Kas kontroliuoja Britanijos ir pasaulio vyriausybių atsaką į Covid-19?

2020, 31 gegužės, 7:30 | kategorija Metodologija | 1 atsiliepimas | peržiūrų 680 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kas kontroliuoja Britanijos vyriausybės atsaką į Covid-19?

UK Column sudarė grafiką, kuris parodo, kad karantinas ir gyvybių išsaugojimas turi mažai ką bendro.

Grafike pateikti duomenys atnaujinti 2020/04/21

Žalia spalva pažymėtos šalys neįvedusios karantino arba įvedusios labai švelnią jo formą. Ten pat pažymėtas mirčių nuo Covid-19 skaičius milijonui gyventojų jose. Raudona spalva pažymėtos itin griežtas karantino priemones taikančios šalys bei mirčių skaičius milijonui gyventojų jose.

Kas vedė JK vyriausybę į šią abejotiną bei nerimą keliančią karantino strategiją? Tai, jog buvo padarytos išvados paremtos patikima epidemiologine analize bei tyrimais, atliktais gydytojų ir mokslininkų, kuriems rūpi mūsų gerovė, tėra tik nepatikrinta prielaida.

Šiame straipsnyje mes atskleisime kas vyko iš tikrųjų.

Imperial college profesorius Neil Ferguson buvo atsakingas už atsako į Covid-19 modeliavimą. Jo virtualų modelį rekomendavo PSO (psichopatų ir sociopatų organizacija. Vertėjo nuomone, taip turėtų vadintis įstaiga nežinia dėl kokių priežasčių vis dar tebevadinama Pasaulio Sveikatos Organizacija) ir jis buvo priimtas bei patvirtintas beveik be jokio kritiško nagrinėjimo.

500 000 mirčių Jungtinėje Karalystėje dramatiška prognozė, kurią pateikė Nilas Fergiusonas, buvo akstinas Borisui Džonsonui (JK ministras pirmininkas) kardinaliai pakeisti savo nuomonę ir atsisakyti minios imuniteto strategijos bei paskelbti griežtą karantiną. Vėliau Fergiusonas sumažino mirčių skaičių, tačiau savo Twitter paskyroje atkakliai tvirtino, kad nesiėmus drastiškų karantino priemonių, mirčių skaičius bus dar didesnis nei tas, kurį jis skelbė anksčiau.

Kas toks tas Nilas Fergiusonas? Fergiusonas, VIMC (Skiepų Poveikio Modeliavimo Konsorciumas) kuris įsikūręs Imperial College Londone, vykdantysis direktorius. Fergiusono biografijoje rašoma, kad jo darbas yra pateikti ligų kontrolės politikos formavimo informaciją viešoms (JK) ir pasaulinėms sveikatos institucijoms.

Profesorius kuris sugriovė Boriso Džonsono „minios imuniteto“ strategiją pats yra prieštaringai vertinamas bei jo kolegos mokslininko, Edinburgo universiteto profesoriaus ir gyvūnų ligų žinovo Michael Thrusfield, apibūdinamas kaip turintis pandemijų modeliavimo įrašų „su spragomis“.

Fergiusonas padėjo modeliuoti britų vyriausybės atsaką į FMD (snukio ir nagų liga) 2001 metais, ką Thrusfield vadina „neatitinkančiu paskirties“ ir „itin žalingu“. Thrusfield išryškino Fergiusono matematinių modeliavimų ribotumą ir iškėlė abejones, kurias jau buvo išreiškęs dėl FMD, dabartiniam Covid-19 „krizės“ atsakui.

Vertinama, jog 2001 metais, pasirėmus Fergiusono prognozėmis buvo paskersta apie 12 milijonų gyvulių. Ūkininkų bendruomenė patyrė siaubingą skaičių savižudybių ir bankrotų, kas negrįžtamai pakeitė britų žemdirbystės vaizdą – gyvybingi smulkūs ūkiai nyko, agrokorporacijos plėtėsi, o ES centrinė valdžia įgijo daugiau galių žemdirbystės sektoriuje.

