Vizija – Lietuva po pusamžio

2010, 7 balandžio, 17:51 | kategorija Kelias | atsiliepimų (44) | peržiūrų 638 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Įžanga

Valstybė – tai tam tikroje teritorijoje pagal sutartines taisykles gyvenanti žmonių grupė. Žmogus – tai intelektą turinčiame fiziniam kūne esanti siela.
Manau tam, kad būtų galima projektuoti Lietuvos ateitį, reikia atsakyti į klausimą „Ką daryti, kad žmogus valstybėje būtų laimingas?“.
Esminė tiesa 1. Žmogus šioje Žemėje yra tam, kad tobulintų savo sielą. Šis tobulinimas reikalingas tam, kad būtų išeita iš gimimų ir mirčių rato. Apie tai kalba visi Praamžiaus įsikūnijimai Žemėje – Buda, Višnu, Kristus, Babaji ir kiti. Jeigu žmogus veikia prieš dieviškąją energiją, tai jo sielos kokybė ne kyla, bet smunka. Tokiai sielai iškyla grėsmė ateinančiame gimime įsikūnyti žemesniame kūniškame organizme.

Remiantis esmine tiesa 1 galima teigti, kad žmogus yra laimingas tada, kada jo siela tobulėja. O žmogaus siela tobulėja tada, kada žmogus paklusta dieviškajai energijai, tai yra laikosi darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų.

Esminė tiesa 2. Lietuvių tauta (gentys) klestėjo tada, kada buvo darnoje su gamta bei savo gyvenamos teritorijos išorine aplinka. Kai atsiradus agresijai iš išorinės aplinkos lietuviai stengėsi gintis nepažeisdami darnos principo, jie atsilaikė prieš užpuolikus. Atsisakius darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų Lietuvoje atsirado nelygybė, baudžiava, bendras valstybės moralinis nuosmukis ir kitos skaudžios pasekmės.
Remiantis esmine tiesa 2 galima teigti, kad tauta klesti tada, kada jos gyvensena sutampa su dieviškąja energija. Tokiu atveju gaunasi rezonansiniai procesai, kai įdedant santykinai mažas pastangas pasiekiami dideli rezultatai.

Dar yra svarbu suvokti bendrą dabartinės Lietuvos padėtį. Kunigaikščių Lietuva stengėsi išlaikyti dvasinę nepriklausomybę nuo išorinės fizinės aplinkos suprasdami, kad tai garantuos teritorinę nepriklausomybę. Praradusi dvasinę nepriklausomybę, Lietuva prarado ir teritorinę nepriklausomybę. Tarpukario Lietuvoje buvo ryškus bendras dvasinis nuosmukis, todėl tai sąlygojo tautos subliukšimą prieš agresorius. Kadangi Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis atsirado sąlygojamas tautos dvasinio pakylėjimo, tai norint Lietuvai kvėpuoti ir toliau, reikia tobulinti tautos dvasią. Priešingu atveju eilinį kartą atsitiks taip, kaip atsitinka su netobulinama žmogaus siela.
Tautos dvasia nėra kažkas romantiška. Tai yra labai rimta realija. Kunigaikščių Lietuvoje tai buvo puikiai suvokiama, kadangi lietuviai tada žinojo, kad yra samanų, beržynėlių, šaltinių ir kitos bendrinančios dvasios. Todėl jie per gamtą (medžius, akmenis, aukurą, šaltinius ir kita) bendravo su dievaičiais bei deivėmis. Tai padėjo jiems nuolat ir nenutrūkstamai būti dieviškume. Norint šiandien projektuoti Lietuvos ateitį, reikia kelti lietuvių dvasinę kultūrą. Tik tai užtikrins Lietuvos tęstinumą ir pažangą.

Lietuvos vizija

Idealistiniu požiūriu Lietuva po pusamžio – tai valstybė, kurioje visi piliečiai yra laimingi, tai yra visų žmonių sielos tobulėja. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad yra karminiai procesai, tai yra žmogaus bei tautos praeities užrašymai jo (jos) dvasioje. Kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos užduotis yra atlikti pataisymus savo karmoje bei kurti naują kokybišką savo dvasios istoriją. Tačiau dėl praeities gyvenimo klaidų žmogui gali tekti dabartyje kęsti santykinį nepriteklių. Nepritekliaus buvimas nereiškia, kad tas žmogus yra prastesnis ar kvailesnis. Tai tik reiškia, kad jam reikia atlikti pataisymus savo karmoje. Lietuvoje po pusamžio turėtų būti pastebimai geresnės sąlygos šiems pataisymams atlikti. Todėl turės būti solidus tarpusavio supratimas tarp materialiai prabangiau ir skurdžiau gyvenančių piliečių. Šiame kontekste apie kitų išnaudojimą negali būti nei kalbos, kadangi esant išnaudojimui atsiranda terpė dvasiniam nuosmukiui pasireikšti. Turės būti laikomasi darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų.

