Mirštantis doleris ir nauja valiutinė tvarka

2013, 14 balandžio, 17:38 | kategorija Ekonomika | atsiliepimų (17) | peržiūrų 3 532 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisPasaulinės rezervinės valiutos užduotis yra užtikrinti tarptautinės prekybos finansavimą ir garantuoti vyriausybėms vertės kaupimo funkciją. Iki Antrojo pasaulinio karo ja buvo Britanijos svaras sterlingų, bet nusileidus Britanijos imperijos saulei, svaras prarado savo tarptautinę reikšmę ir buvo išstumtas dolerio. Tą apibrėžė 1944 metų Bretton-Vudso sistema(kitaip dar vadinama aukso standartu), pasirašyta tų pačių metų liepos mėnesį įvykusioje konferencijoje Mount Washington viešbutyje. Visos kitos valiutos buvo niekuo nepadengtos, tačiau pririštos prie dolerio, kuris savo ruožtu buvo pririštas prie aukso, santykiu: 40 dolerių už aukso unciją, ir partnerių tarptautinėje prekyboje pareikalavimu, tokiu kursu keičiamas į auksą iš JAV aukso saugyklų.

Eurodoleris

Turėdamos dolerį, kaip rezervinę valiutą, JAV buvo priverstos eksportuoti dolerį. Pirmais metais po karo tai lietė pagrindinai Europą, kas ir paaiškina sąvoką „eurodoleriai“. Skamba gražiai – spausdink pinigus ir pirk ką tik nori. Bet su „Aukso langu“ tai buvo rizikinga – pernelyg neribojama emisija galėjo paskatinti laisvų dolerių mainus atgal į auksą, tuo sekinant JAV aukso atsargas.

Taipogi tame buvo savotiška silpna vieta, kuria galėjo pasinaudoti nepatenkintieji amerikietiška hegemonija. 1967 metais laikraščių magnatas Žanas-Žakas Servan-Šreiberis parašė žinomą knygą „Amerikietiškas iššūkis“, kurioje tvirtino, kad nelygioje konkurencinėje kovoje su JAV, Europai gresia ekonominė kolonizacija.

Prancūzijai tuo metu vadovavo Čarlis de Gollis, kuriam anglo-amerikietiška viršenybė niekada nedarė teigiamo įspūdžio. Todėl jos griovimo tikslais jis skyrė ypatingą dėmesį ir visada stengėsi kiekvieną gautą dolerį pakeisti į auksą. Taip pasielgė ir 1965 metų pavasarį nuplukdęs į JAV 750 milijonų dolerių grynaisiais, kad iškeisti juos į auksą. Po tokio Prancūzijos žingsnio taip pradėjo elgtis ir kitos šalys: Vokietija, Kanada, Japonija..

Šešiasdešimtųjų pabaigoje situacija tapo nekontroliuojama, todėl, kad Didžioji draugija ir karas Vietname labai daug kainuojantys projektai, buvo finansuojami biudžeto deficito sąskaita, kas vedė prie labai stipraus infliacinio spaudimo tai infliacijai, kurią JAV stengėsi eksportuoti, kas vėlgi iššaukė dolerių perteklių užsienyje. Ypač nepriimtinu tapo vokiečių markės kurso kilimas Europiečiai pradėjo spausti JAV, kad tos panaikintų savo deficitą, kuo privedė amerikiečių finansų ministrą Džoną Konalli prie įžymiojo šūksnio apie tai, kad „doleris – tai mūsų valiuta ir jūsų problema“.

Bet padėtis susiklostė nestabili ir Niksonas buvo priverstas uždaryti „Aukso langą“, kad sustabdyti amerikietiškojo aukso nutekėjimą iš šalies. Tai buvo Bretton-Vudso sistemos pabaiga, ir nuo šio momento pagrindinės valiutos laisvai „plaukiojo“ pasaulinėse valiutų rinkose.

Naftos-doleris

Bet tai nepanaikino doleriui pasaulio rezervinės valiutos statuso, nes Imperija rado jam kitą pagrindą – ji susitarė su Saudo Rūmais, kad tie apmokėjimui už naftą priimtų tik dolerius.  Saudai sutiko investuoti savo dolerinius turtus į Volstritą, kas dar labiau padidino JAV naudą iš šio sandėrio. Saudo Arabija kontroliavo OPEC ir doleris buvo išgelbėtas – tarptautinė naftos prekyba finansuojama tik doleriais. Nuo šio momento pasaulyje egzistuoja neformalus juodojo-aukso standartas, žinomas, kaip naftos-doleris.

