Vizija – Lietuva po pusamžio

2010, 7 balandžio, 17:51 | kategorija Kelias | 44 komentarai | peržiūrų 512 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Įžanga

Valstybė – tai tam tikroje teritorijoje pagal sutartines taisykles gyvenanti žmonių grupė. Žmogus – tai intelektą turinčiame fiziniam kūne esanti siela.
Manau tam, kad būtų galima projektuoti Lietuvos ateitį, reikia atsakyti į klausimą „Ką daryti, kad žmogus valstybėje būtų laimingas?“.
Esminė tiesa 1. Žmogus šioje Žemėje yra tam, kad tobulintų savo sielą. Šis tobulinimas reikalingas tam, kad būtų išeita iš gimimų ir mirčių rato. Apie tai kalba visi Praamžiaus įsikūnijimai Žemėje – Buda, Višnu, Kristus, Babaji ir kiti. Jeigu žmogus veikia prieš dieviškąją energiją, tai jo sielos kokybė ne kyla, bet smunka. Tokiai sielai iškyla grėsmė ateinančiame gimime įsikūnyti žemesniame kūniškame organizme.

Remiantis esmine tiesa 1 galima teigti, kad žmogus yra laimingas tada, kada jo siela tobulėja. O žmogaus siela tobulėja tada, kada žmogus paklusta dieviškajai energijai, tai yra laikosi darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų.

Esminė tiesa 2. Lietuvių tauta (gentys) klestėjo tada, kada buvo darnoje su gamta bei savo gyvenamos teritorijos išorine aplinka. Kai atsiradus agresijai iš išorinės aplinkos lietuviai stengėsi gintis nepažeisdami darnos principo, jie atsilaikė prieš užpuolikus. Atsisakius darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų Lietuvoje atsirado nelygybė, baudžiava, bendras valstybės moralinis nuosmukis ir kitos skaudžios pasekmės.
Remiantis esmine tiesa 2 galima teigti, kad tauta klesti tada, kada jos gyvensena sutampa su dieviškąja energija. Tokiu atveju gaunasi rezonansiniai procesai, kai įdedant santykinai mažas pastangas pasiekiami dideli rezultatai.

Dar yra svarbu suvokti bendrą dabartinės Lietuvos padėtį. Kunigaikščių Lietuva stengėsi išlaikyti dvasinę nepriklausomybę nuo išorinės fizinės aplinkos suprasdami, kad tai garantuos teritorinę nepriklausomybę. Praradusi dvasinę nepriklausomybę, Lietuva prarado ir teritorinę nepriklausomybę. Tarpukario Lietuvoje buvo ryškus bendras dvasinis nuosmukis, todėl tai sąlygojo tautos subliukšimą prieš agresorius. Kadangi Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis atsirado sąlygojamas tautos dvasinio pakylėjimo, tai norint Lietuvai kvėpuoti ir toliau, reikia tobulinti tautos dvasią. Priešingu atveju eilinį kartą atsitiks taip, kaip atsitinka su netobulinama žmogaus siela.
Tautos dvasia nėra kažkas romantiška. Tai yra labai rimta realija. Kunigaikščių Lietuvoje tai buvo puikiai suvokiama, kadangi lietuviai tada žinojo, kad yra samanų, beržynėlių, šaltinių ir kitos bendrinančios dvasios. Todėl jie per gamtą (medžius, akmenis, aukurą, šaltinius ir kita) bendravo su dievaičiais bei deivėmis. Tai padėjo jiems nuolat ir nenutrūkstamai būti dieviškume. Norint šiandien projektuoti Lietuvos ateitį, reikia kelti lietuvių dvasinę kultūrą. Tik tai užtikrins Lietuvos tęstinumą ir pažangą.

