Naujas Lietuvos priešų propagandinis smūgis Lietuvai ir jos visai vadovybei: „Europos Sąjunga kritikuoja Lietuvą“

2016, 5 balandžio, 11:39 | kategorija Ideologija | 20 komentarų | peržiūrų 3 487 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

rubaltic.ru lietuvių kalba parengtas straipsnis apie Lietuvos pasiekimus esant ES sudėtyje ir ES institucijų nuomonę apie Lietuvos progresą, kurį straipsnio autoriai konkrečiai įvardija regresu. Mes (sarmatas.lt redakcija) suprantame, kad šis straipsnis tėra tik priešų bandymas įkąsti šalies elitui, sėkmingai žengiančiam Lietuvos integracijos į ES keliu, iki visiško valstybės, kartu su jos gyventojais, ištirpimo šiame darinyje. Todėl savo skaitytojams siūlome kritiškai žvelgti į viską, kas rašoma šioje medžiagoje, o patį straipsnį vertinti tik kaip baisios propagandos, nukreiptos prieš mūsų valstybę, jos stabilumą ir jos vadovybę, pavyzdį. sarmatas.lt redakcija

Dalia Grybauskaitė

Dalia Grybauskaitė | rubaltic.ru nuotrauka

Lietuva nedemonstruoja jokio progreso, lieka viena iš skurdžiausių ir socialiai nesėkmingų Europos sąjungos šalių, ir jai skubiai reikia reformų. Būtent apie tokį Europos komisijos požiūrį į savo šalį pareiškė prezidentė Dalia Grybauskaitė, dalyvaudama Europos sąjungos Tarybos posėdyje. Paviešindama tikrąjį Europos sąjungos požiūrį į Lietuvą, Grybauskaitė taikėsi į socialdemokratų vyriausybę, o pataikė į save ir į Lietuvą: ponia prezidentė asmeniškai pripažino, kad Briuselyje nėra jokių iliuzijų dėl Lietuvos „sėkmės istorijos“, o užsienio politikos ir kovos su „rusų grėsme“ prioritetas tapo valdžios spjūviu į eilinius lietuvius ir socialiniu ekonominiu šalies degradavimu.

Vasario pabaigoje Europos komisija paviešino Lietuvos ekonominių iššūkių analizę ir rekomendacijas jos valdžioms socialinėje ekonominėje srityje. Tokius analitinius dokumentus Europos sąjungos vykdomasis organas publikuoja kiekvienai iš 28 ES šalių kasmet.

Europos komisijos kritika Lietuvos atžvilgiu ir pasiūlymai daugelį metų nekinta. ES vadovybė kaltina Lietuvos valdžią tuo, kad šalis pagal europietiškus standartus vis dar lieka labai varginga, kad joje aukštas nedarbo lygis, o ši problema sprendžiama darbingų gyventojų sąskaita, o dar tuo, kad socialiai pažeidžiamos grupės (pensininkai, šeimos su vienu iš tėvų) nėra apsaugotos nuo materialinio susvetimėjimo grėsmės.

Kasmet reikalaujama, kad oficialusis Vilnius reorganizuotų darbo rinką, pensijų ir mokesčių sistemą. Priešingu atveju Lietuva niekada neištrūks iš uždaro „kylančių mokesčių, migracijos augimo ir atlyginimų stagnacijos“ rato.

Ir kasmet Lietuvos valdžia ignoruoja Europos Sąjungos rekomendacijas.

Paskutiniame analitiniame Europos komisijos dokumente ekspertai įžvelgia augantį Briuselio funkcionierių susierzinimą, jog Lietuvoje ignoruojami visi jų nurodymai dėl žemo Europos sąjungos šaliai pragyvenimo lygio ir pasiūlymai dėl reformų socialinėje ekonominėje srityje. „Tai liudija, kad Lietuva nevykdo Europos komisijos rekomendacijų: darbo grupės pasiūlymai pasidengė stalčiuje dulkėmis, o socialinio modelio, numatančio pensijų, darbo rinkos ir valstybinių finansų reformą, priėmimas stabdomas“, — taip dabartinės Briuselio vadovybės pasiūlymus Lietuvos vadovybei komentuoja banko Nordea Baltijos šalių tyrimo padalinio vadovas Žygimantas Mauricas.