Dvasinė valstybės kultūra turėtų būti vystoma politinėje, ekonominėje, ekologinėje, švietimo, socialinio saugumo, politinio aktyvumo plotmėse.
Siekiant atstatyti prieš šimtmečius Lietuvoje išnykusią ekologinę kultūrą, reikės atlikti šiuos darbus:

1. visus Lietuvoje esančius gamtinius rezervatus ir dalį draustinių paskelbti gamtos romuvomis. Gamtos romuvos – tai šventos gamtos vietos (giraitės, šaltiniai, ežerai, pievos), kuriose siekiama išlaikyti visišką gamtos darną. Jose būtų įvairiomis apeigomis atstatoma gamtos dvasia, o žuvaujama, uogaujama, grybaujama tik apeiginėms reikmėms;

2. kurti naujus ekologiškus kaimus ir esamus kaimus pertvarkyti į ekologiškus; čia ekologiškumas suprantamas ne tik kaip ekologiškas žemės ūkis, bet ir kaip dvasinis gyventojų ekologiškumas (negirtuokliavimas, nesmurtavimas ir panašiai); ekologiškuose kaimuose žmogus niekad neturėtų būti vienišas ar bedarbis;
3. visiems Lietuvos gyventojam tiek atstumo, tiek pinigine prasme bus prieinami ekologiški žemės ūkio produktai; taip pat visi Lietuvos gyventojai suvoks, kodėl ekologiškus žemės ūkio produktus vartoti yra geriau negu neekologiškus.

Kadangi kiekvienam žmogui yra reikalinga karminė veikla, tai yra nuolatinis darbas materialiame plane, tai valstybės ekonominis kilimas turėtų būti savaiminis procesas. Kiekvienas Lietuvos žmogus dirbdamas jaus vidinį pasitenkinimą, nes jis žinos, kad jo darbas yra prasmingas ir reikšmingas tiek jam pačiam, tiek jo tautai, tiek valstybei. Bendra valstybės vystymosi materialiame plane strategija turėtų būti paremta tuo, kas bus reikalinga, o ne tuo, kas bus nereikalinga. Todėl turės būti vystomos patys pažangiausi dalykai, tokie kaip biotechnologijos, kvantine fizika paremti mechanizmai, atsinaujinančios energijos gavybos sistemos (saulės, vėjo, plazmos energijos šaltinių naudojimas), energetinė karyba (idealiai tikslus strėlių šaudymas nenaudojant mechaninės energijos ir kita), informacinėmis technologijomis paremtos intelektualiosios duomenų ir žinių saugyklos, nuolat vystomos gyvybinės energijos (pranos) įvaldymo technikos. Taip pat kiekvienam žmogui darbo rinkoje turėtų būti pateiktas jo išsilavinimą ir sugebėjimus atitinkantis darbas. Turės būti nepriekaištingai įgyvendintas mokslas verslui, verslas mokslui principas.

Lietuvos politinis gyvenimas turėtų būti paremtas labai paprastais darnos ir doros principais. Turėtų būti įsisąmoninta, kad sąmoninga ir savanoriška tarnystė yra labai naudinga žmogaus sielai. Tai yra vienas iš geriausių karmos taisymo būdų. Todėl veržimasis į politiką dėl lovio turėtų pakeisti veržimasis į politiką dėl savanoriškos tarnystės. Pradėjus vertinti savanorišką tarnystę valstybės tarnautojų atliekamo darbo kokybė turėtų žymiai pagerėti. Šiame kontekste darna yra šiuo požiūriu: valstybės tarnautojas yra kitų gerbiamas dėl jo savanoriškos tarnystės, o valstybės tarnautojas gerbia kitus kaip tarnaujantysis.

Švietimo sistema turėtų būti paremta pažangaus žmogaus formavimo pagrindu. Pažangus žmogus – tai asmuo, kuris esamomis sąlygomis aukščiausiu lygiu naudoja visus turimus savo sugebėjimus. Sugebėjimai yra trijų tipų: fiziniai (skeletiniai), intelektualiniai ir energetiniai. Kiekvienas žmogus turėtų sugebėti nuolatos vystyti visus iš šių trijų savo sugebėjimų. Tam turėtų būti sukurta nepriekaištinga švietimo ir lavinimo sistema ne tik profesiniams (intelektualiniams) sugebėjimams ugdyti, bet ir kiekvieno žmogaus savo energetinės pusiausvyros valdymo sugebėjimams ugdyti.