Įžvalga: „Paskersti esant įtarimui“, 2015 metų UK Column dokumentinis filmas pateikia sukrečiantį vaizdą apie tai, kokią, žaibiškai įgyvendintą ir neapgalvotą, kančią bei „naująją realybę“ britų žemdirbių bendruomenei primetė Fergiusono modeliavimas. https://www.youtube.com/watch?v=Yb9iaDoXJF8

Žemiau pateikiamas vieno žmogaus, prisidėjusio prie šios programos, pareiškimas: „Mėsos ir gyvulių komisijos statistikos duomenimis buvo paskersta 12 milijonų galvijų, neįskaitant avių, persileidusių avių, veršelių ar paršelių. Ankstyvaisiais mėnesiais buvo papjauta dešimtys tūkstančių vištų, matyt, jų pačių gerovei. 88% paskerstų gyvulių nesirgo snukio ir nagų liga. Šaltinis: Aplinkos, maisto ir žemės ūkio reikalų departamentas-DEFRA.

Great Orton aerodromas buvo naudojamas „savanoriškam“ avių skerdimui: tą galima vadinti kaip tik nori, tačiau jokiu būdu ne savanorišku ir ūkininkams, kurie nesutiko bendradarbiauti, buvo be skrupulų grasinama. Iš tūkstančių kraujo testų, atliktų Great Orton, buvo nustatytas tik vienas silpnas snukio ir nagų ligos atvejis. Šaltinis: DEFRA.

Aerodrome buvo įrengtas travelatorius (slenkanti juosta) kuris tęsėsi nuo skerdimo palapinės Great Orton’e iki kapo duobių. Jis dirbo 16 valandų per parą transportuodamas jaunas „negyvas“ avis. Ten dirbantis skerdikas man papasakojo, jog daugybė avių buvo užkastos gyvos.

Šio fiasko metu, to meto britų Ministrui pirmininkui Tony Blair patarinėjo profesorius Fergiusonas iš Imperial College. Epidemijai baigiantis DEFRA jį atleido, tačiau žala jau buvo padaryta! Profesorius Fergiusonas 2002 metais už jo darbą 2001 metų snukio ir nagų ligos epidemijos metu buvo apdovanotas OBE (Britanijos Imperijos Ordinas).“

2002 metais Fergiusonas prognozavo, kad nuo naujojo Creutzfeldto-Jakobo ligos varianto, plačiau žinomo kaip karvių kempinligė, JK mirs 50 000 žmonių, o jeigu liga paplistų tarp avių, mirusių žmonių skaičius siektų 150 000. Iš tikrųjų gi, pasak „National CJD Research and Surveilance Unit“ prie Edinburgo universiteto, nuo 1990 metų dėl šios ligos JK mirė 178 žmonės.

2005 metais Fergiusonas tvirtino, kad dėl H5N1 paukščių gripo pasaulyje mirs iki 200 milijonų žmonių. 2006 metų pradžioje PSO šiam virusui priskyrė 78 mirtis iš 147 registruotų užsikrėtimo atvejų.

2009 metais Fergiusonas ir jo komanda iš Imperial College pranešė JK vyriausybei, jog dėl H1N1 kiaulių gripo JK, galbūt, mirs 65 000 žmonių. Paaiškėjo, kad mirė tik 457 žmonės.

2020 metais (kovo 26. vertėjo pastaba) Fergiusonas ir Imperial College paskelbė pranešimą (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020v2.pdf), kuriame tvirtinama, kad 500 000 britų ir 2,2 milijono JAV gyventojų gali mirti nuo Covid-19.

Ši ataskaita iki šiol nebuvo moksliškai patvirtinta toje pat srityje dirbančių profesionalų; nepaisant to bei Fergiusono akį rėžiančio matematinio sensacionalizmo, britų vyriausybė vis tiek priėmė Fergiusono pasiūlytą pražūtingą socio-ekonominį karantiną.

