Kaip siekiama įtikinti žmoniją, kad šeima turi būti sunaikinta?

2020, 2 gegužės, 9:23 | kategorija LPT | 9 komentarai | peržiūrų 552 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Justas Stankevičius

Justas Stankevičius

Koronaviruso krizės metu dauguma pajutome, kokie brangūs mums yra artimieji ir kokie svarbūs šeimos ryšiai. Todėl ypač dabar nustebino Sophie Lewis straipsnis „The coronavirus crisis shows it’s time to abolish the family“ apie tai, kad pandemija yra puikus metas panaikinti šeimą kaip bendruomenės modelį. Kaip kilo tokia mintis? Kas ir kodėl skatina tokias iniciatyvas?

Straipsnis yra publikuotas puslapyje, kurį finansuoja George’o Soros’o fondai. Jo autorė Sophie Lewis yra puikiai žinoma rašytoja ir vertėja. Tarp garsesnių jos vertimų yra Bini Adamczak (g.1979) knyga „Communism for Kids (2017), Atnje Schrupp (g.1964) „A Brief History of Feminism”(2017).

Ko gero pati garsiausia jos knyga yra „Full surrogacy now: feminism against family”(2011). S. Lewis darbai, kaip ir byloja jų pavadinimai, yra susiję su politinės kairės ideologija, kuri remiasi neomarksistinės Frankfurto mokyklos suformuluotos kritinės teorijos principu.

Vienas iš kritinės teorijos principų teigia, jog jei klasikinis marksizmas kalba apie aukštuomenės užguitą proletariatą, tai aptariama teorija skelbia, kad visi Vakarų visuomenės nariai yra užguiti Vakarų kultūros institucijų.

Šią teoriją Frankfurto mokykla naudoja kaip dūmų užsklandą įvairiais aspektais, o vienas iš tokių aspektų yra kritika bet kokiam Vakarų kultūros ramsčiui: šeimai, nacionalinės Valstybės idėjai, Bažnyčiai ir kt. Tikėta, kad kritikuojant šiuos ramsčius (senasis) Vakarų visuomenės modelis subyrės.

Norint suprasti, kaip pasaulyje bandoma skleisti Frankfurto mokyklos idėjas, verta paanalizuoti S. Lewis tekstą. Visų pirma, teksto autorė kritikuoja karantiną kaip tokį, nes jis verčia žmones sunerimti dėl savo pajamų ir sveikatos. Žinoma, sunku nesutikti, jog kartu su karantinu prasideda ekonominis sunkmetis, tačiau ryšys tarp šio fakto ir teksto antraštės nepaaiškintas.

Autorė teigia, jog pagal PSO ,,smurtas šeimoje yra labiausiai paplitęs žmogaus teisių pažeidimas, tačiau jis yra tarp mažiausiai fiksuojamų žmogaus teisių pažeidimų” . Toliau, autorė piktinasi, šiomis socialinėmis bei ekonominėmis šeimos ir namų ūkio aplinkybėmis:

 • Reprodukcijoje lytys turi skirtingas roles;
 • Namai yra dažnai nuomojami arba perkami, imant paskolas;
 • Ji teigia, kad dažnai šeimoje vaikai auklėjami pagal patriarchalines vertybes (abejotina, ar tikrai visada auginant vaikus dominuoja tėvas);
 • Autorė pateikia santuoką, kaip savaime suprantamą blogį, visiškai to nepaaiškinusi;
 • Bandoma atmesti šeimą laikantis paslėptos prielaidos, kad santuoka yra fundamentaliai žalingas reiškinys (praeitas punktas).

Autorė teisingai pastebi – tam, kad sumažintume susirgimų kreivę, turime pritaikyti tam tikras socialines praktikas (atstumo laikymasis tarp žmonių ir karantinas).  Tačiau  tuo pačiu ji ima kalbėti priešingai – jog minėtos socialinės praktikos yra blogos. Vartodama ideologinį žargoną, autorė teigia, kad egzistuoja „poros formos mistifikacija” (angl. „mystification of the couple-form”).

