Didieji amžininkai: Kissingeris apie lyderystės paslaptis

2023, 28 gegužės, 6:20 | kategorija Ideologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 109 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Trampaas ir Kisindžeris

Savo naujoje knygoje „Lyderystė: Šešios pasaulio strategijos studijos” Henris Kisindžeris (Henry Kissinger) siūlo tarptautinių santykių gidą, pateikdamas informatyvias praėjusio šimtmečio lyderių studijas, rašo amerikiečių „The National Interest” leidinys

Henris Kisindžeris neseniai Davose pasiūlė Rusijai ir Ukrainai pradėti taikos derybas , ir, pasak jo, „idealiu atveju skiriamoji linija turėtų grąžinti status quo ante”, tuo sukeldamas tarptautinę sumaištį, ir, pavyzdžiui, didelį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio nepasitenkinimą tokiu situacijos vertinimu,

Už visų šių geopolitinių spekuliacijų tų, kurie pataria Ukrainai ką nors atiduoti Rusijai, „didieji geopolitikai” visada nenori matyti paprastų žmonių. Milijonus tų, kurie iš tikrųjų gyvena teritorijoje, kurią jie siūlo iškeisti į taikos iliuziją. Visada reikia matyti žmones.

Tiesa ta, kad tam tikra Zelenskio skundo atmaina nuolat buvo reiškiama realios politikos atstovams, kurie dažniausiai kaltinami tuo, kad mažesnes tautas laiko tik pėstininkais pasaulinėje šachmatų lentoje, kuriais turi disponuoti didžiosios valstybės, nesvarbu, ar tai būtų 1885 m. Berlyno konferencija, kurioje buvo padalinta Afrika, ar 1945 m. Jaltos konferencija, kurioje buvo išduota Lenkija.

Šiuo atveju, kaip paaiškino pats Kisindžeris interviu istorikui Endriu Robertsui (Andrew Roberts) Londono laikraštyje „Spectator”, jo pastabos buvo neteisingai suprastos.

Jo tikslas buvo ne patarti nuolaidžiauti, kaip teigė jo kritikai, o veikiau pasiūlyti, kad Ukraina galėtų būti atkurta pagal tą modelį, kurį ji priminė po 2014 m. Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos.

Tai, savo ruožtu, būtų tam tikra Ukrainos pergalė – įšaldytas konfliktas, kurį galiausiai būtų galima sureguliuoti Vakarų sąlygomis, panašiai kaip 1989 m. taikiai iširo Varšuvos paktas.

…nuo Antrojo pasaulinio karo laikų virš Europos tvyrančios baimės, kad Rusijos kariuomenė – įprastinė kariuomenė – įsiverš į Europą per nustatytas sienas, galima išvengti NATO konvenciniais veiksmais.

Pirmą kartą naujausioje istorijoje Rusijai tektų susidurti su būtinybe sugyventi su Europa kaip vienetu, o ne su Amerika, kuri būtų pagrindinis elementas ginant Europą savo branduolinėmis pajėgomis.

Kaip primenama puikioje naujoje KISSINGERIO knygoje „Lyderystė”, jis visada buvo klasikinis realistas, tikintis galios pusiausvyra ir palaikantis Amerikos ryšius su Europa.

Galbūt jis skeptiškai, o gal net ir su baime, žiūri į ilgalaikį misionierišką Amerikos impulsą, tačiau jis taip pat mažai pritaria dabartinei kai kurių Amerikos dešiniųjų tendencijai nutraukti Vašingtono ryšius su pokario sąjungininkais.

Priešingai, būdamas devyniasdešimt devynerių metų (vakar sukako 100 netų – sarmatas.lt past.), jis yra paskutinis ryšys su Amerikos užsienio politikos institucijų atstovais – Deanu Achesonu, George’u F. Kennanu, Paulu Nitze, Clarku Cliffordu, Robertu Lovettu ir kitais, kurie po Antrojo pasaulinio karo suvaidino svarbų vaidmenį formuojant šiuolaikinį pasaulį daugiausia Amerikos sąlygomis.

Jo parama Europai, kuri išliktų susijusi su Amerika, bet galėtų pati apsiginti, visiškai atitinka jų pokario tarptautinių reikalų viziją.