Lietuvos vizija

Idealistiniu požiūriu Lietuva po pusamžio – tai valstybė, kurioje visi piliečiai yra laimingi, tai yra visų žmonių sielos tobulėja. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad yra karminiai procesai, tai yra žmogaus bei tautos praeities užrašymai jo (jos) dvasioje. Kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos užduotis yra atlikti pataisymus savo karmoje bei kurti naują kokybišką savo dvasios istoriją. Tačiau dėl praeities gyvenimo klaidų žmogui gali tekti dabartyje kęsti santykinį nepriteklių. Nepritekliaus buvimas nereiškia, kad tas žmogus yra prastesnis ar kvailesnis. Tai tik reiškia, kad jam reikia atlikti pataisymus savo karmoje. Lietuvoje po pusamžio turėtų būti pastebimai geresnės sąlygos šiems pataisymams atlikti. Todėl turės būti solidus tarpusavio supratimas tarp materialiai prabangiau ir skurdžiau gyvenančių piliečių. Šiame kontekste apie kitų išnaudojimą negali būti nei kalbos, kadangi esant išnaudojimui atsiranda terpė dvasiniam nuosmukiui pasireikšti. Turės būti laikomasi darnos, doros, sugyvenimo, bendruomeniškumo principų.

Dvasinė valstybės kultūra turėtų būti vystoma politinėje, ekonominėje, ekologinėje, švietimo, socialinio saugumo, politinio aktyvumo plotmėse.
Siekiant atstatyti prieš šimtmečius Lietuvoje išnykusią ekologinę kultūrą, reikės atlikti šiuos darbus:

1. visus Lietuvoje esančius gamtinius rezervatus ir dalį draustinių paskelbti gamtos romuvomis. Gamtos romuvos – tai šventos gamtos vietos (giraitės, šaltiniai, ežerai, pievos), kuriose siekiama išlaikyti visišką gamtos darną. Jose būtų įvairiomis apeigomis atstatoma gamtos dvasia, o žuvaujama, uogaujama, grybaujama tik apeiginėms reikmėms;

2. kurti naujus ekologiškus kaimus ir esamus kaimus pertvarkyti į ekologiškus; čia ekologiškumas suprantamas ne tik kaip ekologiškas žemės ūkis, bet ir kaip dvasinis gyventojų ekologiškumas (negirtuokliavimas, nesmurtavimas ir panašiai); ekologiškuose kaimuose žmogus niekad neturėtų būti vienišas ar bedarbis;
3. visiems Lietuvos gyventojam tiek atstumo, tiek pinigine prasme bus prieinami ekologiški žemės ūkio produktai; taip pat visi Lietuvos gyventojai suvoks, kodėl ekologiškus žemės ūkio produktus vartoti yra geriau negu neekologiškus.

Kadangi kiekvienam žmogui yra reikalinga karminė veikla, tai yra nuolatinis darbas materialiame plane, tai valstybės ekonominis kilimas turėtų būti savaiminis procesas. Kiekvienas Lietuvos žmogus dirbdamas jaus vidinį pasitenkinimą, nes jis žinos, kad jo darbas yra prasmingas ir reikšmingas tiek jam pačiam, tiek jo tautai, tiek valstybei. Bendra valstybės vystymosi materialiame plane strategija turėtų būti paremta tuo, kas bus reikalinga, o ne tuo, kas bus nereikalinga. Todėl turės būti vystomos patys pažangiausi dalykai, tokie kaip biotechnologijos, kvantine fizika paremti mechanizmai, atsinaujinančios energijos gavybos sistemos (saulės, vėjo, plazmos energijos šaltinių naudojimas), energetinė karyba (idealiai tikslus strėlių šaudymas nenaudojant mechaninės energijos ir kita), informacinėmis technologijomis paremtos intelektualiosios duomenų ir žinių saugyklos, nuolat vystomos gyvybinės energijos (pranos) įvaldymo technikos. Taip pat kiekvienam žmogui darbo rinkoje turėtų būti pateiktas jo išsilavinimą ir sugebėjimus atitinkantis darbas. Turės būti nepriekaištingai įgyvendintas mokslas verslui, verslas mokslui principas.

