- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

sarmatas.lt publikuos eilę straipsnių, parinktų internete, Ukrainos įvykių tematika, kurie bus apžvelgiami iš skirtingų požiūrių bei ideologinių taškų, ir, kurie dažniausiai prieštaraus vieni kitų dėstomoms pozicijoms. Jie tikrai prieštaraus, tačiau – tokiu būdu informacija bus pateikiama ne tam, kad skaldyti šioje erdvėje skirtingai interpretuojančias ir priimančias Ukrainos įvykius visuomenės grupes.

Tai bus daroma tuo tikslu, kad mes pagaliau visi suvoktume, jog pasaulis labai margas ir negalima reikalauti (ar net norėti), kad visi jame galvotų būtent taip, kaip kažkam iš mūsų galbūt norisi, ir, jog visi, galvojantys kitaip, nei valdančioji dauguma, kai kurios partijos ar visuomeninės grupės ar mes patys asmeniškai – yra tautos ar Lietuvos priešai, arba Rusijos/Vakarų/Rytų agentai. Tai tik kitaip galvojantys žmonės, galbūt matantys kitokį visuomenės vystymosi kelią. O gal tik turintys kitokių, nei mes patys, žinių apie tuos pačius įvykius.

Laikas Lietuvos piliečiams pradėti viską vertinti nauda ar žala, kurią tam tikras konkrečių subjektų elgesys atneš Lietuvai. Ne Ukrainai, ne NATO, ne ES, o būtent Lietuvai. Mes suvokiame, kad visuomenės skaldymas yra didžiausia žala, nes mūsų žmonės jau net tarpusavyje nebesusišneka, o tam tikros visuomenės dalies įvardijimas “priešais, agentais” ar dar kažkuo panašiu, būtent ir yra tas skaldymas, kuriuo siekiama prastumti šalyje savo tikslus.

Mums nurodo kaip priešus kažkur užsienyje – Rusijoje, tačiau šiandien mes matome, kad po šia priešų „demaskavimo“ priedanga Lietuvoje yra uždraudžiamas vienas referendumas pilnai, o kito data nustumiama nepatogiausiam laikui, o tuo pačiu ruošiamasi perduoti Lietuvos finansinio valdymo svertus į užsienio darinio rankas ECB atsisakant lito.. ir čia apie Tautos atsiklausimą net nešnekama. Jau net kalbėt neverta apie kitus dalykus, kaip sakykime „Justitia Juvenalis“ projektą liečiantį mūsų šeimų ateitį bendrai ir mūsų vaikus konkrečiai. Ir kad viską tą prastumt būtina suskaldyt visuomenę, kad ji negalėtų susivienyti ir pasipriešinti šiems planams. Todėl tam reikalui šiandien pasinaudojama įvykiais užsienyje.

Kaip jau visi žino ir supranta – visuomenės skaldymas į tam tikras grupes (interesų, politinių/ideologinių požiūrių, priklausomybių, lyties skirtumų ir t.t.) yra ne kas kita, kaip vieningo bei darnaus iki tol organizmo pjaustymas į sudedamąsias dalis, kas neabejotinai tam organizmui suteikia tik žalą ir sumažina jo galimybes priešintis žalingam išoriniam poveikiui.

Tad šių straipsnių serija tiesiog bandoma parodyti, jog nepriklausomai nuo mūsų norų pasaulyje gyvuoja bei gyvuos daugybė pozicijų vienu ir tuo pačiu klausimu bei ideologijų savaip interpretuojančių tuos klausimus, ir mums telieka su tuo tik susitaikyti, arba, jei nesutinkame su tam tikra pozicija – argumentuoti, tačiau ne klijuoti priešų ar agentų etiketes oponentams. Išmokime ramiai priimti svetimus teiginius, tuo pačiu ramiai, blaiviai ir pagarbiai mąstyti bei diskutuoti – tada ir patys būsime gerbiami.
redakcija

paveikslėlisPrieš keletą savaičių Vakarai mums aiškino, kad valstybinių pastatų Kijeve užėmimas yra normalus ir teisėtas dalykas. Politikai ir informacijos priemonės mums pasakojo, kad tai darė taikūs demonstrantai, siekiantys demokratijos ir laisvės.

JAV ir ES šalių vyriausybės įspėjo buvusią Ukrainos vyriausybę, kad nebūtų taikoma jokia prievarta prieš taikius demonstrantus, nors mes matėme, kad didžiąja dalimi tai buvo kaukėti smurtautojai, kurie butelius su padegamuoju skysčiu mėtė į policininkus, su lazdomis kovėsi prieš apsaugininkus, griovė paminklus ir padeginėjo pastatus.