Argumentuodama, kodėl reikia sunaikinti šeimą kaip visuomenės modelį, S. Lewis teigia, jog „privati nuosavybė” (namai) yra pavojinga vieta, nes ji yra apibrėžta galios asimetrijų, o ne šeimos darbų pasidalijimu ir bendradarbiavimo. Autorė iškreipia šeimos ir namų ryšius, apibūdindama juos kaip klasių kovą (kaip lyčių kovą dėl galios).

Tačiau santuoką galime pagrįsti iš loginio pozityvizmo pusės, kurį Frankfurto mokykla neigia. Vien žvelgiant per biologijos prizmę, šeima kaip modelis yra svarbus išskirtinai žmonėms, nes žmonių brendimo laikotarpis, lyginant su kitais gyvūnais, yra ilgas (čia taip pat svarbus ekonominis aspektas).

Čia verta prisiminti ir Abrahamo Haroldo Maslow (1908-1970) „poreikių piramidę” (1970), kurioje vienas iš fundamentalių poreikių, lemiančių žmogaus psichologinį gerbūvį, yra meilės ir priklausymo poreikiai. To pavyzdžiai gali būti šeima, draugai, darbas, religinė bendruomenė.

Išvardinusi minėtus argumentus, autorė retoriškai klausia: ,,kaip ši ,,zona” [šeima-J.S] gali padėti mūsų sveikatai?” Tyčia ar netyčia autorė pamiršta paminėti, kad šeima yra kritiškai svarbi psichologinei sveikatai. Įrodyta, kad socialiniai santykiai (tokie kaip užmegzti šeimose) sumažina lėtinių ir psichinių ligų tikimybę.

Virš 10 mokslinių knygų autorius, Len Sperry (g.1943) teigia, jog santuoka kuria gerovę, teikdama žmonėms draugystę, emocinę paramą ir ekonominį saugumą. Santuoka yra susijusi su fizine sveikata, gera psichologine savijauta ir mažu mirtingumu. Dar daug kitų šaltinių patvirtina, jog autorė klysta.

Toliau autorė keliauja link kapitalizmo kritikos. Ji teigia, jog fiziškai silpni žmonės (seni arba jauni) „kapitalistinėse namuose” tik išimtiniais atvejais jaučiasi saugiai. Vertinant šį teiginį, būtų smalsu palyginti, kaip fiziškai silpniems žmonėms sekėsi socializmo lageriuose ar darbo stovyklose.

Be to, ar dauguma fiziškai silpnų žmonių kenčia nuo smurto kapitalizme, tarkime, tokiose šalyse kaip Austrija? Pasinaudosime aptariamo teksto metodu ir pagal nutylėjimą leisime nuspręsti pačiam skaitytojui.

Revoliucijos receptai

,,Tačiau žymiai logiškesnė reakcija gali būti: atidarykite visus viešbučius ir privačius rūmus, naudodamiesi erdviu ir lengvu, sanitariniu (prekių) būstu visiems”, – skelbia autorė.  Čia tiktų pridurti: nacionalizuokite privatų nekilnojamąjį turtą ir duokite visiems pagal poreikį.

JAV galbūt tai skamba patraukliai, bet Lietuvos visuomenei, kuri neseniai išsivadavo iš sovietinės okupacijos,  tai jau girdėta ir gerai žinoma, kuo tokios idėjos baigėsi (1918 m. rugsėjo 5 d. gimęs ,,raudonasis teroras”).

Autorė lyg nusikalstamos organizacijos vadovė, siekianti išlaisvinti savo bendrininkus, pažodžiui sako: ,,dabar paleiskite visus kalinius ir sulaikytuosius”. Ir visgi pamirštama, kad kaliniai yra grėsmė viešajam saugumui.

Spalio revoliuciją paminėjome neatsitiktinai, bet reaguodami į tai, kad autorė kviečia mus ,,pertvarkyti globos įstaigas kaip erdvius savarankiškai gyvenančius kaimus”. Kitaip sakant ji siūlo statyti kolūkius. Tai skamba tarsi pigi socialistinės revoliucijos reklama, o ne “Atviros demokratijos” puslapiui tinkamas tekstas.