Socialinis saugumas ir pilietinis aktyvumas kiekvienam Lietuvos gyventojui turėtų būti savaime suprantami dalykai. Nesvarbu ar žmogus materialiame plane dirba ar ne, jam turi būti sudarytos nepriekaištingos sąlygos jo sielos tobulėjimui: pastogė, ekologiškas maistas, prieinamas švietimas ir lankymosi gamtos bei kaimo ramovėse galimybės. Kitaip sakant, kiekvienas žmogus turi būti laimingas taip, kaip nori Praamžis. Taip pat kiekvienas pilietis turi žinoti, kad jis gali išreikšti savo norą, pageidavimą, reikalavimą vieno langelio principu. Į kiekvieną tokią užklausą turėtų būti atsižvelgiama pačiu dvasingiausiu būdu. Taip pat kiekvienam piliečiui, kaip valstybės ląstelei, turėtų būti nesvetimas bendruomeninis gyvenimas.
Lietuva po pusamžio – tai iš laimingų žmonių sudaryta dievaičio Perkūno valstybė!

Mindaugas Lučka

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 44

 1. nuomonė says:

  Nežinau stipresnės, pagrįstesnės ateities vizijos nei išdėstyta V.Megre knygose apie Anastasiją. Tai kas rašoma Mindaugo steipsnyje – labai gražu, bet daugiau deklaratyvu- neturi koncepcinio pagrindo ir įgyvendinimo būdo.

 2. Titanas says:

  Tai puiku, kad ne aš vienas perteikiu/sumastau ateities gražias vizijas. Manau svarbiausia rasti bendrą sutarimą, o tada ir daugeliui priimtinus koncepcinį pagrindą ir įgyvendinimo būdą.

 3. Pijus says:

  Esu maloniai nustebintas, kad Lietuva dar turi sviesiu protu. Mindaugas parase labai solidu ir siuolaikiska straipsni. Labiausiai nustebino tai, kad cia yra labai fundamentaliu filosofiniu dalyku, kurie yra reikalingi musu tautai. Yra ivardinti pagrindiniai kriterijai, kurie tikrai turi didzuile verte. Stai pavyzdziui:
  „Žmogus – tai intelektą turinčiame fiziniam kūne esanti siela.“ Labai tiksliai ir trumpai isreiksta kas yra zmogus, Sveikinu Mindauga su tokiais graziais ir aukstais pasiekimais, kuriuos galima prilyginti prie labai auksto lygio moksliniu darbu. Sekmes!

 4. Kemblys says:

  Gal kas iš jūsų nepasididžiuotų ir paaiškintų mums apie Sielą, mokslo vardan, trumpai. Kodėl ne Dvasia ar Vėlė yra fiziniame kūne?

 5. Pijus says:

  Nesu didelis lietuviu kalbos zinovas, taciau zodis siela yra gana senas zodis. Panasiai sis zodis skamba ir kitose kalbose, o rusai is sielos kildina zodzio „sila“ (jega) atsiradima. Siela – tai esate jus pats. Jus esate ne kunas, ne protas, bet siela. Geriausiai apie siela yra isaiskines L.Ron Hubbard Scientologijos knygose. Scientologijos (sis zodis kiles is lot.k. scio – zinojimas, ir graiku logos – mokymas, zinojimas; lietuviu kalboje tai reikstu mokymas apie zinojima arba tiesiog zinojimas) saknys yra Vedose, induizme ir budizme. Kai skaitai Scientologija, tai labai daznai asocijuojasi su baltu pasauleziura. L.Ron Hubbard apibudina siela, kaip suvokimu suvokima. Ji nemirtinga ir gali palikti ir valdyti kuna per atstuma, ir tai nesukelia kunui mirties. Siela turejo daugybe kunu. L.Ron Hubbard atliko nemazai tyrimu, kai siela eksteriorizavosi is kuno. Po to buvo atlikti bandymai del praeitu gyvenimu. Is tikruju pasitvirtino, kad zmogus gyvena ne viena gyvenima. Veliau buvo atlikti tyrimai su zmonemis is ivairiu pasaulio saliu ir jiems buvo uzduoti vieni ir tie patys klausimai. Pasirodo, kad zmones isgyveno vienus ir tuos pacius ivykius, ir prietaisai parode zmogaus reakcijas i vienus ir tuos pacius ivykius. Po ivairiu atliktu tyrimu buvo nustatyta, kad zmogaus siela turi mazdaug apie 76 milijardu metu patirti. Pries tai, kazkas ivyko, taciau nei rojaus,
  nei pragaro aptikta nebuvo.