Lietuvos politinis gyvenimas turėtų būti paremtas labai paprastais darnos ir doros principais. Turėtų būti įsisąmoninta, kad sąmoninga ir savanoriška tarnystė yra labai naudinga žmogaus sielai. Tai yra vienas iš geriausių karmos taisymo būdų. Todėl veržimasis į politiką dėl lovio turėtų pakeisti veržimasis į politiką dėl savanoriškos tarnystės. Pradėjus vertinti savanorišką tarnystę valstybės tarnautojų atliekamo darbo kokybė turėtų žymiai pagerėti. Šiame kontekste darna yra šiuo požiūriu: valstybės tarnautojas yra kitų gerbiamas dėl jo savanoriškos tarnystės, o valstybės tarnautojas gerbia kitus kaip tarnaujantysis.

Švietimo sistema turėtų būti paremta pažangaus žmogaus formavimo pagrindu. Pažangus žmogus – tai asmuo, kuris esamomis sąlygomis aukščiausiu lygiu naudoja visus turimus savo sugebėjimus. Sugebėjimai yra trijų tipų: fiziniai (skeletiniai), intelektualiniai ir energetiniai. Kiekvienas žmogus turėtų sugebėti nuolatos vystyti visus iš šių trijų savo sugebėjimų. Tam turėtų būti sukurta nepriekaištinga švietimo ir lavinimo sistema ne tik profesiniams (intelektualiniams) sugebėjimams ugdyti, bet ir kiekvieno žmogaus savo energetinės pusiausvyros valdymo sugebėjimams ugdyti.

Socialinis saugumas ir pilietinis aktyvumas kiekvienam Lietuvos gyventojui turėtų būti savaime suprantami dalykai. Nesvarbu ar žmogus materialiame plane dirba ar ne, jam turi būti sudarytos nepriekaištingos sąlygos jo sielos tobulėjimui: pastogė, ekologiškas maistas, prieinamas švietimas ir lankymosi gamtos bei kaimo ramovėse galimybės. Kitaip sakant, kiekvienas žmogus turi būti laimingas taip, kaip nori Praamžis. Taip pat kiekvienas pilietis turi žinoti, kad jis gali išreikšti savo norą, pageidavimą, reikalavimą vieno langelio principu. Į kiekvieną tokią užklausą turėtų būti atsižvelgiama pačiu dvasingiausiu būdu. Taip pat kiekvienam piliečiui, kaip valstybės ląstelei, turėtų būti nesvetimas bendruomeninis gyvenimas.
Lietuva po pusamžio – tai iš laimingų žmonių sudaryta dievaičio Perkūno valstybė!

Mindaugas Lučka

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 44

 1. Bus gerai says:

  1. Atlyginimai skirsis 5 kartus max.
  2. Primami sprendimai bus vertinami nors 7 metų ateities laikotarpiui.
  3. Visi turės mėgstamą amatą.
  4.Mūsų gims daugiau nei mirs.

 2. Deimas says:

  Geras, teisingas straipsniukas. Propaguojama pagonybė, kas gali daug kam sukelti pasipriešinimą. Bet pagrindinės mintys ir tiesos yra nenuginčyjamos. 
  Sunkiausia pasiekti, kad žmogus perkratytų save ir suprastų, bent jau pergalvotų, ko siekia, ir kokios jo vertybės. Po to tik siekti laimės per dvasingumą.
  Ačiū

 3. Sarmatas says:

  Ne pagonybė propaguojama, o tikroji pasaulėžiūra ir tikrasis pasaulio suvokimas. Būtų gerai su ta pagonybės sąvoka išsiaiškinti.

