Rūta Gajauskaitė: Karas

2015, 7 balandžio, 12:00 | kategorija LPT | 25 komentarai | peržiūrų 1 100 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Signatarė, dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Tik pažvelki motinėle
Į galvelę vaiko,
Priešas kardą jau iškėlęs
Ties lovele laiko…

paveikslėlisIr toks kardas kybo dar nuo karo laikų, kai Prūsija (Kaliningrado sritis)s dar nuo Potsdamo susitarimų atiduota “laikinam” SSSR valdymui, tapo Sąjungos karine baze Europos vidury. Ir, praėjus 50 metų, baltų teritorija liko Rusijos sudėtyje dabar jau pagal bendrą susitarimą, bet be Lietuvos pritarimo.

Tiesa pasakius, Potsdamu ar Niurnbergu tie karai taip ir nesibaigė iki šiolei. Tai Afganistane 3 valstybės pasikeisdamos “įrodinėja” savo “progresyvinę” tvarką, tai Mažojoje Azijoje nesibaigia oro antskrydžiai ir bombardavimai, tai Kaukaze – Čečėnijoje, Pietų Osetijoje, Abchazijoje…

Tai dabar Ukrainoje – žingsnis po žingsnio svetimos tautos atstovai (okupantai ir kolonistai) plėšo po gabalėlį valstybę ir įvedinėja savo tvarką!!!

Beje, būtina pažymėti, kad Rusijos Federacijoje nėra nė pėdos rusiškos žemės. Tai federatyvinių respublikų gyventojų daugumos Tėvynės. Pagal pagrindinės gyventojų tautybės vardą vadinama ir ta federacijos dalis, o rusai visose jose sudaro mažumą, tačiau naudojasi visokeriopomis privilegijomis, būdingoms tik okupantams.

Iš kitos pusės, Žemėje šiandien kariaujama prieš musulmonus kaip prieš Pasaulinę “blogio ašį”, šitaip pakrikštytą JAV prezidento… O “blogio ašis” musulmonai todėl, kad tvirtai laikosi savo Korane įrašytų moralės normų, tai yra neatsisako savo savimonės, saviraiškos ir savigarbos, bei nesižavi nei komunistine raudona, nei liberalų vaivorykštine vėliava, bet tvirtai laiko žalios vėliavos kotą. Negeria, nerūko, o už narkotikus net užsienio turistus baudžia mirtimi.
Tai ar ne “blogio ašis”?

Kaip nutautinsi, numankurtinsi ir turtus atimsi iš tautos, kuri negeria, nesisvaigina ir besąlygiškai savo Tėvynę gina?!
Ir visai kitas reikalas, kai ant kiekvieno kampo karčiama ir alkoholis liejasi laisvai. Kai nelegalios narkotikų laboratorijos gamina kvaišalus, o parlamentarai svarsto jų įteisinimo projektus, “pakaitinės terapijos” vardu. Kai per “mažuosius” ekranus šeimos “vaišinamos” vaivorykštinėmis spalvomis, gaidomis bei striptizais su stringais ir be jų?

Tokiose tautose reikalai pasistūmėję labiau palankia globalinio liberalizmo linkme, praskolinusiose jau ne tik savo, savo vaikų, bet ir vaikaičių gyvenimus, tai yra tapusiomis skolų vergijos beviltiškomis įkaitėmis.

Ir visa tai pavyksta ištrynus tautos savimonę, tradicijas ir įstatymus. Na kas iš lietuvių žino Lietuvos Didžiosios Kunigaikšystės (LDK) Statutuose įtvirtintą nuostatą, kad svetimtaučiai negali turėti Lietuvoje nekilnojamojo turto bei negali užimti jokių valstybinių pareigų?  (kai pas mus užsienietis net į Vilniaus savivaldybę pateko – red past)

Niekas nežino, nes per 50 sovietmečių LDK buvo ištrinta iš istorijos vadovėlių, per 24 nepriklausomybės metus Statutai nepaviešinti nei tautai nei Pasauliui.

