Mūsų šaknys Sarmatijoje

2010, 27 gegužės, 13:40 | kategorija Istorija | atsiliepimų (28) | peržiūrų 3 150 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pokalbis su Aivaru Lileika.

kalbina Vilis Normanas

Klausimas K: Aivarai, kaip Jus pristatyti „_____“ skaitytojams?

aisčiai slavai skitai sarmataiAtsakymas A:
Mes tiek daug turime visokių „nusipelniusių“, „laipsniuotų“, „reikšmingų“, „tituluotų“ tarsi veikėjų Lietuvoje ir tiek mažai paprasto žmogiškumo… tad pirmiausia pristatykite kaip „Žmogus“, o visą kitą, manau, gyvenime mažiausiai reikšminga.

K:
Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad esate pats kontraversiškiausias Lietuvos istorikas. Jūs neigiate daugybę jau atrodo nusistovėjusių tiesų. Pirmoji iš jų – civilizacijos lopšys yra Europa. Kuo galitepagrįsti šį teiginį?

Atsakymas A:
Tiksliau būtų įvardinti besidomintis istorija. Besidomintis nuo vaikystės. Mat nuo mažumės stebindavo mūsų tyli praeitis dūlanti piliakalniuose, alkakalniuose, šventyklose ir t.t., bei nesutampantys su šiais nebyliais tūkstantmečių liudininkais istorikų paaiškinimai, kad, štai, mūsų kraštas švenčia tik tūkstantmetį … . Kadangi oficialioje informacinėje erdvėje rasdavau

pasiteisinimų, lygtais nėra šaltinių, trūksta įrodymų apie mūsų proistorę – teko tuo užsiimti savarankiškai. Istorija – paprastas mokslas, faktas (rašytinis arba archeologinis) ir jo interpretacija. Dažniausios klaidos – būtent interpretacijos. O jos būna įtakotos arba religijos arba politikos. Nepatvirtinantys religines arba politines interpretacijas faktai tiesiog ignoruojami. Teiginys, jog civilizacija kilusi iš Europos, dalinai esti klaidingas. Didžiausia tikimybė, jog tai ką mes suprantame kaip „civilizacija“ kilo Anatolijos regione, Turkijoje. Kartu su žemdirbystės-matriarchato(moterų valdžia) atsiradimu apie 10 – 12 000-mečių atgalios. Pastaroji pasiekė Europą prieš maždaug 8000-mečius. Nūdien ji įvardijama kaip Boian, Hamangia, Karanovo, Starcevo, Vincos,
Brūkšniuotosios Keramikos kultūros, kurios senesnės už Šumero-Egipto kultūras mažiausiai 3000-2000 tūkstančiais metų. Net ir mums įprasto rašto atsiradimas kildinamas iš šių vietų. Paminėtuose vietose galutinai susiformavo matriarchalinė-žemdirbių civilizacija. Beje, tyrinėtos ir išsamiai aprašytos istorikės Marijos Gimbutienės. Tad faktai liudija – Šumeras ir Egiptas tik šios matriarchalinės civilizacijos išvestinės; savotiškas vyrų-berniukų maištas, pabėgimas į pelkynus ir dykumas nuo Moterų Motinų valdymo.

K:
Jeigu Europa yra civilizacijos lopšys, kodėl vis dar OFICIALI versija yra ta, kad esame šumerų – akado civilizacijos „pasekmė“?

Atsakymas A:
Šiame regione susiformavo patriarchalinė visuomenė.
Taip – būtent čia randame pirmąsias karines-patriarchalines valstybes, užsiimančias „civilizacijos“ sklaida kariniais žygiais-plėšimais. Čia užgimsta ir mesianistinė mitologija-teologija apie Vieną (ir vienintelį) Dievą Vyrą – Saulę, gimdantį tikrovę, apie išrinktąją tautą, kurią suvienija karalius Saulė. Todėl visoms patriarchalinėms-karinėms kultūroms ši vieta nepaprastai svarbi. Panašiai kaip krikščionybei Jeruzalė. Tai jų mitas-pasaka. Be šių mitų jos – niekas. Kodėl? Todėl, kad tikrovėje – gimdo tik moterys. Gimdo ir kurią brangiausio ką gali sukurti visa žmonija – Ateitį: Vaiką. Todėl Moteris – Saulė, o vyras tik Jos atspindys – Mėnulis… pajuokausiu – savotiškas Mielas Nulis.

K:
Jūs taip pat teigiate, kad Lietuvos istorija kur kas senesnė nei tūkstantmetis. Kokių įrodymų galėtumėte pateikti?

Atsakymas A:
Jei paimsime žemių esančių tarpe Baltijos ir Juodosios jūros aprašymus, atitinkančių LDK ribas, pastebėsime, jog Herodotas, Ptolemėjas, Strabonas, Tacitas, Plinijus ir t.t. šias žemes įvardina kaipo Europinę Sarmatiją. Ir tai tęsiasi ne 2 -3 metus, bet daugiau nei 2000-mečius. Daugiau nei 2000 metų! Iki pat XVIII a. Todėl darau prielaidą, jog iki susikuriant Lietuvai visas šis kraštas buvo vadinamas tiesiog Sarmatija. Jau pirmuosiuose amžiuose Ptolemėjas, vienas iš garsiausių kartografų, mini Sarmatų gentis Sūduvius, Galindus, Igyliones (Jotvingius). Išties daug smagiau būtų švęsti vienos iš Sarmatų genties – Sūduvių antro tūkstantmečio paminėjimą. Nors ir tūkstantmetis visai smagu… tačiau štai čia ir išryškėja religiniai-politiniai interesai. Mes pasirenkame ne savą istoriją, o mums primestą. Viską pradedame skaičiuoti nuo susidūrimo su krikščionybe. Nuo barbarų-pagonių-tamsuolių susidūrimo su šviesos-civilizacijos nešėjais Šv. Romos imperija. Įrodymų, jog sarmatai ir baltai – ta pati tauta tiek daug, kad net keista kaip jų niekas nemato. Pradžiai pabandykite atmesti tam tikrus naujadarus, pvz. „Baltai“, „Slavai“ ir „Indoeuropiečiai“ . Tuomet pasidomėkite sarmatų genetika, nustebsite, jog sarmatišką geną R1a
turi didžioji Rytų Europos gyventojų (įskaitant Lietuvius), bei atsikėlę į Indiją Arijai. Laidojimo papročiai, tautosaka, gyvenimo būdas, paveldas, net kalba – tiesiog akivaizdžiai tapatūs. Tačiau čia daug nesiplėsiu, daugiau galite rasti internete, kad ir  www.Lietuvos.org tinklapyje.

K:
Vienas iš įdomiausių Jūsų atrastų dalykų – kad senovėje Lietuvos žemėse buvo įprasta daugpatystė. Vadinasi, senovės lietuviai nebuvo tokie dorybingi kaip mus bando įtikinti istorikai?

Atsakymas A:
Štai keletas citatų:
Vienas vyras turi tris moteris. Jie gyvena be kokio nors ypatingo dievo, garbina mėnulį ir saulę, taigi panašūs į gotus. Kai jie nori poruotis, tai nesvarbu kur, ir ten gali būti bet kas, -jie mylisi ir nesigėdija, ir daug kartų.<…> Penkta, vyrai turi teisę turėti tris žmonas, tik pirmoji turi būti vyriausia ir kilusi iš tos giminės, kuri kartu su mumis atkeliavo į šį kraštą, kitos gali būti iš vietinių.<…>
Simonas Grunau

Moterys, vyrams leidžiant, viešai turi sugyventinių, kuriuos vadina santuokos pagalbininkais, tuo tarpu vyrams svetimoteriauti laikoma gėdingu dalyku. Santuokos abipusiu sutikimu lengvai panaikinamos, ir jie tuokiasi antrąsyk ir net trečiąsyk. Ta tauta taip skiriasi savo papročiais nuo kitų, kad jai labai pritinka šie Aristipo žodžiai: „Garbingumą kuria ne prigimtis, o įprotis“.
Johannesas Boemas Aubietis

Abipusiu vyro ir žmonos sutikimu lietuviai lengvai skiriasi ir vėl tuokias: kartodami tai daugelį kartų. Moterys viešai, vyrams sutinkant, turi sugyventinių, kuriuos vadina santuokos pagalbininkais, tačiau vyrams turėti meilužių laikoma gėdingu dalyku.
GERHARDAS MERKATORIUS

Manau, jog buvo dorybingi todėl ir daugpačiai. Viskas buvo aiškiai apibrėžta, jokio melo ir išsisukinėjimų. Dabar gi dažnas/dažna turi meilužių ir besarmatiškai meluoja savo gyvenimo draugui. Po to gi eina pas kokį psichologą ir moka pinigus kad tas viską atitaisytų. Matot, tuo metu viskas buvo daug paprasčiau ir aiškiau. Beje, iš išlikusių tautosakoje ir mitologijoje įrašų darau prielaidą, jog brokuotus, niekam tikusius vyrus, Sarmatijos moterys arba išsiųsdavo iš savų žemių „amžinon“ komandiruotėn į kaimyninių medžiotojų – fino ugrų/rytų genčių (aestorium gentes) valdas arba į dausas.