 4. Mindaugas L. says:

  Jau daugiau kaip šimtas metų Lietuvoje pagonybės nėra.
  ‘Pagonybė’, – tai tik pavadinimas, kuriuo svetimšaliai vadino senojo tikėjmo žmones. Prieš šimtą metų dar buvo senųjų apeiginių vietų Vilniaus apylinkėse. Tačiau to jau nebeliko, o komunizas tai galutinai dabaigė.
  Tačiau liko nuostabus paveldas, giesmės, užrašymai, tyrinėjimai, lietuvių kalba. deje liko ir praeities šmėklos, kurių pagrindu randasi mūsuose klišės.
  Žmonės bijo stabų, Perkūno, raganų. Nors stabas nuo stebėti, būti įstabiu. Perkūnas, nuo per kūną, ar perūną, būti gyvybės perėtoju, jore. ragana nuo regėti, turėti ragą, o su ragais yra pučiama, iš jų ragaujama….
  Atrodo, kad lietuviai šiandien bijo savęs, savo esaties. Tapatina prigimtinį lietuviškumą su kažkokia tai praeites šmėkla pagonybe.
  Būkime savimi.

 5. Sarmatas says:

  Ačiū, Mindaugai.

 6. Mindaugas says:

  Labai įdomios mintys. Nuo savęs norėčiau pakomentuoti.
  1. Visuomeninė santvarka nėra kažkas „nuleisto iš viršaus“, ji tiksliai atspindi daugumos gyventojų sąmonės lygį. Nereikia skųstis bloga valdžia, nes turime būtent tokią, kokios nusipelnome. Negalima mechaniškai pakeisti dabartinės ydingos sistemos – išrinkti geresnio Seimo arba geresnio Prezidento ir tikėtis, kad gyvenimas pagerės. Pokyčiai gali prasidėti tik tada, kai pasikeis daugumos žmonių sąmonė. O tai labai inertiškas dalykas. Taip jau surėdyta, kad yra vos keli procentai žmonių, kurie gali sąmoningai pakeisti save į gerąją pusę – atsikratyti ydų (godumo, pavydo, pykčio, etc.) ir sustiprinti gerąsias savo savybes (švarą, užuojautą, dosnumą). Likusieji tiesiog neturi tokio sugebėjimo. Bet jie gali sekti paskui lyderius, jei šie sugeba juos įkvėpti. Vadinasi pirmu reikalu tie, kas sugeba dirbti su savo charakteriu, kovoti su savo ydomis, turėtų prisiimti šią atsakomybę, kiek įmanoma išlavinti savo būdą ir vesti paskui save kitus.
  2. Vaikų auklėjimas. Net sunku surasti tinkamų žodžių, kad perteikti, kaip tai yra svarbu. Šiandien auganti karta po poros dešimtmečių užaugs ir bus pagrindinė mūsų visuomenės formuojanti jėga. Kiek mes dabar įdėsime pastangų į vaikų auklėjimą, tą turėsime netolimoje ateityje. Žinoma, vaikai mokinasi daugiau ne iš to, ka jiems sakome, bet iš to, kaip mes elgiamės :) Todėl ir čia viskas susivedą į darbą su savo charakteriu. Kiek mes patys priimsime darnos ir dorovės principus, tiek galėsime juos įskiepyti savo vaikams.

 7. Aidas says:

  Gražus straipsnis, bet reikėtų daug pastangų įdėti, kad kiti- tame tarpe ir aš- patikėtų tokios įdėjos įgyvendinimo realumu. Bet žinoma, pati mintis teisinga.
  Visiškai pritariu paskutiniam Mindaugo komentarui,

 8. zoot says:

  Gražus straipsnis . O jeigu realiau ir nevisai optimistiškai ir truputį arčiau žemės nusileidus.? Gal jau atėjo laikas nupaišyti kaip to pasiekti kas rašoma straipsnyje? Tam reikia labai daug ,koncepcijos,ideologijos ,strategijos ,valdymo pagal pilną valdymo funkciją….. kitaip tai tiktai tuščios šnekos. Buvo vieno iš KOB kūrėjų Zaznobino paskaita niekam niekas neįdomu,vos keli atėjo ,ką galima kurti jeigu net tingime pasižiūrėti kaip? Juk kad to pasiekti kas minima straipsnyje gal reikia nors minimaliai orientuotis globalioje politikoje, juk Lietuvoje jau globalizacijos procesai kaip ir baigti ,mes esame įtraukti į globalizuotą sistemą ,kur visai kitos žaidimo taisyklės .Klausimas ne kaip mes Lietuva vieni gyvensime kaip rojuje o klausimas kaip mes gyvensime globaliame pasaulyje iš kurio nepabėgsi taip paprastai ,nepasislėpsi miške ,kubilius su PSD ir ten suras .