Tokia padėtis buvo daug geresnė, nei iki tol, taip, kaip per didelė dolerio emisija tarptautinėje prekyboje arba bet kurių įmanomų projektų finansavimas nebuvo baudžiami šalies (JAV) aukso atsargų sumažėjimu ir galėjo privesti „tik“ prie kainų padidėjimo.

Pereitame dešimtmetyje per didelė dolerių spausdinimo problema būdavo sprendžiama dirbtinai pakeliant naftos kainas, mistifikacijų apie naftos gavybos Piką ir Irako naftos gavybos stabdymą, pagalba. Pasaulyje tiek naftos, kad esant laisvai jos gavybai ji padėtų tašką energetinei pinigų Valdžios monopolijai. Įsiveržimas į Iraką ir veržimasis kontroliuoti Artimuosius Rytus reikalingi siekiant stabdyti naftos gavybą. Savižudiškas S. Huseino sprendimas priimti už savo naftą eurus tik pagreitino jo galą.

Net šiandien naftos gavyba Irake nepasiekė ir pusės to lygmens, kurį šalis turėjo iki 1991 metų. Vadovaujant vakarietiškoms naftos kompanijoms ji greičiausiai niekada pilnai neatsistos ant kojų.

Per naftos kainų kilimą rinka panaikindavo dolerių, kurie dabar reikalingi atsiskaitymui už naftą, perteklių Kaip pasekmė, doleris savo verte išliko sąlygiškai stabilus. Suprantama, kad tai gerai įsiterpia į vidurinės klasės naikinimo programą, ir pagal šį susitarimą didėjančios naftos kainos reiškia taip pat pastovų naftos įplaukų, investuojamų į Volstritą didėjimą.

Savaime suprantama, kad tai labai paranku JAV, todėl, kad už tikras prekes ji gali atsiskaityti savo paprastu popieriumi. Ji gali finansuoti savo prekybos deficitą iki begalybės. Prekybos deficitas šiuo atveju klaidingai suprantamas, kaip sukeliantis problemą.

Šalies požiūriu, prekybos tikslas yra ne išvežimas, o prekių įvežimas. Mes eksportuojame, kad galėtume užmokėti už tai, kas mums reikalinga iš kitų šalių. Jeigu jūs valdote rezervinę valiutą – jums nereikia eksportuoti tiek, kiek jūs importuojate, nes jūs galite dalinai padengti eksportuojamų prekių trūkumą savo spausdinamais pinigais Tas neįmanoma visoms kitoms šalims, ir ilgalaikėje perspektyvoje, prekybos balanso deficitas joms bus mirtinas, nes veda link kapitalo šalyje mažėjimo.

Bet JAV Imperija šiandien pergyvena nelengvus laikus. Jos infrastruktūra byra, jos gamybinė bazė baigia savo egzistavimą – ji pertempė jėgas. Kad išlaikyti tautas pavaldžias doleriui, jai reikalinga pastoviai grasinti, ir kaip 1971 metais patyrė nesėkmę Konnali, taip ir šiandien tas pat vyksta visoje JAV. Pinigų valdžia pabaigė savo santykius su Imperija ir doleriu, ir pereina prie kitos fazės. Doleriui teks trauktis ir šiandien mes stebime persigrupavimą.

Nauja valiutinė tvarka

Kinija žygiuoja link padengto auksu juanio, kuris turės didelę galią tarptautinėje arenoje. Paskutiniu metu Australija, kuri su savu 30 procentų eksportu į Kiniją jau beveik pilnai nuo jos priklauso, ruošia tiesioginę juanio ir australiško dolerio konvertaciją. Tai reiškia, kad ji daugiau nebenaudos JAV dolerio finansuojant dvipusę prekybą, o tas taip pat reiškia, kad rezervinės valiutos funkcijų užtikrinimui reikės jau gerokai mažiau JAV dolerių. Buvusios Australijos dalies nebereikės.