Kodėl Britanijos vyriausybė taip greit priėmė Fergiusono planą?

1. GAVI (globalus aljansas skiepijimui ir imunizacijai) ir Imperial College

Imperial College infekcinių ligų ir epidemiologijos departamentas po savo stogu glaudžia VIMC (skiepų poveikio modeliavimo konsorciumas). VIMC finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas ir GAVI-save vadinantis Skiepų Aljansu.

Bilas ir Melinda Geitsai pradėjo finansuoti Imperial College 2006 metais, keturis metus iki Geitsų fondui įkuriant GHLLDVC (Globali Sveikatos Lyderių Dešimtmečio Bendradarbiavimo Iniciatyva Skiepų Klausimu. Atleiskit, išverčiau kaip moku.

Tokie monstriški pavadinimai ir daugiau kantrybės turintį vertėją išvestų iš pusiausvyros) ir vienerius metus po to kai Fergiusonas pademonstravo savo polinkį išpūstoms mirčių prognozėms dėl H5N1 paukščių gripo.

Iki 2018 metų pabaigos Geitsų fondas Imperial College pervedė milžinišką 185 milijonų JAV dolerių sumą. Geitsas yra antras didžiausias Imperial College rėmėjas kurį lenkia tik Britanijos tyrimų labdaros organizacija Welcome Trust, Imperial College pradėjusi finansuoti iki Fergiusono žlugusių snukio ir nagų ligos prognozių, ir kuri iki 2018 metų pabaigos Imperial College jau buvo skyrusi daugiau nei 400 milijonų JAV dolerių.

Aš aiškinsiuosi Welcome Trust ryšius antroje straipsnių serijos dalyje. (ji bus skelbiama vėliau. vertėjo pastaba)

Geitsų fondas, bendradarbiaudamas su PSO, UNICEF (Jungtinių Tautų Vaikų Fondas) ir NIAID (JAV Nacionalinis Alergijų ir Infekcinių Ligų Institutas), įkūrė GHLLDVC. Žemiau pateikiama citata iš Geisų fondo tinklalapio:

„Globalus skiepų veiksmų planas įgalins geresnį veiksmų derinimą tarp suinteresuotųjų grupių – nacionalinių vyriausybių, daugiašalių organizacijų, pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus bei filantropinių organizacijų-ir nustatys atsakingą strategiją, išteklius bei kitas spragas į kurias turi būti atkreiptas dėmesys tam, kad būtų įgyvendintas gyvybes išsaugojančių skiepų potencialas.“

To meto Bendradarbiavimo vadovų tarybai priklausė PSO generalinis direktorius, NIAID direktorius, UNICEF direktorius, Geitsų fondo Globalios Sveikatos prezidentas ir Afrikos Maliarijos Aljanso pirmininkas. Valdymo komitetui priklausė JK Sveikatos Departamento imunizacijos direktorius ir daug kitų atstovų iš PSO, UNICEF bei susijusių organizacijų.

Tai yra būrys imunizacijai pritariančių individų, kontroliuojančių pasaulio sveikatos politiką reguliuojančias organizacijas, kurie tvirtina esantys nepriklausomi.

PSO buvo pavadinta „vadovaujančia ir kontroliuojančia autoritetinga sveikatos institucija tarptautiniu lygiu veikiančia Jungtinių Tautų sistemoje“ bei įkurta tam, kad be kitų uždavinių, susijusių su globalios imunizacijos politika, būtų atsakinga už „sveikatos tyrimų darbotvarkės formavimą“.

UNICEF, „didžiausia pasaulyje skiepų tiekėja besivystančioms šalims“, turi tiesioginę prieigą prie vaikų daugiau nei 150 šalių ir teritorijų (2010 metų duomenimis).

