Arvydas Daunys. Nauji rinkimai? – Valdžioje liks tie patys. Dieve, padėk Lietuvai

2023, 29 gegužės, 13:30 | kategorija LPT | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 98 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas Daunys

Ar prisimenate premjerės Ingridos Šimonytės pareiškimą, kad, jeigu kas nors iš jos vyriausybės susikompromituos – ji tokį ministrą nušalins, o jei tas nepavyks „Ką gi, tada atsistatydinsiu pati“.

Šiandien jau grasina, kad atsistatydins po NATO aukščiausiojo lygio susitikimo, nes „toksiška aplinka“ neleidžia dirbti, o Seime pasitikėjimo nesitiktrins, nes „korumpuotas Seimas“ nėra ta institucija, kuri galėtų ją vertinti. Turbūt reikėtų suprasti, kad ji ir jos vyriausybė – tai skaidrumo įsikūnijimas.

Neturintys jokios valstybės vizijos Seimas ir vyriausybė, pasikeitusioje geopolitinėje situacijoje ėmė plaukti Briuselio ir JAV farvateryje, visiškai nesiorientuodami kur kartu plaukia Lietuva, jos ekonomika, galiausiai nuo jų sprendimų priklausanti žmonių gerovė.

Iš tiesų, netoliaregiški politikai, gaunantiys informaciją tik iš žiniasklaidos (ir ja aklai tikintys), neužsakantys jokių tyrimų ir gyvenantys aklojoje zonoje, – ir negali elgtis kitaip, nei diktuoja žiniasklaida, nes kitų orientyrų priimti savo sprendimams jie neturi.

„Akloji zona“ – tai vairuotojų terminas, kai per galinio vaizdo veidrodėlius nesimato šalia važiuojančio automobilio, o manevrą daryti reikia. Tam būtina pasukti galvą ir pamatyti gyvai ar atlikti manevrą saugu.

Galima sakyti, kad mūsų išrinktieji – didžioji masė – visus 30 su viršum metų gyveno aklojoje zonoje, bijodami pasukti galvą ir pamatyti tikrovę. Ir palaikydavo sprendimus, kurie kenkė valstybės gyvybiniams interesams.

Koks yra pagrindinis valstybės interesas pagal pačią valstybės idėją?

Tai jos žmonių gerovė. Nes jie išlaiko tą valstybę, jie ją sukūrė tam, kad galėtų joje gyventi, saugiai auginti joje savo vaikus, puoselėti savo kultūrą, papročius, kurti joje savo ir pačios valstybės ateitį. Kuo geriau jiems – tuo geriau visai valstybei.

Visos kitos valstybės politikos sritys– ekonomika, kariuomenė, švietimas, užsienio ir vidaus politika – skirti tik aptarnauti žmonių poreikius, o ne išsivystyti į atskirą atšaką, kuri neatsižvelgdama į nieką vykdo savo nepriklausomą veiklą, nežiūrint į pasekmes žmonėms, sukūrusiems valstybę.

Galima konstatuoti užtikrintai – šis aukščiausio prioriteto valstybėje principas yra sugriautas.

Jis buvo griaunamas nuosekliai ir sąmoningai visose pagrindinėse srityse, skirtose tarnauti valstybės žmonių gerovei.

Kai rašau „sąmoningai“, turiu omenyje tai, kad sąmoningai griaunančius valstybę pasiūlymus teikė atskiri politinių partijų lyderiai ar atstovai, partijų kurios visus 30 su viršum metų pasikeisdamos sėdėjo prie valdžios vairo.

Tai socialdemokratai ir konservatoriai. Kitos koalicinės partijos buvo tik jų politikos satelitai, balsuodamos už jų pasiūlymus „aklojoje zonoje“ ir nesugebėdamos (ar net nenorėdamos) pamatyti, kur link tai veda perspektyvoje.

Ir būtent šios dvi partijos turi savo „viziją“. Koks jų vizijos galutinis konkretus tikslas, aš galiu tik spėti, remdamasis tuo, kas jau yra žinoma. Galiu spėti ir vardan ko. Tai nėra Lietuvos gerovė.

