Dviguba pilietybė – būtinybė ar užslėpta interesų dvikova?

2013, 16 gegužės, 18:20 | kategorija LPT | atsiliepimų (20) | peržiūrų 1 391 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisGyvenimas lekia sparčiai, todėl net sunku patikėti, kad emigracija iš Lietuvos jau pakankamai senas reiškinys. Ir ji tokia didelė, kad apie ją tylėti jau seniai neįmanoma. Tiesa, kalbama apie ją gana įvairiai: vieni tai priima kaip neišvengiamybę, kiti tai vertina kaip lengvabūdiškumą arba gero gyvenimo siekį. Emigracija iš pagrindų pakeitė visų mūsų gyvenimą ir įgavo pakankamai neįtikėtinų formų bei dar daugiau tų formų aiškinimų. Ir, toli gražu, tie aiškinimai neketina susilieti į vieningą teoriją.

Rimtesnių mokslinių traktatų šia tema, atrodo, nėra parašyta, o kol taip, pabandysiu savo pamąstymus parašyti ir aš. Juo labiau, kad artėja diena, kai Lietuvos valdžia turės padaryti pakankamai svarbų sprendimą: leisti dvigubą pilietybę ar ne. Ir rašau tai su viltimi, kad mano mintys gal gi pasieks ausis tų, kurie nuoširdžiai nežino kaip tinkamai pasielgti. Ir, gal tai bus į naudą visiems…

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai aktualu tik patiems emigrantams. Nes tarsi koks skirtumas tiems, kurie likę savo gimtinėje ir nesiruošia keisti gyvenamosios vietos į užsienį. Jei taip būtų, klausimas gal būtų ne toks sunkus: apsukresni užsienio lietuviai rastų būdų kaip prisitrinti prie Lietuvos valdžios ir netruktų gauti palaiminimą būti amerikiečiais ir lietuviečiais vienu ir tuo pačiu metu. Tačiau ne. Šis klausimas pakankamai sudėtingas ir išvykusiems, ir likusiems, ir pačiai Lietuvai apskritai.

Pradėsiu gal nuo Lietuvos interesų, nors apie tai kalbėti noriu mažiausiai. Mūsų šalis turi pagrįstą norą apsisaugoti tiek nuo mažai geidžiamų imigrantų iš tolimųjų šalių, tiek bijo savo buvusių sugyventinių – rusų ar lenkų, kurie, pagal kai kuriuos mąstytojus, gavę dvigubą pilietybę, nevaržomai galės gyventi čia ir tuo pat metu galimai šnipinės kaimyninės šalies naudai. O, gal būt, netgi bus inicijuojami nedraugiškos valstybės supirkti Lietuvos žemes ir taip tarsi oficialiai okupuoti Lietuvą.

Yra tokios teorijos, jas girdėjome daugelis, tačiau spręsti kiek tai realu, nėra lengva. Tam nepakanka turėti didelę gyvenimišką patirtį, tam reikėtų ir prieiti prie slaptos informacijos, kuri akylai saugoma specialiųjų tarnybų seifuose. Vis tik aš nemanau, kad tokios grėsmės būtų realios, nes Lietuva nėra joks Dievo apdovanotas kampelis į kurį taip labai noriai vėl ir vėl veržtųsi rusai ar lenkai. Pastarieji, gal dar kiek skatinami subjektyvios nostalgijos Vilniaus kraštui, gali turėti tokių minčių, tuo tarpu rusai, man regis pavargo vadovauti į visas puses per tūkstančius kilometrų, apie ką spręsti, gal būt galima vien iš to, kad sovietinės kariuomenės išvedimas iš Lietuvos nors ir nebuvo toks jau absoliučiai laisvanoriškas, vis tik buvo sąlyginai taikus. Nors patyrėme aukų, pasaulio ir Lietuvos istorijos pamokos rodo, kad tiek okupacijos, tiek išsivaduojamieji keliais būna kur kas kruvinesni.

Diena iš dienos vis garsiau pasigirsta ir naujesnės teorijos apie galimas invazijas iš Azijos ar islamo dominuojamų šalių. Pasaulis visas, ne tik Lietuva ima jausti stiprų pavojų ypač gausiausios gyventojų skaičiumi ir sparčiai ekonomiškai kylančios Kinijos, todėl apie galimą kinų antplūdį šnekėti tampa netgi madinga. Viena vertus taip bandoma susigrąžinti vis labiau tolstančius pirkėjus iš europinių rinkų, kita vertus – toks pavojus iškyla ir iš tikrųjų. Nėra Kinija stebuklų šalis savo gamtinėmis sąlygomis, klimatu ar kitais teritoriniais faktoriais, nors būdama pakankamai didelė turi ir tikrai įspūdingų vietovių. Vis tik tam tikrą dalį kinų jau seniai vilioja vakarietiški kraštai, todėl jau labai didelės jų diasporos egzistuoja tiek Amerikoje, tiek ir Vakarų Europos šalyse.

Ir jei Lietuva priimtų supaprastintą – dvigubos pilietybės Konstituciją, nebeįmanomu taptų ir kiniečių ignoravimas: leisdami dvigubą pilietybę savo emigrantams, turėtume leisti tokią pat įgyti ir imigrantams iš užsienio. To netruktų pareikalauti ne tik Kinija, Turkija ar Libanas, bet net ir manomai draugiškos Europos Sąjungos šalys. Patys dusdami nuo atvykėlių, jie tokiu reikalavimu gal net tikėtųsi sumažinti imigrantų skaičių savo teritorijose. Todėl manau, kad šiuo aspektu Lietuvos valstybė, įsivedusi dvigubos pilietybės galimybę, daugiau ar mažiau tikrai nukentėtų.

