Remigijus Šimkus. Nieko neturėsite ir būsite laimingi! Eksperimentas tęsiasi

2021, 12 balandžio, 7:46 | kategorija LPT | atsiliepimų (6) | peržiūrų 640 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

 

Remigijus Šimkus

Kas projektuoja ateitį?

Tiems, kas domisi procesais vykstančiais pasaulyje, žino, kad yra toks Dawoso forumas (Pasaulio Ekonomikos forumas). Jame, be visų kitų pasauliui svarbių klausimų yra pateikiamos pasaulio valdančiųjų gairės žmonijos ateičiai. Jas pristato ne valdantieji, o pasaulio valdančiųjų parinkti atstovai: ekonomikos, bankininkystės, verslo, politikos lyderiai, žurnalistai, intelektualai, kiti žmonės įtakojantys pasaulio raidą.

Kai kada, kaip atitinkantys lūkesčius, pakvietimus gauna ir mūsų lyderiai. Tikrų valdančiųjų, pasaulio tvarkos režisierių, mes ten nematėme ir niekada nematysime. Jie niekada nesirodo viešai. Kodėl- atsakymas labai paprastas: mes gi nedarom susirinkimų su savo naminiais gyvūnėliais…Manau grubiai, bet pakankamai vaizdžiai ir trumpai paaiškinau.

Dawoso forumas įsteigtas kaip paramos fondas. Nuo pirmo susirinkimo jį organizuoja intelektualas , profesorius Klausas Martinas Schwabas. Tautybė – žydas, o jo mama- Rotshildų kilmės. Tai pasaulio galingųjų klano atstovas.

PEF įsteigtas 1971 m. ,tada vadinosi Europos vadovų forumu. Didinant įtaką pasauliniu lygiu, 1987 m. pavadinimas pakeistas. Taigi, tai labai solidus, ilgametes tradicijas ir autoritetą turintis valdančiųjų ruporas. Susirinkimai organizuojami po visą pasaulį, bet tik Kinijoje vyksta kasmet: ,,Kasmetinis naujų lyderių apdovanojimas‘‘.

Minėtas Klausas Martinas Schwabas yra ir Kauno technologijos universiteto garbės daktaras. Taigi, tas žmogus yra publikavęs eilę knygų, iš kurių dvi aktualios visam pasauliui, o tuo pačiu ir mums: Ketvirtoji pramonės revoliucija (2016 m.) ir ,,COVID-19: Didysis perkrovimas‘‘(2020 m.) Sutapimas ar ne (jais aš netikiu), bet tos dvi knygos, kaip vienos dvi dalys, tik antra parašyta su 4 metų pertrauka.

Pirmojoje rašoma kas vyksta dabar, kas negerai ir kas turėtų vykti ateityje pramonės, ekonomikos ir socialinėje srityse, ko reikėtų siekti ir kaip keisti pasaulį. Daug dėmesio skirta žmogaus vietai dabarties ir ateities pasaulyje.

Ją skaitant galima įžvelgti ir rūpestį žmonėmis, nelygybės problemomis, sveikatos, švietimo, kitų problemų sprendime, atsižvelgiant į naujų technologijų vystymą ir panaudojimą žmonių gerbūviui.

COVID-19: Didysis perkrovimas

O antroji, dalies analitikų vertinama daugiau ne kaip metų knyga, kiek 2020 m. skandalas. Knygoje atviru tekstu išdrąsėjęs nuo sėkmės perkraunant pasaulį, Švabas dėsto, kad pasinaudojant pandemija, tą ateitį jau pradėjo įgyvendinti.

Tik ta ateitis, kaip jaučiame savo kailiu, disonuoja su tuo, ką teigė pirmoje knygoje. Čia nėra jokio rūpesčio žmogumi, tik vienos bėdos, tame vadinamame ,, šviesios, modernios ateities žmonijos kūrime‘‘.

Dabartinis bandymas nėra pirmas. Esant kiaulių gripui, jiems nepavyko sukelti paniką pasaulyje 2009 m., todėl perkrovą atidėjo. Valstybės dengė bankininkų išvogtus pinigus, paprastų žmonių sąskaita. Tada kiaulių gripu buvo užsikrėtę žymiai daugiau gyventojų ir mirtingumas buvo didesnis. Tačiau dabar- pavyko. Tad pasaulis pasikeitė negrįžtamai.