Mes jau dabar matome galimą interesų konfliktą slypintį už Fergiusono Covid-19 modelio ir jis taps dar akivaizdesnis aikštėn iškilus ryšiams su visa farmacijos pramone kuri, galimai, pamindama nuoširdų žmonijos susirūpinimą savo sveikata ir gerove, tesirūpina vien tik savo interesais.

GAVI-Skiepų Aljansas

GAVI aljansas

„GAVI-skiepijimo aljansas apjungiantis viešąjį bei privatų sektorius tam pačiam tikslui – padaryti skiepus vienodai prieinamus visiems vaikams, kur jie begyventų.“

GAVI finansuojamas ir jo partneriai yra iš to paties tinklo kuris apjungia GHLLDVC, vis tik yra labai pastebimų naujovių: Pasaulio Bankas ir donorų/įgyvendinančių šalių vyriausybės. Geitsų fondas-pagrindinis rėmėjas neskaitant Britanijos vyriausybės kuri yra GAVI įkūrėja ir didžiausia rėmėja.

Lentelėje parodyti GAVI rėmėjų įnašai nuo 2000 iki 2020 metų.

 

Tuo metu, kai daugelio britų visuomenės sluoksnių gyvenimo lygis smunka, senoliai neatleistinai apleisti, sveikatos paslaugos nyksta, o benamių daugėja, Britanijos vyriausybė per UKAID įsipareigojo 2016-2020 metams skirti 1 milijardo 440 milijonų svarų sumą GAVI organizacijai ir 2020 metais birželio mėnesį surengs donorų konferenciją tam, kad „surinktų mažiausiai 7,4 milijardų JAV dolerių papildomų išteklių kurie būtų skirti sekančios žmonių kartos apsaugojimui skiepais, ligų sumažinimui ir sveikesnio, saugesnio bei pasiturinčio pasaulio sukūrimui“.

Konferencija žada sutelkti politikus, pilietinę visuomenę, viešuosius ir privačius donorus, skiepų gamintojus ir vyriausybes tam, kad jie paremtų Skiepų Aljansą-GAVI, kuris didžiuojasi „padėjęs paskiepyti beveik pusę pasaulio vaikų nuo mirtinų ir sekinančių infekcinių ligų“. Ši paraiška skiepų lobistų bus sutikta pagyromis, tačiau nereikia pamiršti nerimo ir abejonių šių masinių skiepijimo programų saugumu bei veiksmingumu, ypač kai jos išbandomos skurdesnėse besivystančiose šalyse.

Prognozuojamos vakcinų rinkos pajamos pasaulyje, 2020 metais pasieks 59,2 milijardų JAV dolerių; jos gali labai stipriai padidėti dėl naujai pasirodžiusio Covid-19 viruso. Investuodama į GAVI, kartu su skiepų propaguotoju Bilu Geitsu, Britanijos vyriausybė vėl gi įsivelia į interesų konfliktą.
Kaip stipriai Britanijos vyriausybė gina savo interesus primesdama karantiną savo šalies piliečiams? Skiepų gamyba bus pagrindinis pajamų šaltinis didžiausioms pasaulio farmacijos korporacijoms ir britų vyriausybė jau investavo į šią pelną žadančią ateitį.

GAVI sambūrio konferencija bus rengiama britų vyriausybės, kurios griežto karantino politika gniuždo šalies ekonomiką ir labiausiai baudžia pažeidžiamiausius Britanijos visuomenės narius.

Kai prieš 20 metų Bilas Geitsas tapo GAVI partneriu, jis svarstė kur nukreipti savo filantropinę veiklą, ir jis vis aiškiau matė kokį potencialą ir perspektyvas turi skiepai. Tai buvo Geitso svari parama, kuri prisidėjo prie GAVI įkūrimo, o po dešimties metų Geitsas pradėjo savo paties skiepų dešimtmečio planą 2010-2020 metų laikotarpiui.