2001 metais Goldman Sachs vadovaujantis darbuotojas Džimas O’Neilas sugalvojo BRIK. Vėliau prie jo buvo pridėta PAR, pristatant Afriką ir pabrėžiant kylančius globalius uždavinius. Suprantama, kad Rusija ir Kinija, kaip dvi galingos kaimynės nuo seno turėjo svarbius dvipusius santykius. Bet lygiai taip pat aišku ir tai, kad pas jas yra mažai kas bendro su Brazilija, Indija ir Pietų Afrika. Apskritai, Indija ir Kinija – seni priešai. Tačiau nežiūrint į tai, 2009 metais jos organizavo pirmą aukščiausio lygio susitikimą. Viso tik prieš savaitę staiga paaiškėjo, kad BRIKS ruošiasi sukurti konkurentą TVF. Jie vis dar aptaria detales, ir reikalas dar ne iki galo suderintas, tačiau pats sprendimas yra labai rimtas.

Ir žinoma yra €uras, kuris kol kas dar geros formos. Taip, eurokratijos legitimumą krečia nuostoliai, dėl €uro krizės valiuta praranda palaikymą net Vokietijoje. Bet €uro krizė – grynai vidinio naudojimo produktas, iššauktas priversti šalis nuolankiai prisiimti biudžetinę atsakomybę prieš Briuselį. Tai paskutinė riba pakeliui į išvystytą federalinę Supervalstybę ES.

Nors €uras giliai nekenčiamas, pinigų Valdžiai tai nekelia jokių problemų, ji šiuo reikalu užsiima ne tam, kad susirasti draugų, ir ji ne prieš, kad kiltų didelės muštynės. Ji bijo tik tikrų alternatyvų, o štai jų, kaip tik ir nėra. Niekas nesiūlo kažko realaus ir priimtino – žmonės paprasčiausiai tik išleidžia susikaupusį garą. Pakanka jai pasiekti fiskalinę sąjungą, kaip krizė tuojau pat baigsis. Pas žmones atmintis trumpa ir viskas vėl bus gerai.

€uras buvo projektuojamas, kaip valiuta, kuri galų gale bus padengta auksu, o ECB šito gero pakanka, kad galima būtų pasiruošti laukiančiam perėjimui.

Pabaigai

Mes stebime artėjant naują valiutinę tvarką. Bus keletas daugmaž apylygių blokų: dolerio zona, juanio zona (BRIKS) ir €uro zona, ir mažesnės jenos bei svaro zonos. Ateityje jos galės suartėti dar artimesniam „bendradarbiavimui“ – nenumaldomo pinigų Valdžios maršo link vieningos Pasaulio valiutos link.

Šie paminėti vienetai bus bent jau dalinai padengti auksu, kas numato ilgalaikį defliacinį spaudimą. Centriniai bankai didelėmis apimtimis perka auksą, keldami įdomų klausimą, kodėl pastaruosius 18 mėnesių nekyla aukso kainos?

Jungtinėms Valstijoms perėjimo valdymas bus sudėtingu reikalu. Į tėvynę turės sugrįžti trilijonai nereikalingų dolerių ir galybė valstybės vertybinių popierių, kuriais bus apmokėtos tarptautinės prekybos sandoriai. Ir tai prives prie labai galingo infliacinio spaudimo šalies viduje. Neaišku, kaip su šiuo dalyku žada tvarkytis FRS. Pilnai gali būti, kad tai jai ne pagal pečius. Dar daugiau – JAV gali atsidurti pačioje blogiausioje padėtyje naujojo Aukso standarto atžvilgiu. Jos tvirtina Fort-Nokso aukso saugyklose esant 8 tūkstančius tonų aukso, bet kažkodėl niekas į tai tikrai netiki.

Paniška hiperinfliacijos baimė, kurią skleidžia australai apie „pinigų spausdinimą“ kelia juoką: mes pergyvename stagfliacinę depresiją, ir kainos auga ne dėl pinigų pertekliaus, o dėl spekuliacijos. Bet kai doleris praras savo šiandienį statusą, ilgalaikis kainų augimas taps norma.

Didžioji Depresija tik prasidėjo.

