- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Prof. Povilas Gylys. Resovietizacija

Povilas Gylys

Facebook nuotr

Prof. Povilas Gylys savo Facebook paskyroje prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovavimo Lietuvai laikotarpį 5vertino kaip:

RESOVIETIZACIJA

Lietuvoje faktiniam šalies vadovui vadovaujant beveik tris dešimtmečius vykdoma resovietizacija – specifinio autoritarinio režimo stiprinimas.

Specifika glūdi tame, kad resovietizacija vykdoma prisidengiant antikomunistine retorika. RETORIKA ANTIKOMUNISTINĖ, BET VEIKSMAI BOLŠEVIKINIAI.

Gyvename vienos, privalomos tiesos dominavimo sąlygomis.

Turime asmenybės kultą- garbiname faktinį šalies vadovą Vytautą Landsbergį ir jo dešiniąją ranką Dalią Grybauskaitę.

Garbiname, nes, kaip ir tarybiniais laikais BIJOME. Mat teisėsaugos struktūros, spectarnybos, pajungtos ne nacionalinių interesų realizavimui, bet naujosios nomenklatūros galios palaikymui. Jei esi nepaklusnus, tau – įstatymas. Bet jei giedi ditirambus nomenklatūros vedliams, tau viskas leidžiama, tu tampi elitu, dvariškiu. Taip susiformavo nebaudžiamųjų luomas. Kaip ir tarybiniais laikais.

Lietuviai yra bene LABIAUSIAI KVAILINAMA TAUTA Europos Sąjungoje (pasaulio mastu esama ir labiau kvailinamų tautų). Tik viena iliustracija – „antikomunistiniam“ dvarui vadovauja tarybinės nomenklatūros atstovai su ryškiai „raudona“ praeitimi – stalininis komjaunuolis, marksizmo-leninizmo katedros dėstytojas ir, gal būt, net tarybinių specstruktūrų agentas Vytautas Landsbergis (R.Janutienė tuo klausimu gali pasakyti daugiau) ir aukščiausiai tarybinei nomenklatūrai Maskvoje ruošta aukštosios partinės mokyklos vadovybės narė, M.Burokevičiaus bendražygė Dalia Grybauskaitė.

Absurdas glūdi ne tame, kad jie buvo komjaunuoliai ar komunistai, bet tame, kad jie vaidina aršius antikomunistus. Uolūs anos sistemos tarnai tampa bekompromisiniais tos sistemos kritikais, komunistinių atgyvenų naikintojais, komunisto etiketę savo oponentams noriai klijuojančiais veikėjais.

Deja, isterijos ir paranojos būsenoje palaikomoje tautoje tik dalis žmonių suvokia realią situaciją. Dar mažesnė dalis drįsta tai garsiai pasakyti. Nes bijo. Bijo, nors gyvena demokratines vertybes deklaruojančioje Europos sąjungos šalyje.

Resovietizacijos sąlygomis gyvenanti , intensyviai kvailinama tauta ruošiasi rinkimams.

Jų rezultatai parodys, kokiu laipsniu naujajai nomenklatūrai pavyko „instaliuoti“ savo žmogų aukščiausiame politiniame poste.