Todėl į valdžią prasiveržė ir įsitvirtino “ne lietuviškos kilmės grafai”, tos pačios tautybės tarnai sukūrė svetimų tautų partijas ir koalicijas, todėl šiandien praskolinta Lietuva moka skolų palūkanas pensininkų skurdo sąskaita, o “tomaševskio sindromas” jau pasipuošė “georgijaus juostele” ir pasiūlė Lietuvai alternatyvą – Lietuvai integruotis į Lenkiją.

Kitaip Lenkija negins Lietuvos nuo Rusijos agresijos, nors ir NATO narės. Tai Rusija į tokį Lenkijos pasiūlymą Lietuvai pasiskubino aidu atsikartoti papildomu presingu – per infokaro kanalus paskelbti ne tik pretenzijas į Klaipėdos kraštą, bet ir pagrasinti nubausti dar Sąjūdžio laikų tarybinės armijos dezertyrus.

Šiaip toks pagrasinimas, tai tik juoką sukeltų, nes tie keli mūsų berniokėliai, atsisakę tarnauti okupantui, ginami tarptautinių įstatymų ir senai išsivaikščiojo po ES duoneliauti…

Rusijai daug didesnį rūpestį turėtų kelti 5 milijonai kareivių, II Pasaulinio karo metu pasidavusių į fašistų nelaisvę. Tai praktiškai taip pat atsisakymas tarnauti sovietinei armijai ir dar karo metu!!! Toks didžiulis (5 milijonai dezertyravusių) kareivių skaičius aiškiai rodė SSSR sudarymo prievartinę prigimtį. Tai yra ne sąjunga, o okupacija. Nereikėjo viešinti nei Ribentropo-Molotovo sutarties.

Prireikė dvigubo fronto – priešaky fašistų ir užnugary – enkavedistų, kad neturėdami kitos išeities, šauktiniai kareivėliai kariautų II Pasauliniame kare, vėliau garbingai įvardintu Didžiuoju Tėvynės karu!!!
Gryna istorijos mimikrija.

Ukrainoje, atvirkščiai – rusakalbiai veikia pagal Kremliaus 2 planus: arba grobia teritorijas (Krymą) arba reikalauja ypatingos padėties (privilegijų kaip pas mus lenkai) Ukrainos sudėty.

Ir Pasaulis negali atsistebėti, kodėl Kryme buvusi Ukrainos kariuomenė be jokio pasipriešinimo užleido teritoriją. Kodėl Prancūzija apginkluoja Rusiją, o ne Ukrainą superšiuolaikiniu ginklu – laivu “Mistral”? Nors Ukraina prašosi į ES, kad pabėgti nuo Rusijos agresijos! Kodėl Vokietijos vadovė Merkel taip švelniai ir minkštai kalba apie derybas su Rusija, lyg pratęsdama buvusio vadovo Kolio vamzdyno tiesimo į Vokietiją iš Rusijos sąlygas?!! Kodėl JAV taip drastiškai rengiasi įkurti priešraketinius objektus buvusiose sovietinių respublikų teritorijose, nors griaunant Berlyno sieną buvo sutarta kitaip?

Jei pažiūrėti į Planetos žemėlapį iš paukščio skrydžio aukščio, tai pamatysime Senąjį pasaulį – Europą ir Aziją, su per šimtmečius susiklosčiusiais geopolitiniais santykiais, bei Naująjį pasaulį – Amerikos žemynus, kur atkeliavę europiečiai, sunaikinę vietinius indėnus, įkūrę savo valstybes, pradėjo diktuoti Senajam pasauliui savo sąlygas.

Vien tik dolerio diktatas ką reiškia, kai galimos dirbtinės krizės ir jų reguliuojamos pasekmės? O kaip prasiplečia finansinės diktatūros galimybės, įvedus “virtualius” pinigus ir atsiskaitymą kompiuterinėmis sąskaitomis? Užtenka vieno mygtuko paspaudimo ir bankrotas garantuotas ne tik įmonės, koncerno, bet net ir mažos valstybės kaip Lietuva.

