Prancūzų tautos negrizacija ir baltųjų genocidas

2017, 18 gegužės, 15:05 | kategorija Genocidas | atsiliepimų (19) | peržiūrų 2 184 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Paryžius

dr. Algimantas Lebionka

Prancūzijos prezidento rinkimai šiandien yra lemtingi šiai valstybei, konstatuoja Von Falko Baumgartner portale Pi-news. Jeigu Prancūzijos prezidentu taps globalistas Emanuelis Makronas, baltoji Prancūzija išnyks iš pasaulio žemėlapio. Šiandien duotas vienas iš paskutinių šansų prancūzų tautai sustoti ir atgailauti, kol sparčiai auganti afro-azijatų jaunimo masė dar nepasiekė rinkimų amžiaus cenzo ribos ir nesudaro stiprių etninių rinkimų blokų. Prancūziją dar turi galimybę sustabdyti neišvengiamai artėjančią prancūzų tautos apokalipsę, teigia Baumgartneris.

Nors Prancūzija yra Europos žemyne, ji su kiekvienais metais virsta vis panašesne į Afriką (žiūr. nuotrauką). Prancūziją valdantys globalistai, kurie vykdo šį prancūzų tautos genocidą, slepia nuo piliečių negrizacijos skaičius.

Skirtingai nuo JAV, Prancūzijoje nėra jokių gyventojų surašymų pagal etninę gyventojų priklausomybę. Prancūzijos vadovai šiuo požiūriu „yra daltonikai“, rašo Von Falko Baumgartner.

Todėl nėra tiksliai žinoma, koks Prancūzijoje yra imigrantų ir etninių prancūzų santykis.

2015 metais Prancūzijoje 40 procentų naujagimių buvo jau ne baltosios rasės ir jų skaičius nuolatos auga. Von Falko Baumgartner pamėgino įvertinti Prancūzijos gyventojų populiacijos negrizacijos laipsnį pasitelkdamas medicinos duomenis.

Yra žinoma, kad juodaodžiai afrikiečiai serga pjautuvine anemija (siklemija).

Susirgimas susijęs su HBB geno mutacija, dėl ko pradeda vykti anomalaus hemoglobino S sintezė, kurio beta grandinėje 6 pozicijoje Glu aminorūgštis yra pakeista į Val. S hemoglobino grandinėje atsiranda lipni vieta. DeoksiHbS lipniomis vietomis jungiasi su kitomis molekulėmis ir susidaro polimerai. Polimerų pluoštai nusėda ir deformuoja eritrocitus. Tai autosominiu recesyviniu būdu paveldima liga.

Prancūzijoje nuo 2000 metų vykdomi sisteminiai pjautuvinės anemijos tyrimai ir tai tapo Baumgartneriui šaltiniu, leidžiančiu kiekybiškai įvertinti ne baltųjų gyventojų populiacijos augimą Prancūzijoje.

Siklemija – yra šiandien labiausiai paplitusi paveldima liga Prancūzijoje. Ji išplito visų pirma dėl negroidinės rasės žmonių imigracijos.

2000 metais 19 procentų visų naujagimių turėjo siklemiją, 28,45% (2007), 31,5% (2010), 34,44% (2012), 35,7 % (2013), 37,2 % (2014), 38,85 % (2015).

Absoliučiais skaičiais 20015 metais iš 761.841 naujagimių 295.951 turėjo siklemiją.

Medicinos tyrimai parodė ir ligos geografinį paplitimą. 2015 metai 73,4 procentai visų naujagimių su siklemija gimė Didžiajame Paryžiuje.

Kas gali paprieštarauti šiam prancūzų genocido faktui?

Baltųjų genocido sistema

Šiuo metu Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 jų Afrikoje gyventojų bus 4 milijardai. Daugumos iš jų siekis yra persikraustyti gyventi į Europą ir ten nieko nedirbti. Įvairių sorošų NVO ir fondai veža juos į Europą. Krone duomenimis iš Afrikos šiais metais jau atvežta 36000 nelegalių migrantų, 44% daugiau negu pernai.

paveikslėlis

Tik iš pirmos pažiūros gali pasirodyti, kad negrų vežimas neturi prasmės. Jis turi prasmę. Afrikiečių vežimo į Europą prasmė – baltosios rasės genocidas, kurio projekto autorius – ES „Tėvas“ Kudenchove Kalergi.