Remdamasis savo susitikimais su pasaulio lyderiais, Henris Kissindžeris lyderystėje pateikia svarbių įžvalgų tiek apie valstybingumą, tiek apie asmenybę įveikiant krizes. Tarp jo tyrinėjamų lyderių yra Konradas Adenaueris, Šarlis de Golis, Margaret Tečer ir Ričardas M. Niksonas.

Kai kurios įdomiausios ir daugiausiai informacijos atskleidžiančios ištraukos skirtos jo susitikimams su jais. Kissingeris sumaniai apibūdina tarptautinį kontekstą, kuriame jie veikė, ir jų pastangas kiek įmanoma labiau remti šalių, kurioms jie vadovavo, nacionalinius interesus.

Pabaigoje jis gana niūriai vertina dabartinę Amerikos vadovavimo būklę, teigdamas, kad laikinas politinis spaudimas užgožia ilgalaikį istorijos svarbos suvokimą.

Turbūt neturėtų stebinti, kad Kissingeris, kuris 1938 m., būdamas penkiolikos metų, su šeima emigravo iš Vokietijos į Ameriką, knygą pradeda ilgu pasakojimu apie didžiausią praėjusio šimtmečio Vokietijos valstybės veikėją Konradą Adenauerį.

Šaltai griežtas Adenaueris, kilęs iš Reino, niekinęs Prūsiją ir jos militaristines tradicijas, nenorėjo sukurti neutralios ir suvienytos Vokietijos, kaip jo ugningas kolega socialistas Kurtas Šumacheris, bet buvo aistringas Westbindung, arba ryšių su Vakarais, šalininkas.

Jis tikėjo, kad tik įsitvirtinusi Vakaruose Vokietija gali sėkmingai įveikti lemtingus impulsus, kurie Antrojo pasaulinio karo metais lėmė jos moralinę degradaciją ir fizinį sunaikinimą.

Pats Kisindžeris po karo grįžo į nugalėtą Vokietiją kaip žvalgybos karininkas ir daug kartų susitiko su Adenaueriu kaip amerikiečių mokslininkas, vėliau kaip Kenedžio administracijos patarėjas.

Kisindžeris pasakoja: „Nepaisant to, kad žavėjausi Adenauerio lyderyste, šiuo laikotarpiu man ir toliau rūpėjo, kaip nerami Vokietijos politinė kultūra paveiks šaltojo karo primestus sprendimus.”

Kissingeris pirmą kartą susitiko su der Alte, arba senuoju, kaip buvo vadinamas Adenaueris, 1957 m. Vakarų Vokietijos sostinės Bonos rūmuose „Palais Schaumburg”.

Adenauerio negailestingumo skonį jis pajuto, kai, pastebėjęs Kisindžerio nuostabą, kad jis ką tik nuoširdžiai išlydėjo politinį priešą iš savo kabineto, Adenaueris pastebėjo: „Mielas pone profesoriau, politikoje svarbu šaltakraujiškai atkeršyti.”

Kisindžeris pabrėžia, kad Adenaueriui labiausiai rūpėjo Amerikos branduolinių garantijų patikimumas, tačiau jo nuogąstavimus nuramino 1962 m. Kisindžerio surengtas privatus instruktažas, kuriame buvo pabrėžtas sovietų ir amerikiečių antrojo smūgio pajėgumų skirtumas.

Kisindžeris aiškina, kad kartų skirtumas tarp Adenauerio ir Džono F. Kenedžio turėjo sukelti trintį, juolab kad Amerikos prezidentas buvo pasiryžęs mažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų ir užtikrinti Sovietų Sąjungos dalyvavimą sudarant ginklų kontrolės susitarimus.

Kisindžeris įžvalgiai pastebi: „Kenedis turėjo globalesnį požiūrį, o Adenaueris – stiprybės, kai susidūrė su savo šalies moraliniu ir fiziniu žlugimu, susitaikydamas su jos padalijimu ir kurdamas naują Europos tvarką, pagrįstą Atlanto partneryste”.