K:
Dar viena radikali Jūsų mintis: karalius Mindaugas išsižadėjo krikščionybės ir sugrįžo prie tėvų tikėjimo. Kyla klausimas – tad nuo kada ir kaip mes tapome krikščionimis?

Atsakymas A:
[1322 M.] GEDIMINO LAlŠKAS POPIEŽIUI JONUI XXII:
Didžiai prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiausiajam kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius.
<…>
Tai ir yra priežastis, kad jūsų kilnybei šiuo laišku pareiškiame, jog mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą, bet dėl brolių iš teutonų namo
magistro [daromų] žiaurių nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų išdavysčių jie visi nuo to tikėjimo atkrito. <…>
Laiške patvirtinama, jog tikrasis karalius – Gediminas, o Mindaugas mažiausiai nusipelnė juo vadintis, nes kurį laiką buvo besarmatis-atsivertęs į Kristaus tikėjimą.

Šv. Romos imperijos ir krikščionybės (karinio patriarchalizmo) plėtra apie XV a. pasiekė ir vieną iš paskutinių istorinės Sarmatijos lopinėlių Lietuvą. Po kelis šimtmečius trukusių kruvinų kovų su katalikiška – ortodoksiškaja ekspansija palūžo ir mūsų kraštas. Lietuva apie 1387 – 1418 tapo krikščioniška. Jogailos ir Vytauto dėka.

Mano supratimu, tai du negabiausi Gediminaičių kilmės politikai. Juk su jų mirtimi mirė ir Lietuva. Tiksliau Jos idėja kurta Lizdeikos-Vytenio-Gedimino. Minties vienijančios visas religijas, Europą bei Aziją. Vytautas su Jogaila pasirinko katalikybę, tiksliau lenkišką jos atmainą, o pastaroji ir suvešėjo lyg koks grybelis ant medžio, suvalgydama ir patį medį – Lietuvą, kurios dalys tuomet buvo ir Rusija, ir Lenkija. Krikščionimis mes taip ir netapome, tik mūsų karinis elitas tapo lenkiškosiomis šlėktomis.

K:
Kad ir kaip žiūrėtume, Jūsų Lietuvos istorijos samprata yra radikaliai priešinga daugelio istorikų versijoms. Kaip manote, kodėl taip yra?

Atsakymas A:
Istorija galima užsiimti tik tuomet kai susipažįsti su religijos ir politikos interesais. Nes tik šios dvi jėgos ją iškraipo. Kai tai supranti, tuomet vietoje istorinės kreivės (lot. curva/ curve), pradedame matyti istorinę tiesę.

K:
Esate ištaręs gana aštrią frazę: „Gudavičius iškastravo mūsų istoriją“. Kuo ją pagrįstumėte?

Atsakymas A:
Didžioji dalis nūdienos Lietuvos istorikų tėra jaunesnieji A. Šapokos bendradarbiai papildantys jo sukurtą Lietuvos istorijos konceptą. Papildantys tik paveiksliukais ir keliomis naujomis citatomis. Jie greitai išsisemia. Ką nors naujo jiems sunku bepridurti . Belieka tik dergtis iš kitų konceptų arba ieškoti atitinkančių dogmatinį-tradicinį modelį. Istorija tuomet tampa apiplėšta, nes dogma tampa svarbiau nei istoriniai faktai ir jais paremtos naujos interpretacijos. Tokie aktyvūs „jaunesnieji moksliniai bendradarbiai“ visuomet kastruos istoriją, nes faktus paneigiančius arba netelpančius į jų pasenusias dogmas-įsitikinimus jie stengsis ignoruoti, apeiti ir net atvirai išsityčioti.
Tikri mokslininkai visuomet rinks faktus ir teiks naujus konceptus, visuomet kintančius nuo naujai atrastų faktų.

K:
Istorija, kaip mokslas, kuris tiesiogiai veikia žmogaus mąstymą ir savimonę, visais laikais buvo politikų taikinys. Ar įžvelgiate dabartinių istorikų darbuose kokių nors politizuotų tikslų?

Atsakymas A:
Politikos tikslai dažniausiai būna užtikrinti savos valstybės gerovę. Stiprios valstybės ją primeta silpnoms … ir pagal muziką – lengviausiai pažinti kokios valstybės politika-valdymas vyrauja satelitinėje valstybėje. Atidžiau įsižiūrėkite į Lietuvos muzikinę rinką, kas pas mūsų perkamiausi? Pažiūrėkite kuriose dar kraštuose panaši muzika populiari? Didžiąją dalį atsakymų kaip mat gausite. Kodėl ne koks išskirtinis-unikalus lietuviškas-sarmatiškas muzikavimas, dainavimas paplitęs? Pamąstykime, kodėl pasitelkiant kad ir išlikusias sutartines jis vis dar nesukurtas? Tad, kas valdo praeitį – valdo dabartį. Toks paprastas ir tuo pačiu sudėtingas atsakymas apie politikos-religijos įtaką istorijai.

K:
Kažkur skaičiau Jūsų mintį, kad šiandieniniame pasaulyje religijos vietą užėmė mokslas, kurį valdo ideologizuota politika. Kaip paprastam žmogui nepasiduodi politizuotam mokslui ir kaip žinoti, kuris mokslininkas nesiekia manipuliuoti savo darbais?

Atsakymas A:
Kai mes suvoksime, jog – Tauta (keltiškai Theuta) esti dalinimąsi tuo ką turi, t.y. Manta, tik tuomet asmenis sąmoningumas bus pažadintas. Tik jam pabudus mes busime saugūs. Iki tol mes gyvensime tarpe nesąmoningų veikėjų mirštančių dėl to, jog vieną gražią dieną jie galėtų pradėti gyventi. Gyventi, turėti šeimą, vaikus, tiesiog patogią buitį. Tam, kad tai pasiektumei – sustatytą visokių dirbtinių kliūčių-vilkduobių. Pavyzdžiui, kad ir darbas (kuris daugumai nemielas, tačiau gi reikia dirbti) su 70+% atlyginimo atidavimo nekompetentingoms vyriausybėms ir panašiai. Kodėl? Kad mąstymas neįsijungtų atsakymams, žmogų reikia išlaikyti nuolatinėje baimėje. Tuomet kai bijai ieškai saugumo. O jį kaip tyčia ir užtikrina nuolatines problemas kuriančios, tarpusavyje kariaujančios, patriarchalinės vyriausybės (užgimusios Šumere-Egipte). Seniau buvo religija, visai neseniai politika. Dabar jų vietą užėmė tikėjimu ir įtaiga pagrįstas mokslas – pastaruoju ir toliau gąsdinama. Baimė mus valdo: dėl globalinio atšilimo, dėl besibaigiančios naftos, demografinės krizės, ateivių siekiančių užvaldyti Žemę, dėl meteoritų, visokių galimų pasaulio pabaigos scenarijų ir t.t. … .
O kaip gi Gyvenimas?
Žinia, mes iš prigimties turime dvi baimes: gyvenimo ir mirties. Mirties – mažiausiai reikšminga, nes mes nežinome kas po jos bus. Tačiau gyvenimo baimė sukaustant Esatį, gyvybines jėgas, tavo veiklumą – šiandien (kaip ir visuomet) labiausiai propaguojama, deja, akivaizdžiai, ideologijos įrankiu virtusio mokslo. Mokslo skelbiančio mirties baimę ir neigiančio gyvenimo džiaugsmą, akimirkos stebuklą. Vienintelį ką tu gali padaryti šiandien, tik atskleisti save, savastį, per kūrybą, per teigimą, darbą ir supratimą. Istorija tai tik patirtis ir pamokos. Viena patarlė sako: Kvailys mokosi iš savų, o protingas iš svetimų klaidų. Istorija padeda mokytis ir suprasti dirbtines-tikras baimes tam, kad laisvai veiktumei ir gyventumei čia ir dabar. Jei neturi gyvenimo tikslo dėl kurio būtų verta numirti – gyvenimas tampa nuobodžia tragikomedija. Pabaigai kiekvieno skaitytojo norėčiau paklausti – koks tavo gyvenimo tikslas?
Pabandykime atsakyti į jį kartu kurdami ateitį ir pasimokydami iš istorijos…

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 28

 1. nuomonė says:

  Negerai, kad Aivaras griauna lietuvių pasaulėjautos pamatus- tautos moralę, šeimos sampratą. Lyg ir gražiai šneka, bet faktiškai skleidžia nuodus. Nepagrįstas jo teiginys apie daugpatystę.. Visuomenės pagrindas buvo tvirta MEILĖS pilna šeima. Tą galime matyti visame tautosakos palikime.