Kad būtų suprantamiau, koks tų knygų svoris, galima grubiai padaryti analogiją: pirmoji, kaip Karlo Markso ,,Kapitalas‘‘ antroji – kaip V.Lenino veikalas: ,,Ką daryti‘‘. Tos knygos tuo pačiu yra ir tęsinys Karlo Markso ir V.I.Lenino veikalų. Gal dabar mieli skaitytojai suprasite, kodėl niekada nebuvo pasmerktas bolševizmas ir marksizmas, skirtingai nei fašizmas.

Fašizmas buvo primityvi tautų, rasių pjudymo ideologija, visiems lengvai suprantama ir aktuali tam laikmečiui, naudota vienos tautos ir rasės iškėlimui virš kitų. Tačiau Marksizmas ir leninizmas-ideologija unifikuota visoms pasaulio tautoms ir laikams, todėl savo aktualumo ir svarbumo neprarandanti ir šiandien.

Jos pagalba pasaulio elitas vėl pjudo rases, įvairias mažumas, tautas, religines bendruomenes, socialinius sluoksnius, maišo skirtingo socialinio išsivystymo, skirtingų kultūrų, skirtingų religijų žmones vienus su kitais.

Tai daroma specialiai, tam negailima lėšų darant migrantų karavanus, organizuojant jų perkėlimą laivais, pervežimą autobusais. Tam, kad kelti įtampas, maištus, revoliucijas, chaosą, pilietinius karus, pasinaudojant toje ideologijoje pagrindiniais postulatais apie visų brolybę ir lygybę ir neišvengiamą klasių kovą.

O kaip rezultatą jau turime: ANTIFA, Black-lives-matter, LGBT ir jų agresyvią ideologiją, komunistuojantį jaunimą, revoliucijas artimuosiuose rytuose ir šiaurės Afrikoje, Izraelio įtampą su Palestina ir iš to išplaukiantį terorizmą, įvykius Ukrainoje, Abchazijos, Osetijos, Padniestrės užšaldytus konfliktus, ypač svarbų konfliktą Sirijoje, kuris neišvengiamai virs tiesioginiu konfliktu tarp Rusijos ir Turkijos.

Viskas tik tam, kad skaldyti ir valdyti, o pagrindinis tikslas šiuo metu- sugriauti JAV, nes to nepadarius, marksizmo- leninizmo per visą pasaulį neįgyvendinsi, ypač, jei tą šalį valdys patriotai respublikonai su Donaldu Trampu priešakyje.

Pasaulio perkrovėjai jau nesirenka priemonių tikslams siekti: JAV rinkimus pavertė visišku farsu, nusispjovę į demokratinius, teisinius , bendražmogiškus principus, puikiai veikusius kai jiems tai buvo naudinga vakarų šalyse.

Į valdžią JAV sustatė demensinius senukus, visiškai neįgalius, ką tai spręsti. Jau dabar už prezidentą, visus svarbius klausimus sprendžia vice prezidentė, kuri ir turėtų perimti greitu metu jo funkcijas.

Bidenas per pirmą spaudos konferenciją užmiršo Pentagono pavadinimą, savo sekretoriaus vardą ir pavardę. Juokas per ašaras, tačiau pasaulio perkrovėjams puikiai sekasi: JAV BVP 2020 m. smuko 17%, kitose šalyse mažiau, tačiau retoje šalyje pavyko pabaigti su pliusu. Skolos išaugo drastiškai. Ir tai tada, kai:

Kinijoje su krize susitvarkyta puikiai!

Pasiektas šiam laikmečiui stulbinantis 6 % augimas. Todėl Kinija globalistų visam pasauliui pristatoma kaip pavyzdys su jos dviejų kontūrų ekonominiu modeliu, visiškai ignoruojant masinius žmogaus teisių, demokratijos, žodžio laisvės, religinės laisvės pažeidimus. Neužkliūva Uigūrų perauklėjimo stovyklos, Tibeto okupacija.

Neužkliūva pramonės gamyba pigiausiais ir taršiausiais būdais, ir dabar ten kas savaitę atidaromos dvi stambios elektrinės kūrenamos anglimi, agresyvėjanti užsienio politika, Honkongo inkorporavimas, spaudimas Taiwaniui visais įmanomais būdais, net kariniu.

Neužkliūva įdiegta visoje Kinijoje žmonių sekimo sistema, pasinaudojant 5g technologija. Nei įvesta reitingų Sistema, kai už smulkius nusižengimus valdžiai ir tvarkai, mažinamas reitingas ir žmogaus, jo šeimos galimybės, o už paklusnumą ir atsidavimą režimui, reitingas didinamas.

