anonymous says:

  Gavome naujos informacijos. Tiketina, kad straipsnio autorius uzsikodaves alkoholikas. Darome prielaida, kad del to tokie zmogaus samprotavimai. Nieko tokio ponas Arvydai, mes padesim pasveikti, nuo visu ligu vaistu yra, jei nepagydo, tai bent kazkiek apgydo, rasim ir nuo sios. Turim ir baltu marskineliu su ilgom rankovem tiems kurie muistosi, bet greit nuraminam. Pagirdysim vaistukais ir viskas praeis.. ir religijos ir politikai ir valdzia ir naujoji pasaulio tvarka, visi bus geri. Vaistukai labai gerai veikia, ne pirmas ir ne paskutinis pacientas busi. O dabar toliau samprotauk, mes pastebesim tamsta.

  Vargšas Valius. Kas kam rūpi…

 23. Kęstutis says:

  Na Arvydai, jei tau Vedos ir biblija tas pats, tai matosi, kad neskaitei nei vedu nei biblijos. Lyginimas nepalyginamų dalykų. Biblija – rasizmo ir genocidinės propagandos pirmasis rašytinis šaltinis. Vedų mokymai skirti tobulinti savo kūną, protą ir visuomeninius santykius. 

  Aš netvirtinu, kad Biblijoje ir Vedose parašyta tas pat. Aš rašau, kad ir ta, ir ta skirta žmonių gyvenimo, elgesio ir mąstymo programavimui, o jau kaip jūs jas vertinsite, ar gerai, ar blogai, tai čia nuo kiekvieno jūsų priklauso.. Pastebėkite, kad aš jų nevertinau, nei gerai, nei blogai. Vertinate jūs, priklausomai nuo jūsų įsitraukimo į tai lygmens.
  Beje, kastų sistemą vedinėje Indijoje laikote dideliu visuomeninių santykių plėtotės pasiekimu?

 24. Titnagas says:

  isTORija tai viskas kas VISAPUSISKAI   tinka laikotarpiui TIK  is zydu menamos senoves t.y. TORA buvo parasyta nuo pirmu zydu sukurimo laikotarpio dienos t.y. 5772 metais buvo  is DNK – pelenu Adomas o is jo sonkaulio isklonuota Jeva  t.y. pagal zydu kalendoriu pries 5772 metus  ir buvo jie sukurti (, veliau zydu istorija zydai papilde naujoju testamentu ir taip ZYDU ISORIJA transformavosi i BIBLIJA ,a va  pagal NT Luka ir Mata nuo Jevos ir Adomo Kristus gime 44 ar tai 43 zydu kartoj ir pagal judaizma 8 d. buvo apijautas .  Zinau tuoj vel uzblokuos… :)  Mindaugas buvo karunuotas Ortodoksu sektos cerkves t.y. nuo 1944 Stalino pervadinta i „ruskaja provoslavnaja cerkv“, reiskia ne Romos (t.y. ne rymo kataliku sektos), paskui remkimes istoriniais saltiniais bent isverstais i lietuviu kalba, kad ir Lietuviu enciklopedijos  15 t. jo vaiku vardai buvo vien tik slaviski :) aisku is veliau atsizadejo tos karunos- bet uz Dievu ir savo Proseneliu tikejimo isdavyste buvo pasmerktas myriop. Atkreipkit demesi kataliku sektos popieziu Mindaugas NIEKADA NEBUVO karunuotas (labai nemegsta katalikai  bumbliauskininkai sitos vietos lietuvos  istorijoje).Vadovaujantis Slovintoju-Ariju Vedomis (nemaisykit su Rigvedomis, Avesta,.. ir ten viskiomis krisnojitu ir  kauneneliu vedu centrais, VEDOS buvo musu Kriviu skirtos, tik kitu rasiu ir mentalito tautom, veliau ju  pritaikytos prie savo reikmiu ir fiziologijos…) Perkunas  moke neisduoti savo Prabociu tikejimo, na sioje geografineje platumoje His Tory ! isverskit is angl. kalbos! prasidejo nuo Mindaugo isdavystes ir tesiasi lyg siandienos . SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 25. Valdas says:

  Titnagai mes gi nežinome ar buvo taip ar kitaip.jeigu matytumėm šaltiniu tų vedų ar pan kitas reikalas o ir šaltiniai gali bųti išvartyti kaip reikėjo metraštininkui? baikime pliurpti apie tai ko nežinome? O remtis vien tikėjimu netikėjimu?

 26. Kęstutis says:

  Kastų sistema ir dabar labai praverstu. Būtent dėl kastų nebuvimo valstybes ir civilizacija valdo pirklių kastą, taip vadinami ekonomistai ir bankininkai. Ir kaip jums toks valdymas? O turėtu valdyti išminčiai, visuomenės protas ir sąžinė. Panašiai dabar mėgina tvarkytis Islandai, ikšsirinkę 25 garbingiausius savo šalies žmones. Ko ne išminčių taryba? Gerokai iki Islandų, siūliau valstybės valdyme pakeitimus – Garbės Tarybą. Kada nekeičiant konstitucinės santvarkos įvedamas papildomas institutas – Garbės Tarybą. Sąžiningiausiu ir garbingiausiu žmonių tarybą, kuri turėtu tik patariamąjį balsą, bet svarbiausiais klausimais patarinėtu ar aiškintu piliečiams ,kaip tuo ar kitu klausimu pasiėlgė prezidentas, seimas, prokuroras ir t.t. Būtų piliečiams aiškiau, o valdininkams baisiau meluoti ir vogti. Beje jūsų žiniai apie kastas. Į aukščiausia išminčių kastą, prašviesėjus (pasiekus tam tikrą lygį) galima buvo patekti iš bet kurios kastos.