Tačiau palikę valstybinius interesus pažvelkime į grynai mūsų emigrantų poreikius turėti dvigubą pilietybę. Ir pažvelkime labai paprastai, be užslėptų teorinių išvedžiojimų. Kam lietuviui, išvykusiam į Vakarus ar Rytus ir, ko blogo niekada nebegrįšiančiam, bereikalinga Lietuvos pilietybė? Dažnai girdžiu tokių sunkių teiginių, kuriais, kol bent pats gyvenu Lietuvos žemėje, niekada nepatikėsiu. Esą, tarkime, Amerikoje gyvenančiam lietuviui, jei jis, priimdamas JAV pilietybę neteks jos Lietuvoje, nebebus įmanoma čia laisvai atvažiuoti, o atvykus legaliai, po kurio laiko jis turės palikti savo gimtinę. Nes jis jau užsienietis.

Na netikiu aš, kad tokios problemos gali susidaryti. Tuo labiau, kad kol kas mes esame tarsi draugiška Amerikai valstybė. Bet net jei tokia problema ir kiltų iš tikrųjų, ją galima pašalinti protingai paredagavus veikiančius įstatymus. Ir Konstitucija šioje dalyje ne prie ko. Gi savaime suprantama, kad kas jau kas, o lietuvis Lietuvoje visada turi jaustis laisvas nuo kokių nors judėjimo ar viešnagės apsunkinimų. Kita kalba ar mūsų emigrantas savo atvykimu į Lietuvą turėtų sudaryti kokių nors sunkumų čia likusiesiems. Ne paslaptis, kad vietinius žmones vis labiau erzina periodiškai į Lietuvą sugrįžtančių tautiečių įprotis remontuotis savo sveikatą.

Lietuva netapo tokia pažangia vakarietiška šalimi apie kokią svajojome gyvendami tarybiniame narvelyje, tai yra kurioje nebebūtų jokių eilių, klientas visada ir visur būtų laukiamas su šypsena, o aptarnavimo kokybė būtų itin aukšta. Ne. Šiandiena turime neabejotinas komplikacijas tiek su pragyvenimo lygiu, tiek su aptarnavimo kultūra ir kokybe, o medicinoje tai jaučiama tuo labiau. Patekti pas gydytoją per trumpą laiką, ligai dar neįsisenėjus praktiškai neįmanoma, o tai labai slogiai atsiliepia sveikatą praradusiems žmonėms.

Suprantama, vis dar turintys gerus pragyvenimo šaltinius tokį gyvenimo akibrokštą jaučia gal kur kas mažiau, nes apart privalomojo sveikatos draudimo susimokėjus papildomai, eilės gerokai sutrumpėja, bet gi ar daug kas iš mūsų turi tokias galimybes? Tuo labiau nepamirštant to, kad sveikata – itin opus klausimas vyresnės kartos, tai yra labiausiai atstumtai ir silpniausiajai, gyventojų daliai. Ir kai galvojame apie emigrantų viešnages pas stomatologus, kardiologus ar bet kurios kitos specializacijos medikus, atsiranda savaiminis susipriešinimas. Kaip ten bebūtų, o atvykęs tautietis nėra toks nemokus, kaip vietinis vidutiniokas, todėl paprastam Lietuvos gyventojui eilės nepelnytai dar labiau pailgėja. Ir tada jau atsiranda pastoviųjų gyventojų ir emigrantų interesų konfliktas, o tai įvertindami žmonės stoja prieš dvigubą pilietybę.

Bet pamąstykime – o kam gi tam lietuviui svečioje šalyje reikalinga antra pilietybė? Ji suteikia daugiau ir platesnes galimybes gyventi komfortabiliai? Tikriausiai taip. Ir būtų labai jau negarbinga pavydėti kitam laimės. Tegul imasi, nors mano akimis žiūrint, dvigubos pilietybės buvimas tiesiog absoliučiai panaikina pačios pilietybės prasmę. Nes mano nuomone pilietybė yra tarsi priesaika mylėti ir būti ištikimam tik savo vienintelei šaliai. Antros pilietybės turėjimas bet kurį žmogų paverčia tarsi dviveidžiu, o kad ši sąvoka neturi teigiamų prasmių, žinoma kiekvienam. Ir jau vien iš šių paskatų vertinant mes neturėtume sutikti su dvigubos pilietybės atsiradimo galimybe.

Tačiau kaip gi tada su tuo galimu pavydu savo artimui? Kaip su natūraliu kiekvieno žmogaus siekiu gyventi kuo geriau? Aklavietė?
Ne, aklavietės jokios nėra. Ir jokia Konstitucija nemaišo Lietuvos gyventojų normaliam siekui gyventi kuo geriau. Tereikia didesnio lankstumo. Mes negalime atstumti savo išvykusiųjų žmonių. Netgi jei kyla labai didelės abejonės ar jie dar kada nors panorės sugrįžti nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. Tačiau neturime ir išskirtinai mylėti pabėgusiųjų, tai yra suruošti jiems geresnes galimybes nei likusiems „nevykėliams“ kurie atlaiko visas socialines skriaudas ir niekur neišvažiuoja.