Visą laiką NATO ir Europos bendrija, kaip ji buvo vadinama tuo metu, buvo Adenauerio atramos taškai. „Adenauerio strategija, – rašo Kissingeris, – rėmėsi George’o Kennano sukurta sulaikymo politika, kurią įgyvendino JAV valstybės sekretoriai Deanas Achesonas ir Johnas Fosteris Dullesas”.

Ji rėmėsi įsitikinimu, kad sovietų blokas galiausiai bus priverstas susitaikyti su savo vidiniais prieštaravimais. Tuomet jėgų santykis būtų palankus Vakarams. Taip ir buvo. 1989 m. sovietų imperija žlugo. 1990 m. spalį buvo suvienyta Vokietija.

Vakarų Europos iškilimo pagrindas buvo Prancūzijos ir Vokietijos suartėjimas. Kisindžeris pasakoja daug dalykų apie Šarlį de Golį (Charles de Gaulle), kuris glaudžiai bendradarbiavo su Vinstonu Čerčiliu (Winston Churchill) ir Antrojo pasaulinio karo metais nepaisė Franklino Ruzvelto (Franklin D. Roosevelt) paniekos.

Š. de Golis įveikė, atrodytų, įsisenėjusį Vokietijos ir Prancūzijos priešiškumą. 1963 m. jis pasirašė draugystės sutartį su Vokietija, o Adenaueris buvo vienintelis užsienio lyderis, kurį jis pakvietė pasilikti nakvoti savo namuose.

Tačiau de Golis sukėlė keblumų Vakarų aljansui ir 1966 m. pasitraukė iš integruotos NATO karinės vadovybės. Kisindžeris teigia, kad Prancūzijos užsienio politiką iki šių dienų giliai formuoja de Golio tendencijos.

Andre Malraux apibūdino savo tautą išgelbėjusį Prancūzijos vadovą kaip „užvakar ir poryt”. Anot Kissingerio, „De Golis apibrėžė savo tikslus vizionieriškai, kaip pranašas, bet juos įgyvendino kaip valstybininkas, tvirtai ir apskaičiuotai”.

Kisindžeris Čerčilį laiko britų tradicijos emanacija, o de Golį – unikalia konkrečios asmenybės ir principų rinkinio išraiška. Keletą kartų jis de Goliui priskiria nepaprastą įžvalgumą.

1940 m. birželį jis priėjo prie priešingos nei Prancūzijos politinė klasė nuomonės, pareikšdamas, kad pasipriešinimas naciams yra būtinas ir, kad tiek Sovietų Sąjunga, tiek Jungtinės Valstijos bus įtrauktos į karą ir nugalės Trečiąjį reichą.

Išlaisvinus Prancūziją, jis atsistatydino iš laikinosios vyriausybės vadovo posto, o po dvylikos metų grįžo, kad iš naujo sukurtų Prancūzijos valstybę ir pasitrauktų iš pražūtingo konflikto Alžyre.

Kissingeris rašo, kad jo gyvenimas yra „pavyzdys, kaip didieji lyderiai gali suvaldyti aplinkybes ir kurti istoriją”.

Jei de Golis siekė perorientuoti Prancūzijos užsienio politiką, tai Ričardas M. Niksonas panašų žygdarbį bandė atlikti Vašingtone. Kisindžeris pabrėžia, kad R. Niksono požiūris į užsienio reikalus kartais buvo karikatūrizuojamas jam pačiam dar esant gyvam.

Jis pažymi, kad prieš tapdamas prezidentu Niksonas daug keliavo ir susitiko su daugeliu pasaulio lyderių: „Šiuose sluoksniuose jis buvo laikomas rimta asmenybe – toks požiūris ne visada būdingas vidaus priešininkams ar žurnalistams”.

Niksonui buvo svetima mintis, kad stabilumas ir taika yra normali pasaulio politikos padėtis. Kaip ir įsitikinimas, kad nugalėjus priešiškai nusiteikusią jėgą, vėliau savaime įsivyraus draugiškumas.

Anot Kissingerio, „taiką jis laikė trapios ir kintančios pusiausvyros tarp didžiųjų galių būsena, nestabiliu balansu, kuris savo ruožtu buvo gyvybiškai svarbus tarptautinio stabilumo komponentas”.