Nepraėjo nė mėnuo, ir mums jau pasakoja, kad žmonės užėmę valstybinius pastatus Rytų Ukrainoje, ne kovotojai už demokratiją, o tiesiog paprasčiausi teroristai ir separatistai. Mums pasakoja, kad naujoji Kijevo valdžia gali prieš užėmusiuosius naudoti prievartą. Netgi su tankais ir kareiviais. Kodėl smurto panaudojimas sausio ir vasario mėnesį buvo visiškai nepriimtinas, o dabar visiškai normalus dalykas? Kodėl prieš tai tas buvo blogai, o dabar staiga tapo teisinga?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Kai vyko žiemos protestai Kijeve prieš Ukrainos valdžią, atvyko gausus Vakarų politikų būrys ir reklamavosi tarp, taip vadinamo Euromaidano, demonstrantų gretų. Iš JAV ten buvo – senatoriai John McCain ir Chris Merphy, ir ta pati „f*ck off Europe“ užsienio reikalų vice ministrė Victorija Nuland(Nudelmann), kuri net dalino bandeles ir keksiukus; iš Vokietijos – buvęs užsienio reikalų ministras Guido Westerwelle; iš Briuselio – Catherine Ashton; iš Europos parlamento – Rebecca Harms(žalieji), taip pat užsienio reikalų ministrai iš Lenkijos ir Švedijos – Radoslaw Sikorski ir Carl Bildt. Visi jie ten išreiškė solidarumą su demonstrantais, o NATO generalinis sekretorius Andres Fogh Rasmussen ragino užtikrinti žodžio ir susirinkimo laisvę.

Tačiau tuo pačiu metu vyko ir gausios demonstracijos ES šalyse, kur daugelis tūkstančių žmonių protestavo Atėnuose, Romoje, Madride ir Paryžiuje visai kitais klausimais. Nei vienos iš šitų demonstracijų neaplankė anksčiau minėti politikai, nei vienas iš jų neįsiliejo į demonstruojančių gretas ir Victoria Nuland nedalino keksiukų. Jei šie politikai su demonstracijomis Kijeve prieš Ukrainos valstybę jautėsi solidarūs, pažymėdami tai kaip ypatingą „demokratijos“ išraišką, tai kodėl Vakarų Europoje – ne?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Po nepriklausomybės deklaracijos Kryme ir sprendimo surengti referendumą, JAV užsienio reikalų ministras John Kerry kovo 2 d. pareiškė televizijoje: „Kita šalis neužpuolama išgalvotu pretekstu, kad užtikrinti savo interesus“. Ar aš kažką praleidau? Ar masinių naikinimo ginklų gamybos pretekstu užpuldami Iraką amerikiečiai rado šių ginklų Irake? Ar tas pretekstas buvo patvirtintas? Gal kas galėtų tą priminti? O juk pastaruosius 40 metų JAV kitas šalis užpuldavo remdamasi tik išgalvotais pretekstais.

Tai kodėl Obama pareiškė, kad Krymo sprendimas prisijungti prie Rusijos yra žymiai blogesnis(nors Kryme nežuvo niekas) palyginus su brutaliu, užpuolikišku karu prieš Iraką, kurio metu žuvo 1,4 mln. žmonių ir 4 mln. buvo priversti palikti savo šalį?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Mums rimti politikai ir patikimi masinių informacijos priemonių ekspertai pasakoja, kad Krymo referendumas neteisėtas, nes Krymas yra okupuotas rusų karo pajėgų. Rusija jau daugiau kaip 200 metų turi karines bazes Kryme. Didžioji Krymo gyventojų dalis (apie 90%) pareiškė savo laisvą valią prisijungti prie Rusijos.

Prieš 14 dienų vyko prezidento rinkimai Afganistane, tačiau ši šalis jau 13 metų okupuota JAV, NATO ir kitų „koalicijos“ šalių. Rinkimai Afganistane pateikiami Vakarų politikų ir MIP kaip visiška demokratijos pergalė. NATO vadas Anders Fogh Rasmussen tai pavadino „istoriniu Afganistano momentu“. Kodėl rinkimai Kryme pavadinti nelegaliais, o Afganistane jie švenčiami?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Aš pasimetęs ir nuo to, kas vyksta Sirijoje. Mums pasakojama, kad radikalios islamiškosios teroristų grupuotės kelia didelę grėsmę mums visiems, kelia grėsmę taikai, mūsų saugumui ir mūsų „vakarietiškam gyvenimo būdui“. Al-Kaida ir panašios grupuotės turi būti sunaikintos, todėl skraido dronai(bepiločiai lėktuvai) po Afganistaną, Pakistaną, Sudaną ir Jemeną, vyksta niekad nesibaigiantis karas prieš terorizmą, ir todėl čia mūsų laisvės ir teisės turi būti apribotos.

Bet tie patys politikai mums pasakoja, kad mes turime aprūpinti radikalias islamiškas teroristines grupuotes ginklais ir kitomis kovos priemonėmis, kad jos galėtų nuversti Sirijos valdžią, kuri visada palaikė religinių mažumų teises, įskaitant ir krikščionis. Jei savižudžių bombos sprogsta Sirijoje, žūsta nekalti žmonės, tačiau nėra jokio pasmerkimo iš mūsų Vakarietiškų politikų ir MIP. Smerkiama tik Sirijos valdžia, nes ji gina šalį nuo teroristų.