Tad ką daryti? – paklausite. Ir pagaliau atskleisiu savo nuomonę, ką iki šiol delsiau. Mes turime įvesti naują sąvoką, tegul gal pasaulyje dar nei negirdėtą sąvoką – PILIETYBĖS SUSPENDAVIMĄ. Seimui priėmus naują įstatymą ar jau galiojančių įstatymų pataisas, turi būti nustatoma, kad Lietuvos pilietis turi teisę sustabdyti savo pilietybę, jei jis išvyksta ilgesniam laikui gyventi į užsienį ir ten ruošiasi gauti kitos šalies pilietybę. Gal būt tame įstatyme reikėtų numatyti ir aplinkybes, kokios laisvės ir galimybės jam bus teikiamos laikinai sugrįžus į Lietuvą, vardan to, kad išnyktų galimybė piktnaudžiauti mano jau paminėta medicina ar kitais panašiais atvejais. O kai žmogus susiruoš sugrįžti į Tėvynę nuolatiniam gyvenimui, jis atsisakys užsienio šalies pilietybės ir be jokių didelių vilkinimų vėl taps Lietuvos pilnateisiu piliečiu.

Tiesa, pilietybės suspendavimas neturėtų būti begaliniu. Manau, kad išvykusiems užsidirbti į turtingesnes šalis, turėtų pakakti penkerių ar šešerių metų. O jei jis niekaip nebeprisiruošia namo ilgesnį laiką, Lietuva tokius turėtų skaityti kaip visiškai nutraukusius savo pilietybę ir jos gavimas iš naujo turėtų vykti bendra tvarka, kokia pilietybė įgyjama šiandiena. Ko gero ne mažiau svarbu numatyti ir kiek kartų per gyvenimą Lietuvos pilietis gali suspenduoti savo pilietybę, tačiau vertinant tai, kad užsienio šalys nesimėto savo pilietybėmis ir jas duoda ne bet kam, tikėtina, kad tokių kartų per žmogaus gyvenimą pakaktų ne daugiau dviejų.

Todėl apibendrintas mano siūlymas toks: neturime menkinti savo pilietybės vertės leidžiant ją dubliuoti su kitų šalių pilietybe. Neturime ir varžyti savo piliečių galimybės iš gyvenimo pasiimti visa tai, ką jis jiems pasiūlo. Todėl neturime įteisinti dvigubos pilietybės buvimo, o turime įsivesti PILIETYBĖS SUSPENDAVIMO [SUSTABDYMO] SĄVOKĄ Ir atitinkamą įstatymą. Laikinai išvykusiems piliečiams tokio kompromiso tikrai, manau, pakaks. Esu tikras, kad tokiai galimybei neturėtų priekaištų ir geros valios Lietuvos sėslieji gyventojai. Nejudinkime bent jau šioje dalyje savo Konstitucijos, gerbkime save, savo artimus žmones ir valstybės pagrindinį įstatymą – Konstituciją.

Romualdas Matelis

šaltinis:  matelis.wordpress.com

Atsiprašome, šiuo metu nėra vykstančių Apklausų. –

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 20

 1. Juozas says:

  Nebloga mintis, kad neturi būti dvigubų pilietybių. Tas juk būtų lyg sėdėjimas tuo pat metu ant dviejų kėdžių.., arba, lyg būdamas molekule norėtum  tuo pat metu būti dviejuose kūnuose. 
  O jau pilstymas iš tuščio į kiaura, kad, neva, jei būtų dviguba pilietybė įteisinta, tai kas norėtų, tas ir elgtųsi kaip šeimininkas Lietuvoje – sudilusio skatiko neverta. Juk galima tik etniniams lietuviams daryti išimti, kad BET KADA sugrįžus, bus atstatoma pilietybė.

 2. douktris says:

  kam ir koky pavoju Lietuvoj kelia lietuvis, Lietuvos pilietis, pabeges is globalistu sugriautos savo salies, isigijes kitos salies pilietybe, kad galetu konkuruoti svecioj saly, kurioje jis dirba, ir neatsisakes Lietuvos pilietybes, kuria ateme Svyturio salies buratinai, tikrieji Lietuvos judai, laizantys globalistu siknaskyle?
  as matau tik viena pavoju – globalistams – lietuviu Lietuvoj mazes leciau.
  ydomu, kiek pasu turi zingeris?
  sio rasinio autorius yra arba uzzombiuotas, arba agentas.
  Lietuva negali svaistytis milijonais lietuviu pabegeliu. jos jau praktiskai ir neliko. issipilde suslovo zodziai: budet Litva, no bez litovcev.

 3. douktris says:

  o kaip su uzsienyje gimusiais vaikais, jei tevai nebeturi LT pilietybes? gryzti pasiimti, o po to vel palikti?.
  nereikia pusti arabu.. uztenka kad Lietuvis neprarastu LT pilietybes, isigijes kita. bet velniai drumscia vandeny Lietuvoj, pudrina smegenis runkeliams, rodo pavoju priesingoj pusej.

 4. douktris says:

  Ar palaikote mūsų tautiečių norą turėti dvi pilietybes?

  Ne, nepalaikau – pilietybė turi būti viena, kaip ir tėvynė (67%, balsų: 6 )
  Taip, palaikau – jie turi teisę turėti antrą pilietybę (33%, balsų: 3 )
  Nežinau, neturiu nuomonės (0%, balsų: 0 )

  ———————————–

  tie 6 pypt* Lietuvoj tures vietoj tu triju lietuviu su dviguba pilietybe kokius nors 3 turkus, afrikiecius, isigijusius LT pilietybe ir neatsisakiusius savo salies pilietybes. ir kaip jus gudruciai atimsit is ju tas svetimas pilietybes?