 6. Kemblys says:

  Mindaugo apibrėžime, Pijaus išvadoje teigiama, kad ŽMOGUS=SIELA. Neaiškumą kelia Pijaus išsireiškimas „žmogaus siela“. Kur Dvasia ir Vėlė? O, „atlikti bandymai dėl praeitų gyvenimų“ tiesiog kelia nuostabą. Kuriems galams žmogui-sielai dar atlikinėti kažkokius bandymus?

 7. Pijus says:

  Gerb. Kembly, jums reiketu susipazinti ir su kitomis religijomis. Krikscionybes teigime apie dvasia sitokiu dalyku nera. Tai, ka teigia Mindaugas galima irodyti, kad tai egzistuoja realiai. Tas, kas teigiama krikscionybeje irodyti neimanoma, nes tada reiketu susitikti su paciu Dievu. Yra ir dar viena problemele su sio zodzio supratimu. Zodis „dvasia“ lietuviu kalboje atsirado veliau, nei siela. Pazvelkime i liet. kalbos zodyna: 1. kvėpavimas, atsikvėpimas; iškvepiamas ir įkvepiamas oras
  2. vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, protavimas
  3. psichinės žmogaus jėgos kaip veikimo akstinas; nuotaika
  5. SD127, SD47, H mitologijoje, religijoje ir filosofijoje – įsivaizduojama bekūnė būtybė, siela, vėlė.
  Kaip matote yra sunku suprasti sio zodzio reiksme, nes savo indeli i sio zodzio samprata inese komunistu ideologai ir psichologai. Tiek vieni, tiek kiti yra diletantai sitoje srityje, nes ju mastymo pagrinda sudaro marksistine materialistine filosofija. Todel, jie iskraipe daugeli sampratu, kad sukurti daugiau chaoso ir nuvertinti ankstesniu filosofu ir religijos tyrinetoju zinias. Pavyzdziui, dvasia yra tapatinama net su nuotaika. Tai yra absurdas, nes nuotaika yra susijusi su zmogaus endokrinine sistema, ir ja pakeisti zmogus gali minties pagalba per ketvirtadali sekundes. Faktiskai, nuotaika yra pasekme, o siela yra priezastis. Ji nera pasekme, o ji yra tai, kas sukuria pasekmes, t.y. materijos kureja. Jus, tikiuosi, atkreipete demesi, kad kiekvienas zmogus nori buti teisus. Is tikruju taip ir yra. Zmogus visada yra priezastis. Siela gali susargdinti kuna, siela gali ji ir isgydyti. Zmogaus kunas turi ribotas galimybes, nes jis negali, pavyzdziui, skraidyti. Bet zmogus turi sia ideja ir jis ja igyvendina. Kodel krikscionys norejo sunaikinti baltu tikejima? Todel, kad tie, kurie sito trosko yra bedieviai ir religiniai fanatikai. Mano manymu, tai susije su hipnoze, nes krikscionybeje yra hipnozes elementu, ten taip pat pilna savihipnozes elementu. O siela gali buti uzhipnotizuota, taciau ne kiekviena. Krikscionybeje energetinis srautas yra nukreiptas i save ir ju tikejimas yra nukreiptas per tarpininka. Todel daznas krikscionis kalba Dievo vardu: „Tokia Dievo valia“, „Dievo balsas“, „As isgirdau Dievo balsa“, „Matyt, mane Dievas baudzia“ ir t.t. Visa tai yra kliedesiai, kurie yra susije su parazitinem grandinem prote, kurios atsiranda tada, kai zmogus isivaizduoja, kad jam reikalingas koks nors tarpininkas demono ar kokio nors kito Galingojo Dzino pavidale. Baltu tikejimas yra sveikesnis, nes energetinis srautas yra nukreiptas i isore. Todel Baltu tikejimas mazina depresuotu zmoniu skaiciu, nes ji privercia buti dabartiniame laike ir matyti, kas vyksta aplinkui. Sielos ir materijos sajunga ir yra gyvybe. Todel Baltu tikejimas yra nepaprastai ismintingas. Jeigu sitame tikejime nebutu isminties, tai jis nebutu atlaikes krikscioniu ataku, patyciu ir kitokiu slopinimo formu. Krikscionys turi kita samprata apie siela ir jie i tai gali tik tiketi. Baltu tikejime daugiau akcentuojama i filosofine zmogaus pasauleziura ir i darna su gamta.