Afrikiečių migrantų masėje tik 1-3% pabėgėlių. Kiekvieną dieną į Italiją perkeliami tūkstančiai nelegalių migrantų iš Afrikos. Nelegalūs migrantai valtimis transportuojami į neutralius vandenis, tada iškviečiami „gelbėtojai“, kurie juos perveža į Italiją. Kontrabandininkų valtys yra aprūpintos palydoviniais telefonais, kurių pagalba šie nusikaltėliai susisiekia su ES pakrantės tarnybų „gelbėtojais“. Jie dirba išvien.

Vyriausias Sicilijos prokuroras Carmelo Zuccaro tvirtina, kad NVO transportuoja nelegalius migrantus iš Šiaurės Afrikos į Italiją. Jis pažymėjo, kad „parama neteisėtai imigracijai yra kriminalinis nusikaltimas, nepriklausomai nuo motyvų.“ Prokuroro ataskaitoje sakoma, kad NVO „dirbdamos jūros gelbėjimo operacijose, padeda nusikaltėliams pasiekti savo tikslus, esant minimalioms sąnaudoms, sustiprinti jų verslo modelius, padidinti sėkmės šansus.“

Prokuroras atkreipė dėmesį į gelbėjimo procedūros teisės pažeidimą, kai gelbėjamieji NVO yra transportuojami ne į artimiausią saugų uostą, kaip numato tarptautiniai susitarimai, o vežami į patį tolimiausią – į Siciliją.

Prokuroras klausia: „Ar tai ne nusikaltimas veržtis į svetimus teritorinius vandenis, kad juos paimti?“ „Yra baudžiama vežti juos į Italiją nepaisant bendradarbiavimo taisyklių, kurios nustato, kad laivai turi vežti migrantus į artimiausią uostą, žinoma, ne į Italiją“.

„Pabėgėlių“ vežimas yra gerai organizuotas verslas ir žinoma kas jo organizatoriai.

Šis organizuotas nelegalių migrantų vežimas tęsiasi jau ne pirmi metai.

Genocido apibrėžimas

Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):

• tokios grupės narių žudymas;
• sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
• tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
• priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
• prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.

Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą.
O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėlais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūribingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai:

• Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;
• Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;

• Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;

Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.

• Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“.

Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!) karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Dabar karo stovis Prancūzijoje bus tęsiamas amžinai, nes jo metu draudžiamos demonstracijos, susirinkimai ir t.t. Ko ir reikėjo kosmopolitams, kad palaužti žmonių pasipriešinimą. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.

Epilogas

Aš niekaip negaliu suprasti, kodėl Lietuvos MIP ir politikai taip palaikė E.Makroną? Jeigu jie jį palaiko, reiškia, kad jie nori sunaikinti Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, vykdyti baltosios rasės žmonių genocidą, paversti lietuvius rotšildų ir kitų kosmopolitų vergais, sunaikinti tradicinę šeimą. Kodėl ketinimo daryti šiuos nusikaltimus jie nedeklaravo prieš rinkimus į Seimą, prezidento postą?

lebionka.blogspot.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 19

 1. Ec says:

  Praeis kiek laiko, nebeliks inžinierių, užsikiš kanalizacija ir pas Rotšildą, eis į miškelį š1kt kartu su visais nelabai baltais ir nelabai protingais, manau :)

 2. Simas Simaitis says:

  Eis, tai jis eis. Tik aš niekaip nesuprantu, kodėl lietuvių tauta susitaiko su tokia padėtimi? Aš suprantu: gaila prarasti kruvinu prakaitu įsigytus materialinius lobius, baimė prarasti savo vergo gyvastį ir taip toliau ir panašiai. Jau dabar nei vienas iš jūsų neatsakytų, kodėl Pilėnų gynėjai susidegino, bet atsisakė pasiduoti į vergovę. Atminkite, paskutinė marška kišenių neturi, savo turtų anapilin neišsinešite. Piktinatės esama padėtimi, tačiau niekas už jus tos padėties nepakeis. Aimanos, protingi pastebėjimai, tačiau jokių pastangų nesiimama, tai padėčiai pakeisti. 
  O juk laiko lietuvių tautai jau nebeliko, nors dauguma galvojate, kad „pralėks pro šalį“, „manęs neužkabins“. Nieko panašaus neįvyks mielieji. Šiam tinklalapiui jau septyni metai(!). Įdėta nemažai savanorių pastangų  visuomenės švietimui, tačiau „vežimas“ iš vietos taip ir nepajudėjo. O gaila. 