  • arvydas says:

   Aivaras nieko negriauna,
   jis dėsto tai, kas buvo parašyta. Yra išlikę duomenų apie daugpatystę ir tai ne jo sugalvota, tai buvo realus dalykas, nors ir kaip tai kažkam nepatiktų.
   Visos doros normos yra susitarimo reikalas. Todėl kalbėti apie tai, kad nedora turėti tris, ar daugiau žmonų tiesiog juokinga. Viskas remiasi į papročius, veiksmo poreikį ir bendrą susitarimą. Taškas.
   Jei nukrypstame nuo susitarimo – tai nedora. Va jums dorovės normos.
   Įsivaizduokime, kad mūsų gentis atkeliavo į svetimą kraštą, mūsų nedaug ir mes nenorime, kad išnyktų mūsų papročiai, savitumas, tapatybė. Ką daryti, kad mūsų nepaveiktų vietinių žmonių įtaka?
   Teisingai – imame į žmonas vieną iš tų, kuri atėjo su mumis (t.y. mūsų tautiete), kaip vyriausiąją-pirmąją žmoną. Kitas dvi imame iš vietinių, kurioms darys įtaką vyresnioji žmona ir žinoma jų vaikams irgi.
   Trys žmonos ir per metus 3 vaikai. Giminė didėja ir visi vienos tautos, skirtumas tik genuose.
   Aš manau tas buvo padaryta būtent dėl to, kad išlikti atkeliavus į būsimą Lietuvą iš tolimos Anatolijos.
   Žinoma čia tik pamąstymai, bet reikalavimas imti pirmąją žmoną iš savų, daug ką paaiškina – apsauga nuo nutautėjimo.
   Ir dabar klausimas kas nedoriau, ar leisti išnykti savo tautai, ar daugpatystė?
   Kai daugpatystė tapo nebūtina, jos buvo atsisakyta, o iki to matyt aukščiausi dvasiniai vadovai-žyniai,
   galbūt pačios moterys nurodė tokį kelia viską gerai apgalvoję, juk ne pati gentis susigalvojo ir padarė.
   Tai tikrai apmąstytas dalykas – pirmoji žmona iš savų, kitos dvi iš vietinių.

  • divide & conquer says:

   …и иудаисты и христиане поклоняются ОДНОМУ БОГУ-ОТЦУ — БОГУ ЯХВЕ (ИЕГОВЕ)!!! Ветхий Завет, наряду с Новым Заветом, является святой книгой для всех христиан, независимо от того, к какой ветви христианства они относятся! ВЕТХИЙ ЗАВЕТ — это несколько изменённая для неиудеев ТОРА! И те, и другие поклоняются одному и тому же БОГУ — БОГУ ЯХВЕ (ИЕГОВЕ)!!! Просто последователи иудаизма признают мессией божьим только Моисея и ждут нового мессию, а последователи христианства признают мессиями божьими и Моисея, и Иисуса, и ждут второго его пришествия! Другими словами, принципиальным отличием этих религий служит только одно — ПРИЗНАНИЕ ИЛИ НЕ ПРИЗНАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА МЕССИЕЙ БОГА ЯХВЕ! Заметьте, БОГА ЯХВЕ (ИЕГОВЫ), а не какого-нибудь другого Бога! Скоро всем станет понятно, почему я акцентирую на этом ВНИМАНИЕ! А причина этому следующая! Как я уже упоминал, Ветхий Завет несколько отличается от ТОРЫ, из Пятикнижия «просто» убрали некоторые «острые» моменты и… только! И на один из «острых» моментов я и хотел бы обратить внимание любознательного читателя:

   1. Всё, что Я ЗАПОВЕДАЮ Вам, СТРОГО ИСПОЛНЯЙТЕ; НЕ ПРИБАВЛЯЙ К ЭТОМУ НИЧЕГО и НИЧЕГО НЕ УБАВЛЯЙ ОТ ЭТОГО.
   2. Если ВОССТАНЕТ в среде твоей ПРОРОК или СНОВИДЕЦ и ДАСТ ТЕБЕ ЗНАМЕНИЕ или ЧУДО.
   3. И ПОЯВИТСЯ ЗНАМЕНИЕ и ЧУДО, о котором ОН ГОВОРИЛ, чтобы СКАЗАТЬ: «ПОЙДЁМ ЗА БОГАМИ ИНЫМИ, которых ты НЕ ЗНАЛ, и БУДЕМ СЛУЖИТЬ ИМ».
   4. То НЕ СЛУШАЙ СЛОВ ПРОРОКА ЭТОГО или СНОВИДЦА ЭТОГО, ИБО ИСПЫТЫВАЕТ ВАС БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, всем сердцем Вашим и всей душой Вашей.
   5. За Богом, Всесильным Вашим, идите, и его бойтесь, и заповеди его соблюдайте, и его голоса слушайтесь. И ему служите, и к нему прилепитесь.
   6. А ПРОРОК тот или СНОВИДЕЦ тот СМЕРТИ должен быть ПРЕДАН за то, что ГОВОРИЛ ОН ПРЕСТУПНОЕ ПРОТИВ ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ВАШЕГО, который вывел Вас из страны Египетской и избавил тебя из дома рабства, — чтобы СБИТЬ ТЕБЯ С ПУТИ, ПО КОТОРОМУ ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ИДТИ; ИСКОРЕНИ ЖЕ ЗЛО ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ.

   Так вот, согласно Торы, любой пророк или сновидец, который ДАСТ ЗНАМЕНИЯ или ЧУДЕСА, и эти знамения или чудеса проявятся, и будет такой пророк или сновидец ГОВОРИТЬ ПРОТИВ БОГА ЯХВЕ — то такой ПРОРОК или СНОВИДЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДАН СМЕРТИ!!! Хорошенько запомните это, ибо то, что я изложу ниже, может быть откроет глаза всем тем, кто ещё спит… Итак, я продолжаю!
   Когда тот, которого называют Иисус Христос, появился среди иудеев, они тогда поклонялись только Богу Яхве (согласно Новому Завету). У других народов и племён были свои Боги, но только у них — Бог Яхве (Иегова)! Это очень важно для понимания последующих событий, по нескольким причинам:
   Во-первых, причина, по которой Иисус Христос появился ИМЕННО СРЕДИ ИУДЕЕВ приводится в Новом Завете:

   «Я послан ТОЛЬКО к ПОГИБШИМ овцам дома Израилева…»