 9. Sarmatas says:

  zoot, tai ir sako, kad reikia pradėti keisti save. Zaznobinas sako tą patį. Juk ir ten tikslas – tapti žmogumi. Pasiskaityk čia pateiktus priesakus.

 10. zoot says:

  Iš esmės tai taip ir Zaznobinas ir straipsnyje kalbama pan. tik bijau kad pagonybės idėjos daugelis šendien gali nesuprasti?

 11. Mindaugas L. says:

  tarkim gal būt šiame straipsnyje per daug akcentuojami žodžiai ‘dievybės’. tačiau yra tiesa tai, kad mes gyvename ant Žemės kuri yra Visatoje. O Visatoje yra visokiausių žmogaus sąmonei pilnai nepažinių jėgų. Ir daliai jų žmonija kaip tokia yra įdomi dėl įvairių priežasčių. Todėl iš esmės žmogui nėra kur pasislėpti… Kaip teisingai buvo pastebėta, tai net kubilius su PSD ir miške gyvenantį suras.
  tiesą sakant, man neteko sutikti visiškai nepriklausomo žmogaus. Netgi ‘ateistai’ neišvengiami pasirenka savo garbinimo objektu kokį jiems pavyzdinį asmenį kaip ‘idol’, kuris 100 nuošimčiu priklauso slaptai sionistų ar kitam susivienijimui. Tie, kurie save laiko nepriklausomais, dažniausiai yra priklausomi net patys to nesuvokdami… Net tie, kurie pasirenka ‘išlaisvinančias’ vakarų europos ‘vertybes’ patenka į apgaulingų priklausomybių pinkles…
  Todėl vienintelis būdas išlikti padėties šeimininku, tai laisvai sąmoningai apsispręsti nuo ko būti priklausomu. šiandien galima rinktis kosmopolitizmą, katalikų tikėjimą, budizmą, krišnaizmą, komunizmą ir t.t. Arba galima rinktis prigimtinį dorovingumą, kas iš esmės yra gamtos galių pripažinimą kaip Žemėje esančią aukščiausią Praamžiaus kūrinijos išraiška.
  Tad nėra reikalo išradinėti kas jau išrasta. Bent mano patirtis leidžia daryti išvadą, kad priklausomumas neišvengiamas. Pastebėkime šešiolikmečius. Kiekvienas jų sąmoningai ar nesąmoningai dažnai nepriklausomai nuo tėvų pasirenka įvairias kryptis. Nebent yra koks nors avataro įsikūnijimas…

 12. Titanas says:

  Pastangų galima dėti, tačiau asmens pajėgumai nebegaliniai. Reikia visuotinės sąmonės prabudimo.
  O įrodinėjimams taip pat reikia nemažai pastangų ir laiko.

 13. ps says:

  !!!

 14. ps says:

  gerbiamas, Mindaugai,
  aciu jums uz si straipsni. Bet manau negalima siaurai kalbeti apie vien Lietuvos vizijas ir pan, manau reikia zvelgti i zemes rutuli is aukstai, kad pamatyti VISKA! t.y. izvelgti negatyviaja-juodaja jega(keliu zmoniu mafija) kuri tukstantmecius(is kartos i karta) kankina visa pasauli. Todel as gerbiu K.P.Petrova( http://kob-lection.rutube.ru/ ) uz jo stipru, platu pasaulini politini suvokima, uz jo teigiama koncepcija!!!. Toks zmogus galetu buti zemes rutulio TEVAS. Gaila kad taip anksti mire..

 15. Sarmatas says:

  Petrovas tebuvo geras lektorius. Baikit dievus kurti. Kobistai atliko gerą analitiką ir sudėjo viską į ‘Miortvaja voda“. Patį KOB rašė ne Petrovas.