Iškreiptai pateikta smurto šeimoje tema

Visiškai spontaniškai autorė rašo, jog yra kone pavojinga turėti privačius namus, nes ,,didžiulė jų dalis nėra saugūs”. Tačiau šioje vietoje nėra pateikiami jokie skaičiai, įrodymai ar šaltiniai. Kiti samprotavimai grindžiami skaičiais, kurie atkeliaujaiš The Guardian straipsnio, teigiančio, jog nuo pandemijos pradžios Kinijos policijos nuovadose pranešimų apie smurto šeimoje atvejus padidėjo tris kartus.

Tačiau tai neįrodo, kad be šeimos smurto padidėjimo būtų išvengta. Panašu, jog tikroji problema gali būti ne šeima ar santuoka, o tai, jog ilgėjant laikui, kai žmonės būna kartu mažose erdvėse, dažnėja konfliktai (ar smurtas nekiltų, jei žmonės, kurie nėra šeimos nariai, būtų uždaryti vienoje patalpoje ilgesniam laiko tarpui)?

Pačiame straipsnyje yra teigiama, jog 90% smurto priežasčių yra susiję su COVID-19 epidemija. Šis teiginys skamba taip, tarsi 99% smurto atvejų žemėje yra susiję su rankų turėjimu.

Toliau, autorė atkreipia dėmesį, jog  JAV nacionalinės specialios smurto šeimoje telefono linijos vadovas pastebėjo, kad ,,smurtautojai grasina išmesti savo aukas į gatvę, kad jos susirgtų“. Tai pavyzdys siekiant gąsdinti visuomenę. Baimė yra viena iš svarbiausių propagandos įrankių.

Po nepagrįstų teiginių lavinos, autorė daro staigų šuolį prie išvados: ,,Trumpai tariant, pandemija nėra laikas pamiršti apie šeimos panaikinimą”. Iki šio momento visą straipsnio logiką galime pateikti glaustai: Šeimose pasitaiko smurto ir nelygybės atvejų, tai paaštrėja karantino metu, todėl visi atsisakykime šeimų.

Net jei namai saugūs – šeima vis tiek kenkia

Taupydami skaitytojo laiką, galime iškristalizuoti penkis teiginius, kuo pagal autorę (net ir sveika) šeima yra blogai.

 • Šeima sustiprina lyčių vaidmenis;
 • Šeima sudaro sąlygas žmonėms imtis produktyvaus darbo;
 • Šeima  priverčia mus manyti, kad esame savarankiški;
 • Šeima  prisideda prie efektyvaus ekonominio augimo;
 • Šeima sudaro įspūdį, kad ji yra pagrindinis meilės ir rūpesčio šaltinis.

Taigi autorės vertybių sistema atrodo tokia svetima psichologiškai sveikam žmogui, kad sunku suvokti, kaip jos teiginiai pagrindžia tezę, jog net ir sveika šeima turi būti likviduota. Po teiginių, kurie laikytini autorės ,,argumentais”, randame tokias išvadas: ,,mes nusipelnėme kažko geriau, nei šeima”; ,,koronaviruso laikotarpis yra puikus šeimos sunaikinimui”.

Toliau, naudodama ,,nutylėjimo metodą”, ji teigia, kad ,,mes [žmonės, kurie yra prieš šeimos modelį – J.S] turime gyventi tarsi kiekviena diena būtų įrodymas, jog mes tikime tokių žmonių gyvenimo verte kaip vėžio pacientai, senyvi žmonės, suluošinti žmonės ir kt.”.

Ar autorė kuria paslėptą prielaidą, jog žmonėms, turintiems šeimą, visos minėtos žmonių grupės nerūpi? Nes tai skamba kaip pigus populizmas: problema ir išeitis. Problema: šeimą turinčiam žmogui nerūpi vėžio pacientai, senyvi žmonės ir kt. Todėl turime sukurti kažką geriau, nei šeima.

Pabaigoje autorė dėsto savo mintis, jog epidemijos laikotarpis yra puiki proga socialinei bei socialistinei revoliucijai, jog ji tiki, kad būtent 2020 m. po ,,maro nuolaužų ir artėjančios depresijos” suintensyvės dialektika prieš šeimą. Tačiau vargu, ar S. Lewis išvados reiškia, ką nors prasmingo, nes kaip matome, progresyvi autorė tradicijos keitimą grindžia pseudomokslu, bet ignoruoja mokslinį konsensusą.