O tikrąja sensacija tapo tai, kad Europos sąjungos ekspertų išvadas dėl nepasitenkinimo Lietuva patvirtino prezidentė Dalia Grybauskaitė, pripažinusi: kolegos Europoje aštriai kritikuoja Lietuvą.

Praeitą savaitę vyko Europos sąjungos Tarybos posėdis, skirtas šios sąjungos ekonominiam vystymuisi. Buvo aptarta, kaip kiekviena ES šalis vykdo Europos komisijos rekomendacijas ir ko pasiekė praėjusiais metais socialinėje ekonominėje srityje. Apibendrindama Europos Tarybos posėdžio rezultatus, valstybės vadovė pareiškė: Europos sąjungos vadovybė (Europos komisija, 28 šalių vadovai – ES Tarybos nariai) daug metų nepatenkinta Lietuva.

„Toks Komisijos vertinimas sako, jog Lietuva per praėjusius metus praktiškai nepasiekė jokio progreso. Pastabos dėl reformų neefektyvumo arba jų nevykdymo kartojasi kasmet. Tai labai aštrus raginimas pasitempti“, — teigia Dalia Grybauskaitė.

Paviešindama tikrąjį europiečių požiūrį į Lietuvą, Grybauskaitė, atrodo, galvojo, kad suduos smūgį tik socialdemokratų vyriausybei. Per septynerius savo prezidentavimo metus ji akivaizdžiai priprato prie pareigų pasiskirstymo: ji Lietuvoje atsakinga už teigiamus reiškinius, o vyriausybės — už neigiamus. Jeigu lietuvis prarado darbo vietą, badauja jo šeima, o visas pajamas suvalgo komunaliniai mokesčiai, – vadinasi, ekonomika ir socialinė sritis nepriklauso ponios prezidentės kompetencijai: lai apskundžia vyriausybę, o ji pati niekuo dėta. Todėl pasakodama, kaip Briuselyje pykstama dėl Lietuvos socialinės ekonominės situacijos, Grybauskaitė jautėsi visiškai saugiai.

Veltui.

Vadovaujančiuose ir nukreipiančiuose užsienio centruose — Briuselyje ir Vašingtone — nematomi politiniai atspalviai ir pustoniai. Jiems egzistuoja Lietuva ir jos politinė klasė, kuri atsakinga už šiandieninę šalies padėtį.

Todėl Europos sąjunga nepatenkinta ne socialdemokratų vyriausybe — ji kritikuoja visą Lietuvą ir visus jos vadovus.

Tame tarpe ir prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri, žinoma, visiškai atsakinga už eilinių lietuvių gyvenimą. Valstybės vadovė gali įtakoti vyriausybę ruošiant biudžeto projektą, ir parlamentą, priimant biudžetą. Ji gali išdėstyti prioritetus ir teikti visuomenei bei politikams vieną ir kitą Lietuvos vystymosi modelį.

Tuo Grybauskaitė pastaraisiais metais ir užsiiminėjo, bet ką ji teikė? Kokį vystymosi modelį siūlė Lietuvai? Nejaugi tai buvo socialinis modelis? Visiškai ne. Socialinio vystymosi modelio dabar iš Lietuvos vadovybės reikalauja Europos sąjunga, o Grybauskaitė pateikė šalies egzistavimo apsuptoje tvirtovėje viziją, atsiribojus nuo kaimynų apkasais ir gyvenant rusų agresijos laukimo režimu.

Dalia Grybauskaitė siekė visuotinės karinės tarnybos sugrąžinimo ir specialiųjų tarnybų finansavimo didinimo. Siekė karinių išlaidų didinimo iki 2 proc. Lietuvos BVP. Tačiau ji niekada nesiekė mokesčių mažinimo, nesiūlė priemonių nacionalinio gamintojo palaikymui, nereikalavo, kad valstybė vykdytų savo socialinius įsipareigojimus, didintų socialines išmokas, keltų pragyvenimo lygį.