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Dabar pakalbėkime apie homoseksualizmą. Mums pasakojama, kad Rusija – tai šalis, kuri engia homoseksualistus, nes parlamentas išleido įstatymą, saugantį vaikus nuo genderizmo. Politikai ir MIP Vakaruose sukėlė vajų šiuo pretekstu boikotuoti olimpines žaidynes Sočyje. Ir čia pat tie patys politikai lankosi Arabijos pusiasalio valstybėse, kur homoseksualai uždaromi į kalėjimus ar net nužudomi, pasirašinėja su šeichais didžiulius ginklų pardavimo kontraktus ir bučiuoja Saudo Arabijos karaliaus kojas. Buvęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Guido Westerwelle, žinomas homoseksualistas, lankėsi Saudo Arabijoje 2012 metais. Atrodytų turėtų būti lyg ir  savaime aišku, kad homoseksualų įkalinimas ar nužudymas yra gerokai blogiau, nei vaikų apsauga nuo homoseksualizmo propagandos Rusijoje.. Tad kodėl Vakarų politikai ir MIP pasisakantys už homoseksualų teises puola tik Rusiją? Kodėl nėra jokių boikoto šūksnių prieš Arabijos pusiasalio valstybes?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Vakarų politikai ir MIP mums pasakoja, kad vengrų Jobbik partija ekstremaliai dešinioji partija ir tai pavojinga Vengrijos demokratijai. Nors Jobbik nariai patys save vadina „vertybes saugančia, konservatyvia, krikščioniška ir patriotiška“ partija. Rinkimuose į Vengrijos parlamentą 2014 m. surinko 20,5%, bet į valdančiųjų grupę nepateko.

Tačiau tie patys politikai ir MIP visiškai entuziastiškai džiaugiasi, kad ultranacionalistinė „Svoboda“(laisvė) ir „Pravyj sektor“(dešinysis sektorius) dabar yra kartu Ukrainos „valdžioje“. Jie ir suvaidino pagrindinį vaidmenį perversme, nuverčiant legaliai išrinktą Ukrainos prezidentą Viktorą Janukovičių. Tai nepavojinga Ukrainos demokratijai. Kodėl Vengrijos nacionalistinė partija Jobbik vaizduojama baubu, o nacionalistų partijos Ukrainoje ne?

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Mums pasakojama, Rusija yra agresyvi ir imperialistinė jėga, todėl mes turime jos bijoti, ir NATO turi pastoviai atlaikyti šią „grėsmę“. Bet jeigu mes pažiūrėsime į žemėlapį, tai matome jame tik NATO šalis, kurios artėja prie Rusijos sienų, o gal jau ir priartėjo.

Šios NATO šalys per pastaruosius 20 metų daugelį valstybių užpuolė, bombordavo, užėmė kariniu būdu: Sirija, Libija, Afganistanas, Irakas. Bet aš nematau žemėlapyje nei vienos valstybės aplink JAV, kuri priklausytų kariniam rusiškam aljansui. Rusijos Federacija per tuos 20 metų neužpuolė nei vienos valstybės, jei nekalbėti apie Osetijos atvejį, kur karo veiksmus pradėjo Gruzija(anot Europos Sąjungos nepriklausomo tyrimo medžiagos). JAV neapsupta ir rusiškomis karinėmis bazėmis, Rusija neplaukioja lėktuvnešiais Europos ar Š. Amerikos pakrantėmis, nesiunčia laivyno į Persijos ar Meksikos įlankas ir neplanuoja statyti raketų prie JAV sienų. Vis tiek mums yra tvirtinama, kad Rusija labai pavojinga ir grasina pasaulinei taikai.

Padėkite man suprasti – aš visiškai pasimetęs!

Aš jau baigiu, nes tam nebus pabaigos, bet galėtumėme vis dar tęsti ir tęsti, kad ir pavyzdžiui apie NSA špionažą, toliau Venesuelą, Iraną, Palestiną ir t.t.. Dviguba moralė, veidmainystė, išsisukinėjimas, karo kurstymai. To jau nebegalima pakęsti. Mus per informacijos srautus valdo psichopatai – žmonės, kurių kiekvienas pasakytas žodis yra melas. Melas valdo pasaulį ir didžiausias melas – pinigai, kurių besaikis spausdinimas ir sudaro kai kam galimybę vykdyti visus šiuos dalykus.

Remigijus Sinkevičius

Susijusios temos:

Vienintelis nugalėtojas – daugybė pralaimėjusių

„Foreign Policy“: Putino nugalėti nepavyks – jis jau laimėjo

Atviras vokiečių laiškas V. Putinui