šaltinis: laisvavisuomene.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. konkurencijos nėra says:

  Šeima-pagrindinė valstybės lastelė!

 2. kas SARMATUOSE darosi? says:

  Pries si straipsni- Gateso propagandos vertimas (!) i LT.
  Dabar kazkokia soroso propaganda tirazuojama, lyg ja ir kritikuojant.
  Bet be straipsnio autoraius nuorodos i straipsnio originala, mes net nezinotume apie si kliedesi paskelbta esant.
  SARMATAI, kurlink einate!?

 3. Pro says:

  Būčiau nerašęs komentaro, kaip tik perskaičiau straipsnį ir susimąsčiau apie tai, ką turėjo omenyje autorius, kai pamačiau tą buką komentarą aukščiau, kurio autorius net nesuprato apie ką straipsnyje rašoma. Kam verčiami Geisto pasisakymai – tipo propaganda.

  Manyčiau, reikėtų čia jau cenzūrą protiniams sugebėjimams įvest.. Jei Sarmatai to neskelbtų – tai žmonės kai kurių dalykų net nežinotų kad vyksta “ aiškinu bukagalviams. Ne viskas yra propaganda, kas pateikiama susipažinimui, bet, deja, kai kurių maumenėliui tą suvokt per sunku.

  Gal reikėtų bent vidurinę baigt ir padirbėt su teksto suvokimu? Net gėda darosi kartais už tokius berazumius.. iš ties.. Tokiems dar per anksti čia lankytis. Reikia užaugt.

  .Ačiū už straipsnį. Kitur būčiau neradęs.

 4. >>pro says:

  Ad hominem:
  buka komentara?
  cenzura sugebejimams?
  suvokti per sunku?
  berazumius?
  Dekui uz auginima:)
  O SARMATAMS pagarba uz auksciau esancio komentaro paskelbima- audietur et altera pars:)

 5. romanas says:

  Pro , paaiškinti žmonėms galima ir be žodžių kaip „bukagalvis“ , „maumenėlis“ , „berazumis“ . Ar tik nesergi susireikšminimo liga ? Ir pabaigai : kuo kitą tepi – toks ir pats esi !

 6. Pro says:

  ->> romanui

  Straipsnyje viskas paaiškinta, bet nesuprato. Tai man reikėtų kur kas dar ilgesnį paaiškinimą parašyt, nei straipsnis, kad suvoktų tai, kas protingam žmogui aišku r taip. O gal r tai nepadėtų.

  Todėl bukagalviai įsižeidžia tik dėl raudono skuduro „bukagalvis“, nekreipdami dėmesio į tai, kas buvo parašyta šalia.

  O parašyta buvo – „dirbkit su teksto suvokimu“. Aukite, lavinkitės, kad ateityje netektų išgirst savo atžvilgiu „bukagalvis“.

 7. Vytas says:

  Vien S.Lewis straipsnio publikacijos vieta pasako, jog ji skirta vieno iš Sorošo veiklos krypties – šeimos sunaikinimo tikslo – propagavimui. „Auksinis milijardas“ nesnaudžia, perka ir rašytojus, perka ir mokslininkus savo tikslų propagavimui bei „moksliniam“ pagrindimui. Šeimos tema, kaip ir tautinių valstybių neigimas bei klimato kaitos priežastys – pačios populiariausios tos „mokslinės“ propagandos temos.

 8. >>>pro says:

  Ar teisingai supratau:
  1.PRO yra protingas.
  2.Mes esame bukagalviai.
  Jei atsisakome mąstyti kaip liepia PRO, mums gresia bausmė- būsime Jo pavadinti bukagalviais.
  PRO, klaupiuosi prieš Tamstą, tik nevadink manęs bukagalviu, nes turbūt pasikarsiu iš nevilties:)

 9. ipaskutinis sakinys says:

  IGNORUOJA MOKSLINĮ KONSENSUSĄ.
  Nuo kada mokslo metodas yra konsesnsusas?
  Maniau, kad mokslas remiasi faktais, bet matyt klydau:)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top