   Из этой фразы следует, что Иисус Христос и пославшие его считали ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ БОГА ЯХВЕ ПОГИБШИМИ ОВЦАМИ! Именно ИУДЕИ были погибшими овцами, а не какой-нибудь другой народ или племя! Так как ТОЛЬКО ИУДЕИ изначально были последователями Бога Яхве (Иеговы). Уже одно это говорит о том, что тот, кого называют Иисус Христос, НЕ БЫЛ ЕГО ПОСЛАННИКОМ. Так как для Бога Яхве ИУДЕЙСКИЙ НАРОД был его ИЗБРАННИКОМ и, в силу этого, иудеи НЕ МОГЛИ БЫТЬ ПОГИБШИМИ ОВЦАМИ ДЛЯ ЕГО ПОСЛАННИКА, как это утверждает Новый Завет! Как правильно и то, что Бог Яхве (Иегова) не мог послать своего посланника для того, чтобы он ОПРОВЕРГАЛ ЕГО ЖЕ ДОГМЫ и СПАСАЛ ЕГО ИЗБРАННЫЙ НАРОД ОТ НЕГО САМОГО ЖЕ! Ибо в Торе чётко ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗИЦИЯ БОГА ЯХВЕ — ЛЮБОЙ … «ПРОРОК тот или СНОВИДЕЦ тот СМЕРТИ должен быть ПРЕДАН за то, что ГОВОРИЛ ОН ПРЕСТУПНОЕ ПРОТИВ, ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ВАШЕГО…»
   Иисус Христос пришёл спасать иудеев из лап Бога Яхве, по той простой причине, что иудеи всегда были в руках ТОЛЬКО БОГА ЯХВЕ И ТОЛЬКО ЕГО!!! И именно Иисус Христос дал иудеям ЗНАМЕНИЯ, которые исполнились и ЧУДЕСА, которые ПРОИЗОШЛИ. И после этого он СТАЛ РАЗОБЛАЧАТЬ ИУДЕЙСКИХ ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ и ОТКРЫВАТЬ ЛЮДЯМ ИСТИННУЮ СУТЬ ТОГО, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО В ТОРЕ, тем самым он ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ПОГИБШИХ ОВЕЦ ДОМА ИЗРАИЛЕВА!
   И именно на ОСНОВАНИИ ВСЕГО ЭТОГО, после полуночи ИУДЕЙСКИЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ объявили Иисуса Христа ЛЖЕПРОРОКОМ И ПРИГОВОРИЛИ ЕГО К ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ БОГУ ЯХВЕ (ИЕГОВЕ) В ДЕНЬ ИУДЕЙСКОГО ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!!! А так как БОГ ЯХВЕ ТАКЖЕ И БОГ ХРИСТИАН, то получается, Иисус Христос и для христиан ЛЖЕПРОРОК! Именно по этой причине, иудаисты не признают Христа мессией божьим и ЖДУТ ПРИХОДА НОВОГО МЕССИИ, который НЕ БУДЕТ «ИСКАЖАТЬ» СЛОВО БОЖЬЕ! Так что, автор статьи не имеет ни малейшего понимания, когда «рассуждает» о ПРОРОКАХ и ЛЖЕПРОРОКАХ!..
   А для большей ясности проясню, что и кому несёт Бог Яхве (Иегова), что он ОБЕЩАЕТ СВОИМ ВЕРНЫМ СЛУГАМ ИУДЕЯМ ЗА СЛУЖЕНИЕ ЕМУ:

   ……………………………………………………….. 2. Ибо вот, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ и МГЛА — НАРОДЫ, НАД ТОБОЙ ВОССИЯЕТ СВЕТ БОГА, и слава его 3. И БУДУТ ХОДИТЬ НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЁМ и ЦАРИ — ПРИ БЛЕСКЕ СИЯНИЯ ТВОЕГО. 4. Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри: все они СОБРАЛИСЬ ИЗ СТРАН ИЗГНАНИЯ и идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и ДОЧЕРИ ТВОИ рядом с ЦАРЯМИ ВОСПИТЫВАТЬСЯ БУДУТ. 5. Тогда увидишь ты, и воссияешь, и растеряешься от радости, и преисполнится сердце благодарностью, — ибо СТАНЕТ ТВОИМ ВСЁ ИЗОБИЛИЕ СТРАН ЗАПАДА, БОГАТСТВО НАРОДОВ ПЕРЕЙДЁТ К ТЕБЕ. ……………………………………………………. 9. Ибо ко мне жители островов стекутся и корабли из Таршина впереди — чтобы привести СЫНОВ ТВОИХ издалека, СЕРЕБРО ИХ и ЗОЛОТО ИХ с ними: во имя Бога, Всесильного Бога твоего и святого Бога Израиля, ибо великолепием украшает он тебя. 10. И будут строить сыны чужих народов стены твои, а цари их будут прислуживать тебе, ибо, разгневавшись, нанёс я тебе удар, но охотно сжалился над тобой. 11. И открыты будут ворота твои всегда, ни днём, ни ночью не будут они затворяться, чтобы НЕСЛИ ТЕБЕ БОГАТСТВО НАРОДОВ, а ЦАРИ ИХ приведены будут, как РАБЫ. 12. Ибо ТОТ НАРОД и ТО ЦАРСТВО, что НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ПОГИБНУТ, и НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ. 13. Прославленные деревья Ливана доставят тебе — кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего, и подножию моему, Храму, воздам я почёт. 14. И придут к тебе согбенными сыны мучителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все те, что издевались над тобой, и назовут тебя городом Бога, Сионом — городом святого Бога Израиля. 15. Вместо того бытия твоего, когда был ты покинут и ненавидим и никто не проходил через тебя, сделаю я тебя правителем до конца времён, наполненным радостью во веки веков. 16. И будешь ты пить молоко, БРАТЬ ВСЁ ЛУЧШЕЕ У НАРОДОВ, из грудей царских пить молоко, и узнаешь, что я — Бог, Спаситель и Избавитель твой, Владыка Яакова. ………………………………………………………

   «СВЕТ» БОГА ЯХВЕ ДЛЯ ИУДЕЕВ — это МРАК И МГЛА ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НАРОДОВ! А что же «СВЕТ БОГА ЯХВЕ» ДАЁТ ИУДЕЯМ — БОГАТСТВА ВСЕХ НАРОДОВ МИРА, а САМИ НАРОДЫ — В РАБСТВО ИУДЕЯМ! А те народы, которые будут противиться этому — ОБРЕЧЕНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ!!!
   Вот, что несёт с собой иудаизм и христианство, как его разновидность! И тот, кого называют Иисус Христос — ПРИШЁЛ К ИУДЕЯМ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ЭТОГО и ОСВОБОДИТЬ ИУДЕЙСКИЙ НАРОД ОТ ВЛАСТИ БОГА ЯХВЕ (ИЕГОВЫ)! И именно по этой ПРИЧИНЕ он был РАСПЯТ!!! Он хотел освободить иудеев из-под власти СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАЗИТОВ, ВЛАСТИ ТЁМНЫХ СИЛ, которые ЗАВЛАДЕЛИ ДУШОЙ этого НАРОДА!..

 2. Kšištof says:

  Man irgi keistai praskambėjo citatos apie daugpatystę…

 3. Kemblys says:

  „Teiginys, jog civilizacija kilusi iš Europos, dalinai esti klaidingas. Didžiausia tikimybė, jog tai ką mes suprantame kaip “civilizacija” kilo Anatolijos regione, Turkijoje. Kartu su žemdirbystės-matriarchato(moterų valdžia) atsiradimu apie 10 – 12 000-mečių atgalios. Pastaroji pasiekė Europą prieš maždaug 8000-mečius. Nūdien ji įvardijama kaip Boian, Hamangia, Karanovo, Starcevo, Vincos,
  Brūkšniuotosios Keramikos kultūros, kurios senesnės už Šumero-Egipto kultūras mažiausiai 3000-2000 tūkstančiais metų. Net ir mums įprasto rašto atsiradimas kildinamas iš šių vietų. Paminėtuose vietose galutinai susiformavo matriarchalinė-žemdirbių civilizacija.“
  Įdomu būtų sužinoti ką Aivaras įvardina žodžiu „civilizacija“. Tautą, valstybę?

  „Taip – būtent čia randame pirmąsias karines-patriarchalines valstybes, užsiimančias “civilizacijos” sklaida kariniais žygiais-plėšimais. Čia užgimsta ir mesianistinė mitologija-teologija apie Vieną (ir vienintelį) Dievą Vyrą – Saulę, gimdantį tikrovę, apie išrinktąją tautą, kurią suvienija karalius Saulė. Todėl visoms patriarchalinėms-karinėms kultūroms ši vieta nepaprastai svarbi.“
  Gal mano išsilavinimas per menkas? Valstybė užsiima civilizacijos kabutėse sklaida? Kultūroms vieta svarbi? Mitologija-teologija, tai yra sakmių-Dievo mokslas, užgimsta…?