2012-2020 metų GVAP (Globalus skiepų veiksmų planas) patvirtintas 194 šalių-narių dalyvaujančių Pasaulio Sveikatos Asamblėjoje, (2012) vadovaujamas tų pačių narių kaip ir Geitso „Skiepų Dešimtmečio“ konsorciumo, kurį reklamuoja PSO, taigi tas GVAP apjungia vyriausybes, išrinktus pareigūnus, sveikatos specialistus, mokslininkus, gamintojus, pasaulines organizacijas, tyrėjus, pilietinę visuomenę, žiniasklaidą ir privatų sektorių tam, kad skatintų viso pasaulio žmonių imunizaciją.
Tai pelno siekianti korporacinė struktūra išnaudojanti žmones bent kažkokio patikimumo suteikimui filantropinėms pretenzijoms arba tikroviškiau-filantrokapitalizmui.

2. GAVI ir ID2020

Accenture. Globali vadybos konsultacijų ir specialistų paslaugų įmonė. Accenture prisijungė prie ID2020 2017 metų birželio mėnesį ir yra jos steigėja ir partnerė. Accenture atstovai priklauso ID2020 direktorių tarybai bei techninių patarėjų komitetui.

GAVI. Skiepų aljansas GAVI kartu apjungia viešąjį ir privatų sektorius siekdamas bendro tikslo-užtikrinti vienodą naujų ir nepakankamai naudojamų skiepų prieinamumą vaikams gyvenantiems skurdžiausiose pasaulio šalyse. Skiepų aljanso GAVI generalinis direktorius Dr. Seth Berkley priklauso ID2020 direktorių tarybai.

Rokfelerių fondas. Nuo 1913 metų Rokfelerių fondas siekė žmonijos gerovės visame pasaulyje. Rokfelerių fondas 2017 metais ID2020 suteikė pradinį finansavimą ir dabar tebepalaiko ID2020 veiklą.

Microsoft. Daugianacionalinė JAV technologijų kompanija prisijungė prie ID2020 2018 metų sausio mėnesį kaip partnerė-steigėja. Microsoft komandos nariai priklauso ID2020 techninių bei programos pristatymo patarėjų komitetams.

IDEO-ORG. Sukurta IDEO, tarptautinė projektų bei konsultavimo įmonė, projektuos produktus, paslaugas ir įgūdžius žmonių, gyvenančių skurdžiose bei pažeidžiamose bendruomenėse, gyvenimo kokybei pagerinti. IDEO.org prie ID2020 prisijungė 2018 metais. IDEO.org atstovauja mūsų programų pristatymo bei ekosistemos ir propagavimo patarėjų komitetuose.

Užmetus akį į GAVI partnerių interneto svetaines matyti, jog GAVI ne tik stipriai investavo į imunizavimo kampanijas, tačiau ji taip pat glaudžiai susijusi su Geitsu, Microsoft ir Rokfelerių fondo finansuotu ID2020 projektu (Skaitmeninės Tapatybės Aljansas) apjungiančiu Accenture, Microsoft, (Geitso įmonė) IDEO-ORG ir Rokfelerių fondą į GAVI aljansą ir visi jie susiję su ID2020 iniciatyva.

ID2020 reklamuoja idėją, jog yra universalaus biometrinio patvirtinimo poreikis, kadangi „įrodyti kas esi yra pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė“, kaip tvirtinama ID2020 interneto svetainėje. Global Research žurnalistas Kurt Nimno savo straipsnyje dekonstruoja tironijos „humanitarinį“ alibi.

Offgrid Healthcare rašo:

„Iš tikrųjų jie nori pilnai standartizuoto duomenų surinkimo ir paieškos formato bei tarpvalstybinio visos planetos gyventojų tapatybių dalijimosi tam, kad atskiras, dirbtinio intelekto valdomas, komandų centras dirbtų be trukdžių, turint tikslą apskaičiuoti kiekvieno žmogaus galimą indėlį arba grėsmę sistemai.“ https://eclinik.net/id2020-alliance-global-mandatory-vaccinations-biometric-id-integration/

Kurt Nimno rašo, jog Covid-19 gali būti pasinaudota kaip priedanga įvesti privalomas biometrines tapatybės korteles. Balandžio mėnesį paskelbtas Reuters straipsnis patvirtina įtarimus, kad biometrinės tapatybės kortelės gali būti greitai įvestos neva tam, kad padėtų nustatyti tuos, kurie jau buvo užsikrėtę bei užtikrinti, kad rizikos grupėje esantys būtų paskiepyti kai tik skiepai pasirodys.

