Birželio 29 – pirmas tikras Tautos referendumas

2014, 5 gegužės, 18:01 | kategorija Kelias | atsiliepimų (6) | peržiūrų 1 264 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis


Gerbiami skaitytojai – galite naudoti šią PDF skrajutę, atsisiuntę ją sau.

Taip pat jūsų dėmesiui pagalbos prašymas nuo referendumo iniciatorių. Šiandien skrajučių spausdinimui jau trūksta lėšų, todėl padėti galime tik mes patys. Kreipimasis į JUS.

Gerb. Tamsta,
Kaip gal žinote, birželio 29 d. valdžia galų gale leis surengti pirmąjį Tautos referendumą, kurį mūsų žmonės taip nelengvai pradėjo. Iki šiol vertėmės suaukotais ir savais pinigais, tačiau dabar jų jau labai trūksta elementariems darbams nuveikti. Pagrindiniai būtų – kuklios agitacinės priemonės spausdinimas. Tai informaciniai lapeliai ir skelbimų lentose kabintinas plakatėlis. Kreipiamės į Jus prašydami pagal galimybes prisidėti prie šio neabejotinai kilnaus darbo bent kokiu piniginiu įnašu į oficialią sąskaitą
:

PRANCIŠKUS ALFREDAS ŠLIUŽAS
A/S LT467300010125300239
„SWEDBANK“ AB
Pinigus pervesti gali tik fiziniai asmenys
Tie, kurie esate deklaravę pajamas – iki 21 tūkstančio litų.
Jeigu nedeklaravę pajamų – iki 40 litų.
(Pervedant pinigus būtina nurodyti savo asmens kodą – įrašykite ranka, nes bankai neįrašo uždėjus paukščiuką)

Mokėjimo paskirtis – auka referendumui

Geranoriški žmonės nebus pamiršti.
Pridedame prie šio laiškelio ir pagrindinio informacinio lapelio maketą (aukščiau). Manome, kad tokia informacija turi pasiekti kiekvieną Lietuvos piliečio šeimą ar kitaip gyvenantį rinkėją. Galbūt kas gali ir pats jo kokį skaičių pagaminti. Apie tai prašytume informuoti nurodytais telefonais, ar paštu. Jei esate nusiteikę priešiškai, bent jau nekenkite Tautos siekiui išlikti.

Pagarbiai Referendumo iniciatyvinė grupė

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 6

 1. egis00 says:

  pervedziau 100lt , pirmyn i kova

 2. simona says:

  Pervedziau ir as. :)

  O kaip balsuoti esantiems uzsienyje?

 3. trolis says:

  Dar palaukime,

  viskas dar gali keistis, todėl manau, kad balsavimo detalės bus paskelbtos vėliau.

  … pervedžiau ir aš 100 :)

 4. Stebetojas says:

  Į referendumą būtinai ateisiu ir kitus raginsiu, nors ir labai savaitgalio gaila.
  Nes mažina valdžios galias.
  O Grybauskaitės rinkimus ignoruosiu.
  Kad viskas yra taip, kaip dabar, dėkokit tiems, kas darė, kaip lig šiol, būtent- balsavo.
  Nes kiek bebalsuosi, išrinksi valdžią.
  Gal kas atsakys  į klausimą: kam ji reikalinga:)?
  Bet prašom iš esmės, pagrindžiant.