  „Ptolemėjas, vienas iš garsiausių kartografų, mini Sarmatų gentis Sūduvius, Galindus, Igyliones (Jotvingius).“
  „Įrodymų, jog sarmatai ir baltai – ta pati tauta tiek daug,“
  Ptolomėjas mini Sarmatų gentis, gal jos ir sudarė tautą, nesiginčysiu. Dabar genčių nėra, bet baltai (lietuviai+latviai=baltai) ir sarmatai ta pati tauta…?

 4. Antanas says:

  Viskas aisku,bet nuo ko pradeti griauti sistema?Rinkimai -farsas arba vaidinimas.Geriausias pavyzdys-JAV Prezidento rinkimai.Tikras teatras.Kaip apsviesti zmones,kad stengtusi isgyventi is uzdirbtu pinigu.Skola-tai virve ant kaklo.As asmeniskai gyvenu be paskolu,nes zinau kokie procentai.Placiosios mases uzsiemusios darbu,mastyti ner kada,nes mastymas yra vienas is sunkiausiu darbu.Jie pasirenka reikia dirbti,valdzia uz mus galvoja.Taip valdzia galvoja,bet tik apie savo gerbuvi.Liaudi prisimena artejant rinkimams,kad liktu siltoje vietoje dar ketverius metus.Pazadu papila sociai,bet isrinkus gyvenimas teka ta pacia vaga.Gyvenu vadinamoje Laisvoje Lietuvoje,bet laisves nematau,nes jos nera ir negali buti kol gyva sistema.

 5. nuomonė says:

  Arvydui.

  Daug kas buvo parašyta apie mūsų protėvius. Kiekvienas, matyt, paima priklausomai nuo savo sugedimo laipsnio. Taip ir su ta daugpatyste ar Aivaro propaguojamu vyriško lytinio organo kultu (Tai degeneracijos, homoseksualizmo požymis. Toki kultą turi visokie homoseksualų klubai ir turėjo visiškai degradavusios, išnykimui pasmerktos tautos ir civilizacijos).
  O juk yra šaltinių, kuriuose rašoma, kad mūsų protėvių buvo tvirtos monogaminės šeimos, vyravo aukšta kultūra ir aukštos kultūros neatsiejama dalis- dorovė. Kodėl netikėti tais šaltiniais, o tikėti priešais norėjusiais pažeminti, paniekinti mūsų protėvių kultūrą, parodyti juos kažkokiais iškrypėliais, išsigimėliais?

  Jūsų propaguojamas moralinis reliatyvizmas arba daltonizmas dabar yra labai populiarinamas, brukamas žmonėms ir todėl sparčiai mūsų visuomenėje plintantis dalykas, bet moralinis daltonizmas nėra norma- tai sunki nepagydoma liga. Nėra nieko baisiau ir pavojingiau, kada žmogus nebeskiria gėrio nuo blogio ir laiko tai kažkokiu susitarimo reikalu. Moralė, dorovė tikrai nėra tik susitarimo reikalas. Ar gali , pavyzdžiui, pedofilija, žmonių žudymas, sadizmas, kanibalizmas ir t.t. būti gėriu, teigiamu dalyku? Tam tikrose žmonių grupėse (net tautose), aišku, gali, bet tai nebus norma, o degeneracija.

  Normalus žmogus skiria gėri nuo blogio. Jam savaime intuityviai aišku, kas gerai, o kas blogai. Tos moralinės normos, pamatinės vertybės yra visuotinės, universalios, Dievo duotos, visiškai nepriklausančios nuo tradicijų (tradicijos tik gali iškraipyti jas) vienodos visiems pasaulio žmonėms ir tautoms. Intuicija, dorovė ir yra žmogiškumo pagrindinis požymis, ir kiek žmogus jas jaučia universalias vertybes, kiek jis jomis vadovaujasi, kiek žmogus yra doras, tokia yra ir jo vertė.

  Logika ir faktai leidžia daryti išvada, kad mūsų protėvių kultūra buvo labai aukšto lygio, mes palyginus su jais esame “urviniai žmonės”. Aukšta kultūra neatsiejama nuo aukštos moralės. Kiekvienos visuomenės pagrindas yra šeima. Kultūringos visuomenės požymis, pagrindas- tvirta MEILĖS PAGRINDU sukurta šeima. Daug moterų vienam vyrui ar daug vyrų vienai moteriai neturi nieko bendro su meile, dorove, kultūra, tai – paleistuvystė, degradacija.

 6. arvydas says:

  nuomonei:
  citata:
  „Normalus žmogus skiria gėri nuo blogio. Jam savaime intuityviai aišku, kas gerai, o kas blogai. Tos moralinės normos, pamatinės vertybės yra visuotinės, universalios, Dievo duotos, visiškai nepriklausančios nuo tradicijų (tradicijos tik gali iškraipyti jas) vienodos visiems pasaulio žmonėms ir tautoms. Intuicija, dorovė ir yra žmogiškumo pagrindinis požymis, ir kiek žmogus jas jaučia universalias vertybes, kiek jis jomis vadovaujasi, kiek žmogus yra doras, tokia yra ir jo vertė. “

  Galiu pasakyti tiek, kad jūsų susidaryta dorovės samprata yra tik krikščioniškosios-biblijinės koncepcijos produktas, ne daugiau. Jei būtumėte gyvenęs tarp kanibalų-žmogėdrų, jums būtų dorovinga valgyti žmogieną. Ir tai visai normalu. Žmogus augęs tarp vilkų – vilku ir kaukia – jam tai taip pat norma. Kiekvienas žmogus yra savo visuomenės ir laikmečio produktas. Kažkada buvo pilnai priimtina kapoti galvas, ar deginti raganas. Dabar tai atrodo klaiku, bet tai nieko nekeičia.
  Todėl kažkokie įrodinėjimai apie įgimtą dorybingumą kalba tik apie visišką neišmanymą, ne daugiau.
  Įgimti būna tik instinktai, visa kita yra išmokta.

  Aš čia nebandau įrodyti daugpatystės reikalingumo, dabar kiti laikai ir to visai nereikia, bet jūs negyvenęs tais laikais, nieko apie juos nežinodamas, užsipuolate kitą žmogų, kuris žino už jus 1000 kartų daugiau, tais klausimais apie kuriuos jūs čia diskutuojate. Beje, apie daugpatystę tarp mūsų protėvių net knyga yra parašyta, man pažįstamas į paštą atsiuntęs buvo ir tai yra žinomas dalykas.

  Beje apie visokius pedofilus, ar homoseksualistus jūs čia dėl neišmanymo užsiminėte. Aš nekalbėjau apie visokius iškrypėlius, ar ligonius, kalbėta buvo apie normalius žmones, kurie buvo normalūs savo laikmetyje. Beje, kas liečia mano asmeninį požiūrį, tai esu už monogamiją ir palaikau tvirtas normalias šeimas, bet tai nereiškia, jog turiu teisę smerkti savo protėvius, jei jie tuo metu galvojo kitaip. Gal būt jie turėjo tam priežasčių.

  Faktai yra faktai ir kažkaip prieštarauti prieš juos, jei jie neatitinka jūsų dorovinių normų, ar jūsų įsivaizdavimo apie senovės laikus yra švelniai tariant neprotinga. Kiekviename laikmetyje buvo savos dorovės normos ir jos nebūtinai turi atitikti jūsų dabartines normas. Protingi žmonės tai supranta :)
  Su pagarba

 7. nuomonė says:

  Arvydui.
  Labai jau Jūs greitas kalbėti apie mano neišmanymą ir savo išmanymą, o pateikėte kažkokia loginę makalynė dar absurdiškos koncepcijos pagrindu. Visiškai nesinori veltis į beprasmišką ginčą su žmogumi turinčiu tokį kreivą požiūrį. Rašau vien todėl, kad man skaudu, kada yra taip žeminami, niekinami mūsų tėvai, protėviai, jų kultūra, kada jie vaizduojami kažkokiais sugyvulėjusiais laukiniais, degeneratais- paleistuviais, iškrypėliais garbinusiais “kūlę”. Tai nesąmonė. Kaip minėjau vyrišką organo kultas pasireiškia tiktai ir tiktai homoseksualams. Jis yra “men’s factory” degeneravusių civilizacijų (Romos, Graikų, Inkų) atributas. Pavyzdžiui, išsigimę Romos imperatoriai (homoseksualai) organizuodavo visuotinius didžiausios “kūlės” konkursus. (Čia faktai). Tokios civilizacijos pasmerktos išnykti. Visos tautos, kuriose įsivyrauja moralinis reliatyvizmas yra pasmerktos išnykti. Tas pavojus yra dabar akivaizdus ir lietuviams

  Atkreipkite dėmesį į lietuvių tautosaką (dainos, pasakos, padavimai, patarlės) Kuo senesnė tuo moralesnė, dvasingesnė ir subtilesnė (jokių lytinių organų), tuo arčiau pamatinių vertybių. Ar tai nėra įrodymas, kad žmogus ne progresuoja, o regresuoja? Ar tai nėra aukštos dvasinės mūsų protėvių kultūros įrodymas?