 5. Juozas says:

  douktris: „o kaip su uzsienyje gimusiais vaikais, jei tevai nebeturi LT pilietybes? gryzti pasiimti, o po to vel palikti?.
  nereikia pusti arabu.. uztenka kad Lietuvis neprarastu LT pilietybes, isigijes kita. bet velniai drumscia vandeny Lietuvoj, pudrina smegenis runkeliams, rodo pavoju priesingoj pusej.“

  – O su užsienyje gimusiais.., ir nesvarbu, kur dar esamais ir kaip ten atsiradusiais lietuviais, reikia skaitytis kaip su savais. ir nėra jokio reikalo su jais elgtis taip, kai patarinėja  svetimšaliai, suinteresuoti Lietuvoje (o taip pat ir bet kurioje kitoje valstybėje) sėti sumaištį ir chaosą. Ir jokios reikšmės nereikia teikti vien tik formaliam pilietiškumui. Geras pavyzdys, kaip dera elgtis su savais, ir kaip su svetimais – yra patys žydai, kurie visomis išgalėmis puoselėja žydų vienybę ir tuo pat metu skiepija tarp savų panieką gojams – kitoms tautoms.  Jie juk tam, kad žydas negalėtų atsisakyti savo „įgimto“ žydiškumo, praktikuoja savųjų paženklinimą apipjaustant. O efektas tokio paženklinimo tas, kad jeigu apipjaustytas žydas, pajutęs gėdingumą savo protėvių pasirinkto parazitavimo kitų tautų atžvilgiu, sumanytų pradėti gyventi garbingai – be susireikšminimo prieš kitus, tai tas paženklimas suveikia juos vienijančiai – kitos tautos negali  priimti jų į savo tarpą. Vien jau sužnojus apie turimą „išskirtinumo“ ženklą, atsiranda neigiama reakcija. Todėl apipjaustytiems nelieka kitos išeities, kaip tik laikytis vienas kito, nes tas ženklas, kaip prakeikimas kitų akyse. Bet tas, retkarčiais prasimušantis ne kuriuose gėdingumo pajutimas,“iš(si)rinktųjų įdėjos autoriams, nebuvo reikšmingu kriterijumi kelyje siekiant paminti pasaulį po savp purvinom kojom.

 6. douktri, tu gal jaunystėje medkirčiu dirbęs? Sugebi tik kapoti ir savo paties skiedras į šonus žarstyti. O mąstyti nesigauna?
  Klausi kaip iš afrikiečio bus atimama pilietybė? O jos niekas atiminėti ir nesiruošia. Jis tiesiog negaus LR pilietybės, kol Lietuva negaus anos šalies patvirtinimo, kad jis atsisakė Kameruno pilietybės.
  Klausi ar autorius užzombiuotas ar agentas? Nei tas nei tas. Autorius yra paprasčiausiai mąstantis savo šalies patriotas. Dar vis, nors…
  Užsienyje gimę vaikai, jei jų tėvai neturi pilietybės, suprantama, taip pat negalės jos turėti. Jiems jos ir nereikia ten gyvenant, nes pilietybė nėra tautybė. Ir jei tik jie save laikys lietuviais, jie ir bus lietuviai. Suprantama, jei jie panorės atvažiuoti gyventi į Lietuvą, įstatymais jiems turi būti numatyta galimybė supaprastintai gauti šią pilietybę. Nes jie GENUOSE LIETUVIAI.
  Vis tik akivaizdu, kad tau sunku suvokti pilietybės esmę.
  O „Lietuvos pilietis, pabeges is globalistu sugriautos savo salies“ kur pabėgo? Ar ne į kitą, anot tavęs, globalistų valdomą šalį? Gal tik pas mus tavo menami globalistai gyvena? Ir pavojaus jis jokio nekelia. Paprasčiausiai, rinkdamasis kitos šalies pilietybę, jis nebyliai tarė: „Aš gyvensiu pagal kitos valstybės įstatymus, naudosiuosi jų teikiamomis privilegijomis ir vykdysiu tos šalies man skiriamas pareigas. Lietuvos gyvenime aš lieku antraeile figūra. Tai jo pasirinkimas.

 7. Ra Light says:

  O kam Lietuvoje afrikiečiai? Turi savo gimtinę – tegu ten ir gyvena. Nori pas mus pastudijuoti? Prašom ir pilietybės jam tikrai nereikia. Būtent dėl kultūrų sumaišymo ir vyksta pasaulyje toks balaganas.
  Ar jūs vis dar manote, jog lietuviškumas tai tik lietuviško paso turėjimas ir kalbėjimas šiandienine lietuvių kalba?

  Straipsnio autorius siūlo palengvinti šalies griuvimą – šalis be tautos kaip kiaušinis be turinio. Norint išspręsti problemą (tautos nykimą ir šalies griuvimą), reikia šalinti jos priežastis. O priežastis žmonyse ir tik juose.
  Pamąstykite pradžiai, gerbiamieji, apie Lietuvos vietą ES ir pasaulyje (JTO). Žvilgtelėje giliau suprasite iš kur atsirado emigracijos problema, o kartu ir dvigubos pilietybės noro.

 8. douktris says:

  tu man atsakyk, kuom tau pavojingas issigelbejes nuo bado mirties Lietuvoj lietuvis ir jo vaikai, turintis kitos salies pilietybe?
  ir as pasakysiu, kas tu esi.

  Komentarų sritis nėra skirta aiškintis santykiams ir sakyti „kas tu esi“ oponentams.
  Tai erdvė skirta palikti atsiliepimams apie aptariamą temą.

  moderatorius

 9. douktris says:

  „Ar palaikote mūsų tautiečių norą turėti dvi pilietybes?“

  o jei, sakykim, ne visiems, o kokiam trecdaliui tautieciu nei is sio, nei is to praeitu „noras“ tureti „ana“ pilietybe, ka su tais 300 000 sugryzeliu darytumet? atstatytumet Alytaus medvilne, Alytaus mesos kombinata, Panevezio Ekrana, Vilniaus Kuro aparatura, tarybinius ukius, Lietuvos zvejybos laivyna?
  ar imtumet dar milijardines paskolas is tvf 300 000 sugryzusiu patriotu bedarbio pasalpoms?
  o gal tegul jie didvyriskai pajuosia kojas is bado, pagal globalistu populiacijos kontroles plana, sugryze y tevyne?
  lamatj – ne stroitj – dusa nebolit, ane, lanzbirbiniai? nurezei – ismetei trecdaly Lietuvos.