Lietuviai ir jų gyvenimas Daukanto aikštės visus šiuos metus nedomino — prezidentė ir jos komanda buvo pasiruošę panaudoti juos kaip kurą savo geopolitinei veiklai. Sudeginant „sulaikant Rusiją“.

Ekonomika ir socialinė sfera pradėdavo dominti Lietuvos politikus prieš keletą mėnesių iki rinkimų ir užsibaigdavo po jų. Tas pastebėjimas liečia visas politinės klasės frakcijas, tame tarpe ir vyriausybę sudariusius kairiuosius. Eidami valdžion socialdemokratai 2012 metais žadėjo likviduoti potarybinėje erdvėje lietuviškąjį mesionizmą, o visus geopolitiniame donkichotiškame kelyje sutaupytus energiją, pinigus ir laiką eikvoti socialiai orientuotai politikai. Po rinkimų paaiškėjo, kad elektoratą eilinį kartąapgavo: buvo suabejota, ar tikrai Lietuvos piliečius vargina socialinės problemos, nes politikus viliojo Vilniaus samitas, „Rytų partnerystė“, sankcijos, Ukraina.

Išdavystė rinkėjų atžvilgiu — būdingas Lietuvos politikams bruožas. Ne tik socialdemokratų — būtent visų. Dalia Grybauskaitė 2015 metų prezidento rinkimų kampanijos metu žadėjo didinti minimalią pensiją iki 650 litų ir grąžinti išmokas ligos atveju. Po rinkimų prezidentė suskubo nukreipti žadėtas lėšas kariuomenės perginklavimui. Be jokios abejonės — „rusų grėsmė“ — dalykas šventas, bet kodėl reikėjo meluoti pensininkams?

Lietuvos vadovybės požiūris į savo piliečius — antieuropietiškas. Lietuviškasis siekis pasireikšti šiuolaikiškos europietiškos demokratijos plotmėje — nevykęs pamėgdžiojimas to, kas Lietuvos prezidentei nurodoma Eurokomisijos ataskaitose ir ES tarybos posėdžiuose.

Tą ideologiją, kurios pagrindu kūrėsi Europos sąjunga, galima apibūdinti dviem žodžiais: taika Europoje. Siekiant amžinos taikos kontinente, kurį sukrėtė du pasauliniai karai, buvo sukurti ES institutai tikslu užkirsti kelią konfliktams, bendromis jėgomis sureguliuoti ginčytinus klausimus. Lietuvos Respublika pasinaudojo europietiškais institutais, programomis ir mechanizmais (pirmininkavimas ES Taryboje, „Rytų partnerystės“ programa) siekdama priešingo — provokacijų, sukurstant ir gilinant Europoje konfliktus.

Šiuolaikiška ir paprasta europietiška idėja — kiekvieno europiečio gerbūvis ir gerovė. O apie Lietuvą Europos komisija ir ES šalių vadovai sako, kad jos vadovybei nusispjaut į mokesčius, pensijas, pragyvenimo lygį ir darbo vietas. Vietoj gerbūvio ir gerovės Lietuvos vadovybei rūpi kaip paremti Rusijos opoziciją, teikti ginklus Ukrainai, pratęsti sankcijas ir kurti Rytų Europoje NATO bazes.

Lietuva ne Europa bent jau todėl, kad į eilinius žmones jos vadovai žvelgia antieuropietiškai.

Ar ne todėl lietuviškieji geopolitikos žaidėjai tarptautinėje plotmėje elgiasi priešingai nei karaliai Midai: kai prie ko nors prisiliečia, visa tai paverčia ne auksu, o visai kita substancija. Lietuva aktyviausiai Europoje parėmė Gruziją, kai Saakašvilis pasodino kas dešimtą, o jo draugeliai šalyje išdarinėjo ką tik norėjo. Lietuva aktyviausiai pasaulyje remia Ukrainą, kurios vadovybę Europos sąjunga, kaip ir Lietuvos, kritikuoja už visuotinę korupciją, reformas svajonėse ir gyventojų skurdą.

