- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuvių raštijos ištakos (II dalis)

Su lietuvių raštija susijusi chronologija:

Šio chronologijoje rašto naudojimo požiūriu galima aiškiai išskirti tris laikotarpius:

  1. ankstyvieji rašto paminklai datuojami iki mūsų eros. Tai gausūs ir gana įvairūs rašto paminklai, palikti šumerų, graikų, hetitų, likijų, etruskų civilizacijų.
  2. Runų rašto įsigalėjimas ir Futark alfabeto pagrindu runų atsiradimas. Šis laikotarpis tęsėsi apie tūkstantį metų.
  3. Krikščioniško rašto įsigalėjimas. Buvo naikinami visi ankstesnieji tekstai. Tai laikotarpis nuo IX iki XX amžiaus.

Iš pateiktis chronologijos aiškiai matyti, kad lietuvių raštijos nėra kaip atriboti nuo visos Europos raštijos paveldo. Nėra požymių, kad lietuviai kada nors gyveno izoliuotai nuo kitų Europos valstybių. Visada buvo judėjimas, bendravimas. Tuo pačiu ir bendravimas raštu.

Bus daugiau.

Mindaugas Lučka