šaltinis: mixednews

vertėSarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 17

 1. Mindaugas says:

  viskas kaip ir nieko, įdomu tik tai, kad siauresniuose ratuose ir daugiau besidomintiems tai jau šiek tiek girdėti ar bent įtarti dalykai. Patarimas gali būti tik vienas – nelaikyt jokių atliekamų santaupų popieriukais kojinėje ar skaičiukais banke :).

 2. Ra Light says:

  Kaip visada patarimai ko NEDARYTI, tačiau kai paklausiama KĄ DARYTI (gyvenimas yra judėjimas/veiksmas) – TYLA.

 3. Mindaugas says:

  pala, vien iki bankomato nusigaut, jau veiksmas, o kur dar prisivertimas jam :D

 4. ara-copy says:

  Tai pirmiausia ką reikia daryti – tai galvoti.
  Pateikiama informacija, o jau ką su ja daryti – kiekvieno asmeninis reikalas.
  Juk visiems vienodo varianto (patarimo) neduosi.. visiems netiks, tad kiekvienas turi sau susimąstyti geriausią išeitį, kaip prisitaikyti prie situacijos arba pasiūlyti savo sugalvotą variantą visiems, kas panorės prisidėti.

 5. Reimundas says:

  Neprasiskolinę kinai,gal dar šveicarai,arabai kai kurie,sugebantys gaminti,siurbti ir eksportuoti bei turėti teigiamą balansą,mažai išlaikytinių,pas mus tik pirmi metai,kai eksportas viršija importą,bet balanso vis nėra,smaugia skolų palūkanos,ypač blogas mokesčių surinkimas[karaliauja šešėlis].

 6. Domas says:

  Pas mus nėra daug ko, kas padėtų gerinti šalies padetį, tačiau juk mes renkam politikus, kurie gerintų šalies gerovę. O ką išsirenkam, tą ir turim :) O dolerio ateitis aiški, juk JAV, Kanada bei Meksika sutarė dėl bendros valiutos po dolerio griūties, tačiau visi liks įsikandę dolerio iki paskutiniųjų.

 7. Gojus says:

  Dolerio visi laikysis iš paskutiniųjų. Niekas nežino kas numatyta po dolerio, todėl ką nors planuot yra beviltiška. Tarkim bando Medvedevas pasakyt prieš kelis metus, kad gal būt rublį pasiūlytume. Bet net pats tuo netiki ir griebia tik dolerius. Taip kad kitos alternatyvos nėra, tik operuot doleriais ir laukti, kai vieną rytą, greičiausiai savaitgalį, bus pranešta kaip Kiprui – „pinigų neduosim. Po savaitės pasakysim kas bus“. Aišku tada panika, chaosas, bet tik tada sužinosim kas ateina po dolerio. 
  Manau laiko turim dar daug – korporacijos rodo gerą prekybą, visi stengiasi suprekiaut kuo galima daugiau kol dar galima, visi patenkinti tad kam čia stabdyt reikalą? Tad laiko dar turim. Visgi mano nuomone, doleris numirs paskutinis. Prieš tai kils chaosas su visom kitom valiutom.
  Bent jau aš savo santaupas laikau doleriais kolei kas…

 8. Orija says:

  Neseni laikai ,kaip daugelis prarado pinigus rubliais, po to pardave senelių ,tevų žemes,sodybas prarado patikeje pinigą pravažiuojančių šigonų taborui,t.y snorai,ūkiai ir kitoki afirystai,tempe kaimo žmogeliai pieną visą savo gyvenimą 1litras/15 kap. net patys sočiai negere,o kas nutiko su vaikų draudimais ,kaimynas buvo apdraudes savo sūnūs,tikejo kad kai ateis pilnametyste tures vaikai pinigų,atiduodavo draudimui kas men. puse savo algos ir kvailino mane,kodel aš neseku jo pvz.Kai reikejo atsiimti didelį pinigą neužteko pinigų nei butelui arielkos.Tas pats laukia visų spalvotų popergalių,kurių niekada nesandaliavau ir to linkiu kitiems.