  Tad, jeigu grizti vel prie to, kad siela visada yra priezastis, tai pasekme ji gali buti tik jai davus sutikima. Todel zmogus nepripazista prievartos. Su juo visada reikia tartis, o ne brukti savo tikejima, kaip tai daro krikscionys.
  Siela gali gereti ir blogeti. Ji net gali save pradeti tapatinti su kunu, ko ir sieke komunistiniai ateistai. Sielai visada reikia save su kuo nors tapatinti. Jai tai yra zaidimas. Siela budama nemirtinga ir turedama ypatingu galiu, megsta zaisti su materija, todel siekia ja kuo daugiau pazinti. Siela troksta kuo nors buti, todel zmogui vienas is svarbiausiu dalyku yra buti kazkuo.
  Dabar paziurekime zodyne zodzio siela reiksme: 1)vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai; 2) Š religijoje – nemirtingas nematerialus žmogaus pradas, siejantis žmogų su Dievu; dvasia: „Seele“ prasmei išreikšti reikia vartoti kitas žodis [vietoj vėlė], būtent síela K.Būg.
  3) sąžinė; 4) gyvybė, gyvata; 5) temperamentas, užsidegimas, nuoširdumas; 6)kng. asmuo, „dūšia“: Įvesti mokesčiai nuo „sielos“ (atskiro žmogaus) – pagalvė rš. 7) DŽ prk. įkvėpėjas, organizatorius,
  vadovas; 8) Kos52, J1, K.Būg(Slk) rūpestis, sielvartas; 9) R, MŽ, N, [K], BzBkXIX262, Šlk silpnumas, bejėgiškumas.
  Kaip matote yra labai dauga panasumu, tad kad issiaiskinti iki galo, reikia ziureti kokia buvo pirmoji siu zodziu reiksme.
  Kadangi su lietuviu kalbos etimologija yra dideles problemos, tai tenka kreiptis i kitas kalbas, kurios turi siokius tokius etimologinius zodynus. Paimkime rusu etimologija: СИЛА. Общеслав. Родственно лит. siela „убеждение“. Angl. zodis soul reiskia siela, taciau cia nieko idomaus nerasime, vokieciu seele taip pat nieko nepasako. O stai lotynu kalboje jau priartejame siek tiek prie sito zodzio pradines reiksmes: Siela (lot. anima) daugumoje religijų vadinama savarankiška substancija, egzistuojanti kiekvieno žmogaus viduje… Lotynų kalbos žodis spiritus turi žodžio „siela“ šaknį ir išvertus reiškia „kvėpavimas“; Hebrajų kalba žodis nepheš reiškia ne tik ‘siela’, bet ir ‘gyvenimas’ arba ‘būtinas kvėpavimas’.
  Tiksliausias atsakymas, as manau, butu cia: „Argi siela yra ne tai, kas žmoguje? Jau pirmoje Biblijos knygoje randame vieną svarbiausių vietų apie žmogų ir jo sielą. Pradžios knygoje 2,7 parašyta: „Ir Viešpats Dievas sukūrė žmogų iš žemės ir dulkių ir įkvėpė į jo veidą gyvybės kvapą, padarydamas žmogų gyva siela“. Dievas sukūrė žmogų kaip sielą, taigi žmogus yra siela. Šiuo atveju siela reiškia tik gyvą būtybę, į kurią Dievas įkvėpė gyvybę. Todėl visiškai logiška, kad daugelyje Senojo Testamento vietų, kuriose originalo kalba yra žodis, įvardijantis sielą, išversta „žmogus“ arba „gyva esybė“, arba netgi „aš“. “
  Veles susijusios su sielos klaidziojimu, kai ji neteko kuno. Tai daugiau mitologinis dalykas, kad pavaizduoti tai, kas vyksta su zmogum po mirties.

 8. Kemblys says:

  Gerb. Pijau, tikintis ir ateistas yra vienodi – jie nesuvokia Dievo!