Tai beprotiška baime – būti patrauktiems atsakomybėn -pagrįstas siekis – išlikti valdžioje bet kokiomis sąlygomis, bet kokia kaina ir piemonėmis.

Ir dabar tos priemonės peržėngė visas įmanomas bet kokio padorumo, sąžiningumo, ribas, paversdamos valstybę jų valdomu UAB’u, kuriame didžiausi akcininkai – Lietuvos žmonės – jų sukurtų įstatymų pasekoje neturi jokio žodžio ir valios.

Jie gali (privalo) tik mokėti mokesčius ir tylėti. Jie negali sukurti politinės jėgos, kuri pasipriešintų valstybės griovimui, nes iki dabar skelbiamų priešlaikinių (planuojamų rugsėjį) rinkimų – liko per mažai laiko tą padaryti.

Valdančiosios partijos – tai politinių intrigų meistrai. Tik šįkart intrigą paversti įtikinama nepavyko.

„Čekiukų skandalas“, kaip jį skambiai „demaskavo“ (manau, kad pagal pačių valdančiųjų užduotį) Andrius Tapinas – tokia smulkmena, kad vardan jo skelbti priešlaikinius rinkimus yra absurdiška jo svarbos valstybės interesams požiūriu.

Juolab, kad pagal jų pačių priimtus įstatymus – teikti čekiukus už išlaidas nebuvo privaloma.

Bet šįkart valdančiąjai, (anūko) paveldėtai partijai žūtbūtinai prireikė preteksto priešialiniams rinkimams. Ir Andrius Tapinas – čia kaip čia. Nenuilstantis kovotojas su korupcija ir kitomis neteisybėmis. Bet labai pasirinktinai, selektyviai.

Reikia preteksto (ne priežasties)? – imkite, prašom.

Reikėjo tokio, kuris sukeltų žiniasklaidos išpučiamą skandalą, tačiau nesukeltų jokių teisinių pasekmių jų figūrantams.

Tam reikėjo ir teisinių žinių galiojančių įstatymų srityje. Ir tos žinios patvirtino – teisinių pasekmių nebus – reikia tik skandalo. Tuščio burbulo. Kišeninė žiniasklaida tuo pasirūpino.

Ir šiandien, visiškai neįgalios vyriausybės veikos ir jos pražūtingų Lietuvai pasekmių fone, – Gabrielius Landsbergis teigia – „Vyriausybė ne prie ko, tai viso Seimo atsakomybė. Todėl reikia skelbti priešlaikinius rinkimus“.

Vykstantis tyrimas vėliau pateiks verdiktą – išlaidų čekiukų nepateikimas nepažeidė jokių galiojančių įstatymų, „vsio zakonno“, tačiau priešlaikiniai rinkimai jau bus paskelbti ir dabartiniai valdantieji juose dalyvaus su „nesuteršta“ reputacija, išvengę vyriausybės atsistatydinimo ir dar didesnio skandalo.

Juk, vienas dalykas atstatydinti visiškai nekompetetingą vyriausybę, suvokiant, kad jokios kitos tu pasiūlyti negali likus metams iki kitų rinkimų, ir visiškai kitas – dalyvauti priešlaikiniuose rinkimuose dėl „susikompromitavusio po „čekiukų“ skandalo viso Seimo“.

Kitaip tariant, asmeninę atsakomybę permetant į grupinę, po ko jau galima „ištirpti“ visų tokių pačių tarpe.

Vėliau bus paskelbta, kad „niekas nekaltas“ – visi „švarūs“. Netobuli įstatymai. Tai vadinasi „švarių rankų“ politika. Ranka ranką plauna.

Socialdemokratai jau pareiškė, kad palaikys šį „priešlaikinių rinkimų projektą, nes jiems apsimoka“. Nors dieną prieš tai Gintautas Paluckas teigė, kad nepalaikys, kol vyriausybė neatsistatydins.

Bet palaukite, brangieji, o kur čia Lietuvos valstybės interesas, kur jūsų beprotiškų manipuliacijų savo sukurtais įstatymais ir pretekstais rūpestis valstybe ir jos žmonėmis?