  Dėl moralės universalumo, visuotinumo. Paskaitykite bet kokios tautos: japonų, kiniečių, arabų, lietuvių, rusų, Afrikos tautų liaudies pasakas ir pastebėsite, kad vertybės niekuo nesiskiria. Visose tautose vienodai vertinama vyro ir moters dvasinė meilė, kilnumas, garbingumas, užuojauta, nesavanaudiškumas, teisingumas, drąsa, ištikimybė ir t.t. bei smerkiami tie patys būdo bruožai: suktumas, godumas, žiaurumas, puikybė…

  Jeigu kokiai žmonių grupei susimaišo protas ir jie nebesupranta kas gerai, o kas blogai (už normą laiko kanibalizmą, pedofiliją, zoofiliją, sadizmą ir t.t.) tai nereiškia, kad taip yra ir turi būti, tai tik reiškia, kad tos grupės žmonės, visuomenė sunkiai serga.

  Dar pastaba. Jeigu susipažinęs su ST, tai būtent ten pasireiškia ir skatinamas moralinis reliatyvizmas. Jėzaus mokymas vertybiniu požiūriu yra visiškai priešingas judaizmui. Tad nereikėtų visko plakti į vieną.

 8. arvydas says:

  nuomonei:
  Kaip dėl nuomonės, tai jūs ją labai aršiai ginate, bet vėlgi, tai tik jūsų nuomonė.
  Aš juk nekalbėjau apie mūsų laikmetį-laikus. Kalbėjau apie tą laiką, kada viskas dėl ko ginčijamės buvo pilnai moralu ir normalu. Kuo čia dėtas protėvių įžeidimas, jei tada tai buvo laikoma normaliu dalyku.
  Jūs man pasakykite iš kur jūs susirinkote savo nuostatas? – Teisingai, iš savo aplinkos, knygų, pažįstamu ir panašiai. Jei viso to nebūtų buvę kuo jūs dabar remtumėtės? – Ogi niekuo, nes tai, apie ką nebuvote mokytas, jums tiesiog neegzistuotų, t.y. tuo klausimu neturėtumėt JOKIOS nuomonės.

  Tai kodėl dabar aiškinate apie kažkokį moralės universalumą, kurio nėra ir būti negalėjo, nes kiekvienas laikmetis remiasi savo laiko žiniomis, patirtimi ir labiausiai aplinkos, ar išgyvenimo reikalavimais.
  Jūs negyvenote tuo laikotarpiu ir apie tuometines sąlygas galite tik spėlioti, o su tokiu įsitikinimu ginate savo nuomonę, lyg prieš 7 000 metų pats būtumėte matęs viską savo akimis ir viską ką sakau jums dabar vadintumėte protėvių šmeižtu.

  Pakartosiu dar kartą, jūs esate savo laikmečio produktas, su visomis jūsų vertybėmis ir įsitikinimais.
  Didžiausia vertybė žmogui yra jo paties ir jo rūšies išgyvenimas, todėl, jei sakysim yra toks reikalas, jis turės, kad ir 10 žmonų ir tai jam bus visai moralu.

  Ir tai visai nereiškia, kad aš tą palaikau. Aš tik žiūriu ir pripažįstu objektyvias aplinkybes kuriomis tai galėtų įvykti ir nesiruošiu dėl to nieko smerkti.
  Mano protėviai yra mano protėviai ir aš juos gerbiu bet kokius, nes tik jų dėka aš esu ir esu toks koks esu ir myliu savo tėvynę, savo šeimą. Ir nesiruošiu net mintyse turėti daugiau žmonų.
  Beje niekas čia nieko neskatina, jokios moralinės degradacijos, niekam čia nesusimaišo protas. Kalbame apie istorines realijas, kurias jūs bandote paneigti remdamasis vien savo doroviniais įsitikinimais ir bandydamas pritempti prie jų jums žinomus faktus, bet tuos faktus kurie neatitinka jūsų požiūrio atmetate, todėl bus geriau jei šį ginčą baigsime. Galėsime kada pakalbėti, kai sugebėsite atmesti išankstinius įsitikinimus, bei nuomonę suformuotą jūsų aplinkos. Kai sugebėsite įsiklausyti į kito žmogaus argumentus ir juos paanalizuoti.
  Su pagarba.

  • nuomonė says:

   O ar Jūs, gerbiamasis, įsiklausote į kito žmogaus argumentus, ar juos paanalizuojate? Ar Jūs galėtumėte nors kaip paneigti mano teiginius savo argumentais, faktais ? O ar Jūsų nuomonė kartais nėra suformuota aplinkos: mokyklos, universiteto, žiniasklaidos, tėvų, pažįstamų? Kokį Jūs pagrindą turite teigti, kad Jūsų požiūris yra teisingas? Kokiais faktais argumentais jis pagrįstas? Gal gyvenote prieš 7000 metų ir viską matėte savo akimis? .Aš nematau rimtų argumentų Jūsų komentaruose. Na aš tiesiog pasigendu logikos.

   Aišku, jūsų teiginiai ne iš lubų paimti, jūs vadovaujatės mokslu, remiatės Darvino evoliucijos teorija: „didžiausia vertybė žmogui yra jo paties ir jo rūšies išgyvenimas“, kitaip sakant -arši kova dėl būvio. O kuo ši koncepcija skiriasi nuo biblinės koncepcijos? Ten irgi skatinama kova dėl būvio raginama kovoti dėl erdvės, dėl turto, dėl išlikimo.
   O kuo nuo biblinės skiriasi Aivaro ir šiame tinklapyje propaguojama Sarmatijos koncepcija? Iš esmės vienas ir tas pats: mes -dori sarmatai, o aplink mus visokie niekam tikę besarmačiai. Vėl ta pati iškrypėliška elitarinė, išrinktosios tautos koncepcija. O kuo tie sarmatai pagal Aivarą jau tokie ypatingi, dori? Kad gyveno, buvo užėmę didžiules teritorijas, kad imdavo kitatautes verges į žmonas, turėjo daug žmonų, kad klestėjo homoseksualizmas (kūlės kultas)? Kuo čia pasireiškia kultūra, ką mes galėtumėme perimti iš savo protėvių, kuo didžiuotis? Vėl sakysite laikmetis toks buvo, tokios buvo dorovės normos, žmogus evoliuciškai dar buvo mažai nutolęs nuo beždžionės?

   Kokiais faktais pagrįsta Aivaro teorija apie tokią Sarmatų kultūrą (aš neneigiu paties fakto apie Sarmatiją. čia Aivaro nuopelnai milžiniški ). Jis pats prisipažįsta, kad beveik nėra rašytinių duomenų. Jis remiasi istorikų atstovavusių šalis užkariautojas duomenimis. Argi kada užkariautojas skelbė tiesą apie priešą, visados žemino jo kultūrą, istoriją, skleidė šmeižtus ir prasimanymus- tai visuotinis dėsnis. Tai ir yra pagrindinė priežastis , kad praktiškai nieko neišliko apie mūsų protėvių kultūrą- lyg mūsų istorija prasidėjo tik įvedus krikščionybę.

   Tad visų pirma, neatmetant jokių faktų, reikėtų vadovautis elementaria logika. Jau pats faktas, kad buvo sunaikinti visi duomenys apie mūsų protėvių kultūrą, tai, kad iškilo būtinybė ją nuslėpti, rodo, kad ta kultūra buvo žymiai aukštesnė negu romėnų, negu vėliau visų krikščioniškų tautų, negu dabartinė mūsiškė kultūra.