Pacitavęs 1971 m. Niksono pareiškimą apie pasaulinės jėgų pusiausvyros poreikį, Kisindžeris toliau pateikia savo aukščiausią įvertinimą: „Bet kuris iš didžiųjų XIX a. britų valstybės veikėjų būtų panašiai pareiškęs apie jėgų pusiausvyrą Europoje”.

Jei antrosios Niksono kadencijos nebūtų nusinešęs Votergeitas, Kisindžeris spėja, kad jis būtų galėjęs ilgam laikui perorientuoti Amerikos užsienio politiką, sutelkdamas dėmesį ne tik į strategijos, bet ir į mąstysenos persitvarkymą.

„Pagal šį scenarijų Amerikos išskirtinumas būtų suprantamas tiek dėl to, kad ji sumaniai ir apgalvotai naudojasi jai būdinga jėga, – rašo jis, – tiek dėl jos ryžto patvirtinti savo pamatinius principus.” Tačiau taip nenutiko.

Priešingai, 1977 m. į valdžią atėjęs Džimis Karteris (Jimmy Carter) žmogaus teises pavertė sudedamąja Amerikos užsienio politikos dalimi, kurią Ronaldas Reiganas (Ronald Reagan) patvirtino ir oficialiai sankcionavo, 1983 m. sakydamas kalbą Vestminsterio universitete, kurioje prognozavo Sovietų Sąjungos žlugimą, ragindamas įsteigti Nacionalinį demokratijos fondą.

Vertindamas ankstesnius lyderius, Kisindžeris neslepia susirūpinimo dėl Amerikos liberalaus elito prigimties.

Kisindžeris pasakoja, kad 1968 m. lapkritį keturiasdešimt penkerių metų Singapūro ministras pirmininkas Lee Kuan Yew lankėsi Harvarde, kur praleido mėnesį vadinamųjų „kūrybinių atostogų”.

Jis buvo pakviestas susitikti su Harvardo Littauerio centro dėstytojais. Susirinkę mokslininkai, kurie jį laikė pusiau socialistinės partijos ir pokolonijinės valstybės vadovu, priėmė Lee kaip giminingą dvasią. Jis pasiteiravo apie dėstytojų požiūrį į Vietnamą.

Jie atsakė, kad prezidentas Lyndonas B. Johnsonas buvo arba karo nusikaltėlis, arba tiesiog psichopatas.

„Man nuo jūsų darosi bloga”, – atsakė Lee. Jis pareiškė, kad Singapūrui ir kitoms mažoms valstybėms gyvybiškai svarbu, jog Amerika užtikrintų nors truputį pasaulinio saugumo, kad būtų išlaikyta jėgų pusiausvyra Pietryčių Azijoje.

„Nustebusiems Harvardo dėstytojams, – rašo Kisindžeris, – Lee išreiškė pasaulėžiūrą be antiamerikietiško priešiškumo ir postimperinio pasipiktinimo”.

Nuo to laiko Kisindžerio nuogąstavimai dėl šiuolaikinės akademijos nebrandumo tik didėjo. Baigiamajame skyriuje jis ragina grįžti prie platesnio humanistinio išsilavinimo, pagrįsto filosofija, šiuolaikinėmis kalbomis, istorija, literatūra ir klasikine antika.

Nors Amerikos vidurinės mokyklos ir universitetai įgudo ugdyti, tiksliau tariant, rengti aktyvistus ir technikus, jie „nutolo nuo savo misijos ugdyti piliečius – tarp jų ir potencialius valstybės veikėjus”.

Klausimas, ar tikrai galima sustabdyti šią raidą, lieka atviras. Amerikiečių protas jau kurį laiką užsidaro.

Tačiau Kisindžeris, išleisdamas „Lyderystę”, kuri yra senamadiška pačia geriausia šio žodžio prasme, sukūrė stiprų priminimą, kad didieji vyrai ir, taip, moterys gali kurti istoriją, o ne likti pasyviais stebėtojais, bejėgiškai blaškomais šiuolaikinių įvykių.

Straipsnio autorius, Jacobas Heilbrunnas yra leidinio „The National Interest” redaktorius.

 

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top