 5. Joris says:

  Artinasi tas laikas, kai teks rimtai pamąstyti apie alternatyvą. Juk svetimoje „smėlio dėžėje“, kur galioja ne mūsų sukurtos žaidimo taisyklės, ką nors laimėti esa labai sunku, jeigu tik išviso įmanoma. Reikalinga kurti nuosavą „žaidimų aikštelę“ su nuosavomis taisyklėmis, paliekant visą tą mums primestą parazitizmą už borto. Dviračio išradinėti taip nereikia. Pakaktų atsigręšti į praeitį ir pasidomėti, kokia tvarka naudojosi mūsų protėviai, iki atėjo religija į mūsų kraštus (argi ne keista, kad Lietuvos 1000 metis skaičiuojamas nuo Brunono mėginimo krikštyti Aisčių gimines?) ir viską sugriovė. Turint galvoje senolių patirtį ir šiuolaikinius poreikius bei realijas, tikrai atsirastų alternatyva. Bet visų pirma – žmonių galvose turi atsirasti supratimas, kad reikia gyventi ir vadovautis ne tais principais, kurie reklamuojami, o visų pirma sąžine. Tautos išdavystė,abejingumas, matant vykstantį nusikaltimą ar bailio mirtis mūsų protėviams buvo pati didžiausia gėda, o apie nusižeminimą ir vergišką nuolankumą ir iš viso niekas negalvojo, verčiau sutikdavo mirti. Tokių štai savybių dėka protėvių palikimas gyvas mūsų kalboje ir net genuose. Ir kaip tik šito labiausiai bijosi mūsų priešai. Ar prieš tūkstantį metų ar dabar, vis dar vykdomi kryžiaus žygiai prieš mus. Niekas nepasikeitė, tik vis gudresniais, sunkiai pastebimais būdais tai vykdoma. Ir kas pajėgus suvokti, tai supranta, kad tikroji kova vyksta dėl tautos išlikimo. Vien tam, kad galėtume pakilti nuo kelių ir pakelti galvą, padaryta tiek daug, kad dar ilgai daugelis to nežinos, o kai žinos, tai negalės tuo patikėti (prieš 10 metų tokie mėginimai būtų pasibaigę represijomis ir keistomis mirtimis vidurį gatvės, kas iš tikro ir buvo daroma). Tačiau tam tikrų dalykų niekas nepadarys už mus. Patys turime keltis ir kovoti už save, nes tik patys galime pakeisti savo vergišką dalią. Kuo greičiau suvoksime, kad tai mes esame tikroji valdžia, tuo didesnių nelaimių išvengsime. Pati sunkiausia kova – tai kova ne ginklu, bet protu ir informacija. Priežas, kaip visada žingsneliu priešakyje, bet jis bailus ir silpnas, naudojasi pataikavimais, pažadais, apgaule ir gązdinimais, nes puikiai supranta, kieno pusėje esa tikroji jėga IR KAD PRIEŠ JĄ JIS BEJĖGIS. Nepadarykime tos klaidos, kurią padarė mūsų protėviai: jie patikėjo stebuklingomis istorijomis, kurios buvo melas ir pataikavimas žmogaus smalsumui, įsileido į savo kraštą religiją ir, kai susivokė, kas tai per gudrybė, jau buvo per vėlu. Jie nebuvo jokie pagonys. Pagonimis anksčiau vadino svetimšalius ir tuos, kurie tikėjo religija. Pats žodis pagonis kilęs nuo žodžio paganys. Va dabar mus ir gano. Nebuvo mūsų protėviai ir stabmeldžiais. Pažiūrėkite į prezidentų portretus valdiškose įstaigose. Kas tai, jei ne stabmeldystė?! Ateinam į bažnyčią, kur „bažas ne čia“, kur nėra dievo. O mus pasitinka žmogus, žiauriai nužudytas prikalimu prie kryžiaus. KAs tai, jei ne mirties simbolis, jei ne mirties kultas, jei ne pasityčiojimas iš nukankinto žmogaus kančios? Ir kodėl mes žinome tik jo pravardę, sudarytą iš dviejų kalbų žodžių – Jėzus Kristus? Kodėl nežinome tikrojo dievo vardo? Juk kitos religojos žino savo dievo vardą! Ir kodėl mums kančios gyvenime pateikiamos kaip didžiausia dievo palaima? Kodėl mes nuo pat gimimo jau esam su nuodėme, jei dar net musės nespėjom nuskriausti? Kodėl turime žemintis ir atgailauti, jei svajojam gyventi kaip žmonės? Kodėl