Už tokią “mygtukinę” galią pešasi du finansiniai bankų gigantai Europoje ir Amerikoje – tai Rotšildas ir Rokfeleris. Būtent šių mygtukų pagalba, tai yra finansinės prievartos priemonių pagalba šiuokart NATO narės (ES ir JAV) bando susidoroti su nepaklusniąja Rusija. O šioji – šmaukšt – ir susikūrė naują sąjungą visuose pasaulio žemynuose ir paliko išsižiojusius NATO vadovus su visomis finansinėmis sankcijomis be siekiamų pasekmių. Jau vien sąjunga su Kinija ką reiškia, kai tenlink pradėtas tiesti net “rusiškas vamzdis”….

Ir belieka karinė prievarta, kas ir kokio ne tik ginklo ir kareivių turi, kas daugiau ir greičiau gali, bet ir kiek rezervo manevrams teritorijų atžvilgiu bei gamtinių resursų ir gamybos srityje disponuoja? Štai šioms žvalgyboms ir pradėta kurti priešraketiniai punktai buvusiose sovietinėse respublikose, tuo pasmerkiant jas mirtinam pirmajam Rusijos smūgiui.
Visos “buvusios” sovietinės, automatiškai tampa “tankų mėsa”, tiek kaip revanšas už “išstojimą” iš SSSR, tiek kaip NATO priešakinių fronto linijų sunaikinimą. Kaip paprastai JAV mūšio lauką perkelia kitai valstybei su “geranoriškos” pagalbos priedanga.

Ir nebelieka Baltijos valstybių.

Kas “prakišo” mus į NATO? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai neutralios valstybės gyvuoja ir nesibijo.
Kas ” lipdukų pagalba” įpiršo mus į ES? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai net Anglija ruošia referendumą dėl išstojimo iš ES, o “Geležinė Ledi” dar prieš 15 metų teigė, jog ES kaip Europos košmarą reikia naikinti.
Kas suardė Lietuvos krašto apsaugos darną? Kas sumažino dotacijas, struktūrą ir apmokymą?

Tokių klausimų yra ir daugiau. Tačiau šiandien svarbiau – ką daryti III – jo Pasaulinio karo metu mums, pastatytiems į pirmąsias fronto linijas ir neturintiems šiuolaikinės ginkluotės, civilinės gynybos pagrindų ir ekstremalių situacijų gairių?!! O apie įrangą šiai veiklai nėra ir ką kalbėti. Visos dotacijos krašto gynybai išleidžiamos metalo laužo pirkimui, vaizduojant šiuolaikinės ginkluotės įsigijimą?

Iš klausimyno “ką daryti”, pirmaeiliu darbu turėtų būti Islandijos gerosios patirties pakartojimas Lietuvoje. O būtent – visų bankinių skolų anuliavimas ir praskolinusių valstybę valdžios pareigūnų patraukimas atsakomybėn.

Toks žingsnis iš karto sumažintų NATO norą mus “ginti” nuo Rusijos, o tuo pačiu pas mus statyti priešraketinius NATO objektus. Taip Lietuva galbūt iškristų iš pirmųjų fronto linijų?

O jeigu ne?

Tada reikėtų gana plataus diapazono civilinės gynybos ir ekstremalių situacijų žinių bagažo. Tokios instrukcijos turėtų būti kuo skubiausiai paviešintos per visas valstybines ir privačias svetaines, per spaudos leidinius ir TV kanalus. Tik pasiruošus galime tikėtis mažesnių ir ne tokių skaudžių pasekmių, kurias mums planuoja tiek Rytai, tiek Vakarai.

Argi ne keista, kad priešiškų viena kitai valstybių planai taip sutampa – paaukoti Baltijos šalis mūšio laukui Europos viduryje?

nuo redakcijos:
Signatarės AtA Rūtos Gajauskaitės (1946.01.24 – 2015.01.30) straipsnį (keletą jų – 3) mums perdavė vienas jos draugas(Darius Šlapakauskas), tad palaipsniui paskelbsime juos visus. Nežinome ar jie slkelbti ar ne kažkur anksčiau, todėl kažkokios papildomos informacijos pasakyti negalime.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 25

 1. Aha says:

  Va ir netekome šios iškilios asmenybės po tokių tikrų apmąstymų. Dabar aišku, kodėl Lietuvoje nyksta mohikanai diena iš dienos, kad nedrumstų ramybės plano vykdytojams.