Tiems, kas aklai pasitiki vyriausybe ta mintis gali atrodyti visiškai protinga, vis tik, kaip Nimno mus įspėja – „Covid-19 valdžios fanatams yra idealus Trojos arklys, ne tik kontroliuoti menkiausią eilinių žmonių gyvenimo aspektą, tačiau taip pat surasti kritikus ir galimus priešininkus bei nubausti juos kaip valstybės priešus.“

Globalaus Vystymosi Centro, įkurto JAV, vyresnysis mokslinės draugijos narys Prashant Yadav pasakė:

„Biometrinės tapatybės kortelės gali tapti persilaužimu šioje srityje. Vyriausybėms jos gali padėti sekti gyventojus ir jų grupes, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos specialistus arba senyvus žmones, jos padėtų įsitikinti kurie buvo paskiepyti ir turi visus įrašus.“

Tokie pareiškimai gali būti lengvai suprasti kaip pranašaujantys privalomą skiepijimą ir biometrinės ID įtraukimą į „filantropinį“ paketą.

Martin Armstrong iš „Armstrong Technologies“ pateikia dar grėsmingesnę prognozę. Armstrongas kalba apie skaitmeninį sertifikatą sukurtą MIT (Masačiūsetso Technologijos Institutas) ir Microsoft kuris susijungs su ID2020 ir kuris galės nustatyti ar jūs buvote skiepyti.

Covid-19 bus panaudotas paskatinti mus priimti skaitmeninius implantus ir sekimo prietaisus, kurie valdžiai leis mus stebėti. Armstrongas tikina, jog taip pat kaip Rugsėjo 11 lėmė mūsų pritarimą skenavimo aparatų įrengimui oro uostose, dabar mes būsime sučipuoti kartu su mūsų šunimis ir katėmis.

Čia verta prisiminti, kad UKAID glaudžiai susijusi su GAVI ir galima daryti prielaidą, jog jie įsitraukę į skaitmeninio ID2020 projektą. Innovate Identity, kuris įsikūręs JK, direktorius Rob Laurence, pasiūlymus apie skaitmeninės tapatybės ateitį pristatė dar 2019 metų birželio mėnesį. JK vyriausybės tapatybės patvirtinimo schema buvo pripažinta kaip ateities skaitmeninės tapatybės naujai iškilusi versija.

Laurence apibūdina kaip formuojasi skaitmeninės tapatybės „ekosistema“: Oliver Dowden, Kabineto Biuro (Britanijos vyriausybės koordinavimo departamentas) ministras atsakingas už įgyvendinimą, sukurs naują skaitmeninės tapatybės skyrių skirtą „paruošti dirvą vyriausybei rinkti ir kaupti skaitmenines tapatybes iš privataus sektoriaus“.

2020-uosius metus Laurence apibūdina kaip „dabar arba niekada bendradarbiauti vyriausybei ir pramonei“ kuriant „suderintą skaitmeninės tapatybės rinką“.

Covid-19 suteikia galimybę šių pranašysčių galimam išsipildymui.

Tai, kad Microsoft finansiškai remiamas britų startuolis Onfido ką tik surinko 100 milijonų JAV dolerių „savo ID technologijos skatinimui“ tam, kad skurtų „imuniteto pasus“ vyriausybėms „kovojančioms su koronovirusu“, joks ne atsitiktinumas.