 9. Pijus says:

  Jeigu paimsite ir nagrinesite ivairiausius saltinius, tai vis vien jie atves prie „As“. „As“ save tapatina su kazkuo tai. Todel zmogus sako:“As“ esu Petras, gimiau ten ir ten, esu vyras, vedes, dirbu elektromechaniku ir t.t. „As“ kartu su savo sunumi Vytautu sugalvojau sukurti lietuviska elektromobili ir po 2 metu mes tai padareme.
  Kaip matote pats is savo gyvenimo patirties, kad „As“ yra pajegus sukurti kokybe. Todel galima pasakyti, kad gyvybe yra pajegi sukurti kokybe. Mechanika kokybes nesukuria. Ji sukuria tik kiekybe.
  Ir kaip teisingai raso Mindaugasa Lucka -„Žmogus šioje Žemėje yra tam, kad tobulintų savo sielą.“
  Reiskia „As“ gali tobuleti ir gali pablogeti. Ir stai jus turite kaip pavyzdi Lietuvos dabartine padeti. Sitie vadovai nesuvokia paprasciausiai zmogaus prigimties, nes jie ismokyti matyti pasauli tik is materialinio tasko. ir zmogus jiems yra taip pat materijos gabalas. Todel visa ekonomika ir visa politika yra sukurta pagal siu zmogeliu primityvu mastyma. Bet tai prasilenkia su „sielos“ egzistavimo desniais, kurie ne visada sutampa su fizikiniais materijos egzistavimo desniais. Deja, dabartiniai vadovai nepasimoke net is komunistinio materializmo, kuris patyre kracha. Ir jie nesuvokia, kad butent tas pats materializmas atves ir Lietuva iki visisko kracho. Nes dabartiniai politikai nuvertina zmogu ir jo fenomenalius sugebejimus. Tokia politika, be abejones, yra nusikalstama politika. Panasiai, kaip yra su kai kuriais gyviais, kuriems atrodo, kad aplinkui egzistuoja tik dvimate erdve, taip ir sitiems „apsisaukeliams vadovams“ Lietuva yra tik kaip materialiniu interesu sfera, o ne kaip sielos vystymosi ir jos tobulejimo kelias. Gyvenimas susideda is materijos ir sielos sugebejimo saveikauti. Todel poziuris i zmogu vien tik, kaip i materialistine butybe veda i niekur, ir poziuris i zmogu vien tik, kaip i siela, atmetant materija, kaip tai yra budizme, veda i krastutinumus. Tad aukso vidurys yra materijos ir sielos saveika, tik pagrindini vaidmeni cia vaidina siela, kaip priezastis ir daiktu kureja, o ne materija, kaip tai bande irodyti komunistai, kurie nebuvo pajegus pakilti auksciau materialistinio pasaulio supratimo. Deja, tokio paprasto dalyko nesugeba suvokti nei krikscionys-demokratai, nei kitu partijeliu vadukai. Todel revoliucijos ir maistai tampa neisvengiamu dalyku, ir tai gali baigtis tragedija.