 2. FB nerijus sk says:

  Kaip ir viskas aisku,cia tik laiko klausimas,kada tai ivyks.Keista ir tai ,kad siai dienai uzsenieciai issiparduoda NT Vilniuje,juk pagrindinis karinis stabas Lietuvoje NATO bus salia Vilniaus,kas gaus pirma smugi,abejoniu nekyla:)Gaila tu sauktiniu kurie pramustom galvom nesupranta uz ka jie kariaus,?uz didesniu saliu interesus.

 3. pau says:

  piktos vanago akys

 4. Mindaugas says:

  Kratinys įvairių minčių….na, būsiu nepopuliarus, bet pasakysiu-niekados man ši pilietė nepatiko, o teiginys, kad „Ukrainoje, atvirkščiai – rusakalbiai veikia pagal Kremliaus 2 planus: arba grobia teritorijas (Krymą) arba reikalauja ypatingos padėties (privilegijų kaip pas mus lenkai) Ukrainos sudėty.“ manęs vos neivertė iš koto. Paskaičiau visą staripsnį ir supratau-eilinė rusofobinė rašliava, įtartinai sutampanti su jankių skleidžiama propoganda, tik gudriai užmaskuota nacionalistiniais „popierėliais“….taip ir norėtųsi šios amžinatilsės autorės paklausti, o kaip gi tie pietryčių Ukrainos gyventojai, maži vaikai, moterys, ar jie jums, Rūta Gajauskaite ne žmonės? Tačiau manu pasakytumėte ir VĖL RUSAI KALTI…. 

 5. Ec says:

  Mindaugai, nesupyk, bet ji maždaug objektyviai, o Tu maždaug šališkai. Pagal mane nėra straipsnyje nei ruso ar amero-fobijos, kaip ir ruso ar amero-filijos

 6. Juozas says:

  Visa bėda, kad autorė, kaip ir absoliuti dauguma žmonių (pasaulio mastu), išlieka šališka. Jei ne Rusijai, ar JAV, tai Lietuvai. Taip ir gaunas, kad sprendžiame vien tik savo kiemo problemas… Deja, pasirodo, kad ši problema visus vienaip ar kitaip slegia. Neišvengiamai būtina pakilti virš noro, kad būtų vien tik man gerai. Neišvengiamai teks imtis visos žmonijos problemos. Tik laiko klausimas, kada atsiras tokio lygio asmenybė. 

 7. Mindaugas says:

  to Ec: o jūs paskaitykite visą straipsnį….oi nesakykite, yra toks šlykštus rusofobinis kvapelis (gali būti, kad tai tik mano nuomonė), pridengtas lietuviško nacionalizmo popierėliu…..cituoju „Beje, būtina pažymėti, kad Rusijos Federacijoje nėra nė pėdos rusiškos žemės. Tai federatyvinių respublikų gyventojų daugumos Tėvynės. Pagal pagrindinės gyventojų tautybės vardą vadinama ir ta federacijos dalis, o rusai visose jose sudaro mažumą, tačiau naudojasi visokeriopomis privilegijomis, būdingoms tik okupantams.“..kažkaip objektyvumu nekvepia…..

 8. Ec says:

  Taip, Mindaugai, sutinku, šioje vietoje perlenkta (kas dėl „nė pėdos rusiškos žemės“), bet jei nuvažiuotum už Uralo ar netoli – į Kareliją, Kolos pusiasalį, pamatytum, kad autorė teisi dėl išskirtinės rusų padėties. Bet ten ir vietinės tautos engimu nesiskundžia :)

 9. Ec says:

  Juozai, dėl globalaus problemos sprendimo sutinku su tavimi, bet spręsti reikia pradėti nuo savęs, t.y. savo pavyzdžiu kitiems, kaip, tarkim, Islandija

 10. Gojus says:

  Ec -> nesusivokė autorė pamatuot kiek amerikoniškos žemės yra Amerikoje ir kada jii gauta, o ir kaip okupantai naudojasi privelegijomis – ir už ir iki ir už Nebraskos ar Masačiūsetso….