2019 metų gruodžio mėnesį MIT tyrėjai sukūrė „mikroadatų praktinę programą naudojančią fluorescencines mikrodaleles vadinamas kvantiniais taškais (KT) kurios gali skiepyti bei tuo pat metu nepastebimai užkoduoti skiepijimo istoriją odoje“. https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/quantum-dots-deliver-vaccines-and-invisibly-encode-vaccination-history-in-skin/

Kvantiniai taškai gali būti aptikti tam tikslui pritaikytais išmaniaisiais telefonais. „Naujoji realybė“ reikš dar įkyresnį mūsų sekimo ir kontroliavimo mastą mūsų pačių ryšių priemonėmis.

Ateitis jau sukurta – deja, ne mūsų naudai

Pirmoje šių dviejų dalių serijoje turėjau tikslą išsiaiškinti kas vadovauja Britanijos vyriausybės atsakui į Covid-19. Aiškiai matomas interesų konfliktas tarp tų žmonių, kurie įtakojo karantino politiką bei kyla labai daug klausimų dėl jų tikrojo plano.

Mokslinė klika, įtakojanti vyriausybės sprendimus, atstovauja pelno siekiančiam farmacijos pramonės tinklui, kuris, neabejotinai, pasipelnys dėl britų vyriausybės įvestų priemonių – vyriausybės, kuri finansiškai dalyvauja tame pačiame tinkle.

Kodėl epidemiologų, gydytojų, mokslininkų, apžvalgininkų ir sveikatos patarėjų, nepritariančių karantinui, požiūrį ignoruoja ar cenzūruoja žiniasklaida ir vyriausybės? Kodėl vyriausybė neišplečia patarėjų rato, turint minty, kad besilaikantieji kitokio požiūrio galėtų užbaigti šią kančią kuri yra priverstinio karantino pasekmė?

Off-Guardian užfiksavo tokį požiūrį čia: https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/ https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/ https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/

Taip pat verta sekti Swiss Propaganda Research svetainės apžvalgas ir statistiką kurias ne visada rastumėte MIP. https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/#latest (Rusų kalba taip pat. Vertėjo pastaba)

Karantinas – didžiausias pasaulyje psichologinis eksperimentas. Kainą teks mokėti mums

Vietoje to britų vyriausybė veiksmingai remia nepasitikėjimą visuomenėje, visuomeniškų sambūrių nykimą, pagyvenusių žmonių atskirtį ir valstybės palaimintą jų eutanaziją, policinę valstybę, skundikus, orumo ir pragyvenimo šaltinių praradimą, didesnę priklausomybę nuo valstybės tam, kad išgyventų, depresiją, savižudybes bei savanorišką įkalinimą.

Jungtinės Tautos įspėjo, jog ekonominis nuosmukis 2020 metais gali „nužudyti šimtus tūkstančių vaikų“. Geitsas, PSO, Britanijos vyriausybė ir UNICEF susitelkę globaliai imunizacijai dėl „pandemijos“ kuri neatitinka Geitso ir didžiųjų farmacijos kompanijų remtų panikos skleidėjų virtualių prognozių, tuo metu kai vaikai, iš tikrųjų, pradės mirti nuo nepakankamo maitinimosi, nepriežiūros ir begalės visiško skurdo pasekmių, sukeltų „didžiausio nuosmukio nuo 1930-ųjų Didžiosios Depresijos“.

Antroje dalyje aš plačiau panagrinėsiu valstybės ir privačių sektorių persipynusius interesus, kurie neturėtų kištis į politiką, lemiančią Britanijos piliečių gerovę. Atskleisiu kaip tie patys asmenys įtakoja žiniasklaidos atsaką, užtikrindami savo interesų iškėlimą naudojantis pačiomis galingiausiomis žiniasklaidos platformomis.

Privalome užduoti klausimą: kas, iš tikrųjų, atsakingas už reakciją į Covid-19? Kam tas labiausiai naudinga? Kas labiausiai nukentės nuo ilgalaikių pasekmių? Ir kas palengvins tas pasekmes kai „pandemija“ išnyks iš akiračio?