Su kuo susidraugausi, to ir būsi pamokytas. Ar galima stebėtis, kad visų potarybinėje erdvėje susidėjusių su Lietuva svajonės apie europietišką egzistavimą žlugo kaip ir pačioje Lietuvoje? Tai pasaulinius rekordus savo nykimo greičiu mušanti  šalis, iš kurios bėga šimtmečius gyvenusi tauta… Ko gali kitus išmokyti tokios šalies vadovybė? Tik to, kaip nevalia elgtis su savo tauta.

propagandos šaltinis: http://www.rubaltic.ru/articles/04042016-europos-lietuva/#t20c

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 20

 1. Ec says:

  Kokia baisi propaganda, o baisiausia joje tai, kad tai tiesa :)

 2. Mindaugas says:

  Taigi, ką išrinkote, tą ir turite :) Nėra ko čia žliumbti.

 3. algimantas says:

  Mindaugai – rinko tokie kaip jūs – komunistų pakalikai.

  Matyt daug tokių :)

 4. ne tas kelias says:

  Mes jau tokio amziaus kai atskiriame kas yra kas ir matome veiksmus ir ju pasekmes. Nereikia buti prorusisku, kad nematytum jog daug daroma kad butu blogiau. Klanai nebaudziami ir klesti, oligarchai seniai grazine vergija, masine emigracija, sunykes kaimas, ant kiekvieno kampo girdyklos. Valstybeles aparatas ispustas, buvusieji pristeige visokiu fondu,biuru plauna pinigus ir kuria sau gyvenima uzsieniuose.

  Pradesi ieskoti tiesos pralaimesi, turtingas nusamdys gerai apmokama advokata ir liksi basas.
  Daznai susidaro ispudis jog esame priesai savo valstybei, kuri nori jais greiciau atsikratyti.

 5. Ec says:

  Mindaugai, turiu atsakymą ir aš, – viena dalis juos rinko, kita dalis pasyviai leido jiems būti išrinktiems :) . Kati visi, nekaltų nėra

 6. Pilietis says:

  2016 seimo rinkimai, galimybe spresti tai. Butina isrinkti kuo daugiau PILIETISKU politiku, tokiu, kaip Z.Vaisvila ir B3 nariai. 

 7. holms says:

  Ar čia tikrai propaganda? Štai ES ataskaita: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_lithuania_en.pdf 

  Iš jos ryškėja, kad jeigu Europos Komisija Lietuvos vyriausybei už darbą rašytų pažymį, Premjeras ir socialdemokratai gautų 2. EK publikuotoje pažangos ataskaitoje pernai metų Lietuvos vyriausybės veiklos rezultatai buvo įvertinti kaip niekad prastai.

  Socdemų vyriausybę EK pliekia ten, kur kairieji turėtų blizgėti – už stagnaciją socialinėje srityje. Ataskaitoje Lietuva kritikuojama už didžiulį skurdo ir socialinės nelygybės mastą, nevykstantį socialinį dialogą, vangią pensijų ir sveikatos apsaugos sistemų reformą, aukštą ilgalaikį ir jaunimo nedarbą.

  EK teigimu, masinė emigracija ir investicijų trūkumas silpnina Lietuvos ekonominio augimo potencialą ir galimybę gyvenimo standartais priartėti prie ES vidurkio, o ilgalaikėje perspektyvoje kelia grėsmę pensijų ir socialinės rūpybos sistemoms.

 8. Panzer says:

  Nėra ko norėti, bet 25 metus Lietuvoje įteisintas laukinis kapitalizmas. Valstybė tai prekybos centrai, jokios gamybos nėra tai nėra iš kur ir gyvenimui gerėti, o pelnosi privatininkai supirkę valstybinį turtą. Tauta skursta ir yra maitinama iliuzijomis apie jaunimo atėjimą į valdžia ir geresnio gyvenimo pradžia. Visa tai totalaus mėšlas, tiesiog vergovinė santvarka įsigali vis labiau, žmogus spaudžiamas prie sienos, o privatininkai lobsta toliau…

 9. Mindaugas says:

  To Panzer: Priteriu jums. Nors viena protinga mintis iš visų šių komentarų.