turime laukti, kol kažkoks piktas dievas susimils padaryti mūsų gyvenimą lengvesniu, tačiau kaip tik apie tai jokiame šventraštyje nieko nepasakyta? Tiktai po mirties mūsų laukia dangaus karalystė, iš kurios mes negalime sugrįžti ir papasakoti kitiems, kaip ten iš tikro esama! Ir visas negandas turime priimti kaip dievo malonę, kaip išbandymą, kurie taip niekada nesibaigia. O mes vis kažko laukiame. Vis kažko tikimės. Kol vieną dieną ant mūsų kapo pastatys kryžių su užrašu ATA (dabar jau ir to negauname), kuris seniau reiškė energo-informacijos (A) perėjimą (T) į kitą energo-informacinį (A) lygį, ką mes dar kurį laiką prisimindavome kaip „liaudišką“ MIRTIS. Kodėl mes anksčiau vadinome save Asais (As, Asas pavirto žodeliu Aš, kad nepamirštume, kuo ištikro esame), kas anksčiau reiškė karį ir dievą – žmogų su begalinėmis evoliucinėmis galimybėmis? Kodėl mes ėjome Šviesos Keliu, kuris vadinosi DORA (DO – kelias, judėjimas į.., RA – žvaigždė, saulė, šviesa, gėris)? Ir kodėl mums primetė naują žodelį MORALĖ, kuris ištikro reiškia Melo Šviesos Liga (mora -senas žodelis reiškiantis ligą, nuo dievybės vardo Mara, kuri pagal mitologiją žmonių sielas lydėdavusi į anapus, buvo dar suprantama kaip mirtis ir vidarmžių liga maras taip pat buvo taip pavadintas), ir kuris, kad ir kiek bereklamuotų, vis vien neduoda to, ką turėtų, tačiau atneša tai, ką jis iš tikro ir reiškia? KAžin ar tokios žinios, užšifruotos mūsų gimtojoje kalboje, – „urvinės, laukinės“ civilizacijos požymis, kuriai būtinai reikalinga vakarietiškos „civilizacijos šviesa“? Kas gi tai, jei ne vienas didžiulis ir nesibaigiantis užkariavimas? Jei ne mūsų žemės turtų plėšimas (A.ŠApoka „Lietuvos istorija“ 9,10 skyriai)? Ar tai ne užslėptas tautos genocidas, kuri kaip ne keista, nuo 1844 metų (egzistuoja tokia knygutė su demografiniais duomenimis) iki 1990 m. iš 1,5 mln. išaugo iki 3 mln. su trupučiu, o per 23 metus neteko bent kelių šimtų tūkstančių žmonių (mirusių ir išvykusių, svarbiausia jau atitrūkusių nuo tautos)? Ar reikia stebėtis, kad okupacinė valdžia, kuri jau nustojo slėpti savo tikrąjį veidą, visiškai nesiskaito su valstybėje gyvenančiais žmonėmis, priiminėja įstatymus ir sprendimus, kenkiančius tautai ir valstybiai? O visi tie kiršinimai su kaimynais, bauginimai rusais, kurie atsidūrę ne ką geresnėje padėtyje, tik bandymas nukreipti dėmesį nuo tiesos. KAip ir viduramžiais tautos pavergiamos, nuskurdinamos, išnaikinamos badu, tarpusavio karais ir ligomis, po to jų likučiai surenkami į vieną kumštį ir metami prieš tuos, kurių dar nepavyko galutinai pavergti. Paskutiniai „is-tori-niai“ šimtmečiai – tai ištisinis tautų genocidas, su gudriai sumegstu melu. Net keli paskutiniai dešimtmečiai – tai kariniai konfliktai, kurie „karštiems taškams“ neatnešė jokios demokratijos, tik nuosmukį ir pasakiškus turtus tiems, kas karo būdu gelbsti savo mirštančią ekonomiką, jei tik tokios dar iš viso esama. Juk ne atsitiktinai, žiūrėdami per tv žinių laidas nesužinome praktiškai nieko, iš ko galėtume susidaryti bent kiek tikrovišką nuomonę apie tai, kas vyksta mūsų šalyje arba svetur? Tv ekranuose – ištisinis mėšlas, kurį ir žiūrėti nusibodo. AR MANOTE, KAD TOKIA DEGRADACIJA NATŪRALI?..

 6. Regina says:

  Juliau Panka, sūnau,
  ar žinai kas ta žemė yra, ar bandei ją dirbti ? Esi Europos sąjungos narys, ar pats žadi dirvonuojančius laukus apdirbti ?

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top