   Yra išlikę duomenų, kaip romėnai kariavo su keltais. Kad įveikti mažai ginkluotus keltus jiems reikėjo 7 legionierių vienam keltui. Panašių duomenų yra išlikę apie karus su skitais (keltų ir skitų, sarmatų kultūros buvo analogiškos. tos pačios vediškos šaknys) . Šie faktai ir faktas, kad romėnai buvo visiškai bejėgiai prieš sarmatus, visi žygiai prieš centralizuotos valstybės neturėjusius gyventojus baigdavosi gėdingai, kad net fiksuoti buvo gėda. Tai vėl gali leisti daryti logines išvadas apie kultūrą, teisingą pasaulėžiūrą, apie žmonių galimybes, apie genetinio potencialo išnaudojimą.

   Jeigu Jūs pripažįstate evoliucijos teoriją, teigiate, kad mūsų tėvai buvo beždžionės, gal galėtumėte logiškai paaiškinti, kaip čia evoliucijoje susiformavo tokios mūsų smegenys, kurių potencialo mes neišnaudojame nei milijoninės dalies? Išeitų, jeigu susiformavo toks genetinis potencialas, negali būti, kad jis nebuvo niekad panaudotas. Jeigu jis buvo panaudotas praeityje reiškia mūsų protėvių protinės, jausminės, vaizdinės galimybės, kultūra buvo nepalyginamos su mūsiškėmis. Mes pasukome technokratinio vystymosi arba degradacijos, debilizacijos keliu. žmogaus biologines galimybes pakeitėme protezais. Apie nepalyginamai didesnes žmonių galimybės irgi kalba faktai- tie nepaaiškinami objektai, statiniai: piramidės, statiniai P.Amerikoje, Arkaimas ir kitos ypatingo sudėtingumo observatorijos. O šie visi dalykai atsirado jau žmonėms pasukus technokratinio vystymosi keliu, jau gerokai degradavus!

   Kodėl aš „taip aršiai ginu savo nuomonę“? Todėl, kad inuo storijos supratimo priklauso, kokią mes sukursime ateitį. Ant kreivų pamatų nepastatysi gero namo.

 9. Kemblys- nuomonei says:

  Nežinau ar lietuvių kalba nepajėgia išreikšti tokių sudėtingų minčių, ar NUOMONĖ nesugeba reikšti minčių vienos kalbos žodžiais?
  Retai tenka rasti rašte tiek daug svetimžodžių: argumentus, paanalizuojate, faktais, suformuota, komentaruose, logikos, evoliucijos teorija, koncepcija, propaguojama, elitarinė, praktiškai, kultūrą, istoriją, centralizuotos, analogiškos, elementaria logika, genetinio potencialo… ir t.t., t.y.- degradacijos, debilizacijos keliu :-]]

 10. Algirdas says:

  Kas valdo dabartį, valdo praeitį. O kas valdo praeitį, valdo ateitį!

 11. arvydas says:

  Nuomonei:
  Niekur neteigiau apie jokią evoliucijos teoriją, bent jau turėtumėte gėdos neišsigalvoti.
  Matau diskusija su jumis nesigaus. Peržiūrėkite dar kartą A. Lileikos filmą, gal išgirsite visgi, kaip ir iš kur atsirado žmonija. Tai žmogus kuris žino gerokai daugiau už jus ir už mane apie tai, kas buvo prieš tuos 7000 metų. Jei jūs visgi manote, kad jūs žinote geriau – tebūnie. Tuo diskusiją su jumis ir baigiu.
  Su pagarba.

 12. Algirdas says:

  Visgi Nuomonė reiškia pagrįstai kritišką nuomonę :) apie daugpatystės „įrodymus“. Juk straipsnyje minimi šaltiniai, atleiskite, visai neseni istorinio proceso požiūriu. [Juk net ir šiais laikais „civilizacijos ir moderno“ šaukliai vadina lietuvius homofobais, beisbolo lazdomis ginkluotais chuliganais ir t.t. Lietuvoje taip pat atsiranda savų „civilizuotų“, kurie tam pritaria.]
  Tačiau be kryžiuočių ir kitų mūsų priešų raštų (Kaip Jeronimo Pragiškio,pvz.), jokių kitų faktais grindžiamų tiesioginių įrodymų apie daugvyrystę/moterystę paprasčiausiai nėra. Jei palygintumėte Rytų kraštų pasakas ar mitus, ten rasite ir daugpatystę, ir gulovus. O kryžiuočiai iš ten parsivežė nemažai tokių istorijų. Taip pat ir S. Daukantas įspėjo, kad dera atsargiai vertinti priešų raštus, nors ir naudojo juos pats.
  Aivaras gerai padirbėjo valydamas mūsų gilią senovę, tačiau tie, palyginus visai švieži, kryžiuotiški šaltiniai, atleiskite, su mūsų senove turi mažai ką bendro. Juos reikia gerokai persijoti, prieš mėginant daryti rimtas išvadas bet kokiais klausimais. Be to, interpretacijos kol kas nėra Aivaro stiprioji pusė. Juo lab, kad ir poreikio joms nėra. Pradžiai siūlyčiau dar kruopščiau susisteminti naujuosius atradimus. O abejotinų (švelniai tariant) interpretacijų sklaidą palikime bumbliauskams….Nes išvedžiojimais galima ne tik nukrypti, bet ir visai iš „rašto išeiti“. Pvz., reikalavimą imti pirmą žmoną iš savų, o kitas – iš „vietinių“ suderinti su jauniausiojo sūnaus paveldėjimo teise į tėvoniją. Nedaug atsiras manančių, jog vyriausioji žmona pagimdys jauniausią šeimoje, ar ne?:)

 13. Sarmatas says:

  Aš irgi abejoju Citrono išvedžiojimais, besiremiančiais svetimšalių knygomis. O ir pimpalas – sutvėrimų garbinimo objektas. Jie visur tų pimpalų monumentų pristatę. Vedose nėra net menkiausių užuominų apie daugpatystę: Būk ištikimas mylimajai. Tas, kurio nemylėjo moteris, nevertas patekti į Didvyrių Ramovę.
  Nematau jokios „biblijinės“ dorovės išraiškų pas Nuomonę. Jei jau kas nesugebat suvokti, kas yra dora, tai geriau dar kartą pasigilinti tais klausimais, o ne švaistytis užvadinimais visokiausiais. Vadovautis reikia ne autoritetais ar savimone. Gyvenimas – tai žaidimas. Jo tikslas puikiai išreikštas šiuose žodžiuose:
  Kur jausmai viešpatauja, ten troškimai yra. Kur troškimai, ten – pyktis, apakimas (nuovokos praradimas). Kur apakimas, ten – protas prigesęs. Kur protas prigesęs, ten sąmonė žuvus. Kur sąmonė žuvus, ten, žino kiekvienas, tamsybėj žūna žmogus. O tas, kas suvaldė savo jausmus, pamynė bjaurėjimąsi, kas neturi potraukių, kas juos visam laikui savo valiai pajungė, tas pasiekė prašvitimą, išsilaisvinęs iš skausmo. Ir širdis jo, nuo to laiko, yra be ydų ir protas jo įsitvirtina patvariai. Be jogos prie protingų savęs nepriskirsi. Be aiškumo nėra kuriančios minties. Be kuriančios minties nėra taikos ir ramybės. Be ramybės nėra žmogiškos laimės.
  Tai kaip dabar įsivaizduojate suderinti daugpatystę, vyro bei žmonos pareigų vykdymą, energetinius mainus?

  • artas says:

   Sarmatui,
   Gražiai skamba, bet ar tamsta praktiškai esi tą įvaldęs?
   Man regis kalbi išmoktomis svetimomis frazėmis, kurias beje dar nežinia kas yra pasakęs, nes
   kiek žinau jokios jogos Lietuvoje nėra buvę. Ir kalbant apie tai, kad nereikia vadovautis autoritetais pirmiausia reikėtų taip elgtis pačiam, nes žodžiai apie jausmus aiškiai nėra jūsų paties.
   Vėlgi, kaip be jausmų įsivaizduojate atliksiąs savo pareigą šeimai, kai nesugebėsite nei nusišypsoti,
   nei nuliūsti dėl artimo mirties (jums tai bus normalus dalykas), nei pasidžiaugti gimus vaikui, nes priskirtum tai normaliam gamtos vyksmui, nei užjausti skurstantį?
   Juk tamsta mažai besiskirtum nuo mąstančios mašinos ir jokia šeima su jumis nė dienos negyventų.
   Su pagarba.