 10. douktris says:

  douktris mateliui
  tu, patrijote, gal vaikysteje zaidei su mediniais zaislais?
  netoleruoji lietuviu, pabegusiu is muzikanto sutraiskyto kirmelyno, su kitos salies pilietybe?
  bet toleruoji pederastu paradus?
  netoleruosi likusio Lietuvoje milijono „smurtautoju“ pries savo vaikus?
  atiduosi savo vaikus lytiniam auklejimui pederastu „seimynelem“?

 11. douktri, skaityti reikėjo mokintis kol buvai mokykloje. Dabar jau gal per vėlu. Tu neperskaitai ką aš parašiau, tai kuom tau kas nors ką nors gali padėti? Tu primeni neišsipagiriojusį diedą, kuris prabudęs ima kalbėti savo sapnus, todėl nematau prasmės toliau ką nors rašyti tamstos personai. Ir vis tik baigdamas paneigsiu tavo sapaliones.
  Mediniai žaislai- nieko blogo, visokių turėjau. Savo kalbai suintelektualinti pasiieškok ką nors gudresnio. Aš toleruoju visus lietuvius, kur jie begyventu. Ir mano straipsnis skirtas išeities suradimui. tai pasiūlymas kaip grįžusiems į Lietuvą be problemų atsistatyti pilietybę. Užsienyje būnant gi jos nereikia ar ne? O savo meilę arba neapykantą pederastams ir pasilik sau, čia ne šio pokalbio tema. Moderatorius gerai parašė, ar matei? Asmeninių nuostatų vienas kito dėstymui čia netoleruoja. Tad laikykimės to.

 12. douktris says:

  na, prarask Lietuvoj pragyvenimo saltiny, isvaziuok geresnes „laimes“ paieskot, tada ir suprasi, ar reikalinga antra pilietybe, ar ne.
  jauciu, atrades geresne laime uzmirstum savo patriotizma ir Lietuva, nes ir dabar problemos nematai,
  gojai ir yra gojai, todel, kad durni. bando savu saskaita pavaidint patriotus, o patys negali atsikratyti meiles piderastu paradams. kai zygiavo raudonos armijos paradai, patrijotai sedejo nuleide ausis, dabar prie vaivorykstiniu sedi. issigimeliai is jusu tyciojasi kaip begali. stai abonementas eme ir uzdraude „nepriklausomybes“ parada
  ant dienu priims ystatyma, pagal kury issigimeliai su policijos palyda gales is seimos atimineti vaikus, pagal kaimyno yskundima.
  kaip cia tau, patriotui, jewrosojuzo protektorato „nepriklausomybes“ vaizdelis? raudonieji buvo blogai, o zydrieji dabar gerai? beliko tik vaizduot patriota pries emigrantus?
  skirtingai nuo goju, pas zydus, – kas daugiau turi uzsienio pilietybiu, tas daugiau gerbiamas tautieciu. jis gali tureti ju nors ir simta, bet visi supras (ir netgi gojai!), kad zydas lieka zydu.
  su gojais, matai, kitaip, ziurint y tavo mintis.
  as asmeniskai pries tave nieko neturiu, bet tavo ydejos – mirtinos Lietuvai, to, ko reikia Lietuvos priesams, todel sorry, zodziu negailejau..

 13. douktris says:

  nu ir dar.
  negi jus nematot skirtumo tarp pavieniu emigrantu ir trecdalio salies emigracijos. jus ka, nematot istustejusiu miestu gatviu? prie „rusu“ net darbo valandomis Klaipedoje, centre, negaledavai saligatviu praeiti, jei kur skubedavai – minos zmoniu! juk cia ne keliu tukstanciu emigrantu uzgaidos, cia klausimas, ar atsisako Lietuva savo trcdalio emigrantu, kurie yra ne kas kita, o duokle savo zmonemis nugaletojams.

  jus nemanykit, kad tik vienas pats tremtinys Nr1 nugalejo tarybu sajunga. ja (ir Lietuva tuo paciu) nugalejo ir Amerika, kartu su nato, kieho direktyvas vercia y lietuviu kalba seimo buratinai? Maskvos?
  jus man paaiskinkit, kokiu budu nepriklausoma salis gali netekti trecdalio zmoniu per 20 metu?.
  as matau tik viena – salies okupacija, trecias pasaulinis karas pries Lietuva (ir pries zmonija).