Valstybė ir jos žmonių interesai šioms partinėms grupuotėms nerūpi

Joms rūpi vienintelis dalykas – kaip išlikti valdžioje, kaip apsisaugoti nuo gresiančios neišvengiamos atsakomybės, jei į Seimą ateitų nauja politinė jėga, atšauksianti jų anksčiau priimtus sprendimus ir paskelbsianti juos kenksmingais valstybei. Tai taptų jų galutiniu politiniu krachu.

Todėl vienintelis šių grupuočių išlikimui gyvybiškai būtinas sprendimas ir užduotis – nieku gyvu neleisti iki rinkimų susikurti tokiai politinei jėgai, o jeigu sutrukdyti nepavyks – paankstinti rinkimus, kad besikurianti politinė jėga nespėtų juose sudalyvauti dėl įstatymų reikalaujamų terminų.

Joms nerūpi kaip Lietuvos vidaus politika atrodo tarptautinėje erdvėje, kai ministrai neatsistatydina dėl turimų akcijų savo kuruojamame sektoriuje, tačiau visas Seimas nubalsuoja už savo atstatydinimą dėl išpūsto „čekiukų skandalo“. Visiškai „bananinė” politinių klounų valdoma teritorija, prarandanti valstybės statusą.

Šios politinės grupuotės kovoja ne už valstybę, o už savo išlikimą joje

„Joks“ prezidentas G.Nausėda tėra tik šių grupuočių pastumdėlis, nedarantis jų sprendimams jokios įtakos, beje, ir nesistengiantis nieko daryti.

Tą akivaizdžiai pademonstravo I.Šimonytė, per p. A.Adamkienės laidotuves praėjusi pro G.Nausėdą kaip pro tuščią vietą, apie ką FB pasakoja žurnalistė L. Lavastė.

Lietuvos politinėje padangėje G.Nausėdai palikta tik viena sritis pasireikšti – kova už Ukrainos pergalę, kurioje jis aktyviai reiškiasi skelbdamas įvairius lozungus, tačiau kuri jam, dėl niekingai mažos vidaus ir užsienio politinės įtakos, politinių dividendų neneša.

Grįžtant prie minėtų dviejų partinių grupuočių (partijomis jas vadinti liežuvis nesiverčia) reikėtų prisiminti, kad jų pagrindiniai ideologai ir vadai atėjo iš sovietmečio. Ir ten pasiliko, kaip kempinė traukdami į save viską, kas blogiausia Vakaruose.

Jie griauna ir patį kapitalizmą, žlugdydami smulkujį ir vidutinį verslą, augindami infliaciją, kuri į skurdą stumia Lietuvos visuomenę. Ir vietoje to, kad atsigręžtų į „čia ir dabar“, JIE kuria grandiozinius ateities planus.

SSRS planai buvo kuriami penkmečiams, dabar planus vyriausybė kuria iki 2030-ųjų, o vėliau pagalvota – ko čia smulkintis – ir pereita iki 2050-ųjų.

Negi taip toli planuojama?

Tai ne planai, tai migla visuomenei. Žiūrima tik į savo išlikimą – imituojama veikla, kuri neturi jokio ekonominio ar socialinio pagrįstumo ir poveikio šiandienei situacijai.

Darbo imitacija yra vienas pagrindinių šios vyriausybės užsiėmimų. Komitetų, komisijų ir kitokių biurokratinių darinių kūrimas, nekuriantis jokio realaus produkto ar paslaugos visuomenei. Veika dėl veikos. Ne veikla. Tik imitacija.

Visa tai negalėjo tęstis amžinai – lovys nėra be dugno, ypač jų pačių palaikomos ir neveikimu plėtojamos krizės sąlygomis.

Ir, kai buvo prieita prie aiškaus suvokimo (jau anksčiau buvo paskelbta apie techninę recesiją), kad viskas, finišas, bankrutuojančių ir užsidarančių įmonių, eksporto mažėjimo, mokestinių pajamų surinkimo, ekonominio pozityvo perspektyvų nebuvimo fone – matomai apėmė baimė.