 3. būtšaknis says:

  Simaičiui: tai kodėl tau gailą tos tautos,kuri seniai „išrovė“ savo istorines šaknis ir „apmovė“ labdaringais džinsais nuo perdinčio vokiečio anglo ar belgo užpakalio? Tau jų gaila?!Man nė kiek,jeigu tauta išsigimė daugiau kaip 70 procentų,reiškia užkratas mirtinas ir reikia naikinti visą rūšį.

 4. Simas Simaitis says:

  sarmatas.lt/05/visuomenes-degradacijos-mechanizmo-istakos/
  Sutinku

 5. Nu jo says:

  Simaičiui: Klausiat, kodėl susitaiko? Atsakau; todėl, kad dauguma tarybų valdžios išmuštruoti taip, kad patys negalvotų, nes „valdžia jais pasirūpins“ ir „per teliką juk sake, kad taip nebus…“. O jaunimas augęs ir augintas taip, kad jis bbd ant daug ko, nes jam svarbiau palėbaut, mergas pakirkint ir bemsu pralėkt su vėjeliu ar pliką pasturgalį per teliką pakraipyt…. Vertybių nebeliko…. Nesakau, kad visi tokie, bet dauguma. Per anuomečius prezidento rinkimus, kai bolotiravosi AMB ir Lozoraitis viskas man paaiškėjo… Netikėjau, kad tiek bukapročių ant LT žemelės… Deja…

 6. Ec says:

  Informaciniu vaistu galima tautą pagydyt, tik, kol kas tas vaistas naudojamas netinkamai (ryjamas kai tabletė, o reikia kaip žvakutę), todėl ir rezultato nėra. Jei tautiečius vadinsime išsigimusiais, užzombintais, bukapročiais ar dar kaip nors įžeidžiančiai, jie tikrai nesikeis, laikysis savo nuomonės dar labiau ir rezultatas bus neigiamas. O tie, kas įžeidinėja kaip tik ir daro tai kas suplanuota ir prisideda prie skaldymo ir valdymo politikos. Reikia pabandyti suprasti kitaip mąstančius, sudominti, o teisingus atsakymus jie ras patys, nebent galima atsakymų paieškos kryptį nurodyti.

 7. Vidas says:

  …“Netikėjau, kad tiek bukapročių ant LT žemelės… Deja…“

  O ka, tik po sio straipsnio tai paaiskejo???

 8. Myndė says:

  >> Nu jo
  Tie „sovietmečiu muštruoti“ Sausio 13 beginkliai prieš tankus stovėjo, jei ką…

 9. Dainius V. says:

  Oi Mynde,tu bent nesigirtum,jau Ukrainos maidanas parodė kaip išvedami žmonės prieš tankus stovėti,o dabar tas pats kontingentas esamą santvarką su žemėmis sumaišytų,jei tik galėtų,tai jau geriau tavo vietoje patylėčiau,nes tik parodai koks tuo metu idiotas buvai.Pasiūlymas: eik dabar pastovėk prieš vandens patrankas kad ir prie to pačio bokšto,taigi už laisvę,už Lietuvą ką pasakysi ?

 10. Dalia says:

  Nu jo, tamsta ką siūlote ir kokias vertybes siūlot? O tie kurie apiplėšė ir tebeplėšia Lietuvą jų tarybų valdžia nemuštravo ar muštravo? Jie, kaip suprantu, “negalvoja, kad valdžia jais pasirūpins“, ima patys kiek ir kur pajėgia. Dar vienas klausymas; o tai dabartinė ne tarybinė jaunimo karta, ne labiau už tuos kurie gyveno tarybiniais laikais lėbauja? Tai, kas atvirkščiai! Pavaikščiokit po vakarinį Vilnių, ypač savaitgaliais, net taksistai kraipo galvas negalėdami naktimis pravažiuoti ,nuo apgultų “girdyklų“ pvz. Islandijos. Vilniaus, Totorių ir kitose gatvėse (gal jiems paaiškintumėte, kaip tarybiniai laikai žmones sugadino, jie jums taaaip atsakys ;) ). O bemsu pralėkt su vėjeliu ar pliką pasturgalį per teliką pakraipyt, tai kokia kokia santvarka Lietuvoje išmokė????? Dėl nužudyto Lozoraičio, tai su tamsta dėl tautos sutinku. O dabar? Kai šitiek metų praėjo?
  Kai tos senosios tarybinės santvarkos jau beveik trisdešimt metų nebėra ir beveik nevaržomas kapitalizmas, vėl tarybiniai laikai kalti?