Ar stosime į Kinijos komunistų partiją?

Naujieji Marksistai (Karlas Schvabas ir jo kompanija) pasišovę padaryti tą patį, ką darė jų tėvai, seneliai, protėviai pirmo ir antro pasaulinių karų metu ir dar daug amžių anksčiau.

Reikia viltis, kad tokių masinių žudynių neišvysime, kokios buvo Rusijoje, kai, užgrobus valdžią perversmo metu, buvo išžudyti 20 mln. tos šalies žmonių (a la revoliucijos ir pilietiniame kare), tame tarpe 5 mln. niekuo nekaltų inteligentų, suaugusių ir vaikų.

Dabar viskas kiek kitaip, bet iš esmės- niekas nepasikeitė. Šitam perkrovimui tautos buvo ruošiamos ilgai, ne išimtis ir Lietuva. Jau kuriantis Sąjūdžiui, buvo parinkti žmonės, kurie mus ves į nepriklausomybę ir į jos praradimą stojant į ES, bet taip, kad to nesuprastume. Taip pat, jie turėjo prichvatizuoti ponams pusvelčiui ūkį , kai ką net už 1 Eurą sugebėta ,,parduoti‘‘ (Mažeikių nafta), tai pateikiant kaip gėrį ir kad niekas neprieštarautų.

Taip pat uždaryti Visagino atominę elektrinę, kurią uždarius pavirtome energiją perkančia provincija. Ir tai dar ne viskas: netekę savo pramonės ir savarankiškos energetikos, milijono darbingų žmonių, netekome pajamų šaltinio, tad kaip ir daugelis kitų šalių, buvom įklampinti į skolas.

Mes esame praskolinti tiems patiems veikėjams, kurie mums užtaisė šį perkrovimą , kurie neužilgo pareikš sąskaitas apmokėjimui. Įdomu, po to perkrovimo dar ant savo žemės vaikščiosim, ar ant tų ponų?

Mums buvo pakišti įvairių struktūrų bendradarbiai, tą užduotį įvykdė, net savo tikrąsias biografijas sugebėjo išsisaugoti iki naujo perkrovimo pradžios. Tikri informacinio karo ąsai. Jiems beliko atlikti paskutinį akordą – įvesti diktatūrą, nes viskas jau paruošta, beliko nuleisti vėliavas. Ir jie tą padarys, kai bus pasakyta.

Būsimi naujo režimo įgyvendintojai, jau sukišti į valdžią praktiškai visose pasaulio šalyse. Tos šalys, tame tarpe ir Lietuva, priėmė įstatymus, leidžiančius malšinti protestuojančius žmones ne tik policijai, bet ir kariškiams.

Visur žmonės pratinami prie paklusnumo ir jo ribos jau nustatytos per 2020/2021 m. lokdaunus . Liko paskutinis akordas, nors pasiruošimas jam, vyko ilgai: nuo Bitlų, Gėlių vaikų eros. Užaugo net trečia besilinksminanti, lengvai gyvenanti karta, kuri ir numatyta palaidoti tą sotų, gerą gyvenimą. Žmonių , žinančių diktatūros skonį, Vakarų Europoje praktiškai neliko.

Tokie žmonės gyvena Rytų Europoje ir tik jie dar pamena, ką reiškia diktatūra, ir tik jie yra vieninteliai, kurie gali gelbėti Vakarų pasaulį: Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija. Jei pabusime, tai ir Baltijos šalys prisidės prie jų. Ir manau, kad po Šeimų maršo , taip ir nutiks. Jei mąstysime pilvu, ar dar žemesne vieta, kaip mūsų seimas, beliks stoti į Kinijos komunistų partiją…

Žmonija įviliota – spąstai užsidaro!

Žmonija jau įviliota į spąstus, kurie greitai užsidarys. Daugybę metų kvailinti kažkokiomis tai pro vakarietiškomis vertybėmis (yra tik bendražmogiškos), žmonės pasimetė, gyveno pagal jiems įsiūlytą moralę, prigimtį griaunantį gyvenimą. Sodomizmas, satanizmas, paleistuvystė tapo norma. Šeimą griaunančias vertybes, priėmė kaip tikras, todėl gyvenimą supranta kaip dinderio mušimą savo malonumui.