  nematot okupantu?
  o kodel jus turit juos matyt, jums supakuot uzteko keliu patareju, atvykusiu is Vasingtono uzsienio reikalu departamento, kurie surase jums kolonijine konstitucija su centriniu banku, priklausanciu tvf, atvyko sorosas su labdaros fondais (liberastu partskolos), ruosti kolonijos valdininkus, pravede kursus buvusiai nomenklaturai, atsiunte gubernatoriu – tapkiny, kuris atsiveze CZV techologijas ir padare is jusu megejiskos VSD – CZV filiala, kuris dabar laiko uz kiausiniu seimo dauguma (Kedytes byla veda daug toliau, negu jums atrodo)..
  is jusu, kaip is mazu vaiku, ateme saldainius, o jus pacius pridave y bordely – jewrogavnojuza. keli zydeliai per kelias „sekundes“ iskrauste jums kisenes, pardave zvejybos laivyna y metalo lauza ir nusipirko jachtas. lanzbirbis padovanojo Mazeikius ir dar primokejo, atsidekodamas konsultantams uz konsultacijas. tsakant viska, ka galejo per pirma prichvatizacijos banga prichvatizavo, ko negalejo – sugriove, „islaisvejusius“ vergus issivare.
  ant noses jums paskutine banga, tsakant, devintoji – istatymas del Lietuvos zemes atidavimo (daugiau nieko nebeliko) uz skolas UZSENIECIAMS.
  alio, p a t r i o t a i, – uzsenieciams! kuriems nereikes Lietuvos pilietybes. jus gulat kryzium pries pilietybes palikima jos neatsisakiusiems lietuviams emigrantams, o jau patys, galim sakyt liekat be zemes savo zemej.
  nu ir prie to paties dar jums nagruzke – ystatymas del jusu vaiku konfiskavimo.

  stai buv. komuniste, tapkinio ypedine,

  P“rezidentė išvyko vizito į JAV. Susitiks ir su „Chevron“

  Prezidentė Dalia Grybauskaitė išvyko darbo vizito į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardo (Doctor of Humane Letters, Honoris Causa) suteikimo ceremonijoje.

  Garbės daktaro vardas prezidentei skirtas už lyderystę bei „skaidrumą, tiesą ir atsakomybę“, rašoma Džordžtauno universiteto sveikinimo rašte.“

  ar atkreipet demesy, kad ne y Leningrado kailiu fabrika rotfront, megztos beretes?
  Džordžtauno universitete ruosiami kadrai JAV kolonijoms. ten, tarp kitko, yra studento priesaika – ginti JAV interesus visam pasaulyje.
  o jus visi dar sedit rytu apkasuose, laikot fronta pries Latviu gatve, kai jus is uzpakalio tvarko zydrieji.
  bet tikriausiai kuprota tik grabas istiesins.
  adjos

 14. Nors sakiau, čia neberašysiu tau, dokutri, bet gal gi nesi toks nepataisomas, tad parašysiu dar… :)
  Mes kiekvienas turime savo požiūrius ir mąstymo strategiją. taip? Taip. Kas man nepatinka tavyje?
  Ogi tai, kad tu nesugebi būti savikritiškas. Ta prasme, kad ieškai priešų užsienyje, o ne Lietuvoje. Daug kas, ką tu pavardini, yra tiesa. Tačiau, kaip jau rašiau, esi žmogus be sistemos ir skiedras žarstai į visas puses. Be to kiekvieną aploji nei nebandydamas sužinoti ar jis to vertas.
  Aš niekada nebuvau tolerantiškas kitų lyčių orientacijos atstovams, tuo tarpu tu nei iš šio nei iš to rašai, kad aš jais žaviuosi. Na prie ko čia? Atvirkščiai, aš esu rašęs, kad kai per klaidą gavau prieš 10 metų pedalo laišką ir jį perskaičiau, net penkis kartus su ūkišku muilu ploviausi rankas. Nes man buvo labai šlykštu, kad čiupinėjau tokį popierių.

  Bet tavo pagrindinė bėda ne tame, kad visur surašai viską ką manai. Bėda tame, kad esi žmogus su kuriuo neįmanoma kalbėti jokia tema. Jei jau kalbame apie pilietybę, homikai visai ne į temą. O tu tarsi statybininkas, kuris primūrinęs vieną plytą bėgi prie savo automobilio pasikeisti tepalus, po to nuleki į sodą palaistyti pomidoro, vėliau grįžti primūrinti antrą plytą, tada vėl leki pasišluoti kiemą, prisiminęs, kad nepasiklojai lovos bėgi į miegamąjį ir gal po valandos eini mūrinti trečią plytą. Su tokiais žmonėmis tik Kalvarijų ar Zanavykų turguje galima 5 minutes pabendrauti. Po to pavargsti nuo jų.

 15. douktris says:

  ieskau uzsienyje…
  kad cia ieskoti nereikia, as tau faktais parodziau, o tu vistiek nematai, tai Lietuva sojuze, ar sojuzas Lietuvos, tsakant LDK? kas ka valdo? tai jei nesi tolerantiskas tu ligoniu paradams, ir dar noreciau tiket, kad ir dauguma seimo, tai kodel tie paradai vyksta? pagal kieno parasytus ystatymus vyksta?
  kas juos sugalvojo? jus?,- tai neissisukinek, kad nesi tolerantiskas
  kazkas kitas is uzsienio? – tai jis Lietuvos priesas, ar draugas?
  poziuris galetu but skirtingas tik detalese, o cia – okupacijos faktas – kaip blynas.
  .
  koks tu patriotas, jei tu jos nejauti? jei tu nematai okupacijos, tai okupantas irgi jos „nemato“… dar vienas variantas – visiskas debilas, tsakant megzta berete., prie „rusu“ okupacijos buvo komunistai, kurie, vietoj okupacijos mate isvadavima. dabar juos pakeite megztosios beretes ir liberastai – stai ir visas poziuriu skirtumas

  tau ystatymus raso pagal direktyvas is Briuselio, kartais priima juos net neisverte y lietuviu kalba.
  Lietuva moka duokle per sau nepriklausanty centriny banka, uzdirbta lita turi atiduoti uz atspausdinta eura (kompiuteryje nuliukus), jei neuzdirbi tiek, kiek reikia, tai pasiskolink tu euronuliuku is tvf kompiuterio, bet procentus mokesi tikrais pinigais, arba savo turtu. Lietuvos jurisdikcijoje tera likusi jos zeme. todel jewrogavnojuzas reikalauja priimti ystatymus del zemes pardavimo uzsenieciams, kad tvf bankas ja galetu pasiimti uz skolas, kai Lietuva nebeisgales moketi duokles, kaip Graikija.