 11. artas says:

  >>Gojui

  Jūs čia keistai viską matote – autorė neaukština ir JAV, ji taip pat įvardina, jog Jungtinės Valstijos nėra draugas Lietuvai, juk paskutiniame sakinyje sakoma: „Argi ne keista, kad priešiškų viena kitai valstybių planai taip sutampa – paaukoti Baltijos šalis mūšio laukui Europos viduryje?“

  Gal perskaitykite straipsnį keletą kartų – ten paslėpta gilesnių minčių, nei kartais sugebama pamatyti iš pirmo karto.

  Iš esmės autorė rūpinasi Lietuvos interesais, o visi kiti jai tiesiog nerūpi, nes sugeba pasirūpinti savimi patys.

 12. Joris says:

  Labai įdomi situacija: signatarė mirė sausio mėn., o straipsnis pasirodė balandį! Nesupratau, kas straipsnio autorius… Gal vaiduoklis? Ir šiaip: straipsnis – tai kelių skirtingų pozicijų kratinys. Čia mums tarsi savotiškas testinis klausimas: kur link pučia vėjas, kokios nuotaikos?..
  Pastebėjau, kad televizijoje ir spaudoje laikas nuo laiko pasirodo straipsnių ir reportažų, kurie… seni įvykiai, kartais net metų senumo, o žmonėms šitai neužkliūna!!! Gal ir rimtai tokiu būdu testuojama, kiek giliai „užzombinti“ žmonės. Jei matosi kad giliai, vadinasi galima prastūminėti tam tikrus projektus, įstatymus ir pan.
  Toks įspūdis, kad straipsnį rašęs žmogus, kažką kažkur girdėjęs, o štai konkrečiai situacija ir jos priežastimis nesidomėjęs. Dar būtų įdomu susirasti kelius senesnius straipsnius ir pasižiūrėti, ar ta pati minčių reiškimo maniera naudojama…

  Ačiū, kad atkreipėte dėmesį į šią detalę – įdėjome paaiškinimą po straipsniu
  moderatorius

 13. beee... says:

  daugiausia komentuoja tie, kurie nesupranta žodžio KARAS reikšmės…Tačiau gerai pagalvojus, kai tik tiek esame verti, gal iš tikrųjų gerai, jei išnyktume nuo žemės paviršiaus…

 14. gojus says:

  artai -> kad ir kaip ten galima būtų kažką įsivaizduot bendresniame kontekste, tačiau juk galima kelti klausimą dėl realybės neatitinkančių detalių – tokių kaip mano aukščiau paminėta autorės sapalionė apie tai, kad Rusija savo žemnių išvis neturi ir neturi teisės ką nors daryti ir sakyti, netgi egzistuoti… Nusipezėjimas gi… Palyginimui paėmiau Pindostaną, nes niekam apie juos minčių kaip ir nekilę, kad visos žemės užgrobtos išžudant čiabuvius, taip pat ir autorei. kame problema?

 15. gojui says:

  Autorė rašo ne apie Rusijos, o apie rusiškas žemes. Kitaip tariant, turima omenyje, kad rusai neturi savo valstybės. Kam čia apsimetinėti nesuprantančiais kvailiukais?

 16. Joriui says:

  skaitydavau Jos straipsnius Laisvam laikrasty.

 17. Dovydas says:

  o žmonėms šitai neužkliūna!!! Gal ir rimtai tokiu būdu testuojama, kiek giliai „užzombinti“ žmonės. Jei matosi kad giliai, vadinasi galima prastūminėti tam tikrus projektus, įstatymus ir pan.
  Taip ir yra.