Vakariečiai vyrai, negali pastovėti už save, ką jau kalbėti, kad jie stos ginti savo kultūros, tradicijų ir moralės, kurios jau nebėra. Ar tokie gali ginti savo Tėvynę… Merginos jau nebėra šeimos židinio saugotojos, suvyriškėjusios, periminėja ištižusių vyrų funkcijas, elgiasi kaip būdinga vyrams. Šeima daugeliui žmonių tapo nebe vertybe. Tokie žmonės nebeturi dėl ko gyventi ir neturi dėl ko aukotis.

Jie gyvena šia diena, persisotinę malonumais ir reikalaujantys vis naujų. Kaip žinia, tam nėra nei galo, nei saiko. Visuomenė buvo nukreipta savęs susinaikinimo kryptimi. Bejėgė, bestuburė , ji atsidūrė ten, kur dabar yra ir pasikeisti greitai nebegalės ir nespės.

Kas vykdo perkrovimą?

Perkrovimą jau vykdo dabar esantys šalių lyderiai. Pasižiūrėkite nuodugniai jų biografijas ir suprasite, kokiai ideologijai jie atstovauja. Jų prastūmimas į valdžią vyko už perkrovos organizatorių pinigus ir per jų įtaką. Nei vieno Vakarų pasaulyje, o ir daugumoje kitų, dabar valdžioje nėra, kurio tėvai, seneliai nebuvo marksistinės – lenininės ideologijos šalininkai ar įvairių spec. tarnybų darbuotojai.

Jaunesnioji karta, tai naujieji liberalkomjaunuoliai, paruošti informaciniam karui, bet ne analitiniam mąstymui. Net neabejoju, kad dauguma jų tiki tomis a la Europietiškomis globalistinėmis vertybėmis, tik patys nesupranta, kuo tiki: velniu ar dievu? Kai kurie išmokyti Harvarduose ir Kembridžuose. Geros mokyklos, bet pažiūrėkite, kas jų steigėjai ir finansuotojai. Ten formuojama globalistinė – sodomistinė ideologija.

Grįžę į Lietuvą , jie nė nenutuokdami dirba kaip penkta kolona, griaunanti mūsų vertybes, gyvenimo būdą, kultūrą. Kartais, kai juos išgirsti kalbant, atrodo, geriau jau būtų ten jie ir likę…, o dar kaip atrodo kai kurie,- kaip visiški ligoniai… Grįžę dauguma dirba globalistų remiamuose fonduose, viešose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, net nesuprasdami, kad vykdo ardomąją veiklą, kad griauna savo Tėvynę!

Naudingų idiotų netrūko visais laikais, o ypač šiais, kai IT technologijos prikemša dar daugiau šlamšto į galvas, o protui vietos nelieka. Ne paskutinėje vietoje ir pinigai, lengvi pinigai. Jų negaili turtingi ponai savo komjaunuoliams, kad prastumtų į valdžią. O jau tada atėjus valandai x, darys ką reikia. Vienas bandymas įvesti diktatūrą jau buvo, bet tik aktyvių žmonių dėka, buvo atidėta.

Mūsiškiai Sorošiukai, kaip visada pirmieji, vykdydami ponų nurodymus. Jie labai stengiasi, nes jei pavyks, jie ir liks valdyti mūsų teritoriją: perskirstyti, nacionalizuoti turtą, administruoti jiems paskirtą teritoriją ir galbūt, kaip labiau nusipelnę, galės turėti daugiau už kitus, na, kaip Orwelo gyvulių ūkyje…

Ko galima tikėtis po perkrovimo?

Atsakysiu labai trumpai – Kinijos modelio, su kai kuriais niuansais. Kam tai įdomu, lengvai rasite internete. Bendras tikslas- sumažinti žmonių vartojimą, sumažinti žmonijos invaziją į gamtą, sumažinti taršą. Siekiai kilnūs, bet jie bus įgyvendinami mažinant žmonių populiaciją, mažinant vartojimą aukšto ir vidutinio pragyvenimo šalių sąskaita.

Tai palies ir mus. Vakarų šalių lygis nusiris iki Rytų Europos lygio, o Rytų Europos, smuks į TSRS laikų pragyvenimo lygį. Tie, kurie ir dabar vos galą su galu suduria (o tai didžioji dalis žemės gyventojų), jiems ekonominis smukimas nenumatytas, nes nėra kur smukti.., bet neišvengiamai perkrovimas ir juos palies, bet tai jau kirs per demografiją…

Didysis perkrovimas ,,palengvins‘‘ daugumos Vakarų šalių gyventojų (teršėjų ir kitų visų pasaulio bėdų sukūrėjų), gyvenimą: paliks be rūpesčio dėl turto turėjimo, rūpinimosi juo, be galvos sukimo per rinkimus už ką balsuoti. Viskuo bus pasirūpinta ir už jus pagalvota.