 9. Domas says:

  Toks kaip Medvedevas gal ir skelbiasi, kad laikosi dolerio, tačiau ir taip aišku, kad visi griebiasi metalų , t.y. aukso. Visi supirkinėja po truputį aukso atsargas ( rusai , kinai ir t.t.) ir neperseniausiai sprogo aukso kainų burbulas, kad visi galėtų vėl prisipirkt. Nes kai žlugs doleris, visi vėl pereis prie valiutos susiėjimo prie metalo ir tada valiuta bus galinga tiek, kiek šalis turės aukso atsargų.

 10. rrrg says:

  Rinkimai tai tik cirkas miniai. Formaliai renkame tik tai, ką mums pasiūlo. Tikri demokratija ir tikri rinkimai galimi tik tuomet, kai kiekvienas rinkėjas ir kandidatai yra asmeniškai pažįstami. Visais kitais atvejais tai tik spektaklis.

 11. lorenzo says:

  po dolerio bus skaitmeniniai pinigai,nebetoli t a diena kai visi popieriai bua isimti is apivartos…

 12. Saulius Kulvičius says:

  Jei patys apsirūpintume būtiniausiomis prekėmis ,-galim atsiskaityti ,kad ir žymėtais degtukais . Dar blogiau ,kad niekad niekas niekam geranoriškai sosto neužleido . Ar nepradės žvangėti ginklai ?Blogiausia ,kad mes jau aplamai netenkam teisės spresti .

 13. taigi says:

  ar jus ponai kada pagalvojot kuo skiriasi auksas nuo auksiniu pinigu, auksiniai pinigai nuo prie aukso priristu pinigu, ir prie aukso priristi pinigai nuo prie nieko nepriristu (popieriniu, beverciu) pinigu?

  Taip pat – ar jums niekad nekilo klausimas kodel uz bevercius niekuo nepadengtus pinigus galima nusipirkti aukso, maisto ir viso kito? Tuo tarpu uz auksa gausi tik tiek (arba maziau!) kokia jo pinigine verte tais beverciais pinigais?

  Kuo paremti tie beverciai pinigai, kad jie turi tokia verte?
  Ar imanomi pinigai (bet kokie) be valstybes ir be prievartos? 
  Mes zinome, kad valstybe gali egzistuoti be savo pinigu – tol kol ji gali vartoti svetimos valstybes pinigus, bet ar gali ji egzistuoti be jokiu pinigu?
  Ar valstybe turi didesni ar mazesni suverenuma turedama savo pinigus?

  Kiek valstybe gali skolintis savo pinigu? Ir is vis – ar turi kokia prasme valstybei skolintis savo pacios pinigus – kuriuos tik ji pati turi teise leisti?
  Kiek valstybe gali skolintis svetimu valstybiu pinigu?
  Kuria skola sunkiau atiduoti?

  Ka reiskia valstybes skola savo pinigais? Ar ji yra svarbi?
  Ar pinigu verte yra susieta su valstybes skola savo pinigais? Ar infliacija susieta su valstybes skola savo pinigais?
  Ar valstybes skola susijusi su privaciomis santaupomis tos valstybes pinigais?

  Kaip valstybes pinigai susije su bedarbyste?

  Ar yra koks skirtumas ar valstybes skola savo pacios pinigais yra savo pilieciu ar uzsienieciu rankose?

  Ar valstybei naudingiau importuoti ar eksportuoti?

 14. taigi says:

  Kinija manau supranta auksu pedengtu pinigu kvailuma, tai auksu padengto juanio neturetu buti. Taip pat  protingu valstybiu vadovai supranta savo pinigu svarba. Mano nuomone valiutos blokai ne kursis, bet irs. Eurozonos pavyzdys pamoke pasauli. Isskyrus rytu europa…

  Valiutos stipruma nustato jos paklausa. Tai emus visoms salims pardavineti nafta uz eurus – eura smarkiai sustiprintu ir suzlugdytu Europos ekonomika.
  Be to zinoma JAV i tai reaguotu, o stipriausia pasaulyje kariuomene turi savo svori.

 15. Leonas says:

  pirkit bitcoinus…

 16. KAIP ČIA IŠEINA?

  Miršta ar nemiršta tas doleris, bet rublis per tą laiką jau mirė.

 17. Paaiškinkite, kodėl net Lukašenka iš Putino už maisto produktus reikalauja savo ideologinio priešo valiutos – USD, o neima vienas kito rublių?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top