  kas dar neaisku? cia suns ir seimininko sojuzas, tave seimininkas is uzsienio laiko tave uz pavadzio, tavo balsas y briusely neina, gali netoleruot paradu iki pazaliavimo, jie vistiek vyks ir duokle mokesi.
  sajungos negali buti, jei tavo kisene valdo sajungininkas, o tu jo nevaldai. kokia gali buti sajunga tarp kreditoriaus ir skolininko? tau mazai pavyzdziu, kaip Lietuvoj elgiamasi su prasiskolinusiais runkeliais? tu vadini tai sajuniniais rysiais?
  kam skolinga Lietuva? uzsieniui? draugui, ar priesui?
  tai kur ieskot draugu ir kur ieskot priesu?
  tu lietuviu, isvykusiu y uzsieny, atsisakai
  bet kreditoriu laikai savo draugu, nes jis tau duoda pinigu uz procentus.
  tai ir klausimas, kurio neleidzia klausti moderatorius:
  ?

 16. Žinai, douktri, vakar vėlų vakarą dar kartą viską pergalvojau ir supratau, kad esi paprasčiausias isterikas. Nepyk, čia ne piktąja šio žodžio prasme. Tiesiog eskaluoji kažkokį interesą, gal net… Na tiek to, neperimsiu tavo tradicijos kaltinti be konkrečių įrodymų.

  Žiūrėk, tavo tekstuose pilna kaltinimų kažkokiems globalistams, bet jų tu konkrečiai nei nebandai įvardinti. Tai visgi kas jie? Ir kas yra globalizmas aplamai? Gali man atsakyti?

  Bet laukdamas atsakymo, pasakysiu ir savo nuomonę. Globalizmas, mano įsitikinimu, yra ne kas kita, o siekis gyventi pasaulyje be sienų. Globus gi yra rutulys, ne veltui ir gaublį kai kurios kalbos įvardina kaip globusą. Taigi tarsi esi globalizmo priešas, ar ne? Nori, kad išliktų kaip galima ilgiau valstybės su savo sienomis. Ir nori, kad jose gyventų tų šalių piliečiai? O ar naujauti, kad gindamas dalies piliečių norą turėti dvigubą pilietybę, esi BŪTENT GLOBALISTAS Nr.1

  Na gi paaiškink mums kas tas [b]globalizmas[/b], kurio tu taip purtydamasis iš tikro trokšti.

 17. douktris says:

  paaiskinu
  globalistas nori, kad Lietuvos pilietybe (kuri butu antra, trecia, desimta) galetu tureti, kas tik nori (tam rezidentui suteikta teise dovanoti ja panorejusiems „isimties“ tvarka), tik ne lietuvis isvarytas y vergija globalistu sukelto ekonominio karo pries Lietuva ir isigijes uzsienio pilietybe

  todel ir sakau, kad tu esi globalistas Nr1 (gali pasirinkti dar viena varianta, kury esu yvardine anksteniam komentare), nes naikini Lietuva, atkirsdamas 1 milijona lietuviu nuo Lietuvos.

  o as – Lietuvos patriotas Nr1, nes as bandau issaugoti tuos, kurie nors ir isvaryti globalistu is Lietuvos, bet neatsisako jos

  jei pries Lietuva kariaujama globaliai, tai Lietuva ir turi gintis globaliai.
  jei nesiorientuoji, kas darosi Pasaulyje, kokiomis ginklu rusimis vyksta karas pries zmonija (Lietuva), paskaityk „Visuomenes saugumo koncepcija“ pradziamoksly.. .

 18. Tai kas yra globalizmas atsakyti man nesugebi?
  Tik tiek, kad aš tau globalistas? Ir kad visi kiti pasaulyje yra globalistai išskyrus lietuvius, kuriuos y uzsieny isvare irgi globalistas?

  Man jau linksma darosi tokius motyvuotus komentarus skaityti. Tiek to, apie ginklus nei neskatysiu

 19. douktris says:

  o kaip man tau isaiskinti, kas yra algebra, kai tu zinai tik 2×2?
  as tau daviau pradziamoksly, kurio tu nesiruosi skaityti. ir tu vistiek reikalauji tau isaiskinti
  dalykus, apie kuriuos neturi zalio supratimo?
  ka, man cia tau, paskaitas pradet rasyt kaip aklam, kaip atrodo dramblys tavo kambaryje?