 18. Joriui says:

  paskutinis Jos straipsnis,,Euras“ laisvaslaikrastis.lt

 19. Mindaugas says:

  to gojui: jeigu autorė teigia, kad Rusai neturi savo valstybės, tai šis „perliukas“ labai sutampa su panelės Nr. 1 išsakyta mintim, kad Rusija tai teroristinė valstybė……duodu jums 100 ir dar vieną procentą, kad panašios propgoandinės mintys yra gimusios „iš už balos“, t.y. CŽV propogandos valdybos rūsiuose….

 20. Joris says:

  Ačių už gerą nuorodą, štai jis euro straipsnis – http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/2389/53/
  Beje daug svarbesnis už paskelbtąjį viršuje. Rekomenduoju perskaityti, nors ir senas. O dabar palyginimo išvados:
  Gajauskaitė akivaizdžiai turi savo nuomonę ir kartais žino vieną kitą įdomų faktą, taip pat juos gerai sujungia į bendrą paveikslą – vis dėlto specifinė jos specialybė, kas išeina į naudą.
  Staripsnyje užsimenama apie dvigubą pilietybę lietuviams… tai daugelis žmonių buvo prieš šitai, kad nebūtų tuo piktnaudžiaujama – kad ne lietuviai, „pusiau lietuviai“ nepiktnaudžiautų. Iš straipsnio paaiškėjo, kad projektas buvo prasuktas visų „išrinktųjų “ naudai – valdžia slaptai padarė jiems išimtį (juk ne be reikalo Izraelyje lietuvos konsulas nemokamai žydams dalino pilietybę – spaudoje buvo apie tai parašyta).
  Apie skirtumus:
  euro straipsnyje autorė sklandžiai pateikia mintis ir akivaizdu, kad gerai supranta esančią padėtį ne tik lietuvoje, bet ir už jos ribų. Lengva šitai suprasti iš to, kas parašyta tarp eilučių. Kaip minėjau turi savo požiūrio kampą.
  O štai draugo atneštame straipsnyje tokio sklandumo ir aiškumo situacijose jau nebėra. KAi kurių klausimų atžvilgiu nuomonė apsiverčia aukštyn kojomis (tarsi žmogaus pasaulėžiūra apsiverstų į priešingą). Blykstelėjo mintis paieškoti kitų šaltinių pagal konkretų tekstą… Na tarsi sudėliota viskas iš atskirų gabaliukų, tačiau ištrauktų iš kažkiokio didesnio konteksto „kūrinių“. Galima šiuos neatitikimus nurašyti senatviniam marazmui, bet mano nuomone tai būtų ne tik kad ne pagarba, bet ir „dūmų užsklanda“. Todėl manau kad aukščiau esantis straipsnis – ne originalas. Beje už euro straipsnį, manau daugelis sutiktų, kad bet kuris priešas mielai pasiūstų į anapilį… GAlimas ir „originalaus“ varianto atvejis, bet tuomet jau būtų naudojamos tiesioginio poveikio žmogaus protui technologijos (ypač turint galvoje, kad energetinės apsauginės žmogaus galimybės stresinės situacijos – ūmaus sveikatos pablogėjimo atveju – gerokai susilpnėja arba net išnyksta, ko dėka žmogui galima įteigti bet ką, jam net nesuvokiant, kas iš tikro vyksta). Tačiau, šios technologijos kiek kitokių „žaidėjų“ rankose (kurie paskutiniu metu daug kur kišasi ir beje gauna į skudurus). Tašką, kaip sakoma, padėkite patys…

 21. Joris says:

  Beje per paskutinius du metus anapilin išėjo ne maža „alternatyvių“ žmonių. Faktas verčia sunerimti…

 22. redakcijai says:

  KAS tas draugas ?
  kada bus sekantis straipsnis ?

 23. Joriui says:

  as irgi taip pat jauciausi ,skaitydama si straipsni.

 24. Vytas says:

  Įtikinamos, teisingos gerų žmonių mintys. Gaila tik, kad geri žmonės dažnai per anksti palieką šį pasaulį…

 25. Sigita says:

  Rusija savo ateitį tik dviem variantais, 1. TSRS2, 2..Carinės Rusijos imperija. Abiem atvejais mes esame Rusijos įtakos zonoje.Rusijos

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top