Beliks kaip Laisvės partijos chebrytei, džiaugtis gyvenimu: paleistuvystė, narkotikai, iškrypimai, degradacija bus pageidaujami reiškiniai, nes tai prisidės prie žmonijos depopuliacijos ir natūralios protingesnių individų atrankos, kurie ir liks tarnauti valdantiesiems.

Vaikus planuos, augins ir sau tarnais darys korporacijos, padedamos nevyriausybinių organizacijų. Vyresnioji karta jau panašiai yra gyvenę buvusioje TSRS, tačiau aktyviajai jaunimo daliai, kuri turi ar planuoja kurti verslus, gyventi savarankiškai ir nepriklausomai, deja teks darbintis pas ponus ir gyventi iš jų malonės.

Kiek, kada ir kokios laisvės turėsime, už ką būsime baudžiami, ar skatinami, priklausys nuo dirbtinio intelekto programos algoritmų ir tų algoritmų kodų turėtojų. O kodai bus pas ką?- manau atsakymą jau žinote, pas tuos pačius, tik dar galingesnius, dar turtingesnius, nei prieš perkrovimą.

Planuose nėra numatyta jokių rinkimų, tautų, kultūrų. Visas pasaulis turėtų tapti visų namais su viena masine kultūra: be sienų, visi migruoti laisvai kur tik pageidauja, kontroliuojami iš vieno centrinio serverio ir vienos valdžios visiems. Tai yra, planuojama sukurti vieną skaitmenizuotą, unifikuotą Žmonių ūkį (gyvulių ūkį),vieną burbulą, populiaciją, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.

Lietuvos teritoriją valdytų kaip kokią guberniją( taip jau ir yra) jų paskirti prievaizdai ir ne vyriausybinis sektorius- ideologiniai komisarai. Dalis turto būtų perimta korporacijų, dalis nacionalizuota ir perimta valstybės. Tą turtą valdytų paskirti administratoriai, atsiskaitantys ne gyventojams, o korporacijoms, nes ne visas turtas neša pelną ir ne visada, ypač tokių pokyčių metu.

Ar tai įmanoma įgyvendinti?

Taip, jei toliau žmonija, kaip avių banda, leis su savimi eksperimentuoti, save čipuoti, kontroliuoti, spąstai bus uždaryti! Yra vienintelis kelias, nepasiduoti Jų kliedesiams. Tai, ką jie planuoja, prieštaraują pagrindiniam Dievo kūrinijos principui – pasaulio dualumui. Tokia sistema panaikina priešingybių kova ir stabdo progresą, kitaip sakant – natūralią evoliuciją.

Viskas, kas prieštarauja bendražmogiškoms vertybėms, egzistuojantiems dėsniams, anksčiau ar vėliau žlunga. Pasaulio užkariautojų žmonija matė daugybę, bet viskas baigėsi griūtimi, kuri visada nusinešdavo daugybę aukų. Taip bus ir dabar, jei Jų nesustabdysime!

P.S. Jei kas manot, kad tai kliedesiai, nepyksiu. Duok Dieve, kad taip ir būtų!

Pagarbiai –

Remigijus Šimkus

šaltinis: kaunoforumas.com

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 6

 1. Memel says:

  Bėda,kad taip vadinami „perkrovėjai – reset-ininkai“nebeturi laiko žaidimams su pandemija,ką rodo Britų pavyzdys,imsis radikalesnių chirurginių priemonių pavadinimu karas,gaila,kaip sakydavo amžiną atilsį babūnė – ką čia jau padarysi vaikeli..