 10. Pijus says:

  Sutinku su jumis, gerb. Kembly, kad toks variantas gali buti. Taciau pats tikejimas, kaip reiskinys yra fenomenalus. Visas Kristaus mokymas yra pagristas tikejimu. Bet mano manymu Zinojimas vertybiu skaleje yra pirmoje vietoje. Man nesvarbu i ka zmogus tiki, man svarbu ar jis zino, kaip valdyti masina, kaip valdyti savo imone, kaip valdyti savo arkli ar net valstybe. L.Ron Hubbard dave labai idomu palyginima. Jis palygino zmogaus sugebejima itakoti materija, erdve, energija ir laika. Tai galima pavaizduoti nubreziant apskritimus. Didziausias apskritimas butu zmogaus sugebejimas itakoti planetas ir visatas. Mazesnis apskritimas butu – sugebejimas itakoti sios planetos gyvenima, dar mazesnis ratas butu – sugebejimas itakoti savos ir kitu saliu gyvenimus, dar mazesnis ratas butu – sugebejimas itakoti savo sali arba labai dideles pramones, kulturos ar kitas sritis. Dar mazesnis ratas butu – sugebejimas itakoti imones ar kokios dideles bendruomenes veikla. Dar mazesnis ratas- sugebejimas itakoti gimines, draugus, pazistamus, bendradarbius ir t.t. Dar mazesnis ratas yra sugebejimas itakoti pati save. Ir pats maziausias ratas butu tada, kai zmogus nesugeba itakoti net paties saves. Pavyzdziui, alkoholikai, narkomanai, bomzai ir t.t.
  Zmones Dieva suvokia ivairiai. Jeigu paimsite anksciausias religijas, tokia kaip induizmas, tai pradzioje Auksciausioji Esybe nebuvo nei piesiama, nei kaip nors vaizduojama. T.y. Auksciausioji Esybe nebuvo tapatinama su zmogum. Ir tai yra teisingas principas. Taciau veliau, kurie Auksciausiaja Esybe suprato labai primityviai, tai jiems buvo pradetos raizyti skulptureles ir Dievai buvo pradeti tapatinti su zmonemis. Aisku tai yra absurdas. Taciau primityviai mastanciam zmogui tai, kaip ir reikalingas dalykas, kad jis per „idaiktinta“ Dieva galetu geriau ir giliau isijausti ir patiketi tuo, kad yra Auksciausioji Valia, kuriai paklusta viskas aplinkui. Tai suteike galimybe valdyti dideles zmoniu grupes, nes zmogu valde ne koks nors vietinis vadas, o Auksciausioji Esybe, o Zemeje yra tik jo tarnai, kurie vykdo ir ragina kitus zmones laikytis tam tikru Auksciausiosios Esybes nustatytu normu zmonems. Tai buvo progresyvu tuo laikotarpiu, taciau paskutiniais amziais tai jau nebeveikia arba veikia tik dali zmoniu. Jau simtmeciais tesiamos manipuliacijos su religijomis. Nei viena is 6 didziausiu pasaulyje religiju taip ir nepasieke savo tikslu. Pavyzdziui, krikscionims Jezus Kristus dave viena is auksciausiu uzdaviniu: „Mylek savo artima, kaip pati save“. Bet mes matome skleidziama krikscioniu neapykanta kitokiu isitikinimu zmonems. Dar visai neseniai protestantai pakisdavo bombeles katalikams, o sie savo ruoztu jiems, ir tai truko apie 200 metu. Evangelikai JAV palaiko Dz.Buso kara Irake ir t.t. Lietuvoje komunistus pakeite krikscionys ir prasibrove i visas valdzios strukturas ir slapta diskriminuoja kitokiu isitikinimu zmones. Kaip nekeista, nors komunistai ir krikscionys yra priesingybes, taciau ju veikimo metodai yra panasus. Ir tie, ir anie kuria, rezga slaptus planus pries tuos, kurie yra ne ju tikejimo ar netikejimo, kad juos palauzti, o jeigu ne tai sunaikinti. Taip jie supranta savo iskreipta meile savo tautieciams. Ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis degraduoja ir tos religijos nebeturi galiu sustabdyti si irimo procesa. Tai vyksta todel, kad Zmonija nera sios planetos seimininkas, o yra valdoma grupeles bankininku, kurie tikrai yra pamise, ir joks Dievas jau jiems nepades. Analogiska vaizda mes matome Lietuvoje. Butent sitas naftos-banku ir farmacininku kartelis, pagal atidirbta modeli Anglijoje, o veliau ir JAV, per slaptus savo agentus, slaptais susitarimais, paverge finansiskai Lietuva ir ji, kaip ir kitos valstybes yra pasmerktos bankrutuoti. Toks yra siu bankininku planas ir apie tai L.Ron Hubbard rase 1967 metais. Bankininkai buvo sokiruoti Scientologijos atsiradimu, todel pries scientologus buvo paleistas visas imanomas CZV, IRS ir korumpuotu policininku arsenalas. O JAV prezidentas Niksonas itrauke L.Ron Hubbard ir scientologus i savo priesu sarasus, kuriuos reikia sunaikinti. Jis tai ivykde ir is sio saraso beveik visi tie Niksono priesai buvo sunaikinti, isskyrus L.Ron Hubbard ir scientologus. Si niekur neskelbta musi pries scientologus pralaimejo ir IRS, ir CZV, ir Interpolas, ir KGB, ir atskiru valstybiu vyriausybes, ju tarpe Rusija ir Ispanija. 1993 metais IRS paskelbe ir issiunte siuos pranesimus visoms pasaulio vyriausybems, kad Scientologijos visos organizacijos yra atleidziamos nuo mokesciu kaip isskirtinai uzsiimancios labdaringa visuomenei veikla. Anglijos vyriausybe tai padare visai neseniai, taciau prieme nutarima – grazinzi is Scientologijos Organizaciju visus surinktus mokescius ir priskaiciuoti netgi procentus nuo tos sumos uz visa buvusi laikotarpi,
  Kaip matote, is Vedu paimtos saknines idejos + atomines fizikos desniai bei moksline metodika dave neitiketinus rezultatus, ir L.Ron Hubbard sukure nauja religija, nauja poziuri i zmogu, kurioje tikejimas nera didziausia vertybe. Todel sia religija ir jos principus gali taikyti bet kokios religijos ar isitikinimu zmogus, tame tarpe ir ateistai arba zmones, kurie neturi jokiu religiniu isitikinimu. Ir scientologai yra pasiruose atgaivinti Baltu tikejima, nes tai yra didziule vertybe viso pasaulio kulturai.

