- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lenkija nepasiduoda turto reketui ir atšaukė Izraelio delegacijos vizitą į Varšuvą

Protestas prieš JAV 447 įstatymą apibrėžiantį turto restituciją žydams

„Lenkija nutarė atšaukti Izraelio oficialių asmenų vizitą po to, kai Izraelio pusė paskutiniu momentu pakeitė delegacijos sudėtį, kas leidžia numatyti, kad derybas pirmiausiai norima sukoncentruoti į klausimus dėl turto restitucijos“, – rašoma Lenkijos URM pareiškime, paskelbtame ministerijos puslapyje.

Gegužės 13 dieną į Lenkiją turėjo atvykti oficiali Izraelio delegacija. Abi valstybės šiuo metu pergyvena santykių atšalimą.

To priežastimi tapo žydų siekis paversti lenkus „žydšaudžių tauta“, Holokausto kaltininkais ir reikalauti turto restitucijos, remiantis  pernai JAV priimtu įstatymu 447.

Stengdamasi įsiteikti JAV ir Izraeliui, Lenkija vasario 13 dieną Varšuvoje organizavo konferenciją, skirtą taikos ir saugumo Artimuosiuose Rytuose problemoms.

Šioje konferencijoje Lenkija eilinį kartą buvo apipilta purvu ir paniekinta. Amerikos kanalo MSNBC korespondentė Аndrea Mitchell, pristatydama JAV vice-prezidento Maiklo Penso vizitą į Lenkiją, pasakė, kad žydų sukilimas Varšuvos gete 1943 metais, buvo nukreiptas prieš „lenkų nacistinį režimą“.

Tuo skandalai nesibaigė, jų tęsinio autoriumi tapo Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.

Jis pareiškė, jog karo metais „lenkai bendradarbiavo su naciais“.

Laikinai einantis Izraelio užsienio reikalų ministro pareigas Izraelis Kacas apkaltino visą lenkų tautą antisemitizmu.

Jis pareiškė, kad daugelis lenkų bendradarbiavo su nacistais ir naikino žydus holokausto metu.

„Antisemitizmas buvo įgimtas pas lenkus, prieš holokaustą, ir po holokausto … lenkai įsiurbė antisemitizmą su motinos pienu“, – pasakė Katzas.

Vasario 18 dieną turėjęs Izraelyje vykti Višegrado šalių vadovų susitikimas buvo atšauktas.

Gegužės 12 dieną Izraelio MIP pranešė apie Izraelio delegacijos, turėjusios gegužės 13 dieną vykti į Varšuvą, pakeitimą.

Delegacijos vadovu buvo paskirtas Izraelio socialinės lygybės ministerijos generalinis direktorius Avi Cohen-Scali.

Apie tai pranešė portalas„Times of Israel” ir informavo:

„Lenkija pirmadienį pareiškė, kad atšaukė Izraelio oficialių asmenų vizitą, kurie ketino kelti klausimą dėl žydų turto, užgrobto holokausto metu, restitucijos (sugrąžinimo arba kompensavimo), Varšuva laiko šį klausimą išspręstu“.

Portalas Radiopolska pažymi, kad Lenkijos URM veiksmų priežastis – Izraelio delegacijos sudėties pakeitimas, kuris nebuvo suderintas su lenkų puse.

Lenkijos URM nuomone, paskirtoss delegacijos pakeitimas reikštų derybų akcento pasikeitimą į žydų turto restitucijos klausimą pagal JAV įstatymą 447.

Komentuodama situaciją partijos „Tvarka ir teisingumas“ deputatė Joana Lichockaja pažymėjo, kad Lenkija – negali būti kokių nors kompensacijų reikalavimo objektu.

„Lenkija buvo vokiško ir rusiško barbariškumo auka, Lenkija prarado 6 milijonus savo piliečių, Lenkijos sostinė buvo sulyginta su žeme, buvo sunaikintas daugybės lenkų turtas.

Reikalauti kompensacijų vertėtų pas vokiečius ir, gali būti, pas rusus“, – pažymėjo deputatė.

Gegužės 11 dieną Varšuvoje vyko masinė akcija prieš JAV įstatymą 447. Apie tai išsamiau čia.

šaltinis: lebionka.blogspot.com