 2. Vytas says:

  Jokių abejonių – straipsnio autorius paprasta, bet kam suprantama, kalba išdėstė tai, kas laukia mūsų, jei nesukilsime prieš mums jau įbruktas vakarietiškas „vertybes“. Tai atvirai ir grubiai demonstruoja valdantieji Laisvės partijos skelbiamais seimo veiklos prioritetais. Konservatoriai pasirodė esą tuo Trojos arkliuku, kuriuo pasinaudojant naikinama valstybė ir TAUTA.. Troškimas būti prie aruodo pasirodė esąs daug didesnis už kadaise skelbtas vertybes. Bet tai nenuostabu, nes juk tiek straipsnyje minėtas Švabas, tiek konservatorių ideologinis vadas V.Landsbergis (plius jo ginklanešys Zingeris) – vienos ir tos pačios tautybės, apie kurią galima atsiliepti tik gerai (arba neminėti) žmonės. Šiame, COVID-19, kontekste darosi visai suprantamas ir Baltarusijos puolimas, pirmiausia Lietuvos valdžios pusės. Akivaizdus akibrokštas – Baltarusijoje mirtingumas vienam milijonui gyventojų nuo COVID-19 kelis kart mažesnis, nei Lietuvoje. Vakarai, mano manymu, metė didžiules lėšas tam, kad bet kuriuo atveju sukompromituoti A.Lukošenko. Net filmai apie neva jo turtus (panašiai, kaip apie V.Putino) sukurti – nevykdo batka jam skirtų nurodymų ir basta. Ne taip.kaip mūsų premjerė I.Šimonytė. O štai Rusija jau „sėkmingai“ žengia Kinijos pramintu taku. Putinas taip ir neišdrįso sutraukyti B.Jelcino savanoriškai Rusijai uždėtus tarptautinių sutarčių pavidalu pančius. Pirmoje eilėje ekonominius-finansinius. Bent jau pakol kas.

 3. Simas Simaitis says:

  Pats geriausias kelias išlaikyti šią laisvės iliuziją, selekcionuoti tam tikrus galvijus pervedant juos į valdančiųjų klasę. Galvijai prisilaikantys hierarchijos, sugrąžins bet kurią laisvamanę karvę į rikiuotę. Jie sulygins su žeme visus, kurie įrodinės, kad žmonių kalinimas ir valdymas tai amoralūs dalykai.

  Daugiau:
  sarmatas.lt/10/ar-gali-issilaisvinti-vergai-nepastebintys-vergijos/

  Nieko naujo autorius neparašė. Apie tai sarmatuose buvo mano paskelbtas vertimas jau 2013 metais. Kas per tą laikotarpį pasikeitė? Ogi niekas. Kaip sėdėjo tautiečiai virtualioje erdvėje, taip ir sėdi iki šiolei.

  Koks skirtumas tarp šito straipsnio ir kriminalinės kronikos Delfyje? Absoliučiai jokios. Palaikyti auditoriją stresinėje būsenoje, o šiuolaikinei auditorijai to tik ir reikia. Ji turi reaguoti į tiesioginius dirgiklius ir gink Dieve niekur ne judėti.

  Pasakykite, mielieji tautiečiai, ką konstruktyvaus pasiųlė autorius? Išeiti avių bandai pademonstruoti, išreikšti savo nenorą būti kerpamoms? Kokį rezultatą jūs norite pasiekti, išeidami į gatves? Parotinkite mane, tautiečiai!

  Šito straipsnio rezultatas tik vandens pylimas ant to pačio sistemos vandens malūno. Jūs reaguojate į dirgiklius, o sistema duoda ar koreguoja atoveiksmį.

  Norite laimėti žaidimą sistemos primestomis taisyklėmis? Peršasi tik du atsakymai: arba jūs naivūs, arba kvaili.

  Nieko nenoriu įžeisti. Negalima žinoti visko. Aš tik noriu pasidalinti ta informacija, kuri neįeina į jūsų susidomėjimo ratą.

  Kam įdomu galime apie išgyvenimo perspektyvas pasišnekėti, bet tik ne su tokiu turiniu, kaip šitas straipsnis.

 4. lkp says:

  Jūs visi kvailiai. Autorius nesąmones rašo nesuprasdamas dalykų apie kuriuos rašo. Kapitalistai niekada netaps kmarksistais ir komunistais, čia makaronų kabijimas jums. Tai kas vyksta yra kapitalizmo grimąsa, o nacionalizmas ,fašizmas, imperializmas yra kapitalizmo raidos etapai į kuriuos danar ir pereinam, bet jokiu marksizmu čia nekvepia. Tamsuoliai iš tamsumo viską kas jiems nepatinka vadina komunizmu.

 5. kaip išsigelbėti? says:

  iš visko sprendžiant,visiems,dar norintiems išgyventi,nuo šio suplanuoto genocido jau visai netrukus teks bėgti į vienintelę kiek laisvesnę vietą Europoje,kuri dar nepasiduoda šitai masinei psichozei-būtent į Baltarusiją.Gal kas žinote kokią firmą ar agentūrą,kuri galėtų ten įdarbinti?

 6. Nojus says:

  O ka tokio konkretaus galite pasiulyti, Simai? Kokia butu jusu iseitis is sios situacijos?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top