 11. konkurencijos nėra says:

  Tai kad daugiau neliko ką kaltint ant Lietuvos.

 12. pestininkas says:

  Straipsnis niėko naujo nepasakė, gal tik detalizacijos dadėta, nežinantiėms tai info pamastymams! Bet deja žmonės nesiruošia kovot už save, didvyrių laikai praėjo! Viskas vyksta pagal viėnos rasės, igivendinimo planą, esmė tame, kad kai planas bus igyvendintas, jiė toliau viską valdys, nes mes norim būti valdomi!Ir daugelis jūsų čia teisus, bet kas iš to?…….

 13. būtšaknis says:

  Ir kokio velnio gerbiamieji diskutuojate? Daug laisvo laiko turite?Negi taip sunku suvokti,kad Gorbačiovas siūlė buvusioms respublikoms ekonominę sajungą,be abejo ,tikėdamas jas palikti po buvusios imperijos „ranka“,tačiau vakarai išprovokavo Pabaltijo „dainuojančią revoliuciją“ ir dėl to Rusija prarado savo satelitus o kartu ir visą buvusią galią.Rusija ir taip būtų savo dalinius išvedę,tačiau to meto svarbiausi LT politikai buvo JAV nupirkti 20 metų į priekį ir buvo sudaryta Maršalo programa,pagal kurią visas Pabaltijys turi likti tuščia žemės juosta tarp Baltijos jūros ir Rusijos sienos su sumontuotomis puolimo-gynybos sistemomis,kariškiais,tai aprūpinančia pramone ir (nebūtinai)vietiniais,ją aptarnaujančiais čiabuviais.Jie jokiu būdu negali leisti Pabaltijui susisaistyti bet kokia sąjunga su buvusia imperija,ney ir pačia naudingiausia,nes globalistų galutinis tikslas yra užimti Rusijos išteklius,paskui pasinaudojus jos kovine galia sukelti karą su Kinija ir jo metu sunaikinti abi šias supervalstybes. Tada bus galima pereiti prie plano Nr.2 : auksinio milijardo planetoje palikimo.Atleiskite,jei paaiškinau ne rišliai,tiesiog neturiu laiko cituoti faktus iš šaltinius,o ir nematau tam būtinybės,

 14. Kitokia nuomonė says:

  Apie visiems „žinomus“ įvykius-trupučiuką kitaip:

  sunaikintatiesa.livejournal.com

 15. saul says:

  butsakniui-tau reikia pasakas kurti ir leisti knygas.Turi talenta.O tai cia tavo paties fantazijos vaisiai ar kas nors tau padeda ?

 16. Dalia says:

  O būtšaknis parašė tiesą. Kas gali paneigti, kad netiesa? Ir jam “puckinas“ nei po lova, nei po kaldra nesivaidena. Žmogus, adekvatus, protingas (ačiū Dievui, čia daugelis komentatorių tokie, išskyrus kai kuriuos seilius), gyvenantis Lietuvoje (manau), kuriam Lietuvos skauduliai nenusišvilpt. To nepasakysi apie valstybės parazitus, siurbiančius iš tautos kraują ir jų atžalas…

 17. pestininkas says:

  Būtšakniui pagarba! Ko gero kai kuriėms čia rašantiėms „intelektualams“, prisižiurėjusiėms LT tv,delfio, ir 15 min, ir tt, neišneša ju indoktrinuoti smegenai jiėškot patiėms info, todėl supranta viską pagal dogmas…

 18. saul says:

  as ir sakau,kad sunes loja o karavanas eina savo keliu.Linkejimai visiems BUVUSIEMS,kolaborantams,kolonistams ir ju palikuonims.

 19. Dalia says:

  Nu ir kodėl gi, seliuk, tu toks vis neadekvatus? Ar linki sėkmės panelei Grybauskaitei, Lazbergiui ir jo palikuonims ir pan ? O kodėl čia linki? O mano komentaro paskutinis sakinys tau, kaip matau buvo ypač į temą.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top