Baimė dėl rezultatų, kurie tuoj tuoj paaiškės – juk nesugebama net „įsisavinti” apie 1.5 mlrd europinių lėšų, kurias tuoj reikės grąžinti. Baimė iš staiga atsiradusio suvokimo, kad nėra kompetencijos lėšų įsisavinimui. Buhalterinės kompetencijos pakanka tik lėšų išleidimui. Kūrybiškam mąstymui buhalteriai netinka.

Baimė dėl atsakomybės, kaip politinės, taip ir, galimai, baudžiamosios. Nes per likusius iki rinkimų metus jokių galimybių kažką tikrai nuveikti valstybės palaikymui, nebeliko.

Nebeliko ir idėjų, vizijų… Seime stumiami partnerystės įstatymai, begėdiškai manipuliuojant bei apgaudinėjant visuomenę, aiškiai žinant, kad absoliuti dauguma žmonių PRIEŠ – tik liudija, jog savarankiškos valstybės vizijos, kurią remtų jos žmonės – jie neturi.

Dar daugiau – jie eina PRIEŠ savo žmonių valią, kas vėlgi, leidžia daryti prielaidas , jog jie vykdo valią tų, kurie diktuoja jiems iš užsienio, nes Lietuvoje tokios nėra.

Kaip savo rašinyje paminėjo publicistas ir žurnalistas Valdas Vižinis – tik trys partijos savo programose įrašiusios siekį įteisinti „lyčiai neutralią partnerystę“.

Tai liberalai, laisviečiai ir socialdemokratai.

TS-LKD apdariai to neįrašė, tačiau be jų aktyvaus palaikymo tokie sprendimai Seime nepraeitų. Tad, pagal šiandien turimus rezultatus, galima drąsiai skaičiuoti keturias partijas.

Iš kur, esą Lietuvos visuomenę atstovaujančių partijų programose tokie visiškai priešingi visuomenės lūkesčiams punktai apie partnerystę?

Visiškai aišku, kad ne iš Lietuvos. Jie plačiai stumiami JAV administracijos, eksportuojančios „lyčių lygybės“ idėją, kur lytis pristatoma ne biologiniu, o asmens lytinės tapatybės aspektu.

Ir šito „eksporto“ kol kas tik detales, mes matome šių partijų programose, kurių įgyvendinimą jos stumia Seime.

Ne infliacijos mažinimo, ne ekonomikos skatinimo, ne tikrojo Lietuvos atsigavimo, o būtent to, kas visai tam priešinga. Visuomenės supriešinimo, valstybės pagrindo – šeimos – griovimo, politinio destabilizavimo ir chaoso kūrimo, kai bet kokios prognozės tampa neįmanomos dėl permanentinio nestabilumo.

Apie Lietuvos perspektyvas

Jei šioms partijoms pavyks įgyvendinti priešlaikinius rinkimus – tai reikš dar vieną jų valdymo kadenciją, po kurios nebeliks mums pažįstamos Lietuvos.

Būsimuose rinkimuose pergalę nusikabins, greičiausiai, socialdemokratai, kurie nesikišo į jokius skandalus, sėdėjo tyliai ir kritinių balsavimų Seime metu trūkstamais balsais paremdavo valdančiųjų iniciatyvas.

Esą opozicija. Pogrindinė pozicijos pusė. Apraizgiusi Lietuvą ir savo galią parodžiusi savivaldos rinkimuose.

Su kuo jie sudarys koaliciją, spėju – su konservatoriais – tai lemiama kadencija, kur kaukių nenukritusiomis išlaikyti nepavyks dėl priimamų sprendimų svarbos šioms partinėms grupuotėms.

Ideologinių skirtumų tarp jų nėra, nes jos neturi jokios vizijos ar ideologijos – tik bendrus interesus. Išlikti valdžioje bet kokia kaina, bet kokiomis priemonėmis.

Šansų turi ir valstiečiai, tačiau prisimenant jų prastumtą „Vaiko teisių“ įstatymą, jų vaidmenį konstruojant antipandemines priemones A.Verygos vardu, taip pat jų premjero – S.Skvernelio vaidmenį privatizuojant „Ignitis“, priimant įžymųjį „Elektros rinkos liberalizavimo įstatymą“ ir t.t. ir pan., – panašu, kad situacijos jie suvaldyti nesugebės, net, jei per stebuklą patektų į valdančiąją daugumą.