 27. Sutinku kad butent turi auksciau visu valtybiniu instituciju buti isminciu taryba.Bet daug klausimu tam yra kas rinks ta taryba.Jai tauta tai vargiai isirink tuos pacius sviesiausius.Kitas momentas jai ta taryba pasakys kad reikia mums kaip tautai taip gyventi to atsisakyti,daukam nepatiks,kils iskarto didziule konfrontacija motyvuojant demokratijom ju laisvem.Ce reikia dideliu sukretimu,viena turim garlevoje,Reikia ce bandyti apsijunkti ir judeti teisinga kryptim o ne vien sedeti prie pc .

 28. Titnagas says:

  Kokiu reikia saltiniu? nueikit i bet koki rusisku k. knygynus ar bent i kalvariju turgu ir rasite Tora pardavime(litevskai jos nera vertimo, zydelis geda isverte tik Korana :) o landzbergis pamirso hebraju kalba :) sie semitai  nenori kad mes zinotume kad …) ten atverskite pirma puslapi ir pamatysite knygos isleidimo metus tiek iki kristaus gimimo tiek judejiskus metus (zinokit kad ir ten ir ten metuose 364 dienos !) Tada paimkit Biblija kad ir  Pasaulines literaturos isleidimo 90 pradzios ir pamatysite kad biblijoje vadinamas senasisi testamentas yra identiskas torai…va tik tiek ju rase metu TAIP TAIP tik 5 772m., na o kristui 2045 m.o tada paimkit biblijos vadinama naujaji testamenta ir ten rasite apastalus lukas, morkas, matus… ir suprasite kad tai isTORIJA tik vienos  vieninteles tautos-zydu, ten neminimi nei rusai, nei germanai… o tik semitu gimines. Taip arijus (baltoji rase) mini naujasis testamentas: kristus liepia mokiniams isako neeiti pas Arijus ir sako kad atejo tik konkreciai  pas Izraelio tauta o i SamARIEJU miestus draudzia eiti(SAM -slavu kalbose reiskia-pats, patys na o ARIJAI- svarus,tyri, balti ir pn. Slovintoju -Ariju Vedose yra Perkuno minima kad musu Kriviai (pagl krikscionys trys karaliai) apmokys semitu genties zmogu ir sius gelbeti nusidejusius semitus gelbeti is pragaro (uz ju daromus nezmoniskus darbus vaiku zudyma ir naudojima krauja, prostitucija, pedarastiskuma, zoofilija, incesta (biblijoj ir toroj apstu situ faktu). Yra Leo Toksilio Zaisminga biblija ten daug maz sie faktai pariskinti ir isnagrineti. Kas liecia Slovintoju-Ariju Vedas (elektrolizes budu metalo bandiniai rodo 40 000 metu senuma) tai jos susisaukia tiek su Rigvedomis, tiek su skandinavu Sagomis, tiek su Avesta, tiek su maju kalendoriais ir daug dau artifaktu, ypac daug archiologiniu iskasenu kurias labai kruopsciai slepia JUNESKO ir kitos satanistines globalistu organizacijos. domekites, o neskaitykit vien sapokevis istorijos ir girtuoklio bubliausko pliurpalu. SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

  Seniausias laikotarpis, kurį galima patikrinti radioaktyviosios anglies metodu yra 30 000 metų. Jokių kitų metodų, kurie siektų ilgesnį laikotarpį iki šiol nežinoma žemėje. Tad kažkokios kalbos apie metalų elektrolizę rodo švelniai kalbant šio reikalo neišmanymo. Joks metalas paprasčiausiai nėra tiek laiko išsilaikęs žemėje nesuėstas korozijos.

 29. Titnagas says:

  atsiprasau klaida  kristuj butu panasiai 2012 m. :)

 30. Užprogramuotiems says:

  Bet kaip užprogramuotiems „nepriklausomiems protinguoliams“ (valdams, arvydams ir pan.) išaiškinti, kad vedos (ir visos kitos žinios neprogramuoja mąstančių žmonių Ne visi, kas laiko save mąstančiais, tokie ir yra. O didžioji visuomenės dalis(MINIA) apskritai mąsto tik stereotipais, tad jie yra pirmieji programavimo objektai Nr.1 – apie tai kalba ir VSK, o tik padeda (arba ne) priimti teisingiausią sprendimą? Negi neturit vaikų ir jų neauklėjat, nepatariat, kaip jie turi elgtis vienu ar kitu atveju? Vaiko teisė pasirinkti: klausyti tėvo patarimo ar ne. Tai pagal jus gaunasi, kad jūs programuojat (kuriam galui) savo vaikus? Su vedomis tas pats. Niekas nesiūlo vadovautis tomis vedomis – nenorit, nereikia. Bet dabar tvirtinti, kad tai kažkokia programavimo priemonė – kažkokia šizofrenija. Kada, „protinguoliai“, pradėsite skirti įrankį nuo tą įrankį naudojančio subjekto?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top