 16. litalana says:

  Be galo dekoju Mindaugui uz straipsni . Butent tokios valstybes ivaizdis daug metu sukasi mano galvoje . Utopinis ! Taip sako dauguma mano pazistamu . IMANOMAS ! Toks mano atsakymas . Labai dziugu , kad vis daugiau zmoniu Lietuvoje pradeda galvoti butent taip , reiskia , dar ne pabaiga, reiskia mes dar pakilsime. Reikia burtis ir pirmas uzdavinys – musu vaikai. Labai teisingai buvo pastebeta , kad tai busima musu visuomene formuojanti jega.Lyderis ? Lyderis anksciau ar veliau iskils .Ir jam tapti lyderiu – pedesime mes visi …

 17. ps(to Sarmatas) says:

  na nesvarbu, gal ne vienas rase, bet visus punktus savais zodziais ar pavyzdziais populiariai paaiskina ir pan.
  Svarbu tai kad KOB realiai turi galiu is esmes nuginkluoti globaline mafija, nes rusija turi strategija! – gi jau jegas jungia su kinija, indija, pakistanu ir t.t.(su lenkija nepavyko, kazkas trugdo draugauti ir vienytis su rusais, manau). O pavyzdziui vakarietiska istorine analitika, pvz „zeitgeist“ arba si: http://www.hip-hop.ru/forum/dok-serial-kolco-vlasti-mirovoe-supergosudarstvo-ring-of-242237/ atrodo dar stipresne ir aiskesne, bet ju strateginis pasipriesinimas kazkoks silpnas ir nerealus. Primena – dziunglese silpnu gyvuneliu susivienijima ir organizavima „arestuoti“(neaiskiu nesuvokiamu budu) plesrunus liutus, tigrus! juk tai lyg ir NEREALU manau..

 18. Sarmatas says:

  Mai rigi si vizija viasi ne utopine. Realiasnes ir buti negali.

 19. ps(to Sarmatas) says:

  Naivu manyti kad prasislavus savam kieme pasieksime laime ir ramybe. Globalistam nereikia ramybes ir tvarkos, nes zmones tada pradeda mastyti, siekti dvasiniu vertybiu, o koks tada is tokio zmogaus vergas!!? Ramioje valstyveje bus trachhh-bachh smeiztai, sprogimai, chaosas….. tada vel vyks pagal sena vaga(patirtis is istorijos). Jeigu tibeto ramybe suniokojo, tai tokia lietuvele sutvarkyti vienas juokas. Manau reikia izvelgti/demaskuoti tikraji pasaulio engeja(t.y. karaliene su savo komanda). Odaugelis naiviai vis galvoja kad rusai enge lietuva. Ne rusai, o rusijos teritorijoje atstovaujantys globalistu atstovai(ir visame pasaulyje) diktavo zmoniu gyvenima!!!
  – prikure bandoms religiju….
  nesutinku su reinkarnacija(vedu kultura), nes tipo toks tikejimas sugalvotas zmogui nieko nekeisti(jei gimei bydla tai todel kad taip tave baudzia nuo praeito gyvenimo), ir pagal juos negalima zmogeliam duoti tikruju ziniu!!!. O Tom pindom kleopatrom-karalienem nereiktu nusileisti, issikalineja is zmoniu juodai.

 20. ps says:

  t.y. norejau pasakyti – zmoniu eksplotavimo(vergovine) koncepcija negalima toleruoti. o karaliene su savo mafijozine komanda be sito negali gyventi, ji nori uzvaldyti-pavergti visa pasauli. Tad visom valstybem linkiu palaikyti rusija!, tik ji pajegi sulauzyti pasaulines vergijos koncepcija, ir siulo sazininga, visiems suprantama aiskia teigiama zmogiskaja koncepcija. Daugelis valstybiu ja jau suvokia ir palaiko, bet dar bijo draugauti su rusija, nes matot pvz kas su lenku lektuvu atsitiko, kai skrido i rusija valtybiniais reikalais….