Ir sprendžiant pagal tai, kaip valstiečių atstovai balsavo Prienų rajono savivaldybėje vertybiniu šeimai klausimu, prisidėdami prie socialdemokratų daugumos, nežinia ar norės.

Visos dabar esančios ir buvusios valdžioje politinės partijos pasirodė pilnai antivalstybinės ta prasme, kuria apibrėžiama valstybė, kaip savo žmonėms tarnaujantis politinis darinys.

Šiai dienai nėra politinės jėgos, kuri galėtų joms laiku pasipriešinti, už kurią galėtų balsuoti Lietuvos žmonės. Ji dar tik kuriasi, tačiau laiko rėmai (iki rugsėjo pirmalaikių) tikėtina, yra per daug siauri, kad būtų spėta tą padaryti.

Visuomenėje vyksta aktyvūs procesai, bandant kažką priešpastatyti šiai valdančiųjų beatodairiškai savivalei, tačiau ar spės ji kažką konkretaus sukurti – klausimas.

Yra dar prezidento institucija, kuri dėl savo politinės orientacijos į užsienio klausimus nėra pilnai pajėgi kažką konkretaus nuveikti vidaus klausimais.

Tai, ką galėjo Dalia Grybauskaitė, reiškia tik tiek, kad ji turėjo TS-LKD palaikymą – politinį užnugarį, kuris jai leido tai, ko visiškai neleidžia, pavyzdžiui, G.Nausėdai.

Vienintelis tikras sprendimas išvengti besitęsiančio chaoso valstybėje ir jos tolesnio griovimo – sužlugdyti balsavimą dėl pirmalaikių rinkimų. Kas jį palaikant socialdemokratams – darosi mažai tikėtina galimybe.

Tačiau tai labai nenaudinga politinės korupcijos byloje teisiamai liberalų partijai, dabartinėmis sąlygomis prarasiančiai rinkimuose daug balsų ir vietą valdančioje daugumoje. Jei jie balsuotų prieš pirmalaikius rinkimus – atsvertų juos palaikančius socialdemokratus.

Koks bus sudarytas sandoris tarp šių grupuočių?

Ir pabaigai

Visuomeninėms organizacijoms telieka bendro tikslo šturmas, atmetant visus nesutarimus ir bendru tikslu statant Valstybės interesą išlikti nacionaline, o ne globalia valstybe, kurioje sprendimus priima niekieno nerinkti užsienio subjektai su savo programomis.

Nė viena opozicinė politinė (nebuvusi Seime) ar visuomeninė organizacija neturi tiek pajėgumų, kad galėtų viena tą padaryti. Tos kurios taip skelbiasi – nesuvokia situacijos arba tiesiog tikisi patekti į Seimą, kuriame neturės jokio žodžio (jei būtų išrinktos).

Telieka bendras „siaurais politiniais tikslais” orientuotas darinys, kurį, kaip alternatyvą sisteminėms partijoms, net kaip „mažesnę blogybę“, galėtų palaikyti viskuo nusivylę rinkėjai.

Kodėl „siauriais tikslais“?

Todėl, kad tik tokiu atveju išliktų tikimybė, kad jos nesusiries tarpusavyje platesnio kitų ginčytinų klausimų spektro kontekste.

Patirtis pasaulyje jau yra – tai Viktoro Orbano, Vengrijos premjero, nueitas politinis kelias, kurio pasekoje jis išrenkamas šios valstybės premjeru jau kelinta kadencija iš eilės, nežiūrint į tai, kad Vakarai nuo jo griežia dantimis ir daro viską, kad jis nepatektų į valdžią.

Programa – ne daugiau 12-15 priimtų programos klausimų, kuriems pritartų visi visuomeninių organizacijų atstovai, norintys ir galintys dalyvauti būsimuose rinkimuose kaip bendra jėga.

Vienintelė viltis, kad brutalaus ir pragaištingo Lietuvai valdančiųjų bandymo išlikti valdžioje fone, atsiras šviesių protų, sugebančių paaukoti ar bent jau atidėti savo ego-ambicijas.

Amen. Ir, Dieve, padėk Lietuvai.

 

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top