 10. gojus says:

  Algimantai -> gal derėtų surinkti dar kokių parašiukų ant lapų? Gal būt galima parašų net keliomis temomis iš karto!?
  Beje ir į rinkimus taip nespjaukite – pats irgi rinkote. Jūs – manau – tik čia drąsiai skelbiate, kad išrinksite B3 ir Vaišvilioką, o iš tikro spėju, kad visus apgausit ir išrinksit vieną nomenklatūrinių partijų! Esu įsitikinęs, kad lapkritį net nekvepės jūsų išrinkta B3…

 11. Rolka says:

  Jei dar pridėti „independent“ geldą Klaipėdoj rūdyjančia be naudos, LTejonominį nuosmukį, partijų pažadus prieš rinkimus, seimūnų darbo pradžią, kuri prasigeda likus pusmečiui iki naujų rinkimų, karo propagandą suryjančią dideles lėšas – gaunasi visai nuvytusių gėlių puokštė. Gaila.

 12. algimantas says:

  gojui – galbūt jūs šioje vietoje teisus dėl tų partijų, kurios bus išrinktos rudenį, bet jas išrinksiu ne aš, o tie, kas nebalsuoja visai, ir tie, kas balsuoja už jas. Mūsų ginčai šioje erdvėje nieko visiškai nekeičia. Absoliučiai. Deja.

 13. Panzer says:

  Rolka, Jūs esate teisus, bet ne visi tai mato. Aplamai Lietuvoje daug abejotinų dalykų, snoro bankrotas, skandinavų bankų monopolis, ginklavimosi išlaidos, ekonominiai projektai, kurie neneša naudos. Ar normalu,kad už pinigų pervedimą į tą patį banką reikia mokėti 2,3euro? Kad bankui reikia mokėti jei ten laikai pinigus? Kažkoks apsurdas, vieni lobsta, o kiti centus skaičiuoja. Aš nebetikiu, kad gali kažkas pasikeisti ,ar Pranas ar Antanas, koks skirtumas, viskas ten taip sudėliota, kad nieko nepakeisi. Ar įmanoma, kokiam TVF pasakyti, mes darysime taip kaip mums geriau? Aš nežinau, bet atsiminus Graikiją, kiek jie ten prieštaravo, bet nukastravo greitai, tai nemanau, kad atsiras kažkas stipresnis už tą patį Tsipra.

 14. Mindaugas says:

  Panzer: Nei tas Tsipras buvo stiprus, nei ką. „Syrizos“ atvejis yra ne kas kita, kaip dar vienas įrodymas, kad socialdemokratija, nesvarbu, ar „dešinioji“, ar maskuojama frazėmis apie „demokratinį socializmą“, yra ne tik nepajėgi įgyvendinti realius pokyčius visuomenėje, bet faktiškai tarnauja tai pačiai kapitalistinei Sistemai, prieš kurią ji neva turėtų „kovoti“. Kaip teisingai rašė graikų komunistai, tokios partijos kaip SYRIZA – tai „kairysis kapitalizmo rezervas“. Be to A. Tsipras oficialiu vizitu, praeitų metų pabaigoje, buvo nuvykęs į Izraelį, kur, panašiai kaip ir mūsų panelė Grybauskaitė, nuolankiai pašliaužiojo priešais sionistinio režimo autoritetus.

 15. Ritva says:

  manau reiktu sutikti su tuo kad Lietuvai reikia reformu..

 16. Ritva says:

  man atrodo kad neturi reikmes kokia partija valdzioj , o turi reiksme zmones , kurie yra valdzioj.kokie ju prioritetai, morale

 17. Gojus says:

  algimantai -> tai jei smerkiat Mindaugą, neteisingai išrinkusį, tai prisiimkit atsakomybę ir jūs už neteisingai išrinktus rudenį ateinantį.

 18. vardas says:

  kol bus tokiu teliuku kaipbutkevicius tol nieko ir nebus

 19. Jonas P says:

  Užtenka, prisigrobė! Laikas iš ponų fabrikus valstybei perimti, o tuos kurie daug grūdų turi – išbuožinti.

 20. Mindaugas says:

  Patys kalti!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top