 21. Titnagas says:

  2012 metai daug ka pakeis ir pakuoreguos- tikrai satanizmui pareina galas- tai matosi visas purvas iseina i pavirsiu paradedant pyderu paradais baigiant pensijnio amziaus paailginimui- satanistai internacionalistai tikrai ilgiau kaip 40 negyvens

 22. Kemblys says:

  Apibrėžimų neteisingų nebūna: „Valstybė – tai tam tikroje teritorijoje pagal sutartines taisykles gyvenanti žmonių grupė. Žmogus – tai intelektą turinčiame fiziniam kūne esanti siela.“
  Apibrėžimai rodo rašančiojo nusimanymą. Pagal apibrėžimą: valstybė= kalėjimui; ligoninei ir t.t. Jei intelektą prilyginti protui, tai ir delfinas, ir dramblys žmogus.

 23. Sarmatas says:

  Protas ir intelektas – skirtingi dalykai.

 24. Sarmatas says:

  Neaišku, apie kokias vedas kalbat. Jei apie rasų, tai reinkarnacijas reikia suprasti kaip pakartotinį grįžimą į šį pasaulį tolesniam mokymuisi. Jei nesistengsi mokytis, išmokti, suvokti, daug kartų teks šiam pasaulyje lankytis.

 25. Kemblys says:

  Gal, Sarmatai, būtų visiems aiškiau, jei labai trumpai parašytum apie protą ir intelektą. Pastebėjau, kad buitinėje kalboje tie žodžiai suvokiami labai jau paviršutiniškai.

 26. Titanas says:

  Tai šioje svetainėje nagrinėjami nebuitiniai dalykai. Todėl protas ir intelektas čia nagrinėjamas nebuitiniame lygmenyje.
  intelektas suprantamas kaip gebėjimas pasirinkti. Tik žmogus iš Žemėje esančių gyvų būtybių geba savarankiškai pasirinkti. Kitos būtybės vadovaujasi dievybių juos siunčiamais impulsais, kitaip sakant savo „instinktais“.
  Protas tai vieta kurioje apdorojama visa vaizdinė, garsinė, jutiminė informacija. Pavyzdžiui paukšiai gaunamus vaizdinius signalus siunčia į juos globojančių dievybių lauką ir iš ten gauna nurodymus kaip veikti. Kiekvienas indivualus paukštis gauna asmeninius dievybės nurodymus.

 27. geras straipsnis.jei turit vaiku siuskit i tautinemokykla.lt

  kas liecia karalienes,mergaitei-
  blogai suprantant istorija,ji prisieke Popieziui berods 1951m., o nuo 1911 perrase savo zmones RC:)
  Rusu caras nesutiko,del to buvo izudytas su visais palikuonimis.o musu paskirtis sioje zemeje
  nugaleti krikscionybe=Vatikana be kovos!!! o del intelekto proto:)instinkto – tai siulyciau naudoti Lietuviskus zodzius,nereikes tuomet gincytis:))))

 28. Kemblys says:

  Taip, Sarmatai-Venedai, ginčų būtų mažiau, jei mintis reikštume vienos kalbos žodžiais. Straipsnį rašė Mindaugas Lučka, o man kilo abejonė dėl jo nusimanymo.

 29. Mindaugas L. says:

  Kreipiant dėmesį į kiekvieną abejojantį būtų nepajudama iš sąstingio. Be to žinoma žmogaus, besivadinančio Kembliu, polinkis viskuo abejoti. Todėl jei jums viešai kyla abejonės dėl Mindaugo Lučkos nusimanymo, tai pagrįskite savo abejones aiškiais teiginiais. Priešingu atveju jūsų rašymai liks tik į bambėjimą panašiais pasisakymais.

 30. Kemblys says:

  Ai, Mindaugai L., jei nesugebi parašyti žmoniškų „valstybės“ ir „žmogaus“ apibrėžimų, tai gal visai nerašyk, jei gali :-]
  Beje, net indomu pasidarė, iš kur tokios žinios apie ‘….žmogaus, besivadinančio Kembliu, polinkį…’? Gal labai norisi perversti Kemblio klausimus į asmeniškumus?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top