 11. Pijus says:

  Ir pabaigai, gerb. Kembly, pridesiu viena , bet labai svarbu dalyka: Zmogus be Idealo, negali buti Zmogumi. Jis degraduoja. Jis butinai turi tureti tiksla, Auksta tiksla, Kilnu tiksla, kad galetu tobuleti. Zmogaus galios yra didziules ir jos prilygsta Dieviskom galiom. Ir Zmogus yra Geras, ir kitokiu jis buti negali. Priesingi sitiems kertiniams dalykams keliai veda i paties saves susinaikinima. Arba jus pleciates ir pleciate savo itaka, arba jus zustate, arba tampate aukstesniuju butybiu energetiniu saltiniu.
  Tokie yra ziaurus gyvybes desniai. Bet gyvybei reikia isgyventi, todel ji nusluos viska, kas stos pries ja siame kelyje. Manau, kad tai Auksciausiojo sukurti gyvenimo desniai. Ir jie veikia. Reikia matyti ir gyventi darnoje su gamta, taciau nepamirsti ir apie tai, kad tai yra mums ir energetinis saltinis musu kunui. O tai reiskia, kad mes turime tuo rupintis ir galvoti, kaip mes, kaip lietuviai, gyvensime po 100 ir tukstanciu metu, ir kaip sugebesime apsirupinti energetiniais saltiniais, ne tik is ju imdami, bet ir jiems duodami. Proporcija taip pat yra vienas i vienas is Dievoo desniu.

 12. Pijus says:

  r pabaigai, gerb. Kembly, pridesiu viena , bet labai svarbu dalyka: Zmogus be Idealo, negali buti Zmogumi. Jis degraduoja. Jis butinai turi tureti tiksla, Auksta tiksla, Kilnu tiksla, kad galetu tobuleti. Zmogaus galios yra didziules ir jos prilygsta Dieviskom galiom. Ir Zmogus yra Geras, ir kitokiu jis buti negali. Priesingi sitiems kertiniams dalykams keliai veda i paties saves susinaikinima. Arba jus pleciates ir pleciate savo itaka, arba jus zustate, arba tampate aukstesniuju butybiu energetiniu saltiniu.
  Tokie yra ziaurus gyvybes desniai. Bet gyvybei reikia isgyventi, todel ji nusluos viska, kas stos pries ja siame kelyje. Manau, kad tai Auksciausiojo sukurti gyvenimo desniai. Ir jie veikia. Reikia matyti ir gyventi darnoje su gamta, taciau nepamirsti ir apie tai, kad tai yra mums ir energetinis saltinis musu kunui. O tai reiskia, kad mes turime tuo rupintis ir galvoti, kaip mes, kaip lietuviai, gyvensime po 100 ir tukstanciu metu, ir kaip sugebesime apsirupinti energetiniais saltiniais, ne tik is ju imdami, bet ir duodami. Manau, kad proporcija taip pat yra vienas is auksciausiuju Dievo desniu.

 13. Žako Fresko pasekėjas says:

  Man žodis siela nepatinka. Kažkaip jau čia kvepia religija. O šita religijos pasaka nustojau tikėti kai pats pradėjau domėtis supančiu pasauliu ir jame vykstančiais dalykais.
  Man vis gi labiau priimtina tai:
  “Protingumas dažniausiai reiškia turimas žinias. O intelektualumas gebėjimą tomis žiniomis pasinaudoti.“
  Ir visa tai vyksta smegenyse. O kaip kas vyksta smegenyse gali manau šiek tiek paaiškinti mokslininkai.

  5-6 klasės paaiškinimas apie galvos smegenis“
  Galvos smegenys yra nervų sistemos valdymo organas. Smegenys valdo mūsų organizmo veiklą – kvėpavimą, kraujotaką, mąstymą, jausmus. Labai svarbus smegenų darbas yra analizuoti visus iš jutimo organų gaunamus signalus. Smegenys sprendžia, ką jie reiškia, ir reguliuoja veiksmus. Pavyzdžiui, kai prieš pat bėgimo rungtį nuaidi starto švilpukas, smegenys jį užfiksuoja ir pasiunčia signalą į raumenis, kad pradėtume bėgti.
  Galvos smegenys sudarytos iš milijardų nervinių ląstelių. Kiekviena ląstelė turi daugybę ataugų. Šios ataugos sudaro tinklą, kuriuo signalai keliauja tarp ląstelių. Dėl gerai išsivysčiusių smegenų žmonės laikomi protingiausiais padarais Žemėje.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top