  • Sarmatas says:

   Artai, žodžiai iš ties ne mano. Taip rašo vedos. O dėl jausmų, tai reikalas tame, kad mes turime praeiti viską: skausmą, džiaugsmą, pyktį ir t.t. Bet galų galviso to atsisakai, tiksliau, sugebi be vargo valdyti. Kai augini vaikus, turi atlikti tėvo pareigas. Po to jau ir jausmų gali atsisakyti. Gal ir sunku suprasti, kad misija ne vien tik vaikai ir jausmai.

 14. Kemblys- Sarmatui (ne į temą) says:

  „Gyvenimas – tai žaidimas. Jo tikslas puikiai išreikštas šiuose žodžiuose:
  Kur jausmai viešpatauja, ten troškimai yra. Kur troškimai, ten – pyktis, apakimas (nuovokos praradimas). Kur apakimas, ten – protas prigesęs. Kur protas prigesęs, ten sąmonė žuvus. Kur sąmonė žuvus, ten, žino kiekvienas, tamsybėj žūna žmogus. O tas, kas suvaldė savo jausmus, pamynė bjaurėjimąsi, kas neturi potraukių, kas juos visam laikui savo valiai pajungė, tas pasiekė prašvitimą, išsilaisvinęs iš skausmo. Ir širdis jo, nuo to laiko, yra be ydų ir protas jo įsitvirtina patvariai. Be jogos prie protingų savęs nepriskirsi.“
  Sarmatai, ar priskiri save prie protingų?

  • Sarmatas says:

   Kaip galima save priskirti? Tą daro aplinkiniai, vertindami per savo prizmę.

 15. litalana says:

  Teigiama , kad kazkada musu proteviai emigravo is Anatolijos , taciau jie atvyko ne i tuscia vieta , cia jau gyveno zmones ir buvo kuriamos misrios seimos . Taip , kad mes esame palikuonys dar vienos kazkokios tai labai senos tautos . Ir radau legendu apie tuos , taip manyciau , musu protevius . . O legenda – tai balzgana zmonijos atmintis .
  Mokslininkai nustate , kad pries 25 000 metu Siaures asigalis nebuvo nuklotas ledais kaip dabar . To irodymas galetu buti ir Merkatoro zemelapis, kuri jis nukopijavo nuo labai seno mums nezinomo zemelapio , kuriame pavaizduota Arktida dar tais laikais , kaip nebuvo sukaustyta ledynu . Ten matome zemyna , kurio kilme labai panasi i dirbtina ir panasus i keturlape gele .Tie „geles lapai “ arba kaip as pavadinsiu salos buvo Baltoji , Auksine , Paslaptingoji ir Didzioji . Visos jos kartu buvo vadinamos Ort , Vort , Art . Veliau – Arktida , Arkta Tula , Tulana . Indu rastuose si salis randama Arijanos arba Vajadzos vardu , o garsus indu mokslininkas Tilakas sia zeme vadina baltosios rases lopsiu. Persai sia sali vadino Ariju salimi . Graikai – Hiperboreja .Man labiausiai ispudi padare dar vienas jos pavadinimas – Skanda arba Skandija . Is kur gudai pagal Alfonso X kronikas pakilo ? Is Skandos arba Skancios ! Sutapimas ? Gal but . Bet …kas dabar zino tikra tiesa…
  Pagal legenda Skanda dave pradzia Atlantidai . Tai buvo neispasakyto proto , ivaldziusi gamtos galias civilizacija , kuria gerbe visas pasaulis Dabar nesileisiu i smulkmenas , bet po didziules katastrofos prasidejo baisus atsalimas ir zmonems teko trauktis i zemyna .O kas , jeigu savo neeiliniu
  sugegejimu pagalba sie zmones sugebejo islikti?.Padavimu apie hiperboriecius galima rasti ir pas arabus ir pas graikus , apie juos rase ir Herodotas .O gal jie pozeminiais keliais ( pasidomekit , kas darosi po zeme , cia jau vel istisa tema ) nusigavo iki pvz . Mazosios Azijos ir dar toliau , o po tukstanciu metu keliavo savo proteviu sauksmo vedini , o gal ir ne visi isejo , o paskui susijunge su sugrizusias Juolab , kad pagal legendas hiperborieciai buvo auksto ugio , druto sudejimo , melynakiai , sviesiaplaukiai ir baltos odos …As jokiais budais netvirtinu , kad tai tiesa , bet legendos , legendomis , bet – kas zino . Ir zyniai pas juos butent tokie kaip musiskiai buvo ir mokymas ju musu dusiai priimtinas . Aisku , as vel gi netvirtinu , kad tai tiesa , bet labai noreciau surasti zmoniu , kurie turetu daugiau informacijos apie hiperborejus . Mano draugai is visu pasaulio kampeliu man siunte bet kokia informacija , ka tik kur nors rasdavo apie Hiperboreja . Surinkau nemazai medziagos ir kuo daugiau as jos gaunu , tuo daugiau man norisi laikyti juos savo proteviais . Gal galetu Aivaras pareiksti savo nuomone . Anatolija buvo “ po to “ , o kas buvo iki jos ? Juk su savo legendomis ir padavimais pasaulis nebuvo issikraustes is proto , juolab kiek legendu tapo tikrove ; Troja ,Pompeja ,Hetitu imperija ir t.t ir t.t.Juk nesamone , kad iki paskulinio ledynmecio gyveno bezdzionzmogiai , nebent as tuo netikiu , O Atlantidos , o Lemurijos legendos /?Laki zmonijos vaizduote ?

 16. Kemblys says:

  litalana, gal bus naudinga pastaba?
  Išrinkau kelis išsireiškimus: „musu proteviai“, „cia jau gyveno zmones“, „senos tautos“, „baltosios rases“, „vadino Ariju salimi“, „ivaldziusi gamtos galias civilizacija“, „apie hiperborejus“, „Hetitu imperija“. Šie išsireiškimai rodo, kad miglotai suvoki ieškomą visuomenę – žmonės augo sau kaip žolė. Gal po 1000 metų kas nors panašiai ieškos ‘sovietų civilizacijos, tautos, rasės…’?

 17. neetro3 says:

  Paistalai ir tiek…

 18. Moteris says:

  Visus labai jaudina paminėta daugpatystė, o juk ji išlkusi iki mūsų dienų šiaurės Afrikos šalyje Algeria T.y Alžyre. Ten oficialiai vyrai gali turėti iki keturių žmonų, bet ne kiekvienas gali sau leisti, nes jas juk reikia išlaikyti…Dažniausiai turi tris žmonas. Jos tarp kitko dengia veidą skarelėmis.
  Alžyras ilgą laiką buvo Pranc9zijos kolonija.

 19. Kindziulis says:

  Pabaigsim pasiklysti tiesos ieškodami. Yra specialiai sukurtu judėjimu su puse tiesos, skirtu paklaidinti taip, kad niekada ne išsikapstytume.

 20. Aruns says:

  Turedami ziniu pabandykime jas sudelioti i visuma – paziurekime, koks iseina vaizdas, o gincus, palikim „zidajams“- jie tai geriau moka

 21. Kindziulis says:

  Siūlau susipažinti su nauja istorijos chronologija: http://alternative-view.info/video/istoriya-nauka-ili-vymysel/

 22. ICE says:

  DAUG RASYTA ,DELIOTA SAVO SAMPROTAVIMUS
  Y LENTYNELES KURIAS KAZKAS SKAITYDAMAS MASTYS
  KIEK TOLI JIS NUO TOBULYBES
  GALIU PASAKYTI KAD LIETUVOS GENAI SMARKIAI PAKRIKE IR TAI ATITAISYTI ARTIMIAUDIAME
  DESIMTMETY NERA PRAREGEJIMO
  VIENINTELIS SUOLIS NUO NEPRIKLAUSOMOS 
  POLITINES PAKRAIPOS 
  PRIVATUS MOKSLINIS SVIETIMO SKIEPIJIMAS JAU DABAR .KITAIP ISMIRSIM NEPAKLIKE NIEKO NET SAVO VVARDO (LIETUVA)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top