- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuvos išlikimas – svarbiausias Kaune įvykusio pasitarimo klausimas

paveikslėlis2014 metų balandžio 26 d. Kaune, istoriniame kino teatre „Romuva“ įvyko pilietinių judėjimų ir visuomeninių organizacijų atstovų, aktyvių piliečių pasitarimas „Dėl Lietuvos išlikimo„. Jame buvo įvardintos pagrindinės nuostatos, kuriomis privalu vadovautis valstybės kūrimo darbuose, pritarta visų judėjimų telkimuisi ir jungimuisi, išrinktas Nacionalinio susirinkimo organizavimo komitetas. Pasitarime buvo pritarta dviejų skubių reikalavimų LR Seimui ir Generalinei prokuratūrai parengimui ir pateikimui. Šiuos dokumentus ir filmuotą medžiagą pateikiame žemiau.

***

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Seimo valdybai
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei

Dėl žemės pardavimo užsieniečiams moratoriumo,
žemės pardavimo užsieniečiams apribojimų ir piliečių tardymų
2014-04-26

Mes, daugelio visuomeninių organizacijų atstovai, o taip pat piliečiai, kurie dalyvavo renkant parašus ir inicijuojant birželio 29d. referendumą, esame pasipiktinę dėl Tautos atstovybės nepagarbos Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems ji turėtų atstovauti, ir dėl Konstitucijos 2 straipsnio laužymo. Taip pat manome, kad piliečių, kurie pasirašė parašų rinkimo lapuose dėl referendumo inicijavimo, persekiojimas Vilkaviškio rajone yra konstitucinis nusikaltimas.

Jau gegužės 1 d. įsigalios laisvas žemės pardavimas užsieniečiams, nors pagal Seimo nutarimą birželio 29 d. yra paskelbtas privalomasis referendumas dėl 47-ojo Konstitucijos straipsnio pakeitimo. Seime yra įregistruotas Seimo narių grupės parengtas įstatymo projektas (XIIP-1750), kuris nustato, kad iki referendumo rezultatų paskelbimo būtų stabdomi bet kokie sandoriai ar teisės aktai, susiję su žemės nuosavybės perdavimu užsienio subjektams. Nors daugiau kaip penkiasdešimt Seimo narių pasirašė reikalavimą įtraukti šį klausimą į darbotvarkę, tačiau Seimas ne tik nesvarsto šio įstatymo, bet numato visą kitą savaitę nerengti posėdžių, poilsiauti. Taigi gali susidaryti situacija, kai du mėnesius vyks Tautos valiai prieštaraujantys procesai, neteisėtai įsigytos žemės legalizavimas.

Seimas praėjusią savaitę paprastų įstatymų pataisomis kaip kompromisą priėmė vadinamuosius žemės ūkio paskirties žemės saugiklius, bet visai nesvarstė Konstitucinio įstatymo, įgyvendinančio Konstitucijos 47 str. 3 dalį, projekto. O šiame Konstitucijos straipsnyje kaip tik ir yra nustatyta, kad žemės nuosavybės pardavimo užsieniečiams sąlygas nustato konstitucinis įstatymas. Šiuo metu konstituciniame įstatyme nėra nustatyta jokių saugiklių ar apribojimų užsienio subjektams, todėl gali susidaryti situacija, kai vadinamieji saugikliai bus taikomi tik Lietuvos piliečiams, bet ne užsieniečiams. Netgi Seimo Teisės departamentas nustatė, jog apribojimai dėl žemės įsigijimo, kuriuos priėmė Seimas, prieštarauja dabar galiojančiam konstituciniam įstatymui, todėl pažeidžia teisės aktų hierarchijos principus ir bus niekiniai.

Atsižvelgdami į šias aplinkybes, reikalaujame skubiai, dar iki gegužės 1 d. kviesti neeilinį Seimo posėdį ir ypatingos skubos tvarka svarstyti tris klausimus:

1. Žemės pardavimo užsieniečiams moratoriumas iki referendumo rezultatų nustatymo (LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR.I-1392 GALIOJIMO SUSTABDYMO LAIKINASIS ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr. XIIP-1750);
2. Žemės pardavimo užsieniečiams apribojimai (LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR. I-1392  PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr. XIIP-1589), kurie įsigaliotų, jei birželio 29 d. referendumas neįvyktų, arba jei Tautos sprendimas būtų nepriimtas.
3. Policijos generalinio komisaro pasiaiškinimas dėl piliečių, pasirašiusių referendumo parašų rinkimo lapuose, tardymų Vilkaviškio rajone.

Piliečių pasitarimo vardu – Erika Drungytė

***

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Dėl piliečių, dalyvavusių inicijuojant referendumą, persekiojimo
2014-04-26
Kaunas

Iš žiniasklaidos sužinojome (žr. pridedamus straipsnių nuorašus), kad policija Vilkaviškio rajone ir galimai kitur tardo piliečius, kurie pasirašė parašų rinkimo lapuose dėl referendumo, siekiančio pakeisti 9-ąjį, 47-ąjį ir 147-ąjį Konstitucijos straipsnius, inicijavimo.

Piliečių, balandžio 26 d. susirinkusių į pasitarimą Kaune, Romuvos kino teatre, nuomone, tai yra LR piliečių, siekiančių pasinaudoti referendumo teisę persekiojimas, kuris yra draudžiamas įstatymų ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 172 straipsnį, nustatantį atsakomybę už trukdymą pasinaudoti referendumo teise.

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra trukdymas ne tik dėl šio konkretaus referendumo, bet ir piliečių gąsdinimas, terorizavimas siekiant sutrukdyti galimas kitas iniciatyvas dėl būsimų referendumų, todėl prašome dėl šių veiksmų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų pagal LR BK 172 straipsnį.

Pridedamos straipsnių nuorodos:

Referendumo šalininkai bauginami

Daromas spaudimas pasirašiusiems už referendumą

*
Piliečių pasitarimo vardu – Erika Drungytė

***

Gedimino Paplausko filmuota medžiaga iš renginio vietos:


pogon.lt video medžiaga:

Erikos Drungytės pranešimas – „Valstybę kuria Tauta“


Romualdo Ozolo pranešimas „Pasiryžimas visuomeniniam budėjimui“


Konferencijos atidarymas ir Algirdo Endriukaičio pasveikinimas