Medžiaga versta iš: https://www.ukcolumn.org/article/who-controls-british-government-response-covid19-part-one

Nuo vertėjo:

Pateiksiu keletą labai įdomių nuorodų:

.https://www.newscientist.com/article/2241082-uks-coronavirus-science-advice-wont-be-published-until-pandemic-ends/

Moksliniai duomenys ir patarimai, kuriais vadovaujasi JK vyriausybė siekdama suvaldyti pandemiją, nebus viešinami, kol nesibaigs pandemija. Krizės valdymo mokslinės patarėjų grupės dokumentai lėmę sprendimų priėmimą bei šios grupės narių pavardės bus paviešintos (jiems sutikus!) tik tada, kai ši grupė nutrauks veiklą.

1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=502&v=wQSYdAX_9JY&feature=emb_title

Ar dar yra tokių sričių liečiančių žmonių sveikatą (pasauliniu mastu) kurių nebūtų palietę Geitso čiuptuvai? Ko gero jau nebėra.

2.https://www.globalresearch.ca/why-sweden-won-debate-covid-lockdown-policy/5711576

O štai čia Imperial College prognozės Švedijai :))) Šiai dienai švedai jau turėtų kristi kaip lapai rudenį. Piko metu nuo 900 iki 1800 mirčių į dieną. Ajajai.
O juk mūsų vyriausybės patarėjai irgi modeliuoja prognozes Lietuvai. Tuo užsiima profesorius Remigijus Leipus.

.https://i-uv.com/huge-update-dr-fauci-and-dr-birx-used-imperial-college-model-now-confirmed-as-a-complete-fraud-to-persuade-president-trump-to-lock-down-entire-us-economy/

Įvedant karantiną JAV buvo pasinaudota tuo pačiu to paties Imperial College ir Neil Ferguson modeliu. Spėju, kad jeigu tą modelį pripažįsta PSO ir ECDC (Europos Ligų Kontrolės Centras) tai gal juo vadovavosi beveik visos pasaulio šalys.

1.https://www.youtube.com/watch?v=1Z5VYqJqrtI
2.https://www.youtube.com/watch?v=0teiURhZeuk
3.https://www.youtube.com/watch?v=DMm2XkbWfKg

Kas suprantate angliškai būtinai pažiūrėkite šiuos tris video. Iš esmės, tai yra globalaus mafijos tinklo atskleidimas. Sykį jūs jau turėjote laiko perskaityti šį straipsnį, aš jūsų tikrai nesuprasčiau jeigu neskirtumėte laiko šių trijų video peržiūrai.

Pirmos dalies pabaiga

Tekstą vertė Algirdas

sarmatas.lt redakcija neprisiima atsakomybės už straipsnio vertime išdėstytų duomenų tikslumą ir jų atitikimą tikrovei. Straipsnis pateikiamas tik kaip galimybė susipažinti su kitokia, nei oficialiai pateikiama, papildytos tikrovės versija, dėl kurios tikrumo turės apsispręsti patys skaitytojai, remdamiesi savo sveiku protu.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Vytas says:

    Pirmiausia didelis ačiū Algirdui už šio straipsnio vertimą, komentarus bei paskelbimą. Gaila, kad mūsų nė viena vyriausybės (išskyrus pirmąją) po Nepriklausomybės nuo TSRS paskelbimo nedirbo Lietuvai taip, kaip priklauso. Intrigos, savų ar savo klano (partijos) interesų prioritetas buvo tiesiog įteisintas. Čia didelis p. V.Landsbergio indėlis. Nenužengė toliau ir žalieji valstiečiai. Visa tai, kas išdėstyta straipsnyje , vienu ar keliais sakiniais išdėstė atvirai tie SAM bosas Veryga, tiek premjeras Skvernelis. Esmė: karantinas reikalingas kaip teisinė priemonė, kai kurių problemų TEISINIAM sprendimui. Ar tai reiškia ir TEISINGAM? ABEJOJU.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top