 20. Joris says:

  O man štai kokia mintis atėjo … Jei gerai supratau garsiai rėkiančius, tai labiausiai rėkia Amerikos lietuviai (arba senai gyvenantys svetur, gal dar karo metais pabėgę iš šalies), kurie gyvena ten jau kuo seniausiai. Koks jiems reikalas turėti Lietuvos pilietybę? Kad primintų tautinę priklausomybę? Ir ar tikrai jie jau tokie lietuviai? Pavyzdžiui, kai iš Rusijos emigruoja žydai, dažniausiai vyksta jie ne į Izraelį, bet į Ameriką. Kodėl ne į savo gimtinę? O gal Amerika ir yra jų tikroji gimtinė? Dviguba pilietybė – tai platus laukas manipuliacijoms ir šitai eilinį kartą reiškiasi tuomet, kai sprendžiamas žemės pardavimo klausimas užsieniečiams. Nemanau kad lietuviai, gyvendami Amerikoje ims supirkinėti žemę Lietuvoje. Jiems tai bereikalingas rūpestis. Bet štai tam tikri asmenys nuslėpę savo tautybę ir pasivadinę lietuviais, bei gavę antrą lietuvišką pilietybę (dėl to, kad kadais jie ar jų tėvai gyveno Lietuvoje ir emigravo), tikisi apsidrausti, jei kartais žėmės pardavimo užsieniečiams sumanymas neišdegtų, tuomet turėdami pilietybę galėtų supirkinėti žemę Lietuvoje. Juk kažkokių saugiklių, kad apsaugoti nuo spekuliacijos kaip ir nėra arba aš apie juos negirdėjau. Beje įdomus dalykas: kai dariausi naują pasą, galėjau pasirinkti įrašyti savo tautybę arba ne. Tarkim aš jos neįrašau, o po kiek laiko vėl keičiu pasą ir įsirašau tautybę tokią, kokios noriu. Nežinau ar taip padaryti pavyktų, bet gali būti, kad niekas net nesidomėtų ar tikrai mano tėvai lietuviai ar ne ir ar aš turiu teisę priskirti save prie lietuvių. Tarkim, kad man pavyko ir priskyriau save prie žydelių. Įsivaizduojat kokios galimybės atsiveria? GAl ir neitų mulkinti visus, pamėginus emigruoti melas tikrai išlystų, bet tarkim nuėjęs ieškoti darbo, galėčiau darbdaviui pakišti pasą po nosim ir sakyti, kad esu žydas. Juk yra buvę, kad darbdavys klausęs ar esu lietuvis. Prikalbėjo visko, o kai kitą dieną atėjau į darbą pasirodė, jog esa viskas atvirkščiai. O juk žydas žydui meluoti negali. Va ir naujos galimybės. O kas dėl žydų, tai jie jau seniai manipulioja ir tautybe ir pilietybe ir pavardėmis, kad tik galėtų prie valdžios lovio pripulti. Ir kai susimastau ir bandau jieškoti kokių nors rasinių požymių tarp lietuviškų politikų veidų, kyla klausimas, kiek iš jų yra tikri lietuviai? Gal kiek nuklydau nuo temos, bet mintis tokia: Dvigubos pilietybės klausimas iškyla būtent tada, kai turi spręstis kitas svarbus Lietuvai klausimas. Ir kažin ar tai atsitiktinumas? Kažkas nori apsidrausti? Kažkas įžvelgia galimybę pasipelnyti? O kodėl ne? Ir galų gale ar tikrai atsitiktinumas tai, kad politikai labai jau blogai atstovauja mūsų tautinius ir valstybinius interesus?
  Galima užduoti ir kitą klausimą: kodėl emigrantai kelia dvigubos pilietybės klausimą, o vietoj to, kad būtų bėgę iš Lietuvos, būtų vienijęsi ir kilę į kovą už galimybę normaliai pragyventi savo protėvių žemėje? Niekas garsiai to nesako, bet iš savo giminaičių dabar gyvenančių užsienyje žinau, kad į Lietuvą sugrįšti jie neketina ir kad Lietuvą jie paprasčiausiai išbraukė iš savo ir savo vaikų ateities. Jiems Lietuva – tai beviltiška šalis, kur neina pragyventi, kur nėra tvarkos nei teisybės. Per televiziją šito neišgirsi, o štai reklamos, kad reikia bėgti iš Lietuvos nes kitur laukia pinigų kapšeliai, pieno upės tarp meduolinių krantų – apstu. Ir tik nemąstatntis gali nesuprasti, jog tai gryniausia propaganda. Propaganda valstybiniu mastu. Gaunasi, kad valstybė eina prieš savo tautą. Tuomet jau iškyla klausimai ir apie tikrąją Lietuvos okupaciją (pvz. ekonominę), ir kas iš tikro valdo Lietuvos politinį gyvenimą ir pan. Tauta palikta savo pačios valiai ir tik nuo jos priklauso ar sugebės susivienyti bendram tikslui ir apginti savo vaikų (dar neemigravusių) ateitį. Galima daug rašyti, rėkti ir t.t. bet kartais galima užduoti sau klausimą: o ką aš padariau savo tautos ateities labui? Ir vienas žmogus gali nuveikti labai daug, jeigu tik pamėgintų. Štai pavyzdžiui Rusijoje žmonės susiduria su tom pačiom problemom. Ir jie sėkmingai kovoja susibūrę į mažas grupeles po 5-7 asmenis. Ten jie turi sukūrę savo Visuomeninį Rusų Judėjimą (sąjūdį) Atgimimas Auksinis Amžius, kuriame tiktai tūkstantis narių, o valdžia jau yra priversta reaguoti į šio judėjimo protestus prieš GMO, skiepijimus, rusų tautos genocidą ir pan. Pavyzdys rodo, kAD NETGI PATI ORGANIZACIJA YRA VISAI NEREIKALINGA, PAKANKA PILIETINĖS INICIATYVOS, mažų plačiai išsibarsčiusių grupelių žmonių, kurie viešina skaudžias problemas ir valdžios neveiklumą, viešina informaciją apie užslėpto genocido ginklus (GMO, skiepai, E maiste…) ir kuo daugiau žmonių apie tai žino, kuo daugiau žmonių apie tai susimąsto, tuo geresnių rezultatų pasiekia. Juk esmė ne tame, kad nuversti valdžią, o tame kad pažadinti tautą iš abejingumo, vergiško nuolankumo ir vergiškos ideologijos.

  Gerai išdėstėte Jori,
  nenorėtumėte straipsnio parašyti šia tema?

  administratorius

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top